Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 30-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 30-01-2023
Giải tám 25
Giải bảy 156
Giải sáu 1672 1553 9658
Giải năm 1419
Giải bốn 54348 70876 33723 86295
01667 36615 55926
Giải ba 24763 68949
Giải nhì 16016
Giải nhất 00082
Đặc biệt 992633
Đầu Đuôi
0
1 5,6,9
2 3,5,6
3 3
4 8,9
5 3,6,8
6 3,7
7 2,6
8 2
9 5
Đầu Đuôi
0
1
7,8 2
2,3,5,6 3
4
1,2,9 5
1,2,5,7 6
6 7
4,5 8
1,4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 29-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 29-01-2023
Giải tám 18
Giải bảy 961
Giải sáu 3437 8803 3353
Giải năm 7628
Giải bốn 49859 35775 95651 16848
45937 72177 56025
Giải ba 51155 70773
Giải nhì 44488
Giải nhất 12356
Đặc biệt 496565
Đầu Đuôi
0 3
1 8
2 5,8
3 7,7
4 8
5 1,3,5,6,9
6 1,5
7 3,5,7
8 8
9
Đầu Đuôi
0
5,6 1
2
0,5,7 3
4
2,5,6,7 5
5 6
3,3,7 7
1,2,4,8 8
5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ tư ngày 25-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ tư » XS Thừa Thiên Huế 25-01-2023
Giải tám 83
Giải bảy 220
Giải sáu 3676 8973 2527
Giải năm 8150
Giải bốn 35423 05498 06040 17750
51638 21858 57612
Giải ba 03062 71941
Giải nhì 75926
Giải nhất 83596
Đặc biệt 517931
Đầu Đuôi
0
1 2
2 0,3,6,7
3 1,8
4 0,1
5 0,0,8
6 2
7 3,6
8 3
9 6,8
Đầu Đuôi
2,4,5,5 0
3,4 1
1,6 2
2,7,8 3
4
5
2,7,9 6
2 7
3,5,9 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 23-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 23-01-2023
Giải tám 19
Giải bảy 618
Giải sáu 1382 9255 7491
Giải năm 5712
Giải bốn 43744 24366 42005 60174
92998 32869 45441
Giải ba 50436 52461
Giải nhì 02501
Giải nhất 55818
Đặc biệt 013817
Đầu Đuôi
0 1,5
1 2,7,8,8,9
2
3 6
4 1,4
5 5
6 1,6,9
7 4
8 2
9 1,8
Đầu Đuôi
0
0,4,6,9 1
1,8 2
3
4,7 4
0,5 5
3,6 6
1 7
1,1,9 8
1,6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 22-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 22-01-2023
Giải tám 83
Giải bảy 220
Giải sáu 3676 8973 2527
Giải năm 8150
Giải bốn 35423 05498 06040 17750
51638 21858 57612
Giải ba 03062 71941
Giải nhì 75926
Giải nhất 83596
Đặc biệt 517931
Đầu Đuôi
0
1 2
2 0,3,6,7
3 1,8
4 0,1
5 0,0,8
6 2
7 3,6
8 3
9 6,8
Đầu Đuôi
2,4,5,5 0
3,4 1
1,6 2
2,7,8 3
4
5
2,7,9 6
2 7
3,5,9 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 16-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 16-01-2023
Giải tám 74
Giải bảy 398
Giải sáu 1867 4767 7682
Giải năm 5565
Giải bốn 43265 94963 19097 57523
46462 19539 95685
Giải ba 30552 71043
Giải nhì 47849
Giải nhất 58304
Đặc biệt 855453
Đầu Đuôi
0 4
1
2 3
3 9
4 3,9
5 2,3
6 2,3,5,5,7,7
7 4
8 2,5
9 7,8
Đầu Đuôi
0
1
5,6,8 2
2,4,5,6 3
0,7 4
6,6,8 5
6
6,6,9 7
9 8
3,4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 15-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 15-01-2023
Giải tám 82
Giải bảy 787
Giải sáu 7026 1419 7394
Giải năm 2630
Giải bốn 11645 32955 85584 18583
55488 50106 56512
Giải ba 78413 00001
Giải nhì 20984
Giải nhất 50877
Đặc biệt 455321
Đầu Đuôi
0 1,6
1 2,3,9
2 1,6
3 0
4 5
5 5
6
7 7
8 2,3,4,4,7,8
9 4
Đầu Đuôi
3 0
0,2 1
1,8 2
1,8 3
8,8,9 4
4,5 5
0,2 6
7,8 7
8 8
1 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 09-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 09-01-2023
Giải tám 10
Giải bảy 425
Giải sáu 1287 7259 7364
Giải năm 5415
Giải bốn 77005 51915 05905 56625
45944 37729 84974
Giải ba 36465 49957
Giải nhì 53620
Giải nhất 89748
Đặc biệt 734886
Đầu Đuôi
0 5,5
1 0,5,5
2 0,5,5,9
3
4 4,8
5 7,9
6 4,5
7 4
8 6,7
9
Đầu Đuôi
1,2 0
1
2
3
4,6,7 4
0,0,1,1,2,2,6 5
8 6
5,8 7
4 8
2,5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 08-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 08-01-2023
Giải tám 97
Giải bảy 770
Giải sáu 9686 7003 7819
Giải năm 2606
Giải bốn 52059 61755 12315 38156
43595 74488 55017
Giải ba 02489 41050
Giải nhì 09284
Giải nhất 00883
Đặc biệt 789938
Đầu Đuôi
0 3,6
1 5,7,9
2
3 8
4
5 0,5,6,9
6
7 0
8 3,4,6,8,9
9 5,7
Đầu Đuôi
5,7 0
1
2
0,8 3
8 4
1,5,9 5
0,5,8 6
1,9 7
3,8 8
1,5,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 02-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 02-01-2023
Giải tám 65
Giải bảy 350
Giải sáu 2206 5988 3816
Giải năm 5086
Giải bốn 43896 13137 07642 14248
98165 18751 09488
Giải ba 23899 23892
Giải nhì 11546
Giải nhất 08027
Đặc biệt 474835
Đầu Đuôi
0 6
1 6
2 7
3 5,7
4 2,6,8
5 0,1
6 5,5
7
8 6,8,8
9 2,6,9
Đầu Đuôi
5 0
5 1
4,9 2
3
4
3,6,6 5
0,1,4,8,9 6
2,3 7
4,8,8 8
9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 01-01-2023

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 01-01-2023
Giải tám 99
Giải bảy 568
Giải sáu 1505 8515 1550
Giải năm 5133
Giải bốn 56201 14697 49284 73448
45126 71607 35805
Giải ba 49813 50306
Giải nhì 29024
Giải nhất 54765
Đặc biệt 623976
Đầu Đuôi
0 1,5,5,6,7
1 3,5
2 4,6
3 3
4 8
5 0
6 5,8
7 6
8 4
9 7,9
Đầu Đuôi
5 0
0 1
2
1,3 3
2,8 4
0,0,1,6 5
0,2,7 6
0,9 7
4,6 8
9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 26-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 26-12-2022
Giải tám 67
Giải bảy 963
Giải sáu 0056 0043 7327
Giải năm 7407
Giải bốn 97601 50002 34446 89744
97430 01952 83837
Giải ba 62559 57231
Giải nhì 79351
Giải nhất 37531
Đặc biệt 180006
Đầu Đuôi
0 1,2,6,7
1
2 7
3 0,1,1,7
4 3,4,6
5 1,2,6,9
6 3,7
7
8
9
Đầu Đuôi
3 0
0,3,3,5 1
0,5 2
4,6 3
4 4
5
0,4,5 6
0,2,3,6 7
8
5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 25-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 25-12-2022
Giải tám 91
Giải bảy 689
Giải sáu 7299 3126 6758
Giải năm 5626
Giải bốn 86750 63896 45047 70601
05832 84079 34720
Giải ba 31581 92311
Giải nhì 32670
Giải nhất 52683
Đặc biệt 174798
Đầu Đuôi
0 1
1 1
2 0,6,6
3 2
4 7
5 0,8
6
7 0,9
8 1,3,9
9 1,6,8,9
Đầu Đuôi
2,5,7 0
0,1,8,9 1
3 2
8 3
4
5
2,2,9 6
4 7
5,9 8
7,8,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 19-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 19-12-2022
Giải tám 70
Giải bảy 404
Giải sáu 7447 8899 7899
Giải năm 7611
Giải bốn 91466 73148 96856 76132
83228 44259 35072
Giải ba 10834 55203
Giải nhì 10919
Giải nhất 31898
Đặc biệt 169092
Đầu Đuôi
0 3,4
1 1,9
2 8
3 2,4
4 7,8
5 6,9
6 6
7 0,2
8
9 2,8,9,9
Đầu Đuôi
7 0
1 1
3,7,9 2
0 3
0,3 4
5
5,6 6
4 7
2,4,9 8
1,5,9,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 18-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 18-12-2022
Giải tám 23
Giải bảy 661
Giải sáu 0442 5248 8894
Giải năm 1753
Giải bốn 71622 69178 72062 86604
32267 73765 79054
Giải ba 75373 14530
Giải nhì 20512
Giải nhất 13854
Đặc biệt 842374
Đầu Đuôi
0 4
1 2
2 2,3
3 0
4 2,8
5 3,4,4
6 1,2,5,7
7 3,4,8
8
9 4
Đầu Đuôi
3 0
6 1
1,2,4,6 2
2,5,7 3
0,5,5,7,9 4
6 5
6
6 7
4,7 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 12-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 12-12-2022
Giải tám 56
Giải bảy 921
Giải sáu 1736 5113 2328
Giải năm 7185
Giải bốn 35318 02235 31241 91659
70678 43158 35325
Giải ba 93432 65697
Giải nhì 44180
Giải nhất 05699
Đặc biệt 073768
Đầu Đuôi
0
1 3,8
2 1,5,8
3 2,5,6
4 1
5 6,8,9
6 8
7 8
8 0,5
9 7,9
Đầu Đuôi
8 0
2,4 1
3 2
1 3
4
2,3,8 5
3,5 6
9 7
1,2,5,6,7 8
5,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 11-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 11-12-2022
Giải tám 17
Giải bảy 967
Giải sáu 7051 4205 9101
Giải năm 1561
Giải bốn 15005 36141 65247 06776
77804 34786 21498
Giải ba 56714 70935
Giải nhì 25248
Giải nhất 24395
Đặc biệt 053243
Đầu Đuôi
0 1,4,5,5
1 4,7
2
3 5
4 1,3,7,8
5 1
6 1,7
7 6
8 6
9 5,8
Đầu Đuôi
0
0,4,5,6 1
2
4 3
0,1 4
0,0,3,9 5
7,8 6
1,4,6 7
4,9 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 05-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 05-12-2022
Giải tám 08
Giải bảy 152
Giải sáu 2776 7453 9706
Giải năm 0102
Giải bốn 06647 40696 36115 46657
47526 78749 60396
Giải ba 86226 11971
Giải nhì 70371
Giải nhất 10643
Đặc biệt 338743
Đầu Đuôi
0 2,6,8
1 5
2 6,6
3
4 3,3,7,9
5 2,3,7
6
7 1,1,6
8
9 6,6
Đầu Đuôi
0
7,7 1
0,5 2
4,4,5 3
4
1 5
0,2,2,7,9,9 6
4,5 7
0 8
4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 04-12-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 04-12-2022
Giải tám 49
Giải bảy 043
Giải sáu 9947 0948 6266
Giải năm 9994
Giải bốn 65639 36981 69088 46732
30038 05186 46475
Giải ba 94623 65199
Giải nhì 05820
Giải nhất 64166
Đặc biệt 641029
Đầu Đuôi
0
1
2 0,3,9
3 2,8,9
4 3,7,8,9
5
6 6,6
7 5
8 1,6,8
9 4,9
Đầu Đuôi
2 0
8 1
3 2
2,4 3
9 4
7 5
6,6,8 6
4 7
3,4,8 8
2,3,4,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 28-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 28-11-2022
Giải tám 66
Giải bảy 684
Giải sáu 5047 0828 5677
Giải năm 3763
Giải bốn 02046 21974 45184 03211
30021 99142 49061
Giải ba 73030 32643
Giải nhì 55154
Giải nhất 61376
Đặc biệt 771033
Đầu Đuôi
0
1 1
2 1,8
3 0,3
4 2,3,6,7
5 4
6 1,3,6
7 4,6,7
8 4,4
9
Đầu Đuôi
3 0
1,2,6 1
4 2
3,4,6 3
5,7,8,8 4
5
4,6,7 6
4,7 7
2 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 27-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 27-11-2022
Giải tám 92
Giải bảy 719
Giải sáu 0566 8887 8101
Giải năm 3968
Giải bốn 02426 15894 43212 80272
96936 29779 30998
Giải ba 80386 26583
Giải nhì 54256
Giải nhất 68987
Đặc biệt 807460
Đầu Đuôi
0 1
1 2,9
2 6
3 6
4
5 6
6 0,6,8
7 2,9
8 3,6,7,7
9 2,4,8
Đầu Đuôi
6 0
0 1
1,7,9 2
8 3
9 4
5
2,3,5,6,8 6
8,8 7
6,9 8
1,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 21-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 21-11-2022
Giải tám 53
Giải bảy 136
Giải sáu 5090 9838 3011
Giải năm 0358
Giải bốn 63159 22647 11585 17520
32885 49064 93840
Giải ba 92820 03400
Giải nhì 24105
Giải nhất 75694
Đặc biệt 079141
Đầu Đuôi
0 0,5
1 1
2 0,0
3 6,8
4 0,1,7
5 3,8,9
6 4
7
8 5,5
9 0,4
Đầu Đuôi
0,2,2,4,9 0
1,4 1
2
5 3
6,9 4
0,8,8 5
3 6
4 7
3,5 8
5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 20-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 20-11-2022
Giải tám 80
Giải bảy 815
Giải sáu 8058 6185 8276
Giải năm 1705
Giải bốn 80897 59969 69518 01289
54259 44690 80839
Giải ba 48880 02725
Giải nhì 38130
Giải nhất 36659
Đặc biệt 103652
Đầu Đuôi
0 5
1 5,8
2 5
3 0,9
4
5 2,8,9,9
6 9
7 6
8 0,0,5,9
9 0,7
Đầu Đuôi
3,8,8,9 0
1
5 2
3
4
0,1,2,8 5
7 6
9 7
1,5 8
3,5,5,6,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 14-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 14-11-2022
Giải tám 18
Giải bảy 801
Giải sáu 7569 5629 0448
Giải năm 8180
Giải bốn 49183 34667 48371 30306
60120 38104 19207
Giải ba 88895 51652
Giải nhì 74618
Giải nhất 50207
Đặc biệt 071817
Đầu Đuôi
0 1,4,6,7,7
1 7,8,8
2 0,9
3
4 8
5 2
6 7,9
7 1
8 0,3
9 5
Đầu Đuôi
2,8 0
0,7 1
5 2
8 3
0 4
9 5
0 6
0,0,1,6 7
1,1,4 8
2,6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 13-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 13-11-2022
Giải tám 51
Giải bảy 821
Giải sáu 9390 2681 9723
Giải năm 6958
Giải bốn 29353 17673 89823 23362
30474 95657 84119
Giải ba 42179 61890
Giải nhì 26186
Giải nhất 92447
Đặc biệt 207612
Đầu Đuôi
0
1 2,9
2 1,3,3
3
4 7
5 1,3,7,8
6 2
7 3,4,9
8 1,6
9 0,0
Đầu Đuôi
9,9 0
2,5,8 1
1,6 2
2,2,5,7 3
7 4
5
8 6
4,5 7
5 8
1,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 07-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 07-11-2022
Giải tám 32
Giải bảy 135
Giải sáu 6297 3151 9672
Giải năm 0041
Giải bốn 64626 01260 65255 18021
42499 93762 43655
Giải ba 94640 37834
Giải nhì 27972
Giải nhất 03101
Đặc biệt 307809
Đầu Đuôi
0 1,9
1
2 1,6
3 2,4,5
4 0,1
5 1,5,5
6 0,2
7 2,2
8
9 7,9
Đầu Đuôi
4,6 0
0,2,4,5 1
3,6,7,7 2
3
3 4
3,5,5 5
2 6
9 7
8
0,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 06-11-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 06-11-2022
Giải tám 59
Giải bảy 987
Giải sáu 5230 7133 2358
Giải năm 4044
Giải bốn 02108 26233 40418 95995
15598 95859 36988
Giải ba 59018 81655
Giải nhì 70148
Giải nhất 71133
Đặc biệt 074926
Đầu Đuôi
0 8
1 8,8
2 6
3 0,3,3,3
4 4,8
5 5,8,9,9
6
7
8 7,8
9 5,8
Đầu Đuôi
3 0
1
2
3,3,3 3
4 4
5,9 5
2 6
8 7
0,1,1,4,5,8,9 8
5,5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 31-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 31-10-2022
Giải tám 59
Giải bảy 808
Giải sáu 0410 3313 2453
Giải năm 7360
Giải bốn 61217 90747 34245 58683
06155 67239 16741
Giải ba 28852 56385
Giải nhì 52636
Giải nhất 20960
Đặc biệt 268682
Đầu Đuôi
0 8
1 0,3,7
2
3 6,9
4 1,5,7
5 2,3,5,9
6 0,0
7
8 2,3,5
9
Đầu Đuôi
1,6,6 0
4 1
5,8 2
1,5,8 3
4
4,5,8 5
3 6
1,4 7
0 8
3,5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 30-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 30-10-2022
Giải tám 25
Giải bảy 381
Giải sáu 9712 7828 4855
Giải năm 4161
Giải bốn 47643 50688 86695 50130
89010 99622 39849
Giải ba 67440 31142
Giải nhì 58911
Giải nhất 74788
Đặc biệt 091545
Đầu Đuôi
0
1 0,1,2
2 2,5,8
3 0
4 0,2,3,5,9
5 5
6 1
7
8 1,8,8
9 5
Đầu Đuôi
1,3,4 0
1,6,8 1
1,2,4 2
4 3
4
2,4,5,9 5
6
7
2,8,8 8
4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 24-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 24-10-2022
Giải tám 80
Giải bảy 378
Giải sáu 3441 1602 8071
Giải năm 8756
Giải bốn 12633 22267 65292 11167
07586 10000 87806
Giải ba 57510 91767
Giải nhì 62470
Giải nhất 81930
Đặc biệt 358287
Đầu Đuôi
0 0,2,6
1 0
2
3 0,3
4 1
5 6
6 7,7,7
7 0,1,8
8 0,6,7
9 2
Đầu Đuôi
0,1,3,7,8 0
4,7 1
0,9 2
3 3
4
5
0,5,8 6
6,6,6,8 7
7 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 23-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 23-10-2022
Giải tám 49
Giải bảy 301
Giải sáu 2669 4590 2553
Giải năm 0379
Giải bốn 85384 94880 26818 92869
47053 78682 07476
Giải ba 26306 20055
Giải nhì 00488
Giải nhất 11716
Đặc biệt 789185
Đầu Đuôi
0 1,6
1 6,8
2
3
4 9
5 3,3,5
6 9,9
7 6,9
8 0,2,4,5,8
9 0
Đầu Đuôi
8,9 0
0 1
8 2
5,5 3
8 4
5,8 5
0,1,7 6
7
1,8 8
4,6,6,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 17-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 17-10-2022
Giải tám 50
Giải bảy 672
Giải sáu 3741 8117 8665
Giải năm 4014
Giải bốn 24315 96607 96150 93376
62568 61190 68578
Giải ba 24442 97294
Giải nhì 40397
Giải nhất 94712
Đặc biệt 936589
Đầu Đuôi
0 7
1 2,4,5,7
2
3
4 1,2
5 0,0
6 5,8
7 2,6,8
8 9
9 0,4,7
Đầu Đuôi
5,5,9 0
4 1
1,4,7 2
3
1,9 4
1,6 5
7 6
0,1,9 7
6,7 8
8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 16-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 16-10-2022
Giải tám 63
Giải bảy 897
Giải sáu 7907 7448 9479
Giải năm 5216
Giải bốn 17371 04766 35343 15461
70041 46403 03838
Giải ba 48416 37093
Giải nhì 07789
Giải nhất 37297
Đặc biệt 836904
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1 6,6
2
3 8
4 1,3,8
5
6 1,3,6
7 1,9
8 9
9 3,7,7
Đầu Đuôi
0
4,6,7 1
2
0,4,6,9 3
0 4
5
1,1,6 6
0,9,9 7
3,4 8
7,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 10-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 10-10-2022
Giải tám 58
Giải bảy 903
Giải sáu 1546 3902 2575
Giải năm 4877
Giải bốn 98314 40675 68481 93280
93276 66915 88152
Giải ba 09681 61502
Giải nhì 59119
Giải nhất 13440
Đặc biệt 327032
Đầu Đuôi
0 2,2,3
1 4,5,9
2
3 2
4 0,6
5 2,8
6
7 5,5,6,7
8 0,1,1
9
Đầu Đuôi
4,8 0
8,8 1
0,0,3,5 2
0 3
1 4
1,7,7 5
4,7 6
7 7
5 8
1 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 09-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 09-10-2022
Giải tám 55
Giải bảy 976
Giải sáu 8979 2383 8586
Giải năm 8892
Giải bốn 64993 59175 10131 51448
42799 93771 79500
Giải ba 83136 59798
Giải nhì 71249
Giải nhất 51896
Đặc biệt 537498
Đầu Đuôi
0 0
1
2
3 1,6
4 8,9
5 5
6
7 1,5,6,9
8 3,6
9 2,3,6,8,8,9
Đầu Đuôi
0 0
3,7 1
9 2
8,9 3
4
5,7 5
3,7,8,9 6
7
4,9,9 8
4,7,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 03-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 03-10-2022
Giải tám 51
Giải bảy 290
Giải sáu 2261 2988 7918
Giải năm 5194
Giải bốn 88427 25839 07001 11929
67031 73994 37250
Giải ba 03385 67397
Giải nhì 58133
Giải nhất 09709
Đặc biệt 990337
Đầu Đuôi
0 1,9
1 8
2 7,9
3 1,3,7,9
4
5 0,1
6 1
7
8 5,8
9 0,4,4,7
Đầu Đuôi
5,9 0
0,3,5,6 1
2
3 3
9,9 4
8 5
6
2,3,9 7
1,8 8
0,2,3 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 02-10-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 02-10-2022
Giải tám 24
Giải bảy 152
Giải sáu 7620 9162 2935
Giải năm 3750
Giải bốn 36594 28521 10778 90561
74019 23674 36071
Giải ba 23129 82259
Giải nhì 62696
Giải nhất 59179
Đặc biệt 887035
Đầu Đuôi
0
1 9
2 0,1,4,9
3 5,5
4
5 0,2,9
6 1,2
7 1,4,8,9
8
9 4,6
Đầu Đuôi
2,5 0
2,6,7 1
5,6 2
3
2,7,9 4
3,3 5
9 6
7
7 8
1,2,5,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 26-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 26-09-2022
Giải tám 33
Giải bảy 681
Giải sáu 5298 3764 8961
Giải năm 3794
Giải bốn 67057 55106 09588 41565
48165 88663 13659
Giải ba 49070 40505
Giải nhì 34380
Giải nhất 97990
Đặc biệt 918341
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2
3 3
4 1
5 7,9
6 1,3,4,5,5
7 0
8 0,1,8
9 0,4,8
Đầu Đuôi
7,8,9 0
4,6,8 1
2
3,6 3
6,9 4
0,6,6 5
0 6
5 7
8,9 8
5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 25-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 25-09-2022
Giải tám 67
Giải bảy 207
Giải sáu 8193 0105 6856
Giải năm 3425
Giải bốn 71494 07253 12832 59226
54436 43511 93041
Giải ba 59408 97425
Giải nhì 48785
Giải nhất 34744
Đặc biệt 404121
Đầu Đuôi
0 5,7,8
1 1
2 1,5,5,6
3 2,6
4 1,4
5 3,6
6 7
7
8 5
9 3,4
Đầu Đuôi
0
1,2,4 1
3 2
5,9 3
4,9 4
0,2,2,8 5
2,3,5 6
0,6 7
0 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 19-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 19-09-2022
Giải tám 98
Giải bảy 980
Giải sáu 9666 3933 1369
Giải năm 6016
Giải bốn 17878 81211 39958 82857
99176 91703 40693
Giải ba 28595 04057
Giải nhì 88803
Giải nhất 15174
Đặc biệt 016494
Đầu Đuôi
0 3,3
1 1,6
2
3 3
4
5 7,7,8
6 6,9
7 4,6,8
8 0
9 3,4,5,8
Đầu Đuôi
8 0
1 1
2
0,0,3,9 3
7,9 4
9 5
1,6,7 6
5,5 7
5,7,9 8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 18-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 18-09-2022
Giải tám 58
Giải bảy 340
Giải sáu 6414 6777 9907
Giải năm 9118
Giải bốn 40764 19152 44469 59646
06540 96138 96285
Giải ba 95087 94247
Giải nhì 55533
Giải nhất 46612
Đặc biệt 414556
Đầu Đuôi
0 7
1 2,4,8
2
3 3,8
4 0,0,6,7
5 2,6,8
6 4,9
7 7
8 5,7
9
Đầu Đuôi
4,4 0
1
1,5 2
3 3
1,6 4
8 5
4,5 6
0,4,7,8 7
1,3,5 8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 12-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 12-09-2022
Giải tám 04
Giải bảy 566
Giải sáu 7611 7653 4581
Giải năm 7592
Giải bốn 83778 33410 63181 86172
91011 43668 41522
Giải ba 31805 35304
Giải nhì 11168
Giải nhất 90115
Đặc biệt 572829
Đầu Đuôi
0 4,4,5
1 0,1,1,5
2 2,9
3
4
5 3
6 6,8,8
7 2,8
8 1,1
9 2
Đầu Đuôi
1 0
1,1,8,8 1
2,7,9 2
5 3
0,0 4
0,1 5
6 6
7
6,6,7 8
2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 11-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 11-09-2022
Giải tám 04
Giải bảy 150
Giải sáu 1348 6535 3730
Giải năm 7709
Giải bốn 14624 54489 23028 88275
82611 10892 67451
Giải ba 29830 45178
Giải nhì 75436
Giải nhất 43802
Đặc biệt 115755
Đầu Đuôi
0 2,4,9
1 1
2 4,8
3 0,0,5,6
4 8
5 0,1,5
6
7 5,8
8 9
9 2
Đầu Đuôi
3,3,5 0
1,5 1
0,9 2
3
0,2 4
3,5,7 5
3 6
7
2,4,7 8
0,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 05-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 05-09-2022
Giải tám 05
Giải bảy 580
Giải sáu 4258 2230 8291
Giải năm 9248
Giải bốn 63509 06818 31729 56296
35305 11970 28353
Giải ba 59252 10289
Giải nhì 34158
Giải nhất 18847
Đặc biệt 092558
Đầu Đuôi
0 5,5,9
1 8
2 9
3 0
4 7,8
5 2,3,8,8,8
6
7 0
8 0,9
9 1,6
Đầu Đuôi
3,7,8 0
9 1
5 2
5 3
4
0,0 5
9 6
4 7
1,4,5,5,5 8
0,2,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 04-09-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 04-09-2022
Giải tám 99
Giải bảy 635
Giải sáu 2434 3789 3899
Giải năm 1867
Giải bốn 69880 62643 68273 29091
33959 50202 35016
Giải ba 55754 16413
Giải nhì 20681
Giải nhất 35437
Đặc biệt 140915
Đầu Đuôi
0 2
1 3,5,6
2
3 4,5,7
4 3
5 4,9
6 7
7 3
8 0,1,9
9 1,9,9
Đầu Đuôi
8 0
8,9 1
0 2
1,4,7 3
3,5 4
1,3 5
1 6
3,6 7
8
5,8,9,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 29-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 29-08-2022
Giải tám 97
Giải bảy 053
Giải sáu 5223 4138 4931
Giải năm 0540
Giải bốn 88347 82233 61399 81504
21628 27099 76967
Giải ba 65314 77551
Giải nhì 22237
Giải nhất 52011
Đặc biệt 223086
Đầu Đuôi
0 4
1 1,4
2 3,8
3 1,3,7,8
4 0,7
5 1,3
6 7
7
8 6
9 7,9,9
Đầu Đuôi
4 0
1,3,5 1
2
2,3,5 3
0,1 4
5
8 6
3,4,6,9 7
2,3 8
9,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 28-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 28-08-2022
Giải tám 28
Giải bảy 145
Giải sáu 2204 9169 6380
Giải năm 8592
Giải bốn 59005 30661 55974 88693
66860 81595 97141
Giải ba 66864 33307
Giải nhì 88966
Giải nhất 74666
Đặc biệt 403252
Đầu Đuôi
0 4,5,7
1
2 8
3
4 1,5
5 2
6 0,1,4,6,6,9
7 4
8 0
9 2,3,5
Đầu Đuôi
6,8 0
4,6 1
5,9 2
9 3
0,6,7 4
0,4,9 5
6,6 6
0 7
2 8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 22-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 22-08-2022
Giải tám 86
Giải bảy 949
Giải sáu 8473 8670 8055
Giải năm 8167
Giải bốn 00654 04415 54097 74340
45882 35004 43299
Giải ba 87810 64838
Giải nhì 20089
Giải nhất 31831
Đặc biệt 404404
Đầu Đuôi
0 4,4
1 0,5
2
3 1,8
4 0,9
5 4,5
6 7
7 0,3
8 2,6,9
9 7,9
Đầu Đuôi
1,4,7 0
3 1
8 2
7 3
0,0,5 4
1,5 5
8 6
6,9 7
3 8
4,8,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 21-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 21-08-2022
Giải tám 75
Giải bảy 521
Giải sáu 9597 8613 6532
Giải năm 7612
Giải bốn 03877 07343 45696 58182
33655 33164 02335
Giải ba 76013 74239
Giải nhì 56830
Giải nhất 40260
Đặc biệt 320946
Đầu Đuôi
0
1 2,3,3
2 1
3 0,2,5,9
4 3,6
5 5
6 0,4
7 5,7
8 2
9 6,7
Đầu Đuôi
3,6 0
2 1
1,3,8 2
1,1,4 3
6 4
3,5,7 5
4,9 6
7,9 7
8
3 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 15-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 15-08-2022
Giải tám 01
Giải bảy 134
Giải sáu 9566 3055 4835
Giải năm 7041
Giải bốn 13047 92185 10065 57609
30968 20466 60842
Giải ba 80186 17618
Giải nhì 26002
Giải nhất 43396
Đặc biệt 185346
Đầu Đuôi
0 1,2,9
1 8
2
3 4,5
4 1,2,6,7
5 5
6 5,6,6,8
7
8 5,6
9 6
Đầu Đuôi
0
0,4 1
0,4 2
3
3 4
3,5,6,8 5
4,6,6,8,9 6
4 7
1,6 8
0 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 14-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 14-08-2022
Giải tám 72
Giải bảy 305
Giải sáu 0973 5493 4485
Giải năm 9997
Giải bốn 11632 75594 30138 85137
89015 90019 42842
Giải ba 75506 83643
Giải nhì 68477
Giải nhất 80049
Đặc biệt 306493
Đầu Đuôi
0 5,6
1 5,9
2
3 2,7,8
4 2,3,9
5
6
7 2,3,7
8 5
9 3,3,4,7
Đầu Đuôi
0
1
3,4,7 2
4,7,9,9 3
9 4
0,1,8 5
0 6
3,7,9 7
3 8
1,4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 08-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 08-08-2022
Giải tám 25
Giải bảy 499
Giải sáu 7561 4686 7830
Giải năm 6453
Giải bốn 12417 61544 43717 05446
48738 23578 40537
Giải ba 90791 02052
Giải nhì 98266
Giải nhất 74551
Đặc biệt 552158
Đầu Đuôi
0
1 7,7
2 5
3 0,7,8
4 4,6
5 1,2,3,8
6 1,6
7 8
8 6
9 1,9
Đầu Đuôi
3 0
5,6,9 1
5 2
5 3
4 4
2 5
4,6,8 6
1,1,3 7
3,5,7 8
9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 07-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 07-08-2022
Giải tám 79
Giải bảy 367
Giải sáu 8633 1385 6732
Giải năm 0811
Giải bốn 20862 85055 07640 37503
22909 88381 20447
Giải ba 31745 31022
Giải nhì 16554
Giải nhất 10021
Đặc biệt 269088
Đầu Đuôi
0 3,9
1 1
2 1,2
3 2,3
4 0,5,7
5 4,5
6 2,7
7 9
8 1,5,8
9
Đầu Đuôi
4 0
1,2,8 1
2,3,6 2
0,3 3
5 4
4,5,8 5
6
4,6 7
8 8
0,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 01-08-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 01-08-2022
Giải tám 51
Giải bảy 149
Giải sáu 4957 5451 2330
Giải năm 8095
Giải bốn 78139 84462 94455 48619
78807 15529 67664
Giải ba 97497 62694
Giải nhì 67713
Giải nhất 61520
Đặc biệt 985387
Đầu Đuôi
0 7
1 3,9
2 0,9
3 0,9
4 9
5 1,1,5,7
6 2,4
7
8 7
9 4,5,7
Đầu Đuôi
2,3 0
5,5 1
6 2
1 3
6,9 4
5,9 5
6
0,5,8,9 7
8
1,2,3,4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 31-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 31-07-2022
Giải tám 14
Giải bảy 111
Giải sáu 2039 1296 2341
Giải năm 8108
Giải bốn 16279 48646 72001 04210
01264 69307 64117
Giải ba 37099 95225
Giải nhì 99557
Giải nhất 37069
Đặc biệt 149303
Đầu Đuôi
0 1,3,7,8
1 0,1,4,7
2 5
3 9
4 1,6
5 7
6 4,9
7 9
8
9 6,9
Đầu Đuôi
1 0
0,1,4 1
2
0 3
1,6 4
2 5
4,9 6
0,1,5 7
0 8
3,6,7,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 25-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 25-07-2022
Giải tám 49
Giải bảy 154
Giải sáu 7982 3451 1364
Giải năm 3577
Giải bốn 34930 16580 54125 54617
78631 85500 34420
Giải ba 98256 51905
Giải nhì 94551
Giải nhất 37221
Đặc biệt 766696
Đầu Đuôi
0 0,5
1 7
2 0,1,5
3 0,1
4 9
5 1,1,4,6
6 4
7 7
8 0,2
9 6
Đầu Đuôi
0,2,3,8 0
2,3,5,5 1
8 2
3
5,6 4
0,2 5
5,9 6
1,7 7
8
4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 24-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 24-07-2022
Giải tám 29
Giải bảy 965
Giải sáu 7697 5789 8311
Giải năm 9295
Giải bốn 33558 76100 83654 37454
01335 15992 14488
Giải ba 92713 72651
Giải nhì 12686
Giải nhất 65480
Đặc biệt 070135
Đầu Đuôi
0 0
1 1,3
2 9
3 5,5
4
5 1,4,4,8
6 5
7
8 0,6,8,9
9 2,5,7
Đầu Đuôi
0,8 0
1,5 1
9 2
1 3
5,5 4
3,3,6,9 5
8 6
9 7
5,8 8
2,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 18-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 18-07-2022
Giải tám 03
Giải bảy 021
Giải sáu 7824 9993 2945
Giải năm 4478
Giải bốn 29494 29884 46977 87887
54227 96399 12286
Giải ba 50008 94099
Giải nhì 64347
Giải nhất 40630
Đặc biệt 970648
Đầu Đuôi
0 3,8
1
2 1,4,7
3 0
4 5,7,8
5
6
7 7,8
8 4,6,7
9 3,4,9,9
Đầu Đuôi
3 0
2 1
2
0,9 3
2,8,9 4
4 5
8 6
2,4,7,8 7
0,4,7 8
9,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 17-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 17-07-2022
Giải tám 47
Giải bảy 790
Giải sáu 8328 2785 7972
Giải năm 9863
Giải bốn 84065 00619 67081 08636
18090 17468 80889
Giải ba 47379 95855
Giải nhì 71013
Giải nhất 00133
Đặc biệt 135708
Đầu Đuôi
0 8
1 3,9
2 8
3 3,6
4 7
5 5
6 3,5,8
7 2,9
8 1,5,9
9 0,0
Đầu Đuôi
9,9 0
8 1
7 2
1,3,6 3
4
5,6,8 5
3 6
4 7
0,2,6 8
1,7,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 11-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 11-07-2022
Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 9220 9901 9922
Giải năm 2160
Giải bốn 98464 05308 93113 64342
90190 46078 24154
Giải ba 41700 75039
Giải nhì 87642
Giải nhất 85257
Đặc biệt 546784
Đầu Đuôi
0 0,1,8
1 3,5
2 0,2
3 9
4 2,2
5 4,7
6 0,4
7 4,8
8 4
9 0
Đầu Đuôi
0,2,6,9 0
0 1
2,4,4 2
1 3
5,6,7,8 4
1 5
6
5 7
0,7 8
3 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 10-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 10-07-2022
Giải tám 36
Giải bảy 768
Giải sáu 0667 1267 3649
Giải năm 2829
Giải bốn 46622 58431 44805 65481
32473 84415 92214
Giải ba 00331 13915
Giải nhì 07855
Giải nhất 01257
Đặc biệt 711311
Đầu Đuôi
0 5
1 1,4,5,5
2 2,9
3 1,1,6
4 9
5 5,7
6 7,7,8
7 3
8 1
9
Đầu Đuôi
0
1,3,3,8 1
2 2
7 3
1 4
0,1,1,5 5
3 6
5,6,6 7
6 8
2,4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 04-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 04-07-2022
Giải tám 86
Giải bảy 141
Giải sáu 1447 7047 7343
Giải năm 9272
Giải bốn 70796 70195 90757 43639
93590 39547 46522
Giải ba 00289 64944
Giải nhì 65119
Giải nhất 35176
Đặc biệt 406203
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 2
3 9
4 1,3,4,7,7,7
5 7
6
7 2,6
8 6,9
9 0,5,6
Đầu Đuôi
9 0
4 1
2,7 2
0,4 3
4 4
9 5
7,8,9 6
4,4,4,5 7
8
1,3,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 03-07-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 03-07-2022
Giải tám 42
Giải bảy 861
Giải sáu 7916 0733 7550
Giải năm 0666
Giải bốn 79834 76666 56287 64575
34524 57235 02903
Giải ba 49519 81675
Giải nhì 15310
Giải nhất 63413
Đặc biệt 333733
Đầu Đuôi
0 3
1 0,3,6,9
2 4
3 3,3,4,5
4 2
5 0
6 1,6,6
7 5,5
8 7
9
Đầu Đuôi
1,5 0
6 1
4 2
0,1,3,3 3
2,3 4
3,7,7 5
1,6,6 6
8 7
8
1 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 27-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 27-06-2022
Giải tám 80
Giải bảy 876
Giải sáu 2309 1222 6676
Giải năm 0382
Giải bốn 23661 97705 96308 23952
59491 69208 79051
Giải ba 52031 28554
Giải nhì 51950
Giải nhất 73771
Đặc biệt 956041
Đầu Đuôi
0 5,8,8,9
1
2 2
3 1
4 1
5 0,1,2,4
6 1
7 1,6,6
8 0,2
9 1
Đầu Đuôi
5,8 0
3,4,5,6,7,9 1
2,5,8 2
3
5 4
0 5
7,7 6
7
0,0 8
0 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 26-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 26-06-2022
Giải tám 15
Giải bảy 217
Giải sáu 2465 3521 6649
Giải năm 5486
Giải bốn 02852 48557 88468 10388
15611 75523 11544
Giải ba 36065 66542
Giải nhì 28200
Giải nhất 16117
Đặc biệt 706847
Đầu Đuôi
0 0
1 1,5,7,7
2 1,3
3
4 2,4,7,9
5 2,7
6 5,5,8
7
8 6,8
9
Đầu Đuôi
0 0
1,2 1
4,5 2
2 3
4 4
1,6,6 5
8 6
1,1,4,5 7
6,8 8
4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 20-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 20-06-2022
Giải tám 80
Giải bảy 952
Giải sáu 6970 8228 0649
Giải năm 1183
Giải bốn 40694 87600 94069 65029
63838 94751 93637
Giải ba 29545 52308
Giải nhì 16914
Giải nhất 15131
Đặc biệt 523451
Đầu Đuôi
0 0,8
1 4
2 8,9
3 1,7,8
4 5,9
5 1,1,2
6 9
7 0
8 0,3
9 4
Đầu Đuôi
0,7,8 0
3,5,5 1
5 2
8 3
1,9 4
4 5
6
3 7
0,2,3 8
2,4,6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 19-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 19-06-2022
Giải tám 89
Giải bảy 264
Giải sáu 1326 3668 0948
Giải năm 7779
Giải bốn 89935 64734 39998 87415
76138 95849 32938
Giải ba 62908 92231
Giải nhì 29209
Giải nhất 34321
Đặc biệt 754412
Đầu Đuôi
0 8,9
1 2,5
2 1,6
3 1,4,5,8,8
4 8,9
5
6 4,8
7 9
8 9
9 8
Đầu Đuôi
0
2,3 1
1 2
3
3,6 4
1,3 5
2 6
7
0,3,3,4,6,9 8
0,4,7,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 13-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 13-06-2022
Giải tám 11
Giải bảy 093
Giải sáu 4324 5961 5034
Giải năm 1978
Giải bốn 99285 61478 29576 26001
29385 74223 88111
Giải ba 84593 94514
Giải nhì 74848
Giải nhất 13048
Đặc biệt 918703
Đầu Đuôi
0 1,3
1 1,1,4
2 3,4
3 4
4 8,8
5
6 1
7 6,8,8
8 5,5
9 3,3
Đầu Đuôi
0
0,1,1,6 1
2
0,2,9,9 3
1,2,3 4
8,8 5
7 6
7
4,4,7,7 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 12-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 12-06-2022
Giải tám 03
Giải bảy 826
Giải sáu 1715 7870 3383
Giải năm 4619
Giải bốn 28342 74876 12367 20085
90637 08289 67585
Giải ba 90022 08026
Giải nhì 19714
Giải nhất 86447
Đặc biệt 125399
Đầu Đuôi
0 3
1 4,5,9
2 2,6,6
3 7
4 2,7
5
6 7
7 0,6
8 3,5,5,9
9 9
Đầu Đuôi
7 0
1
2,4 2
0,8 3
1 4
1,8,8 5
2,2,7 6
3,4,6 7
8
1,8,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 06-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 06-06-2022
Giải tám 35
Giải bảy 855
Giải sáu 9198 5282 2075
Giải năm 8312
Giải bốn 03428 96671 20340 79329
51153 03491 66971
Giải ba 04463 94881
Giải nhì 21335
Giải nhất 81629
Đặc biệt 558222
Đầu Đuôi
0
1 2
2 2,8,9,9
3 5,5
4 0
5 3,5
6 3
7 1,1,5
8 1,2
9 1,8
Đầu Đuôi
4 0
7,7,8,9 1
1,2,8 2
5,6 3
4
3,3,5,7 5
6
7
2,9 8
2,2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 05-06-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 05-06-2022
Giải tám 85
Giải bảy 684
Giải sáu 2686 8126 2989
Giải năm 9685
Giải bốn 31779 46965 07626 97935
89722 24539 11044
Giải ba 95884 25016
Giải nhì 57604
Giải nhất 90531
Đặc biệt 048544
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 2,6,6
3 1,5,9
4 4,4
5
6 5
7 9
8 4,4,5,5,6,9
9
Đầu Đuôi
0
3 1
2 2
3
0,4,4,8,8 4
3,6,8,8 5
1,2,2,8 6
7
8
3,7,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 30-05-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 30-05-2022
Giải tám 65
Giải bảy 825
Giải sáu 3878 2210 7593
Giải năm 7259
Giải bốn 97423 72849 53764 37800
55993 12309 80424
Giải ba 45191 68642
Giải nhì 97724
Giải nhất 50579
Đặc biệt 091793
Đầu Đuôi
0 0,9
1 0
2 3,4,4,5
3
4 2,9
5 9
6 4,5
7 8,9
8
9 1,3,3,3
Đầu Đuôi
0,1 0
9 1
4 2
2,9,9,9 3
2,2,6 4
2,6 5
6
7
7 8
0,4,5,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 29-05-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 29-05-2022
Giải tám 36
Giải bảy 224
Giải sáu 1425 9979 9871
Giải năm 3723
Giải bốn 72137 25253 68290 95245
42025 67049 88725
Giải ba 84810 54082
Giải nhì 81717
Giải nhất 99473
Đặc biệt 182890
Đầu Đuôi
0
1 0,7
2 3,4,5,5,5
3 6,7
4 5,9
5 3
6
7 1,3,9
8 2
9 0,0
Đầu Đuôi
1,9,9 0
7 1
8 2
2,5,7 3
2 4
2,2,2,4 5
3 6
1,3 7
8
4,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 23-05-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 23-05-2022
Giải tám 69
Giải bảy 506
Giải sáu 7434 3173 2284
Giải năm 6219
Giải bốn 45379 67298 30349 27176
82338 13761 28811
Giải ba 86422 75713
Giải nhì 66730
Giải nhất 08498
Đặc biệt 680384
Đầu Đuôi
0 6
1 1,3,9
2 2
3 0,4,8
4 9
5
6 1,9
7 3,6,9
8 4,4
9 8,8
Đầu Đuôi
3 0
1,6 1
2 2
1,7 3
3,8,8 4
5
0,7 6
7
3,9,9 8
1,4,6,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 22-05-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 22-05-2022
Giải tám 95
Giải bảy 927
Giải sáu 1708 5318 8724
Giải năm 1085
Giải bốn 57780 33373 30011 00343
52831 79879 91200
Giải ba 77605 67717
Giải nhì 82008
Giải nhất 13712
Đặc biệt 795045
Đầu Đuôi
0 0,5,8,8
1 1,2,7,8
2 4,7
3 1
4 3,5
5
6
7 3,9
8 0,5
9 5
Đầu Đuôi
0,8 0
1,3 1
1 2
4,7 3
2 4
0,4,8,9 5
6
1,2 7
0,0,1 8
7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 16-05-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 16-05-2022
Giải tám 99
Giải bảy 497
Giải sáu 4126 8063 5735
Giải năm 2710
Giải bốn 30057 12693 24796 93550
68563 46531 73589
Giải ba 58039 72198
Giải nhì 47396
Giải nhất 15548
Đặc biệt 411316
Đầu Đuôi
0
1 0,6
2 6
3 1,5,9
4 8
5 0,7
6 3,3
7
8 9
9 3,6,6,7,8,9
Đầu Đuôi
1,5 0
3 1
2
6,6,9 3
4
3 5
1,2,9,9 6
5,9 7
4,9 8
3,8,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 15-05-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 15-05-2022
Giải tám 99
Giải bảy 141
Giải sáu 8249 6002 4555
Giải năm 4684
Giải bốn 35374 55762 65138 00121
06857 95873 90541
Giải ba 44291 82333
Giải nhì 74543
Giải nhất 03414
Đặc biệt 107868
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 1
3 3,8
4 1,1,3,9
5 5,7
6 2,8
7 3,4
8 4
9 1,9
Đầu Đuôi
0
2,4,4,9 1
0,6 2
3,4,7 3
1,7,8 4
5 5
6
5 7
3,6 8
4,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 09-05-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 09-05-2022
Giải tám 89
Giải bảy 623
Giải sáu 5611 3801 8714
Giải năm 8572
Giải bốn 18680 30830 98242 88994
89978 77614 51532
Giải ba 47032 88516
Giải nhì 29439
Giải nhất 06072
Đặc biệt 072572
Đầu Đuôi
0 1
1 1,4,4,6
2 3
3 0,2,2,9
4 2
5
6
7 2,2,2,8
8 0,9
9 4
Đầu Đuôi
3,8 0
0,1 1
3,3,4,7,7,7 2
2 3
1,1,9 4
5
1 6
7
7 8
3,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 08-05-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 08-05-2022
Giải tám 00
Giải bảy 912
Giải sáu 0860 6307 1058
Giải năm 9628
Giải bốn 81901 55625 16442 96032
52380 15552 76322
Giải ba 15680 78253
Giải nhì 83270
Giải nhất 48377
Đặc biệt 087150
Đầu Đuôi
0 0,1,7
1 2
2 2,5,8
3 2
4 2
5 0,2,3,8
6 0
7 0,7
8 0,0
9
Đầu Đuôi
0,5,6,7,8,8 0
0 1
1,2,3,4,5 2
5 3
4
2 5
6
0,7 7
2,5 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 02-05-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 02-05-2022
Giải tám 82
Giải bảy 963
Giải sáu 2494 5835 0352
Giải năm 6621
Giải bốn 06067 10519 02361 47572
13540 38796 85141
Giải ba 35844 26814
Giải nhì 12412
Giải nhất 83013
Đặc biệt 884963
Đầu Đuôi
0
1 2,3,4,9
2 1
3 5
4 0,1,4
5 2
6 1,3,3,7
7 2
8 2
9 4,6
Đầu Đuôi
4 0
2,4,6 1
1,5,7,8 2
1,6,6 3
1,4,9 4
3 5
9 6
6 7
8
1 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 01-05-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 01-05-2022
Giải tám 57
Giải bảy 800
Giải sáu 0583 1403 7535
Giải năm 4836
Giải bốn 41194 06879 78743 90075
79786 80039 71620
Giải ba 94244 51623
Giải nhì 81334
Giải nhất 06820
Đặc biệt 366714
Đầu Đuôi
0 0,3
1 4
2 0,0,3
3 4,5,6,9
4 3,4
5 7
6
7 5,9
8 3,6
9 4
Đầu Đuôi
0,2,2 0
1
2
0,2,4,8 3
1,3,4,9 4
3,7 5
3,8 6
5 7
8
3,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 11-04-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 11-04-2022
Giải tám 25
Giải bảy 554
Giải sáu 4054 6790 3069
Giải năm 4915
Giải bốn 90670 25704 07824 98621
82368 65119 30014
Giải ba 02023 20320
Giải nhì 68320
Giải nhất 17125
Đặc biệt 634690
Đầu Đuôi
0 4
1 4,5,9
2 0,0,1,3,4,5,5
3
4
5 4,4
6 8,9
7 0
8
9 0,0
Đầu Đuôi
2,2,7,9,9 0
2 1
2
2 3
0,1,2,5,5 4
1,2,2 5
6
7
6 8
1,6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 10-04-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 10-04-2022
Giải tám 44
Giải bảy 546
Giải sáu 7242 6530 3348
Giải năm 4657
Giải bốn 12150 19762 02234 02064
40136 90888 27820
Giải ba 36875 67453
Giải nhì 05642
Giải nhất 39555
Đặc biệt 981399
Đầu Đuôi
0
1
2 0
3 0,4,6
4 2,2,4,6,8
5 0,3,5,7
6 2,4
7 5
8 8
9 9
Đầu Đuôi
2,3,5 0
1
4,4,6 2
5 3
3,4,6 4
5,7 5
3,4 6
5 7
4,8 8
9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 04-04-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 04-04-2022
Giải tám 60
Giải bảy 150
Giải sáu 2663 0632 9472
Giải năm 0988
Giải bốn 24270 98863 56890 10614
41130 67217 59164
Giải ba 00622 25808
Giải nhì 25125
Giải nhất 65732
Đặc biệt 340374
Đầu Đuôi
0 8
1 4,7
2 2,5
3 0,2,2
4
5 0
6 0,3,3,4
7 0,2,4
8 8
9 0
Đầu Đuôi
3,5,6,7,9 0
1
2,3,3,7 2
6,6 3
1,6,7 4
2 5
6
1 7
0,8 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 03-04-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 03-04-2022
Giải tám 96
Giải bảy 153
Giải sáu 2517 5073 7977
Giải năm 6325
Giải bốn 37706 94631 65334 34911
59918 50171 21166
Giải ba 41980 52828
Giải nhì 27513
Giải nhất 23028
Đặc biệt 223697
Đầu Đuôi
0 6
1 1,3,7,8
2 5,8,8
3 1,4
4
5 3
6 6
7 1,3,7
8 0
9 6,7
Đầu Đuôi
8 0
1,3,7 1
2
1,5,7 3
3 4
2 5
0,6,9 6
1,7,9 7
1,2,2 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 28-03-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 28-03-2022
Giải tám 68
Giải bảy 327
Giải sáu 6590 2164 2891
Giải năm 9177
Giải bốn 36960 84453 91799 90427
42506 56998 95175
Giải ba 56417 92960
Giải nhì 51707
Giải nhất 31693
Đặc biệt 385136
Đầu Đuôi
0 6,7
1 7
2 7,7
3 6
4
5 3
6 0,0,4,8
7 5,7
8
9 0,1,3,8,9
Đầu Đuôi
6,6,9 0
9 1
2
5,9 3
6 4
7 5
0,3 6
0,1,2,2,7 7
6,9 8
9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 27-03-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 27-03-2022
Giải tám 38
Giải bảy 521
Giải sáu 6942 4734 7611
Giải năm 5007
Giải bốn 02481 40013 92683 92924
13820 07388 34005
Giải ba 59122 97507
Giải nhì 89987
Giải nhất 62887
Đặc biệt 827526
Đầu Đuôi
0 5,7,7
1 1,3
2 0,1,2,4,6
3 4,8
4 2
5
6
7
8 1,3,7,7,8
9
Đầu Đuôi
2 0
1,2,8 1
2,4 2
1,8 3
2,3 4
0 5
2 6
0,0,8,8 7
3,8 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 21-03-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 21-03-2022
Giải tám 84
Giải bảy 228
Giải sáu 5041 6862 9748
Giải năm 8366
Giải bốn 33947 58925 16466 10611
34963 08148 81330
Giải ba 58896 03728
Giải nhì 69334
Giải nhất 46984
Đặc biệt 200769
Đầu Đuôi
0
1 1
2 5,8,8
3 0,4
4 1,7,8,8
5
6 2,3,6,6,9
7
8 4,4
9 6
Đầu Đuôi
3 0
1,4 1
6 2
6 3
3,8,8 4
2 5
6,6,9 6
4 7
2,2,4,4 8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 20-03-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 20-03-2022
Giải tám 14
Giải bảy 470
Giải sáu 1352 6980 4102
Giải năm 1273
Giải bốn 45616 93011 13639 77296
50638 35868 37522
Giải ba 66099 41941
Giải nhì 10967
Giải nhất 50115
Đặc biệt 564536
Đầu Đuôi
0 2
1 1,4,5,6
2 2
3 6,8,9
4 1
5 2
6 7,8
7 0,3
8 0
9 6,9
Đầu Đuôi
7,8 0
1,4 1
0,2,5 2
7 3
1 4
1 5
1,3,9 6
6 7
3,6 8
3,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 14-03-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 14-03-2022
Giải tám 54
Giải bảy 746
Giải sáu 9741 6128 9223
Giải năm 7180
Giải bốn 56233 85591 45595 03506
25342 13262 70330
Giải ba 17209 05971
Giải nhì 23522
Giải nhất 72397
Đặc biệt 198645
Đầu Đuôi
0 6,9
1
2 2,3,8
3 0,3
4 1,2,5,6
5 4
6 2
7 1
8 0
9 1,5,7
Đầu Đuôi
3,8 0
4,7,9 1
2,4,6 2
2,3 3
5 4
4,9 5
0,4 6
9 7
2 8
0 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 13-03-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 13-03-2022
Giải tám 95
Giải bảy 299
Giải sáu 5616 3970 2686
Giải năm 0011
Giải bốn 18555 51990 25240 27747
25682 38737 72444
Giải ba 06405 32727
Giải nhì 90694
Giải nhất 05905
Đặc biệt 217660
Đầu Đuôi
0 5,5
1 1,6
2 7
3 7
4 0,4,7
5 5
6 0
7 0
8 2,6
9 0,4,5,9
Đầu Đuôi
4,6,7,9 0
1 1
8 2
3
4,9 4
0,0,5,9 5
1,8 6
2,3,4 7
8
9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 07-03-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 07-03-2022
Giải tám 71
Giải bảy 962
Giải sáu 8021 6429 7337
Giải năm 5488
Giải bốn 67811 91172 51049 75406
69550 28641 85908
Giải ba 87640 16154
Giải nhì 47961
Giải nhất 29550
Đặc biệt 291523
Đầu Đuôi
0 6,8
1 1
2 1,3,9
3 7
4 0,1,9
5 0,0,4
6 1,2
7 1,2
8 8
9
Đầu Đuôi
4,5,5 0
1,2,4,6,7 1
6,7 2
2 3
5 4
5
0 6
3 7
0,8 8
2,4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 06-03-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 06-03-2022
Giải tám 24
Giải bảy 944
Giải sáu 4332 7982 2295
Giải năm 1731
Giải bốn 83959 40094 31728 85963
86426 71593 78677
Giải ba 52518 82373
Giải nhì 32591
Giải nhất 21420
Đặc biệt 311444
Đầu Đuôi
0
1 8
2 0,4,6,8
3 1,2
4 4,4
5 9
6 3
7 3,7
8 2
9 1,3,4,5
Đầu Đuôi
2 0
3,9 1
3,8 2
6,7,9 3
2,4,4,9 4
9 5
2 6
7 7
1,2 8
5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 28-02-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 28-02-2022
Giải tám 31
Giải bảy 933
Giải sáu 6076 6878 0639
Giải năm 9950
Giải bốn 07338 92294 07431 89440
95487 69439 02130
Giải ba 53356 14267
Giải nhì 94806
Giải nhất 62740
Đặc biệt 224640
Đầu Đuôi
0 6
1
2
3 0,1,1,3,8,9,9
4 0,0,0
5 0,6
6 7
7 6,8
8 7
9 4
Đầu Đuôi
3,4,4,4,5 0
3,3 1
2
3 3
9 4
5
0,5,7 6
6,8 7
3,7 8
3,3 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 27-02-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 27-02-2022
Giải tám 76
Giải bảy 980
Giải sáu 8862 4629 7218
Giải năm 4582
Giải bốn 38342 80526 81852 65092
64062 14242 27278
Giải ba 02050 08037
Giải nhì 19252
Giải nhất 61507
Đặc biệt 250498
Đầu Đuôi
0 7
1 8
2 6,9
3 7
4 2,2
5 0,2,2
6 2,2
7 6,8
8 0,2
9 2,8
Đầu Đuôi
5,8 0
1
4,4,5,5,6,6,8,9 2
3
4
5
2,7 6
0,3 7
1,7,9 8
2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 21-02-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 21-02-2022
Giải tám 60
Giải bảy 252
Giải sáu 9431 0130 9115
Giải năm 0877
Giải bốn 22054 59000 05577 34542
88551 82212 32721
Giải ba 20728 09474
Giải nhì 27516
Giải nhất 23031
Đặc biệt 205592
Đầu Đuôi
0 0
1 2,5,6
2 1,8
3 0,1,1
4 2
5 1,2,4
6 0
7 4,7,7
8
9 2
Đầu Đuôi
0,3,6 0
2,3,3,5 1
1,4,5,9 2
3
5,7 4
1 5
1 6
7,7 7
2 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 20-02-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 20-02-2022
Giải tám 28
Giải bảy 323
Giải sáu 3365 1540 0939
Giải năm 2895
Giải bốn 04218 19547 78532 78609
66965 30266 16493
Giải ba 97631 47857
Giải nhì 92106
Giải nhất 53069
Đặc biệt 938531
Đầu Đuôi
0 6,9
1 8
2 3,8
3 1,1,2,9
4 0,7
5 7
6 5,5,6,9
7
8
9 3,5
Đầu Đuôi
4 0
3,3 1
3 2
2,9 3
4
6,6,9 5
0,6 6
4,5 7
1,2 8
0,3,6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 14-02-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 14-02-2022
Giải tám 69
Giải bảy 713
Giải sáu 5135 1466 4755
Giải năm 2283
Giải bốn 15897 67444 95188 71195
51481 05712 56936
Giải ba 67899 00025
Giải nhì 44020
Giải nhất 23388
Đặc biệt 586431
Đầu Đuôi
0
1 2,3
2 0,5
3 1,5,6
4 4
5 5
6 6,9
7
8 1,3,8,8
9 5,7,9
Đầu Đuôi
2 0
3,8 1
1 2
1,8 3
4 4
2,3,5,9 5
3,6 6
9 7
8,8 8
6,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 13-02-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 13-02-2022
Giải tám 37
Giải bảy 875
Giải sáu 2052 9100 7228
Giải năm 1210
Giải bốn 93410 40742 55670 96661
84034 62153 37687
Giải ba 37710 19639
Giải nhì 12234
Giải nhất 26386
Đặc biệt 025183
Đầu Đuôi
0 0
1 0,0,0
2 8
3 4,4,7,9
4 2
5 2,3
6 1
7 0,5
8 3,6,7
9
Đầu Đuôi
0,1,1,1,7 0
6 1
4,5 2
5,8 3
3,3 4
7 5
8 6
3,8 7
2 8
3 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 07-02-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 07-02-2022
Giải tám 90
Giải bảy 063
Giải sáu 5155 5504 7910
Giải năm 6031
Giải bốn 48280 73700 88305 92051
92169 93176 94257
Giải ba 26842 93493
Giải nhì 27548
Giải nhất 42844
Đặc biệt 180428
Đầu Đuôi
0 0,4,5
1 0
2 8
3 1
4 2,4,8
5 1,5,7
6 3,9
7 6
8 0
9 0,3
Đầu Đuôi
0,1,8,9 0
3,5 1
4 2
6,9 3
0,4 4
0,5 5
7 6
5 7
2,4 8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 06-02-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 06-02-2022
Giải tám 77
Giải bảy 500
Giải sáu 5383 3825 8276
Giải năm 8589
Giải bốn 96753 19990 88743 09442
87688 67122 85186
Giải ba 26164 93326
Giải nhì 09345
Giải nhất 75005
Đặc biệt 770990
Đầu Đuôi
0 0,5
1
2 2,5,6
3
4 2,3,5
5 3
6 4
7 6,7
8 3,6,8,9
9 0,0
Đầu Đuôi
0,9,9 0
1
2,4 2
4,5,8 3
6 4
0,2,4 5
2,7,8 6
7 7
8 8
8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 31-01-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 31-01-2022
Giải tám 05
Giải bảy 358
Giải sáu 4361 7335 7086
Giải năm 5613
Giải bốn 65600 79337 41127 44493
39290 53854 67914
Giải ba 28629 90665
Giải nhì 24767
Giải nhất 35093
Đặc biệt 690844
Đầu Đuôi
0 0,5
1 3,4
2 7,9
3 5,7
4 4
5 4,8
6 1,5,7
7
8 6
9 0,3,3
Đầu Đuôi
0,9 0
6 1
2
1,9,9 3
1,4,5 4
0,3,6 5
8 6
2,3,6 7
5 8
2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 30-01-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 30-01-2022
Giải tám 47
Giải bảy 676
Giải sáu 2039 8089 3347
Giải năm 7727
Giải bốn 68225 36202 12371 40311
65744 59777 43485
Giải ba 50943 65223
Giải nhì 04441
Giải nhất 10650
Đặc biệt 730241
Đầu Đuôi
0 2
1 1
2 3,5,7
3 9
4 1,1,3,4,7,7
5 0
6
7 1,6,7
8 5,9
9
Đầu Đuôi
5 0
1,4,4,7 1
0 2
2,4 3
4 4
2,8 5
7 6
2,4,4,7 7
8
3,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 24-01-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 24-01-2022
Giải tám 41
Giải bảy 298
Giải sáu 7369 4742 8482
Giải năm 7610
Giải bốn 85809 45361 94927 07846
44767 29398 21181
Giải ba 50422 00292
Giải nhì 41195
Giải nhất 70171
Đặc biệt 087742
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2 2,7
3
4 1,2,2,6
5
6 1,7,9
7 1
8 1,2
9 2,5,8,8
Đầu Đuôi
1 0
4,6,7,8 1
2,4,4,8,9 2
3
4
9 5
4 6
2,6 7
9,9 8
0,6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 23-01-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 23-01-2022
Giải tám 93
Giải bảy 208
Giải sáu 6403 2271 2859
Giải năm 2556
Giải bốn 62293 65250 45233 28247
08231 40670 27957
Giải ba 69087 61296
Giải nhì 73352
Giải nhất 30674
Đặc biệt 498782
Đầu Đuôi
0 3,8
1
2
3 1,3
4 7
5 0,2,6,7,9
6
7 0,1,4
8 2,7
9 3,3,6
Đầu Đuôi
5,7 0
3,7 1
5,8 2
0,3,9,9 3
7 4
5
5,9 6
4,5,8 7
0 8
5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 17-01-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 17-01-2022
Giải tám 80
Giải bảy 843
Giải sáu 0978 8741 1789
Giải năm 5849
Giải bốn 19326 10192 39296 33534
55805 16188 66461
Giải ba 82863 70106
Giải nhì 74923
Giải nhất 83843
Đặc biệt 146131
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2 3,6
3 1,4
4 1,3,3,9
5
6 1,3
7 8
8 0,8,9
9 2,6
Đầu Đuôi
8 0
3,4,6 1
9 2
2,4,4,6 3
3 4
0 5
0,2,9 6
7
7,8 8
4,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 16-01-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 16-01-2022
Giải tám 92
Giải bảy 265
Giải sáu 4769 8740 4682
Giải năm 6331
Giải bốn 89824 49910 96410 97870
90020 58383 88097
Giải ba 87871 12980
Giải nhì 76727
Giải nhất 62453
Đặc biệt 464117
Đầu Đuôi
0
1 0,0,7
2 0,4,7
3 1
4 0
5 3
6 5,9
7 0,1
8 0,2,3
9 2,7
Đầu Đuôi
1,1,2,4,7,8 0
3,7 1
8,9 2
5,8 3
2 4
6 5
6
1,2,9 7
8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 10-01-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 10-01-2022
Giải tám 72
Giải bảy 322
Giải sáu 2495 6892 2410
Giải năm 7368
Giải bốn 03854 91225 73312 27374
32285 19712 81884
Giải ba 87752 60201
Giải nhì 24456
Giải nhất 90341
Đặc biệt 609738
Đầu Đuôi
0 1
1 0,2,2
2 2,5
3 8
4 1
5 2,4,6
6 8
7 2,4
8 4,5
9 2,5
Đầu Đuôi
1 0
0,4 1
1,1,2,5,7,9 2
3
5,7,8 4
2,8,9 5
5 6
7
3,6 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 09-01-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 09-01-2022
Giải tám 43
Giải bảy 216
Giải sáu 4872 2529 0075
Giải năm 9209
Giải bốn 04540 05182 39615 59925
48208 28615 23852
Giải ba 88063 38790
Giải nhì 08736
Giải nhất 62060
Đặc biệt 444846
Đầu Đuôi
0 8,9
1 5,5,6
2 5,9
3 6
4 0,3,6
5 2
6 0,3
7 2,5
8 2
9 0
Đầu Đuôi
4,6,9 0
1
5,7,8 2
4,6 3
4
1,1,2,7 5
1,3,4 6
7
0 8
0,2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 03-01-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 03-01-2022
Giải tám 84
Giải bảy 160
Giải sáu 5058 8686 9722
Giải năm 2702
Giải bốn 19046 09345 52283 73759
39822 00859 36892
Giải ba 13611 69267
Giải nhì 73435
Giải nhất 57205
Đặc biệt 490897
Đầu Đuôi
0 2,5
1 1
2 2,2
3 5
4 5,6
5 8,9,9
6 0,7
7
8 3,4,6
9 2,7
Đầu Đuôi
6 0
1 1
0,2,2,9 2
8 3
8 4
0,3,4 5
4,8 6
6,9 7
5 8
5,5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 02-01-2022

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Chủ nhật » XS Thừa Thiên Huế 02-01-2022
Giải tám 63
Giải bảy 988
Giải sáu 5847 1452 3337
Giải năm 8823
Giải bốn 48712 53425 38450 07891
61629 40192 02027
Giải ba 51229 99818
Giải nhì 39813
Giải nhất 20310
Đặc biệt 532831
Đầu Đuôi
0
1 0,2,3,8
2 3,5,7,9,9
3 1,7
4 7
5 0,2
6 3
7
8 8
9 1,2
Đầu Đuôi
1,5 0
3,9 1
1,5,9 2
1,2,6 3
4
2 5
6
2,3,4 7
1,8 8
2,2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 27-12-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 27-12-2021
Giải tám 18
Giải bảy 977
Giải sáu 1193 9495 4513
Giải năm 2284
Giải bốn 54378 12772 45217 82256
30246 24365 15090
Giải ba 46194 53708
Giải nhì 29937
Giải nhất 96925
Đặc biệt 851469
Đầu Đuôi
0 8
1 3,7,8
2 5
3 7
4 6
5 6
6 5,9
7 2,7,8
8 4
9 0,3,4,5
Đầu Đuôi
9 0
1
7 2
1,9 3
8,9 4
2,6,9 5
4,5 6
1,3,7 7
0,1,7 8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 20-12-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 20-12-2021
Giải tám 52
Giải bảy 407
Giải sáu 1047 7938 3842
Giải năm 0818
Giải bốn 61578 46736 89445 34087
64659 84855 61685
Giải ba 28693 42336
Giải nhì 75417
Giải nhất 01480
Đặc biệt 409145
Đầu Đuôi
0 7
1 7,8
2
3 6,6,8
4 2,5,5,7
5 2,5,9
6
7 8
8 0,5,7
9 3
Đầu Đuôi
8 0
1
4,5 2
9 3
4
4,4,5,8 5
3,3 6
0,1,4,8 7
1,3,7 8
5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 13-12-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 13-12-2021
Giải tám 25
Giải bảy 272
Giải sáu 2732 2356 4625
Giải năm 3748
Giải bốn 22985 38375 29308 16056
46253 43028 93938
Giải ba 94245 80868
Giải nhì 93500
Giải nhất 10688
Đặc biệt 057188
Đầu Đuôi
0 0,8
1
2 5,5,8
3 2,8
4 5,8
5 3,6,6
6 8
7 2,5
8 5,8,8
9
Đầu Đuôi
0 0
1
3,7 2
5 3
4
2,2,4,7,8 5
5,5 6
7
0,2,3,4,6,8,8 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 06-12-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 06-12-2021
Giải tám 95
Giải bảy 565
Giải sáu 5674 0829 8753
Giải năm 3296
Giải bốn 51255 70417 21301 55021
07956 38648 89452
Giải ba 45966 87874
Giải nhì 61787
Giải nhất 95471
Đặc biệt 043048
Đầu Đuôi
0 1
1 7
2 1,9
3
4 8,8
5 2,3,5,6
6 5,6
7 1,4,4
8 7
9 5,6
Đầu Đuôi
0
0,2,7 1
5 2
5 3
7,7 4
5,6,9 5
5,6,9 6
1,8 7
4,4 8
2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 29-11-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 29-11-2021
Giải tám 51
Giải bảy 644
Giải sáu 6955 9700 2881
Giải năm 9083
Giải bốn 86868 50539 46280 89046
09222 52807 21709
Giải ba 89516 90868
Giải nhì 48582
Giải nhất 12281
Đặc biệt 026335
Đầu Đuôi
0 0,7,9
1 6
2 2
3 5,9
4 4,6
5 1,5
6 8,8
7
8 0,1,1,2,3
9
Đầu Đuôi
0,8 0
5,8,8 1
2,8 2
8 3
4 4
3,5 5
1,4 6
0 7
6,6 8
0,3 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 22-11-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 22-11-2021
Giải tám 55
Giải bảy 012
Giải sáu 8555 6931 4651
Giải năm 8114
Giải bốn 83470 12057 81386 93532
10989 94564 20059
Giải ba 70852 80495
Giải nhì 45716
Giải nhất 06270
Đặc biệt 488771
Đầu Đuôi
0
1 2,4,6
2
3 1,2
4
5 1,2,5,5,7,9
6 4
7 0,0,1
8 6,9
9 5
Đầu Đuôi
7,7 0
3,5,7 1
1,3,5 2
3
1,6 4
5,5,9 5
1,8 6
5 7
8
5,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 15-11-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 15-11-2021
Giải tám 50
Giải bảy 653
Giải sáu 4144 7453 3778
Giải năm 4772
Giải bốn 31453 75881 53629 76906
62822 89562 08110
Giải ba 87576 59290
Giải nhì 91263
Giải nhất 54200
Đặc biệt 390800
Đầu Đuôi
0 0,0,6
1 0
2 2,9
3
4 4
5 0,3,3,3
6 2,3
7 2,6,8
8 1
9 0
Đầu Đuôi
0,0,1,5,9 0
8 1
2,6,7 2
5,5,5,6 3
4 4
5
0,7 6
7
7 8
2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 08-11-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 08-11-2021
Giải tám 90
Giải bảy 608
Giải sáu 8210 3590 7762
Giải năm 0472
Giải bốn 36177 19501 32869 30214
46537 01656 24165
Giải ba 53662 21041
Giải nhì 04404
Giải nhất 18180
Đặc biệt 036018
Đầu Đuôi
0 1,4,8
1 0,4,8
2
3 7
4 1
5 6
6 2,2,5,9
7 2,7
8 0
9 0,0
Đầu Đuôi
1,8,9,9 0
0,4 1
6,6,7 2
3
0,1 4
6 5
5 6
3,7 7
0,1 8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 01-11-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 01-11-2021
Giải tám 44
Giải bảy 304
Giải sáu 0018 5833 2944
Giải năm 2591
Giải bốn 32339 46548 51932 65764
62521 52180 30009
Giải ba 77928 02535
Giải nhì 57701
Giải nhất 83804
Đặc biệt 992501
Đầu Đuôi
0 1,1,4,4,9
1 8
2 1,8
3 2,3,5,9
4 4,4,8
5
6 4
7
8 0
9 1
Đầu Đuôi
8 0
0,0,2,9 1
3 2
3 3
0,0,4,4,6 4
3 5
6
7
1,2,4 8
0,3 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 25-10-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 25-10-2021
Giải tám 22
Giải bảy 304
Giải sáu 7595 1120 0392
Giải năm 3128
Giải bốn 90112 79123 67289 97825
04217 55322 87223
Giải ba 27924 07242
Giải nhì 16563
Giải nhất 18373
Đặc biệt 622726
Đầu Đuôi
0 4
1 2,7
2 0,2,2,3,3,4,5,6,8
3
4 2
5
6 3
7 3
8 9
9 2,5
Đầu Đuôi
2 0
1
1,2,2,4,9 2
2,2,6,7 3
0,2 4
2,9 5
2 6
1 7
2 8
8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 18-10-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 18-10-2021
Giải tám 07
Giải bảy 687
Giải sáu 6025 0588 7640
Giải năm 9536
Giải bốn 53243 13157 51911 64784
40275 32621 95348
Giải ba 34728 06822
Giải nhì 75309
Giải nhất 53085
Đặc biệt 644064
Đầu Đuôi
0 7,9
1 1
2 1,2,5,8
3 6
4 0,3,8
5 7
6 4
7 5
8 4,5,7,8
9
Đầu Đuôi
4 0
1,2 1
2 2
4 3
6,8 4
2,7,8 5
3 6
0,5,8 7
2,4,8 8
0 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 11-10-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 11-10-2021
Giải tám 53
Giải bảy 797
Giải sáu 3810 2376 9287
Giải năm 1401
Giải bốn 19868 99585 89107 89315
64459 49125 07534
Giải ba 46428 40847
Giải nhì 19225
Giải nhất 18279
Đặc biệt 172629
Đầu Đuôi
0 1,7
1 0,5
2 5,5,8,9
3 4
4 7
5 3,9
6 8
7 6,9
8 5,7
9 7
Đầu Đuôi
1 0
0 1
2
5 3
3 4
1,2,2,8 5
7 6
0,4,8,9 7
2,6 8
2,5,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 04-10-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 04-10-2021
Giải tám 52
Giải bảy 579
Giải sáu 3003 0245 7955
Giải năm 3946
Giải bốn 83155 87338 18532 51951
25382 31994 95077
Giải ba 17422 10760
Giải nhì 06824
Giải nhất 45348
Đặc biệt 934122
Đầu Đuôi
0 3
1
2 2,2,4
3 2,8
4 5,6,8
5 1,2,5,5
6 0
7 7,9
8 2
9 4
Đầu Đuôi
6 0
5 1
2,2,3,5,8 2
0 3
2,9 4
4,5,5 5
4 6
7 7
3,4 8
7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 27-09-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 27-09-2021
Giải tám 56
Giải bảy 781
Giải sáu 3448 8797 2209
Giải năm 6758
Giải bốn 82916 84023 46217 07864
15401 82306 65528
Giải ba 26694 38730
Giải nhì 49593
Giải nhất 23014
Đặc biệt 968629
Đầu Đuôi
0 1,6,9
1 4,6,7
2 3,8,9
3 0
4 8
5 6,8
6 4
7
8 1
9 3,4,7
Đầu Đuôi
3 0
0,8 1
2
2,9 3
1,6,9 4
5
0,1,5 6
1,9 7
2,4,5 8
0,2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 20-09-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 20-09-2021
Giải tám 99
Giải bảy 149
Giải sáu 0984 0464 4275
Giải năm 5869
Giải bốn 65383 83045 84591 30730
17738 00735 63317
Giải ba 38622 35684
Giải nhì 53683
Giải nhất 33316
Đặc biệt 920143
Đầu Đuôi
0
1 6,7
2 2
3 0,5,8
4 3,5,9
5
6 4,9
7 5
8 3,3,4,4
9 1,9
Đầu Đuôi
3 0
9 1
2 2
4,8,8 3
6,8,8 4
3,4,7 5
1 6
1 7
3 8
4,6,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 13-09-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 13-09-2021
Giải tám 73
Giải bảy 543
Giải sáu 2986 2068 8493
Giải năm 9097
Giải bốn 59835 91572 89916 38637
61801 04051 14947
Giải ba 71340 28694
Giải nhì 59630
Giải nhất 25510
Đặc biệt 825912
Đầu Đuôi
0 1
1 0,2,6
2
3 0,5,7
4 0,3,7
5 1
6 8
7 2,3
8 6
9 3,4,7
Đầu Đuôi
1,3,4 0
0,5 1
1,7 2
4,7,9 3
9 4
3 5
1,8 6
3,4,9 7
6 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 06-09-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 06-09-2021
Giải tám 29
Giải bảy 729
Giải sáu 2857 7686 8273
Giải năm 8044
Giải bốn 13830 28430 12334 88088
11004 65631 66302
Giải ba 29179 51400
Giải nhì 30339
Giải nhất 04798
Đặc biệt 662001
Đầu Đuôi
0 0,1,2,4
1
2 9,9
3 0,0,1,4,9
4 4
5 7
6
7 3,9
8 6,8
9 8
Đầu Đuôi
0,3,3 0
0,3 1
0 2
7 3
0,3,4 4
5
8 6
5 7
8,9 8
2,2,3,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 30-08-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 30-08-2021
Giải tám 76
Giải bảy 556
Giải sáu 7105 8719 8326
Giải năm 2966
Giải bốn 60610 57486 21207 43766
73833 13805 64691
Giải ba 75220 62655
Giải nhì 79812
Giải nhất 21753
Đặc biệt 249539
Đầu Đuôi
0 5,5,7
1 0,2,9
2 0,6
3 3,9
4
5 3,5,6
6 6,6
7 6
8 6
9 1
Đầu Đuôi
1,2 0
9 1
1 2
3,5 3
4
0,0,5 5
2,5,6,6,7,8 6
0 7
8
1,3 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 23-08-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 23-08-2021
Giải tám 18
Giải bảy 384
Giải sáu 9850 5041 6378
Giải năm 5666
Giải bốn 73447 66195 63013 46929
40870 63855 47015
Giải ba 41140 72878
Giải nhì 46267
Giải nhất 20991
Đặc biệt 759801
Đầu Đuôi
0 1
1 3,5,8
2 9
3
4 0,1,7
5 0,5
6 6,7
7 0,8,8
8 4
9 1,5
Đầu Đuôi
4,5,7 0
0,4,9 1
2
1 3
8 4
1,5,9 5
6 6
4,6 7
1,7,7 8
2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 16-08-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 16-08-2021
Giải tám 36
Giải bảy 993
Giải sáu 1852 9352 7013
Giải năm 2611
Giải bốn 51160 16450 93051 06726
08378 80708 41468
Giải ba 74511 13858
Giải nhì 84928
Giải nhất 39505
Đặc biệt 444589
Đầu Đuôi
0 5,8
1 1,1,3
2 6,8
3 6
4
5 0,1,2,2,8
6 0,8
7 8
8 9
9 3
Đầu Đuôi
5,6 0
1,1,5 1
5,5 2
1,9 3
4
0 5
2,3 6
7
0,2,5,6,7 8
8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 09-08-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 09-08-2021
Giải tám 56
Giải bảy 188
Giải sáu 8576 0480 3677
Giải năm 4624
Giải bốn 09502 97759 63823 83412
55000 91358 23795
Giải ba 47761 04141
Giải nhì 96884
Giải nhất 27903
Đặc biệt 796239
Đầu Đuôi
0 0,2,3
1 2
2 3,4
3 9
4 1
5 6,8,9
6 1
7 6,7
8 0,4,8
9 5
Đầu Đuôi
0,8 0
4,6 1
0,1 2
0,2 3
2,8 4
9 5
5,7 6
7 7
5,8 8
3,5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 26-07-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 26-07-2021
Giải tám 66
Giải bảy 627
Giải sáu 1829 4012 0569
Giải năm 7674
Giải bốn 93593 98975 19889 41964
14152 49814 19273
Giải ba 00298 97377
Giải nhì 05258
Giải nhất 68914
Đặc biệt 692613
Đầu Đuôi
0
1 2,3,4,4
2 7,9
3
4
5 2,8
6 4,6,9
7 3,4,5,7
8 9
9 3,8
Đầu Đuôi
0
1
1,5 2
1,7,9 3
1,1,6,7 4
7 5
6 6
2,7 7
5,9 8
2,6,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 19-07-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 19-07-2021
Giải tám 63
Giải bảy 217
Giải sáu 8209 1690 7963
Giải năm 1535
Giải bốn 85775 07576 90303 63404
10085 01080 26042
Giải ba 18810 07829
Giải nhì 11166
Giải nhất 97033
Đặc biệt 481060
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 0,7
2 9
3 3,5
4 2
5
6 0,3,3,6
7 5,6
8 0,5
9 0
Đầu Đuôi
1,6,8,9 0
1
4 2
0,3,6,6 3
0 4
3,7,8 5
6,7 6
1 7
8
0,2 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 12-07-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 12-07-2021
Giải tám 61
Giải bảy 680
Giải sáu 6642 9624 0009
Giải năm 8213
Giải bốn 79903 84814 17916 68890
65240 49610 42542
Giải ba 35666 05353
Giải nhì 34543
Giải nhất 30964
Đặc biệt 572412
Đầu Đuôi
0 3,9
1 0,2,3,4,6
2 4
3
4 0,2,2,3
5 3
6 1,4,6
7
8 0
9 0
Đầu Đuôi
1,4,8,9 0
6 1
1,4,4 2
0,1,4,5 3
1,2,6 4
5
1,6 6
7
8
0 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 05-07-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 05-07-2021
Giải tám 81
Giải bảy 571
Giải sáu 1073 5691 2089
Giải năm 1978
Giải bốn 29026 78592 22287 56037
19205 95771 42101
Giải ba 41542 32580
Giải nhì 93462
Giải nhất 66209
Đặc biệt 391179
Đầu Đuôi
0 1,5,9
1
2 6
3 7
4 2
5
6 2
7 1,1,3,8,9
8 0,1,7,9
9 1,2
Đầu Đuôi
8 0
0,7,7,8,9 1
4,6,9 2
7 3
4
0 5
2 6
3,8 7
7 8
0,7,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 28-06-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 28-06-2021
Giải tám 02
Giải bảy 532
Giải sáu 1225 8615 1728
Giải năm 7845
Giải bốn 38991 58487 01273 38249
68811 18670 95241
Giải ba 62064 91141
Giải nhì 31850
Giải nhất 80914
Đặc biệt 661578
Đầu Đuôi
0 2
1 1,4,5
2 5,8
3 2
4 1,1,5,9
5 0
6 4
7 0,3,8
8 7
9 1
Đầu Đuôi
5,7 0
1,4,4,9 1
0,3 2
7 3
1,6 4
1,2,4 5
6
8 7
2,7 8
4 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 21-06-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 21-06-2021
Giải tám 93
Giải bảy 976
Giải sáu 7899 9951 4951
Giải năm 1078
Giải bốn 92324 00222 85365 29294
58460 41609 89959
Giải ba 33129 45063
Giải nhì 16962
Giải nhất 55099
Đặc biệt 392195
Đầu Đuôi
0 9
1
2 2,4,9
3
4
5 1,1,9
6 0,2,3,5
7 6,8
8
9 3,4,5,9,9
Đầu Đuôi
6 0
5,5 1
2,6 2
6,9 3
2,9 4
6,9 5
7 6
7
7 8
0,2,5,9,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 14-06-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 14-06-2021
Giải tám 55
Giải bảy 706
Giải sáu 4316 0986 4730
Giải năm 5376
Giải bốn 49396 55956 17505 06150
20053 50997 29346
Giải ba 33940 58216
Giải nhì 97373
Giải nhất 13690
Đặc biệt 004009
Đầu Đuôi
0 5,6,9
1 6,6
2
3 0
4 0,6
5 0,3,5,6
6
7 3,6
8 6
9 0,6,7
Đầu Đuôi
3,4,5,9 0
1
2
5,7 3
4
0,5 5
0,1,1,4,5,7,8,9 6
9 7
8
0 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 07-06-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 07-06-2021
Giải tám 78
Giải bảy 009
Giải sáu 7128 7006 8112
Giải năm 2014
Giải bốn 39816 60317 04203 89794
95502 14058 53889
Giải ba 45250 62823
Giải nhì 23260
Giải nhất 47999
Đặc biệt 272181
Đầu Đuôi
0 2,3,6,9
1 2,4,6,7
2 3,8
3
4
5 0,8
6 0
7 8
8 1,9
9 4,9
Đầu Đuôi
5,6 0
8 1
0,1 2
0,2 3
1,9 4
5
0,1 6
1 7
2,5,7 8
0,8,9 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 31-05-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 31-05-2021
Giải tám 62
Giải bảy 592
Giải sáu 6867 6368 2284
Giải năm 0694
Giải bốn 98860 64836 09249 68565
07973 46882 02120
Giải ba 04191 32026
Giải nhì 41430
Giải nhất 43144
Đặc biệt 956379
Đầu Đuôi
0
1
2 0,6
3 0,6
4 4,9
5
6 0,2,5,7,8
7 3,9
8 2,4
9 1,2,4
Đầu Đuôi
2,3,6 0
9 1
6,8,9 2
7 3
4,8,9 4
6 5
2,3 6
6 7
6 8
4,7 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 24-05-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 24-05-2021
Giải tám 13
Giải bảy 280
Giải sáu 1679 6538 2540
Giải năm 0891
Giải bốn 49020 93618 06188 17829
39026 19249 24620
Giải ba 78344 02689
Giải nhì 01941
Giải nhất 66405
Đặc biệt 013003
Đầu Đuôi
0 3,5
1 3,8
2 0,0,6,9
3 8
4 0,1,4,9
5
6
7 9
8 0,8,9
9 1
Đầu Đuôi
2,2,4,8 0
4,9 1
2
0,1 3
4 4
0 5
2 6
7
1,3,8 8
2,4,7,8 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 17-05-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 17-05-2021
Giải tám 59
Giải bảy 042
Giải sáu 3149 9788 1083
Giải năm 4555
Giải bốn 89208 32702 58814 79260
41780 21246 62882
Giải ba 38188 88736
Giải nhì 01971
Giải nhất 09694
Đặc biệt 815543
Đầu Đuôi
0 2,8
1 4
2
3 6
4 2,3,6,9
5 5,9
6 0
7 1
8 0,2,3,8,8
9 4
Đầu Đuôi
6,8 0
7 1
0,4,8 2
4,8 3
1,9 4
5 5
3,4 6
7
0,8,8 8
4,5 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 10-05-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 10-05-2021
Giải tám 27
Giải bảy 769
Giải sáu 3523 6138 2935
Giải năm 1573
Giải bốn 34245 40500 05466 15643
82586 74362 61175
Giải ba 64395 05004
Giải nhì 03648
Giải nhất 16656
Đặc biệt 873732
Đầu Đuôi
0 0,4
1
2 3,7
3 2,5,8
4 3,5,8
5 6
6 2,6,9
7 3,5
8 6
9 5
Đầu Đuôi
0 0
1
3,6 2
2,4,7 3
0 4
3,4,7,9 5
5,6,8 6
2 7
3,4 8
6 9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 03-05-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 03-05-2021
Giải tám 32
Giải bảy 977
Giải sáu 8518 4067 5821
Giải năm 4246
Giải bốn 85221 95723 51153 65437
51193 60536 43896
Giải ba 17550 59880
Giải nhì 22307
Giải nhất 19961
Đặc biệt 676757
Đầu Đuôi
0 7
1 8
2 1,1,3
3 2,6,7
4 6
5 0,3,7
6 1,7
7 7
8 0
9 3,6
Đầu Đuôi
5,8 0
2,2,6 1
3 2
2,5,9 3
4
5
3,4,9 6
0,3,5,6,7 7
1 8
9

Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai ngày 26-04-2021

XSMN » XS Thừa Thiên Huế Thứ hai » XS Thừa Thiên Huế 26-04-2021
Giải tám 95
Giải bảy 325
Giải sáu 3142 5163 1806
Giải năm 8848
Giải bốn 26008 45136 73939 50784
16311 56774 89556
Giải ba 40077 66734
Giải nhì 65943
Giải nhất 85582
Đặc biệt 810103
Đầu Đuôi
0 3,6,8
1 1
2 5
3 4,6,9
4 2,3,8
5 6
6 3
7 4,7
8 2,4
9 5
Đầu Đuôi
0
1 1
4,8 2
0,4,6 3
3,7,8 4
2,9 5
0,3,5