Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 01-02-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 01-02-2023
Giải tám 18
Giải bảy 267
Giải sáu 4063 7300 9301
Giải năm 4427
Giải bốn 91656 67831 26113 71987
79097 92357 02623
Giải ba 43591 31990
Giải nhì 05630
Giải nhất 40747
Đặc biệt 173861
Đầu Đuôi
0 0,1
1 3,8
2 3,7
3 0,1
4 7
5 6,7
6 1,3,7
7
8 7
9 0,1,7
Đầu Đuôi
0,3,9 0
0,3,6,9 1
2
1,2,6 3
4
5
5 6
2,4,5,6,8,9 7
1 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 25-01-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 25-01-2023
Giải tám 70
Giải bảy 712
Giải sáu 4071 8283 6568
Giải năm 5962
Giải bốn 72678 40543 35253 11335
71950 77517 24240
Giải ba 88588 26760
Giải nhì 49423
Giải nhất 75677
Đặc biệt 199613
Đầu Đuôi
0
1 2,3,7
2 3
3 5
4 0,3
5 0,3
6 0,2,8
7 0,1,7,8
8 3,8
9
Đầu Đuôi
4,5,6,7 0
7 1
1,6 2
1,2,4,5,8 3
4
3 5
6
1,7 7
6,7,8 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 18-01-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 18-01-2023
Giải tám 08
Giải bảy 023
Giải sáu 8407 2486 7309
Giải năm 4536
Giải bốn 00176 32605 16273 79995
49821 45990 95935
Giải ba 82507 80108
Giải nhì 29088
Giải nhất 26393
Đặc biệt 363263
Đầu Đuôi
0 5,7,7,8,8,9
1
2 1,3
3 5,6
4
5
6 3
7 3,6
8 6,8
9 0,3,5
Đầu Đuôi
9 0
2 1
2
2,6,7,9 3
4
0,3,9 5
3,7,8 6
0,0 7
0,0,8 8
0 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 11-01-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 11-01-2023
Giải tám 22
Giải bảy 282
Giải sáu 3080 9205 5717
Giải năm 6253
Giải bốn 40718 43431 76361 66430
21401 33022 60115
Giải ba 63171 90951
Giải nhì 70858
Giải nhất 35704
Đặc biệt 488615
Đầu Đuôi
0 1,4,5
1 5,5,7,8
2 2,2
3 0,1
4
5 1,3,8
6 1
7 1
8 0,2
9
Đầu Đuôi
3,8 0
0,3,5,6,7 1
2,2,8 2
5 3
0 4
0,1,1 5
6
1 7
1,5 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 04-01-2023

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 04-01-2023
Giải tám 56
Giải bảy 000
Giải sáu 0996 6453 9276
Giải năm 4331
Giải bốn 04649 66127 87110 52165
92721 58840 84922
Giải ba 41618 74878
Giải nhì 76766
Giải nhất 86543
Đặc biệt 444232
Đầu Đuôi
0 0
1 0,8
2 1,2,7
3 1,2
4 0,3,9
5 3,6
6 5,6
7 6,8
8
9 6
Đầu Đuôi
0,1,4 0
2,3 1
2,3 2
4,5 3
4
6 5
5,6,7,9 6
2 7
1,7 8
4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 28-12-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 28-12-2022
Giải tám 18
Giải bảy 028
Giải sáu 0038 0021 1586
Giải năm 9385
Giải bốn 59068 00918 85188 81587
17770 65581 40756
Giải ba 28374 51145
Giải nhì 65185
Giải nhất 01149
Đặc biệt 278205
Đầu Đuôi
0 5
1 8,8
2 1,8
3 8
4 5,9
5 6
6 8
7 0,4
8 1,5,5,6,7,8
9
Đầu Đuôi
7 0
2,8 1
2
3
7 4
0,4,8,8 5
5,8 6
8 7
1,1,2,3,6,8 8
4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 21-12-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 21-12-2022
Giải tám 14
Giải bảy 839
Giải sáu 1654 8513 9728
Giải năm 3884
Giải bốn 85754 59374 36442 32416
64628 26146 92522
Giải ba 14284 12769
Giải nhì 23540
Giải nhất 29988
Đặc biệt 692979
Đầu Đuôi
0
1 3,4,6
2 2,8,8
3 9
4 0,2,6
5 4,4
6 9
7 4,9
8 4,4,8
9
Đầu Đuôi
4 0
1
2,4 2
1 3
1,5,5,7,8,8 4
5
1,4 6
7
2,2,8 8
3,6,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 14-12-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 14-12-2022
Giải tám 60
Giải bảy 789
Giải sáu 3801 3250 1912
Giải năm 3238
Giải bốn 87118 90791 39025 62000
27767 35313 39258
Giải ba 53665 85888
Giải nhì 35289
Giải nhất 01473
Đặc biệt 192219
Đầu Đuôi
0 0,1
1 2,3,8,9
2 5
3 8
4
5 0,8
6 0,5,7
7 3
8 8,9,9
9 1
Đầu Đuôi
0,5,6 0
0,9 1
1 2
1,7 3
4
2,6 5
6
6 7
1,3,5,8 8
1,8,8 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 07-12-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 07-12-2022
Giải tám 46
Giải bảy 909
Giải sáu 8666 0262 8233
Giải năm 8117
Giải bốn 39620 79125 83705 94297
89528 46315 24391
Giải ba 93829 40180
Giải nhì 71621
Giải nhất 01949
Đặc biệt 699594
Đầu Đuôi
0 5,9
1 5,7
2 0,1,5,8,9
3 3
4 6,9
5
6 2,6
7
8 0
9 1,4,7
Đầu Đuôi
2,8 0
2,9 1
6 2
3 3
9 4
0,1,2 5
4,6 6
1,9 7
2 8
0,2,4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 30-11-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 30-11-2022
Giải tám 13
Giải bảy 944
Giải sáu 0008 2508 2960
Giải năm 1281
Giải bốn 96286 39499 78873 47306
13074 84324 32540
Giải ba 20694 84464
Giải nhì 56306
Giải nhất 65292
Đặc biệt 378270
Đầu Đuôi
0 6,6,8,8
1 3
2 4
3
4 0,4
5
6 0,4
7 0,3,4
8 1,6
9 2,4,9
Đầu Đuôi
4,6,7 0
8 1
9 2
1,7 3
2,4,6,7,9 4
5
0,0,8 6
7
0,0 8
9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 23-11-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 23-11-2022
Giải tám 40
Giải bảy 760
Giải sáu 9376 9060 0669
Giải năm 8224
Giải bốn 39438 27826 10782 26308
97128 67362 60208
Giải ba 38345 85975
Giải nhì 82287
Giải nhất 31521
Đặc biệt 913567
Đầu Đuôi
0 8,8
1
2 1,4,6,8
3 8
4 0,5
5
6 0,0,2,7,9
7 5,6
8 2,7
9
Đầu Đuôi
4,6,6 0
2 1
6,8 2
3
2 4
4,7 5
2,7 6
6,8 7
0,0,2,3 8
6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 16-11-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 16-11-2022
Giải tám 91
Giải bảy 749
Giải sáu 0830 5638 4402
Giải năm 4719
Giải bốn 96387 87236 63899 96654
64180 49366 40940
Giải ba 88254 02223
Giải nhì 93341
Giải nhất 54507
Đặc biệt 773544
Đầu Đuôi
0 2,7
1 9
2 3
3 0,6,8
4 0,1,4,9
5 4,4
6 6
7
8 0,7
9 1,9
Đầu Đuôi
3,4,8 0
4,9 1
0 2
2 3
4,5,5 4
5
3,6 6
0,8 7
3 8
1,4,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 09-11-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 09-11-2022
Giải tám 48
Giải bảy 760
Giải sáu 0379 5951 8375
Giải năm 5805
Giải bốn 08854 19409 44477 74339
74881 13168 80129
Giải ba 18127 77341
Giải nhì 47110
Giải nhất 89416
Đặc biệt 597943
Đầu Đuôi
0 5,9
1 0,6
2 7,9
3 9
4 1,3,8
5 1,4
6 0,8
7 5,7,9
8 1
9
Đầu Đuôi
1,6 0
4,5,8 1
2
4 3
5 4
0,7 5
1 6
2,7 7
4,6 8
0,2,3,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 02-11-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 02-11-2022
Giải tám 62
Giải bảy 318
Giải sáu 4980 8589 1446
Giải năm 2915
Giải bốn 63256 81488 28051 57403
21689 14343 15927
Giải ba 79016 46919
Giải nhì 45961
Giải nhất 56806
Đặc biệt 439832
Đầu Đuôi
0 3,6
1 5,6,8,9
2 7
3 2
4 3,6
5 1,6
6 1,2
7
8 0,8,9,9
9
Đầu Đuôi
8 0
5,6 1
3,6 2
0,4 3
4
1 5
0,1,4,5 6
2 7
1,8 8
1,8,8 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 26-10-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 26-10-2022
Giải tám 97
Giải bảy 228
Giải sáu 5363 8868 1681
Giải năm 6884
Giải bốn 29818 64870 95955 37773
24993 60695 63041
Giải ba 21194 06155
Giải nhì 19417
Giải nhất 36523
Đặc biệt 000344
Đầu Đuôi
0
1 7,8
2 3,8
3
4 1,4
5 5,5
6 3,8
7 0,3
8 1,4
9 3,4,5,7
Đầu Đuôi
7 0
4,8 1
2
2,6,7,9 3
4,8,9 4
5,5,9 5
6
1,9 7
1,2,6 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 19-10-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 19-10-2022
Giải tám 01
Giải bảy 700
Giải sáu 6958 4581 7219
Giải năm 4258
Giải bốn 39671 78458 77066 66574
64890 42259 42219
Giải ba 53233 44730
Giải nhì 10358
Giải nhất 25910
Đặc biệt 178259
Đầu Đuôi
0 0,1
1 0,9,9
2
3 0,3
4
5 8,8,8,8,9,9
6 6
7 1,4
8 1
9 0
Đầu Đuôi
0,1,3,9 0
0,7,8 1
2
3 3
7 4
5
6 6
7
5,5,5,5 8
1,1,5,5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 12-10-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 12-10-2022
Giải tám 92
Giải bảy 000
Giải sáu 6838 4118 3011
Giải năm 0141
Giải bốn 06071 62073 58428 35010
80367 15883 75725
Giải ba 15228 09037
Giải nhì 82743
Giải nhất 85464
Đặc biệt 160208
Đầu Đuôi
0 0,8
1 0,1,8
2 5,8,8
3 7,8
4 1,3
5
6 4,7
7 1,3
8 3
9 2
Đầu Đuôi
0,1 0
1,4,7 1
9 2
4,7,8 3
6 4
2 5
6
3,6 7
0,1,2,2,3 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 05-10-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 05-10-2022
Giải tám 96
Giải bảy 400
Giải sáu 7102 5541 0387
Giải năm 5306
Giải bốn 66058 09918 33885 43557
56803 61070 68192
Giải ba 62281 64713
Giải nhì 60092
Giải nhất 50659
Đặc biệt 327356
Đầu Đuôi
0 0,2,3,6
1 3,8
2
3
4 1
5 6,7,8,9
6
7 0
8 1,5,7
9 2,2,6
Đầu Đuôi
0,7 0
4,8 1
0,9,9 2
0,1 3
4
8 5
0,5,9 6
5,8 7
1,5 8
5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 28-09-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 28-09-2022
Giải tám 15
Giải bảy 148
Giải sáu 4653 8401 2971
Giải năm 6889
Giải bốn 68769 41279 17914 37665
24716 46824 52755
Giải ba 78685 25655
Giải nhì 02742
Giải nhất 01425
Đặc biệt 414966
Đầu Đuôi
0 1
1 4,5,6
2 4,5
3
4 2,8
5 3,5,5
6 5,6,9
7 1,9
8 5,9
9
Đầu Đuôi
0
0,7 1
4 2
5 3
1,2 4
1,2,5,5,6,8 5
1,6 6
7
4 8
6,7,8 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 21-09-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 21-09-2022
Giải tám 74
Giải bảy 949
Giải sáu 2489 3754 7758
Giải năm 8330
Giải bốn 55416 85871 60953 37084
07079 30790 56631
Giải ba 96982 88523
Giải nhì 77878
Giải nhất 34832
Đặc biệt 619143
Đầu Đuôi
0
1 6
2 3
3 0,1,2
4 3,9
5 3,4,8
6
7 1,4,8,9
8 2,4,9
9 0
Đầu Đuôi
3,9 0
3,7 1
3,8 2
2,4,5 3
5,7,8 4
5
1 6
7
5,7 8
4,7,8 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 14-09-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 14-09-2022
Giải tám 97
Giải bảy 145
Giải sáu 7440 8757 2523
Giải năm 7712
Giải bốn 33818 95639 20415 48861
92038 76086 69312
Giải ba 56619 46975
Giải nhì 85865
Giải nhất 34568
Đặc biệt 861557
Đầu Đuôi
0
1 2,2,5,8,9
2 3
3 8,9
4 0,5
5 7,7
6 1,5,8
7 5
8 6
9 7
Đầu Đuôi
4 0
6 1
1,1 2
2 3
4
1,4,6,7 5
8 6
5,5,9 7
1,3,6 8
1,3 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 07-09-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 07-09-2022
Giải tám 20
Giải bảy 135
Giải sáu 0414 1608 1599
Giải năm 2840
Giải bốn 71260 25389 00137 26257
81979 38811 40225
Giải ba 52221 54286
Giải nhì 04409
Giải nhất 82095
Đặc biệt 057134
Đầu Đuôi
0 8,9
1 1,4
2 0,1,5
3 4,5,7
4 0
5 7
6 0
7 9
8 6,9
9 5,9
Đầu Đuôi
2,4,6 0
1,2 1
2
3
1,3 4
2,3,9 5
8 6
3,5 7
0 8
0,7,8,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 31-08-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 31-08-2022
Giải tám 49
Giải bảy 434
Giải sáu 7335 4925 9685
Giải năm 7500
Giải bốn 55031 45651 61707 76083
41125 89129 84699
Giải ba 27894 28445
Giải nhì 76910
Giải nhất 15152
Đặc biệt 190428
Đầu Đuôi
0 0,7
1 0
2 5,5,8,9
3 1,4,5
4 5,9
5 1,2
6
7
8 3,5
9 4,9
Đầu Đuôi
0,1 0
3,5 1
5 2
8 3
3,9 4
2,2,3,4,8 5
6
0 7
2 8
2,4,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 24-08-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 24-08-2022
Giải tám 18
Giải bảy 075
Giải sáu 7478 7450 8012
Giải năm 8206
Giải bốn 09461 12398 11928 16233
52169 05165 18509
Giải ba 35300 27242
Giải nhì 06727
Giải nhất 87617
Đặc biệt 758801
Đầu Đuôi
0 0,1,6,9
1 2,7,8
2 7,8
3 3
4 2
5 0
6 1,5,9
7 5,8
8
9 8
Đầu Đuôi
0,5 0
0,6 1
1,4 2
3 3
4
6,7 5
0 6
1,2 7
1,2,7,9 8
0,6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 17-08-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 17-08-2022
Giải tám 83
Giải bảy 457
Giải sáu 8093 0535 6472
Giải năm 2708
Giải bốn 42502 91931 17511 96198
65940 24114 61444
Giải ba 39021 12736
Giải nhì 15303
Giải nhất 97108
Đặc biệt 380271
Đầu Đuôi
0 2,3,8,8
1 1,4
2 1
3 1,5,6
4 0,4
5 7
6
7 1,2
8 3
9 3,8
Đầu Đuôi
4 0
1,2,3,7 1
0,7 2
0,8,9 3
1,4 4
3 5
3 6
5 7
0,0,9 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 10-08-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 10-08-2022
Giải tám 86
Giải bảy 784
Giải sáu 8050 8846 6131
Giải năm 4997
Giải bốn 62102 50385 32590 15729
78853 43789 89676
Giải ba 20467 60615
Giải nhì 02568
Giải nhất 12127
Đặc biệt 330474
Đầu Đuôi
0 2
1 5
2 7,9
3 1
4 6
5 0,3
6 7,8
7 4,6
8 4,5,6,9
9 0,7
Đầu Đuôi
5,9 0
3 1
0 2
5 3
7,8 4
1,8 5
4,7,8 6
2,6,9 7
6 8
2,8 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 03-08-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 03-08-2022
Giải tám 06
Giải bảy 578
Giải sáu 3150 6597 2800
Giải năm 4577
Giải bốn 86514 50796 11976 10398
00763 58825 07254
Giải ba 47797 07679
Giải nhì 16958
Giải nhất 80150
Đặc biệt 211871
Đầu Đuôi
0 0,6
1 4
2 5
3
4
5 0,0,4,8
6 3
7 1,6,7,8,9
8
9 6,7,7,8
Đầu Đuôi
0,5,5 0
7 1
2
6 3
1,5 4
2 5
0,7,9 6
7,9,9 7
5,7,9 8
7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 27-07-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 27-07-2022
Giải tám 61
Giải bảy 526
Giải sáu 8998 6208 9315
Giải năm 6303
Giải bốn 97513 46297 37791 19948
79917 25758 08862
Giải ba 60449 40445
Giải nhì 51332
Giải nhất 04872
Đặc biệt 730085
Đầu Đuôi
0 3,8
1 3,5,7
2 6
3 2
4 5,8,9
5 8
6 1,2
7 2
8 5
9 1,7,8
Đầu Đuôi
0
6,9 1
3,6,7 2
0,1 3
4
1,4,8 5
2 6
1,9 7
0,4,5,9 8
4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 20-07-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 20-07-2022
Giải tám 35
Giải bảy 784
Giải sáu 2785 4533 9879
Giải năm 8937
Giải bốn 36365 42192 69434 30536
11252 67227 66121
Giải ba 74276 86766
Giải nhì 26588
Giải nhất 42380
Đặc biệt 426411
Đầu Đuôi
0
1 1
2 1,7
3 3,4,5,6,7
4
5 2
6 5,6
7 6,9
8 0,4,5,8
9 2
Đầu Đuôi
8 0
1,2 1
5,9 2
3 3
3,8 4
3,6,8 5
3,6,7 6
2,3 7
8 8
7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 13-07-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 13-07-2022
Giải tám 77
Giải bảy 633
Giải sáu 6302 3105 7680
Giải năm 0772
Giải bốn 47084 65172 30468 97979
56149 20021 58567
Giải ba 22925 83734
Giải nhì 25374
Giải nhất 65764
Đặc biệt 071384
Đầu Đuôi
0 2,5
1
2 1,5
3 3,4
4 9
5
6 4,7,8
7 2,2,4,7,9
8 0,4,4
9
Đầu Đuôi
8 0
2 1
0,7,7 2
3 3
3,6,7,8,8 4
0,2 5
6
6,7 7
6 8
4,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 06-07-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 06-07-2022
Giải tám 01
Giải bảy 709
Giải sáu 7706 6160 2973
Giải năm 8487
Giải bốn 29546 31930 31237 23669
89540 35877 06462
Giải ba 08003 24336
Giải nhì 80174
Giải nhất 75917
Đặc biệt 246767
Đầu Đuôi
0 1,3,6,9
1 7
2
3 0,6,7
4 0,6
5
6 0,2,7,9
7 3,4,7
8 7
9
Đầu Đuôi
3,4,6 0
0 1
6 2
0,7 3
7 4
5
0,3,4 6
1,3,6,7,8 7
8
0,6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 29-06-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 29-06-2022
Giải tám 40
Giải bảy 337
Giải sáu 9322 9228 0995
Giải năm 4307
Giải bốn 91821 84122 39207 02198
50263 51174 98113
Giải ba 15621 53609
Giải nhì 66628
Giải nhất 28767
Đặc biệt 864057
Đầu Đuôi
0 7,7,9
1 3
2 1,1,2,2,8,8
3 7
4 0
5 7
6 3,7
7 4
8
9 5,8
Đầu Đuôi
4 0
2,2 1
2,2 2
1,6 3
7 4
9 5
6
0,0,3,5,6 7
2,2,9 8
0 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 22-06-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 22-06-2022
Giải tám 14
Giải bảy 647
Giải sáu 4674 3786 3800
Giải năm 3440
Giải bốn 66394 10181 02988 85287
88202 81219 93050
Giải ba 67226 93419
Giải nhì 99872
Giải nhất 25545
Đặc biệt 821302
Đầu Đuôi
0 0,2,2
1 4,9,9
2 6
3
4 0,5,7
5 0
6
7 2,4
8 1,6,7,8
9 4
Đầu Đuôi
0,4,5 0
8 1
0,0,7 2
3
1,7,9 4
4 5
2,8 6
4,8 7
8 8
1,1 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 15-06-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 15-06-2022
Giải tám 93
Giải bảy 138
Giải sáu 5972 1683 3575
Giải năm 4212
Giải bốn 57999 45795 67918 49025
13145 03432 81523
Giải ba 66556 73434
Giải nhì 29610
Giải nhất 57910
Đặc biệt 927165
Đầu Đuôi
0
1 0,0,2,8
2 3,5
3 2,4,8
4 5
5 6
6 5
7 2,5
8 3
9 3,5,9
Đầu Đuôi
1,1 0
1
1,3,7 2
2,8,9 3
3 4
2,4,6,7,9 5
5 6
7
1,3 8
9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 08-06-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 08-06-2022
Giải tám 26
Giải bảy 986
Giải sáu 8631 6757 1122
Giải năm 2841
Giải bốn 79186 55906 01886 10512
76053 55573 43643
Giải ba 24076 30484
Giải nhì 91284
Giải nhất 13490
Đặc biệt 579210
Đầu Đuôi
0 6
1 0,2
2 2,6
3 1
4 1,3
5 3,7
6
7 3,6
8 4,4,6,6,6
9 0
Đầu Đuôi
1,9 0
3,4 1
1,2 2
4,5,7 3
8,8 4
5
0,2,7,8,8,8 6
5 7
8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 01-06-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 01-06-2022
Giải tám 41
Giải bảy 177
Giải sáu 2055 9765 5552
Giải năm 9510
Giải bốn 33454 37653 05826 98112
09572 07964 13000
Giải ba 28949 33510
Giải nhì 48230
Giải nhất 62157
Đặc biệt 541281
Đầu Đuôi
0 0
1 0,0,2
2 6
3 0
4 1,9
5 2,3,4,5,7
6 4,5
7 2,7
8 1
9
Đầu Đuôi
0,1,1,3 0
4,8 1
1,5,7 2
5 3
5,6 4
5,6 5
2 6
5,7 7
8
4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 25-05-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 25-05-2022
Giải tám 93
Giải bảy 263
Giải sáu 9462 6458 0283
Giải năm 1817
Giải bốn 10928 60792 75563 04012
25477 68264 45815
Giải ba 24119 11343
Giải nhì 03425
Giải nhất 75400
Đặc biệt 353900
Đầu Đuôi
0 0,0
1 2,5,7,9
2 5,8
3
4 3
5 8
6 2,3,3,4
7 7
8 3
9 2,3
Đầu Đuôi
0,0 0
1
1,6,9 2
4,6,6,8,9 3
6 4
1,2 5
6
1,7 7
2,5 8
1 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 18-05-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 18-05-2022
Giải tám 98
Giải bảy 224
Giải sáu 8706 2281 4688
Giải năm 3191
Giải bốn 88308 45642 18022 49305
31367 93404 44593
Giải ba 39408 13407
Giải nhì 60613
Giải nhất 24244
Đặc biệt 547303
Đầu Đuôi
0 3,4,5,6,7,8,8
1 3
2 2,4
3
4 2,4
5
6 7
7
8 1,8
9 1,3,8
Đầu Đuôi
0
8,9 1
2,4 2
0,1,9 3
0,2,4 4
0 5
0 6
0,6 7
0,0,8,9 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 11-05-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 11-05-2022
Giải tám 95
Giải bảy 196
Giải sáu 1596 4120 9174
Giải năm 0358
Giải bốn 86187 84441 86714 64776
61475 18230 97426
Giải ba 04151 76832
Giải nhì 40230
Giải nhất 70738
Đặc biệt 254658
Đầu Đuôi
0
1 4
2 0,6
3 0,0,2,8
4 1
5 1,8,8
6
7 4,5,6
8 7
9 5,6,6
Đầu Đuôi
2,3,3 0
4,5 1
3 2
3
1,7 4
7,9 5
2,7,9,9 6
8 7
3,5,5 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 04-05-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 04-05-2022
Giải tám 37
Giải bảy 373
Giải sáu 9826 4073 4092
Giải năm 2296
Giải bốn 18831 29951 42038 13481
80866 35337 28606
Giải ba 78005 68417
Giải nhì 89086
Giải nhất 82339
Đặc biệt 264654
Đầu Đuôi
0 5,6
1 7
2 6
3 1,7,7,8,9
4
5 1,4
6 6
7 3,3
8 1,6
9 2,6
Đầu Đuôi
0
3,5,8 1
9 2
7,7 3
5 4
0 5
0,2,6,8,9 6
1,3,3 7
3 8
3 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 13-04-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 13-04-2022
Giải tám 65
Giải bảy 326
Giải sáu 6996 4679 6487
Giải năm 5376
Giải bốn 62355 03893 56130 38874
43281 60680 62645
Giải ba 60955 47573
Giải nhì 86392
Giải nhất 43070
Đặc biệt 209667
Đầu Đuôi
0
1
2 6
3 0
4 5
5 5,5
6 5,7
7 0,3,4,6,9
8 0,1,7
9 2,3,6
Đầu Đuôi
3,7,8 0
8 1
9 2
7,9 3
7 4
4,5,5,6 5
2,7,9 6
6,8 7
8
7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 06-04-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 06-04-2022
Giải tám 57
Giải bảy 698
Giải sáu 9589 2339 3538
Giải năm 5831
Giải bốn 98267 42892 71022 12575
42810 42386 00139
Giải ba 82655 62576
Giải nhì 01060
Giải nhất 51405
Đặc biệt 226042
Đầu Đuôi
0 5
1 0
2 2
3 1,8,9,9
4 2
5 5,7
6 0,7
7 5,6
8 6,9
9 2,8
Đầu Đuôi
1,6 0
3 1
2,4,9 2
3
4
0,5,7 5
7,8 6
5,6 7
3,9 8
3,3,8 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 30-03-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 30-03-2022
Giải tám 51
Giải bảy 435
Giải sáu 1372 8176 2104
Giải năm 7221
Giải bốn 96370 98897 18132 88692
59339 20622 07985
Giải ba 53602 32306
Giải nhì 05362
Giải nhất 27954
Đặc biệt 555368
Đầu Đuôi
0 2,4,6
1
2 1,2
3 2,5,9
4
5 1,4
6 2,8
7 0,2,6
8 5
9 2,7
Đầu Đuôi
7 0
2,5 1
0,2,3,6,7,9 2
3
0,5 4
3,8 5
0,7 6
9 7
6 8
3 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 23-03-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 23-03-2022
Giải tám 98
Giải bảy 941
Giải sáu 9929 5314 5039
Giải năm 4464
Giải bốn 35104 41581 63329 64551
17142 05341 62658
Giải ba 14897 86488
Giải nhì 04494
Giải nhất 75273
Đặc biệt 087055
Đầu Đuôi
0 4
1 4
2 9,9
3 9
4 1,1,2
5 1,5,8
6 4
7 3
8 1,8
9 4,7,8
Đầu Đuôi
0
4,4,5,8 1
4 2
7 3
0,1,6,9 4
5 5
6
9 7
5,8,9 8
2,2,3 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 16-03-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 16-03-2022
Giải tám 97
Giải bảy 588
Giải sáu 3144 6736 1549
Giải năm 9305
Giải bốn 19248 81470 01985 70209
57240 33720 99870
Giải ba 44367 62273
Giải nhì 52589
Giải nhất 47342
Đặc biệt 002249
Đầu Đuôi
0 5,9
1
2 0
3 6
4 0,2,4,8,9,9
5
6 7
7 0,0,3
8 5,8,9
9 7
Đầu Đuôi
2,4,7,7 0
1
4 2
7 3
4 4
0,8 5
3 6
6,9 7
4,8 8
0,4,4,8 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 09-03-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 09-03-2022
Giải tám 26
Giải bảy 454
Giải sáu 0911 4172 0943
Giải năm 1168
Giải bốn 58622 49154 90319 46841
04561 85332 49837
Giải ba 20298 71812
Giải nhì 07260
Giải nhất 73431
Đặc biệt 035151
Đầu Đuôi
0
1 1,2,9
2 2,6
3 1,2,7
4 1,3
5 1,4,4
6 0,1,8
7 2
8
9 8
Đầu Đuôi
6 0
1,3,4,5,6 1
1,2,3,7 2
4 3
5,5 4
5
2 6
3 7
6,9 8
1 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 02-03-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 02-03-2022
Giải tám 88
Giải bảy 076
Giải sáu 6679 8677 6236
Giải năm 0603
Giải bốn 26552 69798 74220 36498
47191 57490 47401
Giải ba 92901 24812
Giải nhì 47943
Giải nhất 48407
Đặc biệt 022972
Đầu Đuôi
0 1,1,3,7
1 2
2 0
3 6
4 3
5 2
6
7 2,6,7,9
8 8
9 0,1,8,8
Đầu Đuôi
2,9 0
0,0,9 1
1,5,7 2
0,4 3
4
5
3,7 6
0,7 7
8,9,9 8
7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 23-02-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 23-02-2022
Giải tám 92
Giải bảy 326
Giải sáu 1663 4461 3492
Giải năm 5767
Giải bốn 86938 14109 68418 90556
60822 08134 55266
Giải ba 16365 01106
Giải nhì 57881
Giải nhất 34849
Đặc biệt 126001
Đầu Đuôi
0 1,6,9
1 8
2 2,6
3 4,8
4 9
5 6
6 1,3,5,6,7
7
8 1
9 2,2
Đầu Đuôi
0
0,6,8 1
2,9,9 2
6 3
3 4
6 5
0,2,5,6 6
6 7
1,3 8
0,4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 16-02-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 16-02-2022
Giải tám 31
Giải bảy 694
Giải sáu 1632 5645 4086
Giải năm 9360
Giải bốn 76508 51389 01578 08207
28626 19793 66842
Giải ba 73886 34174
Giải nhì 42061
Giải nhất 10279
Đặc biệt 336795
Đầu Đuôi
0 7,8
1
2 6
3 1,2
4 2,5
5
6 0,1
7 4,8,9
8 6,6,9
9 3,4,5
Đầu Đuôi
6 0
3,6 1
3,4 2
9 3
7,9 4
4,9 5
2,8,8 6
0 7
0,7 8
7,8 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 09-02-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 09-02-2022
Giải tám 26
Giải bảy 473
Giải sáu 5150 9568 9626
Giải năm 2110
Giải bốn 45978 91442 52778 12686
14564 58508 36826
Giải ba 59074 48674
Giải nhì 82840
Giải nhất 14750
Đặc biệt 623928
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 6,6,6,8
3
4 0,2
5 0,0
6 4,8
7 3,4,4,8,8
8 6
9
Đầu Đuôi
1,4,5,5 0
1
4 2
7 3
6,7,7 4
5
2,2,2,8 6
7
0,2,6,7,7 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 02-02-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 02-02-2022
Giải tám 17
Giải bảy 789
Giải sáu 7743 8547 7576
Giải năm 4652
Giải bốn 06195 61352 79814 17972
42991 42519 64850
Giải ba 88346 00196
Giải nhì 56257
Giải nhất 57132
Đặc biệt 620841
Đầu Đuôi
0
1 4,7,9
2
3 2
4 1,3,6,7
5 0,2,2,7
6
7 2,6
8 9
9 1,5,6
Đầu Đuôi
5 0
4,9 1
3,5,5,7 2
4 3
1 4
9 5
4,7,9 6
1,4,5 7
8
1,8 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 26-01-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 26-01-2022
Giải tám 30
Giải bảy 135
Giải sáu 8924 8179 3183
Giải năm 7659
Giải bốn 71808 36948 03037 37824
75245 69696 78523
Giải ba 56908 47436
Giải nhì 55970
Giải nhất 14078
Đặc biệt 570305
Đầu Đuôi
0 5,8,8
1
2 3,4,4
3 0,5,6,7
4 5,8
5 9
6
7 0,8,9
8 3
9 6
Đầu Đuôi
3,7 0
1
2
2,8 3
2,2 4
0,3,4 5
3,9 6
3 7
0,0,4,7 8
5,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 19-01-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 19-01-2022
Giải tám 68
Giải bảy 751
Giải sáu 2668 4729 8746
Giải năm 8575
Giải bốn 28690 23496 80893 25725
71680 29261 79709
Giải ba 58854 02032
Giải nhì 25574
Giải nhất 42004
Đặc biệt 451248
Đầu Đuôi
0 4,9
1
2 5,9
3 2
4 6,8
5 1,4
6 1,8,8
7 4,5
8 0
9 0,3,6
Đầu Đuôi
8,9 0
5,6 1
3 2
9 3
0,5,7 4
2,7 5
4,9 6
7
4,6,6 8
0,2 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 12-01-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 12-01-2022
Giải tám 55
Giải bảy 173
Giải sáu 8756 3988 5418
Giải năm 3555
Giải bốn 58870 04961 84568 59494
06163 43168 66872
Giải ba 55068 20956
Giải nhì 46522
Giải nhất 75717
Đặc biệt 014079
Đầu Đuôi
0
1 7,8
2 2
3
4
5 5,5,6,6
6 1,3,8,8,8
7 0,2,3,9
8 8
9 4
Đầu Đuôi
7 0
6 1
2,7 2
6,7 3
9 4
5,5 5
5,5 6
1 7
1,6,6,6,8 8
7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 05-01-2022

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 05-01-2022
Giải tám 52
Giải bảy 386
Giải sáu 0316 4397 8385
Giải năm 1851
Giải bốn 78814 61328 78315 17070
56777 03624 38870
Giải ba 15012 30168
Giải nhì 96634
Giải nhất 60749
Đặc biệt 805944
Đầu Đuôi
0
1 2,4,5,6
2 4,8
3 4
4 4,9
5 1,2
6 8
7 0,0,7
8 5,6
9 7
Đầu Đuôi
7,7 0
5 1
1,5 2
3
1,2,3,4 4
1,8 5
1,8 6
7,9 7
2,6 8
4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 29-12-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 29-12-2021
Giải tám 38
Giải bảy 127
Giải sáu 2494 4450 2873
Giải năm 2357
Giải bốn 84097 73493 52897 39551
48178 10047 11983
Giải ba 36156 61990
Giải nhì 55741
Giải nhất 91428
Đặc biệt 548145
Đầu Đuôi
0
1
2 7,8
3 8
4 1,5,7
5 0,1,6,7
6
7 3,8
8 3
9 0,3,4,7,7
Đầu Đuôi
5,9 0
4,5 1
2
7,8,9 3
9 4
4 5
5 6
2,4,5,9,9 7
2,3,7 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 22-12-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 22-12-2021
Giải tám 38
Giải bảy 939
Giải sáu 1693 3074 3202
Giải năm 9695
Giải bốn 55855 07699 08244 72313
99267 18114 39362
Giải ba 71314 08766
Giải nhì 15579
Giải nhất 25886
Đặc biệt 836715
Đầu Đuôi
0 2
1 3,4,4,5
2
3 8,9
4 4
5 5
6 2,6,7
7 4,9
8 6
9 3,5,9
Đầu Đuôi
0
1
0,6 2
1,9 3
1,1,4,7 4
1,5,9 5
6,8 6
6 7
3 8
3,7,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 15-12-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 15-12-2021
Giải tám 00
Giải bảy 545
Giải sáu 5154 9765 2948
Giải năm 0519
Giải bốn 39241 42274 42698 63941
90406 57273 59874
Giải ba 84058 41192
Giải nhì 79433
Giải nhất 62299
Đặc biệt 713409
Đầu Đuôi
0 0,6,9
1 9
2
3 3
4 1,1,5,8
5 4,8
6 5
7 3,4,4
8
9 2,8,9
Đầu Đuôi
0 0
4,4 1
9 2
3,7 3
5,7,7 4
4,6 5
0 6
7
4,5,9 8
0,1,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 08-12-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 08-12-2021
Giải tám 45
Giải bảy 856
Giải sáu 2505 9927 2765
Giải năm 3134
Giải bốn 98318 44853 89572 52066
24477 89421 39736
Giải ba 46882 71770
Giải nhì 50339
Giải nhất 82976
Đặc biệt 599999
Đầu Đuôi
0 5
1 8
2 1,7
3 4,6,9
4 5
5 3,6
6 5,6
7 0,2,6,7
8 2
9 9
Đầu Đuôi
7 0
2 1
7,8 2
5 3
3 4
0,4,6 5
3,5,6,7 6
2,7 7
1 8
3,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 01-12-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 01-12-2021
Giải tám 05
Giải bảy 769
Giải sáu 5983 7939 7389
Giải năm 6939
Giải bốn 62496 81057 98976 53531
75490 44657 66738
Giải ba 77563 29423
Giải nhì 27751
Giải nhất 63037
Đặc biệt 703270
Đầu Đuôi
0 5
1
2 3
3 1,7,8,9,9
4
5 1,7,7
6 3,9
7 0,6
8 3,9
9 0,6
Đầu Đuôi
7,9 0
3,5 1
2
2,6,8 3
4
0 5
7,9 6
3,5,5 7
3 8
3,3,6,8 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 24-11-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 24-11-2021
Giải tám 84
Giải bảy 140
Giải sáu 4985 6219 6652
Giải năm 8338
Giải bốn 87049 71777 89158 68894
51326 69551 65809
Giải ba 07117 01336
Giải nhì 29307
Giải nhất 20963
Đặc biệt 871454
Đầu Đuôi
0 7,9
1 7,9
2 6
3 6,8
4 0,9
5 1,2,4,8
6 3
7 7
8 4,5
9 4
Đầu Đuôi
4 0
5 1
5 2
6 3
5,8,9 4
8 5
2,3 6
0,1,7 7
3,5 8
0,1,4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 17-11-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 17-11-2021
Giải tám 77
Giải bảy 505
Giải sáu 9868 2321 1861
Giải năm 0585
Giải bốn 25365 31597 63201 05753
49565 48559 30007
Giải ba 09342 57726
Giải nhì 65416
Giải nhất 90899
Đặc biệt 730625
Đầu Đuôi
0 1,5,7
1 6
2 1,5,6
3
4 2
5 3,9
6 1,5,5,8
7 7
8 5
9 7,9
Đầu Đuôi
0
0,2,6 1
4 2
5 3
4
0,2,6,6,8 5
1,2 6
0,7,9 7
6 8
5,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 10-11-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 10-11-2021
Giải tám 73
Giải bảy 413
Giải sáu 1639 5244 7183
Giải năm 3256
Giải bốn 36944 13168 47433 29573
94249 96499 61460
Giải ba 26073 36253
Giải nhì 80259
Giải nhất 17600
Đặc biệt 575418
Đầu Đuôi
0 0
1 3,8
2
3 3,9
4 4,4,9
5 3,6,9
6 0,8
7 3,3,3
8 3
9 9
Đầu Đuôi
0,6 0
1
2
1,3,5,7,7,7,8 3
4,4 4
5
5 6
7
1,6 8
3,4,5,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 03-11-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 03-11-2021
Giải tám 99
Giải bảy 839
Giải sáu 8315 9287 4174
Giải năm 9043
Giải bốn 75152 82169 21164 08782
56598 02453 57075
Giải ba 32962 72571
Giải nhì 71360
Giải nhất 05681
Đặc biệt 091750
Đầu Đuôi
0
1 5
2
3 9
4 3
5 0,2,3
6 0,2,4,9
7 1,4,5
8 1,2,7
9 8,9
Đầu Đuôi
5,6 0
7,8 1
5,6,8 2
4,5 3
6,7 4
1,7 5
6
8 7
9 8
3,6,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 27-10-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 27-10-2021
Giải tám 03
Giải bảy 782
Giải sáu 6768 6263 2884
Giải năm 2143
Giải bốn 17011 58498 21126 36054
78068 09033 84625
Giải ba 15762 38461
Giải nhì 00736
Giải nhất 88113
Đặc biệt 531535
Đầu Đuôi
0 3
1 1,3
2 5,6
3 3,5,6
4 3
5 4
6 1,2,3,8,8
7
8 2,4
9 8
Đầu Đuôi
0
1,6 1
6,8 2
0,1,3,4,6 3
5,8 4
2,3 5
2,3 6
7
6,6,9 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 07-07-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 07-07-2021
Giải tám 45
Giải bảy 421
Giải sáu 2050 8724 4774
Giải năm 9903
Giải bốn 39018 26612 38582 57302
26713 79395 40867
Giải ba 49479 63453
Giải nhì 69035
Giải nhất 26139
Đặc biệt 125151
Đầu Đuôi
0 2,3
1 2,3,8
2 1,4
3 5,9
4 5
5 0,1,3
6 7
7 4,9
8 2
9 5
Đầu Đuôi
5 0
2,5 1
0,1,8 2
0,1,5 3
2,7 4
3,4,9 5
6
6 7
1 8
3,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 30-06-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 30-06-2021
Giải tám 10
Giải bảy 561
Giải sáu 1319 4450 4346
Giải năm 9378
Giải bốn 83751 67408 18024 67205
06730 02813 50063
Giải ba 22183 80910
Giải nhì 37165
Giải nhất 53310
Đặc biệt 264290
Đầu Đuôi
0 5,8
1 0,0,0,3,9
2 4
3 0
4 6
5 0,1
6 1,3,5
7 8
8 3
9 0
Đầu Đuôi
1,1,1,3,5,9 0
5,6 1
2
1,6,8 3
2 4
0,6 5
4 6
7
0,7 8
1 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 23-06-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 23-06-2021
Giải tám 08
Giải bảy 883
Giải sáu 0157 1849 7020
Giải năm 6867
Giải bốn 91149 09481 04304 22854
50339 07476 12474
Giải ba 09403 75219
Giải nhì 85249
Giải nhất 91576
Đặc biệt 266191
Đầu Đuôi
0 3,4,8
1 9
2 0
3 9
4 9,9,9
5 4,7
6 7
7 4,6,6
8 1,3
9 1
Đầu Đuôi
2 0
8,9 1
2
0,8 3
0,5,7 4
5
7,7 6
5,6 7
0 8
1,3,4,4,4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 16-06-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 16-06-2021
Giải tám 60
Giải bảy 775
Giải sáu 0369 2128 2895
Giải năm 7648
Giải bốn 54288 14887 79688 81084
33932 00358 28538
Giải ba 26308 45568
Giải nhì 08199
Giải nhất 39434
Đặc biệt 812555
Đầu Đuôi
0 8
1
2 8
3 2,4,8
4 8
5 5,8
6 0,8,9
7 5
8 4,7,8,8
9 5,9
Đầu Đuôi
6 0
1
3 2
3
3,8 4
5,7,9 5
6
8 7
0,2,3,4,5,6,8,8 8
6,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 09-06-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 09-06-2021
Giải tám 91
Giải bảy 602
Giải sáu 5026 4135 9441
Giải năm 4553
Giải bốn 21724 77315 57742 19134
46998 61038 23583
Giải ba 26623 37179
Giải nhì 20196
Giải nhất 49155
Đặc biệt 093630
Đầu Đuôi
0 2
1 5
2 3,4,6
3 0,4,5,8
4 1,2
5 3,5
6
7 9
8 3
9 1,6,8
Đầu Đuôi
3 0
4,9 1
0,4 2
2,5,8 3
2,3 4
1,3,5 5
2,9 6
7
3,9 8
7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 02-06-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 02-06-2021
Giải tám 76
Giải bảy 487
Giải sáu 6320 7043 8969
Giải năm 5679
Giải bốn 22070 84331 01613 37744
44919 89493 50018
Giải ba 94388 94761
Giải nhì 80183
Giải nhất 05698
Đặc biệt 621632
Đầu Đuôi
0
1 3,8,9
2 0
3 1,2
4 3,4
5
6 1,9
7 0,6,9
8 3,7,8
9 3,8
Đầu Đuôi
2,7 0
3,6 1
3 2
1,4,8,9 3
4 4
5
7 6
8 7
1,8,9 8
1,6,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 26-05-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 26-05-2021
Giải tám 16
Giải bảy 099
Giải sáu 7832 5274 0576
Giải năm 5372
Giải bốn 22105 76317 21582 68808
83362 55235 95520
Giải ba 52441 06900
Giải nhì 89601
Giải nhất 01647
Đặc biệt 881675
Đầu Đuôi
0 0,1,5,8
1 6,7
2 0
3 2,5
4 1,7
5
6 2
7 2,4,5,6
8 2
9 9
Đầu Đuôi
0,2 0
0,4 1
3,6,7,8 2
3
7 4
0,3,7 5
1,7 6
1,4 7
0 8
9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 19-05-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 19-05-2021
Giải tám 79
Giải bảy 191
Giải sáu 5878 1199 0536
Giải năm 8408
Giải bốn 03410 41369 61663 69931
60906 32909 78985
Giải ba 47075 65238
Giải nhì 79873
Giải nhất 38239
Đặc biệt 268814
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1 0,4
2
3 1,6,8,9
4
5
6 3,9
7 3,5,8,9
8 5
9 1,9
Đầu Đuôi
1 0
3,9 1
2
6,7 3
1 4
7,8 5
0,3 6
7
0,3,7 8
0,3,6,7,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 12-05-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 12-05-2021
Giải tám 67
Giải bảy 611
Giải sáu 9446 5081 5953
Giải năm 4265
Giải bốn 64957 06230 87270 54380
95930 65641 50525
Giải ba 69097 57193
Giải nhì 00313
Giải nhất 00512
Đặc biệt 260250
Đầu Đuôi
0
1 1,2,3
2 5
3 0,0
4 1,6
5 0,3,7
6 5,7
7 0
8 0,1
9 3,7
Đầu Đuôi
3,3,5,7,8 0
1,4,8 1
1 2
1,5,9 3
4
2,6 5
4 6
5,6,9 7
8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 05-05-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 05-05-2021
Giải tám 18
Giải bảy 592
Giải sáu 1100 8513 8275
Giải năm 4213
Giải bốn 83322 91899 28595 36870
34654 40684 14990
Giải ba 64778 48135
Giải nhì 34963
Giải nhất 29563
Đặc biệt 277451
Đầu Đuôi
0 0
1 3,3,8
2 2
3 5
4
5 1,4
6 3,3
7 0,5,8
8 4
9 0,2,5,9
Đầu Đuôi
0,7,9 0
5 1
2,9 2
1,1,6,6 3
5,8 4
3,7,9 5
6
7
1,7 8
9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 28-04-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 28-04-2021
Giải tám 83
Giải bảy 218
Giải sáu 8887 6502 7009
Giải năm 1948
Giải bốn 37016 98491 49023 02530
31885 44170 07424
Giải ba 90236 61229
Giải nhì 45936
Giải nhất 92684
Đặc biệt 584247
Đầu Đuôi
0 2,9
1 6,8
2 3,4,9
3 0,6,6
4 7,8
5
6
7 0
8 3,4,5,7
9 1
Đầu Đuôi
3,7 0
9 1
0 2
2,8 3
2,8 4
8 5
1,3,3 6
4,8 7
1,4 8
0,2 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 21-04-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 21-04-2021
Giải tám 60
Giải bảy 373
Giải sáu 7477 9488 2142
Giải năm 2303
Giải bốn 04277 96628 31474 13882
40402 88398 11340
Giải ba 21839 36203
Giải nhì 70635
Giải nhất 80369
Đặc biệt 460005
Đầu Đuôi
0 2,3,3,5
1
2 8
3 5,9
4 0,2
5
6 0,9
7 3,4,7,7
8 2,8
9 8
Đầu Đuôi
4,6 0
1
0,4,8 2
0,0,7 3
7 4
0,3 5
6
7,7 7
2,8,9 8
3,6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 14-04-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 14-04-2021
Giải tám 17
Giải bảy 320
Giải sáu 5057 9469 1106
Giải năm 9207
Giải bốn 95819 07599 88790 67643
65554 31318 42888
Giải ba 04499 93991
Giải nhì 08044
Giải nhất 75428
Đặc biệt 506779
Đầu Đuôi
0 6,7
1 7,8,9
2 0,8
3
4 3,4
5 4,7
6 9
7 9
8 8
9 0,1,9,9
Đầu Đuôi
2,9 0
9 1
2
4 3
4,5 4
5
0 6
0,1,5 7
1,2,8 8
1,6,7,9,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 07-04-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 07-04-2021
Giải tám 72
Giải bảy 118
Giải sáu 6099 6229 4670
Giải năm 9945
Giải bốn 01736 43813 82632 17717
30833 76083 82770
Giải ba 05235 04700
Giải nhì 78389
Giải nhất 31485
Đặc biệt 357670
Đầu Đuôi
0 0
1 3,7,8
2 9
3 2,3,5,6
4 5
5
6
7 0,0,0,2
8 3,5,9
9 9
Đầu Đuôi
0,7,7,7 0
1
3,7 2
1,3,8 3
4
3,4,8 5
3 6
1 7
1 8
2,8,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 31-03-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 31-03-2021
Giải tám 47
Giải bảy 996
Giải sáu 9967 5584 7245
Giải năm 7024
Giải bốn 89576 51198 95735 09552
61285 64927 22572
Giải ba 25645 87333
Giải nhì 36430
Giải nhất 04777
Đặc biệt 771912
Đầu Đuôi
0
1 2
2 4,7
3 0,3,5
4 5,5,7
5 2
6 7
7 2,6,7
8 4,5
9 6,8
Đầu Đuôi
3 0
1
1,5,7 2
3 3
2,8 4
3,4,4,8 5
7,9 6
2,4,6,7 7
9 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 24-03-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 24-03-2021
Giải tám 39
Giải bảy 691
Giải sáu 8456 3319 6446
Giải năm 9983
Giải bốn 12972 90024 62977 89297
46084 14718 80343
Giải ba 29856 30357
Giải nhì 36301
Giải nhất 97633
Đặc biệt 138302
Đầu Đuôi
0 1,2
1 8,9
2 4
3 3,9
4 3,6
5 6,6,7
6
7 2,7
8 3,4
9 1,7
Đầu Đuôi
0
0,9 1
0,7 2
3,4,8 3
2,8 4
5
4,5,5 6
5,7,9 7
1 8
1,3 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 17-03-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 17-03-2021
Giải tám 16
Giải bảy 397
Giải sáu 3779 9523 3684
Giải năm 8640
Giải bốn 27553 18016 41654 31625
06959 30973 45116
Giải ba 67051 01770
Giải nhì 84982
Giải nhất 70637
Đặc biệt 087019
Đầu Đuôi
0
1 6,6,6,9
2 3,5
3 7
4 0
5 1,3,4,9
6
7 0,3,9
8 2,4
9 7
Đầu Đuôi
4,7 0
5 1
8 2
2,5,7 3
5,8 4
2 5
1,1,1 6
3,9 7
8
1,5,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 10-03-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 10-03-2021
Giải tám 81
Giải bảy 701
Giải sáu 5353 0144 3872
Giải năm 3283
Giải bốn 28749 81856 91877 24187
03437 81337 21499
Giải ba 95880 34857
Giải nhì 98224
Giải nhất 13475
Đặc biệt 811680
Đầu Đuôi
0 1
1
2 4
3 7,7
4 4,9
5 3,6,7
6
7 2,5,7
8 0,0,1,3,7
9 9
Đầu Đuôi
8,8 0
0,8 1
7 2
5,8 3
2,4 4
7 5
5 6
3,3,5,7,8 7
8
4,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 03-03-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 03-03-2021
Giải tám 06
Giải bảy 222
Giải sáu 6215 4816 7933
Giải năm 2523
Giải bốn 77132 16282 27680 24815
84724 87059 08557
Giải ba 51102 31421
Giải nhì 50151
Giải nhất 51374
Đặc biệt 414303
Đầu Đuôi
0 2,3,6
1 5,5,6
2 1,2,3,4
3 2,3
4
5 1,7,9
6
7 4
8 0,2
9
Đầu Đuôi
8 0
2,5 1
0,2,3,8 2
0,2,3 3
2,7 4
1,1 5
0,1 6
5 7
8
5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 24-02-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 24-02-2021
Giải tám 15
Giải bảy 225
Giải sáu 2165 5067 0569
Giải năm 2165
Giải bốn 32000 05328 56819 25636
88257 06911 91478
Giải ba 21683 36942
Giải nhì 98852
Giải nhất 94795
Đặc biệt 436986
Đầu Đuôi
0 0
1 1,5,9
2 5,8
3 6
4 2
5 2,7
6 5,5,7,9
7 8
8 3,6
9 5
Đầu Đuôi
0 0
1 1
4,5 2
8 3
4
1,2,6,6,9 5
3,8 6
5,6 7
2,7 8
1,6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 17-02-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 17-02-2021
Giải tám 72
Giải bảy 451
Giải sáu 4177 4222 8515
Giải năm 5158
Giải bốn 60726 57162 99034 03554
20165 29452 83447
Giải ba 44721 17351
Giải nhì 83215
Giải nhất 23459
Đặc biệt 948595
Đầu Đuôi
0
1 5,5
2 1,2,6
3 4
4 7
5 1,1,2,4,8,9
6 2,5
7 2,7
8
9 5
Đầu Đuôi
0
2,5,5 1
2,5,6,7 2
3
3,5 4
1,1,6,9 5
2 6
4,7 7
5 8
5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 10-02-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 10-02-2021
Giải tám 78
Giải bảy 698
Giải sáu 4917 7299 7414
Giải năm 3613
Giải bốn 46579 90408 03391 97794
91138 12968 48553
Giải ba 92054 60113
Giải nhì 78166
Giải nhất 76253
Đặc biệt 828101
Đầu Đuôi
0 1,8
1 3,3,4,7
2
3 8
4
5 3,3,4
6 6,8
7 8,9
8
9 1,4,8,9
Đầu Đuôi
0
0,9 1
2
1,1,5,5 3
1,5,9 4
5
6 6
1 7
0,3,6,7,9 8
7,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 03-02-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 03-02-2021
Giải tám 50
Giải bảy 250
Giải sáu 9958 7481 3809
Giải năm 1126
Giải bốn 35978 02994 33877 69212
38217 16411 82913
Giải ba 37645 43206
Giải nhì 96908
Giải nhất 13270
Đặc biệt 097062
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1 1,2,3,7
2 6
3
4 5
5 0,0,8
6 2
7 0,7,8
8 1
9 4
Đầu Đuôi
5,5,7 0
1,8 1
1,6 2
1 3
9 4
4 5
0,2 6
1,7 7
0,5,7 8
0 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 27-01-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 27-01-2021
Giải tám 82
Giải bảy 378
Giải sáu 0531 6638 1965
Giải năm 1068
Giải bốn 70504 71194 41580 72053
52849 90942 66522
Giải ba 43425 97833
Giải nhì 69384
Giải nhất 49626
Đặc biệt 770287
Đầu Đuôi
0 4
1
2 2,5,6
3 1,3,8
4 2,9
5 3
6 5,8
7 8
8 0,2,4,7
9 4
Đầu Đuôi
8 0
3 1
2,4,8 2
3,5 3
0,8,9 4
2,6 5
2 6
8 7
3,6,7 8
4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 20-01-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 20-01-2021
Giải tám 64
Giải bảy 247
Giải sáu 8563 7304 8147
Giải năm 3935
Giải bốn 39511 95191 64248 99649
86825 33641 66761
Giải ba 72476 88936
Giải nhì 52039
Giải nhất 01520
Đặc biệt 285895
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 0,5
3 5,6,9
4 1,7,7,8,9
5
6 1,3,4
7 6
8
9 1,5
Đầu Đuôi
2 0
1,4,6,9 1
2
6 3
0,6 4
2,3,9 5
3,7 6
4,4 7
4 8
3,4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 13-01-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 13-01-2021
Giải tám 39
Giải bảy 362
Giải sáu 5164 8260 5570
Giải năm 1325
Giải bốn 44663 65206 64540 76411
82903 76699 86419
Giải ba 00616 93207
Giải nhì 88110
Giải nhất 81586
Đặc biệt 066968
Đầu Đuôi
0 3,6,7
1 0,1,6,9
2 5
3 9
4 0
5
6 0,2,3,4,8
7 0
8 6
9 9
Đầu Đuôi
1,4,6,7 0
1 1
6 2
0,6 3
6 4
2 5
0,1,8 6
0 7
6 8
1,3,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 06-01-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 06-01-2021
Giải tám 29
Giải bảy 243
Giải sáu 7179 4662 3522
Giải năm 0695
Giải bốn 37204 33896 23448 06823
24201 97774 55185
Giải ba 68183 12304
Giải nhì 59067
Giải nhất 06540
Đặc biệt 643304
Đầu Đuôi
0 1,4,4,4
1
2 2,3,9
3
4 0,3,8
5
6 2,7
7 4,9
8 3,5
9 5,6
Đầu Đuôi
4 0
0 1
2,6 2
2,4,8 3
0,0,0,7 4
8,9 5
9 6
6 7
4 8
2,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 30-12-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 30-12-2020
Giải tám 03
Giải bảy 919
Giải sáu 1782 4387 8412
Giải năm 8846
Giải bốn 34452 17989 11762 03266
62999 37206 94199
Giải ba 54853 15680
Giải nhì 68615
Giải nhất 12893
Đặc biệt 241956
Đầu Đuôi
0 3,6
1 2,5,9
2
3
4 6
5 2,3,6
6 2,6
7
8 0,2,7,9
9 3,9,9
Đầu Đuôi
8 0
1
1,5,6,8 2
0,5,9 3
4
1 5
0,4,5,6 6
8 7
8
1,8,9,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 23-12-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 23-12-2020
Giải tám 73
Giải bảy 961
Giải sáu 2932 7467 1959
Giải năm 6696
Giải bốn 80518 23932 01804 10566
85067 57851 76078
Giải ba 77915 67414
Giải nhì 49126
Giải nhất 98463
Đặc biệt 320304
Đầu Đuôi
0 4,4
1 4,5,8
2 6
3 2,2
4
5 1,9
6 1,3,6,7,7
7 3,8
8
9 6
Đầu Đuôi
0
5,6 1
3,3 2
6,7 3
0,0,1 4
1 5
2,6,9 6
6,6 7
1,7 8
5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 16-12-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 16-12-2020
Giải tám 91
Giải bảy 825
Giải sáu 2953 5526 5176
Giải năm 8563
Giải bốn 81811 05426 79145 26013
82935 17854 43946
Giải ba 61479 00944
Giải nhì 52509
Giải nhất 63238
Đặc biệt 848351
Đầu Đuôi
0 9
1 1,3
2 5,6,6
3 5,8
4 4,5,6
5 1,3,4
6 3
7 6,9
8
9 1
Đầu Đuôi
0
1,5,9 1
2
1,5,6 3
4,5 4
2,3,4 5
2,2,4,7 6
7
3 8
0,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 09-12-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 09-12-2020
Giải tám 46
Giải bảy 479
Giải sáu 9644 3468 0256
Giải năm 1525
Giải bốn 94931 69949 38890 98694
48420 40652 47120
Giải ba 88169 41281
Giải nhì 47946
Giải nhất 90534
Đặc biệt 622766
Đầu Đuôi
0
1
2 0,0,5
3 1,4
4 4,6,6,9
5 2,6
6 6,8,9
7 9
8 1
9 0,4
Đầu Đuôi
2,2,9 0
3,8 1
5 2
3
3,4,9 4
2 5
4,4,5,6 6
7
6 8
4,6,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 02-12-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 02-12-2020
Giải tám 53
Giải bảy 409
Giải sáu 0916 2369 1067
Giải năm 4550
Giải bốn 17918 47151 73565 30467
43640 26914 07737
Giải ba 28466 80861
Giải nhì 93951
Giải nhất 39344
Đặc biệt 462506
Đầu Đuôi
0 6,9
1 4,6,8
2
3 7
4 0,4
5 0,1,1,3
6 1,5,6,7,7,9
7
8
9
Đầu Đuôi
4,5 0
5,5,6 1
2
5 3
1,4 4
6 5
0,1,6 6
3,6,6 7
1 8
0,6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 25-11-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 25-11-2020
Giải tám 45
Giải bảy 325
Giải sáu 4156 8988 0717
Giải năm 8568
Giải bốn 08043 05042 34715 85838
40610 69857 52648
Giải ba 59440 44428
Giải nhì 42630
Giải nhất 25636
Đặc biệt 107847
Đầu Đuôi
0
1 0,5,7
2 5,8
3 0,6,8
4 0,2,3,5,7,8
5 6,7
6 8
7
8 8
9
Đầu Đuôi
1,3,4 0
1
4 2
4 3
4
1,2,4 5
3,5 6
1,4,5 7
2,3,4,6,8 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 18-11-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 18-11-2020
Giải tám 32
Giải bảy 840
Giải sáu 9462 3837 4600
Giải năm 3033
Giải bốn 19187 03302 10900 13709
90860 96773 73386
Giải ba 25341 35487
Giải nhì 61532
Giải nhất 71829
Đặc biệt 858036
Đầu Đuôi
0 0,0,2,9
1
2 9
3 2,2,3,6,7
4 0,1
5
6 0,2
7 3
8 6,7,7
9
Đầu Đuôi
0,0,4,6 0
4 1
0,3,3,6 2
3,7 3
4
5
3,8 6
3,8,8 7
8
0,2 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 11-11-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 11-11-2020
Giải tám 07
Giải bảy 644
Giải sáu 8391 9457 1103
Giải năm 0418
Giải bốn 80480 64091 18425 55102
06697 45414 69708
Giải ba 72933 25526
Giải nhì 15391
Giải nhất 92110
Đặc biệt 865162
Đầu Đuôi
0 2,3,7,8
1 0,4,8
2 5,6
3 3
4 4
5 7
6 2
7
8 0
9 1,1,1,7
Đầu Đuôi
1,8 0
9,9,9 1
0,6 2
0,3 3
1,4 4
2 5
2 6
0,5,9 7
0,1 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 04-11-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 04-11-2020
Giải tám 90
Giải bảy 011
Giải sáu 5240 3976 0381
Giải năm 9338
Giải bốn 12851 57699 04291 41953
36940 27766 92612
Giải ba 02549 96425
Giải nhì 43579
Giải nhất 96962
Đặc biệt 654040
Đầu Đuôi
0
1 1,2
2 5
3 8
4 0,0,0,9
5 1,3
6 2,6
7 6,9
8 1
9 0,1,9
Đầu Đuôi
4,4,4,9 0
1,5,8,9 1
1,6 2
5 3
4
2 5
6,7 6
7
3 8
4,7,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 28-10-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 28-10-2020
Giải tám 11
Giải bảy 883
Giải sáu 8222 9466 9783
Giải năm 8323
Giải bốn 45238 26594 58656 61424
80867 51833 96722
Giải ba 75329 88059
Giải nhì 94497
Giải nhất 46763
Đặc biệt 994427
Đầu Đuôi
0
1 1
2 2,2,3,4,7,9
3 3,8
4
5 6,9
6 3,6,7
7
8 3,3
9 4,7
Đầu Đuôi
0
1 1
2,2 2
2,3,6,8,8 3
2,9 4
5
5,6 6
2,6,9 7
3 8
2,5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 21-10-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 21-10-2020
Giải tám 59
Giải bảy 945
Giải sáu 6824 2687 9875
Giải năm 2567
Giải bốn 60100 70724 93177 75909
67177 82288 13359
Giải ba 55008 71508
Giải nhì 38242
Giải nhất 28373
Đặc biệt 010151
Đầu Đuôi
0 0,8,8,9
1
2 4,4
3
4 2,5
5 1,9,9
6 7
7 3,5,7,7
8 7,8
9
Đầu Đuôi
0 0
5 1
4 2
7 3
2,2 4
4,7 5
6
6,7,7,8 7
0,0,8 8
0,5,5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 14-10-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 14-10-2020
Giải tám 62
Giải bảy 526
Giải sáu 4038 9561 1461
Giải năm 8805
Giải bốn 43113 25204 58679 68800
41364 64738 46858
Giải ba 38851 57174
Giải nhì 92314
Giải nhất 41566
Đặc biệt 918927
Đầu Đuôi
0 0,4,5
1 3,4
2 6,7
3 8,8
4
5 1,8
6 1,1,2,4,6
7 4,9
8
9
Đầu Đuôi
0 0
5,6,6 1
6 2
1 3
0,1,6,7 4
0 5
2,6 6
2 7
3,3,5 8
7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 07-10-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 07-10-2020
Giải tám 00
Giải bảy 779
Giải sáu 9983 8316 7541
Giải năm 1804
Giải bốn 80121 58767 90550 09640
72678 09386 50192
Giải ba 17004 90913
Giải nhì 27308
Giải nhất 75259
Đặc biệt 637035
Đầu Đuôi
0 0,4,4,8
1 3,6
2 1
3 5
4 0,1
5 0,9
6 7
7 8,9
8 3,6
9 2
Đầu Đuôi
0,4,5 0
2,4 1
9 2
1,8 3
0,0 4
3 5
1,8 6
6 7
0,7 8
5,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 30-09-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 30-09-2020
Giải tám 11
Giải bảy 563
Giải sáu 7215 1540 6277
Giải năm 9820
Giải bốn 56918 51085 63246 08376
04725 60291 03577
Giải ba 21803 52839
Giải nhì 06675
Giải nhất 32269
Đặc biệt 711566
Đầu Đuôi
0 3
1 1,5,8
2 0,5
3 9
4 0,6
5
6 3,6,9
7 5,6,7,7
8 5
9 1
Đầu Đuôi
2,4 0
1,9 1
2
0,6 3
4
1,2,7,8 5
4,6,7 6
7,7 7
1 8
3,6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 23-09-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 23-09-2020
Giải tám 09
Giải bảy 811
Giải sáu 6215 2889 6395
Giải năm 2384
Giải bốn 68720 25948 14079 07193
15591 18640 29011
Giải ba 73054 12563
Giải nhì 88868
Giải nhất 10498
Đặc biệt 390589
Đầu Đuôi
0 9
1 1,1,5
2 0
3
4 0,8
5 4
6 3,8
7 9
8 4,9,9
9 1,3,5,8
Đầu Đuôi
2,4 0
1,1,9 1
2
6,9 3
5,8 4
1,9 5
6
7
4,6,9 8
0,7,8,8 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua