Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số Quảng Bình Thứ sáu ngày 27-01-2023

XSMN » XS Quảng Bình Thứ sáu » XS Quảng Bình 27-01-2023
Giải tám 87
Giải bảy 655
Giải sáu 7632 1055 4499
Giải năm 5545
Giải bốn 76045 48967 20087 53080
87603 48524 81188
Giải ba 76951 54375
Giải nhì 17121
Giải nhất 15409
Đặc biệt 395830
Đầu Đuôi
0 3,9
1
2 1,4
3 0,2
4 5,5
5 1,5,5
6 7
7 5
8 0,7,7,8
9 9
Đầu Đuôi
3,8 0
2,5 1
3 2
0 3
2 4
4,4,5,5,7 5
6
6,8,8 7
8 8
0,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 26-01-2023

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 26-01-2023
Giải tám 87
Giải bảy 655
Giải sáu 7632 1055 4499
Giải năm 5545
Giải bốn 76045 48967 20087 53080
87603 48524 81188
Giải ba 76951 54375
Giải nhì 17121
Giải nhất 15409
Đặc biệt 395830
Đầu Đuôi
0 3,9
1
2 1,4
3 0,2
4 5,5
5 1,5,5
6 7
7 5
8 0,7,7,8
9 9
Đầu Đuôi
3,8 0
2,5 1
3 2
0 3
2 4
4,4,5,5,7 5
6
6,8,8 7
8 8
0,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 19-01-2023

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 19-01-2023
Giải tám 36
Giải bảy 937
Giải sáu 1602 2613 2970
Giải năm 0006
Giải bốn 42840 62489 58135 22822
20285 21934 12999
Giải ba 56272 63490
Giải nhì 77190
Giải nhất 91369
Đặc biệt 564059
Đầu Đuôi
0 2,6
1 3
2 2
3 4,5,6,7
4 0
5 9
6 9
7 0,2
8 5,9
9 0,0,9
Đầu Đuôi
4,7,9,9 0
1
0,2,7 2
1 3
3 4
3,8 5
0,3 6
3 7
8
5,6,8,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 12-01-2023

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 12-01-2023
Giải tám 88
Giải bảy 567
Giải sáu 7045 1597 1267
Giải năm 0562
Giải bốn 56659 19380 75197 89523
37767 50987 12739
Giải ba 62482 96452
Giải nhì 96871
Giải nhất 74828
Đặc biệt 050094
Đầu Đuôi
0
1
2 3,8
3 9
4 5
5 2,9
6 2,7,7,7
7 1
8 0,2,7,8
9 4,7,7
Đầu Đuôi
8 0
7 1
5,6,8 2
2 3
9 4
4 5
6
6,6,6,8,9,9 7
2,8 8
3,5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 05-01-2023

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 05-01-2023
Giải tám 37
Giải bảy 944
Giải sáu 5531 0059 7626
Giải năm 5549
Giải bốn 28510 78281 86057 02267
55005 69891 44236
Giải ba 15318 42259
Giải nhì 56504
Giải nhất 37156
Đặc biệt 789845
Đầu Đuôi
0 4,5
1 0,8
2 6
3 1,6,7
4 4,5,9
5 6,7,9,9
6 7
7
8 1
9 1
Đầu Đuôi
1 0
3,8,9 1
2
3
0,4 4
0,4 5
2,3,5 6
3,5,6 7
1 8
4,5,5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 29-12-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 29-12-2022
Giải tám 66
Giải bảy 350
Giải sáu 5911 9129 8094
Giải năm 7043
Giải bốn 15788 05552 32445 62414
69268 79830 01908
Giải ba 48778 70757
Giải nhì 99726
Giải nhất 99947
Đặc biệt 791237
Đầu Đuôi
0 8
1 1,4
2 6,9
3 0,7
4 3,5,7
5 0,2,7
6 6,8
7 8
8 8
9 4
Đầu Đuôi
3,5 0
1 1
5 2
4 3
1,9 4
4 5
2,6 6
3,4,5 7
0,6,7,8 8
2 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 22-12-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 22-12-2022
Giải tám 48
Giải bảy 058
Giải sáu 5808 4214 5889
Giải năm 8885
Giải bốn 78504 85151 99746 25134
15228 48292 89583
Giải ba 44806 73834
Giải nhì 76493
Giải nhất 34086
Đặc biệt 471653
Đầu Đuôi
0 4,6,8
1 4
2 8
3 4,4
4 6,8
5 1,3,8
6
7
8 3,5,6,9
9 2,3
Đầu Đuôi
0
5 1
9 2
5,8,9 3
0,1,3,3 4
8 5
0,4,8 6
7
0,2,4,5 8
8 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 15-12-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 15-12-2022
Giải tám 78
Giải bảy 770
Giải sáu 4209 3939 4414
Giải năm 1960
Giải bốn 08418 65085 88558 75008
42544 50798 79043
Giải ba 96430 61151
Giải nhì 40657
Giải nhất 39944
Đặc biệt 178713
Đầu Đuôi
0 8,9
1 3,4,8
2
3 0,9
4 3,4,4
5 1,7,8
6 0
7 0,8
8 5
9 8
Đầu Đuôi
3,6,7 0
5 1
2
1,4 3
1,4,4 4
8 5
6
5 7
0,1,5,7,9 8
0,3 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 08-12-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 08-12-2022
Giải tám 10
Giải bảy 182
Giải sáu 0200 3696 5096
Giải năm 0408
Giải bốn 21569 52341 83093 93087
94431 43189 93237
Giải ba 10378 82348
Giải nhì 25812
Giải nhất 79058
Đặc biệt 491309
Đầu Đuôi
0 0,8,9
1 0,2
2
3 1,7
4 1,8
5 8
6 9
7 8
8 2,7,9
9 3,6,6
Đầu Đuôi
0,1 0
3,4 1
1,8 2
9 3
4
5
9,9 6
3,8 7
0,4,5,7 8
0,6,8 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 01-12-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 01-12-2022
Giải tám 29
Giải bảy 114
Giải sáu 3065 8619 9834
Giải năm 6917
Giải bốn 29331 52873 30641 32491
34205 15790 51228
Giải ba 71214 50361
Giải nhì 43733
Giải nhất 60655
Đặc biệt 120545
Đầu Đuôi
0 5
1 4,4,7,9
2 8,9
3 1,3,4
4 1,5
5 5
6 1,5
7 3
8
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
3,4,6,9 1
2
3,7 3
1,1,3 4
0,4,5,6 5
6
1 7
2 8
1,2 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 24-11-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 24-11-2022
Giải tám 32
Giải bảy 634
Giải sáu 8482 8961 5645
Giải năm 3751
Giải bốn 08424 53892 54032 70175
43300 25388 09495
Giải ba 71791 42343
Giải nhì 37467
Giải nhất 81502
Đặc biệt 316523
Đầu Đuôi
0 0,2
1
2 3,4
3 2,2,4
4 3,5
5 1
6 1,7
7 5
8 2,8
9 1,2,5
Đầu Đuôi
0 0
5,6,9 1
0,3,3,8,9 2
2,4 3
2,3 4
4,7,9 5
6
6 7
8 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 17-11-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 17-11-2022
Giải tám 71
Giải bảy 353
Giải sáu 2573 9595 3010
Giải năm 7637
Giải bốn 47362 62202 68307 12006
90744 84359 33988
Giải ba 21417 35644
Giải nhì 48564
Giải nhất 65092
Đặc biệt 084460
Đầu Đuôi
0 2,6,7
1 0,7
2
3 7
4 4,4
5 3,9
6 0,2,4
7 1,3
8 8
9 2,5
Đầu Đuôi
1,6 0
7 1
0,6,9 2
5,7 3
4,4,6 4
9 5
0 6
0,1,3 7
8 8
5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 10-11-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 10-11-2022
Giải tám 66
Giải bảy 198
Giải sáu 9280 0352 2643
Giải năm 1954
Giải bốn 16604 10970 78573 00480
85795 04758 52605
Giải ba 16381 93608
Giải nhì 42376
Giải nhất 86374
Đặc biệt 261083
Đầu Đuôi
0 4,5,8
1
2
3
4 3
5 2,4,8
6 6
7 0,3,4,6
8 0,0,1,3
9 5,8
Đầu Đuôi
7,8,8 0
8 1
5 2
4,7,8 3
0,5,7 4
0,9 5
6,7 6
7
0,5,9 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 03-11-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 03-11-2022
Giải tám 77
Giải bảy 413
Giải sáu 7792 5453 9317
Giải năm 4007
Giải bốn 96045 69137 92357 22347
33555 69547 05436
Giải ba 93191 46132
Giải nhì 70014
Giải nhất 03862
Đặc biệt 162422
Đầu Đuôi
0 7
1 3,4,7
2 2
3 2,6,7
4 5,7,7
5 3,5,7
6 2
7 7
8
9 1,2
Đầu Đuôi
0
9 1
2,3,6,9 2
1,5 3
1 4
4,5 5
3 6
0,1,3,4,4,5,7 7
8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 27-10-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 27-10-2022
Giải tám 79
Giải bảy 627
Giải sáu 5539 7722 7618
Giải năm 4045
Giải bốn 66272 37103 20204 29546
86966 45548 90843
Giải ba 14066 96902
Giải nhì 53467
Giải nhất 20846
Đặc biệt 812125
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 8
2 2,5,7
3 9
4 3,5,6,6,8
5
6 6,6,7
7 2,9
8
9
Đầu Đuôi
0
1
0,2,7 2
0,4 3
0 4
2,4 5
4,4,6,6 6
2,6 7
1,4 8
3,7 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 20-10-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 20-10-2022
Giải tám 74
Giải bảy 785
Giải sáu 8303 7087 5012
Giải năm 2781
Giải bốn 33205 93805 60958 80644
06130 88375 92624
Giải ba 12767 54622
Giải nhì 84839
Giải nhất 71341
Đặc biệt 274615
Đầu Đuôi
0 3,5,5
1 2,5
2 2,4
3 0,9
4 1,4
5 8
6 7
7 4,5
8 1,5,7
9
Đầu Đuôi
3 0
4,8 1
1,2 2
0 3
2,4,7 4
0,0,1,7,8 5
6
6,8 7
5 8
3 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 13-10-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 13-10-2022
Giải tám 23
Giải bảy 207
Giải sáu 2126 5838 3441
Giải năm 0862
Giải bốn 36151 14700 42670 83455
93862 88953 45588
Giải ba 61047 06047
Giải nhì 81935
Giải nhất 94383
Đặc biệt 534400
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1
2 3,6
3 5,8
4 1,7,7
5 1,3,5
6 2,2
7 0
8 3,8
9
Đầu Đuôi
0,0,7 0
4,5 1
6,6 2
2,5,8 3
4
3,5 5
2 6
0,4,4 7
3,8 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 06-10-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 06-10-2022
Giải tám 83
Giải bảy 360
Giải sáu 0420 6908 4558
Giải năm 0166
Giải bốn 82782 23374 40016 63026
88764 03335 78115
Giải ba 61093 10355
Giải nhì 53047
Giải nhất 95636
Đặc biệt 494556
Đầu Đuôi
0 8
1 5,6
2 0,6
3 5,6
4 7
5 5,6,8
6 0,4,6
7 4
8 2,3
9 3
Đầu Đuôi
2,6 0
1
8 2
8,9 3
6,7 4
1,3,5 5
1,2,3,5,6 6
4 7
0,5 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 29-09-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 29-09-2022
Giải tám 93
Giải bảy 264
Giải sáu 9763 2252 0237
Giải năm 6770
Giải bốn 04543 89481 27583 10426
58732 01091 39750
Giải ba 23554 05877
Giải nhì 82332
Giải nhất 04390
Đặc biệt 745635
Đầu Đuôi
0
1
2 6
3 2,2,5,7
4 3
5 0,2,4
6 3,4
7 0,7
8 1,3
9 0,1,3
Đầu Đuôi
5,7,9 0
8,9 1
3,3,5 2
4,6,8,9 3
5,6 4
3 5
2 6
3,7 7
8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 22-09-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 22-09-2022
Giải tám 00
Giải bảy 860
Giải sáu 4108 1143 4199
Giải năm 5832
Giải bốn 33097 10375 06417 63732
83103 83402 86302
Giải ba 28368 56703
Giải nhì 74936
Giải nhất 05401
Đặc biệt 722904
Đầu Đuôi
0 0,1,2,2,3,3,4,8
1 7
2
3 2,2,6
4 3
5
6 0,8
7 5
8
9 7,9
Đầu Đuôi
0,6 0
0 1
0,0,3,3 2
0,0,4 3
0 4
7 5
3 6
1,9 7
0,6 8
9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 15-09-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 15-09-2022
Giải tám 24
Giải bảy 618
Giải sáu 0038 0822 8335
Giải năm 2059
Giải bốn 89200 45821 35497 61238
49920 24073 56851
Giải ba 84706 77896
Giải nhì 50109
Giải nhất 89520
Đặc biệt 584855
Đầu Đuôi
0 0,6,9
1 8
2 0,0,1,2,4
3 5,8,8
4
5 1,5,9
6
7 3
8
9 6,7
Đầu Đuôi
0,2,2 0
2,5 1
2 2
7 3
2 4
3,5 5
0,9 6
9 7
1,3,3 8
0,5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 08-09-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 08-09-2022
Giải tám 93
Giải bảy 347
Giải sáu 3575 0759 3460
Giải năm 6113
Giải bốn 53812 46548 73664 81270
27126 69812 22705
Giải ba 01726 40177
Giải nhì 59775
Giải nhất 85420
Đặc biệt 720209
Đầu Đuôi
0 5,9
1 2,2,3
2 0,6,6
3
4 7,8
5 9
6 0,4
7 0,5,5,7
8
9 3
Đầu Đuôi
2,6,7 0
1
1,1 2
1,9 3
6 4
0,7,7 5
2,2 6
4,7 7
4 8
0,5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 01-09-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 01-09-2022
Giải tám 63
Giải bảy 381
Giải sáu 4277 6182 5305
Giải năm 5209
Giải bốn 25920 52821 76804 70292
03812 10993 65551
Giải ba 39797 54851
Giải nhì 70358
Giải nhất 47428
Đặc biệt 854671
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 2
2 0,1,8
3
4
5 1,1,8
6 3
7 1,7
8 1,2
9 2,3,7
Đầu Đuôi
2 0
2,5,5,7,8 1
1,8,9 2
6,9 3
0 4
0 5
6
7,9 7
2,5 8
0 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 25-08-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 25-08-2022
Giải tám 95
Giải bảy 191
Giải sáu 7682 6188 2792
Giải năm 3198
Giải bốn 69040 37139 51918 57918
67844 32325 30701
Giải ba 78296 24452
Giải nhì 18461
Giải nhất 36819
Đặc biệt 080767
Đầu Đuôi
0 1
1 8,8,9
2 5
3 9
4 0,4
5 2
6 1,7
7
8 2,8
9 1,2,5,6,8
Đầu Đuôi
4 0
0,6,9 1
5,8,9 2
3
4 4
2,9 5
9 6
6 7
1,1,8,9 8
1,3 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 18-08-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 18-08-2022
Giải tám 90
Giải bảy 122
Giải sáu 0238 8440 2233
Giải năm 6422
Giải bốn 30872 44240 35761 38367
20555 82647 11837
Giải ba 04695 92632
Giải nhì 12884
Giải nhất 14478
Đặc biệt 673691
Đầu Đuôi
0
1
2 2,2
3 2,3,7,8
4 0,0,7
5 5
6 1,7
7 2,8
8 4
9 0,1,5
Đầu Đuôi
4,4,9 0
6,9 1
2,2,3,7 2
3 3
8 4
5,9 5
6
3,4,6 7
3,7 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 11-08-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 11-08-2022
Giải tám 85
Giải bảy 398
Giải sáu 8575 1692 7684
Giải năm 9040
Giải bốn 64741 19750 88402 65202
41751 69409 02194
Giải ba 69454 40033
Giải nhì 30839
Giải nhất 59791
Đặc biệt 083769
Đầu Đuôi
0 2,2,9
1
2
3 3,9
4 0,1
5 0,1,4
6 9
7 5
8 4,5
9 1,2,4,8
Đầu Đuôi
4,5 0
4,5,9 1
0,0,9 2
3 3
5,8,9 4
7,8 5
6
7
9 8
0,3,6 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 04-08-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 04-08-2022
Giải tám 37
Giải bảy 728
Giải sáu 5765 3105 6121
Giải năm 6991
Giải bốn 44635 63712 21310 03222
24416 18951 12046
Giải ba 94783 06854
Giải nhì 45324
Giải nhất 05073
Đặc biệt 662841
Đầu Đuôi
0 5
1 0,2,6
2 1,2,4,8
3 5,7
4 1,6
5 1,4
6 5
7 3
8 3
9 1
Đầu Đuôi
1 0
2,4,5,9 1
1,2 2
7,8 3
2,5 4
0,3,6 5
1,4 6
3 7
2 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 28-07-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 28-07-2022
Giải tám 85
Giải bảy 163
Giải sáu 3386 6545 2493
Giải năm 0091
Giải bốn 82402 84542 92442 70958
61640 51935 14127
Giải ba 14028 59142
Giải nhì 18597
Giải nhất 86904
Đặc biệt 588340
Đầu Đuôi
0 2,4
1
2 7,8
3 5
4 0,0,2,2,2,5
5 8
6 3
7
8 5,6
9 1,3,7
Đầu Đuôi
4,4 0
9 1
0,4,4,4 2
6,9 3
0 4
3,4,8 5
8 6
2,9 7
2,5 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 21-07-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 21-07-2022
Giải tám 44
Giải bảy 277
Giải sáu 5710 2022 2016
Giải năm 7690
Giải bốn 35492 54603 63487 91252
65122 84515 48227
Giải ba 29247 38225
Giải nhì 71967
Giải nhất 06437
Đặc biệt 836083
Đầu Đuôi
0 3
1 0,5,6
2 2,2,5,7
3 7
4 4,7
5 2
6 7
7 7
8 3,7
9 0,2
Đầu Đuôi
1,9 0
1
2,2,5,9 2
0,8 3
4 4
1,2 5
1 6
2,3,4,6,7,8 7
8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 14-07-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 14-07-2022
Giải tám 09
Giải bảy 952
Giải sáu 9140 4379 5483
Giải năm 2377
Giải bốn 34737 14787 55426 92231
34915 27360 74062
Giải ba 87875 38246
Giải nhì 01424
Giải nhất 31326
Đặc biệt 336386
Đầu Đuôi
0 9
1 5
2 4,6,6
3 1,7
4 0,6
5 2
6 0,2
7 5,7,9
8 3,6,7
9
Đầu Đuôi
4,6 0
3 1
5,6 2
8 3
2 4
1,7 5
2,2,4,8 6
3,7,8 7
8
0,7 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 07-07-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 07-07-2022
Giải tám 50
Giải bảy 200
Giải sáu 7377 5052 3323
Giải năm 9166
Giải bốn 08383 88867 91253 11382
70253 99677 43830
Giải ba 24803 24368
Giải nhì 97729
Giải nhất 67370
Đặc biệt 105691
Đầu Đuôi
0 0,3
1
2 3,9
3 0
4
5 0,2,3,3
6 6,7,8
7 0,7,7
8 2,3
9 1
Đầu Đuôi
0,3,5,7 0
9 1
5,8 2
0,2,5,5,8 3
4
5
6 6
6,7,7 7
6 8
2 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 30-06-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 30-06-2022
Giải tám 25
Giải bảy 421
Giải sáu 1249 2900 1526
Giải năm 4332
Giải bốn 89551 30800 52236 51923
30888 29701 87141
Giải ba 20443 09776
Giải nhì 26071
Giải nhất 58665
Đặc biệt 845265
Đầu Đuôi
0 0,0,1
1
2 1,3,5,6
3 2,6
4 1,3,9
5 1
6 5,5
7 1,6
8 8
9
Đầu Đuôi
0,0 0
0,2,4,5,7 1
3 2
2,4 3
4
2,6,6 5
2,3,7 6
7
8 8
4 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 23-06-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 23-06-2022
Giải tám 02
Giải bảy 324
Giải sáu 1499 2175 7016
Giải năm 4134
Giải bốn 44222 86102 20761 52927
20817 66348 90871
Giải ba 34339 82762
Giải nhì 83400
Giải nhất 90632
Đặc biệt 851225
Đầu Đuôi
0 0,2,2
1 6,7
2 2,4,5,7
3 2,4,9
4 8
5
6 1,2
7 1,5
8
9 9
Đầu Đuôi
0 0
6,7 1
0,0,2,3,6 2
3
2,3 4
2,7 5
1 6
1,2 7
4 8
3,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 16-06-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 16-06-2022
Giải tám 99
Giải bảy 913
Giải sáu 6144 8250 6891
Giải năm 7950
Giải bốn 14262 67038 67812 04532
94521 84405 17140
Giải ba 33981 28714
Giải nhì 97212
Giải nhất 76606
Đặc biệt 749246
Đầu Đuôi
0 5,6
1 2,2,3,4
2 1
3 2,8
4 0,4,6
5 0,0
6 2
7
8 1
9 1,9
Đầu Đuôi
4,5,5 0
2,8,9 1
1,1,3,6 2
1 3
1,4 4
0 5
0,4 6
7
3 8
9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 09-06-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 09-06-2022
Giải tám 58
Giải bảy 212
Giải sáu 9020 4555 5881
Giải năm 8217
Giải bốn 45405 86396 19588 08271
04978 16491 69228
Giải ba 64023 78776
Giải nhì 98213
Giải nhất 98596
Đặc biệt 374066
Đầu Đuôi
0 5
1 2,3,7
2 0,3,8
3
4
5 5,8
6 6
7 1,6,8
8 1,8
9 1,6,6
Đầu Đuôi
2 0
7,8,9 1
1 2
1,2 3
4
0,5 5
6,7,9,9 6
1 7
2,5,7,8 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 02-06-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 02-06-2022
Giải tám 56
Giải bảy 699
Giải sáu 7881 5647 6963
Giải năm 6034
Giải bốn 30315 36933 43810 66207
37173 62058 02297
Giải ba 46811 37023
Giải nhì 53343
Giải nhất 33610
Đặc biệt 008257
Đầu Đuôi
0 7
1 0,0,1,5
2 3
3 3,4
4 3,7
5 6,7,8
6 3
7 3
8 1
9 7,9
Đầu Đuôi
1,1 0
1,8 1
2
2,3,4,6,7 3
3 4
1 5
5 6
0,4,5,9 7
5 8
9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 26-05-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 26-05-2022
Giải tám 61
Giải bảy 815
Giải sáu 6293 0096 3835
Giải năm 1293
Giải bốn 55180 67352 63099 37007
87156 42416 81558
Giải ba 97429 45760
Giải nhì 16562
Giải nhất 99240
Đặc biệt 379367
Đầu Đuôi
0 7
1 5,6
2 9
3 5
4 0
5 2,6,8
6 0,1,2,7
7
8 0
9 3,3,6,9
Đầu Đuôi
4,6,8 0
6 1
5,6 2
9,9 3
4
1,3 5
1,5,9 6
0,6 7
5 8
2,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 19-05-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 19-05-2022
Giải tám 49
Giải bảy 741
Giải sáu 9362 1576 2612
Giải năm 3538
Giải bốn 20190 64537 93725 12680
56388 49570 04756
Giải ba 55302 62433
Giải nhì 05873
Giải nhất 65978
Đặc biệt 622028
Đầu Đuôi
0 2
1 2
2 5,8
3 3,7,8
4 1,9
5 6
6 2
7 0,3,6,8
8 0,8
9 0
Đầu Đuôi
7,8,9 0
4 1
0,1,6 2
3,7 3
4
2 5
5,7 6
3 7
2,3,7,8 8
4 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 12-05-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 12-05-2022
Giải tám 92
Giải bảy 723
Giải sáu 0516 2189 2957
Giải năm 0328
Giải bốn 89649 39048 71725 63561
73640 13592 92158
Giải ba 68722 46138
Giải nhì 86736
Giải nhất 02012
Đặc biệt 734480
Đầu Đuôi
0
1 2,6
2 2,3,5,8
3 6,8
4 0,8,9
5 7,8
6 1
7
8 0,9
9 2,2
Đầu Đuôi
4,8 0
6 1
1,2,9,9 2
2 3
4
2 5
1,3 6
5 7
2,3,4,5 8
4,8 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 05-05-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 05-05-2022
Giải tám 25
Giải bảy 181
Giải sáu 5608 3307 7809
Giải năm 8690
Giải bốn 22288 93632 74009 49731
25757 74101 30656
Giải ba 05450 67580
Giải nhì 85729
Giải nhất 95758
Đặc biệt 957609
Đầu Đuôi
0 1,7,8,9,9,9
1
2 5,9
3 1,2
4
5 0,6,7,8
6
7
8 0,1,8
9 0
Đầu Đuôi
5,8,9 0
0,3,8 1
3 2
3
4
2 5
5 6
0,5 7
0,5,8 8
0,0,0,2 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 14-04-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 14-04-2022
Giải tám 87
Giải bảy 179
Giải sáu 0716 9459 7242
Giải năm 5199
Giải bốn 84024 39294 03844 87443
61536 74147 38628
Giải ba 38118 16718
Giải nhì 19600
Giải nhất 80949
Đặc biệt 274513
Đầu Đuôi
0 0
1 3,6,8,8
2 4,8
3 6
4 2,3,4,7,9
5 9
6
7 9
8 7
9 4,9
Đầu Đuôi
0 0
1
4 2
1,4 3
2,4,9 4
5
1,3 6
4,8 7
1,1,2 8
4,5,7,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 07-04-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 07-04-2022
Giải tám 15
Giải bảy 273
Giải sáu 7847 5172 2682
Giải năm 2546
Giải bốn 87480 62851 02260 44797
20757 17495 42442
Giải ba 69260 61750
Giải nhì 87684
Giải nhất 30650
Đặc biệt 024181
Đầu Đuôi
0
1 5
2
3
4 2,6,7
5 0,0,1,7
6 0,0
7 2,3
8 0,1,2,4
9 5,7
Đầu Đuôi
5,5,6,6,8 0
5,8 1
4,7,8 2
7 3
8 4
1,9 5
4 6
4,5,9 7
8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 31-03-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 31-03-2022
Giải tám 52
Giải bảy 804
Giải sáu 6927 2861 0820
Giải năm 9677
Giải bốn 33030 69061 71426 40358
15910 76264 87652
Giải ba 45008 46510
Giải nhì 57293
Giải nhất 09722
Đặc biệt 688172
Đầu Đuôi
0 4,8
1 0,0
2 0,2,6,7
3 0
4
5 2,2,8
6 1,1,4
7 2,7
8
9 3
Đầu Đuôi
1,1,2,3 0
6,6 1
2,5,5,7 2
9 3
0,6 4
5
2 6
2,7 7
0,5 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 24-03-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 24-03-2022
Giải tám 83
Giải bảy 378
Giải sáu 2656 3873 9319
Giải năm 5502
Giải bốn 14839 90747 55729 68649
35476 23163 44149
Giải ba 54052 87233
Giải nhì 95471
Giải nhất 94355
Đặc biệt 748625
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2 5,9
3 3,9
4 7,9,9
5 2,5,6
6 3
7 1,3,6,8
8 3
9
Đầu Đuôi
0
7 1
0,5 2
3,6,7,8 3
4
2,5 5
5,7 6
4 7
7 8
1,2,3,4,4 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 17-03-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 17-03-2022
Giải tám 09
Giải bảy 797
Giải sáu 6911 3946 7575
Giải năm 4059
Giải bốn 43830 10139 15751 50428
53110 82492 25076
Giải ba 26190 80773
Giải nhì 73770
Giải nhất 46448
Đặc biệt 328403
Đầu Đuôi
0 3,9
1 0,1
2 8
3 0,9
4 6,8
5 1,9
6
7 0,3,5,6
8
9 0,2,7
Đầu Đuôi
1,3,7,9 0
1,5 1
9 2
0,7 3
4
7 5
4,7 6
9 7
2,4 8
0,3,5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 10-03-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 10-03-2022
Giải tám 88
Giải bảy 783
Giải sáu 7220 7520 3105
Giải năm 6991
Giải bốn 71419 20806 07559 99023
64612 25865 09639
Giải ba 91400 32407
Giải nhì 59903
Giải nhất 72839
Đặc biệt 269526
Đầu Đuôi
0 0,3,5,6,7
1 2,9
2 0,0,3,6
3 9,9
4
5 9
6 5
7
8 3,8
9 1
Đầu Đuôi
0,2,2 0
9 1
1 2
0,2,8 3
4
0,6 5
0,2 6
0 7
8 8
1,3,3,5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 03-03-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 03-03-2022
Giải tám 78
Giải bảy 937
Giải sáu 2912 8333 7132
Giải năm 6914
Giải bốn 90418 47176 05069 44772
64663 20240 08468
Giải ba 25825 49963
Giải nhì 90884
Giải nhất 82543
Đặc biệt 433105
Đầu Đuôi
0 5
1 2,4,8
2 5
3 2,3,7
4 0,3
5
6 3,3,8,9
7 2,6,8
8 4
9
Đầu Đuôi
4 0
1
1,3,7 2
3,4,6,6 3
1,8 4
0,2 5
7 6
3 7
1,6,7 8
6 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 24-02-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 24-02-2022
Giải tám 22
Giải bảy 480
Giải sáu 0486 1235 3906
Giải năm 6888
Giải bốn 76746 39959 14640 48991
35538 98882 56343
Giải ba 43555 91830
Giải nhì 59565
Giải nhất 56583
Đặc biệt 304790
Đầu Đuôi
0 6
1
2 2
3 0,5,8
4 0,3,6
5 5,9
6 5
7
8 0,2,3,6,8
9 0,1
Đầu Đuôi
3,4,8,9 0
9 1
2,8 2
4,8 3
4
3,5,6 5
0,4,8 6
7
3,8 8
5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 17-02-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 17-02-2022
Giải tám 91
Giải bảy 007
Giải sáu 7953 4102 1884
Giải năm 8965
Giải bốn 87265 32378 38481 71760
68663 35157 63424
Giải ba 76371 54567
Giải nhì 71328
Giải nhất 41979
Đặc biệt 757581
Đầu Đuôi
0 2,7
1
2 4,8
3
4
5 3,7
6 0,3,5,5,7
7 1,8,9
8 1,1,4
9 1
Đầu Đuôi
6 0
7,8,8,9 1
0 2
5,6 3
2,8 4
6,6 5
6
0,5,6 7
2,7 8
7 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 10-02-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 10-02-2022
Giải tám 13
Giải bảy 451
Giải sáu 0803 4797 1015
Giải năm 2916
Giải bốn 45966 66024 09727 39109
14244 84272 46695
Giải ba 79541 95866
Giải nhì 64165
Giải nhất 28024
Đặc biệt 363916
Đầu Đuôi
0 3,9
1 3,5,6,6
2 4,4,7
3
4 1,4
5 1
6 5,6,6
7 2
8
9 5,7
Đầu Đuôi
0
4,5 1
7 2
0,1 3
2,2,4 4
1,6,9 5
1,1,6,6 6
2,9 7
8
0 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 03-02-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 03-02-2022
Giải tám 27
Giải bảy 843
Giải sáu 5068 4331 7942
Giải năm 4087
Giải bốn 22505 75395 49917 25477
17071 33841 79599
Giải ba 74316 98933
Giải nhì 82115
Giải nhất 64650
Đặc biệt 386546
Đầu Đuôi
0 5
1 5,6,7
2 7
3 1,3
4 1,2,3,6
5 0
6 8
7 1,7
8 7
9 5,9
Đầu Đuôi
5 0
3,4,7 1
4 2
3,4 3
4
0,1,9 5
1,4 6
1,2,7,8 7
6 8
9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 27-01-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 27-01-2022
Giải tám 95
Giải bảy 623
Giải sáu 0703 4277 7616
Giải năm 6513
Giải bốn 57080 38288 57904 42906
71611 78585 86742
Giải ba 42027 27224
Giải nhì 57422
Giải nhất 78965
Đặc biệt 974810
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1 0,1,3,6
2 2,3,4,7
3
4 2
5
6 5
7 7
8 0,5,8
9 5
Đầu Đuôi
1,8 0
1 1
2,4 2
0,1,2 3
0,2 4
6,8,9 5
0,1 6
2,7 7
8 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 20-01-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 20-01-2022
Giải tám 57
Giải bảy 424
Giải sáu 3341 5590 7359
Giải năm 3683
Giải bốn 29760 02639 36112 49030
84485 25776 16356
Giải ba 06488 44772
Giải nhì 48848
Giải nhất 35039
Đặc biệt 170606
Đầu Đuôi
0 6
1 2
2 4
3 0,9,9
4 1,8
5 6,7,9
6 0
7 2,6
8 3,5,8
9 0
Đầu Đuôi
3,6,9 0
4 1
1,7 2
8 3
2 4
8 5
0,5,7 6
5 7
4,8 8
3,3,5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 13-01-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 13-01-2022
Giải tám 39
Giải bảy 330
Giải sáu 8412 7270 6045
Giải năm 4377
Giải bốn 10469 62672 14320 17168
98097 07650 10312
Giải ba 75131 39378
Giải nhì 10929
Giải nhất 98098
Đặc biệt 364073
Đầu Đuôi
0
1 2,2
2 0,9
3 0,1,9
4 5
5 0
6 8,9
7 0,2,3,7,8
8
9 7,8
Đầu Đuôi
2,3,5,7 0
3 1
1,1,7 2
7 3
4
4 5
6
7,9 7
6,7,9 8
2,3,6 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 06-01-2022

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 06-01-2022
Giải tám 35
Giải bảy 172
Giải sáu 4777 0474 6285
Giải năm 2581
Giải bốn 66535 19439 71481 45783
43940 08653 32579
Giải ba 24449 71051
Giải nhì 41885
Giải nhất 54197
Đặc biệt 349996
Đầu Đuôi
0
1
2
3 5,5,9
4 0,9
5 1,3
6
7 2,4,7,9
8 1,1,3,5,5
9 6,7
Đầu Đuôi
4 0
5,8,8 1
7 2
5,8 3
7 4
3,3,8,8 5
9 6
7,9 7
8
3,4,7 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 30-12-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 30-12-2021
Giải tám 78
Giải bảy 541
Giải sáu 4468 6588 5149
Giải năm 0480
Giải bốn 06588 78336 49832 31551
07699 89812 96093
Giải ba 37192 24916
Giải nhì 90158
Giải nhất 35917
Đặc biệt 933272
Đầu Đuôi
0
1 2,6,7
2
3 2,6
4 1,9
5 1,8
6 8
7 2,8
8 0,8,8
9 2,3,9
Đầu Đuôi
8 0
4,5 1
1,3,7,9 2
9 3
4
5
1,3 6
1 7
5,6,7,8,8 8
4,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 23-12-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 23-12-2021
Giải tám 76
Giải bảy 221
Giải sáu 7873 8536 4536
Giải năm 6326
Giải bốn 88938 99341 34610 25947
21596 32491 51185
Giải ba 51065 37058
Giải nhì 32452
Giải nhất 94470
Đặc biệt 362355
Đầu Đuôi
0
1 0
2 1,6
3 6,6,8
4 1,7
5 2,5,8
6 5
7 0,3,6
8 5
9 1,6
Đầu Đuôi
1,7 0
2,4,9 1
5 2
7 3
4
5,6,8 5
2,3,3,7,9 6
4 7
3,5 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 16-12-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 16-12-2021
Giải tám 88
Giải bảy 376
Giải sáu 0173 9297 9227
Giải năm 9153
Giải bốn 78743 40471 17424 51740
04493 24668 42529
Giải ba 34775 63491
Giải nhì 84593
Giải nhất 17815
Đặc biệt 802166
Đầu Đuôi
0
1 5
2 4,7,9
3
4 0,3
5 3
6 6,8
7 1,3,5,6
8 8
9 1,3,3,7
Đầu Đuôi
4 0
7,9 1
2
4,5,7,9,9 3
2 4
1,7 5
6,7 6
2,9 7
6,8 8
2 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 09-12-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 09-12-2021
Giải tám 92
Giải bảy 376
Giải sáu 3083 7249 2663
Giải năm 8807
Giải bốn 39117 47518 94238 14942
67503 56543 82579
Giải ba 45510 79548
Giải nhì 59652
Giải nhất 63437
Đặc biệt 561718
Đầu Đuôi
0 3,7
1 0,7,8,8
2
3 7,8
4 2,3,8,9
5 2
6 3
7 6,9
8 3
9 2
Đầu Đuôi
1 0
1
4,5,9 2
0,4,6,8 3
4
5
7 6
0,1,3 7
1,1,3,4 8
4,7 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 02-12-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 02-12-2021
Giải tám 74
Giải bảy 839
Giải sáu 6667 7169 4251
Giải năm 1403
Giải bốn 20089 91943 30067 86659
27329 14672 51098
Giải ba 13187 58537
Giải nhì 39531
Giải nhất 18401
Đặc biệt 501593
Đầu Đuôi
0 1,3
1
2 9
3 1,7,9
4 3
5 1,9
6 7,7,9
7 2,4
8 7,9
9 3,8
Đầu Đuôi
0
0,3,5 1
7 2
0,4,9 3
7 4
5
6
3,6,6,8 7
9 8
2,3,5,6,8 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 25-11-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 25-11-2021
Giải tám 65
Giải bảy 869
Giải sáu 4686 8104 6984
Giải năm 5875
Giải bốn 57707 20786 72955 30778
03248 17615 44609
Giải ba 48807 81596
Giải nhì 37139
Giải nhất 43645
Đặc biệt 729074
Đầu Đuôi
0 4,7,7,9
1 5
2
3 9
4 5,8
5 5
6 5,9
7 4,5,8
8 4,6,6
9 6
Đầu Đuôi
0
1
2
3
0,7,8 4
1,4,5,6,7 5
8,8,9 6
0,0 7
4,7 8
0,3,6 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 18-11-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 18-11-2021
Giải tám 65
Giải bảy 280
Giải sáu 1441 2019 9387
Giải năm 1131
Giải bốn 80367 16039 48592 32687
85825 98623 27574
Giải ba 09137 67487
Giải nhì 44949
Giải nhất 79779
Đặc biệt 728596
Đầu Đuôi
0
1 9
2 3,5
3 1,7,9
4 1,9
5
6 5,7
7 4,9
8 0,7,7,7
9 2,6
Đầu Đuôi
8 0
3,4 1
9 2
2 3
7 4
2,6 5
9 6
3,6,8,8,8 7
8
1,3,4,7 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 11-11-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 11-11-2021
Giải tám 24
Giải bảy 416
Giải sáu 4147 7779 5905
Giải năm 3935
Giải bốn 83041 25274 97430 36825
29218 98149 50302
Giải ba 86301 52020
Giải nhì 00854
Giải nhất 63326
Đặc biệt 745264
Đầu Đuôi
0 1,2,5
1 6,8
2 0,4,5,6
3 0,5
4 1,7,9
5 4
6 4
7 4,9
8
9
Đầu Đuôi
2,3 0
0,4 1
0 2
3
2,5,6,7 4
0,2,3 5
1,2 6
4 7
1 8
4,7 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 04-11-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 04-11-2021
Giải tám 97
Giải bảy 274
Giải sáu 3373 3126 1627
Giải năm 4586
Giải bốn 75501 27967 44910 50016
85186 91706 40452
Giải ba 05354 76559
Giải nhì 97864
Giải nhất 51429
Đặc biệt 139026
Đầu Đuôi
0 1,6
1 0,6
2 6,6,7,9
3
4
5 2,4,9
6 4,7
7 3,4
8 6,6
9 7
Đầu Đuôi
1 0
0 1
5 2
7 3
5,6,7 4
5
0,1,2,2,8,8 6
2,6,9 7
8
2,5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 28-10-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 28-10-2021
Giải tám 17
Giải bảy 892
Giải sáu 7661 5948 5370
Giải năm 2389
Giải bốn 70877 34053 95308 62911
29922 16481 42087
Giải ba 96211 01331
Giải nhì 62274
Giải nhất 64399
Đặc biệt 332851
Đầu Đuôi
0 8
1 1,1,7
2 2
3 1
4 8
5 1,3
6 1
7 0,4,7
8 1,7,9
9 2,9
Đầu Đuôi
7 0
1,1,3,5,6,8 1
2,9 2
5 3
7 4
5
6
1,7,8 7
0,4 8
8,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 21-10-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 21-10-2021
Giải tám 81
Giải bảy 869
Giải sáu 2640 7922 1422
Giải năm 9888
Giải bốn 80440 86917 42141 61940
70218 44927 35480
Giải ba 13863 61615
Giải nhì 86632
Giải nhất 46178
Đặc biệt 139285
Đầu Đuôi
0
1 5,7,8
2 2,2,7
3 2
4 0,0,0,1
5
6 3,9
7 8
8 0,1,5,8
9
Đầu Đuôi
4,4,4,8 0
4,8 1
2,2,3 2
6 3
4
1,8 5
6
1,2 7
1,7,8 8
6 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 14-10-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 14-10-2021
Giải tám 65
Giải bảy 478
Giải sáu 1655 0303 8594
Giải năm 5133
Giải bốn 03789 62883 43159 96609
85539 92041 41452
Giải ba 33930 23451
Giải nhì 90931
Giải nhất 00032
Đặc biệt 080378
Đầu Đuôi
0 3,9
1
2
3 0,1,2,3,9
4 1
5 1,2,5,9
6 5
7 8,8
8 3,9
9 4
Đầu Đuôi
3 0
3,4,5 1
3,5 2
0,3,8 3
9 4
5,6 5
6
7
7,7 8
0,3,5,8 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 07-10-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 07-10-2021
Giải tám 24
Giải bảy 312
Giải sáu 5019 9752 6814
Giải năm 9007
Giải bốn 87453 22806 15068 81509
49523 19885 52304
Giải ba 05165 74297
Giải nhì 31362
Giải nhất 50566
Đặc biệt 797761
Đầu Đuôi
0 4,6,7,9
1 2,4,9
2 3,4
3
4
5 2,3
6 1,2,5,6,8
7
8 5
9 7
Đầu Đuôi
0
6 1
1,5,6 2
2,5 3
0,1,2 4
6,8 5
0,6 6
0,9 7
6 8
0,1 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 30-09-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 30-09-2021
Giải tám 14
Giải bảy 933
Giải sáu 8990 9372 1576
Giải năm 4999
Giải bốn 13595 67399 63457 47838
95331 96901 31892
Giải ba 04791 86864
Giải nhì 42372
Giải nhất 70631
Đặc biệt 941542
Đầu Đuôi
0 1
1 4
2
3 1,1,3,8
4 2
5 7
6 4
7 2,2,6
8
9 0,1,2,5,9,9
Đầu Đuôi
9 0
0,3,3,9 1
4,7,7,9 2
3 3
1,6 4
9 5
7 6
5 7
3 8
9,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 23-09-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 23-09-2021
Giải tám 10
Giải bảy 933
Giải sáu 3613 1594 4715
Giải năm 4048
Giải bốn 62228 08128 13973 78301
63616 87947 20681
Giải ba 15228 07260
Giải nhì 23182
Giải nhất 08042
Đặc biệt 493570
Đầu Đuôi
0 1
1 0,3,5,6
2 8,8,8
3 3
4 2,7,8
5
6 0
7 0,3
8 1,2
9 4
Đầu Đuôi
1,6,7 0
0,8 1
4,8 2
1,3,7 3
9 4
1 5
1 6
4 7
2,2,2,4 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 16-09-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 16-09-2021
Giải tám 93
Giải bảy 183
Giải sáu 6613 2039 7397
Giải năm 7018
Giải bốn 89061 26671 19327 03145
96698 27972 09554
Giải ba 14083 98051
Giải nhì 86529
Giải nhất 00477
Đặc biệt 603521
Đầu Đuôi
0
1 3,8
2 1,7,9
3 9
4 5
5 1,4
6 1
7 1,2,7
8 3,3
9 3,7,8
Đầu Đuôi
0
2,5,6,7 1
7 2
1,8,8,9 3
5 4
4 5
6
2,7,9 7
1,9 8
2,3 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 09-09-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 09-09-2021
Giải tám 15
Giải bảy 578
Giải sáu 6351 2920 7736
Giải năm 0140
Giải bốn 66631 76494 88069 62387
09253 65552 73563
Giải ba 48113 64025
Giải nhì 26006
Giải nhất 14168
Đặc biệt 128250
Đầu Đuôi
0 6
1 3,5
2 0,5
3 1,6
4 0
5 0,1,2,3
6 3,8,9
7 8
8 7
9 4
Đầu Đuôi
2,4,5 0
3,5 1
5 2
1,5,6 3
9 4
1,2 5
0,3 6
8 7
6,7 8
6 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 02-09-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 02-09-2021
Giải tám 45
Giải bảy 098
Giải sáu 2059 1885 3231
Giải năm 1991
Giải bốn 96048 23541 12187 17829
39000 32489 30498
Giải ba 37629 77750
Giải nhì 28148
Giải nhất 80714
Đặc biệt 423730
Đầu Đuôi
0 0
1 4
2 9,9
3 0,1
4 1,5,8,8
5 0,9
6
7
8 5,7,9
9 1,8,8
Đầu Đuôi
0,3,5 0
3,4,9 1
2
3
1 4
4,8 5
6
8 7
4,4,9,9 8
2,2,5,8 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 26-08-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 26-08-2021
Giải tám 31
Giải bảy 034
Giải sáu 5363 5671 4596
Giải năm 3476
Giải bốn 32244 68935 70372 98320
70809 36080 69505
Giải ba 17980 84770
Giải nhì 15031
Giải nhất 17743
Đặc biệt 595385
Đầu Đuôi
0 5,9
1
2 0
3 1,1,4,5
4 3,4
5
6 3
7 0,1,2,6
8 0,0,5
9 6
Đầu Đuôi
2,7,8,8 0
3,3,7 1
7 2
4,6 3
3,4 4
0,3,8 5
7,9 6
7
8
0 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 19-08-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 19-08-2021
Giải tám 91
Giải bảy 357
Giải sáu 5054 6710 5220
Giải năm 2115
Giải bốn 35188 49747 78879 19709
60936 66903 42952
Giải ba 85834 10600
Giải nhì 59482
Giải nhất 88574
Đặc biệt 910642
Đầu Đuôi
0 0,3,9
1 0,5
2 0
3 4,6
4 2,7
5 2,4,7
6
7 4,9
8 2,8
9 1
Đầu Đuôi
0,1,2 0
9 1
4,5,8 2
0 3
3,5,7 4
1 5
3 6
4,5 7
8 8
0,7 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 12-08-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 12-08-2021
Giải tám 20
Giải bảy 457
Giải sáu 9606 3484 7956
Giải năm 2614
Giải bốn 80536 03085 88121 38935
73777 10260 81150
Giải ba 28694 88507
Giải nhì 27977
Giải nhất 37072
Đặc biệt 052062
Đầu Đuôi
0 6,7
1 4
2 0,1
3 5,6
4
5 0,6,7
6 0,2
7 2,7,7
8 4,5
9 4
Đầu Đuôi
2,5,6 0
2 1
6,7 2
3
1,8,9 4
3,8 5
0,3,5 6
0,5,7,7 7
8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 05-08-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 05-08-2021
Giải tám 35
Giải bảy 040
Giải sáu 0110 8899 4563
Giải năm 7141
Giải bốn 51538 95327 32668 31566
54463 58408 29312
Giải ba 53485 71329
Giải nhì 49642
Giải nhất 10791
Đặc biệt 738313
Đầu Đuôi
0 8
1 0,2,3
2 7,9
3 5,8
4 0,1,2
5
6 3,3,6,8
7
8 5
9 1,9
Đầu Đuôi
1,4 0
4,9 1
1,4 2
1,6,6 3
4
3,8 5
6 6
2 7
0,3,6 8
2,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 29-07-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 29-07-2021
Giải tám 27
Giải bảy 421
Giải sáu 7454 5405 3299
Giải năm 9377
Giải bốn 27844 44862 51026 52939
38871 86500 55701
Giải ba 44109 71118
Giải nhì 45069
Giải nhất 55506
Đặc biệt 046753
Đầu Đuôi
0 0,1,5,6,9
1 8
2 1,6,7
3 9
4 4
5 3,4
6 2,9
7 1,7
8
9 9
Đầu Đuôi
0 0
0,2,7 1
6 2
5 3
4,5 4
0 5
0,2 6
2,7 7
1 8
0,3,6,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 22-07-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 22-07-2021
Giải tám 87
Giải bảy 240
Giải sáu 4104 8223 7981
Giải năm 6439
Giải bốn 67849 31455 57538 76609
09463 48748 33807
Giải ba 07962 55809
Giải nhì 06825
Giải nhất 19355
Đặc biệt 403667
Đầu Đuôi
0 4,7,9,9
1
2 3,5
3 8,9
4 0,8,9
5 5,5
6 2,3,7
7
8 1,7
9
Đầu Đuôi
4 0
8 1
6 2
2,6 3
0 4
2,5,5 5
6
0,6,8 7
3,4 8
0,0,3,4 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 15-07-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 15-07-2021
Giải tám 17
Giải bảy 995
Giải sáu 2494 7152 3169
Giải năm 7209
Giải bốn 58375 45234 90231 79505
99599 33002 36135
Giải ba 87627 07453
Giải nhì 75583
Giải nhất 94840
Đặc biệt 635927
Đầu Đuôi
0 2,5,9
1 7
2 7,7
3 1,4,5
4 0
5 2,3
6 9
7 5
8 3
9 4,5,9
Đầu Đuôi
4 0
3 1
0,5 2
5,8 3
3,9 4
0,3,7,9 5
6
1,2,2 7
8
0,6,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 08-07-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 08-07-2021
Giải tám 72
Giải bảy 601
Giải sáu 2069 3163 5147
Giải năm 1871
Giải bốn 14647 63302 87062 84468
78675 20226 54186
Giải ba 35250 38077
Giải nhì 74651
Giải nhất 90814
Đặc biệt 114667
Đầu Đuôi
0 1,2
1 4
2 6
3
4 7,7
5 0,1
6 2,3,7,8,9
7 1,2,5,7
8 6
9
Đầu Đuôi
5 0
0,5,7 1
0,6,7 2
6 3
1 4
7 5
2,8 6
4,4,6,7 7
6 8
6 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 01-07-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 01-07-2021
Giải tám 23
Giải bảy 770
Giải sáu 6168 3000 0696
Giải năm 2907
Giải bốn 65973 93022 08065 82597
55443 69421 13063
Giải ba 57714 73855
Giải nhì 18048
Giải nhất 30831
Đặc biệt 557502
Đầu Đuôi
0 0,2,7
1 4
2 1,2,3
3 1
4 3,8
5 5
6 3,5,8
7 0,3
8
9 6,7
Đầu Đuôi
0,7 0
2,3 1
0,2 2
2,4,6,7 3
1 4
5,6 5
9 6
0,9 7
4,6 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 24-06-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 24-06-2021
Giải tám 77
Giải bảy 896
Giải sáu 2169 3701 8637
Giải năm 9246
Giải bốn 40267 75580 21900 80399
50231 52247 11907
Giải ba 57156 17586
Giải nhì 36393
Giải nhất 98395
Đặc biệt 756673
Đầu Đuôi
0 0,1,7
1
2
3 1,7
4 6,7
5 6
6 7,9
7 3,7
8 0,6
9 3,5,6,9
Đầu Đuôi
0,8 0
0,3 1
2
7,9 3
4
9 5
4,5,8,9 6
0,3,4,6,7 7
8
6,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 17-06-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 17-06-2021
Giải tám 44
Giải bảy 291
Giải sáu 8240 0332 4497
Giải năm 9644
Giải bốn 22313 30444 17844 92893
29346 64870 04591
Giải ba 90742 65648
Giải nhì 59372
Giải nhất 38709
Đặc biệt 147581
Đầu Đuôi
0 9
1 3
2
3 2
4 0,2,4,4,4,4,6,8
5
6
7 0,2
8 1
9 1,1,3,7
Đầu Đuôi
4,7 0
8,9,9 1
3,4,7 2
1,9 3
4,4,4,4 4
5
4 6
9 7
4 8
0 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 10-06-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 10-06-2021
Giải tám 17
Giải bảy 336
Giải sáu 7356 2941 4794
Giải năm 5451
Giải bốn 90890 00207 56925 17059
15652 90007 45853
Giải ba 90038 85113
Giải nhì 63239
Giải nhất 77650
Đặc biệt 349716
Đầu Đuôi
0 7,7
1 3,6,7
2 5
3 6,8,9
4 1
5 0,1,2,3,6,9
6
7
8
9 0,4
Đầu Đuôi
5,9 0
4,5 1
5 2
1,5 3
9 4
2 5
1,3,5 6
0,0,1 7
3 8
3,5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 03-06-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 03-06-2021
Giải tám 64
Giải bảy 459
Giải sáu 4455 4102 7275
Giải năm 6629
Giải bốn 65786 92696 29617 85964
86183 90858 33929
Giải ba 94764 24374
Giải nhì 79065
Giải nhất 42400
Đặc biệt 095990
Đầu Đuôi
0 0,2
1 7
2 9,9
3
4
5 5,8,9
6 4,4,4,5
7 4,5
8 3,6
9 0,6
Đầu Đuôi
0,9 0
1
0 2
8 3
6,6,6,7 4
5,6,7 5
8,9 6
1 7
5 8
2,2,5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 27-05-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 27-05-2021
Giải tám 54
Giải bảy 616
Giải sáu 2464 2257 2555
Giải năm 5864
Giải bốn 12737 78644 49384 75565
91356 12648 66970
Giải ba 66288 10192
Giải nhì 83859
Giải nhất 31346
Đặc biệt 078436
Đầu Đuôi
0
1 6
2
3 6,7
4 4,6,8
5 4,5,6,7,9
6 4,4,5
7 0
8 4,8
9 2
Đầu Đuôi
7 0
1
9 2
3
4,5,6,6,8 4
5,6 5
1,3,4,5 6
3,5 7
4,8 8
5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 20-05-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 20-05-2021
Giải tám 83
Giải bảy 017
Giải sáu 4591 1939 0407
Giải năm 0525
Giải bốn 34449 71680 83000 82098
62796 76649 48663
Giải ba 67111 42841
Giải nhì 38833
Giải nhất 64294
Đặc biệt 859849
Đầu Đuôi
0 0,7
1 1,7
2 5
3 3,9
4 1,9,9,9
5
6 3
7
8 0,3
9 1,4,6,8
Đầu Đuôi
0,8 0
1,4,9 1
2
3,6,8 3
9 4
2 5
9 6
0,1 7
9 8
3,4,4,4 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 13-05-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 13-05-2021
Giải tám 17
Giải bảy 328
Giải sáu 6577 8317 4771
Giải năm 2999
Giải bốn 49523 11590 16823 72867
21607 04168 67856
Giải ba 24959 27961
Giải nhì 33117
Giải nhất 55982
Đặc biệt 267624
Đầu Đuôi
0 7
1 7,7,7
2 3,3,4,8
3
4
5 6,9
6 1,7,8
7 1,7
8 2
9 0,9
Đầu Đuôi
9 0
6,7 1
8 2
2,2 3
2 4
5
5 6
0,1,1,1,6,7 7
2,6 8
5,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 06-05-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 06-05-2021
Giải tám 44
Giải bảy 048
Giải sáu 2257 6236 8387
Giải năm 2072
Giải bốn 90427 23629 47567 07859
31284 67340 67029
Giải ba 10669 86495
Giải nhì 13888
Giải nhất 56078
Đặc biệt 892114
Đầu Đuôi
0
1 4
2 7,9,9
3 6
4 0,4,8
5 7,9
6 7,9
7 2,8
8 4,7,8
9 5
Đầu Đuôi
4 0
1
7 2
3
1,4,8 4
9 5
3 6
2,5,6,8 7
4,7,8 8
2,2,5,6 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 29-04-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 29-04-2021
Giải tám 68
Giải bảy 003
Giải sáu 8502 9494 8139
Giải năm 0558
Giải bốn 52364 10621 67759 21230
54208 30223 71604
Giải ba 11212 05940
Giải nhì 88616
Giải nhất 12058
Đặc biệt 497656
Đầu Đuôi
0 2,3,4,8
1 2,6
2 1,3
3 0,9
4 0
5 6,8,8,9
6 4,8
7
8
9 4
Đầu Đuôi
3,4 0
2 1
0,1 2
0,2 3
0,6,9 4
5
1,5 6
7
0,5,5,6 8
3,5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 22-04-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 22-04-2021
Giải tám 03
Giải bảy 080
Giải sáu 6249 4602 8428
Giải năm 5776
Giải bốn 73010 98180 46107 45813
23245 71645 78301
Giải ba 95023 12292
Giải nhì 50677
Giải nhất 30970
Đặc biệt 316288
Đầu Đuôi
0 1,2,3,7
1 0,3
2 3,8
3
4 5,5,9
5
6
7 0,6,7
8 0,0,8
9 2
Đầu Đuôi
1,7,8,8 0
0 1
0,9 2
0,1,2 3
4
4,4 5
7 6
0,7 7
2,8 8
4 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 15-04-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 15-04-2021
Giải tám 71
Giải bảy 118
Giải sáu 5492 0537 9420
Giải năm 6690
Giải bốn 06392 82088 51055 20283
94658 54356 87734
Giải ba 60215 77024
Giải nhì 24787
Giải nhất 87394
Đặc biệt 646144
Đầu Đuôi
0
1 5,8
2 0,4
3 4,7
4 4
5 5,6,8
6
7 1
8 3,7,8
9 0,2,2,4
Đầu Đuôi
2,9 0
7 1
9,9 2
8 3
2,3,4,9 4
1,5 5
5 6
3,8 7
1,5,8 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 08-04-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 08-04-2021
Giải tám 20
Giải bảy 299
Giải sáu 3780 6463 0610
Giải năm 9276
Giải bốn 44277 61792 90304 68261
99135 71435 49587
Giải ba 22308 35386
Giải nhì 89586
Giải nhất 23694
Đặc biệt 023147
Đầu Đuôi
0 4,8
1 0
2 0
3 5,5
4 7
5
6 1,3
7 6,7
8 0,6,6,7
9 2,4,9
Đầu Đuôi
1,2,8 0
6 1
9 2
6 3
0,9 4
3,3 5
7,8,8 6
4,7,8 7
0 8
9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 01-04-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 01-04-2021
Giải tám 61
Giải bảy 107
Giải sáu 2474 5212 6212
Giải năm 3313
Giải bốn 05762 95273 00917 05816
18598 69677 14738
Giải ba 71204 31312
Giải nhì 36672
Giải nhất 44160
Đặc biệt 852954
Đầu Đuôi
0 4,7
1 2,2,2,3,6,7
2
3 8
4
5 4
6 0,1,2
7 2,3,4,7
8
9 8
Đầu Đuôi
6 0
6 1
1,1,1,6,7 2
1,7 3
0,5,7 4
5
1 6
0,1,7 7
3,9 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 25-03-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 25-03-2021
Giải tám 63
Giải bảy 432
Giải sáu 6055 2886 8699
Giải năm 2650
Giải bốn 14179 11875 82983 84436
90494 89445 23099
Giải ba 47383 28463
Giải nhì 99069
Giải nhất 88003
Đặc biệt 285821
Đầu Đuôi
0 3
1
2 1
3 2,6
4 5
5 0,5
6 3,3,9
7 5,9
8 3,3,6
9 4,9,9
Đầu Đuôi
5 0
2 1
3 2
0,6,6,8,8 3
9 4
4,5,7 5
3,8 6
7
8
6,7,9,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 18-03-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 18-03-2021
Giải tám 21
Giải bảy 363
Giải sáu 2295 5674 8650
Giải năm 4489
Giải bốn 33194 49095 97464 93911
30896 06709 06080
Giải ba 93619 02643
Giải nhì 72985
Giải nhất 26469
Đặc biệt 103213
Đầu Đuôi
0 9
1 1,3,9
2 1
3
4 3
5 0
6 3,4,9
7 4
8 0,5,9
9 4,5,5,6
Đầu Đuôi
5,8 0
1,2 1
2
1,4,6 3
6,7,9 4
8,9,9 5
9 6
7
8
0,1,6,8 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 11-03-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 11-03-2021
Giải tám 49
Giải bảy 646
Giải sáu 2625 5657 0448
Giải năm 9038
Giải bốn 19214 39970 42957 65955
60863 14367 18533
Giải ba 40668 41154
Giải nhì 55856
Giải nhất 66394
Đặc biệt 020521
Đầu Đuôi
0
1 4
2 1,5
3 3,8
4 6,8,9
5 4,5,6,7,7
6 3,7,8
7 0
8
9 4
Đầu Đuôi
7 0
2 1
2
3,6 3
1,5,9 4
2,5 5
4,5 6
5,5,6 7
3,4,6 8
4 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 04-03-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 04-03-2021
Giải tám 37
Giải bảy 041
Giải sáu 9250 6706 2152
Giải năm 7188
Giải bốn 14785 99798 29022 92564
63128 36923 04201
Giải ba 75301 76950
Giải nhì 67807
Giải nhất 75813
Đặc biệt 790815
Đầu Đuôi
0 1,1,6,7
1 3,5
2 2,3,8
3 7
4 1
5 0,0,2
6 4
7
8 5,8
9 8
Đầu Đuôi
5,5 0
0,0,4 1
2,5 2
1,2 3
6 4
1,8 5
0 6
0,3 7
2,8,9 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 25-02-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 25-02-2021
Giải tám 58
Giải bảy 555
Giải sáu 5503 3039 7226
Giải năm 6609
Giải bốn 36634 39105 08230 01083
27253 67828 41316
Giải ba 74164 99795
Giải nhì 94021
Giải nhất 67010
Đặc biệt 018928
Đầu Đuôi
0 3,5,9
1 0,6
2 1,6,8,8
3 0,4,9
4
5 3,5,8
6 4
7
8 3
9 5
Đầu Đuôi
1,3 0
2 1
2
0,5,8 3
3,6 4
0,5,9 5
1,2 6
7
2,2,5 8
0,3 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 18-02-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 18-02-2021
Giải tám 64
Giải bảy 887
Giải sáu 7974 1565 0655
Giải năm 8337
Giải bốn 70280 34653 82437 60735
99126 21253 38641
Giải ba 46170 56033
Giải nhì 06485
Giải nhất 13787
Đặc biệt 723837
Đầu Đuôi
0
1
2 6
3 3,5,7,7,7
4 1
5 3,3,5
6 4,5
7 0,4
8 0,5,7,7
9
Đầu Đuôi
7,8 0
4 1
2
3,5,5 3
6,7 4
3,5,6,8 5
2 6
3,3,3,8,8 7
8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 11-02-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 11-02-2021
Giải tám 49
Giải bảy 456
Giải sáu 1089 9922 6635
Giải năm 3845
Giải bốn 55345 20241 56549 92549
58372 67626 54843
Giải ba 02564 72197
Giải nhì 21328
Giải nhất 73887
Đặc biệt 022318
Đầu Đuôi
0
1 8
2 2,6,8
3 5
4 1,3,5,5,9,9,9
5 6
6 4
7 2
8 7,9
9 7
Đầu Đuôi
0
4 1
2,7 2
4 3
6 4
3,4,4 5
2,5 6
8,9 7
1,2 8
4,4,4,8 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 04-02-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 04-02-2021
Giải tám 39
Giải bảy 492
Giải sáu 7799 3984 2584
Giải năm 2195
Giải bốn 61302 73515 48376 29475
71607 91158 61737
Giải ba 29673 32792
Giải nhì 95681
Giải nhất 76898
Đặc biệt 618608
Đầu Đuôi
0 2,7,8
1 5
2
3 7,9
4
5 8
6
7 3,5,6
8 1,4,4
9 2,2,5,8,9
Đầu Đuôi
0
8 1
0,9,9 2
7 3
8,8 4
1,7,9 5
7 6
0,3 7
0,5,9 8
3,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 28-01-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 28-01-2021
Giải tám 20
Giải bảy 712
Giải sáu 9947 2031 5046
Giải năm 4278
Giải bốn 97739 90366 82168 98726
36201 30026 39053
Giải ba 69797 59678
Giải nhì 76426
Giải nhất 02747
Đặc biệt 867458
Đầu Đuôi
0 1
1 2
2 0,6,6,6
3 1,9
4 6,7,7
5 3,8
6 6,8
7 8,8
8
9 7
Đầu Đuôi
2 0
0,3 1
1 2
5 3
4
5
2,2,2,4,6 6
4,4,9 7
5,6,7,7 8
3 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 21-01-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 21-01-2021
Giải tám 04
Giải bảy 536
Giải sáu 5114 7688 2899
Giải năm 5303
Giải bốn 12338 87531 85351 81064
93505 70321 27892
Giải ba 09017 84372
Giải nhì 88439
Giải nhất 42389
Đặc biệt 624852
Đầu Đuôi
0 3,4,5
1 4,7
2 1
3 1,6,8,9
4
5 1,2
6 4
7 2
8 8,9
9 2,9
Đầu Đuôi
0
2,3,5 1
5,7,9 2
0 3
0,1,6 4
0 5
3 6
1 7
3,8 8
3,8,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 14-01-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 14-01-2021
Giải tám 20
Giải bảy 065
Giải sáu 8744 8770 8736
Giải năm 9375
Giải bốn 93538 51187 07524 64212
75649 65687 25053
Giải ba 04377 73382
Giải nhì 61009
Giải nhất 17031
Đặc biệt 354957
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 0,4
3 1,6,8
4 4,9
5 3,7
6 5
7 0,5,7
8 2,7,7
9
Đầu Đuôi
2,7 0
3 1
1,8 2
5 3
2,4 4
6,7 5
3 6
5,7,8,8 7
3 8
0,4 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 07-01-2021

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 07-01-2021
Giải tám 19
Giải bảy 099
Giải sáu 0899 7763 1233
Giải năm 7203
Giải bốn 56274 84588 49858 50414
77333 00075 27920
Giải ba 04948 69953
Giải nhì 99253
Giải nhất 50922
Đặc biệt 140054
Đầu Đuôi
0 3
1 4,9
2 0,2
3 3,3
4 8
5 3,3,4,8
6 3
7 4,5
8 8
9 9,9
Đầu Đuôi
2 0
1
2 2
0,3,3,5,5,6 3
1,5,7 4
7 5
6
7
4,5,8 8
1,9,9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 31-12-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 31-12-2020
Giải tám 07
Giải bảy 557
Giải sáu 0426 8085 5136
Giải năm 2854
Giải bốn 21697 71606 84528 44286
43298 13265 16472
Giải ba 60809 94996
Giải nhì 67195
Giải nhất 07921
Đặc biệt 423116
Đầu Đuôi
0 6,7,9
1 6
2 1,6,8
3 6
4
5 4,7
6 5
7 2
8 5,6
9 5,6,7,8
Đầu Đuôi
0
2 1
7 2
3
5 4
6,8,9 5
0,1,2,3,8,9 6
0,5,9 7
2,9 8
0 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 24-12-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 24-12-2020
Giải tám 52
Giải bảy 698
Giải sáu 6890 2472 8933
Giải năm 3047
Giải bốn 91954 91393 99992 11508
22997 22951 98952
Giải ba 99156 28946
Giải nhì 05128
Giải nhất 30551
Đặc biệt 910038
Đầu Đuôi
0 8
1
2 8
3 3,8
4 6,7
5 1,1,2,2,4,6
6
7 2
8
9 0,2,3,7,8
Đầu Đuôi
9 0
5,5 1
5,5,7,9 2
3,9 3
5 4
5
4,5 6
4,9 7
0,2,3,9 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 17-12-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 17-12-2020
Giải tám 40
Giải bảy 989
Giải sáu 9039 7794 7831
Giải năm 0245
Giải bốn 67214 17020 32162 60431
36461 49147 29312
Giải ba 17352 91989
Giải nhì 28808
Giải nhất 29849
Đặc biệt 940018
Đầu Đuôi
0 8
1 2,4,8
2 0
3 1,1,9
4 0,5,7,9
5 2
6 1,2
7
8 9,9
9 4
Đầu Đuôi
2,4 0
3,3,6 1
1,5,6 2
3
1,9 4
4 5
6
4 7
0,1 8
3,4,8,8 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 10-12-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 10-12-2020
Giải tám 60
Giải bảy 122
Giải sáu 5481 5075 6139
Giải năm 8964
Giải bốn 58722 24259 35218 12587
52220 59126 40221
Giải ba 50600 71814
Giải nhì 97847
Giải nhất 36040
Đặc biệt 238040
Đầu Đuôi
0 0
1 4,8
2 0,1,2,2,6
3 9
4 0,0,7
5 9
6 0,4
7 5
8 1,7
9
Đầu Đuôi
0,2,4,4,6 0
2,8 1
2,2 2
3
1,6 4
7 5
2 6
4,8 7
1 8
3,5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 03-12-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 03-12-2020
Giải tám 11
Giải bảy 232
Giải sáu 0226 8621 2327
Giải năm 9582
Giải bốn 62148 09259 12503 71618
62815 41452 14555
Giải ba 31018 70796
Giải nhì 47141
Giải nhất 01086
Đặc biệt 423166
Đầu Đuôi
0 3
1 1,5,8,8
2 1,6,7
3 2
4 1,8
5 2,5,9
6 6
7
8 2,6
9 6
Đầu Đuôi
0
1,2,4 1
3,5,8 2
0 3
4
1,5 5
2,6,8,9 6
2 7
1,1,4 8
5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 26-11-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 26-11-2020
Giải tám 11
Giải bảy 345
Giải sáu 0245 8169 1705
Giải năm 7251
Giải bốn 36586 51328 49853 77152
33097 14955 72029
Giải ba 85468 27340
Giải nhì 88237
Giải nhất 70677
Đặc biệt 315853
Đầu Đuôi
0 5
1 1
2 8,9
3 7
4 0,5,5
5 1,2,3,3,5
6 8,9
7 7
8 6
9 7
Đầu Đuôi
4 0
1,5 1
5 2
5,5 3
4
0,4,4,5 5
8 6
3,7,9 7
2,6 8
2,6 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 19-11-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 19-11-2020
Giải tám 38
Giải bảy 401
Giải sáu 9395 0470 6905
Giải năm 8448
Giải bốn 73281 83780 31699 98192
81014 45082 39410
Giải ba 24255 64828
Giải nhì 33082
Giải nhất 15244
Đặc biệt 907388
Đầu Đuôi
0 1,5
1 0,4
2 8
3 8
4 4,8
5 5
6
7 0
8 0,1,2,2,8
9 2,5,9
Đầu Đuôi
1,7,8 0
0,8 1
8,8,9 2
3
1,4 4
0,5,9 5
6
7
2,3,4,8 8
9 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 12-11-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 12-11-2020
Giải tám 52
Giải bảy 514
Giải sáu 5132 7590 1609
Giải năm 8706
Giải bốn 98605 04774 33951 67214
32116 07026 96567
Giải ba 69671 34953
Giải nhì 57107
Giải nhất 52573
Đặc biệt 021013
Đầu Đuôi
0 5,6,7,9
1 3,4,4,6
2 6
3 2
4
5 1,2,3
6 7
7 1,3,4
8
9 0
Đầu Đuôi
9 0
5,7 1
3,5 2
1,5,7 3
1,1,7 4
0 5
0,1,2 6
0,6 7
8
0 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 05-11-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 05-11-2020
Giải tám 58
Giải bảy 954
Giải sáu 1772 5123 9942
Giải năm 5463
Giải bốn 75316 10966 22229 72349
19805 75677 81167
Giải ba 88207 86335
Giải nhì 73996
Giải nhất 33740
Đặc biệt 711057
Đầu Đuôi
0 5,7
1 6
2 3,9
3 5
4 0,2,9
5 4,7,8
6 3,6,7
7 2,7
8
9 6
Đầu Đuôi
4 0
1
4,7 2
2,6 3
5 4
0,3 5
1,6,9 6
0,5,6,7 7
5 8
2,4 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 29-10-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 29-10-2020
Giải tám 02
Giải bảy 795
Giải sáu 6472 1082 5407
Giải năm 4608
Giải bốn 36690 30022 55415 93244
31271 46792 41864
Giải ba 62503 98560
Giải nhì 53644
Giải nhất 78856
Đặc biệt 454997
Đầu Đuôi
0 2,3,7,8
1 5
2 2
3
4 4,4
5 6
6 0,4
7 1,2
8 2
9 0,2,5,7
Đầu Đuôi
6,9 0
7 1
0,2,7,8,9 2
0 3
4,4,6 4
1,9 5
5 6
0,9 7
0 8
9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 22-10-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 22-10-2020
Giải tám 80
Giải bảy 156
Giải sáu 9726 3687 4241
Giải năm 4851
Giải bốn 82104 51664 86060 74908
83897 08059 30320
Giải ba 80190 62389
Giải nhì 41998
Giải nhất 45293
Đặc biệt 728919
Đầu Đuôi
0 4,8
1 9
2 0,6
3
4 1
5 1,6,9
6 0,4
7
8 0,7,9
9 0,3,7,8
Đầu Đuôi
2,6,8,9 0
4,5 1
2
9 3
0,6 4
5
2,5 6
8,9 7
0,9 8
1,5,8 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 15-10-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 15-10-2020
Giải tám 06
Giải bảy 601
Giải sáu 9348 6853 4976
Giải năm 5962
Giải bốn 80515 88471 04246 43159
51029 93578 20139
Giải ba 79641 02682
Giải nhì 58115
Giải nhất 41440
Đặc biệt 597319
Đầu Đuôi
0 1,6
1 5,5,9
2 9
3 9
4 0,1,6,8
5 3,9
6 2
7 1,6,8
8 2
9
Đầu Đuôi
4 0
0,4,7 1
6,8 2
5 3
4
1,1 5
0,4,7 6
7
4,7 8
1,2,3,5 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 08-10-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 08-10-2020
Giải tám 49
Giải bảy 076
Giải sáu 8106 3989 1306
Giải năm 5333
Giải bốn 68278 98584 72879 23570
82821 03322 16920
Giải ba 92959 78131
Giải nhì 55140
Giải nhất 45464
Đặc biệt 834316
Đầu Đuôi
0 6,6
1 6
2 0,1,2
3 1,3
4 0,9
5 9
6 4
7 0,6,8,9
8 4,9
9
Đầu Đuôi
2,4,7 0
2,3 1
2 2
3 3
6,8 4
5
0,0,1,7 6
7
7 8
4,5,7,8 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 01-10-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 01-10-2020
Giải tám 84
Giải bảy 606
Giải sáu 0177 9635 0091
Giải năm 8761
Giải bốn 67174 01076 79229 44370
82767 11606 79825
Giải ba 35540 33929
Giải nhì 12488
Giải nhất 58645
Đặc biệt 380530
Đầu Đuôi
0 6,6
1
2 5,9,9
3 0,5
4 0,5
5
6 1,7
7 0,4,6,7
8 4,8
9 1
Đầu Đuôi
3,4,7 0
6,9 1
2
3
7,8 4
2,3,4 5
0,0,7 6
6,7 7
8 8
2,2 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 24-09-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 24-09-2020
Giải tám 28
Giải bảy 951
Giải sáu 3951 4132 8265
Giải năm 0977
Giải bốn 39141 91057 09846 41511
67373 97636 14425
Giải ba 58629 94445
Giải nhì 11211
Giải nhất 22127
Đặc biệt 677067
Đầu Đuôi
0
1 1,1
2 5,7,8,9
3 2,6
4 1,5,6
5 1,1,7
6 5,7
7 3,7
8
9
Đầu Đuôi
0
1,1,4,5,5 1
3 2
7 3
4
2,4,6 5
3,4 6
2,5,6,7 7
2 8
2 9

Xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 17-09-2020

XSMN » XS Quảng Bình Thứ năm » XS Quảng Bình 17-09-2020
Giải tám 76
Giải bảy 516
Giải sáu 4256 6873 6215
Giải năm 4350
Giải bốn 51652 79340 97514 04806
22969 14863 30257
Giải ba 73510 59731
Giải nhì 94051
Giải nhất 35290
Đặc biệt 127946
Đầu Đuôi
0 6
1 0,4,5,6
2
3 1
4 0,6
5 0,1,2,6,7
6 3,9
7 3,6
8
9 0
Đầu Đuôi
1,4,5,9 0
3,5 1
5 2
6,7 3
1 4
1 5
0,1,4,5,7 6
5 7
8
6 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua