Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 27-01-2023

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 27-01-2023
Giải tám 33
Giải bảy 695
Giải sáu 4980 0123 1166
Giải năm 8756
Giải bốn 03683 54581 54744 08767
73558 27244 06462
Giải ba 93078 75146
Giải nhì 92687
Giải nhất 94851
Đặc biệt 284882
Đầu Đuôi
0
1
2 3
3 3
4 4,4,6
5 1,6,8
6 2,6,7
7 8
8 0,1,2,3,7
9 5
Đầu Đuôi
8 0
5,8 1
6,8 2
2,3,8 3
4,4 4
9 5
4,5,6 6
6,8 7
5,7 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 20-01-2023

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 20-01-2023
Giải tám 64
Giải bảy 634
Giải sáu 5753 6003 4304
Giải năm 6897
Giải bốn 36842 32599 70324 63454
89917 49024 38683
Giải ba 66058 47588
Giải nhì 66455
Giải nhất 91706
Đặc biệt 204032
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1 7
2 4,4
3 2,4
4 2
5 3,4,5,8
6 4
7
8 3,8
9 7,9
Đầu Đuôi
0
1
3,4 2
0,5,8 3
0,2,2,3,5,6 4
5 5
0 6
1,9 7
5,8 8
9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 13-01-2023

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 13-01-2023
Giải tám 73
Giải bảy 506
Giải sáu 5570 4733 8675
Giải năm 1705
Giải bốn 66575 86224 20557 57270
92575 59848 56535
Giải ba 45871 59077
Giải nhì 96281
Giải nhất 52584
Đặc biệt 640728
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2 4,8
3 3,5
4 8
5 7
6
7 0,0,1,3,5,5,5,7
8 1,4
9
Đầu Đuôi
7,7 0
7,8 1
2
3,7 3
2,8 4
0,3,7,7,7 5
0 6
5,7 7
2,4 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 06-01-2023

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 06-01-2023
Giải tám 83
Giải bảy 236
Giải sáu 5216 3674 7286
Giải năm 9903
Giải bốn 30378 18797 76434 09249
87648 43498 72432
Giải ba 19090 81859
Giải nhì 94373
Giải nhất 62721
Đặc biệt 409386
Đầu Đuôi
0 3
1 6
2 1
3 2,4,6
4 8,9
5 9
6
7 3,4,8
8 3,6,6
9 0,7,8
Đầu Đuôi
9 0
2 1
3 2
0,7,8 3
3,7 4
5
1,3,8,8 6
9 7
4,7,9 8
4,5 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 30-12-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 30-12-2022
Giải tám 02
Giải bảy 356
Giải sáu 8441 2230 0394
Giải năm 7667
Giải bốn 89172 67861 51794 51144
74203 95302 90450
Giải ba 22242 70671
Giải nhì 10746
Giải nhất 79553
Đặc biệt 185628
Đầu Đuôi
0 2,2,3
1
2 8
3 0
4 1,2,4,6
5 0,3,6
6 1,7
7 1,2
8
9 4,4
Đầu Đuôi
3,5 0
4,6,7 1
0,0,4,7 2
0,5 3
4,9,9 4
5
4,5 6
6 7
2 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 23-12-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 23-12-2022
Giải tám 30
Giải bảy 014
Giải sáu 1459 6964 2350
Giải năm 6882
Giải bốn 88692 10972 33603 26972
70521 42089 98010
Giải ba 21958 94222
Giải nhì 71170
Giải nhất 14969
Đặc biệt 055705
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0,4
2 1,2
3 0
4
5 0,8,9
6 4,9
7 0,2,2
8 2,9
9 2
Đầu Đuôi
1,3,5,7 0
2 1
2,7,7,8,9 2
0 3
1,6 4
0 5
6
7
5 8
5,6,8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 16-12-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 16-12-2022
Giải tám 86
Giải bảy 952
Giải sáu 1914 7840 7263
Giải năm 3010
Giải bốn 66730 21428 34497 47593
12182 74790 54752
Giải ba 94002 77124
Giải nhì 54439
Giải nhất 55866
Đặc biệt 058335
Đầu Đuôi
0 2
1 0,4
2 4,8
3 0,5,9
4 0
5 2,2
6 3,6
7
8 2,6
9 0,3,7
Đầu Đuôi
1,3,4,9 0
1
0,5,5,8 2
6,9 3
1,2 4
3 5
6,8 6
9 7
2 8
3 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 09-12-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 09-12-2022
Giải tám 07
Giải bảy 424
Giải sáu 3285 9157 7816
Giải năm 8607
Giải bốn 47117 75431 39715 03869
11525 03803 77641
Giải ba 43029 10308
Giải nhì 50656
Giải nhất 21145
Đặc biệt 375419
Đầu Đuôi
0 3,7,7,8
1 5,6,7,9
2 4,5,9
3 1
4 1,5
5 6,7
6 9
7
8 5
9
Đầu Đuôi
0
3,4 1
2
0 3
2 4
1,2,4,8 5
1,5 6
0,0,1,5 7
0 8
1,2,6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 02-12-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 02-12-2022
Giải tám 93
Giải bảy 369
Giải sáu 9344 4509 1150
Giải năm 6736
Giải bốn 37801 81312 39697 71974
73904 68538 62439
Giải ba 86284 33055
Giải nhì 28081
Giải nhất 16400
Đặc biệt 855680
Đầu Đuôi
0 0,1,4,9
1 2
2
3 6,8,9
4 4
5 0,5
6 9
7 4
8 0,1,4
9 3,7
Đầu Đuôi
0,5,8 0
0,8 1
1 2
9 3
0,4,7,8 4
5 5
3 6
9 7
3 8
0,3,6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 25-11-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 25-11-2022
Giải tám 52
Giải bảy 289
Giải sáu 8776 8152 9495
Giải năm 4338
Giải bốn 85955 50963 10331 58302
08171 79632 47937
Giải ba 94075 07083
Giải nhì 60144
Giải nhất 65456
Đặc biệt 849005
Đầu Đuôi
0 2,5
1
2
3 1,2,7,8
4 4
5 2,2,5,6
6 3
7 1,5,6
8 3,9
9 5
Đầu Đuôi
0
3,7 1
0,3,5,5 2
6,8 3
4 4
0,5,7,9 5
5,7 6
3 7
3 8
8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 18-11-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 18-11-2022
Giải tám 66
Giải bảy 196
Giải sáu 6572 1332 6505
Giải năm 7944
Giải bốn 78975 36015 84287 43187
70539 52457 45833
Giải ba 54483 97529
Giải nhì 19448
Giải nhất 69162
Đặc biệt 959715
Đầu Đuôi
0 5
1 5,5
2 9
3 2,3,9
4 4,8
5 7
6 2,6
7 2,5
8 3,7,7
9 6
Đầu Đuôi
0
1
3,6,7 2
3,8 3
4 4
0,1,1,7 5
6,9 6
5,8,8 7
4 8
2,3 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 11-11-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 11-11-2022
Giải tám 52
Giải bảy 753
Giải sáu 1753 8052 0482
Giải năm 8161
Giải bốn 53490 68163 04949 12615
79189 66308 47809
Giải ba 09930 81797
Giải nhì 70569
Giải nhất 97019
Đặc biệt 662228
Đầu Đuôi
0 8,9
1 5,9
2 8
3 0
4 9
5 2,2,3,3
6 1,3,9
7
8 2,9
9 0,7
Đầu Đuôi
3,9 0
6 1
5,5,8 2
5,5,6 3
4
1 5
6
9 7
0,2 8
0,1,4,6,8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 04-11-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 04-11-2022
Giải tám 78
Giải bảy 710
Giải sáu 7893 1923 4327
Giải năm 9998
Giải bốn 52899 13238 74865 04566
20497 44192 81112
Giải ba 76558 98192
Giải nhì 46938
Giải nhất 15280
Đặc biệt 136847
Đầu Đuôi
0
1 0,2
2 3,7
3 8,8
4 7
5 8
6 5,6
7 8
8 0
9 2,2,3,7,8,9
Đầu Đuôi
1,8 0
1
1,9,9 2
2,9 3
4
6 5
6 6
2,4,9 7
3,3,5,7,9 8
9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 28-10-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 28-10-2022
Giải tám 08
Giải bảy 160
Giải sáu 9530 4853 9393
Giải năm 5668
Giải bốn 95213 95100 78449 93542
56387 69821 42517
Giải ba 96699 02111
Giải nhì 61656
Giải nhất 77447
Đặc biệt 132304
Đầu Đuôi
0 0,4,8
1 1,3,7
2 1
3 0
4 2,7,9
5 3,6
6 0,8
7
8 7
9 3,9
Đầu Đuôi
0,3,6 0
1,2 1
4 2
1,5,9 3
0 4
5
5 6
1,4,8 7
0,6 8
4,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 21-10-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 21-10-2022
Giải tám 24
Giải bảy 411
Giải sáu 3032 8153 0991
Giải năm 5047
Giải bốn 77180 89761 46841 75261
55025 93535 93257
Giải ba 59231 38946
Giải nhì 07936
Giải nhất 87825
Đặc biệt 997754
Đầu Đuôi
0
1 1
2 4,5,5
3 1,2,5,6
4 1,6,7
5 3,4,7
6 1,1
7
8 0
9 1
Đầu Đuôi
8 0
1,3,4,6,6,9 1
3 2
5 3
2,5 4
2,2,3 5
3,4 6
4,5 7
8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 14-10-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 14-10-2022
Giải tám 69
Giải bảy 170
Giải sáu 2748 9081 5368
Giải năm 0630
Giải bốn 74319 46551 41930 95758
23839 19240 34317
Giải ba 04226 93593
Giải nhì 53910
Giải nhất 46016
Đặc biệt 749535
Đầu Đuôi
0
1 0,6,7,9
2 6
3 0,0,5,9
4 0,8
5 1,8
6 8,9
7 0
8 1
9 3
Đầu Đuôi
1,3,3,4,7 0
5,8 1
2
9 3
4
3 5
1,2 6
1 7
4,5,6 8
1,3,6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 07-10-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 07-10-2022
Giải tám 76
Giải bảy 088
Giải sáu 7308 0323 0005
Giải năm 7502
Giải bốn 58876 00460 63587 94804
63634 38633 29289
Giải ba 89439 39661
Giải nhì 21355
Giải nhất 61432
Đặc biệt 763134
Đầu Đuôi
0 2,4,5,8
1
2 3
3 2,3,4,4,9
4
5 5
6 0,1
7 6,6
8 7,8,9
9
Đầu Đuôi
6 0
6 1
0,3 2
2,3 3
0,3,3 4
0,5 5
7,7 6
8 7
0,8 8
3,8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 30-09-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 30-09-2022
Giải tám 65
Giải bảy 048
Giải sáu 1589 9950 3631
Giải năm 4336
Giải bốn 45369 97108 87085 50701
29766 11692 42675
Giải ba 23199 44773
Giải nhì 78952
Giải nhất 37623
Đặc biệt 816156
Đầu Đuôi
0 1,8
1
2 3
3 1,6
4 8
5 0,2,6
6 5,6,9
7 3,5
8 5,9
9 2,9
Đầu Đuôi
5 0
0,3 1
5,9 2
2,7 3
4
6,7,8 5
3,5,6 6
7
0,4 8
6,8,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 23-09-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 23-09-2022
Giải tám 92
Giải bảy 571
Giải sáu 9085 2565 5669
Giải năm 5609
Giải bốn 34439 87100 75831 80035
17621 09445 30214
Giải ba 24786 93205
Giải nhì 19219
Giải nhất 07096
Đặc biệt 270160
Đầu Đuôi
0 0,5,9
1 4,9
2 1
3 1,5,9
4 5
5
6 0,5,9
7 1
8 5,6
9 2,6
Đầu Đuôi
0,6 0
2,3,7 1
9 2
3
1 4
0,3,4,6,8 5
8,9 6
7
8
0,1,3,6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 16-09-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 16-09-2022
Giải tám 76
Giải bảy 314
Giải sáu 6858 7938 6232
Giải năm 0374
Giải bốn 00069 00159 44475 00917
84601 00517 11977
Giải ba 09766 39001
Giải nhì 82092
Giải nhất 69533
Đặc biệt 812452
Đầu Đuôi
0 1,1
1 4,7,7
2
3 2,3,8
4
5 2,8,9
6 6,9
7 4,5,6,7
8
9 2
Đầu Đuôi
0
0,0 1
3,5,9 2
3 3
1,7 4
7 5
6,7 6
1,1,7 7
3,5 8
5,6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 09-09-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 09-09-2022
Giải tám 59
Giải bảy 654
Giải sáu 0921 1948 8964
Giải năm 3431
Giải bốn 77238 23778 04351 61315
03514 56377 61414
Giải ba 76983 12636
Giải nhì 85959
Giải nhất 61334
Đặc biệt 642240
Đầu Đuôi
0
1 4,4,5
2 1
3 1,4,6,8
4 0,8
5 1,4,9,9
6 4
7 7,8
8 3
9
Đầu Đuôi
4 0
2,3,5 1
2
8 3
1,1,3,5,6 4
1 5
3 6
7 7
3,4,7 8
5,5 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 02-09-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 02-09-2022
Giải tám 11
Giải bảy 094
Giải sáu 6754 1683 2332
Giải năm 8039
Giải bốn 00134 21423 59662 35303
88067 72590 52824
Giải ba 95318 38714
Giải nhì 89671
Giải nhất 12178
Đặc biệt 237488
Đầu Đuôi
0 3
1 1,4,8
2 3,4
3 2,4,9
4
5 4
6 2,7
7 1,8
8 3,8
9 0,4
Đầu Đuôi
9 0
1,7 1
3,6 2
0,2,8 3
1,2,3,5,9 4
5
6
6 7
1,7,8 8
3 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 26-08-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 26-08-2022
Giải tám 10
Giải bảy 840
Giải sáu 8419 0302 5218
Giải năm 2494
Giải bốn 00305 79827 48198 81292
19464 60632 63753
Giải ba 08231 72760
Giải nhì 19243
Giải nhất 13248
Đặc biệt 632950
Đầu Đuôi
0 2,5
1 0,8,9
2 7
3 1,2
4 0,3,8
5 0,3
6 0,4
7
8
9 2,4,8
Đầu Đuôi
1,4,5,6 0
3 1
0,3,9 2
4,5 3
6,9 4
0 5
6
2 7
1,4,9 8
1 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 19-08-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 19-08-2022
Giải tám 40
Giải bảy 324
Giải sáu 7094 3397 0818
Giải năm 4976
Giải bốn 32858 30797 61457 79013
09661 86996 24606
Giải ba 64912 51832
Giải nhì 45179
Giải nhất 34846
Đặc biệt 429035
Đầu Đuôi
0 6
1 2,3,8
2 4
3 2,5
4 0,6
5 7,8
6 1
7 6,9
8
9 4,6,7,7
Đầu Đuôi
4 0
6 1
1,3 2
1 3
2,9 4
3 5
0,4,7,9 6
5,9,9 7
1,5 8
7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 12-08-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 12-08-2022
Giải tám 00
Giải bảy 895
Giải sáu 7719 0132 0351
Giải năm 1892
Giải bốn 49898 27823 09483 22238
24306 80403 42019
Giải ba 46644 09399
Giải nhì 16692
Giải nhất 87932
Đặc biệt 983551
Đầu Đuôi
0 0,3,6
1 9,9
2 3
3 2,2,8
4 4
5 1,1
6
7
8 3
9 2,2,5,8,9
Đầu Đuôi
0 0
5,5 1
3,3,9,9 2
0,2,8 3
4 4
9 5
0 6
7
3,9 8
1,1,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 05-08-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 05-08-2022
Giải tám 75
Giải bảy 412
Giải sáu 1957 4097 5786
Giải năm 5610
Giải bốn 88159 62653 20754 51246
62272 43488 17270
Giải ba 62420 56461
Giải nhì 27953
Giải nhất 82173
Đặc biệt 759010
Đầu Đuôi
0
1 0,0,2
2 0
3
4 6
5 3,3,4,7,9
6 1
7 0,2,3,5
8 6,8
9 7
Đầu Đuôi
1,1,2,7 0
6 1
1,7 2
5,5,7 3
5 4
7 5
4,8 6
5,9 7
8 8
5 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 29-07-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 29-07-2022
Giải tám 04
Giải bảy 704
Giải sáu 6368 0259 6821
Giải năm 6300
Giải bốn 48635 75962 03301 77594
91288 43769 46092
Giải ba 36749 19445
Giải nhì 77301
Giải nhất 13548
Đặc biệt 786142
Đầu Đuôi
0 0,1,1,4,4
1
2 1
3 5
4 2,5,8,9
5 9
6 2,8,9
7
8 8
9 2,4
Đầu Đuôi
0 0
0,0,2 1
4,6,9 2
3
0,0,9 4
3,4 5
6
7
4,6,8 8
4,5,6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 22-07-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 22-07-2022
Giải tám 47
Giải bảy 145
Giải sáu 9606 7690 4835
Giải năm 1208
Giải bốn 71528 16431 90324 26678
68897 98402 06714
Giải ba 55952 90602
Giải nhì 61372
Giải nhất 31228
Đặc biệt 321311
Đầu Đuôi
0 2,2,6,8
1 1,4
2 4,8,8
3 1,5
4 5,7
5 2
6
7 2,8
8
9 0,7
Đầu Đuôi
9 0
1,3 1
0,0,5,7 2
3
1,2 4
3,4 5
0 6
4,9 7
0,2,2,7 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 08-07-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 08-07-2022
Giải tám 50
Giải bảy 561
Giải sáu 4584 8607 3530
Giải năm 9493
Giải bốn 99146 24952 92691 46127
60851 55675 24657
Giải ba 17351 01909
Giải nhì 19945
Giải nhất 21006
Đặc biệt 839965
Đầu Đuôi
0 6,7,9
1
2 7
3 0
4 5,6
5 0,1,1,2,7
6 1,5
7 5
8 4
9 1,3
Đầu Đuôi
3,5 0
5,5,6,9 1
5 2
9 3
8 4
4,6,7 5
0,4 6
0,2,5 7
8
0 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 01-07-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 01-07-2022
Giải tám 69
Giải bảy 805
Giải sáu 0365 2658 2165
Giải năm 3530
Giải bốn 55548 15324 61050 02378
60472 07556 15618
Giải ba 18501 62191
Giải nhì 31794
Giải nhất 94740
Đặc biệt 833422
Đầu Đuôi
0 1,5
1 8
2 2,4
3 0
4 0,8
5 0,6,8
6 5,5,9
7 2,8
8
9 1,4
Đầu Đuôi
3,4,5 0
0,9 1
2,7 2
3
2,9 4
0,6,6 5
5 6
7
1,4,5,7 8
6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 24-06-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 24-06-2022
Giải tám 14
Giải bảy 248
Giải sáu 9932 3615 2937
Giải năm 4566
Giải bốn 09788 29203 18085 51471
85531 53710 34474
Giải ba 81628 80454
Giải nhì 12236
Giải nhất 78952
Đặc biệt 738448
Đầu Đuôi
0 3
1 0,4,5
2 8
3 1,2,6,7
4 8,8
5 2,4
6 6
7 1,4
8 5,8
9
Đầu Đuôi
1 0
3,7 1
3,5 2
0 3
1,5,7 4
1,8 5
3,6 6
3 7
2,4,4,8 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 17-06-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 17-06-2022
Giải tám 87
Giải bảy 669
Giải sáu 6478 9034 7788
Giải năm 8251
Giải bốn 53073 01759 18907 68497
54043 98716 14259
Giải ba 66179 51003
Giải nhì 14574
Giải nhất 98020
Đặc biệt 963977
Đầu Đuôi
0 3,7
1 6
2 0
3 4
4 3
5 1,9,9
6 9
7 3,4,7,8,9
8 7,8
9 7
Đầu Đuôi
2 0
5 1
2
0,4,7 3
3,7 4
5
1 6
0,7,8,9 7
7,8 8
5,5,6,7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 10-06-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 10-06-2022
Giải tám 04
Giải bảy 488
Giải sáu 2978 4750 0298
Giải năm 5232
Giải bốn 12351 54445 66196 87447
51696 55639 03137
Giải ba 47057 94505
Giải nhì 66544
Giải nhất 84937
Đặc biệt 134478
Đầu Đuôi
0 4,5
1
2
3 2,7,7,9
4 4,5,7
5 0,1,7
6
7 8,8
8 8
9 6,6,8
Đầu Đuôi
5 0
5 1
3 2
3
0,4 4
0,4 5
9,9 6
3,3,4,5 7
7,7,8,9 8
3 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 03-06-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 03-06-2022
Giải tám 01
Giải bảy 656
Giải sáu 5950 9503 5132
Giải năm 1277
Giải bốn 84811 80623 02488 67103
51938 29274 73549
Giải ba 93731 26386
Giải nhì 70500
Giải nhất 94187
Đặc biệt 807492
Đầu Đuôi
0 0,1,3,3
1 1
2 3
3 1,2,8
4 9
5 0,6
6
7 4,7
8 6,7,8
9 2
Đầu Đuôi
0,5 0
0,1,3 1
3,9 2
0,0,2 3
7 4
5
5,8 6
7,8 7
3,8 8
4 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 27-05-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 27-05-2022
Giải tám 54
Giải bảy 405
Giải sáu 0827 5884 7628
Giải năm 0136
Giải bốn 68312 09314 86067 40703
40747 79935 74033
Giải ba 52017 03311
Giải nhì 26419
Giải nhất 94383
Đặc biệt 740536
Đầu Đuôi
0 3,5
1 1,2,4,7,9
2 7,8
3 3,5,6,6
4 7
5 4
6 7
7
8 3,4
9
Đầu Đuôi
0
1 1
1 2
0,3,8 3
1,5,8 4
0,3 5
3,3 6
1,2,4,6 7
2 8
1 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 20-05-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 20-05-2022
Giải tám 89
Giải bảy 089
Giải sáu 7636 6216 1957
Giải năm 7484
Giải bốn 35595 80100 44048 15358
33753 35937 73940
Giải ba 10037 50979
Giải nhì 76625
Giải nhất 66733
Đặc biệt 664159
Đầu Đuôi
0 0
1 6
2 5
3 3,6,7,7
4 0,8
5 3,7,8,9
6
7 9
8 4,9,9
9 5
Đầu Đuôi
0,4 0
1
2
3,5 3
8 4
2,9 5
1,3 6
3,3,5 7
4,5 8
5,7,8,8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 13-05-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 13-05-2022
Giải tám 41
Giải bảy 200
Giải sáu 7383 6263 3965
Giải năm 9412
Giải bốn 29823 73471 13895 54443
47643 56625 36059
Giải ba 82897 86078
Giải nhì 59429
Giải nhất 11265
Đặc biệt 256350
Đầu Đuôi
0 0
1 2
2 3,5,9
3
4 1,3,3
5 0,9
6 3,5,5
7 1,8
8 3
9 5,7
Đầu Đuôi
0,5 0
4,7 1
1 2
2,4,4,6,8 3
4
2,6,6,9 5
6
9 7
7 8
2,5 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 06-05-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 06-05-2022
Giải tám 33
Giải bảy 709
Giải sáu 3989 8043 3338
Giải năm 1686
Giải bốn 09138 24808 99938 36346
70348 42253 06369
Giải ba 75154 13890
Giải nhì 08342
Giải nhất 34888
Đặc biệt 976675
Đầu Đuôi
0 8,9
1
2
3 3,8,8,8
4 2,3,6,8
5 3,4
6 9
7 5
8 6,8,9
9 0
Đầu Đuôi
9 0
1
4 2
3,4,5 3
5 4
7 5
4,8 6
7
0,3,3,3,4,8 8
0,6,8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 15-04-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 15-04-2022
Giải tám 13
Giải bảy 181
Giải sáu 0693 3644 4445
Giải năm 4476
Giải bốn 34396 56373 61857 33822
00326 39976 96752
Giải ba 66351 04747
Giải nhì 74419
Giải nhất 90344
Đặc biệt 948670
Đầu Đuôi
0
1 3,9
2 2,6
3
4 4,4,5,7
5 1,2,7
6
7 0,3,6,6
8 1
9 3,6
Đầu Đuôi
7 0
5,8 1
2,5 2
1,7,9 3
4,4 4
4 5
2,7,7,9 6
4,5 7
8
1 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 08-04-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 08-04-2022
Giải tám 89
Giải bảy 358
Giải sáu 6678 4645 9798
Giải năm 2010
Giải bốn 81523 53943 68581 91821
20685 53383 00190
Giải ba 31773 66524
Giải nhì 22253
Giải nhất 25880
Đặc biệt 481115
Đầu Đuôi
0
1 0,5
2 1,3,4
3
4 3,5
5 3,8
6
7 3,8
8 0,1,3,5,9
9 0,8
Đầu Đuôi
1,8,9 0
2,8 1
2
2,4,5,7,8 3
2 4
1,4,8 5
6
7
5,7,9 8
8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 01-04-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 01-04-2022
Giải tám 69
Giải bảy 574
Giải sáu 0418 4684 8153
Giải năm 0461
Giải bốn 20012 71480 22871 27836
60754 95584 26684
Giải ba 48516 02960
Giải nhì 16024
Giải nhất 74055
Đặc biệt 245225
Đầu Đuôi
0
1 2,6,8
2 4,5
3 6
4
5 3,4,5
6 0,1,9
7 1,4
8 0,4,4,4
9
Đầu Đuôi
6,8 0
6,7 1
1 2
5 3
2,5,7,8,8,8 4
2,5 5
1,3 6
7
1 8
6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 25-03-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 25-03-2022
Giải tám 44
Giải bảy 311
Giải sáu 1437 2786 3422
Giải năm 7046
Giải bốn 79484 25110 58311 80799
65982 96565 83542
Giải ba 43301 90943
Giải nhì 45505
Giải nhất 55393
Đặc biệt 282001
Đầu Đuôi
0 1,1,5
1 0,1,1
2 2
3 7
4 2,3,4,6
5
6 5
7
8 2,4,6
9 3,9
Đầu Đuôi
1 0
0,0,1,1 1
2,4,8 2
4,9 3
4,8 4
0,6 5
4,8 6
3 7
8
9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 18-03-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 18-03-2022
Giải tám 62
Giải bảy 580
Giải sáu 7525 3816 3531
Giải năm 4048
Giải bốn 33044 77775 28165 51084
86371 44661 87759
Giải ba 89868 08240
Giải nhì 82308
Giải nhất 54503
Đặc biệt 107160
Đầu Đuôi
0 3,8
1 6
2 5
3 1
4 0,4,8
5 9
6 0,1,2,5,8
7 1,5
8 0,4
9
Đầu Đuôi
4,6,8 0
3,6,7 1
6 2
0 3
4,8 4
2,6,7 5
1 6
7
0,4,6 8
5 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 11-03-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 11-03-2022
Giải tám 71
Giải bảy 563
Giải sáu 1137 1528 5386
Giải năm 5272
Giải bốn 77509 04200 01317 59081
34388 68920 34608
Giải ba 06851 41914
Giải nhì 00101
Giải nhất 38016
Đặc biệt 062580
Đầu Đuôi
0 0,1,8,9
1 4,6,7
2 0,8
3 7
4
5 1
6 3
7 1,2
8 0,1,6,8
9
Đầu Đuôi
0,2,8 0
0,5,7,8 1
7 2
6 3
1 4
5
1,8 6
1,3 7
0,2,8 8
0 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 04-03-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 04-03-2022
Giải tám 90
Giải bảy 658
Giải sáu 9857 9038 1700
Giải năm 5211
Giải bốn 46189 52533 22178 41922
01515 99700 36090
Giải ba 85194 33941
Giải nhì 61643
Giải nhất 86104
Đặc biệt 688821
Đầu Đuôi
0 0,0,4
1 1,5
2 1,2
3 3,8
4 1,3
5 7,8
6
7 8
8 9
9 0,0,4
Đầu Đuôi
0,0,9,9 0
1,2,4 1
2 2
3,4 3
0,9 4
1 5
6
5 7
3,5,7 8
8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 25-02-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 25-02-2022
Giải tám 66
Giải bảy 766
Giải sáu 8952 5185 2706
Giải năm 8270
Giải bốn 35165 46805 63227 53309
17186 68241 61912
Giải ba 52061 05294
Giải nhì 27977
Giải nhất 75215
Đặc biệt 662215
Đầu Đuôi
0 5,6,9
1 2,5,5
2 7
3
4 1
5 2
6 1,5,6,6
7 0,7
8 5,6
9 4
Đầu Đuôi
7 0
4,6 1
1,5 2
3
9 4
0,1,1,6,8 5
0,6,6,8 6
2,7 7
8
0 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 18-02-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 18-02-2022
Giải tám 22
Giải bảy 183
Giải sáu 4546 9066 4319
Giải năm 8589
Giải bốn 80647 80236 77043 61172
96559 39771 21561
Giải ba 62797 88643
Giải nhì 93661
Giải nhất 54739
Đặc biệt 581657
Đầu Đuôi
0
1 9
2 2
3 6,9
4 3,3,6,7
5 7,9
6 1,1,6
7 1,2
8 3,9
9 7
Đầu Đuôi
0
6,6,7 1
2,7 2
4,4,8 3
4
5
3,4,6 6
4,5,9 7
8
1,3,5,8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 11-02-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 11-02-2022
Giải tám 00
Giải bảy 159
Giải sáu 8926 7918 0575
Giải năm 4993
Giải bốn 08564 97293 52538 47877
33220 31360 19078
Giải ba 53997 35734
Giải nhì 93340
Giải nhất 78869
Đặc biệt 132306
Đầu Đuôi
0 0,6
1 8
2 0,6
3 4,8
4 0
5 9
6 0,4,9
7 5,7,8
8
9 3,3,7
Đầu Đuôi
0,2,4,6 0
1
2
9,9 3
3,6 4
7 5
0,2 6
7,9 7
1,3,7 8
5,6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 04-02-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 04-02-2022
Giải tám 02
Giải bảy 553
Giải sáu 6858 8536 3113
Giải năm 2809
Giải bốn 07827 27950 68254 22161
31365 89093 15958
Giải ba 67425 20444
Giải nhì 12441
Giải nhất 89856
Đặc biệt 427805
Đầu Đuôi
0 2,5,9
1 3
2 5,7
3 6
4 1,4
5 0,3,4,6,8,8
6 1,5
7
8
9 3
Đầu Đuôi
5 0
4,6 1
0 2
1,5,9 3
4,5 4
0,2,6 5
3,5 6
2 7
5,5 8
0 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 28-01-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 28-01-2022
Giải tám 38
Giải bảy 420
Giải sáu 7800 2008 3848
Giải năm 2730
Giải bốn 99616 52642 19990 25927
88929 53639 15727
Giải ba 88399 24841
Giải nhì 50544
Giải nhất 39832
Đặc biệt 051532
Đầu Đuôi
0 0,8
1 6
2 0,7,7,9
3 0,2,2,8,9
4 1,2,4,8
5
6
7
8
9 0,9
Đầu Đuôi
0,2,3,9 0
4 1
3,3,4 2
3
4 4
5
1 6
2,2 7
0,3,4 8
2,3,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 21-01-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 21-01-2022
Giải tám 30
Giải bảy 393
Giải sáu 1776 0436 8279
Giải năm 9655
Giải bốn 32286 60665 08733 52730
95051 76351 29127
Giải ba 32666 71138
Giải nhì 90668
Giải nhất 11544
Đặc biệt 658093
Đầu Đuôi
0
1
2 7
3 0,0,3,6,8
4 4
5 1,1,5
6 5,6,8
7 6,9
8 6
9 3,3
Đầu Đuôi
3,3 0
5,5 1
2
3,9,9 3
4 4
5,6 5
3,6,7,8 6
2 7
3,6 8
7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 14-01-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 14-01-2022
Giải tám 29
Giải bảy 459
Giải sáu 0069 4169 0411
Giải năm 8253
Giải bốn 80016 13396 26515 12652
14775 84847 19556
Giải ba 58591 34704
Giải nhì 76190
Giải nhất 55011
Đặc biệt 973858
Đầu Đuôi
0 4
1 1,1,5,6
2 9
3
4 7
5 2,3,6,8,9
6 9,9
7 5
8
9 0,1,6
Đầu Đuôi
9 0
1,1,9 1
5 2
5 3
0 4
1,7 5
1,5,9 6
4 7
5 8
2,5,6,6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 07-01-2022

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 07-01-2022
Giải tám 74
Giải bảy 842
Giải sáu 7302 6941 5456
Giải năm 6627
Giải bốn 14499 10803 95816 22845
55052 34891 09211
Giải ba 83114 12774
Giải nhì 05018
Giải nhất 65485
Đặc biệt 992577
Đầu Đuôi
0 2,3
1 1,4,6,8
2 7
3
4 1,2,5
5 2,6
6
7 4,4,7
8 5
9 1,9
Đầu Đuôi
0
1,4,9 1
0,4,5 2
0 3
1,7,7 4
4,8 5
1,5 6
2,7 7
1 8
9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 31-12-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 31-12-2021
Giải tám 74
Giải bảy 694
Giải sáu 1340 8093 8575
Giải năm 7478
Giải bốn 26633 76918 50243 56776
26339 84070 24018
Giải ba 24585 98629
Giải nhì 96566
Giải nhất 34803
Đặc biệt 737430
Đầu Đuôi
0 3
1 8,8
2 9
3 0,3,9
4 0,3
5
6 6
7 0,4,5,6,8
8 5
9 3,4
Đầu Đuôi
3,4,7 0
1
2
0,3,4,9 3
7,9 4
7,8 5
6,7 6
7
1,1,7 8
2,3 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 24-12-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 24-12-2021
Giải tám 19
Giải bảy 127
Giải sáu 3442 5364 4074
Giải năm 2478
Giải bốn 27802 21655 12075 97749
06669 59266 41700
Giải ba 75141 75287
Giải nhì 23132
Giải nhất 20582
Đặc biệt 643010
Đầu Đuôi
0 0,2
1 0,9
2 7
3 2
4 1,2,9
5 5
6 4,6,9
7 4,5,8
8 2,7
9
Đầu Đuôi
0,1 0
4 1
0,3,4,8 2
3
6,7 4
5,7 5
6 6
2,8 7
7 8
1,4,6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 17-12-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 17-12-2021
Giải tám 96
Giải bảy 071
Giải sáu 7797 7664 4272
Giải năm 4161
Giải bốn 62426 32352 42220 13740
30763 94713 12204
Giải ba 58376 85809
Giải nhì 47773
Giải nhất 53465
Đặc biệt 891977
Đầu Đuôi
0 4,9
1 3
2 0,6
3
4 0
5 2
6 1,3,4,5
7 1,2,3,6,7
8
9 6,7
Đầu Đuôi
2,4 0
6,7 1
5,7 2
1,6,7 3
0,6 4
6 5
2,7,9 6
7,9 7
8
0 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 10-12-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 10-12-2021
Giải tám 97
Giải bảy 681
Giải sáu 7592 3203 6616
Giải năm 1525
Giải bốn 54999 11515 43003 92762
21641 34820 80136
Giải ba 77014 45610
Giải nhì 30976
Giải nhất 94013
Đặc biệt 678748
Đầu Đuôi
0 3,3
1 0,3,4,5,6
2 0,5
3 6
4 1,8
5
6 2
7 6
8 1
9 2,7,9
Đầu Đuôi
1,2 0
4,8 1
6,9 2
0,0,1 3
1 4
1,2 5
1,3,7 6
9 7
4 8
9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 03-12-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 03-12-2021
Giải tám 71
Giải bảy 864
Giải sáu 3543 4483 6394
Giải năm 3714
Giải bốn 35262 26895 46485 94236
18208 01929 76317
Giải ba 15621 02372
Giải nhì 43360
Giải nhất 05899
Đặc biệt 410142
Đầu Đuôi
0 8
1 4,7
2 1,9
3 6
4 2,3
5
6 0,2,4
7 1,2
8 3,5
9 4,5,9
Đầu Đuôi
6 0
2,7 1
4,6,7 2
4,8 3
1,6,9 4
8,9 5
3 6
1 7
0 8
2,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 26-11-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 26-11-2021
Giải tám 05
Giải bảy 166
Giải sáu 3970 7690 1855
Giải năm 6341
Giải bốn 32444 28624 65104 31604
07444 35731 60991
Giải ba 14799 58968
Giải nhì 99156
Giải nhất 99568
Đặc biệt 280459
Đầu Đuôi
0 4,4,5
1
2 4
3 1
4 1,4,4
5 5,6,9
6 6,8,8
7 0
8
9 0,1,9
Đầu Đuôi
7,9 0
3,4,9 1
2
3
0,0,2,4,4 4
0,5 5
5,6 6
7
6,6 8
5,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 19-11-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 19-11-2021
Giải tám 89
Giải bảy 552
Giải sáu 2283 7356 0938
Giải năm 9285
Giải bốn 74282 57396 92351 19557
38349 30669 85896
Giải ba 75724 52246
Giải nhì 08689
Giải nhất 89903
Đặc biệt 136410
Đầu Đuôi
0 3
1 0
2 4
3 8
4 6,9
5 1,2,6,7
6 9
7
8 2,3,5,9,9
9 6,6
Đầu Đuôi
1 0
5 1
5,8 2
0,8 3
2 4
8 5
4,5,9,9 6
5 7
3 8
4,6,8,8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 12-11-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 12-11-2021
Giải tám 83
Giải bảy 363
Giải sáu 1445 9884 7592
Giải năm 4416
Giải bốn 24964 08945 97203 70902
01402 67731 82501
Giải ba 52648 80833
Giải nhì 74676
Giải nhất 92025
Đặc biệt 000177
Đầu Đuôi
0 1,2,2,3
1 6
2 5
3 1,3
4 5,5,8
5
6 3,4
7 6,7
8 3,4
9 2
Đầu Đuôi
0
0,3 1
0,0,9 2
0,3,6,8 3
6,8 4
2,4,4 5
1,7 6
7 7
4 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 05-11-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 05-11-2021
Giải tám 06
Giải bảy 258
Giải sáu 7359 2086 6522
Giải năm 0951
Giải bốn 98014 02248 59983 23970
39146 50703 40984
Giải ba 65854 56600
Giải nhì 21810
Giải nhất 44237
Đặc biệt 842628
Đầu Đuôi
0 0,3,6
1 0,4
2 2,8
3 7
4 6,8
5 1,4,8,9
6
7 0
8 3,4,6
9
Đầu Đuôi
0,1,7 0
5 1
2 2
0,8 3
1,5,8 4
5
0,4,8 6
3 7
2,4,5 8
5 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 29-10-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 29-10-2021
Giải tám 31
Giải bảy 724
Giải sáu 3886 5518 5135
Giải năm 0921
Giải bốn 28357 85023 71988 32846
21422 66630 43760
Giải ba 70731 67673
Giải nhì 38522
Giải nhất 49040
Đặc biệt 714018
Đầu Đuôi
0
1 8,8
2 1,2,2,3,4
3 0,1,1,5
4 0,6
5 7
6 0
7 3
8 6,8
9
Đầu Đuôi
3,4,6 0
2,3,3 1
2,2 2
2,7 3
2 4
3 5
4,8 6
5 7
1,1,8 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 22-10-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 22-10-2021
Giải tám 92
Giải bảy 526
Giải sáu 6351 0069 4010
Giải năm 3346
Giải bốn 05311 44127 78660 17558
04172 74009 80250
Giải ba 80943 42928
Giải nhì 38953
Giải nhất 10153
Đặc biệt 960406
Đầu Đuôi
0 6,9
1 0,1
2 6,7,8
3
4 3,6
5 0,1,3,3,8
6 0,9
7 2
8
9 2
Đầu Đuôi
1,5,6 0
1,5 1
7,9 2
4,5,5 3
4
5
0,2,4 6
2 7
2,5 8
0,6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 15-10-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 15-10-2021
Giải tám 87
Giải bảy 982
Giải sáu 8442 6243 2347
Giải năm 1619
Giải bốn 41081 03890 56051 27541
71108 31135 14684
Giải ba 77554 68885
Giải nhì 58216
Giải nhất 53316
Đặc biệt 628444
Đầu Đuôi
0 8
1 6,6,9
2
3 5
4 1,2,3,4,7
5 1,4
6
7
8 1,2,4,5,7
9 0
Đầu Đuôi
9 0
4,5,8 1
4,8 2
4 3
4,5,8 4
3,8 5
1,1 6
4,8 7
0 8
1 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 08-10-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 08-10-2021
Giải tám 58
Giải bảy 932
Giải sáu 9585 2599 5603
Giải năm 1244
Giải bốn 54972 71964 48929 45955
61848 45652 94693
Giải ba 53165 82068
Giải nhì 87454
Giải nhất 70475
Đặc biệt 650266
Đầu Đuôi
0 3
1
2 9
3 2
4 4,8
5 2,4,5,8
6 4,5,6,8
7 2,5
8 5
9 3,9
Đầu Đuôi
0
1
3,5,7 2
0,9 3
4,5,6 4
5,6,7,8 5
6 6
7
4,5,6 8
2,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 01-10-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 01-10-2021
Giải tám 19
Giải bảy 255
Giải sáu 5625 2697 1571
Giải năm 1119
Giải bốn 41553 92561 07547 60365
20444 10678 37340
Giải ba 65990 70868
Giải nhì 05283
Giải nhất 22867
Đặc biệt 754157
Đầu Đuôi
0
1 9,9
2 5
3
4 0,4,7
5 3,5,7
6 1,5,7,8
7 1,8
8 3
9 0,7
Đầu Đuôi
4,9 0
6,7 1
2
5,8 3
4 4
2,5,6 5
6
4,5,6,9 7
6,7 8
1,1 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 24-09-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 24-09-2021
Giải tám 99
Giải bảy 550
Giải sáu 6611 9079 5517
Giải năm 0203
Giải bốn 28625 62371 35688 78398
85232 26186 25740
Giải ba 81617 68874
Giải nhì 06202
Giải nhất 24620
Đặc biệt 851226
Đầu Đuôi
0 2,3
1 1,7,7
2 0,5,6
3 2
4 0
5 0
6
7 1,4,9
8 6,8
9 8,9
Đầu Đuôi
2,4,5 0
1,7 1
0,3 2
0 3
7 4
2 5
2,8 6
1,1 7
8,9 8
7,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 17-09-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 17-09-2021
Giải tám 61
Giải bảy 284
Giải sáu 5483 5543 5443
Giải năm 8875
Giải bốn 53853 21923 30340 44340
44254 58170 16949
Giải ba 33005 16552
Giải nhì 82891
Giải nhất 04574
Đặc biệt 011607
Đầu Đuôi
0 5,7
1
2 3
3
4 0,0,3,3,9
5 2,3,4
6 1
7 0,4,5
8 3,4
9 1
Đầu Đuôi
4,4,7 0
6,9 1
5 2
2,4,4,5,8 3
5,7,8 4
0,7 5
6
0 7
8
4 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 10-09-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 10-09-2021
Giải tám 24
Giải bảy 646
Giải sáu 7453 4887 6504
Giải năm 9040
Giải bốn 73780 88404 79465 79041
93878 10307 01735
Giải ba 11098 78266
Giải nhì 51416
Giải nhất 52624
Đặc biệt 562273
Đầu Đuôi
0 4,4,7
1 6
2 4,4
3 5
4 0,1,6
5 3
6 5,6
7 3,8
8 0,7
9 8
Đầu Đuôi
4,8 0
4 1
2
5,7 3
0,0,2,2 4
3,6 5
1,4,6 6
0,8 7
7,9 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 03-09-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 03-09-2021
Giải tám 31
Giải bảy 712
Giải sáu 0266 9274 2988
Giải năm 9405
Giải bốn 90720 74685 11907 65615
87234 63990 49311
Giải ba 51051 07420
Giải nhì 81444
Giải nhất 52559
Đặc biệt 167630
Đầu Đuôi
0 5,7
1 1,2,5
2 0,0
3 0,1,4
4 4
5 1,9
6 6
7 4
8 5,8
9 0
Đầu Đuôi
2,2,3,9 0
1,3,5 1
1 2
3
3,4,7 4
0,1,8 5
6 6
0 7
8 8
5 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 27-08-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 27-08-2021
Giải tám 60
Giải bảy 307
Giải sáu 1903 5724 2272
Giải năm 2869
Giải bốn 68478 49553 98638 82600
24620 32497 32859
Giải ba 36906 20409
Giải nhì 31530
Giải nhất 97355
Đặc biệt 744511
Đầu Đuôi
0 0,3,6,7,9
1 1
2 0,4
3 0,8
4
5 3,5,9
6 0,9
7 2,8
8
9 7
Đầu Đuôi
0,2,3,6 0
1 1
7 2
0,5 3
2 4
5 5
0 6
0,9 7
3,7 8
0,5,6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 20-08-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 20-08-2021
Giải tám 70
Giải bảy 195
Giải sáu 1802 6868 4325
Giải năm 0662
Giải bốn 11118 36441 53802 95122
46206 31601 80540
Giải ba 08407 64779
Giải nhì 40918
Giải nhất 45849
Đặc biệt 430430
Đầu Đuôi
0 1,2,2,6,7
1 8,8
2 2,5
3 0
4 0,1,9
5
6 2,8
7 0,9
8
9 5
Đầu Đuôi
3,4,7 0
0,4 1
0,0,2,6 2
3
4
2,9 5
0 6
0 7
1,1,6 8
4,7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 13-08-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 13-08-2021
Giải tám 86
Giải bảy 134
Giải sáu 7975 3654 8870
Giải năm 1604
Giải bốn 88545 81486 04089 03602
38144 45279 98210
Giải ba 29729 05622
Giải nhì 82622
Giải nhất 94014
Đặc biệt 489709
Đầu Đuôi
0 2,4,9
1 0,4
2 2,2,9
3 4
4 4,5
5 4
6
7 0,5,9
8 6,6,9
9
Đầu Đuôi
1,7 0
1
0,2,2 2
3
0,1,3,4,5 4
4,7 5
8,8 6
7
8
0,2,7,8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 06-08-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 06-08-2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải bốn
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 30-07-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 30-07-2021
Giải tám 10
Giải bảy 951
Giải sáu 7783 0561 1625
Giải năm 1888
Giải bốn 25141 56204 28015 04728
38941 84309 20763
Giải ba 20095 91438
Giải nhì 28352
Giải nhất 96733
Đặc biệt 903997
Đầu Đuôi
0 4,9
1 0,5
2 5,8
3 3,8
4 1,1
5 1,2
6 1,3
7
8 3,8
9 5,7
Đầu Đuôi
1 0
4,4,5,6 1
5 2
3,6,8 3
0 4
1,2,9 5
6
9 7
2,3,8 8
0 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 23-07-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 23-07-2021
Giải tám 98
Giải bảy 767
Giải sáu 4713 1170 2970
Giải năm 4310
Giải bốn 65114 91524 12164 99125
08033 34245 76576
Giải ba 51070 40554
Giải nhì 54926
Giải nhất 22261
Đặc biệt 289354
Đầu Đuôi
0
1 0,3,4
2 4,5,6
3 3
4 5
5 4,4
6 1,4,7
7 0,0,0,6
8
9 8
Đầu Đuôi
1,7,7,7 0
6 1
2
1,3 3
1,2,5,5,6 4
2,4 5
2,7 6
6 7
9 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 16-07-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 16-07-2021
Giải tám 17
Giải bảy 238
Giải sáu 9571 1044 0801
Giải năm 3769
Giải bốn 39570 77899 82384 42340
75992 47462 54204
Giải ba 92836 78561
Giải nhì 52476
Giải nhất 21724
Đặc biệt 289385
Đầu Đuôi
0 1,4
1 7
2 4
3 6,8
4 0,4
5
6 1,2,9
7 0,1,6
8 4,5
9 2,9
Đầu Đuôi
4,7 0
0,6,7 1
6,9 2
3
0,2,4,8 4
8 5
3,7 6
1 7
3 8
6,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 09-07-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 09-07-2021
Giải tám 23
Giải bảy 131
Giải sáu 3239 9713 6328
Giải năm 6783
Giải bốn 40878 78902 89515 35609
90009 72403 12156
Giải ba 67100 07929
Giải nhì 23138
Giải nhất 36234
Đặc biệt 336123
Đầu Đuôi
0 0,2,3,9,9
1 3,5
2 3,3,8,9
3 1,4,8,9
4
5 6
6
7 8
8 3
9
Đầu Đuôi
0 0
3 1
0 2
0,1,2,2,8 3
3 4
1 5
5 6
7
2,3,7 8
0,0,2,3 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 02-07-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 02-07-2021
Giải tám 31
Giải bảy 920
Giải sáu 9643 2916 8352
Giải năm 3552
Giải bốn 77062 84313 47141 43588
36284 74761 06687
Giải ba 15688 32376
Giải nhì 45677
Giải nhất 27801
Đặc biệt 382396
Đầu Đuôi
0 1
1 3,6
2 0
3 1
4 1,3
5 2,2
6 1,2
7 6,7
8 4,7,8,8
9 6
Đầu Đuôi
2 0
0,3,4,6 1
5,5,6 2
1,4 3
8 4
5
1,7,9 6
7,8 7
8,8 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 25-06-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 25-06-2021
Giải tám 42
Giải bảy 942
Giải sáu 3582 3812 6240
Giải năm 3558
Giải bốn 29562 32005 37471 88528
53648 51440 47925
Giải ba 18105 16756
Giải nhì 21581
Giải nhất 67027
Đặc biệt 163353
Đầu Đuôi
0 5,5
1 2
2 5,7,8
3
4 0,0,2,2,8
5 3,6,8
6 2
7 1
8 1,2
9
Đầu Đuôi
4,4 0
7,8 1
1,4,4,6,8 2
5 3
4
0,0,2 5
5 6
2 7
2,4,5 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 18-06-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 18-06-2021
Giải tám 00
Giải bảy 127
Giải sáu 1800 0821 2396
Giải năm 0111
Giải bốn 47820 38486 47951 68744
87190 51839 71704
Giải ba 45040 83300
Giải nhì 02935
Giải nhất 68376
Đặc biệt 303729
Đầu Đuôi
0 0,0,0,4
1 1
2 0,1,7,9
3 5,9
4 0,4
5 1
6
7 6
8 6
9 0,6
Đầu Đuôi
0,0,0,2,4,9 0
1,2,5 1
2
3
0,4 4
3 5
7,8,9 6
2 7
8
2,3 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 11-06-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 11-06-2021
Giải tám 62
Giải bảy 958
Giải sáu 0227 2941 0838
Giải năm 1513
Giải bốn 88445 36391 92198 10553
43789 19782 38543
Giải ba 66390 71385
Giải nhì 11969
Giải nhất 21144
Đặc biệt 607428
Đầu Đuôi
0
1 3
2 7,8
3 8
4 1,3,4,5
5 3,8
6 2,9
7
8 2,5,9
9 0,1,8
Đầu Đuôi
9 0
4,9 1
6,8 2
1,4,5 3
4 4
4,8 5
6
2 7
2,3,5,9 8
6,8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 04-06-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 04-06-2021
Giải tám 04
Giải bảy 317
Giải sáu 2761 3718 4793
Giải năm 1317
Giải bốn 15317 50480 28121 27686
63940 15242 18962
Giải ba 56580 37420
Giải nhì 20495
Giải nhất 52969
Đặc biệt 999506
Đầu Đuôi
0 4,6
1 7,7,7,8
2 0,1
3
4 0,2
5
6 1,2,9
7
8 0,0,6
9 3,5
Đầu Đuôi
2,4,8,8 0
2,6 1
4,6 2
9 3
0 4
9 5
0,8 6
1,1,1 7
1 8
6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 28-05-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 28-05-2021
Giải tám 57
Giải bảy 866
Giải sáu 5148 5828 9048
Giải năm 2370
Giải bốn 07775 33608 70168 97313
66450 66424 78788
Giải ba 60341 98945
Giải nhì 67678
Giải nhất 24632
Đặc biệt 291441
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2 4,8
3 2
4 1,1,5,8,8
5 0,7
6 6,8
7 0,5,8
8 8
9
Đầu Đuôi
5,7 0
4,4 1
3 2
1 3
2 4
4,7 5
6 6
5 7
0,2,4,4,6,7,8 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 21-05-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 21-05-2021
Giải tám 75
Giải bảy 796
Giải sáu 1852 7078 1278
Giải năm 3801
Giải bốn 95285 53257 23496 43695
13547 12344 99971
Giải ba 65210 44792
Giải nhì 69805
Giải nhất 30409
Đặc biệt 069063
Đầu Đuôi
0 1,5,9
1 0
2
3
4 4,7
5 2,7
6 3
7 1,5,8,8
8 5
9 2,5,6,6
Đầu Đuôi
1 0
0,7 1
5,9 2
6 3
4 4
0,7,8,9 5
9,9 6
4,5 7
7,7 8
0 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 14-05-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 14-05-2021
Giải tám 55
Giải bảy 632
Giải sáu 8488 5919 9646
Giải năm 1311
Giải bốn 92579 64028 09127 43244
96595 79715 34556
Giải ba 76255 42868
Giải nhì 01976
Giải nhất 97711
Đặc biệt 724854
Đầu Đuôi
0
1 1,1,5,9
2 7,8
3 2
4 4,6
5 4,5,5,6
6 8
7 6,9
8 8
9 5
Đầu Đuôi
0
1,1 1
3 2
3
4,5 4
1,5,5,9 5
4,5,7 6
2 7
2,6,8 8
1,7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 07-05-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 07-05-2021
Giải tám 23
Giải bảy 120
Giải sáu 7683 7360 2974
Giải năm 6065
Giải bốn 79069 08065 03717 88896
99615 02292 03289
Giải ba 04336 42071
Giải nhì 08689
Giải nhất 34936
Đặc biệt 201182
Đầu Đuôi
0
1 5,7
2 0,3
3 6,6
4
5
6 0,5,5,9
7 1,4
8 2,3,9,9
9 2,6
Đầu Đuôi
2,6 0
7 1
8,9 2
2,8 3
7 4
1,6,6 5
3,3,9 6
1 7
8
6,8,8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 30-04-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 30-04-2021
Giải tám 05
Giải bảy 069
Giải sáu 8682 6233 3131
Giải năm 9880
Giải bốn 98003 83745 02448 70827
85350 81069 68682
Giải ba 24235 00289
Giải nhì 41390
Giải nhất 57779
Đặc biệt 412804
Đầu Đuôi
0 3,4,5
1
2 7
3 1,3,5
4 5,8
5 0
6 9,9
7 9
8 0,2,2,9
9 0
Đầu Đuôi
5,8,9 0
3 1
8,8 2
0,3 3
0 4
0,3,4 5
6
2 7
4 8
6,6,7,8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 23-04-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 23-04-2021
Giải tám 30
Giải bảy 780
Giải sáu 5501 8873 1053
Giải năm 2318
Giải bốn 62099 98983 66942 83699
62851 59358 70927
Giải ba 22559 92639
Giải nhì 95691
Giải nhất 39879
Đặc biệt 499218
Đầu Đuôi
0 1
1 8,8
2 7
3 0,9
4 2
5 1,3,8,9
6
7 3,9
8 0,3
9 1,9,9
Đầu Đuôi
3,8 0
0,5,9 1
4 2
5,7,8 3
4
5
6
2 7
1,1,5 8
3,5,7,9,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 16-04-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 16-04-2021
Giải tám 71
Giải bảy 096
Giải sáu 9044 0022 0041
Giải năm 5850
Giải bốn 44497 89567 66272 04006
12284 98007 88695
Giải ba 21238 01295
Giải nhì 02971
Giải nhất 84868
Đặc biệt 761627
Đầu Đuôi
0 6,7
1
2 2,7
3 8
4 1,4
5 0
6 7,8
7 1,1,2
8 4
9 5,5,6,7
Đầu Đuôi
5 0
4,7,7 1
2,7 2
3
4,8 4
9,9 5
0,9 6
0,2,6,9 7
3,6 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 09-04-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 09-04-2021
Giải tám 59
Giải bảy 006
Giải sáu 3785 5512 2251
Giải năm 5960
Giải bốn 23876 71796 68614 78853
86650 89731 07811
Giải ba 16293 39332
Giải nhì 93762
Giải nhất 83286
Đặc biệt 862570
Đầu Đuôi
0 6
1 1,2,4
2
3 1,2
4
5 0,1,3,9
6 0,2
7 0,6
8 5,6
9 3,6
Đầu Đuôi
5,6,7 0
1,3,5 1
1,3,6 2
5,9 3
1 4
8 5
0,7,8,9 6
7
8
5 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 02-04-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 02-04-2021
Giải tám 60
Giải bảy 352
Giải sáu 9314 8553 7667
Giải năm 1846
Giải bốn 51412 73064 69420 37885
08578 24820 72718
Giải ba 83749 36846
Giải nhì 55328
Giải nhất 53290
Đặc biệt 318276
Đầu Đuôi
0
1 2,4,8
2 0,0,8
3
4 6,6,9
5 2,3
6 0,4,7
7 6,8
8 5
9 0
Đầu Đuôi
2,2,6,9 0
1
1,5 2
5 3
1,6 4
8 5
4,4,7 6
6 7
1,2,7 8
4 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 26-03-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 26-03-2021
Giải tám 12
Giải bảy 405
Giải sáu 7654 3525 8893
Giải năm 1853
Giải bốn 13083 29218 94875 26670
48887 01536 87814
Giải ba 54081 17127
Giải nhì 64538
Giải nhất 35820
Đặc biệt 366321
Đầu Đuôi
0 5
1 2,4,8
2 0,1,5,7
3 6,8
4
5 3,4
6
7 0,5
8 1,3,7
9 3
Đầu Đuôi
2,7 0
2,8 1
1 2
5,8,9 3
1,5 4
0,2,7 5
3 6
2,8 7
1,3 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 19-03-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 19-03-2021
Giải tám 12
Giải bảy 496
Giải sáu 8260 8967 8423
Giải năm 0581
Giải bốn 74191 75855 88127 81440
07152 35380 05772
Giải ba 25403 35043
Giải nhì 19415
Giải nhất 61596
Đặc biệt 850304
Đầu Đuôi
0 3,4
1 2,5
2 3,7
3
4 0,3
5 2,5
6 0,7
7 2
8 0,1
9 1,6,6
Đầu Đuôi
4,6,8 0
8,9 1
1,5,7 2
0,2,4 3
0 4
1,5 5
9,9 6
2,6 7
8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 12-03-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 12-03-2021
Giải tám 72
Giải bảy 180
Giải sáu 7810 6128 3235
Giải năm 3100
Giải bốn 41945 55525 81654 43879
42490 00025 30931
Giải ba 23022 32247
Giải nhì 02750
Giải nhất 49690
Đặc biệt 099710
Đầu Đuôi
0 0
1 0,0
2 2,5,5,8
3 1,5
4 5,7
5 0,4
6
7 2,9
8 0
9 0,0
Đầu Đuôi
0,1,1,5,8,9,9 0
3 1
2,7 2
3
5 4
2,2,3,4 5
6
4 7
2 8
7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 05-03-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 05-03-2021
Giải tám 31
Giải bảy 649
Giải sáu 0886 4355 4004
Giải năm 9552
Giải bốn 22863 67191 32715 59607
10054 92793 65791
Giải ba 22086 17708
Giải nhì 72990
Giải nhất 36862
Đặc biệt 165133
Đầu Đuôi
0 4,7,8
1 5
2
3 1,3
4 9
5 2,4,5
6 2,3
7
8 6,6
9 0,1,1,3
Đầu Đuôi
9 0
3,9,9 1
5,6 2
3,6,9 3
0,5 4
1,5 5
8,8 6
0 7
0 8
4 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 26-02-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 26-02-2021
Giải tám 87
Giải bảy 131
Giải sáu 1619 9537 5041
Giải năm 7426
Giải bốn 37878 51508 46913 46070
69583 62800 45539
Giải ba 57064 26967
Giải nhì 32380
Giải nhất 40361
Đặc biệt 744914
Đầu Đuôi
0 0,8
1 3,4,9
2 6
3 1,7,9
4 1
5
6 1,4,7
7 0,8
8 0,3,7
9
Đầu Đuôi
0,7,8 0
3,4,6 1
2
1,8 3
1,6 4
5
2 6
3,6,8 7
0,7 8
1,3 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 19-02-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 19-02-2021
Giải tám 30
Giải bảy 938
Giải sáu 4692 3731 3990
Giải năm 7372
Giải bốn 23298 60703 84341 69899
70014 58381 71635
Giải ba 61766 13409
Giải nhì 55477
Giải nhất 65186
Đặc biệt 312872
Đầu Đuôi
0 3,9
1 4
2
3 0,1,5,8
4 1
5
6 6
7 2,2,7
8 1,6
9 0,2,8,9
Đầu Đuôi
3,9 0
3,4,8 1
7,7,9 2
0 3
1 4
3 5
6,8 6
7 7
3,9 8
0,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 12-02-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 12-02-2021
Giải tám 07
Giải bảy 941
Giải sáu 4232 5835 5225
Giải năm 6047
Giải bốn 42921 11467 80090 20983
47866 27778 65519
Giải ba 64606 38137
Giải nhì 31046
Giải nhất 04887
Đặc biệt 248133
Đầu Đuôi
0 6,7
1 9
2 1,5
3 2,3,5,7
4 1,6,7
5
6 6,7
7 8
8 3,7
9 0
Đầu Đuôi
9 0
2,4 1
3 2
3,8 3
4
2,3 5
0,4,6 6
0,3,4,6,8 7
7 8
1 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 05-02-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 05-02-2021
Giải tám 00
Giải bảy 326
Giải sáu 7655 0820 3960
Giải năm 5544
Giải bốn 65874 99770 05175 49612
72957 23901 58577
Giải ba 62406 39084
Giải nhì 17673
Giải nhất 20808
Đặc biệt 790114
Đầu Đuôi
0 0,1,6,8
1 2,4
2 0,6
3
4 4
5 5,7
6 0
7 0,3,4,5,7
8 4
9
Đầu Đuôi
0,2,6,7 0
0 1
1 2
7 3
1,4,7,8 4
5,7 5
0,2 6
5,7 7
0 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 29-01-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 29-01-2021
Giải tám 77
Giải bảy 723
Giải sáu 2858 3240 0043
Giải năm 0846
Giải bốn 15683 57024 00205 39693
99898 08754 00151
Giải ba 97506 20437
Giải nhì 11254
Giải nhất 64562
Đặc biệt 584868
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2 3,4
3 7
4 0,3,6
5 1,4,4,8
6 2,8
7 7
8 3
9 3,8
Đầu Đuôi
4 0
5 1
6 2
2,4,8,9 3
2,5,5 4
0 5
0,4 6
3,7 7
5,6,9 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 22-01-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 22-01-2021
Giải tám 22
Giải bảy 534
Giải sáu 5882 1352 6372
Giải năm 5133
Giải bốn 96351 74957 72047 49600
79778 55136 38570
Giải ba 85275 16154
Giải nhì 29333
Giải nhất 32786
Đặc biệt 930093
Đầu Đuôi
0 0
1
2 2
3 3,3,4,6
4 7
5 1,2,4,7
6
7 0,2,5,8
8 2,6
9 3
Đầu Đuôi
0,7 0
5 1
2,5,7,8 2
3,3,9 3
3,5 4
7 5
3,8 6
4,5 7
7 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 15-01-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 15-01-2021
Giải tám 36
Giải bảy 290
Giải sáu 4644 5353 8693
Giải năm 2263
Giải bốn 13812 01771 14613 68337
00787 98967 16895
Giải ba 41395 47148
Giải nhì 90495
Giải nhất 21650
Đặc biệt 014540
Đầu Đuôi
0
1 2,3
2
3 6,7
4 0,4,8
5 0,3
6 3,7
7 1
8 7
9 0,3,5,5,5
Đầu Đuôi
4,5,9 0
7 1
1 2
1,5,6,9 3
4 4
9,9,9 5
3 6
3,6,8 7
4 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 08-01-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 08-01-2021
Giải tám 06
Giải bảy 711
Giải sáu 6183 3545 9672
Giải năm 1248
Giải bốn 20630 16030 24963 84009
88839 69875 50503
Giải ba 06775 49203
Giải nhì 56435
Giải nhất 83645
Đặc biệt 941402
Đầu Đuôi
0 2,3,3,6,9
1 1
2
3 0,0,5,9
4 5,5,8
5
6 3
7 2,5,5
8 3
9
Đầu Đuôi
3,3 0
1 1
0,7 2
0,0,6,8 3
4
3,4,4,7,7 5
0 6
7
4 8
0,3 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 01-01-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 01-01-2021
Giải tám 11
Giải bảy 430
Giải sáu 0922 1276 4182
Giải năm 9953
Giải bốn 46777 96999 16461 38726
29057 82289 10610
Giải ba 07141 58747
Giải nhì 14720
Giải nhất 13842
Đặc biệt 121302
Đầu Đuôi
0 2
1 0,1
2 0,2,6
3 0
4 1,2,7
5 3,7
6 1
7 6,7
8 2,9
9 9
Đầu Đuôi
1,2,3 0
1,4,6 1
0,2,4,8 2
5 3
4
5
2,7 6
4,5,7 7
8
8,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 25-12-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 25-12-2020
Giải tám 26
Giải bảy 969
Giải sáu 2824 3937 7030
Giải năm 3936
Giải bốn 51597 91755 61562 88688
86026 42313 82758
Giải ba 18458 25085
Giải nhì 60013
Giải nhất 80103
Đặc biệt 677611
Đầu Đuôi
0 3
1 1,3,3
2 4,6,6
3 0,6,7
4
5 5,8,8
6 2,9
7
8 5,8
9 7
Đầu Đuôi
3 0
1 1
6 2
0,1,1 3
2 4
5,8 5
2,2,3 6
3,9 7
5,5,8 8
6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 18-12-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 18-12-2020
Giải tám 79
Giải bảy 024
Giải sáu 7029 4261 5077
Giải năm 9784
Giải bốn 96886 45252 74052 07100
51167 58731 80986
Giải ba 56927 40694
Giải nhì 76263
Giải nhất 79896
Đặc biệt 505535
Đầu Đuôi
0 0
1
2 4,7,9
3 1,5
4
5 2,2
6 1,3,7
7 7,9
8 4,6,6
9 4,6
Đầu Đuôi
0 0
3,6 1
5,5 2
6 3
2,8,9 4
3 5
8,8,9 6
2,6,7 7
8
2,7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 11-12-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 11-12-2020
Giải tám 84
Giải bảy 023
Giải sáu 2422 7656 4961
Giải năm 3762
Giải bốn 69578 97301 16071 44065
92879 15034 44512
Giải ba 67622 21087
Giải nhì 88302
Giải nhất 87781
Đặc biệt 556335
Đầu Đuôi
0 1,2
1 2
2 2,2,3
3 4,5
4
5 6
6 1,2,5
7 1,8,9
8 1,4,7
9
Đầu Đuôi
0
0,6,7,8 1
0,1,2,2,6 2
2 3
3,8 4
3,6 5
5 6
8 7
7 8
7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 04-12-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 04-12-2020
Giải tám 37
Giải bảy 737
Giải sáu 2580 8051 2711
Giải năm 7205
Giải bốn 50974 51986 07386 14859
33119 94736 02154
Giải ba 28342 19169
Giải nhì 56321
Giải nhất 65143
Đặc biệt 613578
Đầu Đuôi
0 5
1 1,9
2 1
3 6,7,7
4 2,3
5 1,4,9
6 9
7 4,8
8 0,6,6
9
Đầu Đuôi
8 0
1,2,5 1
4 2
4 3
5,7 4
0 5
3,8,8 6
3,3 7
7 8
1,5,6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 27-11-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 27-11-2020
Giải tám 68
Giải bảy 957
Giải sáu 6036 4827 4408
Giải năm 5382
Giải bốn 06172 42002 39721 44231
36134 83457 71002
Giải ba 22587 39753
Giải nhì 26602
Giải nhất 12356
Đặc biệt 265750
Đầu Đuôi
0 2,2,2,8
1
2 1,7
3 1,4,6
4
5 0,3,6,7,7
6 8
7 2
8 2,7
9
Đầu Đuôi
5 0
2,3 1
0,0,0,7,8 2
5 3
3 4
5
3,5 6
2,5,5,8 7
0,6 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 20-11-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 20-11-2020
Giải tám 94
Giải bảy 441
Giải sáu 9702 1250 1814
Giải năm 6540
Giải bốn 03558 54282 67127 22812
12512 90207 18457
Giải ba 12019 42416
Giải nhì 01274
Giải nhất 21018
Đặc biệt 681318
Đầu Đuôi
0 2,7
1 2,2,4,6,8,8,9
2 7
3
4 0,1
5 0,7,8
6
7 4
8 2
9 4
Đầu Đuôi
4,5 0
4 1
0,1,1,8 2
3
1,7,9 4
5
1 6
0,2,5 7
1,1,5 8
1 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 13-11-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 13-11-2020
Giải tám 43
Giải bảy 545
Giải sáu 9546 2853 3071
Giải năm 1569
Giải bốn 66076 91467 11737 48150
22876 33737 26725
Giải ba 95957 37730
Giải nhì 78230
Giải nhất 59385
Đặc biệt 480458
Đầu Đuôi
0
1
2 5
3 0,0,7,7
4 3,5,6
5 0,3,7,8
6 7,9
7 1,6,6
8 5
9
Đầu Đuôi
3,3,5 0
7 1
2
4,5 3
4
2,4,8 5
4,7,7 6
3,3,5,6 7
5 8
6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 06-11-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 06-11-2020
Giải tám 91
Giải bảy 971
Giải sáu 7303 1590 6896
Giải năm 9129
Giải bốn 75063 87532 70078 00687
11683 80684 19327
Giải ba 97776 65459
Giải nhì 81931
Giải nhất 79479
Đặc biệt 239230
Đầu Đuôi
0 3
1
2 7,9
3 0,1,2
4
5 9
6 3
7 1,6,8,9
8 3,4,7
9 0,1,6
Đầu Đuôi
3,9 0
3,7,9 1
3 2
0,6,8 3
8 4
5
7,9 6
2,8 7
7 8
2,5,7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 30-10-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 30-10-2020
Giải tám 42
Giải bảy 113
Giải sáu 8189 2280 5601
Giải năm 5627
Giải bốn 67668 26815 31091 89359
21493 23511 91731
Giải ba 99390 96443
Giải nhì 82169
Giải nhất 61853
Đặc biệt 890299
Đầu Đuôi
0 1
1 1,3,5
2 7
3 1
4 2,3
5 3,9
6 8,9
7
8 0,9
9 0,1,3,9
Đầu Đuôi
8,9 0
0,1,3,9 1
4 2
1,4,5,9 3
4
1 5
6
2 7
6 8
5,6,8,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 23-10-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 23-10-2020
Giải tám 29
Giải bảy 113
Giải sáu 2558 8947 3830
Giải năm 5893
Giải bốn 79253 08690 32375 77118
14163 83940 99822
Giải ba 70729 20278
Giải nhì 12918
Giải nhất 03936
Đặc biệt 706642
Đầu Đuôi
0
1 3,8,8
2 2,9,9
3 0,6
4 0,2,7
5 3,8
6 3
7 5,8
8
9 0,3
Đầu Đuôi
3,4,9 0
1
2,4 2
1,5,6,9 3
4
7 5
3 6
4 7
1,1,5,7 8
2,2 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 16-10-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 16-10-2020
Giải tám 50
Giải bảy 452
Giải sáu 2774 8167 6249
Giải năm 8964
Giải bốn 78323 08470 44222 89883
05590 75577 54744
Giải ba 33283 27902
Giải nhì 80759
Giải nhất 27292
Đặc biệt 068312
Đầu Đuôi
0 2
1 2
2 2,3
3
4 4,9
5 0,2,9
6 4,7
7 0,4,7
8 3,3
9 0,2
Đầu Đuôi
5,7,9 0
1
0,1,2,5,9 2
2,8,8 3
4,6,7 4
5
6
6,7 7
8
4,5 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 09-10-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 09-10-2020
Giải tám 54
Giải bảy 810
Giải sáu 1803 5764 2559
Giải năm 2084
Giải bốn 66010 47013 33522 58094
78729 82799 30911
Giải ba 48003 10413
Giải nhì 54634
Giải nhất 92915
Đặc biệt 175330
Đầu Đuôi
0 3,3
1 0,0,1,3,3,5
2 2,9
3 0,4
4
5 4,9
6 4
7
8 4
9 4,9
Đầu Đuôi
1,1,3 0
1 1
2 2
0,0,1,1 3
3,5,6,8,9 4
1 5
6
7
8
2,5,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 02-10-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 02-10-2020
Giải tám 48
Giải bảy 130
Giải sáu 4539 5876 5364
Giải năm 6686
Giải bốn 61990 26244 50209 30927
63579 77701 84208
Giải ba 82436 24133
Giải nhì 48336
Giải nhất 21176
Đặc biệt 969462
Đầu Đuôi
0 1,8,9
1
2 7
3 0,3,6,6,9
4 4,8
5
6 2,4
7 6,6,9
8 6
9 0
Đầu Đuôi
3,9 0
0 1
6 2
3 3
4,6 4
5
3,3,7,7,8 6
2 7
0,4 8
0,3,7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 25-09-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 25-09-2020
Giải tám 99
Giải bảy 870
Giải sáu 5901 3736 2460
Giải năm 4106
Giải bốn 33804 72142 04240 64147
20014 74628 47455
Giải ba 65968 91283
Giải nhì 05861
Giải nhất 22646
Đặc biệt 333325
Đầu Đuôi
0 1,4,6
1 4
2 5,8
3 6
4 0,2,6,7
5 5
6 0,1,8
7 0
8 3
9 9
Đầu Đuôi
4,6,7 0
0,6 1
4 2
8 3
0,1 4
2,5 5
0,3,4 6
4 7
2,6 8
9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 18-09-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 18-09-2020
Giải tám 96
Giải bảy 019
Giải sáu 4405 8438 8122
Giải năm 0623
Giải bốn 81955 61312 94862 69362
59313 20661 55719
Giải ba 10381 19577
Giải nhì 71763
Giải nhất 61184
Đặc biệt 517744
Đầu Đuôi
0 5
1 2,3,9,9
2 2,3
3 8
4 4
5 5
6 1,2,2,3
7 7
8 1,4
9 6
Đầu Đuôi
0
6,8 1
1,2,6,6 2
1,2,6 3
4,8 4
0,5 5
9 6
7 7
3 8
1,1 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua