Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 28-01-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 28-01-2023
Giải tám 94
Giải bảy 532
Giải sáu 3661 7170 9862
Giải năm 3699
Giải bốn 79288 14694 82524 93597
32631 20203 37270
Giải ba 27722 18921
Giải nhì 12201
Giải nhất 57083
Đặc biệt 923650
Đầu Đuôi
0 1,3
1
2 1,2,4
3 1,2
4
5 0
6 1,2
7 0,0
8 3,8
9 4,4,7,9
Đầu Đuôi
5,7,7 0
0,2,3,6 1
2,3,6 2
0,8 3
2,9,9 4
5
6
9 7
8 8
9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 21-01-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 21-01-2023
Giải tám 95
Giải bảy 219
Giải sáu 8360 6542 5297
Giải năm 9555
Giải bốn 73366 56732 15788 08866
55901 30388 03807
Giải ba 72453 92329
Giải nhì 09396
Giải nhất 68906
Đặc biệt 026185
Đầu Đuôi
0 1,6,7
1 9
2 9
3 2
4 2
5 3,5
6 0,6,6
7
8 5,8,8
9 5,6,7
Đầu Đuôi
6 0
0 1
3,4 2
5 3
4
5,8,9 5
0,6,6,9 6
0,9 7
8,8 8
1,2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 14-01-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 14-01-2023
Giải tám 93
Giải bảy 702
Giải sáu 9362 0171 5834
Giải năm 4360
Giải bốn 04429 55437 23907 89171
01266 74270 94652
Giải ba 97253 26916
Giải nhì 81396
Giải nhất 51249
Đặc biệt 475709
Đầu Đuôi
0 2,7,9
1 6
2 9
3 4,7
4 9
5 2,3
6 0,2,6
7 0,1,1
8
9 3,6
Đầu Đuôi
6,7 0
7,7 1
0,5,6 2
5,9 3
3 4
5
1,6,9 6
0,3 7
8
0,2,4 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 07-01-2023

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 07-01-2023
Giải tám 13
Giải bảy 997
Giải sáu 8953 0504 5352
Giải năm 2192
Giải bốn 62442 91459 59946 72838
63746 99388 66999
Giải ba 69922 62039
Giải nhì 14833
Giải nhất 88824
Đặc biệt 660600
Đầu Đuôi
0 0,4
1 3
2 2,4
3 3,8,9
4 2,6,6
5 2,3,9
6
7
8 8
9 2,7,9
Đầu Đuôi
0 0
1
2,4,5,9 2
1,3,5 3
0,2 4
5
4,4 6
9 7
3,8 8
3,5,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 31-12-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 31-12-2022
Giải tám 35
Giải bảy 234
Giải sáu 4887 3554 0464
Giải năm 6834
Giải bốn 62513 59954 53795 98744
93669 09589 39207
Giải ba 22188 91325
Giải nhì 32341
Giải nhất 77400
Đặc biệt 954840
Đầu Đuôi
0 0,7
1 3
2 5
3 4,4,5
4 0,1,4
5 4,4
6 4,9
7
8 7,8,9
9 5
Đầu Đuôi
0,4 0
4 1
2
1 3
3,3,4,5,5,6 4
2,3,9 5
6
0,8 7
8 8
6,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 24-12-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 24-12-2022
Giải tám 71
Giải bảy 550
Giải sáu 3047 7463 7305
Giải năm 2597
Giải bốn 93633 87730 39655 88143
51900 68975 53894
Giải ba 35761 37842
Giải nhì 69068
Giải nhất 58937
Đặc biệt 035032
Đầu Đuôi
0 0,5
1
2
3 0,2,3,7
4 2,3,7
5 0,5
6 1,3,8
7 1,5
8
9 4,7
Đầu Đuôi
0,3,5 0
6,7 1
3,4 2
3,4,6 3
9 4
0,5,7 5
6
3,4,9 7
6 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 17-12-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 17-12-2022
Giải tám 44
Giải bảy 960
Giải sáu 7383 5598 8890
Giải năm 3013
Giải bốn 69795 28941 65667 17664
61330 25404 90215
Giải ba 10246 82717
Giải nhì 33334
Giải nhất 54242
Đặc biệt 973507
Đầu Đuôi
0 4,7
1 3,5,7
2
3 0,4
4 1,2,4,6
5
6 0,4,7
7
8 3
9 0,5,8
Đầu Đuôi
3,6,9 0
4 1
4 2
1,8 3
0,3,4,6 4
1,9 5
4 6
0,1,6 7
9 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 10-12-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 10-12-2022
Giải tám 37
Giải bảy 122
Giải sáu 4597 8819 8616
Giải năm 2872
Giải bốn 35621 06913 65557 45665
38045 90058 15095
Giải ba 13214 54294
Giải nhì 78360
Giải nhất 20693
Đặc biệt 498598
Đầu Đuôi
0
1 3,4,6,9
2 1,2
3 7
4 5
5 7,8
6 0,5
7 2
8
9 3,4,5,7,8
Đầu Đuôi
6 0
2 1
2,7 2
1,9 3
1,9 4
4,6,9 5
1 6
3,5,9 7
5,9 8
1 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 03-12-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 03-12-2022
Giải tám 73
Giải bảy 738
Giải sáu 5016 7332 8561
Giải năm 2495
Giải bốn 48137 91857 93464 17502
40015 75684 58798
Giải ba 82252 62417
Giải nhì 75786
Giải nhất 02775
Đặc biệt 444811
Đầu Đuôi
0 2
1 1,5,6,7
2
3 2,7,8
4
5 2,7
6 1,4
7 3,5
8 4,6
9 5,8
Đầu Đuôi
0
1,6 1
0,3,5 2
7 3
6,8 4
1,7,9 5
1,8 6
1,3,5 7
3,9 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 26-11-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 26-11-2022
Giải tám 19
Giải bảy 219
Giải sáu 7994 5938 7234
Giải năm 2255
Giải bốn 25925 19384 11575 47654
77602 95026 92597
Giải ba 68651 70365
Giải nhì 37583
Giải nhất 61946
Đặc biệt 046233
Đầu Đuôi
0 2
1 9,9
2 5,6
3 3,4,8
4 6
5 1,4,5
6 5
7 5
8 3,4
9 4,7
Đầu Đuôi
0
5 1
0 2
3,8 3
3,5,8,9 4
2,5,6,7 5
2,4 6
9 7
3 8
1,1 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 19-11-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 19-11-2022
Giải tám 43
Giải bảy 179
Giải sáu 2473 8373 2144
Giải năm 8386
Giải bốn 01798 19660 32246 04223
88596 21409 67457
Giải ba 74720 94345
Giải nhì 21817
Giải nhất 98239
Đặc biệt 167038
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 0,3
3 8,9
4 3,4,5,6
5 7
6 0
7 3,3,9
8 6
9 6,8
Đầu Đuôi
2,6 0
1
2
2,4,7,7 3
4 4
4 5
4,8,9 6
1,5 7
3,9 8
0,3,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 12-11-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 12-11-2022
Giải tám 59
Giải bảy 406
Giải sáu 9992 1385 3812
Giải năm 1500
Giải bốn 47027 45003 42861 93625
94019 48228 37083
Giải ba 89654 63889
Giải nhì 68785
Giải nhất 79748
Đặc biệt 780807
Đầu Đuôi
0 0,3,6,7
1 2,9
2 5,7,8
3
4 8
5 4,9
6 1
7
8 3,5,5,9
9 2
Đầu Đuôi
0 0
6 1
1,9 2
0,8 3
5 4
2,8,8 5
0 6
0,2 7
2,4 8
1,5,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 05-11-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 05-11-2022
Giải tám 65
Giải bảy 062
Giải sáu 2237 5488 2656
Giải năm 1196
Giải bốn 95825 20531 94017 58435
42429 08346 19226
Giải ba 15357 43081
Giải nhì 36904
Giải nhất 16032
Đặc biệt 505926
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 5,6,6,9
3 1,2,5,7
4 6
5 6,7
6 2,5
7
8 1,8
9 6
Đầu Đuôi
0
3,8 1
3,6 2
3
0 4
2,3,6 5
2,2,4,5,9 6
1,3,5 7
8 8
2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 29-10-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 29-10-2022
Giải tám 14
Giải bảy 620
Giải sáu 3918 9771 3072
Giải năm 4542
Giải bốn 33129 82029 03837 14557
29366 55374 91204
Giải ba 32804 79228
Giải nhì 17251
Giải nhất 04795
Đặc biệt 515951
Đầu Đuôi
0 4,4
1 4,8
2 0,8,9,9
3 7
4 2
5 1,1,7
6 6
7 1,2,4
8
9 5
Đầu Đuôi
2 0
5,5,7 1
4,7 2
3
0,0,1,7 4
9 5
6 6
3,5 7
1,2 8
2,2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 22-10-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 22-10-2022
Giải tám 51
Giải bảy 621
Giải sáu 4983 4647 1648
Giải năm 9401
Giải bốn 44237 42789 81896 92952
01979 22748 99913
Giải ba 34859 68820
Giải nhì 56385
Giải nhất 15259
Đặc biệt 789150
Đầu Đuôi
0 1
1 3
2 0,1
3 7
4 7,8,8
5 0,1,2,9,9
6
7 9
8 3,5,9
9 6
Đầu Đuôi
2,5 0
0,2,5 1
5 2
1,8 3
4
8 5
9 6
3,4 7
4,4 8
5,5,7,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 15-10-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 15-10-2022
Giải tám 94
Giải bảy 548
Giải sáu 9346 4758 3569
Giải năm 2826
Giải bốn 17298 59408 42871 52416
07265 62323 52425
Giải ba 29955 27944
Giải nhì 70157
Giải nhất 89705
Đặc biệt 284647
Đầu Đuôi
0 5,8
1 6
2 3,5,6
3
4 4,6,7,8
5 5,7,8
6 5,9
7 1
8
9 4,8
Đầu Đuôi
0
7 1
2
2 3
4,9 4
0,2,5,6 5
1,2,4 6
4,5 7
0,4,5,9 8
6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 08-10-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 08-10-2022
Giải tám 80
Giải bảy 842
Giải sáu 8028 1842 3480
Giải năm 1746
Giải bốn 40820 39169 40366 32645
97460 55797 20336
Giải ba 39324 30041
Giải nhì 48897
Giải nhất 59113
Đặc biệt 519482
Đầu Đuôi
0
1 3
2 0,4,8
3 6
4 1,2,2,5,6
5
6 0,6,9
7
8 0,0,2
9 7,7
Đầu Đuôi
2,6,8,8 0
4 1
4,4,8 2
1 3
2 4
4 5
3,4,6 6
9,9 7
2 8
6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 01-10-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 01-10-2022
Giải tám 89
Giải bảy 260
Giải sáu 2498 9190 5844
Giải năm 5998
Giải bốn 28862 31537 08074 64175
72963 69875 01319
Giải ba 23127 54716
Giải nhì 27505
Giải nhất 32651
Đặc biệt 647803
Đầu Đuôi
0 3,5
1 6,9
2 7
3 7
4 4
5 1
6 0,2,3
7 4,5,5
8 9
9 0,8,8
Đầu Đuôi
6,9 0
5 1
6 2
0,6 3
4,7 4
0,7,7 5
1 6
2,3 7
9,9 8
1,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 24-09-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 24-09-2022
Giải tám 66
Giải bảy 128
Giải sáu 8973 7475 2957
Giải năm 7750
Giải bốn 95621 27887 82945 64191
13655 27151 52034
Giải ba 71458 15608
Giải nhì 00426
Giải nhất 56078
Đặc biệt 100138
Đầu Đuôi
0 8
1
2 1,6,8
3 4,8
4 5
5 0,1,5,7,8
6 6
7 3,5,8
8 7
9 1
Đầu Đuôi
5 0
2,5,9 1
2
7 3
3 4
4,5,7 5
2,6 6
5,8 7
0,2,3,5,7 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 17-09-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 17-09-2022
Giải tám 79
Giải bảy 640
Giải sáu 6758 7207 2934
Giải năm 1476
Giải bốn 85969 28702 58168 58984
58462 85498 74290
Giải ba 52934 28031
Giải nhì 67916
Giải nhất 19904
Đặc biệt 495941
Đầu Đuôi
0 2,4,7
1 6
2
3 1,4,4
4 0,1
5 8
6 2,8,9
7 6,9
8 4
9 0,8
Đầu Đuôi
4,9 0
3,4 1
0,6 2
3
0,3,3,8 4
5
1,7 6
0 7
5,6,9 8
6,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 10-09-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 10-09-2022
Giải tám 43
Giải bảy 067
Giải sáu 1254 8062 2353
Giải năm 4614
Giải bốn 60763 18666 40673 75981
08744 76672 55635
Giải ba 31168 42780
Giải nhì 51790
Giải nhất 40285
Đặc biệt 187194
Đầu Đuôi
0
1 4
2
3 5
4 3,4
5 3,4
6 2,3,6,7,8
7 2,3
8 0,1,5
9 0,4
Đầu Đuôi
8,9 0
8 1
6,7 2
4,5,6,7 3
1,4,5,9 4
3,8 5
6 6
6 7
6 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 03-09-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 03-09-2022
Giải tám 43
Giải bảy 024
Giải sáu 4168 2057 9844
Giải năm 2740
Giải bốn 79395 41923 05977 36994
29741 20285 78564
Giải ba 73517 88920
Giải nhì 27194
Giải nhất 82169
Đặc biệt 257907
Đầu Đuôi
0 7
1 7
2 0,3,4
3
4 0,1,3,4
5 7
6 4,8,9
7 7
8 5
9 4,4,5
Đầu Đuôi
2,4 0
4 1
2
2,4 3
2,4,6,9,9 4
8,9 5
6
0,1,5,7 7
6 8
6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 27-08-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 27-08-2022
Giải tám 37
Giải bảy 417
Giải sáu 5148 7487 7815
Giải năm 6642
Giải bốn 89993 08681 34928 95227
19885 75681 59317
Giải ba 10728 34675
Giải nhì 86659
Giải nhất 54829
Đặc biệt 291349
Đầu Đuôi
0
1 5,7,7
2 7,8,8,9
3 7
4 2,8,9
5 9
6
7 5
8 1,1,5,7
9 3
Đầu Đuôi
0
8,8 1
4 2
9 3
4
1,7,8 5
6
1,1,2,3,8 7
2,2,4 8
2,4,5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 20-08-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 20-08-2022
Giải tám 29
Giải bảy 451
Giải sáu 8222 2633 3974
Giải năm 9811
Giải bốn 42933 34207 10543 42566
33554 58103 35581
Giải ba 77156 70867
Giải nhì 67087
Giải nhất 82763
Đặc biệt 540995
Đầu Đuôi
0 3,7
1 1
2 2,9
3 3,3
4 3
5 1,4,6
6 3,6,7
7 4
8 1,7
9 5
Đầu Đuôi
0
1,5,8 1
2 2
0,3,3,4,6 3
5,7 4
9 5
5,6 6
0,6,8 7
8
2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 13-08-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 13-08-2022
Giải tám 13
Giải bảy 607
Giải sáu 7992 2447 7915
Giải năm 4724
Giải bốn 48308 76184 66091 54581
46481 16188 78213
Giải ba 46064 18281
Giải nhì 98916
Giải nhất 84872
Đặc biệt 155348
Đầu Đuôi
0 7,8
1 3,3,5,6
2 4
3
4 7,8
5
6 4
7 2
8 1,1,1,4,8
9 1,2
Đầu Đuôi
0
8,8,8,9 1
7,9 2
1,1 3
2,6,8 4
1 5
1 6
0,4 7
0,4,8 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 06-08-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 06-08-2022
Giải tám 24
Giải bảy 920
Giải sáu 0277 6746 9458
Giải năm 3949
Giải bốn 59915 57089 36514 74230
58879 20878 14643
Giải ba 72889 95626
Giải nhì 90558
Giải nhất 93249
Đặc biệt 969472
Đầu Đuôi
0
1 4,5
2 0,4,6
3 0
4 3,6,9,9
5 8,8
6
7 2,7,8,9
8 9,9
9
Đầu Đuôi
2,3 0
1
7 2
4 3
1,2 4
1 5
2,4 6
7 7
5,5,7 8
4,4,7,8,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 30-07-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 30-07-2022
Giải tám 56
Giải bảy 067
Giải sáu 3742 6748 9552
Giải năm 0335
Giải bốn 70690 64094 71910 40274
92594 03305 50234
Giải ba 25576 69631
Giải nhì 09237
Giải nhất 56638
Đặc biệt 700699
Đầu Đuôi
0 5
1 0
2
3 1,4,5,7,8
4 2,8
5 2,6
6 7
7 4,6
8
9 0,4,4,9
Đầu Đuôi
1,9 0
3 1
4,5 2
3
3,7,9,9 4
0,3 5
5,7 6
3,6 7
3,4 8
9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 23-07-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 23-07-2022
Giải tám 88
Giải bảy 729
Giải sáu 9438 7106 7875
Giải năm 9125
Giải bốn 40112 21670 28438 60872
92607 17695 00495
Giải ba 91541 43558
Giải nhì 10230
Giải nhất 24791
Đặc biệt 624994
Đầu Đuôi
0 6,7
1 2
2 5,9
3 0,8,8
4 1
5 8
6
7 0,2,5
8 8
9 1,4,5,5
Đầu Đuôi
3,7 0
4,9 1
1,7 2
3
9 4
2,7,9,9 5
0 6
0 7
3,3,5,8 8
2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 16-07-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 16-07-2022
Giải tám 11
Giải bảy 636
Giải sáu 7730 1808 0330
Giải năm 8842
Giải bốn 62732 28297 22620 39023
52473 28305 04801
Giải ba 72034 05304
Giải nhì 04897
Giải nhất 32722
Đặc biệt 286260
Đầu Đuôi
0 1,4,5,8
1 1
2 0,2,3
3 0,0,2,4,6
4 2
5
6 0
7 3
8
9 7,7
Đầu Đuôi
2,3,3,6 0
0,1 1
2,3,4 2
2,7 3
0,3 4
0 5
3 6
9,9 7
0 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 09-07-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 09-07-2022
Giải tám 17
Giải bảy 312
Giải sáu 4488 0545 3765
Giải năm 7026
Giải bốn 59126 90939 30336 25683
04257 63245 83852
Giải ba 58024 95961
Giải nhì 97973
Giải nhất 90213
Đặc biệt 662452
Đầu Đuôi
0
1 2,3,7
2 4,6,6
3 6,9
4 5,5
5 2,2,7
6 1,5
7 3
8 3,8
9
Đầu Đuôi
0
6 1
1,5,5 2
1,7,8 3
2 4
4,4,6 5
2,2,3 6
1,5 7
8 8
3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 02-07-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 02-07-2022
Giải tám 08
Giải bảy 303
Giải sáu 2539 4499 9679
Giải năm 0632
Giải bốn 70214 25641 98420 80006
35780 73083 48518
Giải ba 32279 82455
Giải nhì 61725
Giải nhất 84061
Đặc biệt 077193
Đầu Đuôi
0 3,6,8
1 4,8
2 0,5
3 2,9
4 1
5 5
6 1
7 9,9
8 0,3
9 3,9
Đầu Đuôi
2,8 0
4,6 1
3 2
0,8,9 3
1 4
2,5 5
0 6
7
0,1 8
3,7,7,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 25-06-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 25-06-2022
Giải tám 01
Giải bảy 130
Giải sáu 7535 8063 3491
Giải năm 2442
Giải bốn 38708 67502 82677 47096
27884 71702 67195
Giải ba 19442 56383
Giải nhì 01321
Giải nhất 43728
Đặc biệt 854130
Đầu Đuôi
0 1,2,2,8
1
2 1,8
3 0,0,5
4 2,2
5
6 3
7 7
8 3,4
9 1,5,6
Đầu Đuôi
3,3 0
0,2,9 1
0,0,4,4 2
6,8 3
8 4
3,9 5
9 6
7 7
0,2 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 18-06-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 18-06-2022
Giải tám 04
Giải bảy 360
Giải sáu 0396 3621 9798
Giải năm 6897
Giải bốn 68377 33805 18085 79315
05948 92549 68621
Giải ba 10363 00162
Giải nhì 44919
Giải nhất 10793
Đặc biệt 343594
Đầu Đuôi
0 4,5
1 5,9
2 1,1
3
4 8,9
5
6 0,2,3
7 7
8 5
9 3,4,6,7,8
Đầu Đuôi
6 0
2,2 1
6 2
6,9 3
0,9 4
0,1,8 5
9 6
7,9 7
4,9 8
1,4 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 11-06-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 11-06-2022
Giải tám 72
Giải bảy 064
Giải sáu 1951 0101 5315
Giải năm 3820
Giải bốn 46519 41494 48913 44639
79358 26821 63690
Giải ba 86932 85891
Giải nhì 43668
Giải nhất 44496
Đặc biệt 479752
Đầu Đuôi
0 1
1 3,5,9
2 0,1
3 2,9
4
5 1,2,8
6 4,8
7 2
8
9 0,1,4,6
Đầu Đuôi
2,9 0
0,2,5,9 1
3,5,7 2
1 3
6,9 4
1 5
9 6
7
5,6 8
1,3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 04-06-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 04-06-2022
Giải tám 01
Giải bảy 706
Giải sáu 3379 8327 1356
Giải năm 7315
Giải bốn 43262 28914 64995 17829
30101 12912 60251
Giải ba 32826 40267
Giải nhì 73616
Giải nhất 68249
Đặc biệt 894328
Đầu Đuôi
0 1,1,6
1 2,4,5,6
2 6,7,8,9
3
4 9
5 1,6
6 2,7
7 9
8
9 5
Đầu Đuôi
0
0,0,5 1
1,6 2
3
1 4
1,9 5
0,1,2,5 6
2,6 7
2 8
2,4,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 28-05-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 28-05-2022
Giải tám 62
Giải bảy 534
Giải sáu 0991 9645 4052
Giải năm 5979
Giải bốn 68681 94965 37965 74701
93859 84702 61723
Giải ba 72963 74291
Giải nhì 26783
Giải nhất 86417
Đặc biệt 434925
Đầu Đuôi
0 1,2
1 7
2 3,5
3 4
4 5
5 2,9
6 2,3,5,5
7 9
8 1,3
9 1,1
Đầu Đuôi
0
0,8,9,9 1
0,5,6 2
2,6,8 3
3 4
2,4,6,6 5
6
1 7
8
5,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 21-05-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 21-05-2022
Giải tám 25
Giải bảy 550
Giải sáu 3273 6210 2088
Giải năm 6348
Giải bốn 89957 88480 13160 31888
63980 55353 54587
Giải ba 91352 87756
Giải nhì 43627
Giải nhất 15253
Đặc biệt 048784
Đầu Đuôi
0
1 0
2 5,7
3
4 8
5 0,2,3,3,6,7
6 0
7 3
8 0,0,4,7,8,8
9
Đầu Đuôi
1,5,6,8,8 0
1
5 2
5,5,7 3
8 4
2 5
5 6
2,5,8 7
4,8,8 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 14-05-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 14-05-2022
Giải tám 38
Giải bảy 753
Giải sáu 0305 9532 2559
Giải năm 4568
Giải bốn 02350 32857 44192 68789
58650 54282 88891
Giải ba 65261 46747
Giải nhì 74038
Giải nhất 55344
Đặc biệt 025549
Đầu Đuôi
0 5
1
2
3 2,8,8
4 4,7,9
5 0,0,3,7,9
6 1,8
7
8 2,9
9 1,2
Đầu Đuôi
5,5 0
6,9 1
3,8,9 2
5 3
4 4
0 5
6
4,5 7
3,3,6 8
4,5,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 07-05-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 07-05-2022
Giải tám 67
Giải bảy 743
Giải sáu 2977 1851 6194
Giải năm 0876
Giải bốn 04213 50420 70530 23126
63463 45640 75519
Giải ba 52102 03279
Giải nhì 77802
Giải nhất 21602
Đặc biệt 011646
Đầu Đuôi
0 2,2,2
1 3,9
2 0,6
3 0
4 0,3,6
5 1
6 3,7
7 6,7,9
8
9 4
Đầu Đuôi
2,3,4 0
5 1
0,0,0 2
1,4,6 3
9 4
5
2,4,7 6
6,7 7
8
1,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 30-04-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 30-04-2022
Giải tám 17
Giải bảy 086
Giải sáu 8731 2375 9261
Giải năm 4523
Giải bốn 98845 95106 11858 11005
03002 49301 35768
Giải ba 24021 24302
Giải nhì 36684
Giải nhất 50957
Đặc biệt 755883
Đầu Đuôi
0 1,2,2,5,6
1 7
2 1,3
3 1
4 5
5 7,8
6 1,8
7 5
8 3,4,6
9
Đầu Đuôi
0
0,2,3,6 1
0,0 2
2,8 3
8 4
0,4,7 5
0,8 6
1,5 7
5,6 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 16-04-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 16-04-2022
Giải tám 42
Giải bảy 699
Giải sáu 2741 0808 4176
Giải năm 4633
Giải bốn 05124 47335 37510 71389
76438 23363 28057
Giải ba 84978 82782
Giải nhì 45906
Giải nhất 72807
Đặc biệt 340709
Đầu Đuôi
0 6,7,8,9
1 0
2 4
3 3,5,8
4 1,2
5 7
6 3
7 6,8
8 2,9
9 9
Đầu Đuôi
1 0
4 1
4,8 2
3,6 3
2 4
3 5
0,7 6
0,5 7
0,3,7 8
0,8,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 09-04-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 09-04-2022
Giải tám 59
Giải bảy 663
Giải sáu 7991 6614 0479
Giải năm 0299
Giải bốn 08081 80657 93257 73016
41793 59885 07966
Giải ba 03707 51964
Giải nhì 37943
Giải nhất 59355
Đặc biệt 286358
Đầu Đuôi
0 7
1 4,6
2
3
4 3
5 5,7,7,8,9
6 3,4,6
7 9
8 1,5
9 1,3,9
Đầu Đuôi
0
8,9 1
2
4,6,9 3
1,6 4
5,8 5
1,6 6
0,5,5 7
5 8
5,7,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 02-04-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 02-04-2022
Giải tám 59
Giải bảy 257
Giải sáu 8867 3637 4998
Giải năm 5200
Giải bốn 92900 38449 41597 22380
81734 37019 27868
Giải ba 71071 96782
Giải nhì 84292
Giải nhất 87483
Đặc biệt 252270
Đầu Đuôi
0 0,0
1 9
2
3 4,7
4 9
5 7,9
6 7,8
7 0,1
8 0,2,3
9 2,7,8
Đầu Đuôi
0,0,7,8 0
7 1
8,9 2
8 3
3 4
5
6
3,5,6,9 7
6,9 8
1,4,5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 26-03-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 26-03-2022
Giải tám 53
Giải bảy 502
Giải sáu 8995 6059 5498
Giải năm 9753
Giải bốn 48573 47853 88539 82312
02617 50760 75946
Giải ba 80340 13443
Giải nhì 18541
Giải nhất 28718
Đặc biệt 557499
Đầu Đuôi
0 2
1 2,7,8
2
3 9
4 0,1,3,6
5 3,3,3,9
6 0
7 3
8
9 5,8,9
Đầu Đuôi
4,6 0
4 1
0,1 2
4,5,5,5,7 3
4
9 5
4 6
1 7
1,9 8
3,5,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 19-03-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 19-03-2022
Giải tám 74
Giải bảy 034
Giải sáu 7246 3859 1115
Giải năm 7169
Giải bốn 84074 23301 00119 27788
53162 06294 85031
Giải ba 73114 01041
Giải nhì 58855
Giải nhất 61472
Đặc biệt 180438
Đầu Đuôi
0 1
1 4,5,9
2
3 1,4,8
4 1,6
5 5,9
6 2,9
7 2,4,4
8 8
9 4
Đầu Đuôi
0
0,3,4 1
6,7 2
3
1,3,7,7,9 4
1,5 5
4 6
7
3,8 8
1,5,6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 12-03-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 12-03-2022
Giải tám 05
Giải bảy 570
Giải sáu 3185 0006 3314
Giải năm 9216
Giải bốn 78810 61938 77127 09694
11064 75043 05053
Giải ba 42725 92780
Giải nhì 81897
Giải nhất 62940
Đặc biệt 768793
Đầu Đuôi
0 5,6
1 0,4,6
2 5,7
3 8
4 0,3
5 3
6 4
7 0
8 0,5
9 3,4,7
Đầu Đuôi
1,4,7,8 0
1
2
4,5,9 3
1,6,9 4
0,2,8 5
0,1 6
2,9 7
3 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 05-03-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 05-03-2022
Giải tám 64
Giải bảy 835
Giải sáu 0674 0646 9471
Giải năm 9217
Giải bốn 48175 62406 72368 53188
13477 12221 55047
Giải ba 90469 14073
Giải nhì 26970
Giải nhất 72734
Đặc biệt 498945
Đầu Đuôi
0 6
1 7
2 1
3 4,5
4 5,6,7
5
6 4,8,9
7 0,1,3,4,5,7
8 8
9
Đầu Đuôi
7 0
2,7 1
2
7 3
3,6,7 4
3,4,7 5
0,4 6
1,4,7 7
6,8 8
6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 26-02-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 26-02-2022
Giải tám 25
Giải bảy 729
Giải sáu 7553 9018 9894
Giải năm 3913
Giải bốn 69078 89672 24540 07240
11777 84119 20815
Giải ba 65563 40569
Giải nhì 25499
Giải nhất 61923
Đặc biệt 696913
Đầu Đuôi
0
1 3,3,5,8,9
2 3,5,9
3
4 0,0
5 3
6 3,9
7 2,7,8
8
9 4,9
Đầu Đuôi
4,4 0
1
7 2
1,1,2,5,6 3
9 4
1,2 5
6
7 7
1,7 8
1,2,6,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 19-02-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 19-02-2022
Giải tám 56
Giải bảy 894
Giải sáu 5097 3067 7400
Giải năm 8439
Giải bốn 02973 74930 54732 20373
39337 44668 38082
Giải ba 19428 27773
Giải nhì 82567
Giải nhất 95550
Đặc biệt 946674
Đầu Đuôi
0 0
1
2 8
3 0,2,7,9
4
5 0,6
6 7,7,8
7 3,3,3,4
8 2
9 4,7
Đầu Đuôi
0,3,5 0
1
3,8 2
7,7,7 3
7,9 4
5
5 6
3,6,6,9 7
2,6 8
3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 12-02-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 12-02-2022
Giải tám 96
Giải bảy 059
Giải sáu 9006 0123 8481
Giải năm 4931
Giải bốn 92395 71466 24955 68487
49549 44132 39659
Giải ba 40857 64437
Giải nhì 18530
Giải nhất 43005
Đặc biệt 710517
Đầu Đuôi
0 5,6
1 7
2 3
3 0,1,2,7
4 9
5 5,7,9,9
6 6
7
8 1,7
9 5,6
Đầu Đuôi
3 0
3,8 1
3 2
2 3
4
0,5,9 5
0,6,9 6
1,3,5,8 7
8
4,5,5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 05-02-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 05-02-2022
Giải tám 48
Giải bảy 450
Giải sáu 4909 7120 5243
Giải năm 7883
Giải bốn 88264 72450 14399 09542
98601 96272 89388
Giải ba 43226 82971
Giải nhì 26928
Giải nhất 06236
Đặc biệt 038400
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1
2 0,6,8
3 6
4 2,3,8
5 0,0
6 4
7 1,2
8 3,8
9 9
Đầu Đuôi
0,2,5,5 0
0,7 1
4,7 2
4,8 3
6 4
5
2,3 6
7
2,4,8 8
0,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 29-01-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 29-01-2022
Giải tám 85
Giải bảy 462
Giải sáu 9132 0609 8412
Giải năm 1355
Giải bốn 98503 30334 91284 46384
44107 80342 93661
Giải ba 28183 79584
Giải nhì 63854
Giải nhất 14299
Đặc biệt 160222
Đầu Đuôi
0 3,7,9
1 2
2 2
3 2,4
4 2
5 4,5
6 1,2
7
8 3,4,4,4,5
9 9
Đầu Đuôi
0
6 1
1,2,3,4,6 2
0,8 3
3,5,8,8,8 4
5,8 5
6
0 7
8
0,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 22-01-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 22-01-2022
Giải tám 42
Giải bảy 338
Giải sáu 2361 8589 2865
Giải năm 9686
Giải bốn 43866 86266 38298 79205
73938 07681 10224
Giải ba 77802 88050
Giải nhì 22828
Giải nhất 65788
Đặc biệt 548053
Đầu Đuôi
0 2,5
1
2 4,8
3 8,8
4 2
5 0,3
6 1,5,6,6
7
8 1,6,8,9
9 8
Đầu Đuôi
5 0
6,8 1
0,4 2
5 3
2 4
0,6 5
6,6,8 6
7
2,3,3,8,9 8
8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 15-01-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 15-01-2022
Giải tám 26
Giải bảy 604
Giải sáu 4383 3668 7870
Giải năm 0771
Giải bốn 70410 49227 60370 19852
71855 33067 29567
Giải ba 34711 60248
Giải nhì 93280
Giải nhất 09342
Đặc biệt 751784
Đầu Đuôi
0 4
1 0,1
2 6,7
3
4 2,8
5 2,5
6 7,7,8
7 0,0,1
8 0,3,4
9
Đầu Đuôi
1,7,7,8 0
1,7 1
4,5 2
8 3
0,8 4
5 5
2 6
2,6,6 7
4,6 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 08-01-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 08-01-2022
Giải tám 08
Giải bảy 526
Giải sáu 4527 1820 0959
Giải năm 6483
Giải bốn 19553 82329 97760 82537
33712 48956 49599
Giải ba 89063 69454
Giải nhì 51451
Giải nhất 12820
Đặc biệt 506893
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 0,0,6,7,9
3 7
4
5 1,3,4,6,9
6 0,3
7
8 3
9 3,9
Đầu Đuôi
2,2,6 0
5 1
1 2
5,6,8,9 3
5 4
5
2,5 6
2,3 7
0 8
2,5,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 01-01-2022

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 01-01-2022
Giải tám 95
Giải bảy 536
Giải sáu 4730 2799 9359
Giải năm 6927
Giải bốn 72635 98535 26752 57449
61380 58956 30572
Giải ba 86491 68694
Giải nhì 77615
Giải nhất 72746
Đặc biệt 337190
Đầu Đuôi
0
1 5
2 7
3 0,5,5,6
4 6,9
5 2,6,9
6
7 2
8 0
9 0,1,4,5,9
Đầu Đuôi
3,8,9 0
9 1
5,7 2
3
9 4
1,3,3,9 5
3,4,5 6
2 7
8
4,5,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 25-12-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 25-12-2021
Giải tám 99
Giải bảy 037
Giải sáu 2677 7889 7197
Giải năm 8189
Giải bốn 25463 60691 50183 93290
58030 11897 07950
Giải ba 25322 06846
Giải nhì 48431
Giải nhất 12888
Đặc biệt 413167
Đầu Đuôi
0
1
2 2
3 0,1,7
4 6
5 0
6 3,7
7 7
8 3,8,9,9
9 0,1,7,7,9
Đầu Đuôi
3,5,9 0
3,9 1
2 2
6,8 3
4
5
4 6
3,6,7,9,9 7
8 8
8,8,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 18-12-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 18-12-2021
Giải tám 77
Giải bảy 276
Giải sáu 6995 5145 7386
Giải năm 1090
Giải bốn 97971 11866 44470 96820
26346 92829 22519
Giải ba 56380 49506
Giải nhì 97181
Giải nhất 13779
Đặc biệt 713178
Đầu Đuôi
0 6
1 9
2 0,9
3
4 5,6
5
6 6
7 0,1,6,7,8,9
8 0,1,6
9 0,5
Đầu Đuôi
2,7,8,9 0
7,8 1
2
3
4
4,9 5
0,4,6,7,8 6
7 7
7 8
1,2,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 11-12-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 11-12-2021
Giải tám 19
Giải bảy 859
Giải sáu 4334 1034 2126
Giải năm 2973
Giải bốn 46672 81928 12510 02388
01063 25067 41553
Giải ba 27583 18568
Giải nhì 99254
Giải nhất 55192
Đặc biệt 481072
Đầu Đuôi
0
1 0,9
2 6,8
3 4,4
4
5 3,4,9
6 3,7,8
7 2,2,3
8 3,8
9 2
Đầu Đuôi
1 0
1
7,7,9 2
5,6,7,8 3
3,3,5 4
5
2 6
6 7
2,6,8 8
1,5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 04-12-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 04-12-2021
Giải tám 95
Giải bảy 442
Giải sáu 8227 6578 0305
Giải năm 1844
Giải bốn 73758 81314 32326 26785
78003 53827 20770
Giải ba 09529 72724
Giải nhì 89464
Giải nhất 97195
Đặc biệt 127380
Đầu Đuôi
0 3,5
1 4
2 4,6,7,7,9
3
4 2,4
5 8
6 4
7 0,8
8 0,5
9 5,5
Đầu Đuôi
7,8 0
1
4 2
0 3
1,2,4,6 4
0,8,9,9 5
2 6
2,2 7
5,7 8
2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 27-11-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 27-11-2021
Giải tám 89
Giải bảy 538
Giải sáu 1293 4282 9576
Giải năm 9009
Giải bốn 95164 42882 68940 79446
67281 85160 87579
Giải ba 38130 04575
Giải nhì 00108
Giải nhất 93183
Đặc biệt 850830
Đầu Đuôi
0 8,9
1
2
3 0,0,8
4 0,6
5
6 0,4
7 5,6,9
8 1,2,2,3,9
9 3
Đầu Đuôi
3,3,4,6 0
8 1
8,8 2
8,9 3
6 4
7 5
4,7 6
7
0,3 8
0,7,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 20-11-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 20-11-2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải bốn
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 13-11-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 13-11-2021
Giải tám 85
Giải bảy 002
Giải sáu 8420 8161 7959
Giải năm 2913
Giải bốn 16030 51920 11440 74430
48327 53257 24289
Giải ba 21824 94759
Giải nhì 17383
Giải nhất 79418
Đặc biệt 784888
Đầu Đuôi
0 2
1 3,8
2 0,0,4,7
3 0,0
4 0
5 7,9,9
6 1
7
8 3,5,8,9
9
Đầu Đuôi
2,2,3,3,4 0
6 1
0 2
1,8 3
2 4
8 5
6
2,5 7
1,8 8
5,5,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 06-11-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 06-11-2021
Giải tám 40
Giải bảy 600
Giải sáu 6443 5933 6467
Giải năm 6345
Giải bốn 71265 45340 57479 52632
63328 96109 48818
Giải ba 56772 21521
Giải nhì 95191
Giải nhất 55510
Đặc biệt 271258
Đầu Đuôi
0 0,9
1 0,8
2 1,8
3 2,3
4 0,0,3,5
5 8
6 5,7
7 2,9
8
9 1
Đầu Đuôi
0,1,4,4 0
2,9 1
3,7 2
3,4 3
4
4,6 5
6
6 7
1,2,5 8
0,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 30-10-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 30-10-2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải bốn
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 23-10-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 23-10-2021
Giải tám 70
Giải bảy 712
Giải sáu 5569 0473 9282
Giải năm 5886
Giải bốn 55321 73499 32268 00838
59454 22380 66594
Giải ba 08709 58406
Giải nhì 32647
Giải nhất 35743
Đặc biệt 780272
Đầu Đuôi
0 6,9
1 2
2 1
3 8
4 3,7
5 4
6 8,9
7 0,2,3
8 0,2,6
9 4,9
Đầu Đuôi
7,8 0
2 1
1,7,8 2
4,7 3
5,9 4
5
0,8 6
4 7
3,6 8
0,6,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 03-07-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 03-07-2021
Giải tám 22
Giải bảy 402
Giải sáu 7285 1498 0211
Giải năm 7925
Giải bốn 55829 24597 09473 19108
61566 75621 54609
Giải ba 87555 92773
Giải nhì 63455
Giải nhất 96292
Đặc biệt 951718
Đầu Đuôi
0 2,8,9
1 1,8
2 1,2,5,9
3
4
5 5,5
6 6
7 3,3
8 5
9 2,7,8
Đầu Đuôi
0
1,2 1
0,2,9 2
7,7 3
4
2,5,5,8 5
6 6
9 7
0,1,9 8
0,2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 26-06-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 26-06-2021
Giải tám 37
Giải bảy 431
Giải sáu 0584 5271 1475
Giải năm 0327
Giải bốn 49252 44248 01857 29125
98973 83322 44213
Giải ba 13683 02531
Giải nhì 42283
Giải nhất 25760
Đặc biệt 475269
Đầu Đuôi
0
1 3
2 2,5,7
3 1,1,7
4 8
5 2,7
6 0,9
7 1,3,5
8 3,3,4
9
Đầu Đuôi
6 0
3,3,7 1
2,5 2
1,7,8,8 3
8 4
2,7 5
6
2,3,5 7
4 8
6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 19-06-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 19-06-2021
Giải tám 04
Giải bảy 320
Giải sáu 5415 0924 6454
Giải năm 8115
Giải bốn 32353 75148 03655 26333
84680 26516 18401
Giải ba 90769 31689
Giải nhì 44403
Giải nhất 56267
Đặc biệt 355910
Đầu Đuôi
0 1,3,4
1 0,5,5,6
2 0,4
3 3
4 8
5 3,4,5
6 7,9
7
8 0,9
9
Đầu Đuôi
1,2,8 0
0 1
2
0,3,5 3
0,2,5 4
1,1,5 5
1 6
6 7
4 8
6,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 12-06-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 12-06-2021
Giải tám 37
Giải bảy 663
Giải sáu 2708 0139 5874
Giải năm 8069
Giải bốn 55219 74799 77471 16108
26593 70923 13267
Giải ba 16547 95531
Giải nhì 92617
Giải nhất 42260
Đặc biệt 514345
Đầu Đuôi
0 8,8
1 7,9
2 3
3 1,7,9
4 5,7
5
6 0,3,7,9
7 1,4
8
9 3,9
Đầu Đuôi
6 0
3,7 1
2
2,6,9 3
7 4
4 5
6
1,3,4,6 7
0,0 8
1,3,6,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 05-06-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 05-06-2021
Giải tám 35
Giải bảy 411
Giải sáu 1158 8608 2427
Giải năm 6851
Giải bốn 72892 83639 10950 73141
00557 66384 91369
Giải ba 49414 65150
Giải nhì 53760
Giải nhất 80513
Đặc biệt 482668
Đầu Đuôi
0 8
1 1,3,4
2 7
3 5,9
4 1
5 0,0,1,7,8
6 0,8,9
7
8 4
9 2
Đầu Đuôi
5,5,6 0
1,4,5 1
9 2
1 3
1,8 4
3 5
6
2,5 7
0,5,6 8
3,6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 29-05-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 29-05-2021
Giải tám 75
Giải bảy 949
Giải sáu 3912 4261 6618
Giải năm 8642
Giải bốn 29785 13609 52392 31092
83924 27989 29110
Giải ba 99265 37863
Giải nhì 62505
Giải nhất 38027
Đặc biệt 127077
Đầu Đuôi
0 5,9
1 0,2,8
2 4,7
3
4 2,9
5
6 1,3,5
7 5,7
8 5,9
9 2,2
Đầu Đuôi
1 0
6 1
1,4,9,9 2
6 3
2 4
0,6,7,8 5
6
2,7 7
1 8
0,4,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 22-05-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 22-05-2021
Giải tám 03
Giải bảy 441
Giải sáu 6172 0725 7338
Giải năm 5983
Giải bốn 69885 55578 13393 23146
56033 97963 53863
Giải ba 80985 01232
Giải nhì 58535
Giải nhất 54733
Đặc biệt 034070
Đầu Đuôi
0 3
1
2 5
3 2,3,3,5,8
4 1,6
5
6 3,3
7 0,2,8
8 3,5,5
9 3
Đầu Đuôi
7 0
4 1
3,7 2
0,3,3,6,6,8,9 3
4
2,3,8,8 5
4 6
7
3,7 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 15-05-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 15-05-2021
Giải tám 10
Giải bảy 117
Giải sáu 2493 9019 0173
Giải năm 1507
Giải bốn 37549 59120 40782 09277
12532 88479 27669
Giải ba 94054 10085
Giải nhì 51850
Giải nhất 95513
Đặc biệt 259699
Đầu Đuôi
0 7
1 0,3,7,9
2 0
3 2
4 9
5 0,4
6 9
7 3,7,9
8 2,5
9 3,9
Đầu Đuôi
1,2,5 0
1
3,8 2
1,7,9 3
5 4
8 5
6
0,1,7 7
8
1,4,6,7,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 08-05-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 08-05-2021
Giải tám 64
Giải bảy 632
Giải sáu 8270 6806 9225
Giải năm 1225
Giải bốn 00654 03252 49204 58050
92035 74398 00806
Giải ba 18737 22859
Giải nhì 79016
Giải nhất 70258
Đặc biệt 169022
Đầu Đuôi
0 4,6,6
1 6
2 2,5,5
3 2,5,7
4
5 0,2,4,8,9
6 4
7 0
8
9 8
Đầu Đuôi
5,7 0
1
2,3,5 2
3
0,5,6 4
2,2,3 5
0,0,1 6
3 7
5,9 8
5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 01-05-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 01-05-2021
Giải tám 96
Giải bảy 647
Giải sáu 5244 8130 1104
Giải năm 4838
Giải bốn 68821 95134 78991 35057
44258 43247 25303
Giải ba 56173 14913
Giải nhì 17767
Giải nhất 60857
Đặc biệt 930599
Đầu Đuôi
0 3,4
1 3
2 1
3 0,4,8
4 4,7,7
5 7,7,8
6 7
7 3
8
9 1,6,9
Đầu Đuôi
3 0
2,9 1
2
0,1,7 3
0,3,4 4
5
9 6
4,4,5,5,6 7
3,5 8
9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 24-04-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 24-04-2021
Giải tám 41
Giải bảy 775
Giải sáu 7971 0183 9426
Giải năm 7468
Giải bốn 64195 12185 06239 47065
93993 86256 93674
Giải ba 71628 73989
Giải nhì 60890
Giải nhất 34447
Đặc biệt 989182
Đầu Đuôi
0
1
2 6,8
3 9
4 1,7
5 6
6 5,8
7 1,4,5
8 2,3,5,9
9 0,3,5
Đầu Đuôi
9 0
4,7 1
8 2
8,9 3
7 4
6,7,8,9 5
2,5 6
4 7
2,6 8
3,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 17-04-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 17-04-2021
Giải tám 74
Giải bảy 515
Giải sáu 4295 1345 9608
Giải năm 5301
Giải bốn 32989 86541 59595 87047
90733 27506 78628
Giải ba 93042 88404
Giải nhì 80815
Giải nhất 12014
Đặc biệt 629901
Đầu Đuôi
0 1,1,4,6,8
1 4,5,5
2 8
3 3
4 1,2,5,7
5
6
7 4
8 9
9 5,5
Đầu Đuôi
0
0,0,4 1
4 2
3 3
0,1,7 4
1,1,4,9,9 5
0 6
4 7
0,2 8
8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 10-04-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 10-04-2021
Giải tám 77
Giải bảy 973
Giải sáu 5242 0538 3706
Giải năm 8641
Giải bốn 79693 89667 13895 48086
79759 46566 06802
Giải ba 15567 57815
Giải nhì 48292
Giải nhất 40289
Đặc biệt 380130
Đầu Đuôi
0 2,6
1 5
2
3 0,8
4 1,2
5 9
6 6,7,7
7 3,7
8 6,9
9 2,3,5
Đầu Đuôi
3 0
4 1
0,4,9 2
7,9 3
4
1,9 5
0,6,8 6
6,6,7 7
3 8
5,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 03-04-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 03-04-2021
Giải tám 53
Giải bảy 132
Giải sáu 0340 8228 0082
Giải năm 4212
Giải bốn 40657 38473 25891 30596
21997 35369 24815
Giải ba 16708 30429
Giải nhì 19325
Giải nhất 11040
Đặc biệt 671567
Đầu Đuôi
0 8
1 2,5
2 5,8,9
3 2
4 0,0
5 3,7
6 7,9
7 3
8 2
9 1,6,7
Đầu Đuôi
4,4 0
9 1
1,3,8 2
5,7 3
4
1,2 5
9 6
5,6,9 7
0,2 8
2,6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 27-03-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 27-03-2021
Giải tám 68
Giải bảy 360
Giải sáu 4110 9955 3364
Giải năm 1624
Giải bốn 48484 02739 67053 25744
25229 86680 73587
Giải ba 54392 49374
Giải nhì 31667
Giải nhất 33461
Đặc biệt 654767
Đầu Đuôi
0
1 0
2 4,9
3 9
4 4
5 3,5
6 0,1,4,7,7,8
7 4
8 0,4,7
9 2
Đầu Đuôi
1,6,8 0
6 1
9 2
5 3
2,4,6,7,8 4
5 5
6
6,6,8 7
6 8
2,3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 20-03-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 20-03-2021
Giải tám 40
Giải bảy 156
Giải sáu 8672 7019 1520
Giải năm 4891
Giải bốn 92612 21425 95243 00339
61051 32446 86923
Giải ba 43468 66306
Giải nhì 69973
Giải nhất 03940
Đặc biệt 570766
Đầu Đuôi
0 6
1 2,9
2 0,3,5
3 9
4 0,0,3,6
5 1,6
6 6,8
7 2,3
8
9 1
Đầu Đuôi
2,4,4 0
5,9 1
1,7 2
2,4,7 3
4
2 5
0,4,5,6 6
7
6 8
1,3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 13-03-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 13-03-2021
Giải tám 18
Giải bảy 654
Giải sáu 6173 3395 9885
Giải năm 4770
Giải bốn 59507 43286 99189 36814
22604 99066 97695
Giải ba 38656 54722
Giải nhì 05393
Giải nhất 92831
Đặc biệt 676757
Đầu Đuôi
0 4,7
1 4,8
2 2
3 1
4
5 4,6,7
6 6
7 0,3
8 5,6,9
9 3,5,5
Đầu Đuôi
7 0
3 1
2 2
7,9 3
0,1,5 4
8,9,9 5
5,6,8 6
0,5 7
1 8
8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 06-03-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 06-03-2021
Giải tám 93
Giải bảy 461
Giải sáu 2627 5870 4229
Giải năm 5687
Giải bốn 09850 06919 84566 46753
72089 48399 20896
Giải ba 35762 81871
Giải nhì 78517
Giải nhất 75378
Đặc biệt 269792
Đầu Đuôi
0
1 7,9
2 7,9
3
4
5 0,3
6 1,2,6
7 0,1,8
8 7,9
9 2,3,6,9
Đầu Đuôi
5,7 0
6,7 1
6,9 2
5,9 3
4
5
6,9 6
1,2,8 7
7 8
1,2,8,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 27-02-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 27-02-2021
Giải tám 08
Giải bảy 467
Giải sáu 3120 6292 8795
Giải năm 6384
Giải bốn 83585 54952 27402 89752
96628 08551 66335
Giải ba 39643 25731
Giải nhì 97011
Giải nhất 90932
Đặc biệt 732534
Đầu Đuôi
0 2,8
1 1
2 0,8
3 1,2,4,5
4 3
5 1,2,2
6 7
7
8 4,5
9 2,5
Đầu Đuôi
2 0
1,3,5 1
0,3,5,5,9 2
4 3
3,8 4
3,8,9 5
6
6 7
0,2 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 20-02-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 20-02-2021
Giải tám 75
Giải bảy 421
Giải sáu 6233 6102 4707
Giải năm 9705
Giải bốn 03656 74184 51530 95740
81083 43517 39129
Giải ba 80419 00316
Giải nhì 48324
Giải nhất 66583
Đặc biệt 788316
Đầu Đuôi
0 2,5,7
1 6,6,7,9
2 1,4,9
3 0,3
4 0
5 6
6
7 5
8 3,3,4
9
Đầu Đuôi
3,4 0
2 1
0 2
3,8,8 3
2,8 4
0,7 5
1,1,5 6
0,1 7
8
1,2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 13-02-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 13-02-2021
Giải tám 75
Giải bảy 752
Giải sáu 1941 1760 7359
Giải năm 6465
Giải bốn 13051 93593 50153 09326
91920 16395 00441
Giải ba 25592 64932
Giải nhì 43901
Giải nhất 02942
Đặc biệt 910568
Đầu Đuôi
0 1
1
2 0,6
3 2
4 1,1,2
5 1,2,3,9
6 0,5,8
7 5
8
9 2,3,5
Đầu Đuôi
2,6 0
0,4,4,5 1
3,4,5,9 2
5,9 3
4
6,7,9 5
2 6
7
6 8
5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 06-02-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 06-02-2021
Giải tám 90
Giải bảy 990
Giải sáu 1739 3463 9548
Giải năm 7889
Giải bốn 06216 92306 43408 39677
62238 21059 81810
Giải ba 08449 30775
Giải nhì 69016
Giải nhất 33630
Đặc biệt 901894
Đầu Đuôi
0 6,8
1 0,6,6
2
3 0,8,9
4 8,9
5 9
6 3
7 5,7
8 9
9 0,0,4
Đầu Đuôi
1,3,9,9 0
1
2
6 3
9 4
7 5
0,1,1 6
7 7
0,3,4 8
3,4,5,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 30-01-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 30-01-2021
Giải tám 48
Giải bảy 444
Giải sáu 1148 9494 6860
Giải năm 6026
Giải bốn 43748 64539 92609 80201
42819 83272 21078
Giải ba 45416 77624
Giải nhì 50834
Giải nhất 52314
Đặc biệt 282772
Đầu Đuôi
0 1,9
1 4,6,9
2 4,6
3 4,9
4 4,8,8,8
5
6 0
7 2,2,8
8
9 4
Đầu Đuôi
6 0
0 1
7,7 2
3
1,2,3,4,9 4
5
1,2 6
7
4,4,4,7 8
0,1,3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 23-01-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 23-01-2021
Giải tám 40
Giải bảy 086
Giải sáu 6373 7695 2876
Giải năm 0645
Giải bốn 76974 86397 32432 94755
57038 92525 33962
Giải ba 94385 72589
Giải nhì 52410
Giải nhất 47048
Đặc biệt 615442
Đầu Đuôi
0
1 0
2 5
3 2,8
4 0,2,5,8
5 5
6 2
7 3,4,6
8 5,6,9
9 5,7
Đầu Đuôi
1,4 0
1
3,4,6 2
7 3
7 4
2,4,5,8,9 5
7,8 6
9 7
3,4 8
8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 16-01-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 16-01-2021
Giải tám 19
Giải bảy 244
Giải sáu 5861 0086 8917
Giải năm 7676
Giải bốn 94590 26673 57725 64287
72736 28542 42130
Giải ba 63605 86436
Giải nhì 01849
Giải nhất 26109
Đặc biệt 943293
Đầu Đuôi
0 5,9
1 7,9
2 5
3 0,6,6
4 2,4,9
5
6 1
7 3,6
8 6,7
9 0,3
Đầu Đuôi
3,9 0
6 1
4 2
7,9 3
4 4
0,2 5
3,3,7,8 6
1,8 7
8
0,1,4 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 09-01-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 09-01-2021
Giải tám 99
Giải bảy 777
Giải sáu 6192 2364 0542
Giải năm 6647
Giải bốn 85462 85049 55677 68088
28917 79960 37252
Giải ba 52111 54694
Giải nhì 28728
Giải nhất 32794
Đặc biệt 872304
Đầu Đuôi
0 4
1 1,7
2 8
3
4 2,7,9
5 2
6 0,2,4
7 7,7
8 8
9 2,4,4,9
Đầu Đuôi
6 0
1 1
4,5,6,9 2
3
0,6,9,9 4
5
6
1,4,7,7 7
2,8 8
4,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 26-12-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 26-12-2020
Giải tám 63
Giải bảy 112
Giải sáu 3898 1311 1172
Giải năm 0987
Giải bốn 47714 45217 08766 66140
27301 90101 21332
Giải ba 34487 91646
Giải nhì 81864
Giải nhất 00813
Đặc biệt 315906
Đầu Đuôi
0 1,1,6
1 1,2,3,4,7
2
3 2
4 0,6
5
6 3,4,6
7 2
8 7,7
9 8
Đầu Đuôi
4 0
0,0,1 1
1,3,7 2
1,6 3
1,6 4
5
0,4,6 6
1,8,8 7
9 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 19-12-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 19-12-2020
Giải tám 59
Giải bảy 946
Giải sáu 9104 6934 1886
Giải năm 1992
Giải bốn 08393 71297 42385 57071
97864 17166 73268
Giải ba 98715 79941
Giải nhì 89348
Giải nhất 06096
Đặc biệt 719126
Đầu Đuôi
0 4
1 5
2 6
3 4
4 1,6,8
5 9
6 4,6,8
7 1
8 5,6
9 2,3,6,7
Đầu Đuôi
0
4,7 1
9 2
9 3
0,3,6 4
1,8 5
2,4,6,8,9 6
9 7
4,6 8
5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 12-12-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 12-12-2020
Giải tám 47
Giải bảy 171
Giải sáu 6266 9780 3874
Giải năm 7805
Giải bốn 58977 95917 45029 22084
42305 11254 47015
Giải ba 44475 06054
Giải nhì 66286
Giải nhất 85918
Đặc biệt 826349
Đầu Đuôi
0 5,5
1 5,7,8
2 9
3
4 7,9
5 4,4
6 6
7 1,4,5,7
8 0,4,6
9
Đầu Đuôi
8 0
7 1
2
3
5,5,7,8 4
0,0,1,7 5
6,8 6
1,4,7 7
1 8
2,4 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 05-12-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 05-12-2020
Giải tám 53
Giải bảy 360
Giải sáu 9933 2612 5823
Giải năm 4237
Giải bốn 32725 20679 97862 34092
73340 57618 23784
Giải ba 87877 05159
Giải nhì 01388
Giải nhất 44224
Đặc biệt 885163
Đầu Đuôi
0
1 2,8
2 3,4,5
3 3,7
4 0
5 3,9
6 0,2,3
7 7,9
8 4,8
9 2
Đầu Đuôi
4,6 0
1
1,6,9 2
2,3,5,6 3
2,8 4
2 5
6
3,7 7
1,8 8
5,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 28-11-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 28-11-2020
Giải tám 72
Giải bảy 793
Giải sáu 6275 1821 4018
Giải năm 5712
Giải bốn 39190 36067 49374 12680
32697 22043 22539
Giải ba 05398 11313
Giải nhì 41648
Giải nhất 95672
Đặc biệt 868268
Đầu Đuôi
0
1 2,3,8
2 1
3 9
4 3,8
5
6 7,8
7 2,2,4,5
8 0
9 0,3,7,8
Đầu Đuôi
8,9 0
2 1
1,7,7 2
1,4,9 3
7 4
7 5
6
6,9 7
1,4,6,9 8
3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 21-11-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 21-11-2020
Giải tám 54
Giải bảy 228
Giải sáu 9637 0472 4764
Giải năm 0307
Giải bốn 07389 66486 05310 89282
51183 96373 77183
Giải ba 12741 73195
Giải nhì 85158
Giải nhất 38200
Đặc biệt 846977
Đầu Đuôi
0 0,7
1 0
2 8
3 7
4 1
5 4,8
6 4
7 2,3,7
8 2,3,3,6,9
9 5
Đầu Đuôi
0,1 0
4 1
7,8 2
7,8,8 3
5,6 4
9 5
8 6
0,3,7 7
2,5 8
8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 14-11-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 14-11-2020
Giải tám 38
Giải bảy 865
Giải sáu 7988 3950 9126
Giải năm 5952
Giải bốn 44240 99592 21782 52560
83982 39214 95550
Giải ba 67832 34347
Giải nhì 92901
Giải nhất 71926
Đặc biệt 499992
Đầu Đuôi
0 1
1 4
2 6,6
3 2,8
4 0,7
5 0,0,2
6 0,5
7
8 2,2,8
9 2,2
Đầu Đuôi
4,5,5,6 0
0 1
3,5,8,8,9,9 2
3
1 4
6 5
2,2 6
4 7
3,8 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 07-11-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 07-11-2020
Giải tám 80
Giải bảy 203
Giải sáu 4045 0486 1669
Giải năm 8837
Giải bốn 02114 14474 08211 32864
38729 86447 26862
Giải ba 49333 75598
Giải nhì 67439
Giải nhất 12884
Đặc biệt 090456
Đầu Đuôi
0 3
1 1,4
2 9
3 3,7,9
4 5,7
5 6
6 2,4,9
7 4
8 0,4,6
9 8
Đầu Đuôi
8 0
1 1
6 2
0,3 3
1,6,7,8 4
4 5
5,8 6
3,4 7
9 8
2,3,6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 31-10-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 31-10-2020
Giải tám 19
Giải bảy 480
Giải sáu 3889 2382 0369
Giải năm 2032
Giải bốn 52228 64249 73940 02809
16841 68839 61215
Giải ba 33425 71237
Giải nhì 56633
Giải nhất 58066
Đặc biệt 411083
Đầu Đuôi
0 9
1 5,9
2 5,8
3 2,3,7,9
4 0,1,9
5
6 6,9
7
8 0,2,3,9
9
Đầu Đuôi
4,8 0
4 1
3,8 2
3,8 3
4
1,2 5
6 6
3 7
2 8
0,1,3,4,6,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 24-10-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 24-10-2020
Giải tám 05
Giải bảy 872
Giải sáu 4112 1755 2174
Giải năm 9189
Giải bốn 57815 57526 77938 67845
84839 27732 15703
Giải ba 85993 44524
Giải nhì 72115
Giải nhất 67334
Đặc biệt 696100
Đầu Đuôi
0 0,3,5
1 2,5,5
2 4,6
3 2,4,8,9
4 5
5 5
6
7 2,4
8 9
9 3
Đầu Đuôi
0 0
1
1,3,7 2
0,9 3
2,3,7 4
0,1,1,4,5 5
2 6
7
3 8
3,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 10-10-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 10-10-2020
Giải tám 49
Giải bảy 937
Giải sáu 4661 7966 3611
Giải năm 6673
Giải bốn 43219 70616 43110 73306
14582 93870 76209
Giải ba 73893 75155
Giải nhì 19889
Giải nhất 53666
Đặc biệt 926185
Đầu Đuôi
0 6,9
1 0,1,6,9
2
3 7
4 9
5 5
6 1,6,6
7 0,3
8 2,5,9
9 3
Đầu Đuôi
1,7 0
1,6 1
8 2
7,9 3
4
5,8 5
0,1,6,6 6
3 7
8
0,1,4,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 03-10-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 03-10-2020
Giải tám 05
Giải bảy 223
Giải sáu 9738 4189 6049
Giải năm 7000
Giải bốn 70579 27998 91612 38715
74509 50969 13395
Giải ba 44668 86379
Giải nhì 53959
Giải nhất 51143
Đặc biệt 456776
Đầu Đuôi
0 0,5,9
1 2,5
2 3
3 8
4 3,9
5 9
6 8,9
7 6,9,9
8 9
9 5,8
Đầu Đuôi
0 0
1
1 2
2,4 3
4
0,1,9 5
7 6
7
3,6,9 8
0,4,5,6,7,7,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 26-09-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 26-09-2020
Giải tám 39
Giải bảy 119
Giải sáu 3582 7710 0570
Giải năm 0965
Giải bốn 64043 34576 06873 43469
97731 85050 80520
Giải ba 31334 96881
Giải nhì 99709
Giải nhất 13066
Đặc biệt 386023
Đầu Đuôi
0 9
1 0,9
2 0,3
3 1,4,9
4 3
5 0
6 5,6,9
7 0,3,6
8 1,2
9
Đầu Đuôi
1,2,5,7 0
3,8 1
8 2
2,4,7 3
3 4
6 5
6,7 6
7
8
0,1,3,6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 19-09-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 19-09-2020
Giải tám 43
Giải bảy 378
Giải sáu 4874 7404 5707
Giải năm 6288
Giải bốn 55787 94593 24384 49140
46240 28459 70554
Giải ba 09984 64803
Giải nhì 49032
Giải nhất 77314
Đặc biệt 140838
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1 4
2
3 2,8
4 0,0,3
5 4,9
6
7 4,8
8 4,4,7,8
9 3
Đầu Đuôi
4,4 0
1
3 2
0,4,9 3
0,1,5,7,8,8 4
5
6
0,8 7
3,7,8 8
5 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua