Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 01-02-2023

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 01-02-2023
Giải tám 05
Giải bảy 477
Giải sáu 2697 9288 4085
Giải năm 0504
Giải bốn 67369 58420 12603 23380
57167 72311 73567
Giải ba 79032 94805
Giải nhì 62246
Giải nhất 47194
Đặc biệt 595292
Đầu Đuôi
0 3,4,5,5
1 1
2 0
3 2
4 6
5
6 7,7,9
7 7
8 0,5,8
9 2,4,7
Đầu Đuôi
2,8 0
1 1
3,9 2
0 3
0,9 4
0,0,8 5
4 6
6,6,7,9 7
8 8
6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 25-01-2023

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 25-01-2023
Giải tám 74
Giải bảy 739
Giải sáu 3743 6840 4417
Giải năm 2772
Giải bốn 84148 44889 97865 88594
90580 35179 59203
Giải ba 02128 74044
Giải nhì 08556
Giải nhất 34133
Đặc biệt 120705
Đầu Đuôi
0 3,5
1 7
2 8
3 3,9
4 0,3,4,8
5 6
6 5
7 2,4,9
8 0,9
9 4
Đầu Đuôi
4,8 0
1
7 2
0,3,4 3
4,7,9 4
0,6 5
5 6
1 7
2,4 8
3,7,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 18-01-2023

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 18-01-2023
Giải tám 51
Giải bảy 783
Giải sáu 1676 9043 4465
Giải năm 9421
Giải bốn 27150 67563 29511 44994
99874 48634 67910
Giải ba 04115 43628
Giải nhì 80851
Giải nhất 03394
Đặc biệt 003168
Đầu Đuôi
0
1 0,1,5
2 1,8
3 4
4 3
5 0,1,1
6 3,5,8
7 4,6
8 3
9 4,4
Đầu Đuôi
1,5 0
1,2,5,5 1
2
4,6,8 3
3,7,9,9 4
1,6 5
7 6
7
2,6 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 11-01-2023

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 11-01-2023
Giải tám 22
Giải bảy 645
Giải sáu 1039 4733 4589
Giải năm 1758
Giải bốn 34404 28623 57654 86322
85751 38103 06552
Giải ba 78423 92282
Giải nhì 77006
Giải nhất 60167
Đặc biệt 761195
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1
2 2,2,3,3
3 3,9
4 5
5 1,2,4,8
6 7
7
8 2,9
9 5
Đầu Đuôi
0
5 1
2,2,5,8 2
0,2,2,3 3
0,5 4
4,9 5
0 6
6 7
5 8
3,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 04-01-2023

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 04-01-2023
Giải tám 89
Giải bảy 910
Giải sáu 5552 9845 9505
Giải năm 7258
Giải bốn 54772 89449 49877 68263
28593 34553 96610
Giải ba 10940 17892
Giải nhì 32948
Giải nhất 10720
Đặc biệt 713865
Đầu Đuôi
0 5
1 0,0
2 0
3
4 0,5,8,9
5 2,3,8
6 3,5
7 2,7
8 9
9 2,3
Đầu Đuôi
1,1,2,4 0
1
5,7,9 2
5,6,9 3
4
0,4,6 5
6
7 7
4,5 8
4,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 28-12-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 28-12-2022
Giải tám 52
Giải bảy 463
Giải sáu 9900 9347 6534
Giải năm 1548
Giải bốn 50721 10794 51947 90106
76057 00739 82260
Giải ba 16822 56493
Giải nhì 22025
Giải nhất 15182
Đặc biệt 830388
Đầu Đuôi
0 0,6
1
2 1,2,5
3 4,9
4 7,7,8
5 2,7
6 0,3
7
8 2,8
9 3,4
Đầu Đuôi
0,6 0
2 1
2,5,8 2
6,9 3
3,9 4
2 5
0 6
4,4,5 7
4,8 8
3 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 21-12-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 21-12-2022
Giải tám 28
Giải bảy 119
Giải sáu 1387 6890 2803
Giải năm 1421
Giải bốn 98405 43198 50263 60619
86881 06500 47133
Giải ba 75464 38705
Giải nhì 74562
Giải nhất 83782
Đặc biệt 389352
Đầu Đuôi
0 0,3,5,5
1 9,9
2 1,8
3 3
4
5 2
6 2,3,4
7
8 1,2,7
9 0,8
Đầu Đuôi
0,9 0
2,8 1
5,6,8 2
0,3,6 3
6 4
0,0 5
6
8 7
2,9 8
1,1 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 14-12-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 14-12-2022
Giải tám 86
Giải bảy 694
Giải sáu 1948 7838 9112
Giải năm 2833
Giải bốn 44372 89734 92196 29996
51465 31917 03491
Giải ba 58028 07835
Giải nhì 99629
Giải nhất 81343
Đặc biệt 776985
Đầu Đuôi
0
1 2,7
2 8,9
3 3,4,5,8
4 3,8
5
6 5
7 2
8 5,6
9 1,4,6,6
Đầu Đuôi
0
9 1
1,7 2
3,4 3
3,9 4
3,6,8 5
8,9,9 6
1 7
2,3,4 8
2 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 07-12-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 07-12-2022
Giải tám 96
Giải bảy 545
Giải sáu 1291 5962 7628
Giải năm 9124
Giải bốn 42721 63060 59172 72832
68084 39652 61375
Giải ba 89474 57633
Giải nhì 34164
Giải nhất 82600
Đặc biệt 583791
Đầu Đuôi
0 0
1
2 1,4,8
3 2,3
4 5
5 2
6 0,2,4
7 2,4,5
8 4
9 1,1,6
Đầu Đuôi
0,6 0
2,9,9 1
3,5,6,7 2
3 3
2,6,7,8 4
4,7 5
9 6
7
2 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 30-11-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 30-11-2022
Giải tám 29
Giải bảy 278
Giải sáu 6602 3696 8043
Giải năm 4899
Giải bốn 12525 74858 94156 24667
43625 28907 63207
Giải ba 20573 26070
Giải nhì 35666
Giải nhất 01489
Đặc biệt 787744
Đầu Đuôi
0 2,7,7
1
2 5,5,9
3
4 3,4
5 6,8
6 6,7
7 0,3,8
8 9
9 6,9
Đầu Đuôi
7 0
1
0 2
4,7 3
4 4
2,2 5
5,6,9 6
0,0,6 7
5,7 8
2,8,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 23-11-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 23-11-2022
Giải tám 95
Giải bảy 036
Giải sáu 8524 8183 0702
Giải năm 7939
Giải bốn 11920 33137 23724 80712
67506 53162 44280
Giải ba 58600 00734
Giải nhì 38955
Giải nhất 49723
Đặc biệt 004645
Đầu Đuôi
0 0,2,6
1 2
2 0,3,4,4
3 4,6,7,9
4 5
5 5
6 2
7
8 0,3
9 5
Đầu Đuôi
0,2,8 0
1
0,1,6 2
2,8 3
2,2,3 4
4,5,9 5
0,3 6
3 7
8
3 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 16-11-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 16-11-2022
Giải tám 01
Giải bảy 394
Giải sáu 7741 4693 8140
Giải năm 5463
Giải bốn 65784 86876 77737 70501
41637 12234 73935
Giải ba 70703 53211
Giải nhì 20708
Giải nhất 69778
Đặc biệt 289076
Đầu Đuôi
0 1,1,3,8
1 1
2
3 4,5,7,7
4 0,1
5
6 3
7 6,6,8
8 4
9 3,4
Đầu Đuôi
4 0
0,0,1,4 1
2
0,6,9 3
3,8,9 4
3 5
7,7 6
3,3 7
0,7 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 09-11-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 09-11-2022
Giải tám 17
Giải bảy 160
Giải sáu 0800 6837 9968
Giải năm 3002
Giải bốn 63138 69334 24848 49416
01996 67392 43111
Giải ba 74943 87889
Giải nhì 52476
Giải nhất 61231
Đặc biệt 676454
Đầu Đuôi
0 0,2
1 1,6,7
2
3 1,4,7,8
4 3,8
5 4
6 0,8
7 6
8 9
9 2,6
Đầu Đuôi
0,6 0
1,3 1
0,9 2
4 3
3,5 4
5
1,7,9 6
1,3 7
3,4,6 8
8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 02-11-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 02-11-2022
Giải tám 82
Giải bảy 737
Giải sáu 6202 5062 1581
Giải năm 7397
Giải bốn 87216 31029 47376 42699
28921 73554 06046
Giải ba 78891 54077
Giải nhì 41512
Giải nhất 67432
Đặc biệt 695342
Đầu Đuôi
0 2
1 2,6
2 1,9
3 2,7
4 2,6
5 4
6 2
7 6,7
8 1,2
9 1,7,9
Đầu Đuôi
0
2,8,9 1
0,1,3,4,6,8 2
3
5 4
5
1,4,7 6
3,7,9 7
8
2,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 26-10-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 26-10-2022
Giải tám 52
Giải bảy 336
Giải sáu 4167 1235 9351
Giải năm 2805
Giải bốn 37878 95865 57102 80043
93125 45742 02580
Giải ba 52452 63745
Giải nhì 74157
Giải nhất 50922
Đặc biệt 443482
Đầu Đuôi
0 2,5
1
2 2,5
3 5,6
4 2,3,5
5 1,2,2,7
6 5,7
7 8
8 0,2
9
Đầu Đuôi
8 0
5 1
0,2,4,5,5,8 2
4 3
4
0,2,3,4,6 5
3 6
5,6 7
7 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 19-10-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 19-10-2022
Giải tám 95
Giải bảy 955
Giải sáu 5839 8785 5936
Giải năm 5865
Giải bốn 58111 89084 57143 43922
87817 73856 72951
Giải ba 89683 03999
Giải nhì 29928
Giải nhất 34073
Đặc biệt 919634
Đầu Đuôi
0
1 1,7
2 2,8
3 4,6,9
4 3
5 1,5,6
6 5
7 3
8 3,4,5
9 5,9
Đầu Đuôi
0
1,5 1
2 2
4,7,8 3
3,8 4
5,6,8,9 5
3,5 6
1 7
2 8
3,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 12-10-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 12-10-2022
Giải tám 07
Giải bảy 969
Giải sáu 4704 5221 1441
Giải năm 1238
Giải bốn 84068 84776 60413 81765
07549 02395 13601
Giải ba 96038 06913
Giải nhì 61836
Giải nhất 10242
Đặc biệt 779205
Đầu Đuôi
0 1,4,5,7
1 3,3
2 1
3 6,8,8
4 1,2,9
5
6 5,8,9
7 6
8
9 5
Đầu Đuôi
0
0,2,4 1
4 2
1,1 3
0 4
0,6,9 5
3,7 6
0 7
3,3,6 8
4,6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 05-10-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 05-10-2022
Giải tám 80
Giải bảy 906
Giải sáu 1217 7450 7883
Giải năm 3435
Giải bốn 40784 71065 13103 34977
27797 82069 48412
Giải ba 26545 86874
Giải nhì 13960
Giải nhất 64971
Đặc biệt 638087
Đầu Đuôi
0 3,6
1 2,7
2
3 5
4 5
5 0
6 0,5,9
7 1,4,7
8 0,3,4,7
9 7
Đầu Đuôi
5,6,8 0
7 1
1 2
0,8 3
7,8 4
3,4,6 5
0 6
1,7,8,9 7
8
6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 28-09-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 28-09-2022
Giải tám 72
Giải bảy 071
Giải sáu 1411 9437 7416
Giải năm 1721
Giải bốn 28283 35958 42585 37011
66577 05630 10783
Giải ba 21097 42566
Giải nhì 76268
Giải nhất 87288
Đặc biệt 221027
Đầu Đuôi
0
1 1,1,6
2 1,7
3 0,7
4
5 8
6 6,8
7 1,2,7
8 3,3,5,8
9 7
Đầu Đuôi
3 0
1,1,2,7 1
7 2
8,8 3
4
8 5
1,6 6
2,3,7,9 7
5,6,8 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 21-09-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 21-09-2022
Giải tám 88
Giải bảy 168
Giải sáu 0380 7100 0629
Giải năm 6656
Giải bốn 13369 27049 04393 18622
80559 39958 44333
Giải ba 65629 10790
Giải nhì 68950
Giải nhất 33219
Đặc biệt 446354
Đầu Đuôi
0 0
1 9
2 2,9,9
3 3
4 9
5 0,4,6,8,9
6 8,9
7
8 0,8
9 0,3
Đầu Đuôi
0,5,8,9 0
1
2 2
3,9 3
5 4
5
5 6
7
5,6,8 8
1,2,2,4,5,6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 14-09-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 14-09-2022
Giải tám 97
Giải bảy 928
Giải sáu 1865 5720 8013
Giải năm 0145
Giải bốn 03345 23800 07816 37751
85679 37034 36234
Giải ba 35459 18883
Giải nhì 86626
Giải nhất 12582
Đặc biệt 774567
Đầu Đuôi
0 0
1 3,6
2 0,6,8
3 4,4
4 5,5
5 1,9
6 5,7
7 9
8 2,3
9 7
Đầu Đuôi
0,2 0
5 1
8 2
1,8 3
3,3 4
4,4,6 5
1,2 6
6,9 7
2 8
5,7 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 07-09-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 07-09-2022
Giải tám 95
Giải bảy 122
Giải sáu 9561 9587 6355
Giải năm 0087
Giải bốn 75420 54452 54500 31027
80925 11345 72663
Giải ba 92779 18038
Giải nhì 30360
Giải nhất 92459
Đặc biệt 910180
Đầu Đuôi
0 0
1
2 0,2,5,7
3 8
4 5
5 2,5,9
6 0,1,3
7 9
8 0,7,7
9 5
Đầu Đuôi
0,2,6,8 0
6 1
2,5 2
6 3
4
2,4,5,9 5
6
2,8,8 7
3 8
5,7 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 31-08-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 31-08-2022
Giải tám 92
Giải bảy 441
Giải sáu 0944 4383 5487
Giải năm 4766
Giải bốn 41602 41071 92649 36031
20119 52431 92985
Giải ba 05080 45456
Giải nhì 30290
Giải nhất 68445
Đặc biệt 594631
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2
3 1,1,1
4 1,4,5,9
5 6
6 6
7 1
8 0,3,5,7
9 0,2
Đầu Đuôi
8,9 0
3,3,3,4,7 1
0,9 2
8 3
4 4
4,8 5
5,6 6
8 7
8
1,4 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 24-08-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 24-08-2022
Giải tám 26
Giải bảy 770
Giải sáu 3167 5879 0434
Giải năm 4249
Giải bốn 70995 99915 72439 22744
68291 83252 12036
Giải ba 49394 88787
Giải nhì 00863
Giải nhất 25699
Đặc biệt 590672
Đầu Đuôi
0
1 5
2 6
3 4,6,9
4 4,9
5 2
6 3,7
7 0,2,9
8 7
9 1,4,5,9
Đầu Đuôi
7 0
9 1
5,7 2
6 3
3,4,9 4
1,9 5
2,3 6
6,8 7
8
3,4,7,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 17-08-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 17-08-2022
Giải tám 76
Giải bảy 223
Giải sáu 9960 9271 5399
Giải năm 1220
Giải bốn 81650 20856 76543 17898
43267 45536 45360
Giải ba 86321 14983
Giải nhì 50106
Giải nhất 20771
Đặc biệt 270977
Đầu Đuôi
0 6
1
2 0,1,3
3 6
4 3
5 0,6
6 0,0,7
7 1,1,6,7
8 3
9 8,9
Đầu Đuôi
2,5,6,6 0
2,7,7 1
2
2,4,8 3
4
5
0,3,5,7 6
6,7 7
9 8
9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 10-08-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 10-08-2022
Giải tám 17
Giải bảy 229
Giải sáu 2731 2189 0221
Giải năm 6904
Giải bốn 81053 32702 42829 17224
20570 79850 12773
Giải ba 33160 46887
Giải nhì 85276
Giải nhất 10254
Đặc biệt 771622
Đầu Đuôi
0 2,4
1 7
2 1,2,4,9,9
3 1
4
5 0,3,4
6 0
7 0,3,6
8 7,9
9
Đầu Đuôi
5,6,7 0
2,3 1
0,2 2
5,7 3
0,2,5 4
5
7 6
1,8 7
8
2,2,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 03-08-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 03-08-2022
Giải tám 73
Giải bảy 820
Giải sáu 0085 5728 9408
Giải năm 0757
Giải bốn 40054 61289 12588 95398
86991 19746 90677
Giải ba 74321 35390
Giải nhì 23341
Giải nhất 07339
Đặc biệt 301911
Đầu Đuôi
0 8
1 1
2 0,1,8
3 9
4 1,6
5 4,7
6
7 3,7
8 5,8,9
9 0,1,8
Đầu Đuôi
2,9 0
1,2,4,9 1
2
7 3
5 4
8 5
4 6
5,7 7
0,2,8,9 8
3,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 27-07-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 27-07-2022
Giải tám 97
Giải bảy 440
Giải sáu 9140 4521 6140
Giải năm 9995
Giải bốn 63870 48520 70046 60166
33470 28525 60127
Giải ba 15978 42418
Giải nhì 07923
Giải nhất 88661
Đặc biệt 365729
Đầu Đuôi
0
1 8
2 0,1,3,5,7,9
3
4 0,0,0,6
5
6 1,6
7 0,0,8
8
9 5,7
Đầu Đuôi
2,4,4,4,7,7 0
2,6 1
2
2 3
4
2,9 5
4,6 6
2,9 7
1,7 8
2 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 20-07-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 20-07-2022
Giải tám 03
Giải bảy 827
Giải sáu 3479 7688 0878
Giải năm 2642
Giải bốn 10766 53150 57457 01992
50908 07597 74667
Giải ba 31778 38903
Giải nhì 29779
Giải nhất 45478
Đặc biệt 740647
Đầu Đuôi
0 3,3,8
1
2 7
3
4 2,7
5 0,7
6 6,7
7 8,8,8,9,9
8 8
9 2,7
Đầu Đuôi
5 0
1
4,9 2
0,0 3
4
5
6 6
2,4,5,6,9 7
0,7,7,7,8 8
7,7 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 13-07-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 13-07-2022
Giải tám 82
Giải bảy 731
Giải sáu 5867 2716 3876
Giải năm 1511
Giải bốn 74974 47092 86656 61461
55051 72349 10619
Giải ba 34268 30997
Giải nhì 99213
Giải nhất 73477
Đặc biệt 203070
Đầu Đuôi
0
1 1,3,6,9
2
3 1
4 9
5 1,6
6 1,7,8
7 0,4,6,7
8 2
9 2,7
Đầu Đuôi
7 0
1,3,5,6 1
8,9 2
1 3
7 4
5
1,5,7 6
6,7,9 7
6 8
1,4 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 06-07-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 06-07-2022
Giải tám 56
Giải bảy 377
Giải sáu 8622 4426 9183
Giải năm 9668
Giải bốn 53057 97416 41431 98147
00395 42537 54510
Giải ba 26837 77792
Giải nhì 41540
Giải nhất 91730
Đặc biệt 060085
Đầu Đuôi
0
1 0,6
2 2,6
3 0,1,7,7
4 0,7
5 6,7
6 8
7 7
8 3,5
9 2,5
Đầu Đuôi
1,3,4 0
3 1
2,9 2
8 3
4
8,9 5
1,2,5 6
3,3,4,5,7 7
6 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 29-06-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 29-06-2022
Giải tám 14
Giải bảy 232
Giải sáu 1199 9837 0454
Giải năm 3388
Giải bốn 51400 78278 66036 97681
13655 47325 26172
Giải ba 65509 83535
Giải nhì 79437
Giải nhất 86245
Đặc biệt 779318
Đầu Đuôi
0 0,9
1 4,8
2 5
3 2,5,6,7,7
4 5
5 4,5
6
7 2,8
8 1,8
9 9
Đầu Đuôi
0 0
8 1
3,7 2
3
1,5 4
2,3,4,5 5
3 6
3,3 7
1,7,8 8
0,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 22-06-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 22-06-2022
Giải tám 11
Giải bảy 853
Giải sáu 3428 8250 5573
Giải năm 8594
Giải bốn 93496 67317 42593 48035
32999 48685 80308
Giải ba 96949 92810
Giải nhì 19296
Giải nhất 57196
Đặc biệt 793817
Đầu Đuôi
0 8
1 0,1,7,7
2 8
3 5
4 9
5 0,3
6
7 3
8 5
9 3,4,6,6,6,9
Đầu Đuôi
1,5 0
1 1
2
5,7,9 3
9 4
3,8 5
9,9,9 6
1,1 7
0,2 8
4,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 15-06-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 15-06-2022
Giải tám 97
Giải bảy 737
Giải sáu 0925 0865 1526
Giải năm 9843
Giải bốn 41227 72361 15473 34956
45007 94246 82806
Giải ba 15039 99850
Giải nhì 92260
Giải nhất 84491
Đặc biệt 554772
Đầu Đuôi
0 6,7
1
2 5,6,7
3 7,9
4 3,6
5 0,6
6 0,1,5
7 2,3
8
9 1,7
Đầu Đuôi
5,6 0
6,9 1
7 2
4,7 3
4
2,6 5
0,2,4,5 6
0,2,3,9 7
8
3 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 08-06-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 08-06-2022
Giải tám 10
Giải bảy 297
Giải sáu 4538 3243 4476
Giải năm 2598
Giải bốn 89939 72504 58659 07876
57691 36688 62202
Giải ba 08998 18866
Giải nhì 33239
Giải nhất 51595
Đặc biệt 826015
Đầu Đuôi
0 2,4
1 0,5
2
3 8,9,9
4 3
5 9
6 6
7 6,6
8 8
9 1,5,7,8,8
Đầu Đuôi
1 0
9 1
0 2
4 3
0 4
1,9 5
6,7,7 6
9 7
3,8,9,9 8
3,3,5 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 01-06-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 01-06-2022
Giải tám 03
Giải bảy 361
Giải sáu 3131 8190 4756
Giải năm 5709
Giải bốn 79511 74198 74863 48892
74422 91849 11070
Giải ba 05624 11903
Giải nhì 04881
Giải nhất 66798
Đặc biệt 915476
Đầu Đuôi
0 3,3,9
1 1
2 2,4
3 1
4 9
5 6
6 1,3
7 0,6
8 1
9 0,2,8,8
Đầu Đuôi
7,9 0
1,3,6,8 1
2,9 2
0,0,6 3
2 4
5
5,7 6
7
9,9 8
0,4 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 25-05-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 25-05-2022
Giải tám 09
Giải bảy 556
Giải sáu 5012 4663 6338
Giải năm 1121
Giải bốn 41901 49195 98829 46555
46040 07235 03826
Giải ba 35193 75477
Giải nhì 54154
Giải nhất 47507
Đặc biệt 172208
Đầu Đuôi
0 1,7,8,9
1 2
2 1,6,9
3 5,8
4 0
5 4,5,6
6 3
7 7
8
9 3,5
Đầu Đuôi
4 0
0,2 1
1 2
6,9 3
5 4
3,5,9 5
2,5 6
0,7 7
0,3 8
0,2 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 18-05-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 18-05-2022
Giải tám 17
Giải bảy 054
Giải sáu 4239 0484 7638
Giải năm 0714
Giải bốn 73760 95483 47767 92527
53316 36818 03424
Giải ba 19977 22333
Giải nhì 80694
Giải nhất 79529
Đặc biệt 995365
Đầu Đuôi
0
1 4,6,7,8
2 4,7,9
3 3,8,9
4
5 4
6 0,5,7
7 7
8 3,4
9 4
Đầu Đuôi
6 0
1
2
3,8 3
1,2,5,8,9 4
6 5
1 6
1,2,6,7 7
1,3 8
2,3 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 11-05-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 11-05-2022
Giải tám 68
Giải bảy 760
Giải sáu 9632 6843 5436
Giải năm 6926
Giải bốn 67897 92916 21305 53621
86228 34341 49953
Giải ba 75249 31514
Giải nhì 77836
Giải nhất 81405
Đặc biệt 317171
Đầu Đuôi
0 5,5
1 4,6
2 1,6,8
3 2,6,6
4 1,3,9
5 3
6 0,8
7 1
8
9 7
Đầu Đuôi
6 0
2,4,7 1
3 2
4,5 3
1 4
0,0 5
1,2,3,3 6
9 7
2,6 8
4 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 04-05-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 04-05-2022
Giải tám 99
Giải bảy 946
Giải sáu 9022 7694 8646
Giải năm 4145
Giải bốn 86034 95969 16128 37821
91718 23912 72858
Giải ba 04367 85189
Giải nhì 56631
Giải nhất 58913
Đặc biệt 524151
Đầu Đuôi
0
1 2,3,8
2 1,2,8
3 1,4
4 5,6,6
5 1,8
6 7,9
7
8 9
9 4,9
Đầu Đuôi
0
2,3,5 1
1,2 2
1 3
3,9 4
4 5
4,4 6
6 7
1,2,5 8
6,8,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 13-04-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 13-04-2022
Giải tám 05
Giải bảy 768
Giải sáu 0278 7123 5365
Giải năm 9173
Giải bốn 96547 77524 92451 98913
43963 29097 54421
Giải ba 25116 62071
Giải nhì 77974
Giải nhất 37928
Đặc biệt 588189
Đầu Đuôi
0 5
1 3,6
2 1,3,4,8
3
4 7
5 1
6 3,5,8
7 1,3,4,8
8 9
9 7
Đầu Đuôi
0
2,5,7 1
2
1,2,6,7 3
2,7 4
0,6 5
1 6
4,9 7
2,6,7 8
8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 06-04-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 06-04-2022
Giải tám 47
Giải bảy 706
Giải sáu 6707 1267 3214
Giải năm 0453
Giải bốn 53431 80522 25301 24523
46947 52229 92431
Giải ba 22011 71758
Giải nhì 86876
Giải nhất 77375
Đặc biệt 484901
Đầu Đuôi
0 1,1,6,7
1 1,4
2 2,3,9
3 1,1
4 7,7
5 3,8
6 7
7 5,6
8
9
Đầu Đuôi
0
0,0,1,3,3 1
2 2
2,5 3
1 4
7 5
0,7 6
0,4,4,6 7
5 8
2 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 30-03-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 30-03-2022
Giải tám 34
Giải bảy 302
Giải sáu 3865 5487 4224
Giải năm 0402
Giải bốn 87510 72077 28503 94176
78991 05631 37911
Giải ba 71003 49960
Giải nhì 65959
Giải nhất 12673
Đặc biệt 634197
Đầu Đuôi
0 2,2,3,3
1 0,1
2 4
3 1,4
4
5 9
6 0,5
7 3,6,7
8 7
9 1,7
Đầu Đuôi
1,6 0
1,3,9 1
0,0 2
0,0,7 3
2,3 4
6 5
7 6
7,8,9 7
8
5 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 23-03-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 23-03-2022
Giải tám 60
Giải bảy 023
Giải sáu 4177 7621 9462
Giải năm 4127
Giải bốn 14859 03308 67924 94245
74058 81064 13322
Giải ba 90917 62091
Giải nhì 46392
Giải nhất 39607
Đặc biệt 216543
Đầu Đuôi
0 7,8
1 7
2 1,2,3,4,7
3
4 3,5
5 8,9
6 0,2,4
7 7
8
9 1,2
Đầu Đuôi
6 0
2,9 1
2,6,9 2
2,4 3
2,6 4
4 5
6
0,1,2,7 7
0,5 8
5 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 16-03-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 16-03-2022
Giải tám 49
Giải bảy 293
Giải sáu 4407 3309 9816
Giải năm 4520
Giải bốn 82726 04200 96915 90685
98010 65770 47263
Giải ba 49506 23131
Giải nhì 02261
Giải nhất 60115
Đặc biệt 116136
Đầu Đuôi
0 0,6,7,9
1 0,5,5,6
2 0,6
3 1,6
4 9
5
6 1,3
7 0
8 5
9 3
Đầu Đuôi
0,1,2,7 0
3,6 1
2
6,9 3
4
1,1,8 5
0,1,2,3 6
0 7
8
0,4 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 09-03-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 09-03-2022
Giải tám 71
Giải bảy 453
Giải sáu 1629 3201 1180
Giải năm 7472
Giải bốn 22091 95323 31299 70633
56265 25743 79913
Giải ba 88763 95441
Giải nhì 57968
Giải nhất 73227
Đặc biệt 876626
Đầu Đuôi
0 1
1 3
2 3,6,7,9
3 3
4 1,3
5 3
6 3,5,8
7 1,2
8 0
9 1,9
Đầu Đuôi
8 0
0,4,7,9 1
7 2
1,2,3,4,5,6 3
4
6 5
2 6
2 7
6 8
2,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 02-03-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 02-03-2022
Giải tám 30
Giải bảy 261
Giải sáu 2578 8612 7339
Giải năm 3210
Giải bốn 35809 75194 08259 88447
08301 34523 89656
Giải ba 30829 20390
Giải nhì 93813
Giải nhất 29917
Đặc biệt 124094
Đầu Đuôi
0 1,9
1 0,2,3,7
2 3,9
3 0,9
4 7
5 6,9
6 1
7 8
8
9 0,4,4
Đầu Đuôi
1,3,9 0
0,6 1
1 2
1,2 3
9,9 4
5
5 6
1,4 7
7 8
0,2,3,5 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 23-02-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 23-02-2022
Giải tám 82
Giải bảy 569
Giải sáu 8925 1715 6007
Giải năm 4984
Giải bốn 84672 48098 92530 14254
37148 50659 02452
Giải ba 29491 45329
Giải nhì 18594
Giải nhất 09569
Đặc biệt 501693
Đầu Đuôi
0 7
1 5
2 5,9
3 0
4 8
5 2,4,9
6 9,9
7 2
8 2,4
9 1,3,4,8
Đầu Đuôi
3 0
9 1
5,7,8 2
9 3
5,8,9 4
1,2 5
6
0 7
4,9 8
2,5,6,6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 16-02-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 16-02-2022
Giải tám 84
Giải bảy 434
Giải sáu 6486 6155 9303
Giải năm 8980
Giải bốn 62676 62484 56853 32887
50969 95350 60767
Giải ba 90791 65507
Giải nhì 25001
Giải nhất 87208
Đặc biệt 696899
Đầu Đuôi
0 1,3,7,8
1
2
3 4
4
5 0,3,5
6 7,9
7 6
8 0,4,4,6,7
9 1,9
Đầu Đuôi
5,8 0
0,9 1
2
0,5 3
3,8,8 4
5 5
7,8 6
0,6,8 7
0 8
6,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 09-02-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 09-02-2022
Giải tám 48
Giải bảy 604
Giải sáu 1299 5014 8734
Giải năm 4246
Giải bốn 50732 30972 70468 09539
29091 65089 85843
Giải ba 78698 73419
Giải nhì 95762
Giải nhất 60711
Đặc biệt 964437
Đầu Đuôi
0 4
1 1,4,9
2
3 2,4,7,9
4 3,6,8
5
6 2,8
7 2
8 9
9 1,8,9
Đầu Đuôi
0
1,9 1
3,6,7 2
4 3
0,1,3 4
5
4 6
3 7
4,6,9 8
1,3,8,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 02-02-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 02-02-2022
Giải tám 95
Giải bảy 493
Giải sáu 4997 5651 8747
Giải năm 4582
Giải bốn 53776 84094 66925 91840
66300 48338 18505
Giải ba 65038 97030
Giải nhì 37863
Giải nhất 98843
Đặc biệt 548561
Đầu Đuôi
0 0,5
1
2 5
3 0,8,8
4 0,3,7
5 1
6 1,3
7 6
8 2
9 3,4,5,7
Đầu Đuôi
0,3,4 0
5,6 1
8 2
4,6,9 3
9 4
0,2,9 5
7 6
4,9 7
3,3 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 26-01-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 26-01-2022
Giải tám 39
Giải bảy 853
Giải sáu 0841 8003 5289
Giải năm 6986
Giải bốn 30419 92242 78912 41981
46420 48633 18367
Giải ba 21556 06727
Giải nhì 24801
Giải nhất 50750
Đặc biệt 934617
Đầu Đuôi
0 1,3
1 2,7,9
2 0,7
3 3,9
4 1,2
5 0,3,6
6 7
7
8 1,6,9
9
Đầu Đuôi
2,5 0
0,4,8 1
1,4 2
0,3,5 3
4
5
5,8 6
1,2,6 7
8
1,3,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 19-01-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 19-01-2022
Giải tám 21
Giải bảy 772
Giải sáu 3358 8450 4310
Giải năm 4523
Giải bốn 23557 49846 68516 10806
81980 68637 68341
Giải ba 43553 47390
Giải nhì 18364
Giải nhất 51928
Đặc biệt 515210
Đầu Đuôi
0 6
1 0,0,6
2 1,3,8
3 7
4 1,6
5 0,3,7,8
6 4
7 2
8 0
9 0
Đầu Đuôi
1,1,5,8,9 0
2,4 1
7 2
2,5 3
6 4
5
0,1,4 6
3,5 7
2,5 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 12-01-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 12-01-2022
Giải tám 27
Giải bảy 062
Giải sáu 2900 5614 9341
Giải năm 8907
Giải bốn 82969 69590 29636 89870
66786 49857 17490
Giải ba 76590 44245
Giải nhì 93254
Giải nhất 72419
Đặc biệt 101876
Đầu Đuôi
0 0,7
1 4,9
2 7
3 6
4 1,5
5 4,7
6 2,9
7 0,6
8 6
9 0,0,0
Đầu Đuôi
0,7,9,9,9 0
4 1
6 2
3
1,5 4
4 5
3,7,8 6
0,2,5 7
8
1,6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 05-01-2022

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 05-01-2022
Giải tám 47
Giải bảy 971
Giải sáu 6647 9214 7330
Giải năm 8590
Giải bốn 22927 96192 43790 74626
49099 11576 84592
Giải ba 38066 34335
Giải nhì 45442
Giải nhất 84507
Đặc biệt 471775
Đầu Đuôi
0 7
1 4
2 6,7
3 0,5
4 2,7,7
5
6 6
7 1,5,6
8
9 0,0,2,2,9
Đầu Đuôi
3,9,9 0
7 1
4,9,9 2
3
1 4
3,7 5
2,6,7 6
0,2,4,4 7
8
9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 29-12-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 29-12-2021
Giải tám 06
Giải bảy 473
Giải sáu 5158 9641 1753
Giải năm 6581
Giải bốn 79156 51342 24607 50451
85034 96832 34390
Giải ba 02012 21512
Giải nhì 22299
Giải nhất 58536
Đặc biệt 062568
Đầu Đuôi
0 6,7
1 2,2
2
3 2,4,6
4 1,2
5 1,3,6,8
6 8
7 3
8 1
9 0,9
Đầu Đuôi
9 0
4,5,8 1
1,1,3,4 2
5,7 3
3 4
5
0,3,5 6
0 7
5,6 8
9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 22-12-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 22-12-2021
Giải tám 00
Giải bảy 752
Giải sáu 9619 9536 4576
Giải năm 9964
Giải bốn 67230 15424 03357 08569
44238 68534 05514
Giải ba 54585 50601
Giải nhì 60838
Giải nhất 86377
Đặc biệt 231558
Đầu Đuôi
0 0,1
1 4,9
2 4
3 0,4,6,8,8
4
5 2,7,8
6 4,9
7 6,7
8 5
9
Đầu Đuôi
0,3 0
0 1
5 2
3
1,2,3,6 4
8 5
3,7 6
5,7 7
3,3,5 8
1,6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 15-12-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 15-12-2021
Giải tám 20
Giải bảy 328
Giải sáu 8668 9262 5242
Giải năm 2139
Giải bốn 10099 57807 90389 95114
09208 59236 36399
Giải ba 47983 38755
Giải nhì 67656
Giải nhất 38092
Đặc biệt 476981
Đầu Đuôi
0 7,8
1 4
2 0,8
3 6,9
4 2
5 5,6
6 2,8
7
8 1,3,9
9 2,9,9
Đầu Đuôi
2 0
8 1
4,6,9 2
8 3
1 4
5 5
3,5 6
0 7
0,2,6 8
3,8,9,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 08-12-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 08-12-2021
Giải tám 51
Giải bảy 937
Giải sáu 3488 3411 2201
Giải năm 7841
Giải bốn 67024 60822 33951 60096
87544 40539 43548
Giải ba 68099 96132
Giải nhì 61696
Giải nhất 37004
Đặc biệt 770990
Đầu Đuôi
0 1,4
1 1
2 2,4
3 2,7,9
4 1,4,8
5 1,1
6
7
8 8
9 0,6,6,9
Đầu Đuôi
9 0
0,1,4,5,5 1
2,3 2
3
0,2,4 4
5
9,9 6
3 7
4,8 8
3,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 01-12-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 01-12-2021
Giải tám 22
Giải bảy 358
Giải sáu 3488 2416 0475
Giải năm 7420
Giải bốn 79060 14740 68867 13147
24939 77096 09027
Giải ba 56518 13905
Giải nhì 52474
Giải nhất 88724
Đặc biệt 253291
Đầu Đuôi
0 5
1 6,8
2 0,2,4,7
3 9
4 0,7
5 8
6 0,7
7 4,5
8 8
9 1,6
Đầu Đuôi
2,4,6 0
9 1
2 2
3
2,7 4
0,7 5
1,9 6
2,4,6 7
1,5,8 8
3 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 24-11-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 24-11-2021
Giải tám 48
Giải bảy 148
Giải sáu 5756 9926 7953
Giải năm 5696
Giải bốn 34238 79921 52848 46481
63212 73806 61361
Giải ba 27618 95146
Giải nhì 96406
Giải nhất 44168
Đặc biệt 293382
Đầu Đuôi
0 6,6
1 2,8
2 1,6
3 8
4 6,8,8,8
5 3,6
6 1,8
7
8 1,2
9 6
Đầu Đuôi
0
2,6,8 1
1,8 2
5 3
4
5
0,0,2,4,5,9 6
7
1,3,4,4,4,6 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 17-11-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 17-11-2021
Giải tám 67
Giải bảy 017
Giải sáu 5282 3664 4471
Giải năm 7534
Giải bốn 13988 01328 60036 17079
14127 60767 13654
Giải ba 56767 94660
Giải nhì 21939
Giải nhất 01285
Đặc biệt 815027
Đầu Đuôi
0
1 7
2 7,7,8
3 4,6,9
4
5 4
6 0,4,7,7,7
7 1,9
8 2,5,8
9
Đầu Đuôi
6 0
7 1
8 2
3
3,5,6 4
8 5
3 6
1,2,2,6,6,6 7
2,8 8
3,7 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 10-11-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 10-11-2021
Giải tám 57
Giải bảy 826
Giải sáu 4754 3698 7486
Giải năm 5749
Giải bốn 01486 66789 36765 57224
25385 36863 06557
Giải ba 07681 50815
Giải nhì 59408
Giải nhất 59505
Đặc biệt 508706
Đầu Đuôi
0 5,6,8
1 5
2 4,6
3
4 9
5 4,7,7
6 3,5
7
8 1,5,6,6,9
9 8
Đầu Đuôi
0
8 1
2
6 3
2,5 4
0,1,6,8 5
0,2,8,8 6
5,5 7
0,9 8
4,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 03-11-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 03-11-2021
Giải tám 87
Giải bảy 735
Giải sáu 0936 0874 5035
Giải năm 1274
Giải bốn 55929 95936 14932 44317
47107 78810 24573
Giải ba 96967 34221
Giải nhì 08322
Giải nhất 85865
Đặc biệt 783266
Đầu Đuôi
0 7
1 0,7
2 1,2,9
3 2,5,5,6,6
4
5
6 5,6,7
7 3,4,4
8 7
9
Đầu Đuôi
1 0
2 1
2,3 2
7 3
7,7 4
3,3,6 5
3,3,6 6
0,1,6,8 7
8
2 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 27-10-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 27-10-2021
Giải tám 71
Giải bảy 905
Giải sáu 9408 3141 1255
Giải năm 2044
Giải bốn 26141 83001 86978 54124
79017 25937 21700
Giải ba 12684 24800
Giải nhì 33631
Giải nhất 02251
Đặc biệt 637269
Đầu Đuôi
0 0,0,1,5,8
1 7
2 4
3 1,7
4 1,1,4
5 1,5
6 9
7 1,8
8 4
9
Đầu Đuôi
0,0 0
0,3,4,4,5,7 1
2
3
2,4,8 4
0,5 5
6
1,3 7
0,7 8
6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 07-07-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 07-07-2021
Giải tám 87
Giải bảy 945
Giải sáu 9604 7558 7091
Giải năm 6328
Giải bốn 84945 09742 19235 37821
57516 93625 99494
Giải ba 60606 81206
Giải nhì 04064
Giải nhất 52613
Đặc biệt 148248
Đầu Đuôi
0 4,6,6
1 3,6
2 1,5,8
3 5
4 2,5,5,8
5 8
6 4
7
8 7
9 1,4
Đầu Đuôi
0
2,9 1
4 2
1 3
0,6,9 4
2,3,4,4 5
0,0,1 6
8 7
2,4,5 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 30-06-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 30-06-2021
Giải tám 36
Giải bảy 549
Giải sáu 5221 9542 7348
Giải năm 7606
Giải bốn 53977 88316 97443 80148
41208 95479 28554
Giải ba 64651 10000
Giải nhì 07388
Giải nhất 44350
Đặc biệt 997124
Đầu Đuôi
0 0,6,8
1 6
2 1,4
3 6
4 2,3,8,8,9
5 0,1,4
6
7 7,9
8 8
9
Đầu Đuôi
0,5 0
2,5 1
4 2
4 3
2,5 4
5
0,1,3 6
7 7
0,4,4,8 8
4,7 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 23-06-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 23-06-2021
Giải tám 53
Giải bảy 276
Giải sáu 7038 0959 9307
Giải năm 5544
Giải bốn 37538 56769 50634 01403
41833 90704 28765
Giải ba 39062 48748
Giải nhì 66239
Giải nhất 39452
Đặc biệt 827254
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1
2
3 3,4,8,8,9
4 4,8
5 2,3,4,9
6 2,5,9
7 6
8
9
Đầu Đuôi
0
1
5,6 2
0,3,5 3
0,3,4,5 4
6 5
7 6
0 7
3,3,4 8
3,5,6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 16-06-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 16-06-2021
Giải tám 35
Giải bảy 589
Giải sáu 6612 2630 6165
Giải năm 1639
Giải bốn 75506 73021 48071 03403
44572 43473 97542
Giải ba 19574 14769
Giải nhì 77514
Giải nhất 39763
Đặc biệt 443863
Đầu Đuôi
0 3,6
1 2,4
2 1
3 0,5,9
4 2
5
6 3,3,5,9
7 1,2,3,4
8 9
9
Đầu Đuôi
3 0
2,7 1
1,4,7 2
0,6,6,7 3
1,7 4
3,6 5
0 6
7
8
3,6,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 09-06-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 09-06-2021
Giải tám 62
Giải bảy 956
Giải sáu 7300 9745 5601
Giải năm 5426
Giải bốn 81512 54424 49231 20216
93953 86189 30739
Giải ba 47208 33060
Giải nhì 23157
Giải nhất 04216
Đặc biệt 621463
Đầu Đuôi
0 0,1,8
1 2,6,6
2 4,6
3 1,9
4 5
5 3,6,7
6 0,2,3
7
8 9
9
Đầu Đuôi
0,6 0
0,3 1
1,6 2
5,6 3
2 4
4 5
1,1,2,5 6
5 7
0 8
3,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 02-06-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 02-06-2021
Giải tám 84
Giải bảy 911
Giải sáu 7656 3043 4684
Giải năm 5518
Giải bốn 67388 19391 44611 03930
46422 37437 07068
Giải ba 58132 39572
Giải nhì 70968
Giải nhất 22477
Đặc biệt 775693
Đầu Đuôi
0
1 1,1,8
2 2
3 0,2,7
4 3
5 6
6 8,8
7 2,7
8 4,4,8
9 1,3
Đầu Đuôi
3 0
1,1,9 1
2,3,7 2
4,9 3
8,8 4
5
5 6
3,7 7
1,6,6,8 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 26-05-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 26-05-2021
Giải tám 12
Giải bảy 410
Giải sáu 9385 7294 0449
Giải năm 3662
Giải bốn 61348 00418 22735 98782
07140 75562 17819
Giải ba 70129 94501
Giải nhì 73487
Giải nhất 88555
Đặc biệt 526283
Đầu Đuôi
0 1
1 0,2,8,9
2 9
3 5
4 0,8,9
5 5
6 2,2
7
8 2,3,5,7
9 4
Đầu Đuôi
1,4 0
0 1
1,6,6,8 2
8 3
9 4
3,5,8 5
6
8 7
1,4 8
1,2,4 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 19-05-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 19-05-2021
Giải tám 22
Giải bảy 039
Giải sáu 7947 3785 1643
Giải năm 5941
Giải bốn 46039 87815 91402 85356
22052 69603 14450
Giải ba 09351 89323
Giải nhì 65510
Giải nhất 04858
Đặc biệt 274038
Đầu Đuôi
0 2,3
1 0,5
2 2,3
3 8,9,9
4 1,3,7
5 0,1,2,6,8
6
7
8 5
9
Đầu Đuôi
1,5 0
4,5 1
0,2,5 2
0,2,4 3
4
1,8 5
5 6
4 7
3,5 8
3,3 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 12-05-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 12-05-2021
Giải tám 95
Giải bảy 185
Giải sáu 4660 6232 3826
Giải năm 0624
Giải bốn 43160 90690 35776 73139
53219 84866 44872
Giải ba 27270 42817
Giải nhì 16828
Giải nhất 57689
Đặc biệt 292543
Đầu Đuôi
0
1 7,9
2 4,6,8
3 2,9
4 3
5
6 0,0,6
7 0,2,6
8 5,9
9 0,5
Đầu Đuôi
6,6,7,9 0
1
3,7 2
4 3
2 4
8,9 5
2,6,7 6
1 7
2 8
1,3,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 05-05-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 05-05-2021
Giải tám 24
Giải bảy 247
Giải sáu 6791 6067 3549
Giải năm 1377
Giải bốn 91735 87943 64219 60054
47957 64572 30031
Giải ba 87880 33147
Giải nhì 83626
Giải nhất 65033
Đặc biệt 653314
Đầu Đuôi
0
1 4,9
2 4,6
3 1,3,5
4 3,7,7,9
5 4,7
6 7
7 2,7
8 0
9 1
Đầu Đuôi
8 0
3,9 1
7 2
3,4 3
1,2,5 4
3 5
2 6
4,4,5,6,7 7
8
1,4 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 28-04-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 28-04-2021
Giải tám 88
Giải bảy 216
Giải sáu 2753 1984 4681
Giải năm 4255
Giải bốn 07330 88331 64856 19104
33291 25894 52696
Giải ba 03811 65898
Giải nhì 88619
Giải nhất 39997
Đặc biệt 407076
Đầu Đuôi
0 4
1 1,6,9
2
3 0,1
4
5 3,5,6
6
7 6
8 1,4,8
9 1,4,6,7,8
Đầu Đuôi
3 0
1,3,8,9 1
2
5 3
0,8,9 4
5 5
1,5,7,9 6
9 7
8,9 8
1 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 21-04-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 21-04-2021
Giải tám 73
Giải bảy 970
Giải sáu 5226 3946 3503
Giải năm 1248
Giải bốn 86455 90083 92002 23210
06283 76035 12683
Giải ba 10969 59758
Giải nhì 65012
Giải nhất 05856
Đặc biệt 695189
Đầu Đuôi
0 2,3
1 0,2
2 6
3 5
4 6,8
5 5,6,8
6 9
7 0,3
8 3,3,3,9
9
Đầu Đuôi
1,7 0
1
0,1 2
0,7,8,8,8 3
4
3,5 5
2,4,5 6
7
4,5 8
6,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 14-04-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 14-04-2021
Giải tám 76
Giải bảy 173
Giải sáu 8941 0723 9764
Giải năm 6949
Giải bốn 23668 31748 59093 95025
41523 21328 31100
Giải ba 26499 07041
Giải nhì 84142
Giải nhất 23612
Đặc biệt 714619
Đầu Đuôi
0 0
1 2,9
2 3,3,5,8
3
4 1,1,2,8,9
5
6 4,8
7 3,6
8
9 3,9
Đầu Đuôi
0 0
4,4 1
1,4 2
2,2,7,9 3
6 4
2 5
7 6
7
2,4,6 8
1,4,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 07-04-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 07-04-2021
Giải tám 36
Giải bảy 585
Giải sáu 9569 2153 0496
Giải năm 2358
Giải bốn 13244 35212 42557 70184
73296 84054 40806
Giải ba 27764 07970
Giải nhì 77004
Giải nhất 53165
Đặc biệt 534417
Đầu Đuôi
0 4,6
1 2,7
2
3 6
4 4
5 3,4,7,8
6 4,5,9
7 0
8 4,5
9 6,6
Đầu Đuôi
7 0
1
1 2
5 3
0,4,5,6,8 4
6,8 5
0,3,9,9 6
1,5 7
5 8
6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 31-03-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 31-03-2021
Giải tám 41
Giải bảy 407
Giải sáu 7501 8528 9824
Giải năm 7433
Giải bốn 66766 74669 37889 69365
58606 74543 47847
Giải ba 34721 07101
Giải nhì 61227
Giải nhất 65515
Đặc biệt 108660
Đầu Đuôi
0 1,1,6,7
1 5
2 1,4,7,8
3 3
4 1,3,7
5
6 0,5,6,9
7
8 9
9
Đầu Đuôi
6 0
0,0,2,4 1
2
3,4 3
2 4
1,6 5
0,6 6
0,2,4 7
2 8
6,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 24-03-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 24-03-2021
Giải tám 29
Giải bảy 585
Giải sáu 0328 3176 6851
Giải năm 0488
Giải bốn 01444 28809 36437 42152
19764 34943 41584
Giải ba 97547 48932
Giải nhì 84419
Giải nhất 54479
Đặc biệt 136389
Đầu Đuôi
0 9
1 9
2 8,9
3 2,7
4 3,4,7
5 1,2
6 4
7 6,9
8 4,5,8,9
9
Đầu Đuôi
0
5 1
3,5 2
4 3
4,6,8 4
8 5
7 6
3,4 7
2,8 8
0,1,2,7,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 17-03-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 17-03-2021
Giải tám 24
Giải bảy 322
Giải sáu 7802 9572 8681
Giải năm 3294
Giải bốn 19595 61085 30319 13002
94851 03961 19909
Giải ba 82082 13515
Giải nhì 54294
Giải nhất 39868
Đặc biệt 970833
Đầu Đuôi
0 2,2,9
1 5,9
2 2,4
3 3
4
5 1
6 1,8
7 2
8 1,2,5
9 4,4,5
Đầu Đuôi
0
5,6,8 1
0,0,2,7,8 2
3 3
2,9,9 4
1,8,9 5
6
7
6 8
0,1 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 10-03-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 10-03-2021
Giải tám 12
Giải bảy 491
Giải sáu 4133 0240 0889
Giải năm 6796
Giải bốn 09171 67810 98616 84506
33200 85473 89638
Giải ba 54695 83819
Giải nhì 54009
Giải nhất 85058
Đặc biệt 323383
Đầu Đuôi
0 0,6,9
1 0,2,6,9
2
3 3,8
4 0
5 8
6
7 1,3
8 3,9
9 1,5,6
Đầu Đuôi
0,1,4 0
7,9 1
1 2
3,7,8 3
4
9 5
0,1,9 6
7
3,5 8
0,1,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 03-03-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 03-03-2021
Giải tám 47
Giải bảy 127
Giải sáu 6470 6472 0714
Giải năm 2962
Giải bốn 86931 79675 09519 85255
58821 60418 11558
Giải ba 26544 70144
Giải nhì 42590
Giải nhất 72330
Đặc biệt 454847
Đầu Đuôi
0
1 4,8,9
2 1,7
3 0,1
4 4,4,7,7
5 5,8
6 2
7 0,2,5
8
9 0
Đầu Đuôi
3,7,9 0
2,3 1
6,7 2
3
1,4,4 4
5,7 5
6
2,4,4 7
1,5 8
1 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 24-02-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 24-02-2021
Giải tám 38
Giải bảy 802
Giải sáu 7250 2618 1967
Giải năm 5684
Giải bốn 01664 13912 60227 33314
48324 51502 60146
Giải ba 79690 58224
Giải nhì 48184
Giải nhất 98909
Đặc biệt 062911
Đầu Đuôi
0 2,2,9
1 1,2,4,8
2 4,4,7
3 8
4 6
5 0
6 4,7
7
8 4,4
9 0
Đầu Đuôi
5,9 0
1 1
0,0,1 2
3
1,2,2,6,8,8 4
5
4 6
2,6 7
1,3 8
0 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 17-02-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 17-02-2021
Giải tám 99
Giải bảy 549
Giải sáu 3341 4267 5194
Giải năm 8491
Giải bốn 38686 00687 50303 71149
14196 90181 06487
Giải ba 03207 90551
Giải nhì 21444
Giải nhất 68309
Đặc biệt 149211
Đầu Đuôi
0 3,7,9
1 1
2
3
4 1,4,9,9
5 1
6 7
7
8 1,6,7,7
9 1,4,6,9
Đầu Đuôi
0
1,4,5,8,9 1
2
0 3
4,9 4
5
8,9 6
0,6,8,8 7
8
0,4,4,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 10-02-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 10-02-2021
Giải tám 06
Giải bảy 860
Giải sáu 4852 9917 3685
Giải năm 0656
Giải bốn 39863 21473 98293 63473
78866 13381 62702
Giải ba 07182 67207
Giải nhì 80949
Giải nhất 10719
Đặc biệt 365159
Đầu Đuôi
0 2,6,7
1 7,9
2
3
4 9
5 2,6,9
6 0,3,6
7 3,3
8 1,2,5
9 3
Đầu Đuôi
6 0
8 1
0,5,8 2
6,7,7,9 3
4
8 5
0,5,6 6
0,1 7
8
1,4,5 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 03-02-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 03-02-2021
Giải tám 31
Giải bảy 637
Giải sáu 9897 2802 5532
Giải năm 0098
Giải bốn 61136 10818 53510 58658
12851 97080 22842
Giải ba 69441 40905
Giải nhì 27803
Giải nhất 70176
Đặc biệt 673728
Đầu Đuôi
0 2,3,5
1 0,8
2 8
3 1,2,6,7
4 1,2
5 1,8
6
7 6
8 0
9 7,8
Đầu Đuôi
1,8 0
3,4,5 1
0,3,4 2
0 3
4
0 5
3,7 6
3,9 7
1,2,5,9 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 27-01-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 27-01-2021
Giải tám 04
Giải bảy 470
Giải sáu 1103 8362 0689
Giải năm 0088
Giải bốn 90403 79331 79091 44072
96526 13507 31735
Giải ba 74887 44289
Giải nhì 39512
Giải nhất 30538
Đặc biệt 799366
Đầu Đuôi
0 3,3,4,7
1 2
2 6
3 1,5,8
4
5
6 2,6
7 0,2
8 7,8,9,9
9 1
Đầu Đuôi
7 0
3,9 1
1,6,7 2
0,0 3
0 4
3 5
2,6 6
0,8 7
3,8 8
8,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 20-01-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 20-01-2021
Giải tám 44
Giải bảy 680
Giải sáu 9254 8700 9991
Giải năm 3910
Giải bốn 12832 33123 81963 50251
36875 65584 71567
Giải ba 59400 18533
Giải nhì 39440
Giải nhất 69708
Đặc biệt 779026
Đầu Đuôi
0 0,0,8
1 0
2 3,6
3 2,3
4 0,4
5 1,4
6 3,7
7 5
8 0,4
9 1
Đầu Đuôi
0,0,1,4,8 0
5,9 1
3 2
2,3,6 3
4,5,8 4
7 5
2 6
6 7
0 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 13-01-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 13-01-2021
Giải tám 38
Giải bảy 037
Giải sáu 6053 8500 8331
Giải năm 4847
Giải bốn 84432 87560 19685 23941
92071 64314 15793
Giải ba 38633 91246
Giải nhì 34112
Giải nhất 72476
Đặc biệt 180585
Đầu Đuôi
0 0
1 2,4
2
3 1,2,3,7,8
4 1,6,7
5 3
6 0
7 1,6
8 5,5
9 3
Đầu Đuôi
0,6 0
3,4,7 1
1,3 2
3,5,9 3
1 4
8,8 5
4,7 6
3,4 7
3 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 06-01-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 06-01-2021
Giải tám 61
Giải bảy 087
Giải sáu 6928 8129 1804
Giải năm 8938
Giải bốn 69110 23804 11088 48017
45120 79333 59901
Giải ba 19157 90661
Giải nhì 79612
Giải nhất 76893
Đặc biệt 804803
Đầu Đuôi
0 1,3,4,4
1 0,2,7
2 0,8,9
3 3,8
4
5 7
6 1,1
7
8 7,8
9 3
Đầu Đuôi
1,2 0
0,6,6 1
1 2
0,3,9 3
0,0 4
5
6
1,5,8 7
2,3,8 8
2 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 30-12-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 30-12-2020
Giải tám 36
Giải bảy 573
Giải sáu 3204 9675 0784
Giải năm 3509
Giải bốn 77727 36503 88564 94935
45099 41838 19870
Giải ba 63444 64686
Giải nhì 98456
Giải nhất 64952
Đặc biệt 520116
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 6
2 7
3 5,6,8
4 4
5 2,6
6 4
7 0,3,5
8 4,6
9 9
Đầu Đuôi
7 0
1
5 2
0,7 3
0,4,6,8 4
3,7 5
1,3,5,8 6
2 7
3 8
0,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 23-12-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 23-12-2020
Giải tám 18
Giải bảy 692
Giải sáu 4543 2758 1109
Giải năm 4521
Giải bốn 33973 94271 53487 20281
27891 13436 31190
Giải ba 16119 88081
Giải nhì 29903
Giải nhất 39612
Đặc biệt 406149
Đầu Đuôi
0 3,9
1 2,8,9
2 1
3 6
4 3,9
5 8
6
7 1,3
8 1,1,7
9 0,1,2
Đầu Đuôi
9 0
2,7,8,8,9 1
1,9 2
0,4,7 3
4
5
3 6
8 7
1,5 8
0,1,4 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 16-12-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 16-12-2020
Giải tám 22
Giải bảy 677
Giải sáu 3105 6907 3291
Giải năm 2438
Giải bốn 86730 11345 20862 67334
88903 34767 34306
Giải ba 11495 93598
Giải nhì 48287
Giải nhất 41096
Đặc biệt 896536
Đầu Đuôi
0 3,5,6,7
1
2 2
3 0,4,6,8
4 5
5
6 2,7
7 7
8 7
9 1,5,6,8
Đầu Đuôi
3 0
9 1
2,6 2
0 3
3 4
0,4,9 5
0,3,9 6
0,6,7,8 7
3,9 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 09-12-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 09-12-2020
Giải tám 84
Giải bảy 571
Giải sáu 4796 9773 8250
Giải năm 3200
Giải bốn 02028 08485 51491 32239
21552 87873 30380
Giải ba 38380 40730
Giải nhì 91992
Giải nhất 49212
Đặc biệt 305021
Đầu Đuôi
0 0
1 2
2 1,8
3 0,9
4
5 0,2
6
7 1,3,3
8 0,0,4,5
9 1,2,6
Đầu Đuôi
0,3,5,8,8 0
2,7,9 1
1,5,9 2
7,7 3
8 4
8 5
9 6
7
2 8
3 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 02-12-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 02-12-2020
Giải tám 71
Giải bảy 848
Giải sáu 1049 5881 2509
Giải năm 1919
Giải bốn 65224 87691 15612 16262
52006 00631 24988
Giải ba 99592 88290
Giải nhì 60311
Giải nhất 78016
Đặc biệt 771553
Đầu Đuôi
0 6,9
1 1,2,6,9
2 4
3 1
4 8,9
5 3
6 2
7 1
8 1,8
9 0,1,2
Đầu Đuôi
9 0
1,3,7,8,9 1
1,6,9 2
5 3
2 4
5
0,1 6
7
4,8 8
0,1,4 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 25-11-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 25-11-2020
Giải tám 68
Giải bảy 737
Giải sáu 1695 2243 3559
Giải năm 4151
Giải bốn 76808 64627 98959 17222
84580 22223 40469
Giải ba 45598 05538
Giải nhì 54833
Giải nhất 75256
Đặc biệt 074117
Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 2,3,7
3 3,7,8
4 3
5 1,6,9,9
6 8,9
7
8 0
9 5,8
Đầu Đuôi
8 0
5 1
2 2
2,3,4 3
4
9 5
5 6
1,2,3 7
0,3,6,9 8
5,5,6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 18-11-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 18-11-2020
Giải tám 51
Giải bảy 029
Giải sáu 7151 1145 8503
Giải năm 6067
Giải bốn 34930 34021 56704 60209
33653 68838 48421
Giải ba 50318 41849
Giải nhì 21469
Giải nhất 11116
Đặc biệt 322911
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 1,6,8
2 1,1,9
3 0,8
4 5,9
5 1,1,3
6 7,9
7
8
9
Đầu Đuôi
3 0
1,2,2,5,5 1
2
0,5 3
0 4
4 5
1 6
6 7
1,3 8
0,2,4,6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 11-11-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 11-11-2020
Giải tám 71
Giải bảy 596
Giải sáu 1379 0670 6615
Giải năm 0307
Giải bốn 65295 33395 18984 21785
31825 55410 36580
Giải ba 21913 86057
Giải nhì 85696
Giải nhất 31595
Đặc biệt 760961
Đầu Đuôi
0 7
1 0,3,5
2 5
3
4
5 7
6 1
7 0,1,9
8 0,4,5
9 5,5,5,6,6
Đầu Đuôi
1,7,8 0
6,7 1
2
1 3
8 4
1,2,8,9,9,9 5
9,9 6
0,5 7
8
7 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 04-11-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 04-11-2020
Giải tám 88
Giải bảy 768
Giải sáu 5136 4824 3150
Giải năm 2261
Giải bốn 72252 69400 35887 06211
60954 02976 87177
Giải ba 30921 91285
Giải nhì 85521
Giải nhất 71314
Đặc biệt 737157
Đầu Đuôi
0 0
1 1,4
2 1,1,4
3 6
4
5 0,2,4,7
6 1,8
7 6,7
8 5,7,8
9
Đầu Đuôi
0,5 0
1,2,2,6 1
5 2
3
1,2,5 4
8 5
3,7 6
5,7,8 7
6,8 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 28-10-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 28-10-2020
Giải tám 07
Giải bảy 990
Giải sáu 7046 9068 1311
Giải năm 1265
Giải bốn 03397 75667 45575 32525
50980 84986 01763
Giải ba 00320 45227
Giải nhì 61118
Giải nhất 99536
Đặc biệt 972537
Đầu Đuôi
0 7
1 1,8
2 0,5,7
3 6,7
4 6
5
6 3,5,7,8
7 5
8 0,6
9 0,7
Đầu Đuôi
2,8,9 0
1 1
2
6 3
4
2,6,7 5
3,4,8 6
0,2,3,6,9 7
1,6 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 21-10-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 21-10-2020
Giải tám 03
Giải bảy 412
Giải sáu 7734 2010 7600
Giải năm 5189
Giải bốn 20183 22307 90285 95657
83948 94197 58142
Giải ba 45647 39070
Giải nhì 60397
Giải nhất 51004
Đặc biệt 710023
Đầu Đuôi
0 0,3,4,7
1 0,2
2 3
3 4
4 2,7,8
5 7
6
7 0
8 3,5,9
9 7,7
Đầu Đuôi
0,1,7 0
1
1,4 2
0,2,8 3
0,3 4
8 5
6
0,4,5,9,9 7
4 8
8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 14-10-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 14-10-2020
Giải tám 46
Giải bảy 142
Giải sáu 7748 0963 9327
Giải năm 9142
Giải bốn 77454 32732 80029 34243
93936 56145 44310
Giải ba 81120 18260
Giải nhì 24779
Giải nhất 08768
Đặc biệt 058054
Đầu Đuôi
0
1 0
2 0,7,9
3 2,6
4 2,2,3,5,6,8
5 4,4
6 0,3,8
7 9
8
9
Đầu Đuôi
1,2,6 0
1
3,4,4 2
4,6 3
5,5 4
4 5
3,4 6
2 7
4,6 8
2,7 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 07-10-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 07-10-2020
Giải tám 93
Giải bảy 144
Giải sáu 8226 6841 4845
Giải năm 8366
Giải bốn 93754 35826 32644 99802
45818 92018 53348
Giải ba 68510 78485
Giải nhì 27264
Giải nhất 73433
Đặc biệt 970009
Đầu Đuôi
0 2,9
1 0,8,8
2 6,6
3 3
4 1,4,4,5,8
5 4
6 4,6
7
8 5
9 3
Đầu Đuôi
1 0
4 1
0 2
3,9 3
4,4,5,6 4
4,8 5
2,2,6 6
7
1,1,4 8
0 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 30-09-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 30-09-2020
Giải tám 19
Giải bảy 308
Giải sáu 1197 1152 9861
Giải năm 1735
Giải bốn 96041 69113 99748 26698
88359 97426 31248
Giải ba 13737 56245
Giải nhì 94901
Giải nhất 16725
Đặc biệt 203151
Đầu Đuôi
0 1,8
1 3,9
2 5,6
3 5,7
4 1,5,8,8
5 1,2,9
6 1
7
8
9 7,8
Đầu Đuôi
0
0,4,5,6 1
5 2
1 3
4
2,3,4 5
2 6
3,9 7
0,4,4,9 8
1,5 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 23-09-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 23-09-2020
Giải tám 32
Giải bảy 591
Giải sáu 1155 3554 2347
Giải năm 6219
Giải bốn 41463 01754 42537 67227
72122 24235 37953
Giải ba 25746 38803
Giải nhì 14716
Giải nhất 07000
Đặc biệt 314952
Đầu Đuôi
0 0,3
1 6,9
2 2,7
3 2,5,7
4 6,7
5 2,3,4,4,5
6 3
7
8
9 1
Đầu Đuôi
0 0
9 1
2,3,5 2
0,5,6 3
5,5 4
3,5 5
1,4 6
2,3,4 7
8
1 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua