Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 30-01-2023

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 30-01-2023
Giải tám 05
Giải bảy 038
Giải sáu 7380 4395 6413
Giải năm 2327
Giải bốn 00322 91125 82894 30188
45093 37243 24619
Giải ba 72308 37508
Giải nhì 75896
Giải nhất 44337
Đặc biệt 276645
Đầu Đuôi
0 5,8,8
1 3,9
2 2,5,7
3 7,8
4 3,5
5
6
7
8 0,8
9 3,4,5,6
Đầu Đuôi
8 0
1
2 2
1,4,9 3
9 4
0,2,4,9 5
9 6
2,3 7
0,0,3,8 8
1 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 23-01-2023

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 23-01-2023
Giải tám 15
Giải bảy 107
Giải sáu 2077 8755 7392
Giải năm 2673
Giải bốn 65970 03897 23063 30588
52497 76787 88184
Giải ba 11409 82792
Giải nhì 48382
Giải nhất 31279
Đặc biệt 307019
Đầu Đuôi
0 7,9
1 5,9
2
3
4
5 5
6 3
7 0,3,7,9
8 2,4,7,8
9 2,2,7,7
Đầu Đuôi
7 0
1
8,9,9 2
6,7 3
8 4
1,5 5
6
0,7,8,9,9 7
8 8
0,1,7 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 16-01-2023

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 16-01-2023
Giải tám 03
Giải bảy 277
Giải sáu 5188 0139 8883
Giải năm 2200
Giải bốn 37833 41326 04753 82437
21407 34477 53531
Giải ba 39194 39442
Giải nhì 11430
Giải nhất 41001
Đặc biệt 422124
Đầu Đuôi
0 0,1,3,7
1
2 4,6
3 0,1,3,7,9
4 2
5 3
6
7 7,7
8 3,8
9 4
Đầu Đuôi
0,3 0
0,3 1
4 2
0,3,5,8 3
2,9 4
5
2 6
0,3,7,7 7
8 8
3 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 09-01-2023

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 09-01-2023
Giải tám 29
Giải bảy 296
Giải sáu 5290 6446 0447
Giải năm 7789
Giải bốn 20975 47419 26729 80771
59868 29429 85661
Giải ba 48691 97322
Giải nhì 44888
Giải nhất 63303
Đặc biệt 959593
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 2,9,9,9
3
4 6,7
5
6 1,8
7 1,5
8 8,9
9 0,1,3,6
Đầu Đuôi
9 0
6,7,9 1
2 2
0,9 3
4
7 5
4,9 6
4 7
6,8 8
1,2,2,2,8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 02-01-2023

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 02-01-2023
Giải tám 83
Giải bảy 931
Giải sáu 0634 7828 3785
Giải năm 1897
Giải bốn 82125 52949 35749 18748
09402 47152 14532
Giải ba 02717 48362
Giải nhì 78460
Giải nhất 22742
Đặc biệt 508578
Đầu Đuôi
0 2
1 7
2 5,8
3 1,2,4
4 2,8,9,9
5 2
6 0,2
7 8
8 3,5
9 7
Đầu Đuôi
6 0
3 1
0,3,4,5,6 2
8 3
3 4
2,8 5
6
1,9 7
2,4,7 8
4,4 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 26-12-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 26-12-2022
Giải tám 37
Giải bảy 075
Giải sáu 2147 0967 5477
Giải năm 0517
Giải bốn 53242 19162 29307 68654
24594 14343 58526
Giải ba 07457 54865
Giải nhì 77409
Giải nhất 47569
Đặc biệt 203654
Đầu Đuôi
0 7,9
1 7
2 6
3 7
4 2,3,7
5 4,4,7
6 2,5,7,9
7 5,7
8
9 4
Đầu Đuôi
0
1
4,6 2
4 3
5,5,9 4
6,7 5
2 6
0,1,3,4,5,6,7 7
8
0,6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 19-12-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 19-12-2022
Giải tám 66
Giải bảy 810
Giải sáu 4971 1751 9984
Giải năm 3819
Giải bốn 70238 00711 55539 01154
44317 52580 82854
Giải ba 00366 53441
Giải nhì 61001
Giải nhất 03996
Đặc biệt 296397
Đầu Đuôi
0 1
1 0,1,7,9
2
3 8,9
4 1
5 1,4,4
6 6,6
7 1
8 0,4
9 6,7
Đầu Đuôi
1,8 0
0,1,4,5,7 1
2
3
5,5,8 4
5
6,6,9 6
1,9 7
3 8
1,3 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 12-12-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 12-12-2022
Giải tám 07
Giải bảy 016
Giải sáu 5433 3494 8896
Giải năm 3081
Giải bốn 10526 25836 25093 09691
95166 96127 20923
Giải ba 06870 67159
Giải nhì 10192
Giải nhất 86154
Đặc biệt 497793
Đầu Đuôi
0 7
1 6
2 3,6,7
3 3,6
4
5 4,9
6 6
7 0
8 1
9 1,2,3,3,4,6
Đầu Đuôi
7 0
8,9 1
9 2
2,3,9,9 3
5,9 4
5
1,2,3,6,9 6
0,2 7
8
5 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 05-12-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 05-12-2022
Giải tám 16
Giải bảy 802
Giải sáu 4136 9173 6072
Giải năm 8022
Giải bốn 09668 86823 17416 44058
69993 22540 14963
Giải ba 63217 65117
Giải nhì 61409
Giải nhất 57955
Đặc biệt 323499
Đầu Đuôi
0 2,9
1 6,6,7,7
2 2,3
3 6
4 0
5 5,8
6 3,8
7 2,3
8
9 3,9
Đầu Đuôi
4 0
1
0,2,7 2
2,6,7,9 3
4
5 5
1,1,3 6
1,1 7
5,6 8
0,9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 28-11-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 28-11-2022
Giải tám 50
Giải bảy 666
Giải sáu 5076 8608 9181
Giải năm 6328
Giải bốn 40676 41619 00689 36521
91486 05354 39096
Giải ba 03888 39639
Giải nhì 07571
Giải nhất 00502
Đặc biệt 557810
Đầu Đuôi
0 2,8
1 0,9
2 1,8
3 9
4
5 0,4
6 6
7 1,6,6
8 1,6,8,9
9 6
Đầu Đuôi
1,5 0
2,7,8 1
0 2
3
5 4
5
6,7,7,8,9 6
7
0,2,8 8
1,3,8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 21-11-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 21-11-2022
Giải tám 38
Giải bảy 625
Giải sáu 4266 1483 6227
Giải năm 4595
Giải bốn 73373 22111 32189 37012
11188 39184 94366
Giải ba 26283 55020
Giải nhì 07672
Giải nhất 50967
Đặc biệt 376288
Đầu Đuôi
0
1 1,2
2 0,5,7
3 8
4
5
6 6,6,7
7 2,3
8 3,3,4,8,8,9
9 5
Đầu Đuôi
2 0
1 1
1,7 2
7,8,8 3
8 4
2,9 5
6,6 6
2,6 7
3,8,8 8
8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 14-11-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 14-11-2022
Giải tám 87
Giải bảy 358
Giải sáu 6293 6893 4074
Giải năm 8000
Giải bốn 61937 72964 18762 40163
35144 82281 00325
Giải ba 76971 03266
Giải nhì 71757
Giải nhất 68436
Đặc biệt 974705
Đầu Đuôi
0 0,5
1
2 5
3 6,7
4 4
5 7,8
6 2,3,4,6
7 1,4
8 1,7
9 3,3
Đầu Đuôi
0 0
7,8 1
6 2
6,9,9 3
4,6,7 4
0,2 5
3,6 6
3,5,8 7
5 8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 07-11-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 07-11-2022
Giải tám 21
Giải bảy 676
Giải sáu 8382 1928 4825
Giải năm 6481
Giải bốn 88261 36944 46755 29869
97776 08550 90834
Giải ba 51527 87849
Giải nhì 37431
Giải nhất 77913
Đặc biệt 771195
Đầu Đuôi
0
1 3
2 1,5,7,8
3 1,4
4 4,9
5 0,5
6 1,9
7 6,6
8 1,2
9 5
Đầu Đuôi
5 0
2,3,6,8 1
8 2
1 3
3,4 4
2,5,9 5
7,7 6
2 7
2 8
4,6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 31-10-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 31-10-2022
Giải tám 37
Giải bảy 749
Giải sáu 0240 4795 1514
Giải năm 2484
Giải bốn 52336 90491 19984 50941
94722 96923 35582
Giải ba 21428 63358
Giải nhì 51857
Giải nhất 33851
Đặc biệt 783630
Đầu Đuôi
0
1 4
2 2,3,8
3 0,6,7
4 0,1,9
5 1,7,8
6
7
8 2,4,4
9 1,5
Đầu Đuôi
3,4 0
4,5,9 1
2,8 2
2 3
1,8,8 4
9 5
3 6
3,5 7
2,5 8
4 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 24-10-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 24-10-2022
Giải tám 94
Giải bảy 726
Giải sáu 7284 6608 1646
Giải năm 1063
Giải bốn 36984 62749 35919 08615
96569 95084 47473
Giải ba 59400 20757
Giải nhì 81764
Giải nhất 20653
Đặc biệt 493305
Đầu Đuôi
0 0,5,8
1 5,9
2 6
3
4 6,9
5 3,7
6 3,4,9
7 3
8 4,4,4
9 4
Đầu Đuôi
0 0
1
2
5,6,7 3
6,8,8,8,9 4
0,1 5
2,4 6
5 7
0 8
1,4,6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 17-10-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 17-10-2022
Giải tám 51
Giải bảy 046
Giải sáu 4739 6118 7678
Giải năm 7107
Giải bốn 89083 72529 16053 50891
38943 00398 15995
Giải ba 04288 61066
Giải nhì 90316
Giải nhất 19469
Đặc biệt 594322
Đầu Đuôi
0 7
1 6,8
2 2,9
3 9
4 3,6
5 1,3
6 6,9
7 8
8 3,8
9 1,5,8
Đầu Đuôi
0
5,9 1
2 2
4,5,8 3
4
9 5
1,4,6 6
0 7
1,7,8,9 8
2,3,6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 10-10-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 10-10-2022
Giải tám 68
Giải bảy 732
Giải sáu 9440 4397 6370
Giải năm 4592
Giải bốn 87821 10927 91628 84597
44629 71209 62739
Giải ba 28618 47402
Giải nhì 10722
Giải nhất 35923
Đặc biệt 488036
Đầu Đuôi
0 2,9
1 8
2 1,2,3,7,8,9
3 2,6,9
4 0
5
6 8
7 0
8
9 2,7,7
Đầu Đuôi
4,7 0
2 1
0,2,3,9 2
2 3
4
5
3 6
2,9,9 7
1,2,6 8
0,2,3 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 03-10-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 03-10-2022
Giải tám 52
Giải bảy 686
Giải sáu 8867 5969 0066
Giải năm 5162
Giải bốn 35810 22644 65047 64627
32853 64059 67131
Giải ba 88157 56365
Giải nhì 64979
Giải nhất 18007
Đặc biệt 052774
Đầu Đuôi
0 7
1 0
2 7
3 1
4 4,7
5 2,3,7,9
6 2,5,6,7,9
7 4,9
8 6
9
Đầu Đuôi
1 0
3 1
5,6 2
5 3
4,7 4
6 5
6,8 6
0,2,4,5,6 7
8
5,6,7 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 26-09-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 26-09-2022
Giải tám 56
Giải bảy 984
Giải sáu 2965 6993 1635
Giải năm 3963
Giải bốn 19922 44807 28006 49810
23958 74557 91125
Giải ba 14669 45033
Giải nhì 06147
Giải nhất 41668
Đặc biệt 957707
Đầu Đuôi
0 6,7,7
1 0
2 2,5
3 3,5
4 7
5 6,7,8
6 3,5,8,9
7
8 4
9 3
Đầu Đuôi
1 0
1
2 2
3,6,9 3
8 4
2,3,6 5
0,5 6
0,0,4,5 7
5,6 8
6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 19-09-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 19-09-2022
Giải tám 03
Giải bảy 305
Giải sáu 8852 9240 3440
Giải năm 7254
Giải bốn 06716 55256 51633 38841
30527 14003 96922
Giải ba 18716 43747
Giải nhì 82063
Giải nhất 33901
Đặc biệt 128273
Đầu Đuôi
0 1,3,3,5
1 6,6
2 2,7
3 3
4 0,0,1,7
5 2,4,6
6 3
7 3
8
9
Đầu Đuôi
4,4 0
0,4 1
2,5 2
0,0,3,6,7 3
5 4
0 5
1,1,5 6
2,4 7
8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 12-09-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 12-09-2022
Giải tám 87
Giải bảy 528
Giải sáu 2263 2477 2399
Giải năm 1035
Giải bốn 96023 54551 77024 35384
84624 93865 30924
Giải ba 47580 11848
Giải nhì 77371
Giải nhất 66339
Đặc biệt 776593
Đầu Đuôi
0
1
2 3,4,4,4,8
3 5,9
4 8
5 1
6 3,5
7 1,7
8 0,4,7
9 3,9
Đầu Đuôi
8 0
5,7 1
2
2,6,9 3
2,2,2,8 4
3,6 5
6
7,8 7
2,4 8
3,9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 05-09-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 05-09-2022
Giải tám 45
Giải bảy 680
Giải sáu 6823 6421 4534
Giải năm 1355
Giải bốn 23657 11544 12854 53216
31965 24662 25206
Giải ba 86859 09981
Giải nhì 86161
Giải nhất 09885
Đặc biệt 618848
Đầu Đuôi
0 6
1 6
2 1,3
3 4
4 4,5,8
5 4,5,7,9
6 1,2,5
7
8 0,1,5
9
Đầu Đuôi
8 0
2,6,8 1
6 2
2 3
3,4,5 4
4,5,6,8 5
0,1 6
5 7
4 8
5 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 29-08-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 29-08-2022
Giải tám 94
Giải bảy 496
Giải sáu 1133 3661 3068
Giải năm 7128
Giải bốn 69442 81823 56414 21450
39937 06109 99098
Giải ba 78279 20191
Giải nhì 34265
Giải nhất 28401
Đặc biệt 311495
Đầu Đuôi
0 1,9
1 4
2 3,8
3 3,7
4 2
5 0
6 1,5,8
7 9
8
9 1,4,5,6,8
Đầu Đuôi
5 0
0,6,9 1
4 2
2,3 3
1,9 4
6,9 5
9 6
3 7
2,6,9 8
0,7 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 22-08-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 22-08-2022
Giải tám 58
Giải bảy 595
Giải sáu 6291 9458 6948
Giải năm 4879
Giải bốn 27429 17980 87954 38354
33696 57146 45992
Giải ba 73751 33126
Giải nhì 68692
Giải nhất 92504
Đặc biệt 458321
Đầu Đuôi
0 4
1
2 1,6,9
3
4 6,8
5 1,4,4,8,8
6
7 9
8 0
9 1,2,2,5,6
Đầu Đuôi
8 0
2,5,9 1
9,9 2
3
0,5,5 4
9 5
2,4,9 6
7
4,5,5 8
2,7 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 15-08-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 15-08-2022
Giải tám 20
Giải bảy 990
Giải sáu 3385 3835 9652
Giải năm 5515
Giải bốn 87241 31212 82102 99856
20184 52167 13692
Giải ba 12569 16051
Giải nhì 21243
Giải nhất 76359
Đặc biệt 838207
Đầu Đuôi
0 2,7
1 2,5
2 0
3 5
4 1,3
5 1,2,6,9
6 7,9
7
8 4,5
9 0,2
Đầu Đuôi
2,9 0
4,5 1
0,1,5,9 2
4 3
8 4
1,3,8 5
5 6
0,6 7
8
5,6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 08-08-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 08-08-2022
Giải tám 90
Giải bảy 036
Giải sáu 4100 4896 4461
Giải năm 7698
Giải bốn 83831 90496 48148 71792
74870 15844 29703
Giải ba 14552 34562
Giải nhì 39837
Giải nhất 33929
Đặc biệt 693157
Đầu Đuôi
0 0,3
1
2 9
3 1,6,7
4 4,8
5 2,7
6 1,2
7 0
8
9 0,2,6,6,8
Đầu Đuôi
0,7,9 0
3,6 1
5,6,9 2
0 3
4 4
5
3,9,9 6
3,5 7
4,9 8
2 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 01-08-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 01-08-2022
Giải tám 90
Giải bảy 473
Giải sáu 0950 1855 1774
Giải năm 6655
Giải bốn 13814 75110 95804 33808
61480 93693 71551
Giải ba 36858 15696
Giải nhì 87735
Giải nhất 66227
Đặc biệt 406462
Đầu Đuôi
0 4,8
1 0,4
2 7
3 5
4
5 0,1,5,5,8
6 2
7 3,4
8 0
9 0,3,6
Đầu Đuôi
1,5,8,9 0
5 1
6 2
7,9 3
0,1,7 4
3,5,5 5
9 6
2 7
0,5 8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 25-07-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 25-07-2022
Giải tám 31
Giải bảy 718
Giải sáu 0175 3330 6281
Giải năm 5401
Giải bốn 85174 02025 70197 32209
73353 98693 45575
Giải ba 80375 17938
Giải nhì 08867
Giải nhất 37271
Đặc biệt 203001
Đầu Đuôi
0 1,1,9
1 8
2 5
3 0,1,8
4
5 3
6 7
7 1,4,5,5,5
8 1
9 3,7
Đầu Đuôi
3 0
0,0,3,7,8 1
2
5,9 3
7 4
2,7,7,7 5
6
6,9 7
1,3 8
0 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 18-07-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 18-07-2022
Giải tám 17
Giải bảy 466
Giải sáu 4830 7837 8849
Giải năm 1917
Giải bốn 36543 31614 37685 59651
17075 62238 45252
Giải ba 90309 50801
Giải nhì 62353
Giải nhất 13013
Đặc biệt 658670
Đầu Đuôi
0 1,9
1 3,4,7,7
2
3 0,7,8
4 3,9
5 1,2,3
6 6
7 0,5
8 5
9
Đầu Đuôi
3,7 0
0,5 1
5 2
1,4,5 3
1 4
7,8 5
6 6
1,1,3 7
3 8
0,4 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 11-07-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 11-07-2022
Giải tám 18
Giải bảy 129
Giải sáu 1548 0308 8392
Giải năm 7632
Giải bốn 93710 29795 95475 08781
76207 03809 06353
Giải ba 00056 95511
Giải nhì 92438
Giải nhất 83219
Đặc biệt 131420
Đầu Đuôi
0 7,8,9
1 0,1,8,9
2 0,9
3 2,8
4 8
5 3,6
6
7 5
8 1
9 2,5
Đầu Đuôi
1,2 0
1,8 1
3,9 2
5 3
4
7,9 5
5 6
0 7
0,1,3,4 8
0,1,2 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 04-07-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 04-07-2022
Giải tám 40
Giải bảy 468
Giải sáu 1659 5548 0302
Giải năm 5869
Giải bốn 32081 00383 45630 32863
47318 55860 36577
Giải ba 25568 41361
Giải nhì 40330
Giải nhất 33880
Đặc biệt 834357
Đầu Đuôi
0 2
1 8
2
3 0,0
4 0,8
5 7,9
6 0,1,3,8,8,9
7 7
8 0,1,3
9
Đầu Đuôi
3,3,4,6,8 0
6,8 1
0 2
6,8 3
4
5
6
5,7 7
1,4,6,6 8
5,6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 27-06-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 27-06-2022
Giải tám 34
Giải bảy 423
Giải sáu 8815 9551 5647
Giải năm 4695
Giải bốn 02360 86417 25857 59056
53085 75221 16353
Giải ba 76330 99574
Giải nhì 43059
Giải nhất 70323
Đặc biệt 359272
Đầu Đuôi
0
1 5,7
2 1,3,3
3 0,4
4 7
5 1,3,6,7,9
6 0
7 2,4
8 5
9 5
Đầu Đuôi
3,6 0
2,5 1
7 2
2,2,5 3
3,7 4
1,8,9 5
5 6
1,4,5 7
8
5 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 20-06-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 20-06-2022
Giải tám 65
Giải bảy 811
Giải sáu 3509 8293 5500
Giải năm 7068
Giải bốn 28459 69413 24797 73333
41158 82507 04062
Giải ba 28119 59163
Giải nhì 41069
Giải nhất 20573
Đặc biệt 268899
Đầu Đuôi
0 0,7,9
1 1,3,9
2
3 3
4
5 8,9
6 2,3,5,8,9
7 3
8
9 3,7,9
Đầu Đuôi
0 0
1 1
6 2
1,3,6,7,9 3
4
6 5
6
0,9 7
5,6 8
0,1,5,6,9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 13-06-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 13-06-2022
Giải tám 80
Giải bảy 317
Giải sáu 6080 1007 2434
Giải năm 8076
Giải bốn 01173 98713 06911 44993
12372 49203 14965
Giải ba 28652 26455
Giải nhì 60953
Giải nhất 22993
Đặc biệt 172136
Đầu Đuôi
0 3,7
1 1,3,7
2
3 4,6
4
5 2,3,5
6 5
7 2,3,6
8 0,0
9 3,3
Đầu Đuôi
8,8 0
1 1
5,7 2
0,1,5,7,9,9 3
3 4
5,6 5
3,7 6
0,1 7
8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 06-06-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 06-06-2022
Giải tám 29
Giải bảy 970
Giải sáu 6068 6062 8524
Giải năm 0913
Giải bốn 11614 42767 24877 99688
49705 85178 06069
Giải ba 82703 42636
Giải nhì 03913
Giải nhất 01648
Đặc biệt 851022
Đầu Đuôi
0 3,5
1 3,3,4
2 2,4,9
3 6
4 8
5
6 2,7,8,9
7 0,7,8
8 8
9
Đầu Đuôi
7 0
1
2,6 2
0,1,1 3
1,2 4
0 5
3 6
6,7 7
4,6,7,8 8
2,6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 30-05-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 30-05-2022
Giải tám 59
Giải bảy 253
Giải sáu 7323 9681 7697
Giải năm 8913
Giải bốn 52265 51478 58468 52381
38018 59437 58213
Giải ba 05472 51977
Giải nhì 25396
Giải nhất 88935
Đặc biệt 842882
Đầu Đuôi
0
1 3,3,8
2 3
3 5,7
4
5 3,9
6 5,8
7 2,7,8
8 1,1,2
9 6,7
Đầu Đuôi
0
8,8 1
7,8 2
1,1,2,5 3
4
3,6 5
9 6
3,7,9 7
1,6,7 8
5 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 23-05-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 23-05-2022
Giải tám 49
Giải bảy 872
Giải sáu 9328 2906 0016
Giải năm 0291
Giải bốn 75711 15909 66545 61503
40546 49675 87878
Giải ba 29351 92881
Giải nhì 65417
Giải nhất 31488
Đặc biệt 013131
Đầu Đuôi
0 3,6,9
1 1,6,7
2 8
3 1
4 5,6,9
5 1
6
7 2,5,8
8 1,8
9 1
Đầu Đuôi
0
1,3,5,8,9 1
7 2
0 3
4
4,7 5
0,1,4 6
1 7
2,7,8 8
0,4 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 16-05-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 16-05-2022
Giải tám 87
Giải bảy 899
Giải sáu 7370 6435 5714
Giải năm 7111
Giải bốn 87275 15952 35026 06809
18675 76504 76129
Giải ba 40513 93236
Giải nhì 88226
Giải nhất 90804
Đặc biệt 016727
Đầu Đuôi
0 4,4,9
1 1,3,4
2 6,6,7,9
3 5,6
4
5 2
6
7 0,5,5
8 7
9 9
Đầu Đuôi
7 0
1 1
5 2
1 3
0,0,1 4
3,7,7 5
2,2,3 6
2,8 7
8
0,2,9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 09-05-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 09-05-2022
Giải tám 52
Giải bảy 910
Giải sáu 2167 9039 8228
Giải năm 2148
Giải bốn 67732 85187 08635 17778
86516 63215 84783
Giải ba 68978 40626
Giải nhì 91641
Giải nhất 59564
Đặc biệt 691089
Đầu Đuôi
0
1 0,5,6
2 6,8
3 2,5,9
4 1,8
5 2
6 4,7
7 8,8
8 3,7,9
9
Đầu Đuôi
1 0
4 1
3,5 2
8 3
6 4
1,3 5
1,2 6
6,8 7
2,4,7,7 8
3,8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 02-05-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 02-05-2022
Giải tám 96
Giải bảy 134
Giải sáu 0652 2988 1741
Giải năm 9215
Giải bốn 05126 28960 56468 56337
41903 84692 66026
Giải ba 13359 10758
Giải nhì 40671
Giải nhất 11237
Đặc biệt 148942
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 6,6
3 4,7,7
4 1,2
5 2,8,9
6 0,8
7 1
8 8
9 2,6
Đầu Đuôi
6 0
4,7 1
4,5,9 2
0 3
3 4
1 5
2,2,9 6
3,3 7
5,6,8 8
5 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 11-04-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 11-04-2022
Giải tám 55
Giải bảy 463
Giải sáu 0863 6821 3218
Giải năm 1851
Giải bốn 49621 66250 40164 67178
85942 79983 42486
Giải ba 53564 26248
Giải nhì 09051
Giải nhất 47303
Đặc biệt 314947
Đầu Đuôi
0 3
1 8
2 1,1
3
4 2,7,8
5 0,1,1,5
6 3,3,4,4
7 8
8 3,6
9
Đầu Đuôi
5 0
2,2,5,5 1
4 2
0,6,6,8 3
6,6 4
5 5
8 6
4 7
1,4,7 8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 04-04-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 04-04-2022
Giải tám 17
Giải bảy 476
Giải sáu 8019 3329 3223
Giải năm 0208
Giải bốn 45154 03593 33958 41034
62588 38466 02822
Giải ba 02792 73318
Giải nhì 37773
Giải nhất 62116
Đặc biệt 506632
Đầu Đuôi
0 8
1 6,7,8,9
2 2,3,9
3 2,4
4
5 4,8
6 6
7 3,6
8 8
9 2,3
Đầu Đuôi
0
1
2,3,9 2
2,7,9 3
3,5 4
5
1,6,7 6
1 7
0,1,5,8 8
1,2 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 28-03-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 28-03-2022
Giải tám 05
Giải bảy 789
Giải sáu 4879 7688 1975
Giải năm 8828
Giải bốn 77752 19277 01306 06709
11706 77670 61407
Giải ba 28051 22922
Giải nhì 08676
Giải nhất 69421
Đặc biệt 630611
Đầu Đuôi
0 5,6,6,7,9
1 1
2 1,2,8
3
4
5 1,2
6
7 0,5,6,7,9
8 8,9
9
Đầu Đuôi
7 0
1,2,5 1
2,5 2
3
4
0,7 5
0,0,7 6
0,7 7
2,8 8
0,7,8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 21-03-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 21-03-2022
Giải tám 81
Giải bảy 502
Giải sáu 9375 3216 5380
Giải năm 0613
Giải bốn 09798 41261 61251 31236
92590 55013 28736
Giải ba 39994 67813
Giải nhì 16327
Giải nhất 33799
Đặc biệt 351767
Đầu Đuôi
0 2
1 3,3,3,6
2 7
3 6,6
4
5 1
6 1,7
7 5
8 0,1
9 0,4,8,9
Đầu Đuôi
8,9 0
5,6,8 1
0 2
1,1,1 3
9 4
7 5
1,3,3 6
2,6 7
9 8
9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 14-03-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 14-03-2022
Giải tám 26
Giải bảy 637
Giải sáu 8027 5635 6907
Giải năm 8375
Giải bốn 93324 17258 20010 01815
39639 74181 44775
Giải ba 85230 17201
Giải nhì 57031
Giải nhất 94074
Đặc biệt 463797
Đầu Đuôi
0 1,7
1 0,5
2 4,6,7
3 0,1,5,7,9
4
5 8
6
7 4,5,5
8 1
9 7
Đầu Đuôi
1,3 0
0,3,8 1
2
3
2,7 4
1,3,7,7 5
2 6
0,2,3,9 7
5 8
3 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 07-03-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 07-03-2022
Giải tám 00
Giải bảy 010
Giải sáu 1921 3524 7440
Giải năm 0169
Giải bốn 43194 76307 52747 84246
68901 72968 47362
Giải ba 20950 79396
Giải nhì 11091
Giải nhất 80260
Đặc biệt 266007
Đầu Đuôi
0 0,1,7,7
1 0
2 1,4
3
4 0,6,7
5 0
6 0,2,8,9
7
8
9 1,4,6
Đầu Đuôi
0,1,4,5,6 0
0,2,9 1
6 2
3
2,9 4
5
4,9 6
0,0,4 7
6 8
6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 28-02-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 28-02-2022
Giải tám 49
Giải bảy 620
Giải sáu 8638 7180 4521
Giải năm 8400
Giải bốn 53051 92871 09748 92055
32342 67551 15822
Giải ba 61458 45744
Giải nhì 48146
Giải nhất 60256
Đặc biệt 910720
Đầu Đuôi
0 0
1
2 0,0,1,2
3 8
4 2,4,6,8,9
5 1,1,5,6,8
6
7 1
8 0
9
Đầu Đuôi
0,2,2,8 0
2,5,5,7 1
2,4 2
3
4 4
5 5
4,5 6
7
3,4,5 8
4 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 21-02-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 21-02-2022
Giải tám 20
Giải bảy 676
Giải sáu 8051 5091 2572
Giải năm 2690
Giải bốn 40885 00634 11554 05082
05704 94531 30675
Giải ba 37169 81625
Giải nhì 90244
Giải nhất 15515
Đặc biệt 334626
Đầu Đuôi
0 4
1 5
2 0,5,6
3 1,4
4 4
5 1,4
6 9
7 2,5,6
8 2,5
9 0,1
Đầu Đuôi
2,9 0
3,5,9 1
7,8 2
3
0,3,4,5 4
1,2,7,8 5
2,7 6
7
8
6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 14-02-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 14-02-2022
Giải tám 44
Giải bảy 023
Giải sáu 4448 5627 2270
Giải năm 6266
Giải bốn 41947 07908 93170 23956
27076 13065 66899
Giải ba 16540 84594
Giải nhì 15401
Giải nhất 38000
Đặc biệt 392066
Đầu Đuôi
0 0,1,8
1
2 3,7
3
4 0,4,7,8
5 6
6 5,6,6
7 0,0,6
8
9 4,9
Đầu Đuôi
0,4,7,7 0
0 1
2
2 3
4,9 4
6 5
5,6,6,7 6
2,4 7
0,4 8
9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 07-02-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 07-02-2022
Giải tám 64
Giải bảy 377
Giải sáu 0441 0270 2123
Giải năm 3831
Giải bốn 71266 13623 16901 98238
58827 42371 67364
Giải ba 51060 51701
Giải nhì 62229
Giải nhất 34985
Đặc biệt 060494
Đầu Đuôi
0 1,1
1
2 3,3,7,9
3 1,8
4 1
5
6 0,4,4,6
7 0,1,7
8 5
9 4
Đầu Đuôi
6,7 0
0,0,3,4,7 1
2
2,2 3
6,6,9 4
8 5
6 6
2,7 7
3 8
2 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 31-01-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 31-01-2022
Giải tám 23
Giải bảy 016
Giải sáu 0741 5312 6990
Giải năm 3933
Giải bốn 61840 74504 14823 11905
90466 12613 33661
Giải ba 31137 93324
Giải nhì 58931
Giải nhất 48290
Đặc biệt 412990
Đầu Đuôi
0 4,5
1 2,3,6
2 3,3,4
3 1,3,7
4 0,1
5
6 1,6
7
8
9 0,0,0
Đầu Đuôi
4,9,9,9 0
3,4,6 1
1 2
1,2,2,3 3
0,2 4
0 5
1,6 6
3 7
8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 24-01-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 24-01-2022
Giải tám 76
Giải bảy 049
Giải sáu 6564 4866 3815
Giải năm 8382
Giải bốn 76105 82162 43689 59824
39169 78677 07479
Giải ba 18668 54458
Giải nhì 62099
Giải nhất 04413
Đặc biệt 601401
Đầu Đuôi
0 1,5
1 3,5
2 4
3
4 9
5 8
6 2,4,6,8,9
7 6,7,9
8 2,9
9 9
Đầu Đuôi
0
0 1
6,8 2
1 3
2,6 4
0,1 5
6,7 6
7 7
5,6 8
4,6,7,8,9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 17-01-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 17-01-2022
Giải tám 47
Giải bảy 774
Giải sáu 1624 2162 6558
Giải năm 5240
Giải bốn 53680 87693 81297 05234
00484 25538 02799
Giải ba 97887 00426
Giải nhì 51397
Giải nhất 87515
Đặc biệt 126784
Đầu Đuôi
0
1 5
2 4,6
3 4,8
4 0,7
5 8
6 2
7 4
8 0,4,4,7
9 3,7,7,9
Đầu Đuôi
4,8 0
1
6 2
9 3
2,3,7,8,8 4
1 5
2 6
4,8,9,9 7
3,5 8
9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 10-01-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 10-01-2022
Giải tám 61
Giải bảy 802
Giải sáu 5679 0649 4398
Giải năm 6139
Giải bốn 64180 65396 56273 40209
13860 27072 88904
Giải ba 26592 35817
Giải nhì 66558
Giải nhất 64382
Đặc biệt 214495
Đầu Đuôi
0 2,4,9
1 7
2
3 9
4 9
5 8
6 0,1
7 2,3,9
8 0,2
9 2,5,6,8
Đầu Đuôi
6,8 0
6 1
0,7,8,9 2
7 3
0 4
9 5
9 6
1 7
5,9 8
0,3,4,7 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 03-01-2022

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 03-01-2022
Giải tám 15
Giải bảy 586
Giải sáu 8074 4398 5037
Giải năm 3573
Giải bốn 02455 90702 74034 87715
04081 72762 35686
Giải ba 82406 39737
Giải nhì 49256
Giải nhất 23191
Đặc biệt 697603
Đầu Đuôi
0 2,3,6
1 5,5
2
3 4,7,7
4
5 5,6
6 2
7 3,4
8 1,6,6
9 1,8
Đầu Đuôi
0
8,9 1
0,6 2
0,7 3
3,7 4
1,1,5 5
0,5,8,8 6
3,3 7
9 8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 27-12-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 27-12-2021
Giải tám 13
Giải bảy 809
Giải sáu 3718 2623 4910
Giải năm 2079
Giải bốn 38849 95665 64113 35162
36216 32240 92867
Giải ba 90054 28043
Giải nhì 57984
Giải nhất 39605
Đặc biệt 633293
Đầu Đuôi
0 5,9
1 0,3,3,6,8
2 3
3
4 0,3,9
5 4
6 2,5,7
7 9
8 4
9 3
Đầu Đuôi
1,4 0
1
6 2
1,1,2,4,9 3
5,8 4
0,6 5
1 6
6 7
1 8
0,4,7 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 20-12-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 20-12-2021
Giải tám 12
Giải bảy 176
Giải sáu 0536 2114 5723
Giải năm 1306
Giải bốn 40355 29242 42515 36752
63834 73055 16792
Giải ba 52495 53358
Giải nhì 85529
Giải nhất 51635
Đặc biệt 961260
Đầu Đuôi
0 6
1 2,4,5
2 3,9
3 4,5,6
4 2
5 2,5,5,8
6 0
7 6
8
9 2,5
Đầu Đuôi
6 0
1
1,4,5,9 2
2 3
1,3 4
1,3,5,5,9 5
0,3,7 6
7
5 8
2 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 13-12-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 13-12-2021
Giải tám 44
Giải bảy 922
Giải sáu 0543 1913 5973
Giải năm 4164
Giải bốn 38631 56333 36408 72754
45945 48798 50151
Giải ba 80286 82667
Giải nhì 28038
Giải nhất 47190
Đặc biệt 565995
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2 2
3 1,3,8
4 3,4,5
5 1,4
6 4,7
7 3
8 6
9 0,5,8
Đầu Đuôi
9 0
3,5 1
2 2
1,3,4,7 3
4,5,6 4
4,9 5
8 6
6 7
0,3,9 8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 06-12-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 06-12-2021
Giải tám 28
Giải bảy 196
Giải sáu 7018 5970 4484
Giải năm 0928
Giải bốn 36662 16630 73935 84419
99842 79656 74571
Giải ba 37557 46037
Giải nhì 06799
Giải nhất 35897
Đặc biệt 336429
Đầu Đuôi
0
1 8,9
2 8,8,9
3 0,5,7
4 2
5 6,7
6 2
7 0,1
8 4
9 6,7,9
Đầu Đuôi
3,7 0
7 1
4,6 2
3
8 4
3 5
5,9 6
3,5,9 7
1,2,2 8
1,2,9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 29-11-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 29-11-2021
Giải tám 19
Giải bảy 451
Giải sáu 0157 9113 4046
Giải năm 3119
Giải bốn 18555 95770 55618 23616
71093 88227 81295
Giải ba 91221 41216
Giải nhì 98406
Giải nhất 69902
Đặc biệt 581851
Đầu Đuôi
0 2,6
1 3,6,6,8,9,9
2 1,7
3
4 6
5 1,1,5,7
6
7 0
8
9 3,5
Đầu Đuôi
7 0
2,5,5 1
0 2
1,9 3
4
5,9 5
0,1,1,4 6
2,5 7
1 8
1,1 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 22-11-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 22-11-2021
Giải tám 16
Giải bảy 013
Giải sáu 4062 7740 9167
Giải năm 2403
Giải bốn 03828 97485 34306 09857
29527 52675 62913
Giải ba 26817 60430
Giải nhì 84911
Giải nhất 48493
Đặc biệt 897231
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1,3,3,6,7
2 7,8
3 0,1
4 0
5 7
6 2,7
7 5
8 5
9 3
Đầu Đuôi
3,4 0
1,3 1
6 2
0,1,1,9 3
4
7,8 5
0,1 6
1,2,5,6 7
2 8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 15-11-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 15-11-2021
Giải tám 50
Giải bảy 890
Giải sáu 9363 7941 5806
Giải năm 6374
Giải bốn 62401 09067 61748 51272
28735 89122 70088
Giải ba 10008 11569
Giải nhì 51155
Giải nhất 34244
Đặc biệt 179678
Đầu Đuôi
0 1,6,8
1
2 2
3 5
4 1,4,8
5 0,5
6 3,7,9
7 2,4,8
8 8
9 0
Đầu Đuôi
5,9 0
0,4 1
2,7 2
6 3
4,7 4
3,5 5
0 6
6 7
0,4,7,8 8
6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 08-11-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 08-11-2021
Giải tám 05
Giải bảy 596
Giải sáu 1055 3413 8067
Giải năm 4077
Giải bốn 75297 27163 32487 59789
93056 51208 81888
Giải ba 52382 39633
Giải nhì 51305
Giải nhất 47921
Đặc biệt 319380
Đầu Đuôi
0 5,5,8
1 3
2 1
3 3
4
5 5,6
6 3,7
7 7
8 0,2,7,8,9
9 6,7
Đầu Đuôi
8 0
2 1
8 2
1,3,6 3
4
0,0,5 5
5,9 6
6,7,8,9 7
0,8 8
8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 01-11-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 01-11-2021
Giải tám 66
Giải bảy 365
Giải sáu 6623 6721 2319
Giải năm 9634
Giải bốn 27871 71416 91080 56503
74296 78858 66738
Giải ba 75054 57884
Giải nhì 53359
Giải nhất 68424
Đặc biệt 765334
Đầu Đuôi
0 3
1 6,9
2 1,3,4
3 4,4,8
4
5 4,8,9
6 5,6
7 1
8 0,4
9 6
Đầu Đuôi
8 0
2,7 1
2
0,2 3
2,3,3,5,8 4
6 5
1,6,9 6
7
3,5 8
1,5 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 25-10-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 25-10-2021
Giải tám 80
Giải bảy 564
Giải sáu 2245 4249 1785
Giải năm 5578
Giải bốn 88790 37373 64350 22554
13982 83120 61754
Giải ba 48854 01440
Giải nhì 52098
Giải nhất 25791
Đặc biệt 977123
Đầu Đuôi
0
1
2 0,3
3
4 0,5,9
5 0,4,4,4
6 4
7 3,8
8 0,2,5
9 0,1,8
Đầu Đuôi
2,4,5,8,9 0
9 1
8 2
2,7 3
5,5,5,6 4
4,8 5
6
7
7,9 8
4 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 18-10-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 18-10-2021
Giải tám 63
Giải bảy 763
Giải sáu 3563 4454 5625
Giải năm 5052
Giải bốn 57526 82978 27989 27779
29219 50532 12769
Giải ba 81536 32264
Giải nhì 97335
Giải nhất 61854
Đặc biệt 946170
Đầu Đuôi
0
1 9
2 5,6
3 2,5,6
4
5 2,4,4
6 3,3,3,4,9
7 0,8,9
8 9
9
Đầu Đuôi
7 0
1
3,5 2
6,6,6 3
5,5,6 4
2,3 5
2,3 6
7
7 8
1,6,7,8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 11-10-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 11-10-2021
Giải tám 28
Giải bảy 467
Giải sáu 4465 6044 0768
Giải năm 1174
Giải bốn 53579 68431 84623 23153
62756 06945 17650
Giải ba 30029 25268
Giải nhì 35677
Giải nhất 44241
Đặc biệt 544789
Đầu Đuôi
0
1
2 3,8,9
3 1
4 1,4,5
5 0,3,6
6 5,7,8,8
7 4,7,9
8 9
9
Đầu Đuôi
5 0
3,4 1
2
2,5 3
4,7 4
4,6 5
5 6
6,7 7
2,6,6 8
2,7,8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 04-10-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 04-10-2021
Giải tám 37
Giải bảy 002
Giải sáu 9127 2690 7888
Giải năm 9818
Giải bốn 62269 44888 52858 26861
58616 95618 11539
Giải ba 00695 36140
Giải nhì 13663
Giải nhất 95803
Đặc biệt 973611
Đầu Đuôi
0 2,3
1 1,6,8,8
2 7
3 7,9
4 0
5 8
6 1,3,9
7
8 8,8
9 0,5
Đầu Đuôi
4,9 0
1,6 1
0 2
0,6 3
4
9 5
1 6
2,3 7
1,1,5,8,8 8
3,6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 27-09-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 27-09-2021
Giải tám 67
Giải bảy 097
Giải sáu 0237 0603 7710
Giải năm 2201
Giải bốn 44135 22987 26078 22178
57054 33904 88430
Giải ba 36118 83085
Giải nhì 08622
Giải nhất 97140
Đặc biệt 055753
Đầu Đuôi
0 1,3,4
1 0,8
2 2
3 0,5,7
4 0
5 3,4
6 7
7 8,8
8 5,7
9 7
Đầu Đuôi
1,3,4 0
0 1
2 2
0,5 3
0,5 4
3,8 5
6
3,6,8,9 7
1,7,7 8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 20-09-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 20-09-2021
Giải tám 13
Giải bảy 605
Giải sáu 5531 9436 8912
Giải năm 5473
Giải bốn 33291 36286 94060 27150
09066 11754 39681
Giải ba 74899 89191
Giải nhì 32732
Giải nhất 51069
Đặc biệt 834388
Đầu Đuôi
0 5
1 2,3
2
3 1,2,6
4
5 0,4
6 0,6,9
7 3
8 1,6,8
9 1,1,9
Đầu Đuôi
5,6 0
3,8,9,9 1
1,3 2
1,7 3
5 4
0 5
3,6,8 6
7
8 8
6,9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 13-09-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 13-09-2021
Giải tám 26
Giải bảy 217
Giải sáu 2949 8071 1787
Giải năm 3325
Giải bốn 51882 31450 51479 00809
34287 31282 91629
Giải ba 48961 42473
Giải nhì 91943
Giải nhất 27377
Đặc biệt 042296
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 5,6,9
3
4 3,9
5 0
6 1
7 1,3,7,9
8 2,2,7,7
9 6
Đầu Đuôi
5 0
6,7 1
8,8 2
4,7 3
4
2 5
2,9 6
1,7,8,8 7
8
0,2,4,7 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 06-09-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 06-09-2021
Giải tám 94
Giải bảy 254
Giải sáu 4796 4061 0741
Giải năm 8777
Giải bốn 28391 33333 08054 94407
77407 29307 07129
Giải ba 49312 39538
Giải nhì 48094
Giải nhất 79940
Đặc biệt 981117
Đầu Đuôi
0 7,7,7
1 2,7
2 9
3 3,8
4 0,1
5 4,4
6 1
7 7
8
9 1,4,4,6
Đầu Đuôi
4 0
4,6,9 1
1 2
3 3
5,5,9,9 4
5
9 6
0,0,0,1,7 7
3 8
2 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 30-08-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 30-08-2021
Giải tám 34
Giải bảy 610
Giải sáu 4662 0290 5694
Giải năm 5278
Giải bốn 50841 33951 07183 70742
63324 76898 85398
Giải ba 23757 30338
Giải nhì 91205
Giải nhất 94251
Đặc biệt 274525
Đầu Đuôi
0 5
1 0
2 4,5
3 4,8
4 1,2
5 1,1,7
6 2
7 8
8 3
9 0,4,8,8
Đầu Đuôi
1,9 0
4,5,5 1
4,6 2
8 3
2,3,9 4
0,2 5
6
5 7
3,7,9,9 8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 23-08-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 23-08-2021
Giải tám 22
Giải bảy 888
Giải sáu 3358 1777 7573
Giải năm 8100
Giải bốn 88370 88543 71323 02889
88916 00615 13475
Giải ba 98010 28043
Giải nhì 43272
Giải nhất 51528
Đặc biệt 867368
Đầu Đuôi
0 0
1 0,5,6
2 2,3,8
3
4 3,3
5 8
6 8
7 0,2,3,5,7
8 8,9
9
Đầu Đuôi
0,1,7 0
1
2,7 2
2,4,4,7 3
4
1,7 5
1 6
7 7
2,5,6,8 8
8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 16-08-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 16-08-2021
Giải tám 56
Giải bảy 207
Giải sáu 0114 3154 9493
Giải năm 8039
Giải bốn 41264 69554 54963 38078
81286 26300 54348
Giải ba 35270 00334
Giải nhì 73263
Giải nhất 01443
Đặc biệt 702948
Đầu Đuôi
0 0,7
1 4
2
3 4,9
4 3,8,8
5 4,4,6
6 3,3,4
7 0,8
8 6
9 3
Đầu Đuôi
0,7 0
1
2
4,6,6,9 3
1,3,5,5,6 4
5
5,8 6
0 7
4,4,7 8
3 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 09-08-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 09-08-2021
Giải tám 07
Giải bảy 742
Giải sáu 2031 3224 5117
Giải năm 0126
Giải bốn 17852 48133 05892 26813
84446 52036 69823
Giải ba 58674 53660
Giải nhì 13760
Giải nhất 45917
Đặc biệt 075450
Đầu Đuôi
0 7
1 3,7,7
2 3,4,6
3 1,3,6
4 2,6
5 0,2
6 0,0
7 4
8
9 2
Đầu Đuôi
5,6,6 0
3 1
4,5,9 2
1,2,3 3
2,7 4
5
2,3,4 6
0,1,1 7
8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 26-07-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 26-07-2021
Giải tám 19
Giải bảy 281
Giải sáu 6695 2382 9829
Giải năm 8760
Giải bốn 60229 49760 66376 22716
22389 79611 03818
Giải ba 38085 65849
Giải nhì 72461
Giải nhất 73781
Đặc biệt 393930
Đầu Đuôi
0
1 1,6,8,9
2 9,9
3 0
4 9
5
6 0,0,1
7 6
8 1,1,2,5,9
9 5
Đầu Đuôi
3,6,6 0
1,6,8,8 1
8 2
3
4
8,9 5
1,7 6
7
1 8
1,2,2,4,8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 19-07-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 19-07-2021
Giải tám 06
Giải bảy 695
Giải sáu 2570 1389 0623
Giải năm 3729
Giải bốn 28302 86103 09804 00708
37915 61657 42249
Giải ba 16989 07045
Giải nhì 93933
Giải nhất 28094
Đặc biệt 137619
Đầu Đuôi
0 2,3,4,6,8
1 5,9
2 3,9
3 3
4 5,9
5 7
6
7 0
8 9,9
9 4,5
Đầu Đuôi
7 0
1
0 2
0,2,3 3
0,9 4
1,4,9 5
0 6
5 7
0 8
1,2,4,8,8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 12-07-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 12-07-2021
Giải tám 50
Giải bảy 478
Giải sáu 9922 1463 8593
Giải năm 2951
Giải bốn 66360 13378 48329 65589
22568 26089 91181
Giải ba 52323 34797
Giải nhì 10123
Giải nhất 15548
Đặc biệt 964956
Đầu Đuôi
0
1
2 2,3,3,9
3
4 8
5 0,1,6
6 0,3,8
7 8,8
8 1,9,9
9 3,7
Đầu Đuôi
5,6 0
5,8 1
2 2
2,2,6,9 3
4
5
5 6
9 7
4,6,7,7 8
2,8,8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 05-07-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 05-07-2021
Giải tám 98
Giải bảy 498
Giải sáu 5324 2952 9152
Giải năm 0802
Giải bốn 65111 58426 38428 26715
56875 46424 27030
Giải ba 31437 88619
Giải nhì 99664
Giải nhất 12895
Đặc biệt 456199
Đầu Đuôi
0 2
1 1,5,9
2 4,4,6,8
3 0,7
4
5 2,2
6 4
7 5
8
9 5,8,8,9
Đầu Đuôi
3 0
1 1
0,5,5 2
3
2,2,6 4
1,7,9 5
2 6
3 7
2,9,9 8
1,9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 28-06-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 28-06-2021
Giải tám 97
Giải bảy 132
Giải sáu 6624 7876 2917
Giải năm 5464
Giải bốn 19038 85521 25601 87174
79797 17822 88311
Giải ba 24276 25010
Giải nhì 88986
Giải nhất 21582
Đặc biệt 140646
Đầu Đuôi
0 1
1 0,1,7
2 1,2,4
3 2,8
4 6
5
6 4
7 4,6,6
8 2,6
9 7,7
Đầu Đuôi
1 0
0,1,2 1
2,3,8 2
3
2,6,7 4
5
4,7,7,8 6
1,9,9 7
3 8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 21-06-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 21-06-2021
Giải tám 75
Giải bảy 009
Giải sáu 1968 9333 1769
Giải năm 5559
Giải bốn 54388 02070 70474 73367
12081 48913 52004
Giải ba 34625 81083
Giải nhì 88367
Giải nhất 64120
Đặc biệt 090797
Đầu Đuôi
0 4,9
1 3
2 0,5
3 3
4
5 9
6 7,7,8,9
7 0,4,5
8 1,3,8
9 7
Đầu Đuôi
2,7 0
8 1
2
1,3,8 3
0,7 4
2,7 5
6
6,6,9 7
6,8 8
0,5,6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 14-06-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 14-06-2021
Giải tám 47
Giải bảy 225
Giải sáu 1068 2672 8222
Giải năm 4374
Giải bốn 58181 04263 94000 16619
70261 11810 01224
Giải ba 97908 13802
Giải nhì 35797
Giải nhất 36767
Đặc biệt 606573
Đầu Đuôi
0 0,2,8
1 0,9
2 2,4,5
3
4 7
5
6 1,3,7,8
7 2,3,4
8 1
9 7
Đầu Đuôi
0,1 0
6,8 1
0,2,7 2
6,7 3
2,7 4
2 5
6
4,6,9 7
0,6 8
1 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 07-06-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 07-06-2021
Giải tám 58
Giải bảy 413
Giải sáu 4731 8763 6069
Giải năm 2704
Giải bốn 49752 92997 22853 47719
60385 96071 73144
Giải ba 05575 42695
Giải nhì 43429
Giải nhất 23069
Đặc biệt 289312
Đầu Đuôi
0 4
1 2,3,9
2 9
3 1
4 4
5 2,3,8
6 3,9,9
7 1,5
8 5
9 5,7
Đầu Đuôi
0
3,7 1
1,5 2
1,5,6 3
0,4 4
7,8,9 5
6
9 7
5 8
1,2,6,6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 31-05-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 31-05-2021
Giải tám 46
Giải bảy 202
Giải sáu 0698 9956 6661
Giải năm 3778
Giải bốn 31390 65714 84562 02463
64594 45092 68303
Giải ba 96589 24550
Giải nhì 21077
Giải nhất 14753
Đặc biệt 001895
Đầu Đuôi
0 2,3
1 4
2
3
4 6
5 0,3,6
6 1,2,3
7 7,8
8 9
9 0,2,4,5,8
Đầu Đuôi
5,9 0
6 1
0,6,9 2
0,5,6 3
1,9 4
9 5
4,5 6
7 7
7,9 8
8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 24-05-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 24-05-2021
Giải tám 83
Giải bảy 540
Giải sáu 4354 6115 2568
Giải năm 6140
Giải bốn 68659 40277 88850 85474
47085 59165 51187
Giải ba 44634 39071
Giải nhì 34084
Giải nhất 96910
Đặc biệt 237426
Đầu Đuôi
0
1 0,5
2 6
3 4
4 0,0
5 0,4,9
6 5,8
7 1,4,7
8 3,4,5,7
9
Đầu Đuôi
1,4,4,5 0
7 1
2
8 3
3,5,7,8 4
1,6,8 5
2 6
7,8 7
6 8
5 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 17-05-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 17-05-2021
Giải tám 83
Giải bảy 792
Giải sáu 5670 6070 2342
Giải năm 1431
Giải bốn 45123 45309 37258 45008
33198 35497 14541
Giải ba 92735 38972
Giải nhì 86654
Giải nhất 35093
Đặc biệt 469506
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1
2 3
3 1,5
4 1,2
5 4,8
6
7 0,0,2
8 3
9 2,3,7,8
Đầu Đuôi
7,7 0
3,4 1
4,7,9 2
2,8,9 3
5 4
3 5
0 6
9 7
0,5,9 8
0 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 10-05-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 10-05-2021
Giải tám 06
Giải bảy 547
Giải sáu 6487 2580 5418
Giải năm 4646
Giải bốn 49474 35020 19958 89876
83329 59158 32295
Giải ba 77798 72563
Giải nhì 10492
Giải nhất 69455
Đặc biệt 807860
Đầu Đuôi
0 6
1 8
2 0,9
3
4 6,7
5 5,8,8
6 0,3
7 4,6
8 0,7
9 2,5,8
Đầu Đuôi
2,6,8 0
1
9 2
6 3
7 4
5,9 5
0,4,7 6
4,8 7
1,5,5,9 8
2 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 03-05-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 03-05-2021
Giải tám 72
Giải bảy 656
Giải sáu 2685 9550 5619
Giải năm 2397
Giải bốn 70231 36285 71327 73188
52798 15076 68598
Giải ba 61952 82390
Giải nhì 71767
Giải nhất 31943
Đặc biệt 385088
Đầu Đuôi
0
1 9
2 7
3 1
4 3
5 0,2,6
6 7
7 2,6
8 5,5,8,8
9 0,7,8,8
Đầu Đuôi
5,9 0
3 1
5,7 2
4 3
4
8,8 5
5,7 6
2,6,9 7
8,8,9,9 8
1 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 26-04-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 26-04-2021
Giải tám 65
Giải bảy 844
Giải sáu 2231 3458 5706
Giải năm 1464
Giải bốn 63809 24804 59144 79308
30242 59684 42510
Giải ba 68388 46467
Giải nhì 07465
Giải nhất 51276
Đặc biệt 736413
Đầu Đuôi
0 4,6,8,9
1 0,3
2
3 1
4 2,4,4
5 8
6 4,5,5,7
7 6
8 4,8
9
Đầu Đuôi
1 0
3 1
4 2
1 3
0,4,4,6,8 4
6,6 5
0,7 6
6 7
0,5,8 8
0 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 19-04-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 19-04-2021
Giải tám 17
Giải bảy 517
Giải sáu 1494 7292 4632
Giải năm 6479
Giải bốn 78289 78763 32276 97294
14589 63274 83685
Giải ba 10675 23246
Giải nhì 58961
Giải nhất 15945
Đặc biệt 313089
Đầu Đuôi
0
1 7,7
2
3 2
4 5,6
5
6 1,3
7 4,5,6,9
8 5,9,9,9
9 2,4,4
Đầu Đuôi
0
6 1
3,9 2
6 3
7,9,9 4
4,7,8 5
4,7 6
1,1 7
8
7,8,8,8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 12-04-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 12-04-2021
Giải tám 39
Giải bảy 146
Giải sáu 0149 0192 8756
Giải năm 9784
Giải bốn 15571 75866 26974 08249
42217 73845 78546
Giải ba 09485 78794
Giải nhì 39373
Giải nhất 99158
Đặc biệt 463088
Đầu Đuôi
0
1 7
2
3 9
4 5,6,6,9,9
5 6,8
6 6
7 1,3,4
8 4,5,8
9 2,4
Đầu Đuôi
0
7 1
9 2
7 3
7,8,9 4
4,8 5
4,4,5,6 6
1 7
5,8 8
3,4,4 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 05-04-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 05-04-2021
Giải tám 47
Giải bảy 106
Giải sáu 8640 9717 1744
Giải năm 8250
Giải bốn 44441 57008 27203 79079
90585 98997 04741
Giải ba 39037 33784
Giải nhì 57182
Giải nhất 90408
Đặc biệt 315288
Đầu Đuôi
0 3,6,8,8
1 7
2
3 7
4 0,1,1,4,7
5 0
6
7 9
8 2,4,5,8
9 7
Đầu Đuôi
4,5 0
4,4 1
8 2
0 3
4,8 4
8 5
0 6
1,3,4,9 7
0,0,8 8
7 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 29-03-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 29-03-2021
Giải tám 24
Giải bảy 973
Giải sáu 7648 6005 7004
Giải năm 5164
Giải bốn 87283 38381 83311 18282
99581 14645 22501
Giải ba 02956 47008
Giải nhì 71420
Giải nhất 69145
Đặc biệt 956225
Đầu Đuôi
0 1,4,5,8
1 1
2 0,4,5
3
4 5,5,8
5 6
6 4
7 3
8 1,1,2,3
9
Đầu Đuôi
2 0
0,1,8,8 1
8 2
7,8 3
0,2,6 4
0,2,4,4 5
5 6
7
0,4 8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 22-03-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 22-03-2021
Giải tám 72
Giải bảy 788
Giải sáu 6850 5019 8819
Giải năm 6917
Giải bốn 75612 28770 72417 22951
74318 32580 15708
Giải ba 98078 22767
Giải nhì 10071
Giải nhất 76197
Đặc biệt 464197
Đầu Đuôi
0 8
1 2,7,7,8,9,9
2
3
4
5 0,1
6 7
7 0,1,2,8
8 0,8
9 7,7
Đầu Đuôi
5,7,8 0
5,7 1
1,7 2
3
4
5
6
1,1,6,9,9 7
0,1,7,8 8
1,1 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 15-03-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 15-03-2021
Giải tám 12
Giải bảy 495
Giải sáu 7721 3180 6650
Giải năm 6369
Giải bốn 54718 59705 20975 79097
60416 36314 31374
Giải ba 20525 80152
Giải nhì 82375
Giải nhất 29816
Đặc biệt 285463
Đầu Đuôi
0 5
1 2,4,6,6,8
2 1,5
3
4
5 0,2
6 3,9
7 4,5,5
8 0
9 5,7
Đầu Đuôi
5,8 0
2 1
1,5 2
6 3
1,7 4
0,2,7,7,9 5
1,1 6
9 7
1 8
6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 08-03-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 08-03-2021
Giải tám 40
Giải bảy 503
Giải sáu 0737 1256 8445
Giải năm 5609
Giải bốn 18234 01219 18483 88221
27057 24037 77660
Giải ba 12380 65076
Giải nhì 75678
Giải nhất 77380
Đặc biệt 244529
Đầu Đuôi
0 3,9
1 9
2 1,9
3 4,7,7
4 0,5
5 6,7
6 0
7 6,8
8 0,0,3
9
Đầu Đuôi
4,6,8,8 0
2 1
2
0,8 3
3 4
4 5
5,7 6
3,3,5 7
7 8
0,1,2 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 01-03-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 01-03-2021
Giải tám 11
Giải bảy 398
Giải sáu 6440 4685 6150
Giải năm 8357
Giải bốn 88109 24587 96000 18685
06448 19662 16950
Giải ba 86644 10420
Giải nhì 00067
Giải nhất 57913
Đặc biệt 666323
Đầu Đuôi
0 0,9
1 1,3
2 0,3
3
4 0,4,8
5 0,0,7
6 2,7
7
8 5,5,7
9 8
Đầu Đuôi
0,2,4,5,5 0
1 1
6 2
1,2 3
4 4
8,8 5
6
5,6,8 7
4,9 8
0 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 22-02-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 22-02-2021
Giải tám 92
Giải bảy 388
Giải sáu 1508 5699 7820
Giải năm 9144
Giải bốn 96838 43392 86460 10583
80049 45061 08992
Giải ba 25139 64057
Giải nhì 87563
Giải nhất 68978
Đặc biệt 474785
Đầu Đuôi
0 8
1
2 0
3 8,9
4 4,9
5 7
6 0,1,3
7 8
8 3,5,8
9 2,2,2,9
Đầu Đuôi
2,6 0
6 1
9,9,9 2
6,8 3
4 4
8 5
6
5 7
0,3,7,8 8
3,4,9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 15-02-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 15-02-2021
Giải tám 22
Giải bảy 920
Giải sáu 7213 2197 5039
Giải năm 8020
Giải bốn 14140 98374 69000 40761
73812 13575 70018
Giải ba 06944 17128
Giải nhì 25776
Giải nhất 38643
Đặc biệt 854877
Đầu Đuôi
0 0
1 2,3,8
2 0,0,2,8
3 9
4 0,3,4
5
6 1
7 4,5,6,7
8
9 7
Đầu Đuôi
0,2,2,4 0
6 1
1,2 2
1,4 3
4,7 4
7 5
7 6
7,9 7
1,2 8
3 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 08-02-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 08-02-2021
Giải tám 13
Giải bảy 839
Giải sáu 5873 4443 7074
Giải năm 2291
Giải bốn 87516 90210 27035 77073
89284 72243 87933
Giải ba 83079 71541
Giải nhì 75910
Giải nhất 79168
Đặc biệt 945364
Đầu Đuôi
0
1 0,0,3,6
2
3 3,5,9
4 1,3,3
5
6 4,8
7 3,3,4,9
8 4
9 1
Đầu Đuôi
1,1 0
4,9 1
2
1,3,4,4,7,7 3
6,7,8 4
3 5
1 6
7
6 8
3,7 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 01-02-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 01-02-2021
Giải tám 50
Giải bảy 691
Giải sáu 7547 1905 9586
Giải năm 0118
Giải bốn 60185 02282 31986 63772
30915 61816 30793
Giải ba 99191 42217
Giải nhì 92877
Giải nhất 83856
Đặc biệt 311841
Đầu Đuôi
0 5
1 5,6,7,8
2
3
4 1,7
5 0,6
6
7 2,7
8 2,5,6,6
9 1,1,3
Đầu Đuôi
5 0
4,9,9 1
7,8 2
9 3
4
0,1,8 5
1,5,8,8 6
1,4,7 7
1 8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 25-01-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 25-01-2021
Giải tám 42
Giải bảy 994
Giải sáu 2390 1429 0632
Giải năm 6246
Giải bốn 98735 86919 02827 01011
02723 69567 84796
Giải ba 99426 63643
Giải nhì 78757
Giải nhất 56196
Đặc biệt 226388
Đầu Đuôi
0
1 1,9
2 3,6,7,9
3 2,5
4 2,3,6
5 7
6 7
7
8 8
9 0,4,6,6
Đầu Đuôi
9 0
1 1
3,4 2
2,4 3
9 4
3 5
2,4,9,9 6
2,5,6 7
8 8
1,2 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 18-01-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 18-01-2021
Giải tám 88
Giải bảy 599
Giải sáu 7986 7401 5410
Giải năm 8568
Giải bốn 44338 03911 78165 21716
07393 30357 71123
Giải ba 98418 49149
Giải nhì 49929
Giải nhất 20248
Đặc biệt 266089
Đầu Đuôi
0 1
1 0,1,6,8
2 3,9
3 8
4 8,9
5 7
6 5,8
7
8 6,8,9
9 3,9
Đầu Đuôi
1 0
0,1 1
2
2,9 3
4
6 5
1,8 6
5 7
1,3,4,6,8 8
2,4,8,9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 11-01-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 11-01-2021
Giải tám 26
Giải bảy 434
Giải sáu 5726 8644 0596
Giải năm 3263
Giải bốn 52352 38662 49709 95112
31756 41837 86215
Giải ba 81332 55847
Giải nhì 74117
Giải nhất 75126
Đặc biệt 038803
Đầu Đuôi
0 3,9
1 2,5,7
2 6,6,6
3 2,4,7
4 4,7
5 2,6
6 2,3
7
8
9 6
Đầu Đuôi
0
1
1,3,5,6 2
0,6 3
3,4 4
1 5
2,2,2,5,9 6
1,3,4 7
8
0 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 04-01-2021

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 04-01-2021
Giải tám 45
Giải bảy 155
Giải sáu 9357 7005 2438
Giải năm 8286
Giải bốn 35192 72568 00871 59013
56821 57548 44510
Giải ba 10249 31568
Giải nhì 21124
Giải nhất 97725
Đặc biệt 674382
Đầu Đuôi
0 5
1 0,3
2 1,4,5
3 8
4 5,8,9
5 5,7
6 8,8
7 1
8 2,6
9 2
Đầu Đuôi
1 0
2,7 1
8,9 2
1 3
2 4
0,2,4,5 5
8 6
5 7
3,4,6,6 8
4 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 28-12-2020

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 28-12-2020
Giải tám 92
Giải bảy 516
Giải sáu 9769 1579 1965
Giải năm 8610
Giải bốn 14140 76899 72763 94812
74625 74265 76874
Giải ba 74075 27565
Giải nhì 90606
Giải nhất 22079
Đặc biệt 739446
Đầu Đuôi
0 6
1 0,2,6
2 5
3
4 0,6
5
6 3,5,5,5,9
7 4,5,9,9
8
9 2,9
Đầu Đuôi
1,4 0
1
1,9 2
6 3
7 4
2,6,6,6,7 5
0,1,4 6
7
8
6,7,7,9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 21-12-2020

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 21-12-2020
Giải tám 13
Giải bảy 707
Giải sáu 5071 9578 5366
Giải năm 0753
Giải bốn 18255 64536 49722 92150
14044 82495 32920
Giải ba 28992 73140
Giải nhì 16471
Giải nhất 59167
Đặc biệt 535685
Đầu Đuôi
0 7
1 3
2 0,2
3 6
4 0,4
5 0,3,5
6 6,7
7 1,1,8
8 5
9 2,5
Đầu Đuôi
2,4,5 0
7,7 1
2,9 2
1,5 3
4 4
5,8,9 5
3,6 6
0,6 7
7 8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 14-12-2020

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 14-12-2020
Giải tám 00
Giải bảy 747
Giải sáu 7120 9053 3443
Giải năm 7020
Giải bốn 80454 77841 80561 17950
00066 09376 86761
Giải ba 64547 05185
Giải nhì 74580
Giải nhất 41259
Đặc biệt 075839
Đầu Đuôi
0 0
1
2 0,0
3 9
4 1,3,7,7
5 0,3,4,9
6 1,1,6
7 6
8 0,5
9
Đầu Đuôi
0,2,2,5,8 0
4,6,6 1
2
4,5 3
5 4
8 5
6,7 6
4,4 7
8
3,5 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 07-12-2020

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 07-12-2020
Giải tám 77
Giải bảy 607
Giải sáu 6349 3096 9705
Giải năm 6647
Giải bốn 47967 91613 67242 65704
95973 05696 28193
Giải ba 88459 61730
Giải nhì 27922
Giải nhất 13226
Đặc biệt 204929
Đầu Đuôi
0 4,5,7
1 3
2 2,6,9
3 0
4 2,7,9
5 9
6 7
7 3,7
8
9 3,6,6
Đầu Đuôi
3 0
1
2,4 2
1,7,9 3
0 4
0 5
2,9,9 6
0,4,6,7 7
8
2,4,5 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 30-11-2020

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 30-11-2020
Giải tám 55
Giải bảy 862
Giải sáu 2215 3161 8115
Giải năm 0956
Giải bốn 66733 29344 69319 15846
39499 72072 12281
Giải ba 47463 95888
Giải nhì 57666
Giải nhất 74022
Đặc biệt 306578
Đầu Đuôi
0
1 5,5,9
2 2
3 3
4 4,6
5 5,6
6 1,2,3,6
7 2,8
8 1,8
9 9
Đầu Đuôi
0
6,8 1
2,6,7 2
3,6 3
4 4
1,1,5 5
4,5,6 6
7
7,8 8
1,9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 23-11-2020

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 23-11-2020
Giải tám 77
Giải bảy 428
Giải sáu 9263 8425 4494
Giải năm 5774
Giải bốn 55058 57648 16658 99821
85019 45556 63603
Giải ba 69435 66963
Giải nhì 82521
Giải nhất 37642
Đặc biệt 755767
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 1,1,5,8
3 5
4 2,8
5 6,8,8
6 3,3,7
7 4,7
8
9 4
Đầu Đuôi
0
2,2 1
4 2
0,6,6 3
7,9 4
2,3 5
5 6
6,7 7
2,4,5,5 8
1 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 16-11-2020

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 16-11-2020
Giải tám 53
Giải bảy 998
Giải sáu 0883 3183 5449
Giải năm 4308
Giải bốn 94787 04341 22706 23088
69294 14903 63553
Giải ba 90034 18218
Giải nhì 68066
Giải nhất 66137
Đặc biệt 717265
Đầu Đuôi
0 3,6,8
1 8
2
3 4,7
4 1,9
5 3,3
6 5,6
7
8 3,3,7,8
9 4,8
Đầu Đuôi
0
4 1
2
0,5,5,8,8 3
3,9 4
6 5
0,6 6
3,8 7
0,1,8,9 8
4 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 09-11-2020

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 09-11-2020
Giải tám 75
Giải bảy 060
Giải sáu 8820 7339 5522
Giải năm 4246
Giải bốn 31777 13544 23826 41539
96199 22076 07176
Giải ba 47620 90019
Giải nhì 39195
Giải nhất 90503
Đặc biệt 777028
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 0,0,2,6,8
3 9,9
4 4,6
5
6 0
7 5,6,6,7
8
9 5,9
Đầu Đuôi
2,2,6 0
1
2 2
0 3
4 4
7,9 5
2,4,7,7 6
7 7
2 8
1,3,3,9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 02-11-2020

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 02-11-2020
Giải tám 24
Giải bảy 777
Giải sáu 8203 4214 6780
Giải năm 3081
Giải bốn 25710 32986 00456 36156
18915 87796 41381
Giải ba 31084 31923
Giải nhì 00184
Giải nhất 81283
Đặc biệt 717244
Đầu Đuôi
0 3
1 0,4,5
2 3,4
3
4 4
5 6,6
6
7 7
8 0,1,1,3,4,4,6
9 6
Đầu Đuôi
1,8 0
8,8 1
2
0,2,8 3
1,2,4,8,8 4
1 5
5,5,8,9 6
7 7
8
9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 26-10-2020

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 26-10-2020
Giải tám 06
Giải bảy 108
Giải sáu 6978 1177 1595
Giải năm 8124
Giải bốn 28747 51839 88404 31369
39191 58976 26234
Giải ba 86826 06241
Giải nhì 01955
Giải nhất 82302
Đặc biệt 469897
Đầu Đuôi
0 2,4,6,8
1
2 4,6
3 4,9
4 1,7
5 5
6 9
7 6,7,8
8
9 1,5,7
Đầu Đuôi
0
4,9 1
0 2
3
0,2,3 4
5,9 5
0,2,7 6
4,7,9 7
0,7 8
3,6 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 19-10-2020

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 19-10-2020
Giải tám 54
Giải bảy 577
Giải sáu 7968 0366 4655
Giải năm 9176
Giải bốn 80189 45433 81634 69085
32883 63594 21225
Giải ba 44210 50582
Giải nhì 06739
Giải nhất 46962
Đặc biệt 949641
Đầu Đuôi
0
1 0
2 5
3 3,4,9
4 1
5 4,5
6 2,6,8
7 6,7
8 2,3,5,9
9 4
Đầu Đuôi
1 0
4 1
6,8 2
3,8 3
3,5,9 4
2,5,8 5
6,7 6
7 7
6 8
3,8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 12-10-2020

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 12-10-2020
Giải tám 17
Giải bảy 551
Giải sáu 1875 8234 5789
Giải năm 5474
Giải bốn 69323 66660 78145 08886
87165 56350 63971
Giải ba 41825 54250
Giải nhì 33501
Giải nhất 58449
Đặc biệt 519093
Đầu Đuôi
0 1
1 7
2 3,5
3 4
4 5,9
5 0,0,1
6 0,5
7 1,4,5
8 6,9
9 3
Đầu Đuôi
5,5,6 0
0,5,7 1
2
2,9 3
3,7 4
2,4,6,7 5
8 6
1 7
8
4,8 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 05-10-2020

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 05-10-2020
Giải tám 32
Giải bảy 977
Giải sáu 3368 9848 8521
Giải năm 6869
Giải bốn 49888 38205 56596 12492
01932 57899 99157
Giải ba 39481 14744
Giải nhì 53859
Giải nhất 47656
Đặc biệt 843096
Đầu Đuôi
0 5
1
2 1
3 2,2
4 4,8
5 6,7,9
6 8,9
7 7
8 1,8
9 2,6,6,9
Đầu Đuôi
0
2,8 1
3,3,9 2
3
4 4
0 5
5,9,9 6
5,7 7
4,6,8 8
5,6,9 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 28-09-2020

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 28-09-2020
Giải tám 03
Giải bảy 058
Giải sáu 5408 0954 9786
Giải năm 5518
Giải bốn 84727 56459 15088 31844
43897 78642 19526
Giải ba 82783 69509
Giải nhì 31833
Giải nhất 81975
Đặc biệt 433236
Đầu Đuôi
0 3,8,9
1 8
2 6,7
3 3,6
4 2,4
5 4,8,9
6
7 5
8 3,6,8
9 7
Đầu Đuôi
0
1
4 2
0,3,8 3
4,5 4
7 5
2,3,8 6
2,9 7
0,1,5,8 8
0,5 9

Xổ số Phú Yên Thứ hai ngày 21-09-2020

XSMN » XS Phú Yên Thứ hai » XS Phú Yên 21-09-2020
Giải tám 28
Giải bảy 382
Giải sáu 4968 6009 5956
Giải năm 0196
Giải bốn 02933 63091 31014 23078
07831 11366 68001
Giải ba 86150 76484
Giải nhì 21077
Giải nhất 31939
Đặc biệt 865018
Đầu Đuôi
0 1,9
1 4,8
2 8
3 1,3,9
4
5 0,6
6 6,8
7 7,8
8 2,4
9 1,6
Đầu Đuôi
5 0
0,3,9 1
8 2
3 3
1,8 4
5
5,6,9 6
7 7
1,2,6,7 8
0,3 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua