Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số Hải Phòng ngày 27-01-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 27-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 72859
Giải nhất 84970
Giải nhì 22948 27905
Giải ba 68839 72151 45870
16675 45622 30683
Giải tư 5687 8094 1582 5288
Giải năm 9289 6626 4652
3120 7508 5479
Giải sáu 166 101 463
Giải bảy 93 42 35 69
Đầu Đuôi
0 1,5,8
1
2 0,2,6
3 5,9
4 2,8
5 1,2,9
6 3,6,9
7 0,0,5,9
8 2,3,7,8,9
9 3,4
Đầu Đuôi
2,7,7 0
0,5 1
2,4,5,8 2
6,8,9 3
9 4
0,3,7 5
2,6 6
8 7
0,4,8 8
3,5,6,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 20-01-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 20-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 91869
Giải nhất 62613
Giải nhì 89561 17438
Giải ba 79710 68693 48902
08300 92038 67549
Giải tư 2455 1085 3800 5406
Giải năm 1138 8058 3367
2046 1602 0067
Giải sáu 216 832 186
Giải bảy 18 36 82 59
Đầu Đuôi
0 0,0,2,2,6
1 0,3,6,8
2
3 2,6,8,8,8
4 6,9
5 5,8,9
6 1,7,7,9
7
8 2,5,6
9 3
Đầu Đuôi
0,0,1 0
6 1
0,0,3,8 2
1,9 3
4
5,8 5
0,1,3,4,8 6
6,6 7
1,3,3,3,5 8
4,5,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 13-01-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 13-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 60762
Giải nhất 70413
Giải nhì 94856 73874
Giải ba 38562 54962 09294
88168 03998 21450
Giải tư 8234 7644 3492 0818
Giải năm 1114 2556 1891
8732 9010 4068
Giải sáu 962 160 238
Giải bảy 70 73 54 66
Đầu Đuôi
0
1 0,3,4,8
2
3 2,4,8
4 4
5 0,4,6,6
6 0,2,2,2,2,6,8,8
7 0,3,4
8
9 1,2,4,8
Đầu Đuôi
1,5,6,7 0
9 1
3,6,6,6,6,9 2
1,7 3
1,3,4,5,7,9 4
5
5,5,6 6
7
1,3,6,6,9 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 06-01-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 06-01-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 45370
Giải nhất 05808
Giải nhì 84879 98182
Giải ba 24293 04306 89635
00442 69931 82844
Giải tư 0554 4775 4677 9083
Giải năm 9984 2064 0832
5681 4616 1573
Giải sáu 187 486 857
Giải bảy 75 66 10 21
Đầu Đuôi
0 6,8
1 0,6
2 1
3 1,2,5
4 2,4
5 4,7
6 4,6
7 0,3,5,5,7,9
8 1,2,3,4,6,7
9 3
Đầu Đuôi
1,7 0
2,3,8 1
3,4,8 2
7,8,9 3
4,5,6,8 4
3,7,7 5
0,1,6,8 6
5,7,8 7
0 8
7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 30-12-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 30-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 54112
Giải nhất 93201
Giải nhì 63854 90768
Giải ba 63190 82263 11092
62795 14065 54572
Giải tư 6041 5896 2136 7292
Giải năm 8660 5968 6810
8331 1726 8758
Giải sáu 827 555 563
Giải bảy 94 82 55 51
Đầu Đuôi
0 1
1 0,2
2 6,7
3 1,6
4 1
5 1,4,5,5,8
6 0,3,3,5,8,8
7 2
8 2
9 0,2,2,4,5,6
Đầu Đuôi
1,6,9 0
0,3,4,5 1
1,7,8,9,9 2
6,6 3
5,9 4
5,5,6,9 5
2,3,9 6
2 7
5,6,6 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 23-12-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 23-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 33027
Giải nhất 01034
Giải nhì 39440 31211
Giải ba 01389 13823 24827
51841 10995 09281
Giải tư 0511 8646 7365 5683
Giải năm 0906 4002 1629
6322 2180 1096
Giải sáu 776 073 760
Giải bảy 97 75 05 17
Đầu Đuôi
0 2,5,6
1 1,1,7
2 2,3,7,7,9
3 4
4 0,1,6
5
6 0,5
7 3,5,6
8 0,1,3,9
9 5,6,7
Đầu Đuôi
4,6,8 0
1,1,4,8 1
0,2 2
2,7,8 3
3 4
0,6,7,9 5
0,4,7,9 6
1,2,2,9 7
8
2,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 16-12-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 16-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 13086
Giải nhất 69861
Giải nhì 60578 56199
Giải ba 41818 40709 24243
78501 37344 06196
Giải tư 1624 7688 0343 8140
Giải năm 1534 5765 1319
1639 4683 9921
Giải sáu 522 244 782
Giải bảy 42 95 26 15
Đầu Đuôi
0 1,9
1 5,8,9
2 1,2,4,6
3 4,9
4 0,2,3,3,4,4
5
6 1,5
7 8
8 2,3,6,8
9 5,6,9
Đầu Đuôi
4 0
0,2,6 1
2,4,8 2
4,4,8 3
2,3,4,4 4
1,6,9 5
2,8,9 6
7
1,7,8 8
0,1,3,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 09-12-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 09-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 93971
Giải nhất 04009
Giải nhì 43968 95856
Giải ba 62152 21508 39207
15332 64225 01051
Giải tư 0643 8137 8453 6224
Giải năm 4432 5499 8338
5697 8679 7236
Giải sáu 718 097 779
Giải bảy 34 85 82 33
Đầu Đuôi
0 7,8,9
1 8
2 4,5
3 2,2,3,4,6,7,8
4 3
5 1,2,3,6
6 8
7 1,9,9
8 2,5
9 7,7,9
Đầu Đuôi
0
5,7 1
3,3,5,8 2
3,4,5 3
2,3 4
2,8 5
3,5 6
0,3,9,9 7
0,1,3,6 8
0,7,7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 02-12-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 02-12-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 24523
Giải nhất 03015
Giải nhì 99501 75640
Giải ba 90238 78005 60888
31380 35565 56202
Giải tư 1177 7621 7733 4261
Giải năm 2378 8893 3460
6591 5205 9778
Giải sáu 906 371 102
Giải bảy 61 22 44 16
Đầu Đuôi
0 1,2,2,5,5,6
1 5,6
2 1,2,3
3 3,8
4 0,4
5
6 0,1,1,5
7 1,7,8,8
8 0,8
9 1,3
Đầu Đuôi
4,6,8 0
0,2,6,6,7,9 1
0,0,2 2
2,3,9 3
4 4
0,0,1,6 5
0,1 6
7 7
3,7,7,8 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 25-11-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 25-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 36819
Giải nhất 77300
Giải nhì 94639 60023
Giải ba 65992 78939 86794
32055 87711 60182
Giải tư 2846 6365 7000 8638
Giải năm 5530 0550 4271
9426 9812 8324
Giải sáu 268 190 185
Giải bảy 96 56 66 83
Đầu Đuôi
0 0,0
1 1,2,9
2 3,4,6
3 0,8,9,9
4 6
5 0,5,6
6 5,6,8
7 1
8 2,3,5
9 0,2,4,6
Đầu Đuôi
0,0,3,5,9 0
1,7 1
1,8,9 2
2,8 3
2,9 4
5,6,8 5
2,4,5,6,9 6
7
3,6 8
1,3,3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 18-11-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 18-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 32592
Giải nhất 64258
Giải nhì 75381 94816
Giải ba 00970 60920 56970
50040 80887 68639
Giải tư 3223 8450 4979 5322
Giải năm 9176 3207 7231
1657 8080 5058
Giải sáu 353 184 451
Giải bảy 43 12 84 07
Đầu Đuôi
0 7,7
1 2,6
2 0,2,3
3 1,9
4 0,3
5 0,1,3,7,8,8
6
7 0,0,6,9
8 0,1,4,4,7
9 2
Đầu Đuôi
2,4,5,7,7,8 0
3,5,8 1
1,2,9 2
2,4,5 3
8,8 4
5
1,7 6
0,0,5,8 7
5,5 8
3,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 11-11-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 11-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 81736
Giải nhất 23276
Giải nhì 53754 98359
Giải ba 17284 59613 66887
69623 90479 15921
Giải tư 1913 9442 8514 1457
Giải năm 3561 5865 5275
6154 6603 9713
Giải sáu 570 440 936
Giải bảy 08 89 92 12
Đầu Đuôi
0 3,8
1 2,3,3,3,4
2 1,3
3 6,6
4 0,2
5 4,4,7,9
6 1,5
7 0,5,6,9
8 4,7,9
9 2
Đầu Đuôi
4,7 0
2,6 1
1,4,9 2
0,1,1,1,2 3
1,5,5,8 4
6,7 5
3,3,7 6
5,8 7
0 8
5,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 04-11-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 04-11-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 75371
Giải nhất 81207
Giải nhì 15350 73690
Giải ba 95923 60377 00576
91314 57428 49409
Giải tư 4804 6242 8365 5083
Giải năm 5330 3111 6641
5696 3592 5572
Giải sáu 743 046 548
Giải bảy 48 02 05 42
Đầu Đuôi
0 2,4,5,7,9
1 1,4
2 3,8
3 0
4 1,2,2,3,6,8,8
5 0
6 5
7 1,2,6,7
8 3
9 0,2,6
Đầu Đuôi
3,5,9 0
1,4,7 1
0,4,4,7,9 2
2,4,8 3
0,1 4
0,6 5
4,7,9 6
0,7 7
2,4,4 8
0 9

Xổ số Hải Phòng ngày 28-10-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 28-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 32041
Giải nhất 41193
Giải nhì 72370 38138
Giải ba 42725 18203 90049
56996 58750 01486
Giải tư 7646 1883 4831 0453
Giải năm 1211 2649 0096
9803 7958 5730
Giải sáu 766 222 545
Giải bảy 62 12 05 49
Đầu Đuôi
0 3,3,5
1 1,2
2 2,5
3 0,1,8
4 1,5,6,9,9,9
5 0,3,8
6 2,6
7 0
8 3,6
9 3,6,6
Đầu Đuôi
3,5,7 0
1,3,4 1
1,2,6 2
0,0,5,8,9 3
4
0,2,4 5
4,6,8,9,9 6
7
3,5 8
4,4,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 21-10-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 21-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 50000
Giải nhất 77386
Giải nhì 96071 94717
Giải ba 33512 47054 17057
15910 69114 85358
Giải tư 4981 5705 4473 2457
Giải năm 7949 4076 4318
6437 1640 7878
Giải sáu 709 836 117
Giải bảy 29 30 68 73
Đầu Đuôi
0 0,5,9
1 0,2,4,7,7,8
2 9
3 0,6,7
4 0,9
5 4,7,7,8
6 8
7 1,3,3,6,8
8 1,6
9
Đầu Đuôi
0,1,3,4 0
7,8 1
1 2
7,7 3
1,5 4
0 5
3,7,8 6
1,1,3,5,5 7
1,5,6,7 8
0,2,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 14-10-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 14-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57974
Giải nhất 15324
Giải nhì 29062 35164
Giải ba 54267 19205 53894
86391 87598 37568
Giải tư 8724 2642 2107 7220
Giải năm 7356 1703 9977
2587 4248 0538
Giải sáu 770 996 138
Giải bảy 68 17 39 74
Đầu Đuôi
0 3,5,7
1 7
2 0,4,4
3 8,8,9
4 2,8
5 6
6 2,4,7,8,8
7 0,4,4,7
8 7
9 1,4,6,8
Đầu Đuôi
2,7 0
9 1
4,6 2
0 3
2,2,6,7,7,9 4
0 5
5,9 6
0,1,6,7,8 7
3,3,4,6,6,9 8
3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 07-10-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 07-10-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 13037
Giải nhất 25059
Giải nhì 77426 43042
Giải ba 30301 11715 75441
91042 10694 00556
Giải tư 2600 9426 3762 4148
Giải năm 8352 4926 0137
7010 1972 0691
Giải sáu 470 428 686
Giải bảy 40 59 18 55
Đầu Đuôi
0 0,1
1 0,5,8
2 6,6,6,8
3 7,7
4 0,1,2,2,8
5 2,5,6,9,9
6 2
7 0,2
8 6
9 1,4
Đầu Đuôi
0,1,4,7 0
0,4,9 1
4,4,5,6,7 2
3
9 4
1,5 5
2,2,2,5,8 6
3,3 7
1,2,4 8
5,5 9

Xổ số Hải Phòng ngày 30-09-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 30-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 89651
Giải nhất 76636
Giải nhì 22292 54784
Giải ba 40592 50165 34688
85182 55312 77191
Giải tư 5102 9000 1506 9324
Giải năm 0882 3728 9426
5396 8504 7262
Giải sáu 809 167 404
Giải bảy 82 26 64 71
Đầu Đuôi
0 0,2,4,4,6,9
1 2
2 4,6,6,8
3 6
4
5 1
6 2,4,5,7
7 1
8 2,2,2,4,8
9 1,2,2,6
Đầu Đuôi
0 0
5,7,9 1
0,1,6,8,8,8,9,9 2
3
0,0,2,6,8 4
6 5
0,2,2,3,9 6
6 7
2,8 8
0 9

Xổ số Hải Phòng ngày 23-09-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 23-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 79436
Giải nhất 63302
Giải nhì 75772 78656
Giải ba 69170 12911 94608
26376 57000 53326
Giải tư 3605 3596 2870 5392
Giải năm 0160 3795 0046
7968 4321 9567
Giải sáu 724 174 453
Giải bảy 01 53 48 49
Đầu Đuôi
0 0,1,2,5,8
1 1
2 1,4,6
3 6
4 6,8,9
5 3,3,6
6 0,7,8
7 0,0,2,4,6
8
9 2,5,6
Đầu Đuôi
0,6,7,7 0
0,1,2 1
0,7,9 2
5,5 3
2,7 4
0,9 5
2,3,4,5,7,9 6
6 7
0,4,6 8
4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 16-09-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 16-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 48715
Giải nhất 90716
Giải nhì 56928 41080
Giải ba 43187 69772 54529
67275 81565 74877
Giải tư 6222 2420 3750 8550
Giải năm 6817 6756 4721
1214 2847 5145
Giải sáu 847 449 541
Giải bảy 90 89 86 84
Đầu Đuôi
0
1 4,5,6,7
2 0,1,2,8,9
3
4 1,5,7,7,9
5 0,0,6
6 5
7 2,5,7
8 0,4,6,7,9
9 0
Đầu Đuôi
2,5,5,8,9 0
2,4 1
2,7 2
3
1,8 4
1,4,6,7 5
1,5,8 6
1,4,4,7,8 7
2 8
2,4,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 09-09-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 09-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 01293
Giải nhất 80770
Giải nhì 15337 47742
Giải ba 84235 63153 17132
31890 86262 24310
Giải tư 6151 3354 6145 9246
Giải năm 9155 7143 8319
1406 5014 2761
Giải sáu 565 455 052
Giải bảy 20 96 86 74
Đầu Đuôi
0 6
1 0,4,9
2 0
3 2,5,7
4 2,3,5,6
5 1,2,3,4,5,5
6 1,2,5
7 0,4
8 6
9 0,3,6
Đầu Đuôi
1,2,7,9 0
5,6 1
3,4,5,6 2
4,5,9 3
1,5,7 4
3,4,5,5,6 5
0,4,8,9 6
3 7
8
1 9

Xổ số Hải Phòng ngày 02-09-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 02-09-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 03138
Giải nhất 55336
Giải nhì 16287 50610
Giải ba 23213 94611 93054
99001 36062 64565
Giải tư 7738 6383 2433 9941
Giải năm 2750 0335 6575
3757 2714 9100
Giải sáu 469 117 171
Giải bảy 10 09 33 02
Đầu Đuôi
0 0,1,2,9
1 0,0,1,3,4,7
2
3 3,3,5,6,8,8
4 1
5 0,4,7
6 2,5,9
7 1,5
8 3,7
9
Đầu Đuôi
0,1,1,5 0
0,1,4,7 1
0,6 2
1,3,3,8 3
1,5 4
3,6,7 5
3 6
1,5,8 7
3,3 8
0,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 26-08-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 26-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 89151
Giải nhất 13354
Giải nhì 41050 66592
Giải ba 11829 85952 33618
51263 45682 75002
Giải tư 7290 0543 6438 1691
Giải năm 8156 7005 8893
7464 5566 9131
Giải sáu 314 530 391
Giải bảy 55 24 88 02
Đầu Đuôi
0 2,2,5
1 4,8
2 4,9
3 0,1,8
4 3
5 0,1,2,4,5,6
6 3,4,6
7
8 2,8
9 0,1,1,2,3
Đầu Đuôi
3,5,9 0
3,5,9,9 1
0,0,5,8,9 2
4,6,9 3
1,2,5,6 4
0,5 5
5,6 6
7
1,3,8 8
2 9

Xổ số Hải Phòng ngày 19-08-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 19-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 75303
Giải nhất 52115
Giải nhì 49450 24190
Giải ba 39685 51015 16217
74644 90331 13027
Giải tư 5832 5220 1115 6455
Giải năm 1424 7115 9192
5255 9861 7330
Giải sáu 344 895 657
Giải bảy 08 96 98 75
Đầu Đuôi
0 3,8
1 5,5,5,5,7
2 0,4,7
3 0,1,2
4 4,4
5 0,5,5,7
6 1
7 5
8 5
9 0,2,5,6,8
Đầu Đuôi
2,3,5,9 0
3,6 1
3,9 2
0 3
2,4,4 4
1,1,1,1,5,5,7,8,9 5
9 6
1,2,5 7
0,9 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 12-08-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 12-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 93970
Giải nhất 42956
Giải nhì 73740 91882
Giải ba 83289 82224 72392
74037 55906 71697
Giải tư 8776 4418 7445 8959
Giải năm 1169 0666 5630
9231 9050 2909
Giải sáu 821 686 067
Giải bảy 19 90 38 72
Đầu Đuôi
0 6,9
1 8,9
2 1,4
3 0,1,7,8
4 0,5
5 0,6,9
6 6,7,9
7 0,2,6
8 2,6,9
9 0,2,7
Đầu Đuôi
3,4,5,7,9 0
2,3 1
7,8,9 2
3
2 4
4 5
0,5,6,7,8 6
3,6,9 7
1,3 8
0,1,5,6,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 05-08-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 05-08-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 49513
Giải nhất 91374
Giải nhì 13523 80169
Giải ba 21823 68922 93413
71315 35384 07823
Giải tư 0393 0045 1630 7989
Giải năm 5811 7088 8901
1847 2888 9731
Giải sáu 840 991 794
Giải bảy 73 16 14 67
Đầu Đuôi
0 1
1 1,3,3,4,5,6
2 2,3,3,3
3 0,1
4 0,5,7
5
6 7,9
7 3,4
8 4,8,8,9
9 1,3,4
Đầu Đuôi
3,4 0
0,1,3,9 1
2 2
1,1,2,2,2,7,9 3
1,7,8,9 4
1,4 5
1 6
4,6 7
8,8 8
6,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 29-07-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 29-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 92303
Giải nhất 26296
Giải nhì 84138 43275
Giải ba 36178 06646 53358
95717 80769 17285
Giải tư 9639 4044 4771 9291
Giải năm 0020 5037 4532
9624 9484 3294
Giải sáu 394 149 725
Giải bảy 49 15 41 16
Đầu Đuôi
0 3
1 5,6,7
2 0,4,5
3 2,7,8,9
4 1,4,6,9,9
5 8
6 9
7 1,5,8
8 4,5
9 1,4,4,6
Đầu Đuôi
2 0
4,7,9 1
3 2
0 3
2,4,8,9,9 4
1,2,7,8 5
1,4,9 6
1,3 7
3,5,7 8
3,4,4,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 22-07-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 22-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04093
Giải nhất 51457
Giải nhì 29485 11161
Giải ba 79626 58052 46399
46795 33274 08210
Giải tư 2990 7622 1306 0513
Giải năm 4595 0986 6083
6982 6407 4489
Giải sáu 826 697 140
Giải bảy 14 32 84 00
Đầu Đuôi
0 0,6,7
1 0,3,4
2 2,6,6
3 2
4 0
5 2,7
6 1
7 4
8 2,3,4,5,6,9
9 0,3,5,5,7,9
Đầu Đuôi
0,1,4,9 0
6 1
2,3,5,8 2
1,8,9 3
1,7,8 4
8,9,9 5
0,2,2,8 6
0,5,9 7
8
8,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 15-07-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 15-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 38114
Giải nhất 90817
Giải nhì 34620 11661
Giải ba 82010 30658 97189
04601 93310 65713
Giải tư 9735 9662 3713 5116
Giải năm 7826 1637 0830
6838 3506 9090
Giải sáu 298 295 250
Giải bảy 96 38 25 87
Đầu Đuôi
0 1,6
1 0,0,3,3,4,6,7
2 0,5,6
3 0,5,7,8,8
4
5 0,8
6 1,2
7
8 7,9
9 0,5,6,8
Đầu Đuôi
1,1,2,3,5,9 0
0,6 1
6 2
1,1 3
1 4
2,3,9 5
0,1,2,9 6
1,3,8 7
3,3,5,9 8
8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 08-07-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 08-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 66224
Giải nhất 39869
Giải nhì 60546 53493
Giải ba 04850 05780 10310
52443 09544 90813
Giải tư 4719 6387 1727 5669
Giải năm 2198 2859 8329
3674 3960 2132
Giải sáu 818 272 814
Giải bảy 90 61 50 08
Đầu Đuôi
0 8
1 0,3,4,8,9
2 4,7,9
3 2
4 3,4,6
5 0,0,9
6 0,1,9,9
7 2,4
8 0,7
9 0,3,8
Đầu Đuôi
1,5,5,6,8,9 0
6 1
3,7 2
1,4,9 3
1,2,4,7 4
5
4 6
2,8 7
0,1,9 8
1,2,5,6,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 01-07-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 01-07-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 01697
Giải nhất 70090
Giải nhì 16691 52814
Giải ba 71869 91205 03430
30824 21175 72532
Giải tư 2224 4290 7000 1048
Giải năm 3638 2980 7739
2243 1130 4587
Giải sáu 112 138 216
Giải bảy 85 17 66 07
Đầu Đuôi
0 0,5,7
1 2,4,6,7
2 4,4
3 0,0,2,8,8,9
4 3,8
5
6 6,9
7 5
8 0,5,7
9 0,0,1,7
Đầu Đuôi
0,3,3,8,9,9 0
9 1
1,3 2
4 3
1,2,2 4
0,7,8 5
1,6 6
0,1,8,9 7
3,3,4 8
3,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 24-06-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 24-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 49677
Giải nhất 52644
Giải nhì 85957 46813
Giải ba 98455 94086 46941
17885 22104 44477
Giải tư 9945 0495 9548 5471
Giải năm 6424 7677 2100
2340 3691 4455
Giải sáu 611 808 258
Giải bảy 00 70 56 01
Đầu Đuôi
0 0,0,1,4,8
1 1,3
2 4
3
4 0,1,4,5,8
5 5,5,6,7,8
6
7 0,1,7,7,7
8 5,6
9 1,5
Đầu Đuôi
0,0,4,7 0
0,1,4,7,9 1
2
1 3
0,2,4 4
4,5,5,8,9 5
5,8 6
5,7,7,7 7
0,4,5 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 17-06-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 17-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 68274
Giải nhất 90547
Giải nhì 16117 31774
Giải ba 71919 59789 52759
73565 51302 86755
Giải tư 6677 4723 3648 8365
Giải năm 3760 6122 9811
5613 9940 4817
Giải sáu 544 302 693
Giải bảy 76 34 68 39
Đầu Đuôi
0 2,2
1 1,3,7,7,9
2 2,3
3 4,9
4 0,4,7,8
5 5,9
6 0,5,5,8
7 4,4,6,7
8 9
9 3
Đầu Đuôi
4,6 0
1 1
0,0,2 2
1,2,9 3
3,4,7,7 4
5,6,6 5
7 6
1,1,4,7 7
4,6 8
1,3,5,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 10-06-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 10-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 08391
Giải nhất 12397
Giải nhì 70522 30508
Giải ba 49309 00889 33185
80590 37524 87162
Giải tư 6218 2133 4658 6445
Giải năm 4763 3870 5285
9927 8246 8501
Giải sáu 853 262 216
Giải bảy 45 81 02 24
Đầu Đuôi
0 1,2,8,9
1 6,8
2 2,4,4,7
3 3
4 5,5,6
5 3,8
6 2,2,3
7 0
8 1,5,5,9
9 0,1,7
Đầu Đuôi
7,9 0
0,8,9 1
0,2,6,6 2
3,5,6 3
2,2 4
4,4,8,8 5
1,4 6
2,9 7
0,1,5 8
0,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 03-06-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 03-06-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 89242
Giải nhất 06999
Giải nhì 68754 88467
Giải ba 97694 47292 96561
61211 45866 76038
Giải tư 2824 6092 4292 1655
Giải năm 8295 9536 9136
2358 9940 2159
Giải sáu 523 093 711
Giải bảy 42 31 15 43
Đầu Đuôi
0
1 1,1,5
2 3,4
3 1,6,6,8
4 0,2,2,3
5 4,5,8,9
6 1,6,7
7
8
9 2,2,2,3,4,5,9
Đầu Đuôi
4 0
1,1,3,6 1
4,4,9,9,9 2
2,4,9 3
2,5,9 4
1,5,9 5
3,3,6 6
6 7
3,5 8
5,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 27-05-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 27-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 29667
Giải nhất 67112
Giải nhì 89775 42471
Giải ba 59259 29533 15141
57109 29907 26346
Giải tư 3800 1820 6576 3971
Giải năm 9378 8504 3152
2231 5413 7322
Giải sáu 657 278 665
Giải bảy 13 84 54 92
Đầu Đuôi
0 0,4,7,9
1 2,3,3
2 0,2
3 1,3
4 1,6
5 2,4,7,9
6 5,7
7 1,1,5,6,8,8
8 4
9 2
Đầu Đuôi
0,2 0
3,4,7,7 1
1,2,5,9 2
1,1,3 3
0,5,8 4
6,7 5
4,7 6
0,5,6 7
7,7 8
0,5 9

Xổ số Hải Phòng ngày 20-05-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 20-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 78195
Giải nhất 29924
Giải nhì 93148 31878
Giải ba 90373 98148 70425
68174 87509 45128
Giải tư 1579 8236 1126 0906
Giải năm 8299 3776 3912
2338 8819 9177
Giải sáu 218 446 574
Giải bảy 22 23 60 58
Đầu Đuôi
0 6,9
1 2,8,9
2 2,3,4,5,6,8
3 6,8
4 6,8,8
5 8
6 0
7 3,4,4,6,7,8,9
8
9 5,9
Đầu Đuôi
6 0
1
1,2 2
2,7 3
2,7,7 4
2,9 5
0,2,3,4,7 6
7 7
1,2,3,4,4,5,7 8
0,1,7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 13-05-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 13-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 29436
Giải nhất 46318
Giải nhì 32294 77466
Giải ba 93212 62933 41364
37952 17902 12456
Giải tư 3159 3187 7174 5338
Giải năm 6056 0791 2843
2566 7526 3787
Giải sáu 969 827 755
Giải bảy 51 49 82 08
Đầu Đuôi
0 2,8
1 2,8
2 6,7
3 3,6,8
4 3,9
5 1,2,5,6,6,9
6 4,6,6,9
7 4
8 2,7,7
9 1,4
Đầu Đuôi
0
5,9 1
0,1,5,8 2
3,4 3
6,7,9 4
5 5
2,3,5,5,6,6 6
2,8,8 7
0,1,3 8
4,5,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 06-05-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 06-05-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 20116
Giải nhất 51969
Giải nhì 74599 81169
Giải ba 53335 82835 57213
76047 88997 03873
Giải tư 4043 3715 1658 5569
Giải năm 8020 5884 1361
6011 0682 1054
Giải sáu 599 764 820
Giải bảy 34 10 31 03
Đầu Đuôi
0 3
1 0,1,3,5,6
2 0,0
3 1,4,5,5
4 3,7
5 4,8
6 1,4,9,9,9
7 3
8 2,4
9 7,9,9
Đầu Đuôi
1,2,2 0
1,3,6 1
8 2
0,1,4,7 3
3,5,6,8 4
1,3,3 5
1 6
4,9 7
5 8
6,6,6,9,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 15-04-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 15-04-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 54045
Giải nhất 27631
Giải nhì 14787 90992
Giải ba 60451 49375 62148
50334 02791 38478
Giải tư 9494 3576 9400 2339
Giải năm 3717 4337 3537
7438 2964 1185
Giải sáu 907 721 120
Giải bảy 60 31 54 32
Đầu Đuôi
0 0,7
1 7
2 0,1
3 1,1,2,4,7,7,8,9
4 5,8
5 1,4
6 0,4
7 5,6,8
8 5,7
9 1,2,4
Đầu Đuôi
0,2,6 0
2,3,3,5,9 1
3,9 2
3
3,5,6,9 4
4,7,8 5
7 6
0,1,3,3,8 7
3,4,7 8
3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 08-04-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 08-04-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 43769
Giải nhất 86531
Giải nhì 98565 42742
Giải ba 13360 31673 48132
12979 60462 22182
Giải tư 5252 7259 0501 5422
Giải năm 5377 4388 8415
5235 6560 5842
Giải sáu 055 288 241
Giải bảy 22 87 18 35
Đầu Đuôi
0 1
1 5,8
2 2,2
3 1,2,5,5
4 1,2,2
5 2,5,9
6 0,0,2,5,9
7 3,7,9
8 2,7,8,8
9
Đầu Đuôi
6,6 0
0,3,4 1
2,2,3,4,4,5,6,8 2
7 3
4
1,3,3,5,6 5
6
7,8 7
1,8,8 8
5,6,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 01-04-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 01-04-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 76007
Giải nhất 51630
Giải nhì 24501 58111
Giải ba 61609 19570 96434
95005 12968 30143
Giải tư 9766 8349 6599 1453
Giải năm 2263 0497 0607
6063 6304 5028
Giải sáu 455 207 843
Giải bảy 80 69 52 18
Đầu Đuôi
0 1,4,5,7,7,7,9
1 1,8
2 8
3 0,4
4 3,3,9
5 2,3,5
6 3,3,6,8,9
7 0
8 0
9 7,9
Đầu Đuôi
3,7,8 0
0,1 1
5 2
4,4,5,6,6 3
0,3 4
0,5 5
6 6
0,0,0,9 7
1,2,6 8
0,4,6,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 25-03-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 25-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 88460
Giải nhất 99513
Giải nhì 98223 99207
Giải ba 44390 62965 27765
82110 74847 74327
Giải tư 4113 3372 8736 7287
Giải năm 4341 2393 2985
3238 0746 7336
Giải sáu 665 032 298
Giải bảy 44 18 92 70
Đầu Đuôi
0 7
1 0,3,3,8
2 3,7
3 2,6,6,8
4 1,4,6,7
5
6 0,5,5,5
7 0,2
8 5,7
9 0,2,3,8
Đầu Đuôi
1,6,7,9 0
4 1
3,7,9 2
1,1,2,9 3
4 4
6,6,6,8 5
3,3,4 6
0,2,4,8 7
1,3,9 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 18-03-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 18-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 90202
Giải nhất 05396
Giải nhì 37746 91737
Giải ba 83506 53070 12737
93382 35584 43676
Giải tư 1597 7719 5314 3592
Giải năm 3951 0718 2676
1539 1641 4908
Giải sáu 670 934 252
Giải bảy 10 01 93 05
Đầu Đuôi
0 1,2,5,6,8
1 0,4,8,9
2
3 4,7,7,9
4 1,6
5 1,2
6
7 0,0,6,6
8 2,4
9 2,3,6,7
Đầu Đuôi
1,7,7 0
0,4,5 1
0,5,8,9 2
9 3
1,3,8 4
0 5
0,4,7,7,9 6
3,3,9 7
0,1 8
1,3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 11-03-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 11-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 61349
Giải nhất 80519
Giải nhì 38571 21641
Giải ba 62016 92701 11036
60412 46747 68260
Giải tư 6442 1895 2197 1773
Giải năm 1829 3623 1926
2533 2510 1072
Giải sáu 101 988 877
Giải bảy 22 64 95 39
Đầu Đuôi
0 1,1
1 0,2,6,9
2 2,3,6,9
3 3,6,9
4 1,2,7,9
5
6 0,4
7 1,2,3,7
8 8
9 5,5,7
Đầu Đuôi
1,6 0
0,0,4,7 1
1,2,4,7 2
2,3,7 3
6 4
9,9 5
1,2,3 6
4,7,9 7
8 8
1,2,3,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 04-03-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 04-03-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 42399
Giải nhất 63312
Giải nhì 15594 59433
Giải ba 15185 96512 43207
53443 89237 88654
Giải tư 4494 7418 5169 1790
Giải năm 4501 2185 3142
1331 7233 1124
Giải sáu 586 321 738
Giải bảy 08 18 45 54
Đầu Đuôi
0 1,7,8
1 2,2,8,8
2 1,4
3 1,3,3,7,8
4 2,3,5
5 4,4
6 9
7
8 5,5,6
9 0,4,4,9
Đầu Đuôi
9 0
0,2,3 1
1,1,4 2
3,3,4 3
2,5,5,9,9 4
4,8,8 5
8 6
0,3 7
0,1,1,3 8
6,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 25-02-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 25-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 09401
Giải nhất 71268
Giải nhì 42426 04597
Giải ba 77912 82347 71504
97498 11092 49326
Giải tư 5126 7842 4915 1783
Giải năm 1291 5959 0924
7619 2328 5394
Giải sáu 559 705 373
Giải bảy 34 24 15 26
Đầu Đuôi
0 1,4,5
1 2,5,5,9
2 4,4,6,6,6,6,8
3 4
4 2,7
5 9,9
6 8
7 3
8 3
9 1,2,4,7,8
Đầu Đuôi
0
0,9 1
1,4,9 2
7,8 3
0,2,2,3,9 4
0,1,1 5
2,2,2,2 6
4,9 7
2,6,9 8
1,5,5 9

Xổ số Hải Phòng ngày 18-02-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 18-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 29996
Giải nhất 29783
Giải nhì 75476 17798
Giải ba 59418 16892 34689
32653 29770 72029
Giải tư 2759 9796 0197 6214
Giải năm 5465 6302 8191
2036 6257 7663
Giải sáu 668 375 143
Giải bảy 20 80 68 01
Đầu Đuôi
0 1,2
1 4,8
2 0,9
3 6
4 3
5 3,7,9
6 3,5,8,8
7 0,5,6
8 0,3,9
9 1,2,6,6,7,8
Đầu Đuôi
2,7,8 0
0,9 1
0,9 2
4,5,6,8 3
1 4
6,7 5
3,7,9,9 6
5,9 7
1,6,6,9 8
2,5,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 11-02-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 11-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 49104
Giải nhất 71453
Giải nhì 56991 37737
Giải ba 46192 59141 34420
50284 60323 26609
Giải tư 1424 5115 9227 6350
Giải năm 9941 3387 5661
4467 5998 8365
Giải sáu 860 727 313
Giải bảy 64 24 57 53
Đầu Đuôi
0 4,9
1 3,5
2 0,3,4,4,7,7
3 7
4 1,1
5 0,3,3,7
6 0,1,4,5,7
7
8 4,7
9 1,2,8
Đầu Đuôi
2,5,6 0
4,4,6,9 1
9 2
1,2,5,5 3
0,2,2,6,8 4
1,6 5
6
2,2,3,5,6,8 7
9 8
0 9

Xổ số Hải Phòng ngày 04-02-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 04-02-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 67147
Giải nhất 53734
Giải nhì 86249 72294
Giải ba 09607 16787 17869
94976 18683 21001
Giải tư 0865 3886 8886 6797
Giải năm 2959 2489 7808
6640 5032 4912
Giải sáu 327 409 806
Giải bảy 95 39 70 43
Đầu Đuôi
0 1,6,7,8,9
1 2
2 7
3 2,4,9
4 0,3,7,9
5 9
6 5,9
7 0,6
8 3,6,6,7,9
9 4,5,7
Đầu Đuôi
4,7 0
0 1
1,3 2
4,8 3
3,9 4
6,9 5
0,7,8,8 6
0,2,4,8,9 7
0 8
0,3,4,5,6,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 28-01-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 28-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 83926
Giải nhất 91357
Giải nhì 14079 28422
Giải ba 18875 34660 74576
47998 24338 82976
Giải tư 7074 7574 8417 7913
Giải năm 8128 5472 1208
9379 9779 0046
Giải sáu 119 151 836
Giải bảy 39 16 55 58
Đầu Đuôi
0 8
1 3,6,7,9
2 2,6,8
3 6,8,9
4 6
5 1,5,7,8
6 0
7 2,4,4,5,6,6,9,9,9
8
9 8
Đầu Đuôi
6 0
5 1
2,7 2
1 3
7,7 4
5,7 5
1,2,3,4,7,7 6
1,5 7
0,2,3,5,9 8
1,3,7,7,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 21-01-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 21-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 78645
Giải nhất 59320
Giải nhì 60922 13571
Giải ba 98561 36592 08310
87527 69546 91981
Giải tư 5148 3989 1540 4501
Giải năm 7830 7306 3903
7908 8651 4668
Giải sáu 702 963 616
Giải bảy 54 12 11 48
Đầu Đuôi
0 1,2,3,6,8
1 0,1,2,6
2 0,2,7
3 0
4 0,5,6,8,8
5 1,4
6 1,3,8
7 1
8 1,9
9 2
Đầu Đuôi
1,2,3,4 0
0,1,5,6,7,8 1
0,1,2,9 2
0,6 3
5 4
4 5
0,1,4 6
2 7
0,4,4,6 8
8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 14-01-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 14-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87219
Giải nhất 41662
Giải nhì 25784 04591
Giải ba 53967 29518 49002
23626 19804 68246
Giải tư 2270 0353 0360 0778
Giải năm 5711 8416 3292
9334 8232 4238
Giải sáu 229 597 329
Giải bảy 30 67 18 05
Đầu Đuôi
0 2,4,5
1 1,6,8,8,9
2 6,9,9
3 0,2,4,8
4 6
5 3
6 0,2,7,7
7 0,8
8 4
9 1,2,7
Đầu Đuôi
3,6,7 0
1,9 1
0,3,6,9 2
5 3
0,3,8 4
0 5
1,2,4 6
6,6,9 7
1,1,3,7 8
1,2,2 9

Xổ số Hải Phòng ngày 07-01-2022

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 07-01-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 33657
Giải nhất 64428
Giải nhì 76753 78236
Giải ba 08301 43232 45167
12813 87318 97658
Giải tư 1604 7530 3791 3633
Giải năm 3764 9452 9303
1864 7747 7150
Giải sáu 848 337 163
Giải bảy 14 31 60 02
Đầu Đuôi
0 1,2,3,4
1 3,4,8
2 8
3 0,1,2,3,6,7
4 7,8
5 0,2,3,7,8
6 0,3,4,4,7
7
8
9 1
Đầu Đuôi
3,5,6 0
0,3,9 1
0,3,5 2
0,1,3,5,6 3
0,1,6,6 4
5
3 6
3,4,5,6 7
1,2,4,5 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 31-12-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 31-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 24147
Giải nhất 35164
Giải nhì 87843 42697
Giải ba 22411 02874 67669
03425 54307 07126
Giải tư 8465 1766 0490 9892
Giải năm 0188 3269 6892
2498 1980 6400
Giải sáu 848 991 747
Giải bảy 00 37 75 30
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1 1
2 5,6
3 0,7
4 3,7,7,8
5
6 4,5,6,9,9
7 4,5
8 0,8
9 0,1,2,2,7,8
Đầu Đuôi
0,0,3,8,9 0
1,9 1
9,9 2
4 3
6,7 4
2,6,7 5
2,6 6
0,3,4,4,9 7
4,8,9 8
6,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 24-12-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 24-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 37223
Giải nhất 92676
Giải nhì 33618 21003
Giải ba 29431 38762 89436
38652 21528 63425
Giải tư 6270 7340 6046 1300
Giải năm 2750 5052 2849
0358 4009 7390
Giải sáu 579 581 693
Giải bảy 71 33 15 37
Đầu Đuôi
0 0,3,9
1 5,8
2 3,5,8
3 1,3,6,7
4 0,6,9
5 0,2,2,8
6 2
7 0,1,6,9
8 1
9 0,3
Đầu Đuôi
0,4,5,7,9 0
3,7,8 1
5,5,6 2
0,2,3,9 3
4
1,2 5
3,4,7 6
3 7
1,2,5 8
0,4,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 17-12-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 17-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 73157
Giải nhất 74230
Giải nhì 24770 58688
Giải ba 21119 11304 94493
86130 32605 31704
Giải tư 4407 7337 7600 4956
Giải năm 0976 1802 5585
9481 2544 9142
Giải sáu 123 746 239
Giải bảy 44 99 39 43
Đầu Đuôi
0 0,2,4,4,5,7
1 9
2 3
3 0,0,7,9,9
4 2,3,4,4,6
5 6,7
6
7 0,6
8 1,5,8
9 3,9
Đầu Đuôi
0,3,3,7 0
8 1
0,4 2
2,4,9 3
0,0,4,4 4
0,8 5
4,5,7 6
0,3,5 7
8 8
1,3,3,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 10-12-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 10-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 25206
Giải nhất 17375
Giải nhì 91369 55172
Giải ba 32193 07546 44624
80065 67381 27874
Giải tư 0103 1461 2911 3461
Giải năm 9995 8589 6530
5877 3327 7651
Giải sáu 045 724 876
Giải bảy 32 24 81 06
Đầu Đuôi
0 3,6,6
1 1
2 4,4,4,7
3 0,2
4 5,6
5 1
6 1,1,5,9
7 2,4,5,6,7
8 1,1,9
9 3,5
Đầu Đuôi
3 0
1,5,6,6,8,8 1
3,7 2
0,9 3
2,2,2,7 4
4,6,7,9 5
0,0,4,7 6
2,7 7
8
6,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 03-12-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 03-12-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 85507
Giải nhất 09681
Giải nhì 03790 53917
Giải ba 20926 31086 34274
91735 41574 37041
Giải tư 3147 7281 0582 1810
Giải năm 6174 9325 9861
5010 5976 9663
Giải sáu 661 456 229
Giải bảy 12 03 42 45
Đầu Đuôi
0 3,7
1 0,0,2,7
2 5,6,9
3 5
4 1,2,5,7
5 6
6 1,1,3
7 4,4,4,6
8 1,1,2,6
9 0
Đầu Đuôi
1,1,9 0
4,6,6,8,8 1
1,4,8 2
0,6 3
7,7,7 4
2,3,4 5
2,5,7,8 6
0,1,4 7
8
2 9

Xổ số Hải Phòng ngày 26-11-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 26-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 81610
Giải nhất 43572
Giải nhì 02830 70461
Giải ba 10642 43979 44974
44345 44745 54146
Giải tư 1308 4893 1941 9021
Giải năm 0564 8667 1756
5363 6795 2527
Giải sáu 376 932 698
Giải bảy 29 72 64 60
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 1,7,9
3 0,2
4 1,2,5,5,6
5 6
6 0,1,3,4,4,7
7 2,2,4,6,9
8
9 3,5,8
Đầu Đuôi
1,3,6 0
2,4,6 1
3,4,7,7 2
6,9 3
6,6,7 4
4,4,9 5
4,5,7 6
2,6 7
0,9 8
2,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 19-11-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 19-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 68712
Giải nhất 13056
Giải nhì 06192 95012
Giải ba 99626 60787 11782
79716 23208 53805
Giải tư 0290 2799 2097 4884
Giải năm 9850 6342 4004
8986 6207 3442
Giải sáu 222 826 366
Giải bảy 03 82 30 28
Đầu Đuôi
0 3,4,5,7,8
1 2,2,6
2 2,6,6,8
3 0
4 2,2
5 0,6
6 6
7
8 2,2,4,6,7
9 0,2,7,9
Đầu Đuôi
3,5,9 0
1
1,1,2,4,4,8,8,9 2
0 3
0,8 4
0 5
1,2,2,5,6,8 6
0,8,9 7
0,2 8
9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 12-11-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 12-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04211
Giải nhất 71230
Giải nhì 58044 68437
Giải ba 80363 60261 49100
77271 53221 35588
Giải tư 7488 0466 1119 7107
Giải năm 9609 0695 9105
1244 0805 7957
Giải sáu 966 246 923
Giải bảy 49 72 93 12
Đầu Đuôi
0 0,5,5,7,9
1 1,2,9
2 1,3
3 0,7
4 4,4,6,9
5 7
6 1,3,6,6
7 1,2
8 8,8
9 3,5
Đầu Đuôi
0,3 0
1,2,6,7 1
1,7 2
2,6,9 3
4,4 4
0,0,9 5
4,6,6 6
0,3,5 7
8,8 8
0,1,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 05-11-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 05-11-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 66152
Giải nhất 65766
Giải nhì 01610 37587
Giải ba 67850 21069 37289
61589 14790 10276
Giải tư 7588 5664 3897 5600
Giải năm 2409 1347 2403
8443 9588 4431
Giải sáu 334 575 643
Giải bảy 38 02 90 85
Đầu Đuôi
0 0,2,3,9
1 0
2
3 1,4,8
4 3,3,7
5 0,2
6 4,6,9
7 5,6
8 5,7,8,8,9,9
9 0,0,7
Đầu Đuôi
0,1,5,9,9 0
3 1
0,5 2
0,4,4 3
3,6 4
7,8 5
6,7 6
4,8,9 7
3,8,8 8
0,6,8,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 29-10-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 29-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 67635
Giải nhất 83186
Giải nhì 46576 75207
Giải ba 37607 90787 01471
41670 48558 10786
Giải tư 6447 0420 5042 5225
Giải năm 5635 4481 0743
6322 5141 0007
Giải sáu 967 431 346
Giải bảy 96 09 43 65
Đầu Đuôi
0 7,7,7,9
1
2 0,2,5
3 1,5,5
4 1,2,3,3,6,7
5 8
6 5,7
7 0,1,6
8 1,6,6,7
9 6
Đầu Đuôi
2,7 0
3,4,7,8 1
2,4 2
4,4 3
4
2,3,3,6 5
4,7,8,8,9 6
0,0,0,4,6,8 7
5 8
0 9

Xổ số Hải Phòng ngày 22-10-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 22-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 56628
Giải nhất 23615
Giải nhì 74574 50353
Giải ba 31166 16493 70266
79071 61860 04844
Giải tư 1960 3013 8505 0372
Giải năm 3329 3862 4607
9661 8165 8670
Giải sáu 220 319 205
Giải bảy 17 82 79 06
Đầu Đuôi
0 5,5,6,7
1 3,5,7,9
2 0,8,9
3
4 4
5 3
6 0,0,1,2,5,6,6
7 0,1,2,4,9
8 2
9 3
Đầu Đuôi
2,6,6,7 0
6,7 1
6,7,8 2
1,5,9 3
4,7 4
0,0,1,6 5
0,6,6 6
0,1 7
2 8
1,2,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 15-10-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 15-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 64218
Giải nhất 83454
Giải nhì 31313 38671
Giải ba 29917 25742 92751
69235 89354 18149
Giải tư 3490 7166 1748 5327
Giải năm 8125 0201 3864
7447 0449 8020
Giải sáu 432 412 974
Giải bảy 88 42 48 34
Đầu Đuôi
0 1
1 2,3,7,8
2 0,5,7
3 2,4,5
4 2,2,7,8,8,9,9
5 1,4,4
6 4,6
7 1,4
8 8
9 0
Đầu Đuôi
2,9 0
0,5,7 1
1,3,4,4 2
1 3
3,5,5,6,7 4
2,3 5
6 6
1,2,4 7
1,4,4,8 8
4,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 08-10-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 08-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 43550
Giải nhất 92887
Giải nhì 67470 39215
Giải ba 44145 80556 86154
12485 18411 88022
Giải tư 6762 6312 7923 3586
Giải năm 2326 9918 6784
1435 2489 9817
Giải sáu 459 190 679
Giải bảy 17 49 68 11
Đầu Đuôi
0
1 1,1,2,5,7,7,8
2 2,3,6
3 5
4 5,9
5 0,4,6,9
6 2,8
7 0,9
8 4,5,6,7,9
9 0
Đầu Đuôi
5,7,9 0
1,1 1
1,2,6 2
2 3
5,8 4
1,3,4,8 5
2,5,8 6
1,1,8 7
1,6 8
4,5,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 01-10-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 01-10-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 31220
Giải nhất 49246
Giải nhì 20939 28685
Giải ba 12233 11803 82795
26886 97849 08987
Giải tư 1213 3114 8078 8087
Giải năm 2789 2575 4203
7214 4438 4448
Giải sáu 450 862 818
Giải bảy 56 01 68 38
Đầu Đuôi
0 1,3,3
1 3,4,4,8
2 0
3 3,8,8,9
4 6,8,9
5 0,6
6 2,8
7 5,8
8 5,6,7,7,9
9 5
Đầu Đuôi
2,5 0
0 1
6 2
0,0,1,3 3
1,1 4
7,8,9 5
4,5,8 6
8,8 7
1,3,3,4,6,7 8
3,4,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 24-09-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 24-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 51678
Giải nhất 00595
Giải nhì 81492 15143
Giải ba 18952 11569 71542
94245 10886 40074
Giải tư 5028 0402 5989 6790
Giải năm 3227 6074 0716
8137 0706 9696
Giải sáu 272 740 345
Giải bảy 11 40 04 18
Đầu Đuôi
0 2,4,6
1 1,6,8
2 7,8
3 7
4 0,0,2,3,5,5
5 2
6 9
7 2,4,4,8
8 6,9
9 0,2,5,6
Đầu Đuôi
4,4,9 0
1 1
0,4,5,7,9 2
4 3
0,7,7 4
4,4,9 5
0,1,8,9 6
2,3 7
1,2,7 8
6,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 17-09-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 17-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 35330
Giải nhất 90315
Giải nhì 57179 80432
Giải ba 55894 21451 13005
89719 57160 48276
Giải tư 6690 5579 3410 0178
Giải năm 4358 3330 7399
5849 4867 6289
Giải sáu 277 553 366
Giải bảy 41 75 29 78
Đầu Đuôi
0 5
1 0,5,9
2 9
3 0,0,2
4 1,9
5 1,3,8
6 0,6,7
7 5,6,7,8,8,9,9
8 9
9 0,4,9
Đầu Đuôi
1,3,3,6,9 0
4,5 1
3 2
5 3
9 4
0,1,7 5
6,7 6
6,7 7
5,7,7 8
1,2,4,7,7,8,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 10-09-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 10-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04529
Giải nhất 92073
Giải nhì 44668 76193
Giải ba 78657 91786 40075
69216 56628 26266
Giải tư 7728 8549 2347 4738
Giải năm 4908 4367 5962
3741 4361 8143
Giải sáu 101 128 722
Giải bảy 11 19 76 60
Đầu Đuôi
0 1,8
1 1,6,9
2 2,8,8,8,9
3 8
4 1,3,7,9
5 7
6 0,1,2,6,7,8
7 3,5,6
8 6
9 3
Đầu Đuôi
6 0
0,1,4,6 1
2,6 2
4,7,9 3
4
7 5
1,6,7,8 6
4,5,6 7
0,2,2,2,3,6 8
1,2,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 03-09-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 03-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 11660
Giải nhất 20874
Giải nhì 09983 75655
Giải ba 59596 90286 10824
22663 11822 60224
Giải tư 7325 0124 3107 1380
Giải năm 7981 7188 1074
9313 4454 6185
Giải sáu 916 546 080
Giải bảy 24 09 27 19
Đầu Đuôi
0 7,9
1 3,6,9
2 2,4,4,4,4,5,7
3
4 6
5 4,5
6 0,3
7 4,4
8 0,0,1,3,5,6,8
9 6
Đầu Đuôi
6,8,8 0
8 1
2 2
1,6,8 3
2,2,2,2,5,7,7 4
2,5,8 5
1,4,8,9 6
0,2 7
8 8
0,1 9

Xổ số Hải Phòng ngày 03-09-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 03-09-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 11660
Giải nhất 20874
Giải nhì 09983 75655
Giải ba 59596 90286 10824
22663 11822 60224
Giải tư 7325 0124 3107 1380
Giải năm 7981 7188 1074
9313 4454 6185
Giải sáu 916 546 080
Giải bảy 24 09 27 19
Đầu Đuôi
0 7,9
1 3,6,9
2 2,4,4,4,4,5,7
3
4 6
5 4,5
6 0,3
7 4,4
8 0,0,1,3,5,6,8
9 6
Đầu Đuôi
6,8,8 0
8 1
2 2
1,6,8 3
2,2,2,2,5,7,7 4
2,5,8 5
1,4,8,9 6
0,2 7
8 8
0,1 9

Xổ số Hải Phòng ngày 27-08-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 27-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 69159
Giải nhất 30254
Giải nhì 07580 74200
Giải ba 64326 40586 59279
14990 06045 91165
Giải tư 0884 0713 8759 5876
Giải năm 4287 2606 8140
9265 7445 7509
Giải sáu 412 554 979
Giải bảy 27 99 95 58
Đầu Đuôi
0 0,6,9
1 2,3
2 6,7
3
4 0,5,5
5 4,4,8,9,9
6 5,5
7 6,9,9
8 0,4,6,7
9 0,5,9
Đầu Đuôi
0,4,8,9 0
1
1 2
1 3
5,5,8 4
4,4,6,6,9 5
0,2,7,8 6
2,8 7
5 8
0,5,5,7,7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 20-08-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 20-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04793
Giải nhất 84718
Giải nhì 67660 58087
Giải ba 00408 97319 37780
07495 67371 90131
Giải tư 4155 4827 4668 4113
Giải năm 6859 1054 7299
8682 9957 4493
Giải sáu 390 501 538
Giải bảy 70 41 17 71
Đầu Đuôi
0 1,8
1 3,7,8,9
2 7
3 1,8
4 1
5 4,5,7,9
6 0,8
7 0,1,1
8 0,2,7
9 0,3,3,5,9
Đầu Đuôi
6,7,8,9 0
0,3,4,7,7 1
8 2
1,9,9 3
5 4
5,9 5
6
1,2,5,8 7
0,1,3,6 8
1,5,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 13-08-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 13-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 17044
Giải nhất 04460
Giải nhì 64353 07330
Giải ba 34168 31369 58467
28233 88931 65843
Giải tư 4986 0330 7386 8051
Giải năm 5105 3376 3004
7971 6917 0198
Giải sáu 104 093 327
Giải bảy 88 34 27 29
Đầu Đuôi
0 4,4,5
1 7
2 7,7,9
3 0,0,1,3,4
4 3,4
5 1,3
6 0,7,8,9
7 1,6
8 6,6,8
9 3,8
Đầu Đuôi
3,3,6 0
3,5,7 1
2
3,4,5,9 3
0,0,3,4 4
0 5
7,8,8 6
1,2,2,6 7
6,8,9 8
2,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 06-08-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 06-08-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 39467
Giải nhất 34338
Giải nhì 87428 43563
Giải ba 96124 59846 24613
80119 73546 75171
Giải tư 8855 5404 5698 7155
Giải năm 2126 3084 9279
6680 3065 6258
Giải sáu 300 076 029
Giải bảy 69 47 52 35
Đầu Đuôi
0 0,4
1 3,9
2 4,6,8,9
3 5,8
4 6,6,7
5 2,5,5,8
6 3,5,7,9
7 1,6,9
8 0,4
9 8
Đầu Đuôi
0,8 0
7 1
5 2
1,6 3
0,2,8 4
3,5,5,6 5
2,4,4,7 6
4,6 7
2,3,5,9 8
1,2,6,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 30-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 30-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 94715
Giải nhất 51666
Giải nhì 78150 32755
Giải ba 46918 97507 17363
26054 70336 40135
Giải tư 6372 8921 1153 7468
Giải năm 7527 7835 9979
7559 6165 7850
Giải sáu 729 628 115
Giải bảy 72 86 43 82
Đầu Đuôi
0 7
1 5,5,8
2 1,7,8,9
3 5,5,6
4 3
5 0,0,3,4,5,9
6 3,5,6,8
7 2,2,9
8 2,6
9
Đầu Đuôi
5,5 0
2 1
7,7,8 2
4,5,6 3
5 4
1,1,3,3,5,6 5
3,6,8 6
0,2 7
1,2,6 8
2,5,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 23-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 23-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 46724
Giải nhất 86038
Giải nhì 35744 09196
Giải ba 74278 08901 73475
16038 15447 22443
Giải tư 4335 5732 9424 2448
Giải năm 5772 4566 6602
3203 1197 7966
Giải sáu 185 040 599
Giải bảy 29 84 34 30
Đầu Đuôi
0 1,2,3
1
2 4,4,9
3 0,2,4,5,8,8
4 0,3,4,7,8
5
6 6,6
7 2,5,8
8 4,5
9 6,7,9
Đầu Đuôi
3,4 0
0 1
0,3,7 2
0,4 3
2,2,3,4,8 4
3,7,8 5
6,6,9 6
4,9 7
3,3,4,7 8
2,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 16-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 16-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 37782
Giải nhất 48924
Giải nhì 26508 44631
Giải ba 68909 77885 60120
46842 80914 10827
Giải tư 8176 6272 9056 3619
Giải năm 8195 5720 3711
7262 0310 5439
Giải sáu 215 514 560
Giải bảy 96 87 94 66
Đầu Đuôi
0 8,9
1 0,1,4,4,5,9
2 0,0,4,7
3 1,9
4 2
5 6
6 0,2,6
7 2,6
8 2,5,7
9 4,5,6
Đầu Đuôi
1,2,2,6 0
1,3 1
4,6,7,8 2
3
1,1,2,9 4
1,8,9 5
5,6,7,9 6
2,8 7
0 8
0,1,3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 09-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 09-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 70060
Giải nhất 95585
Giải nhì 92821 77303
Giải ba 40505 05757 67062
83003 23669 96779
Giải tư 6381 6278 1109 5474
Giải năm 4077 6771 1518
4149 6429 0797
Giải sáu 821 264 455
Giải bảy 75 05 97 99
Đầu Đuôi
0 3,3,5,5,9
1 8
2 1,1,9
3
4 9
5 5,7
6 0,2,4,9
7 1,4,5,7,8,9
8 1,5
9 7,7,9
Đầu Đuôi
6 0
2,2,7,8 1
6 2
0,0 3
6,7 4
0,0,5,7,8 5
6
5,7,9,9 7
1,7 8
0,2,4,6,7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 02-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 02-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87781
Giải nhất 34762
Giải nhì 39787 40120
Giải ba 43891 47180 95886
55595 31201 07153
Giải tư 2028 4290 1375 0122
Giải năm 4740 4378 8916
7932 8040 4780
Giải sáu 228 217 086
Giải bảy 99 88 36 59
Đầu Đuôi
0 1
1 6,7
2 0,2,8,8
3 2,6
4 0,0
5 3,9
6 2
7 5,8
8 0,0,1,6,6,7,8
9 0,1,5,9
Đầu Đuôi
2,4,4,8,8,9 0
0,8,9 1
2,3,6 2
5 3
4
7,9 5
1,3,8,8 6
1,8 7
2,2,7,8 8
5,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 25-06-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 25-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 25985
Giải nhất 03675
Giải nhì 18803 46990
Giải ba 45564 78815 04871
29794 89885 26774
Giải tư 7403 5635 2105 7538
Giải năm 1252 0449 6833
7160 3625 2056
Giải sáu 735 919 015
Giải bảy 96 29 22 81
Đầu Đuôi
0 3,3,5
1 5,5,9
2 2,5,9
3 3,5,5,8
4 9
5 2,6
6 0,4
7 1,4,5
8 1,5,5
9 0,4,6
Đầu Đuôi
6,9 0
7,8 1
2,5 2
0,0,3 3
6,7,9 4
0,1,1,2,3,3,7,8,8 5
5,9 6
7
3 8
1,2,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 18-06-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 18-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 14761
Giải nhất 98852
Giải nhì 24130 49306
Giải ba 40763 63729 04079
75280 68365 74519
Giải tư 8167 7754 3837 2621
Giải năm 2432 6094 8908
4403 0052 5513
Giải sáu 247 287 555
Giải bảy 08 63 91 38
Đầu Đuôi
0 3,6,8,8
1 3,9
2 1,9
3 0,2,7,8
4 7
5 2,2,4,5
6 1,3,3,5,7
7 9
8 0,7
9 1,4
Đầu Đuôi
3,8 0
2,6,9 1
3,5,5 2
0,1,6,6 3
5,9 4
5,6 5
0 6
3,4,6,8 7
0,0,3 8
1,2,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 11-06-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 11-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 15348
Giải nhất 78802
Giải nhì 22861 91584
Giải ba 26582 67608 72292
04209 46545 31425
Giải tư 1818 1726 0627 0345
Giải năm 6341 5705 4803
2089 8511 1671
Giải sáu 765 835 214
Giải bảy 20 30 43 77
Đầu Đuôi
0 2,3,5,8,9
1 1,4,8
2 0,5,6,7
3 0,5
4 1,3,5,5,8
5
6 1,5
7 1,7
8 2,4,9
9 2
Đầu Đuôi
2,3 0
1,4,6,7 1
0,8,9 2
0,4 3
1,8 4
0,2,3,4,4,6 5
2 6
2,7 7
0,1,4 8
0,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 04-06-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 04-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 60930
Giải nhất 14424
Giải nhì 25978 61321
Giải ba 06154 49998 53542
83194 89741 90617
Giải tư 0202 1868 6825 6573
Giải năm 5016 2422 9023
6064 1610 0560
Giải sáu 316 410 619
Giải bảy 41 94 20 71
Đầu Đuôi
0 2
1 0,0,6,6,7,9
2 0,1,2,3,4,5
3 0
4 1,1,2
5 4
6 0,4,8
7 1,3,8
8
9 4,4,8
Đầu Đuôi
1,1,2,3,6 0
2,4,4,7 1
0,2,4 2
2,7 3
2,5,6,9,9 4
2 5
1,1 6
1 7
6,7,9 8
1 9

Xổ số Hải Phòng ngày 28-05-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 28-05-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 07076
Giải nhất 67348
Giải nhì 51380 77608
Giải ba 08075 99703 94167
46228 31744 45914
Giải tư 3311 3995 2876 3716
Giải năm 2474 3996 5550
9833 6195 0496
Giải sáu 919 215 628
Giải bảy 82 49 07 29
Đầu Đuôi
0 3,7,8
1 1,4,5,6,9
2 8,8,9
3 3
4 4,8,9
5 0
6 7
7 4,5,6,6
8 0,2
9 5,5,6,6
Đầu Đuôi
5,8 0
1 1
8 2
0,3 3
1,4,7 4
1,7,9,9 5
1,7,7,9,9 6
0,6 7
0,2,2,4 8
1,2,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 21-05-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 21-05-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 75723
Giải nhất 20849
Giải nhì 13091 49882
Giải ba 63075 07902 39553
01554 83889 83251
Giải tư 1937 0147 5809 0407
Giải năm 2800 7795 8792
8865 3667 4004
Giải sáu 684 874 802
Giải bảy 33 34 46 29
Đầu Đuôi
0 0,2,2,4,7,9
1
2 3,9
3 3,4,7
4 6,7,9
5 1,3,4
6 5,7
7 4,5
8 2,4,9
9 1,2,5
Đầu Đuôi
0 0
5,9 1
0,0,8,9 2
2,3,5 3
0,3,5,7,8 4
6,7,9 5
4 6
0,3,4,6 7
8
0,2,4,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 14-05-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 14-05-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 81047
Giải nhất 91687
Giải nhì 87624 88230
Giải ba 59985 32032 68527
94667 83229 11815
Giải tư 0131 0750 0166 4345
Giải năm 6055 0989 3003
2785 7579 1802
Giải sáu 151 324 986
Giải bảy 13 14 37 94
Đầu Đuôi
0 2,3
1 3,4,5
2 4,4,7,9
3 0,1,2,7
4 5,7
5 0,1,5
6 6,7
7 9
8 5,5,6,7,9
9 4
Đầu Đuôi
3,5 0
3,5 1
0,3 2
0,1 3
1,2,2,9 4
1,4,5,8,8 5
6,8 6
2,3,4,6,8 7
8
2,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 07-05-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 07-05-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 70447
Giải nhất 30887
Giải nhì 35120 87882
Giải ba 32452 68083 90768
49417 35327 45592
Giải tư 2495 1910 5938 5431
Giải năm 3356 4053 0586
9639 6345 4121
Giải sáu 227 327 843
Giải bảy 55 80 13 71
Đầu Đuôi
0
1 0,3,7
2 0,1,7,7,7
3 1,8,9
4 3,5,7
5 2,3,5,6
6 8
7 1
8 0,2,3,6,7
9 2,5
Đầu Đuôi
1,2,8 0
2,3,7 1
5,8,9 2
1,4,5,8 3
4
4,5,9 5
5,8 6
1,2,2,2,4,8 7
3,6 8
3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 30-04-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 30-04-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 96736
Giải nhất 00731
Giải nhì 93389 43599
Giải ba 41521 57436 11921
95917 66854 33229
Giải tư 9188 7076 1306 7227
Giải năm 1773 7429 9108
6856 7119 3926
Giải sáu 336 122 639
Giải bảy 09 80 02 79
Đầu Đuôi
0 2,6,8,9
1 7,9
2 1,1,2,6,7,9,9
3 1,6,6,6,9
4
5 4,6
6
7 3,6,9
8 0,8,9
9 9
Đầu Đuôi
8 0
2,2,3 1
0,2 2
7 3
5 4
5
0,2,3,3,3,5,7 6
1,2 7
0,8 8
0,1,2,2,3,7,8,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 23-04-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 23-04-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 98860
Giải nhất 08807
Giải nhì 79035 36955
Giải ba 52152 13825 21632
50794 48684 45328
Giải tư 0241 6662 9586 2178
Giải năm 0468 2726 4326
8253 3124 5992
Giải sáu 309 967 177
Giải bảy 11 81 47 68
Đầu Đuôi
0 7,9
1 1
2 4,5,6,6,8
3 2,5
4 1,7
5 2,3,5
6 0,2,7,8,8
7 7,8
8 1,4,6
9 2,4
Đầu Đuôi
6 0
1,4,8 1
3,5,6,9 2
5 3
2,8,9 4
2,3,5 5
2,2,8 6
0,4,6,7 7
2,6,6,7 8
0 9

Xổ số Hải Phòng ngày 16-04-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 16-04-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 99789
Giải nhất 61842
Giải nhì 61345 45388
Giải ba 33740 22618 08822
57006 19388 34906
Giải tư 0127 8332 9708 8666
Giải năm 6417 5984 1399
9256 6349 7108
Giải sáu 351 427 290
Giải bảy 24 63 21 14
Đầu Đuôi
0 6,6,8,8
1 4,7,8
2 1,2,4,7,7
3 2
4 0,2,5,9
5 1,6
6 3,6
7
8 4,8,8,9
9 0,9
Đầu Đuôi
4,9 0
2,5 1
2,3,4 2
6 3
1,2,8 4
4 5
0,0,5,6 6
1,2,2 7
0,0,1,8,8 8
4,8,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 09-04-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 09-04-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 52070
Giải nhất 62954
Giải nhì 37646 88703
Giải ba 04269 02791 35381
80397 16804 02753
Giải tư 0651 7692 1233 6875
Giải năm 7439 7249 5341
9918 3352 8215
Giải sáu 262 484 531
Giải bảy 93 83 95 71
Đầu Đuôi
0 3,4
1 5,8
2
3 1,3,9
4 1,6,9
5 1,2,3,4
6 2,9
7 0,1,5
8 1,3,4
9 1,2,3,5,7
Đầu Đuôi
7 0
3,4,5,7,8,9 1
5,6,9 2
0,3,5,8,9 3
0,5,8 4
1,7,9 5
4 6
9 7
1 8
3,4,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 02-04-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 02-04-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 01795
Giải nhất 99808
Giải nhì 58658 90819
Giải ba 54406 82291 94848
61086 13666 06582
Giải tư 6068 4967 7881 1343
Giải năm 5616 5817 9615
1888 6782 6750
Giải sáu 933 952 851
Giải bảy 10 15 43 45
Đầu Đuôi
0 6,8
1 0,5,5,6,7,9
2
3 3
4 3,3,5,8
5 0,1,2,8
6 6,7,8
7
8 1,2,2,6,8
9 1,5
Đầu Đuôi
1,5 0
5,8,9 1
5,8,8 2
3,4,4 3
4
1,1,4,9 5
0,1,6,8 6
1,6 7
0,4,5,6,8 8
1 9

Xổ số Hải Phòng ngày 26-03-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 26-03-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 72042
Giải nhất 68063
Giải nhì 25311 29971
Giải ba 83206 86522 85186
75709 65955 63349
Giải tư 6509 7975 0671 5763
Giải năm 4368 4718 7579
0026 5589 9488
Giải sáu 338 783 541
Giải bảy 59 57 29 76
Đầu Đuôi
0 6,9,9
1 1,8
2 2,6,9
3 8
4 1,2,9
5 5,7,9
6 3,3,8
7 1,1,5,6,9
8 3,6,8,9
9
Đầu Đuôi
0
1,4,7,7 1
2,4 2
6,6,8 3
4
5,7 5
0,2,7,8 6
5 7
1,3,6,8 8
0,0,2,4,5,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 19-03-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 19-03-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 55324
Giải nhất 18908
Giải nhì 70030 91699
Giải ba 90308 19045 75389
92951 91232 84593
Giải tư 2005 8178 1585 7805
Giải năm 7278 4100 2748
0506 2443 8326
Giải sáu 820 818 350
Giải bảy 08 93 24 14
Đầu Đuôi
0 0,5,5,6,8,8,8
1 4,8
2 0,4,4,6
3 0,2
4 3,5,8
5 0,1
6
7 8,8
8 5,9
9 3,3,9
Đầu Đuôi
0,2,3,5 0
5 1
3 2
4,9,9 3
1,2,2 4
0,0,4,8 5
0,2 6
7
0,0,0,1,4,7,7 8
8,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 12-03-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 12-03-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 85439
Giải nhất 84075
Giải nhì 78489 29688
Giải ba 31297 18684 63601
54663 65777 16129
Giải tư 2609 2739 8536 8966
Giải năm 3840 2898 8403
6303 1622 4893
Giải sáu 083 841 689
Giải bảy 15 70 38 84
Đầu Đuôi
0 1,3,3,9
1 5
2 2,9
3 6,8,9,9
4 0,1
5
6 3,6
7 0,5,7
8 3,4,4,8,9,9
9 3,7,8
Đầu Đuôi
4,7 0
0,4 1
2 2
0,0,6,8,9 3
8,8 4
1,7 5
3,6 6
7,9 7
3,8,9 8
0,2,3,3,8,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 05-03-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 05-03-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 66992
Giải nhất 16935
Giải nhì 68659 92257
Giải ba 86409 19336 52232
57170 72166 57740
Giải tư 9386 5211 1352 1440
Giải năm 3504 9774 7369
1318 2325 0278
Giải sáu 071 914 922
Giải bảy 70 84 40 11
Đầu Đuôi
0 4,9
1 1,1,4,8
2 2,5
3 2,5,6
4 0,0,0
5 2,7,9
6 6,9
7 0,0,1,4,8
8 4,6
9 2
Đầu Đuôi
4,4,4,7,7 0
1,1,7 1
2,3,5,9 2
3
0,1,7,8 4
2,3 5
3,6,8 6
5 7
1,7 8
0,5,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 26-02-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 26-02-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 55600
Giải nhất 59302
Giải nhì 78836 71711
Giải ba 57669 79931 24351
86322 54511 71826
Giải tư 6225 6043 3742 0666
Giải năm 0314 6945 0521
6066 8579 0910
Giải sáu 203 330 633
Giải bảy 04 70 40 37
Đầu Đuôi
0 0,2,3,4
1 0,1,1,4
2 1,2,5,6
3 0,1,3,6,7
4 0,2,3,5
5 1
6 6,6,9
7 0,9
8
9
Đầu Đuôi
0,1,3,4,7 0
1,1,2,3,5 1
0,2,4 2
0,3,4 3
0,1 4
2,4 5
2,3,6,6 6
3 7
8
6,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 19-02-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 19-02-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 11103
Giải nhất 91506
Giải nhì 14103 96867
Giải ba 43908 30333 05682
89923 46822 95324
Giải tư 6906 6085 5159 5226
Giải năm 0259 6908 8178
6533 9420 4716
Giải sáu 464 135 554
Giải bảy 03 43 20 18
Đầu Đuôi
0 3,3,3,6,6,8,8
1 6,8
2 0,0,2,3,4,6
3 3,3,5
4 3
5 4,9,9
6 4,7
7 8
8 2,5
9
Đầu Đuôi
2,2 0
1
2,8 2
0,0,0,2,3,3,4 3
2,5,6 4
3,8 5
0,0,1,2 6
6 7
0,0,1,7 8
5,5 9

Xổ số Hải Phòng ngày 12-02-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 12-02-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 05-02-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 05-02-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 48520
Giải nhất 61417
Giải nhì 61323
Giải ba 05920 84407 66568
10425 96873 84798
Giải tư 7128 9
Giải năm 2327 0
Giải sáu 444 71
Giải bảy 70 88
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,7
1 7
2 0,0,3,5,7,8
3
4 4
5
6 8
7 0,3
8
9 8
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,2,2,7 0
1
2
2,7 3
4 4
2 5
6
0,1,2 7
2,6,9 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 29-01-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 29-01-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 40169
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba 95499 49160 46104
99338 97510 25548
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy 76 56
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,4
1 0
2
3 8
4 8
5
6 0,9
7 6
8
9 9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,1,6 0
1
2
3
0 4
5
7 6
7
3,4 8
6,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 22-01-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 22-01-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 09264
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba 50923 52161 94571
45049 22063 12002
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy 99 66
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,2
1
2 3
3
4 9
5
6 1,3,4
7 1
8
9 9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,, 0
6,7 1
0 2
2,6 3
6 4
5
6
7
8
4,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 15-01-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 15-01-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 68285
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba 21460 45322 08942
64777 99903 68603
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy 13 33
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,3,3
1 3
2 2
3
4 2
5
6 0
7 7
8 5
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,6 0
1
2,4 2
0,0,1 3
4
8 5
6
7 7
8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 08-01-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 08-01-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 00726
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba 80452 76037 93062
41786 56154 32772
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy 30 00
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,
1
2 6
3 0,7
4
5 2,4
6 2
7 2
8 6
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,3 0
1
5,6,7 2
3
5 4
5
2,8 6
3 7
8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 01-01-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 01-01-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 78885
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba 52955 93657 43037
39539 82586 22866
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy 81 14
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,
1
2
3 7,9
4
5 5,7
6 6
7
8 1,5,6
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,, 0
8 1
2
3
4
5,8 5
6,8 6
3,5 7
8
3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 25-12-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 25-12-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 36287
Giải nhất 56591
Giải nhì 36172 15322
Giải ba 27712 52203 51451
37235 42452 12511
Giải tư 4935 7280 2276 8896
Giải năm 9714 1459 8993
8767 3355 0049
Giải sáu 350 249 086
Giải bảy 61 54 23 49
Đầu Đuôi
0 3
1 1,2,4
2 2,3
3 5,5
4 9,9,9
5 0,1,2,4,5,9
6 1,7
7 2,6
8 0,6,7
9 1,3,6
Đầu Đuôi
5,8 0
1,5,6,9 1
1,2,5,7 2
0,2,9 3
1,5 4
3,3,5 5
7,8,9 6
6,8 7
8
4,4,4,5 9

Xổ số Hải Phòng ngày 18-12-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 18-12-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 27054
Giải nhất 73286
Giải nhì 06974 12931
Giải ba 24404 49647 56497
61913 03153 36897
Giải tư 4500 9337 2117 2950
Giải năm 3461 0007 9004
9222 1448 9478
Giải sáu 931 305 194
Giải bảy 45 48 80 34
Đầu Đuôi
0 0,4,4,5,7
1 3,7
2 2
3 1,1,4,7
4 5,7,8,8
5 0,3,4
6 1
7 4,8
8 0,6
9 4,7,7
Đầu Đuôi
0,5,8 0
3,3,6 1
2 2
1,5 3
0,0,3,5,7,9 4
0,4 5
8 6
0,1,3,4,9,9 7
4,4,7 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 11-12-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 11-12-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 46551
Giải nhất 98348
Giải nhì 38049 24426
Giải ba 99948 81196 75953
21341 78983 20309
Giải tư 3766 7895 2059 8926
Giải năm 1970 6103 4286
3245 3479 0888
Giải sáu 202 948 921
Giải bảy 40 47 74 83
Đầu Đuôi
0 2,3,9
1
2 1,6,6
3
4 0,1,5,7,8,8,8,9
5 1,3,9
6 6
7 0,4,9
8 3,3,6,8
9 5,6
Đầu Đuôi
4,7 0
2,4,5 1
0 2
0,5,8,8 3
7 4
4,9 5
2,2,6,8,9 6
4 7
4,4,4,8 8
0,4,5,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 04-12-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 04-12-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 95549
Giải nhất 57855
Giải nhì 30983 43987
Giải ba 44682 38204 60811
61626 11315 52640
Giải tư 1247 1870 3209 7275
Giải năm 6903 4219 4375
4618 3690 4693
Giải sáu 507 535 808
Giải bảy 76 09 67 89
Đầu Đuôi
0 3,4,7,8,9,9
1 1,5,8,9
2 6
3 5
4 0,7,9
5 5
6 7
7 0,5,5,6
8 2,3,7,9
9 0,3
Đầu Đuôi
4,7,9 0
1 1
8 2
0,8,9 3
0 4
1,3,5,7,7 5
2,7 6
0,4,6,8 7
0,1 8
0,0,1,4,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 27-11-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 27-11-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 23126
Giải nhất 31552
Giải nhì 98728 16205
Giải ba 58033 73402 98742
17486 65718 16869
Giải tư 4953 1095 0185 0413
Giải năm 0966 0669 6803
5369 9081 5719
Giải sáu 020 067 108
Giải bảy 49 73 98 56
Đầu Đuôi
0 2,3,5,8
1 3,8,9
2 0,6,8
3 3
4 2,9
5 2,3,6
6 6,7,9,9,9
7 3
8 1,5,6
9 5,8
Đầu Đuôi
2 0
8 1
0,4,5 2
0,1,3,5,7 3
4
0,8,9 5
2,5,6,8 6
6 7
0,1,2,9 8
1,4,6,6,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 20-11-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 20-11-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 92780
Giải nhất 23593
Giải nhì 46273 78703
Giải ba 00990 08148 11931
07624 13632 94855
Giải tư 3918 1575 6332 0687
Giải năm 5797 2412 6453
0896 6856 0057
Giải sáu 412 586 836
Giải bảy 06 13 81 10
Đầu Đuôi
0 3,6
1 0,2,2,3,8
2 4
3 1,2,2,6
4 8
5 3,5,6,7
6
7 3,5
8 0,1,6,7
9 0,3,6,7
Đầu Đuôi
1,8,9 0
3,8 1
1,1,3,3 2
0,1,5,7,9 3
2 4
5,7 5
0,3,5,8,9 6
5,8,9 7
1,4 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 13-11-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 13-11-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 88287
Giải nhất 11204
Giải nhì 38454 25196
Giải ba 83564 86373 35845
24596 82047 19502
Giải tư 9731 5401 4185 3985
Giải năm 3714 7901 0359
3379 6589 0342
Giải sáu 030 188 616
Giải bảy 49 22 38 30
Đầu Đuôi
0 1,1,2,4
1 4,6
2 2
3 0,0,1,8
4 2,5,7,9
5 4,9
6 4
7 3,9
8 5,5,7,8,9
9 6,6
Đầu Đuôi
3,3 0
0,0,3 1
0,2,4 2
7 3
0,1,5,6 4
4,8,8 5
1,9,9 6
4,8 7
3,8 8
4,5,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 06-11-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 06-11-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 44571
Giải nhất 02894
Giải nhì 63559 57593
Giải ba 86504 74801 38444
58707 09164 46685
Giải tư 0046 8399 8372 1872
Giải năm 1532 8568 0127
3068 2643 7471
Giải sáu 126 330 472
Giải bảy 26 86 10 65
Đầu Đuôi
0 1,4,7
1 0
2 6,6,7
3 0,2
4 3,4,6
5 9
6 4,5,8,8
7 1,1,2,2,2
8 5,6
9 3,4,9
Đầu Đuôi
1,3 0
0,7,7 1
3,7,7,7 2
4,9 3
0,4,6,9 4
6,8 5
2,2,4,8 6
0,2 7
6,6 8
5,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 30-10-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 30-10-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57483
Giải nhất 33678
Giải nhì 12466 88663
Giải ba 83621 75675 25228
70581 11226 63581
Giải tư 7834 9808 5155 8601
Giải năm 7358 3721 5346
7520 5390 2169
Giải sáu 081 695 720
Giải bảy 31 79 57 65
Đầu Đuôi
0 1,8
1
2 0,0,1,1,6,8
3 1,4
4 6
5 5,7,8
6 3,5,6,9
7 5,8,9
8 1,1,1,3
9 0,5
Đầu Đuôi
2,2,9 0
0,2,2,3,8,8,8 1
2
6,8 3
3 4
5,6,7,9 5
2,4,6 6
5 7
0,2,5,7 8
6,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 23-10-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 23-10-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 06125
Giải nhất 02898
Giải nhì 91024 05454
Giải ba 39463 28179 34370
68522 01371 77795
Giải tư 0440 5402 8279 8832
Giải năm 2805 3261 5764
8108 1728 3605
Giải sáu 624 200 992
Giải bảy 31 65 26 44
Đầu Đuôi
0 0,2,5,5,8
1
2 2,4,4,5,6,8
3 1,2
4 0,4
5 4
6 1,3,4,5
7 0,1,9,9
8
9 2,5,8
Đầu Đuôi
0,4,7 0
3,6,7 1
0,2,3,9 2
6 3
2,2,4,5,6 4
0,0,2,6,9 5
2 6
7
0,2,9 8
7,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 16-10-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 16-10-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 14408
Giải nhất 28308
Giải nhì 99131 68897
Giải ba 11317 19395 50764
55010 05188 73841
Giải tư 3162 0716 9104 2161
Giải năm 6940 4714 7043
7398 1187 4221
Giải sáu 385 250 857
Giải bảy 00 01 21 04
Đầu Đuôi
0 0,1,4,4,8,8
1 0,4,6,7
2 1,1
3 1
4 0,1,3
5 0,7
6 1,2,4
7
8 5,7,8
9 5,7,8
Đầu Đuôi
0,1,4,5 0
0,2,2,3,4,6 1
6 2
4 3
0,0,1,6 4
8,9 5
1 6
1,5,8,9 7
0,0,8,9 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 09-10-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 09-10-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 60541
Giải nhất 68899
Giải nhì 42547 04938
Giải ba 95542 06347 57821
86104 21866 92438
Giải tư 7787 3453 1909 9347
Giải năm 1514 2101 2988
3933 7102 8025
Giải sáu 513 540 771
Giải bảy 22 01 63 96
Đầu Đuôi
0 1,1,2,4,9
1 3,4
2 1,2,5
3 3,8,8
4 0,1,2,7,7,7
5 3
6 3,6
7 1
8 7,8
9 6,9
Đầu Đuôi
4 0
0,0,2,4,7 1
0,2,4 2
1,3,5,6 3
0,1 4
2 5
6,9 6
4,4,4,8 7
3,3,8 8
0,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 02-10-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 02-10-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 99600
Giải nhất 25157
Giải nhì 41602 01801
Giải ba 07691 61779 63586
48562 13837 36479
Giải tư 7790 1983 3930 3449
Giải năm 4849 8407 9054
4528 0931 3793
Giải sáu 521 680 821
Giải bảy 90 38 21 02
Đầu Đuôi
0 0,1,2,2,7
1
2 1,1,1,8
3 0,1,7,8
4 9,9
5 4,7
6 2
7 9,9
8 0,3,6
9 0,0,1,3
Đầu Đuôi
0,3,8,9,9 0
0,2,2,2,3,9 1
0,0,6 2
8,9 3
5 4
5
8 6
0,3,5 7
2,3 8
4,4,7,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 25-09-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 25-09-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 98018
Giải nhất 47391
Giải nhì 46411 34513
Giải ba 02594 91533 20134
73795 31040 19707
Giải tư 6049 1001 4034 5340
Giải năm 0915 8701 5417
9493 1237 7007
Giải sáu 672 078 318
Giải bảy 02 77 78 65
Đầu Đuôi
0 1,1,2,7,7
1 1,3,5,7,8,8
2
3 3,4,4,7
4 0,0,9
5
6 5
7 2,7,8,8
8
9 1,3,4,5
Đầu Đuôi
4,4 0
0,0,1,9 1
0,7 2
1,3,9 3
3,3,9 4
1,6,9 5
6
0,0,1,3,7 7
1,1,7,7 8
4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 18-09-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 18-09-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 20290
Giải nhất 28162
Giải nhì 39930 04541
Giải ba 12820 49798 74603
74480 79568 99474
Giải tư 2797 7212 6076 9436
Giải năm 5840 4233 8930
4212 1688 0937
Giải sáu 299 612 363
Giải bảy 01 23 53 45
Đầu Đuôi
0 1,3
1 2,2,2
2 0,3
3 0,0,3,6,7
4 0,1,5
5 3
6 2,3,8
7 4,6
8 0,8
9 0,7,8,9
Đầu Đuôi
2,3,3,4,8,9 0
0,4 1
1,1,1,6 2
0,2,3,5,6 3
7 4
4 5
3,7 6
3,9 7
6,8,9 8
9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 11-09-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 11-09-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 16129
Giải nhất 69128
Giải nhì 72785 45940
Giải ba 47968 02595 58656
70605 58152 19991
Giải tư 6289 8521 9068 3779
Giải năm 4851 8648 2493
6781 5634 2321
Giải sáu 425 593 454
Giải bảy 32 55 53 13
Đầu Đuôi
0 5
1 3
2 1,1,5,8,9
3 2,4
4 0,8
5 1,2,3,4,5,6
6 8,8
7 9
8 1,5,9
9 1,3,3,5
Đầu Đuôi
4 0
2,2,5,8,9 1
3,5 2
1,5,9,9 3
3,5 4
0,2,5,8,9 5
5 6
7
2,4,6,6 8
2,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 04-09-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 04-09-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 15580
Giải nhất 79107
Giải nhì 73712 42181
Giải ba 30283 55284 76464
61810 11075 34179
Giải tư 6011 7452 6842 5634
Giải năm 4401 4280 7342
0891 5561 5483
Giải sáu 352 765 525
Giải bảy 49 34 00 86
Đầu Đuôi
0 0,1,7
1 0,1,2
2 5
3 4,4
4 2,2,9
5 2,2
6 1,4,5
7 5,9
8 0,0,1,3,3,4,6
9 1
Đầu Đuôi
0,1,8,8 0
0,1,6,8,9 1
1,4,4,5,5 2
8,8 3
3,3,6,8 4
2,6,7 5
8 6
0 7
8
4,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 28-08-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 28-08-2020