Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 26-01-2023

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 26-01-2023
Giải tám 67
Giải bảy 178
Giải sáu 7655 5089 8985
Giải năm 9472
Giải bốn 91587 50047 01821 43657
78514 14023 80006
Giải ba 90854 95952
Giải nhì 05187
Giải nhất 86801
Đặc biệt 021982
Đầu Đuôi
0 1,6
1 4
2 1,3
3
4 7
5 2,4,5,7
6 7
7 2,8
8 2,5,7,7,9
9
Đầu Đuôi
0
0,2 1
5,7,8 2
2 3
1,5 4
5,8 5
0 6
4,5,6,8,8 7
7 8
8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 19-01-2023

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 19-01-2023
Giải tám 58
Giải bảy 460
Giải sáu 0722 3003 7804
Giải năm 7572
Giải bốn 84096 45535 51126 05188
07401 92173 45401
Giải ba 38600 80852
Giải nhì 58091
Giải nhất 95230
Đặc biệt 495709
Đầu Đuôi
0 0,1,1,3,4,9
1
2 2,6
3 0,5
4
5 2,8
6 0
7 2,3
8 8
9 1,6
Đầu Đuôi
0,3,6 0
0,0,9 1
2,5,7 2
0,7 3
0 4
3 5
2,9 6
7
5,8 8
0 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 12-01-2023

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 12-01-2023
Giải tám 28
Giải bảy 613
Giải sáu 5561 6223 9139
Giải năm 7542
Giải bốn 16653 36658 10915 42323
90692 16532 44968
Giải ba 22092 49391
Giải nhì 75433
Giải nhất 70289
Đặc biệt 883853
Đầu Đuôi
0
1 3,5
2 3,3,8
3 2,3,9
4 2
5 3,3,8
6 1,8
7
8 9
9 1,2,2
Đầu Đuôi
0
6,9 1
3,4,9,9 2
1,2,2,3,5,5 3
4
1 5
6
7
2,5,6 8
3,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 05-01-2023

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 05-01-2023
Giải tám 57
Giải bảy 314
Giải sáu 5313 4958 0107
Giải năm 0395
Giải bốn 87545 84416 19259 41989
07039 73351 85901
Giải ba 07613 84886
Giải nhì 64939
Giải nhất 74534
Đặc biệt 822288
Đầu Đuôi
0 1,7
1 3,3,4,6
2
3 4,9,9
4 5
5 1,7,8,9
6
7
8 6,8,9
9 5
Đầu Đuôi
0
0,5 1
2
1,1 3
1,3 4
4,9 5
1,8 6
0,5 7
5,8 8
3,3,5,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 29-12-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 29-12-2022
Giải tám 59
Giải bảy 505
Giải sáu 5948 9078 2121
Giải năm 4893
Giải bốn 46219 72008 76552 75153
06646 55945 89497
Giải ba 23526 75139
Giải nhì 79276
Giải nhất 17420
Đặc biệt 659929
Đầu Đuôi
0 5,8
1 9
2 0,1,6,9
3 9
4 5,6,8
5 2,3,9
6
7 6,8
8
9 3,7
Đầu Đuôi
2 0
2 1
5 2
5,9 3
4
0,4 5
2,4,7 6
9 7
0,4,7 8
1,2,3,5 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 22-12-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 22-12-2022
Giải tám 50
Giải bảy 778
Giải sáu 7582 6380 3466
Giải năm 6553
Giải bốn 00793 02001 89579 98078
81834 47658 03001
Giải ba 39844 60319
Giải nhì 30503
Giải nhất 57703
Đặc biệt 060911
Đầu Đuôi
0 1,1,3,3
1 1,9
2
3 4
4 4
5 0,3,8
6 6
7 8,8,9
8 0,2
9 3
Đầu Đuôi
5,8 0
0,0,1 1
8 2
0,0,5,9 3
3,4 4
5
6 6
7
5,7,7 8
1,7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 15-12-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 15-12-2022
Giải tám 90
Giải bảy 067
Giải sáu 1225 0462 1268
Giải năm 2158
Giải bốn 31494 30154 56906 70298
65767 65269 45940
Giải ba 80758 51181
Giải nhì 27511
Giải nhất 40107
Đặc biệt 404601
Đầu Đuôi
0 1,6,7
1 1
2 5
3
4 0
5 4,8,8
6 2,7,7,8,9
7
8 1
9 0,4,8
Đầu Đuôi
4,9 0
0,1,8 1
6 2
3
5,9 4
2 5
0 6
0,6,6 7
5,5,6,9 8
6 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 08-12-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 08-12-2022
Giải tám 76
Giải bảy 204
Giải sáu 9214 1821 0539
Giải năm 6619
Giải bốn 86087 26707 86144 77471
89872 68482 58998
Giải ba 11262 94233
Giải nhì 36473
Giải nhất 16516
Đặc biệt 732615
Đầu Đuôi
0 4,7
1 4,5,6,9
2 1
3 3,9
4 4
5
6 2
7 1,2,3,6
8 2,7
9 8
Đầu Đuôi
0
2,7 1
6,7,8 2
3,7 3
0,1,4 4
1 5
1,7 6
0,8 7
9 8
1,3 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 01-12-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 01-12-2022
Giải tám 29
Giải bảy 489
Giải sáu 6624 4878 6633
Giải năm 7646
Giải bốn 73118 92235 14711 95385
93994 04986 17171
Giải ba 38820 93115
Giải nhì 85805
Giải nhất 75166
Đặc biệt 210867
Đầu Đuôi
0 5
1 1,5,8
2 0,4,9
3 3,5
4 6
5
6 6,7
7 1,8
8 5,6,9
9 4
Đầu Đuôi
2 0
1,7 1
2
3 3
2,9 4
0,1,3,8 5
4,6,8 6
6 7
1,7 8
2,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 24-11-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 24-11-2022
Giải tám 38
Giải bảy 776
Giải sáu 4935 4137 4453
Giải năm 2514
Giải bốn 62702 06757 75996 25025
34464 14407 01990
Giải ba 19110 34355
Giải nhì 06482
Giải nhất 55652
Đặc biệt 573288
Đầu Đuôi
0 2,7
1 0,4
2 5
3 5,7,8
4
5 2,3,5,7
6 4
7 6
8 2,8
9 0,6
Đầu Đuôi
1,9 0
1
0,5,8 2
5 3
1,6 4
2,3,5 5
7,9 6
0,3,5 7
3,8 8
9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 17-11-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 17-11-2022
Giải tám 59
Giải bảy 587
Giải sáu 2884 9918 6181
Giải năm 2954
Giải bốn 43243 43715 39710 31411
77451 22676 83258
Giải ba 90802 01569
Giải nhì 07478
Giải nhất 81072
Đặc biệt 071559
Đầu Đuôi
0 2
1 0,1,5,8
2
3
4 3
5 1,4,8,9,9
6 9
7 2,6,8
8 1,4,7
9
Đầu Đuôi
1 0
1,5,8 1
0,7 2
4 3
5,8 4
1 5
7 6
8 7
1,5,7 8
5,5,6 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 10-11-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 10-11-2022
Giải tám 54
Giải bảy 540
Giải sáu 4148 8393 8888
Giải năm 0938
Giải bốn 59186 17012 42788 76351
41260 17919 54975
Giải ba 13674 33483
Giải nhì 45840
Giải nhất 44125
Đặc biệt 571324
Đầu Đuôi
0
1 2,9
2 4,5
3 8
4 0,0,8
5 1,4
6 0
7 4,5
8 3,6,8,8
9 3
Đầu Đuôi
4,4,6 0
5 1
1 2
8,9 3
2,5,7 4
2,7 5
8 6
7
3,4,8,8 8
1 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 03-11-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 03-11-2022
Giải tám 71
Giải bảy 336
Giải sáu 7180 3263 9554
Giải năm 3289
Giải bốn 21985 28631 00034 13700
37604 14576 65276
Giải ba 13186 44034
Giải nhì 99744
Giải nhất 88379
Đặc biệt 738090
Đầu Đuôi
0 0,4
1
2
3 1,4,4,6
4 4
5 4
6 3
7 1,6,6,9
8 0,5,6,9
9 0
Đầu Đuôi
0,8,9 0
3,7 1
2
6 3
0,3,3,4,5 4
8 5
3,7,7,8 6
7
8
7,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 27-10-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 27-10-2022
Giải tám 16
Giải bảy 896
Giải sáu 1856 7292 6207
Giải năm 5259
Giải bốn 22905 57512 04481 18634
31081 03449 07882
Giải ba 05469 11376
Giải nhì 42539
Giải nhất 28503
Đặc biệt 331052
Đầu Đuôi
0 3,5,7
1 2,6
2
3 4,9
4 9
5 2,6,9
6 9
7 6
8 1,1,2
9 2,6
Đầu Đuôi
0
8,8 1
1,5,8,9 2
0 3
3 4
0 5
1,5,7,9 6
0 7
8
3,4,5,6 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 20-10-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 20-10-2022
Giải tám 39
Giải bảy 163
Giải sáu 2837 1388 4332
Giải năm 6211
Giải bốn 54912 33943 88859 35842
91692 18968 52460
Giải ba 45632 06036
Giải nhì 04404
Giải nhất 81570
Đặc biệt 943881
Đầu Đuôi
0 4
1 1,2
2
3 2,2,6,7,9
4 2,3
5 9
6 0,3,8
7 0
8 1,8
9 2
Đầu Đuôi
6,7 0
1,8 1
1,3,3,4,9 2
4,6 3
0 4
5
3 6
3 7
6,8 8
3,5 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 13-10-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 13-10-2022
Giải tám 49
Giải bảy 920
Giải sáu 4879 8726 8275
Giải năm 8453
Giải bốn 33053 46265 14345 89543
55509 13309 10344
Giải ba 80783 36447
Giải nhì 88137
Giải nhất 65721
Đặc biệt 642100
Đầu Đuôi
0 0,9,9
1
2 0,1,6
3 7
4 3,4,5,7,9
5 3,3
6 5
7 5,9
8 3
9
Đầu Đuôi
0,2 0
2 1
2
4,5,5,8 3
4 4
4,6,7 5
2 6
3,4 7
8
0,0,4,7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 06-10-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 06-10-2022
Giải tám 30
Giải bảy 482
Giải sáu 6537 4085 7728
Giải năm 8738
Giải bốn 44669 54994 92112 18257
76717 54039 09474
Giải ba 85777 48792
Giải nhì 82524
Giải nhất 49893
Đặc biệt 456237
Đầu Đuôi
0
1 2,7
2 4,8
3 0,7,7,8,9
4
5 7
6 9
7 4,7
8 2,5
9 2,3,4
Đầu Đuôi
3 0
1
1,8,9 2
9 3
2,7,9 4
8 5
6
1,3,3,5,7 7
2,3 8
3,6 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 29-09-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 29-09-2022
Giải tám 63
Giải bảy 914
Giải sáu 5737 6633 5182
Giải năm 0115
Giải bốn 63585 07683 53096 63567
93920 44065 00537
Giải ba 41349 72956
Giải nhì 46979
Giải nhất 90998
Đặc biệt 200611
Đầu Đuôi
0
1 1,4,5
2 0
3 3,7,7
4 9
5 6
6 3,5,7
7 9
8 2,3,5
9 6,8
Đầu Đuôi
2 0
1 1
8 2
3,6,8 3
1 4
1,6,8 5
5,9 6
3,3,6 7
9 8
4,7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 22-09-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 22-09-2022
Giải tám 13
Giải bảy 175
Giải sáu 8799 2069 8725
Giải năm 2990
Giải bốn 04771 65767 27214 52345
73108 07755 50637
Giải ba 84443 71484
Giải nhì 04070
Giải nhất 33944
Đặc biệt 734949
Đầu Đuôi
0 8
1 3,4
2 5
3 7
4 3,4,5,9
5 5
6 7,9
7 0,1,5
8 4
9 0,9
Đầu Đuôi
7,9 0
7 1
2
1,4 3
1,4,8 4
2,4,5,7 5
6
3,6 7
0 8
4,6,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 15-09-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 15-09-2022
Giải tám 89
Giải bảy 313
Giải sáu 3953 2779 9225
Giải năm 9968
Giải bốn 90711 02827 84429 74138
55439 42296 06798
Giải ba 53024 67548
Giải nhì 92921
Giải nhất 83340
Đặc biệt 323937
Đầu Đuôi
0
1 1,3
2 1,4,5,7,9
3 7,8,9
4 0,8
5 3
6 8
7 9
8 9
9 6,8
Đầu Đuôi
4 0
1,2 1
2
1,5 3
2 4
2 5
9 6
2,3 7
3,4,6,9 8
2,3,7,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 08-09-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 08-09-2022
Giải tám 69
Giải bảy 333
Giải sáu 0158 9786 1741
Giải năm 8340
Giải bốn 32581 61727 76445 03649
91757 63610 90590
Giải ba 33102 74140
Giải nhì 81919
Giải nhất 36358
Đặc biệt 436521
Đầu Đuôi
0 2
1 0,9
2 1,7
3 3
4 0,0,1,5,9
5 7,8,8
6 9
7
8 1,6
9 0
Đầu Đuôi
1,4,4,9 0
2,4,8 1
0 2
3 3
4
4 5
8 6
2,5 7
5,5 8
1,4,6 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 01-09-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 01-09-2022
Giải tám 18
Giải bảy 656
Giải sáu 7142 8827 1470
Giải năm 7080
Giải bốn 22903 47327 49881 30983
32240 49776 94325
Giải ba 97619 10935
Giải nhì 57503
Giải nhất 77420
Đặc biệt 637885
Đầu Đuôi
0 3,3
1 8,9
2 0,5,7,7
3 5
4 0,2
5 6
6
7 0,6
8 0,1,3,5
9
Đầu Đuôi
2,4,7,8 0
8 1
4 2
0,0,8 3
4
2,3,8 5
5,7 6
2,2 7
1 8
1 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 25-08-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 25-08-2022
Giải tám 95
Giải bảy 299
Giải sáu 0824 6838 4563
Giải năm 1464
Giải bốn 98860 42744 17655 19458
46830 88963 49880
Giải ba 19125 72738
Giải nhì 59070
Giải nhất 50751
Đặc biệt 907382
Đầu Đuôi
0
1
2 4,5
3 0,8,8
4 4
5 1,5,8
6 0,3,3,4
7 0
8 0,2
9 5,9
Đầu Đuôi
3,6,7,8 0
5 1
8 2
6,6 3
2,4,6 4
2,5,9 5
6
7
3,3,5 8
9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 18-08-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 18-08-2022
Giải tám 91
Giải bảy 699
Giải sáu 5899 2462 1375
Giải năm 5082
Giải bốn 35128 87938 12421 66194
99389 31794 18139
Giải ba 65735 54225
Giải nhì 27558
Giải nhất 92262
Đặc biệt 594884
Đầu Đuôi
0
1
2 1,5,8
3 5,8,9
4
5 8
6 2,2
7 5
8 2,4,9
9 1,4,4,9,9
Đầu Đuôi
0
2,9 1
6,6,8 2
3
8,9,9 4
2,3,7 5
6
7
2,3,5 8
3,8,9,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 11-08-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 11-08-2022
Giải tám 24
Giải bảy 518
Giải sáu 1685 1926 3905
Giải năm 7001
Giải bốn 89765 59000 49697 25623
59776 62344 31473
Giải ba 50079 20537
Giải nhì 54805
Giải nhất 57227
Đặc biệt 118322
Đầu Đuôi
0 0,1,5,5
1 8
2 2,3,4,6,7
3 7
4 4
5
6 5
7 3,6,9
8 5
9 7
Đầu Đuôi
0 0
0 1
2 2
2,7 3
2,4 4
0,0,6,8 5
2,7 6
2,3,9 7
1 8
7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 04-08-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 04-08-2022
Giải tám 24
Giải bảy 266
Giải sáu 5747 5226 3132
Giải năm 1562
Giải bốn 17905 36554 69089 27204
47178 28472 15378
Giải ba 83828 16649
Giải nhì 32772
Giải nhất 34847
Đặc biệt 168587
Đầu Đuôi
0 4,5
1
2 4,6,8
3 2
4 7,7,9
5 4
6 2,6
7 2,2,8,8
8 7,9
9
Đầu Đuôi
0
1
3,6,7,7 2
3
0,2,5 4
0 5
2,6 6
4,4,8 7
2,7,7 8
4,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 28-07-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 28-07-2022
Giải tám 47
Giải bảy 777
Giải sáu 5501 3029 6666
Giải năm 9644
Giải bốn 61525 53701 53047 48031
11771 85856 78547
Giải ba 44732 55592
Giải nhì 21125
Giải nhất 36837
Đặc biệt 780526
Đầu Đuôi
0 1,1
1
2 5,5,6,9
3 1,2,7
4 4,7,7,7
5 6
6 6
7 1,7
8
9 2
Đầu Đuôi
0
0,0,3,7 1
3,9 2
3
4 4
2,2 5
2,5,6 6
3,4,4,4,7 7
8
2 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 21-07-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 21-07-2022
Giải tám 72
Giải bảy 166
Giải sáu 2805 6397 6294
Giải năm 2537
Giải bốn 21550 18410 27205 97916
59225 67897 32588
Giải ba 27869 97831
Giải nhì 10624
Giải nhất 00368
Đặc biệt 939749
Đầu Đuôi
0 5,5
1 0,6
2 4,5
3 1,7
4 9
5 0
6 6,8,9
7 2
8 8
9 4,7,7
Đầu Đuôi
1,5 0
3 1
7 2
3
2,9 4
0,0,2 5
1,6 6
3,9,9 7
6,8 8
4,6 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 14-07-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 14-07-2022
Giải tám 74
Giải bảy 504
Giải sáu 9614 1307 0038
Giải năm 9604
Giải bốn 51684 31008 08409 80878
68860 44757 22947
Giải ba 79444 42160
Giải nhì 37357
Giải nhất 69734
Đặc biệt 009013
Đầu Đuôi
0 4,4,7,8,9
1 3,4
2
3 4,8
4 4,7
5 7,7
6 0,0
7 4,8
8 4
9
Đầu Đuôi
6,6 0
1
2
1 3
0,0,1,3,4,7,8 4
5
6
0,4,5,5 7
0,3,7 8
0 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 07-07-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 07-07-2022
Giải tám 21
Giải bảy 921
Giải sáu 7454 0204 5966
Giải năm 2707
Giải bốn 34679 49363 59465 55214
72959 48349 92089
Giải ba 41557 60535
Giải nhì 90394
Giải nhất 35144
Đặc biệt 241787
Đầu Đuôi
0 4,7
1 4
2 1,1
3 5
4 4,9
5 4,7,9
6 3,5,6
7 9
8 7,9
9 4
Đầu Đuôi
0
2,2 1
2
6 3
0,1,4,5,9 4
3,6 5
6 6
0,5,8 7
8
4,5,7,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 30-06-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 30-06-2022
Giải tám 16
Giải bảy 137
Giải sáu 8260 1597 8596
Giải năm 7670
Giải bốn 16278 39923 68808 88047
38345 56909 86217
Giải ba 28751 25842
Giải nhì 02878
Giải nhất 93086
Đặc biệt 373430
Đầu Đuôi
0 8,9
1 6,7
2 3
3 0,7
4 2,5,7
5 1
6 0
7 0,8,8
8 6
9 6,7
Đầu Đuôi
3,6,7 0
5 1
4 2
2 3
4
4 5
1,8,9 6
1,3,4,9 7
0,7,7 8
0 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 23-06-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 23-06-2022
Giải tám 44
Giải bảy 217
Giải sáu 9009 1167 1353
Giải năm 3653
Giải bốn 56701 91969 29244 65243
31318 92306 83215
Giải ba 21663 04760
Giải nhì 18672
Giải nhất 40726
Đặc biệt 029023
Đầu Đuôi
0 1,6,9
1 5,7,8
2 3,6
3
4 3,4,4
5 3,3
6 0,3,7,9
7 2
8
9
Đầu Đuôi
6 0
0 1
7 2
2,4,5,5,6 3
4,4 4
1 5
0,2 6
1,6 7
1 8
0,6 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 16-06-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 16-06-2022
Giải tám 53
Giải bảy 006
Giải sáu 6577 5722 6768
Giải năm 3605
Giải bốn 61727 30904 12390 95528
52855 10584 43790
Giải ba 18720 35229
Giải nhì 85405
Giải nhất 69953
Đặc biệt 506090
Đầu Đuôi
0 4,5,5,6
1
2 0,2,7,8,9
3
4
5 3,3,5
6 8
7 7
8 4
9 0,0,0
Đầu Đuôi
2,9,9,9 0
1
2 2
5,5 3
0,8 4
0,0,5 5
0 6
2,7 7
2,6 8
2 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 09-06-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 09-06-2022
Giải tám 22
Giải bảy 598
Giải sáu 5526 9314 3544
Giải năm 0800
Giải bốn 65493 21522 76764 30271
73391 55846 82570
Giải ba 85797 08435
Giải nhì 23907
Giải nhất 71929
Đặc biệt 284521
Đầu Đuôi
0 0,7
1 4
2 1,2,2,6,9
3 5
4 4,6
5
6 4
7 0,1
8
9 1,3,7,8
Đầu Đuôi
0,7 0
2,7,9 1
2,2 2
9 3
1,4,6 4
3 5
2,4 6
0,9 7
9 8
2 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 02-06-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 02-06-2022
Giải tám 77
Giải bảy 170
Giải sáu 6518 9177 2071
Giải năm 9808
Giải bốn 07510 28538 01931 24792
44547 77976 61944
Giải ba 36529 50913
Giải nhì 16450
Giải nhất 60824
Đặc biệt 672006
Đầu Đuôi
0 6,8
1 0,3,8
2 4,9
3 1,8
4 4,7
5 0
6
7 0,1,6,7,7
8
9 2
Đầu Đuôi
1,5,7 0
3,7 1
9 2
1 3
2,4 4
5
0,7 6
4,7,7 7
0,1,3 8
2 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 26-05-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 26-05-2022
Giải tám 50
Giải bảy 370
Giải sáu 3496 4376 0980
Giải năm 3606
Giải bốn 24944 88944 25409 30133
69092 34391 64026
Giải ba 68356 71983
Giải nhì 55803
Giải nhất 64309
Đặc biệt 295902
Đầu Đuôi
0 2,3,6,9,9
1
2 6
3 3
4 4,4
5 0,6
6
7 0,6
8 0,3
9 1,2,6
Đầu Đuôi
5,7,8 0
9 1
0,9 2
0,3,8 3
4,4 4
5
0,2,5,7,9 6
7
8
0,0 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 19-05-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 19-05-2022
Giải tám 05
Giải bảy 069
Giải sáu 1438 4205 9800
Giải năm 7267
Giải bốn 74510 79909 36058 42941
09702 95023 15188
Giải ba 15382 22515
Giải nhì 75438
Giải nhất 34235
Đặc biệt 202181
Đầu Đuôi
0 0,2,5,5,9
1 0,5
2 3
3 5,8,8
4 1
5 8
6 7,9
7
8 1,2,8
9
Đầu Đuôi
0,1 0
4,8 1
0,8 2
2 3
4
0,0,1,3 5
6
6 7
3,3,5,8 8
0,6 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 12-05-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 12-05-2022
Giải tám 05
Giải bảy 753
Giải sáu 9030 0392 7161
Giải năm 0217
Giải bốn 98347 72061 65049 56848
19194 15817 62464
Giải ba 30891 27910
Giải nhì 88864
Giải nhất 91624
Đặc biệt 923900
Đầu Đuôi
0 0,5
1 0,7,7
2 4
3 0
4 7,8,9
5 3
6 1,1,4,4
7
8
9 1,2,4
Đầu Đuôi
0,1,3 0
6,6,9 1
9 2
5 3
2,6,6,9 4
0 5
6
1,1,4 7
4 8
4 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 05-05-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 05-05-2022
Giải tám 40
Giải bảy 518
Giải sáu 2419 2546 0688
Giải năm 9118
Giải bốn 81292 98850 02014 51458
39029 51697 94793
Giải ba 64431 63267
Giải nhì 69037
Giải nhất 51816
Đặc biệt 335995
Đầu Đuôi
0
1 4,6,8,8,9
2 9
3 1,7
4 0,6
5 0,8
6 7
7
8 8
9 2,3,5,7
Đầu Đuôi
4,5 0
3 1
9 2
9 3
1 4
9 5
1,4 6
3,6,9 7
1,1,5,8 8
1,2 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 14-04-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 14-04-2022
Giải tám 56
Giải bảy 849
Giải sáu 9972 4180 9775
Giải năm 3500
Giải bốn 44981 80391 32057 05524
72277 80438 48102
Giải ba 41600 43236
Giải nhì 16714
Giải nhất 82001
Đặc biệt 614226
Đầu Đuôi
0 0,0,1,2
1 4
2 4,6
3 6,8
4 9
5 6,7
6
7 2,5,7
8 0,1
9 1
Đầu Đuôi
0,0,8 0
0,8,9 1
0,7 2
3
1,2 4
7 5
2,3,5 6
5,7 7
3 8
4 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 07-04-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 07-04-2022
Giải tám 22
Giải bảy 584
Giải sáu 4242 4123 5798
Giải năm 1964
Giải bốn 34947 98154 02317 34479
57935 64153 96750
Giải ba 74113 60652
Giải nhì 95188
Giải nhất 79333
Đặc biệt 690734
Đầu Đuôi
0
1 3,7
2 2,3
3 3,4,5
4 2,7
5 0,2,3,4
6 4
7 9
8 4,8
9 8
Đầu Đuôi
5 0
1
2,4,5 2
1,2,3,5 3
3,5,6,8 4
3 5
6
1,4 7
8,9 8
7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 31-03-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 31-03-2022
Giải tám 24
Giải bảy 927
Giải sáu 3501 1160 7245
Giải năm 5663
Giải bốn 68720 68180 37025 62321
72377 15637 00986
Giải ba 67015 91040
Giải nhì 60745
Giải nhất 77149
Đặc biệt 388031
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 0,1,4,5,7
3 1,7
4 0,5,5,9
5
6 0,3
7 7
8 0,6
9
Đầu Đuôi
2,4,6,8 0
0,2,3 1
2
6 3
2 4
1,2,4,4 5
8 6
2,3,7 7
8
4 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 24-03-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 24-03-2022
Giải tám 64
Giải bảy 411
Giải sáu 6633 2325 9317
Giải năm 3129
Giải bốn 51789 54793 29847 87930
01348 57566 53261
Giải ba 05601 75173
Giải nhì 82787
Giải nhất 20663
Đặc biệt 240793
Đầu Đuôi
0 1
1 1,7
2 5,9
3 0,3
4 7,8
5
6 1,3,4,6
7 3
8 7,9
9 3,3
Đầu Đuôi
3 0
0,1,6 1
2
3,6,7,9,9 3
6 4
2 5
6 6
1,4,8 7
4 8
2,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 17-03-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 17-03-2022
Giải tám 25
Giải bảy 910
Giải sáu 0826 4922 6939
Giải năm 8987
Giải bốn 13753 38899 33984 20524
11372 78053 70508
Giải ba 21804 34607
Giải nhì 19730
Giải nhất 59906
Đặc biệt 897515
Đầu Đuôi
0 4,6,7,8
1 0,5
2 2,4,5,6
3 0,9
4
5 3,3
6
7 2
8 4,7
9 9
Đầu Đuôi
1,3 0
1
2,7 2
5,5 3
0,2,8 4
1,2 5
0,2 6
0,8 7
0 8
3,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 10-03-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 10-03-2022
Giải tám 74
Giải bảy 618
Giải sáu 6303 5398 0013
Giải năm 3318
Giải bốn 63380 77628 34043 80613
28948 20644 67260
Giải ba 75288 33972
Giải nhì 11295
Giải nhất 64330
Đặc biệt 955104
Đầu Đuôi
0 3,4
1 3,3,8,8
2 8
3 0
4 3,4,8
5
6 0
7 2,4
8 0,8
9 5,8
Đầu Đuôi
3,6,8 0
1
7 2
0,1,1,4 3
0,4,7 4
9 5
6
7
1,1,2,4,8,9 8
9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 03-03-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 03-03-2022
Giải tám 47
Giải bảy 699
Giải sáu 5078 4147 0145
Giải năm 9431
Giải bốn 08960 06431 14202 61053
27625 50873 46304
Giải ba 47329 76960
Giải nhì 48022
Giải nhất 65240
Đặc biệt 957790
Đầu Đuôi
0 2,4
1
2 2,5,9
3 1,1
4 0,5,7,7
5 3
6 0,0
7 3,8
8
9 0,9
Đầu Đuôi
4,6,6,9 0
3,3 1
0,2 2
5,7 3
0 4
2,4 5
6
4,4 7
7 8
2,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 24-02-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 24-02-2022
Giải tám 74
Giải bảy 497
Giải sáu 6985 0154 5530
Giải năm 9394
Giải bốn 73042 90023 00408 77730
65789 30658 79885
Giải ba 53286 17746
Giải nhì 27113
Giải nhất 91862
Đặc biệt 128129
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2 3,9
3 0,0
4 2,6
5 4,8
6 2
7 4
8 5,5,6,9
9 4,7
Đầu Đuôi
3,3 0
1
4,6 2
1,2 3
5,7,9 4
8,8 5
4,8 6
9 7
0,5 8
2,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 17-02-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 17-02-2022
Giải tám 35
Giải bảy 386
Giải sáu 7599 0518 7022
Giải năm 6821
Giải bốn 04514 81405 03055 70978
78683 01871 29317
Giải ba 35631 40906
Giải nhì 33475
Giải nhất 10303
Đặc biệt 256374
Đầu Đuôi
0 3,5,6
1 4,7,8
2 1,2
3 1,5
4
5 5
6
7 1,4,5,8
8 3,6
9 9
Đầu Đuôi
0
2,3,7 1
2 2
0,8 3
1,7 4
0,3,5,7 5
0,8 6
1 7
1,7 8
9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 10-02-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 10-02-2022
Giải tám 45
Giải bảy 101
Giải sáu 3271 6642 1865
Giải năm 8615
Giải bốn 79700 57765 26473 12916
12010 47212 13019
Giải ba 18634 54371
Giải nhì 49045
Giải nhất 40552
Đặc biệt 489415
Đầu Đuôi
0 0,1
1 0,2,5,5,6,9
2
3 4
4 2,5,5
5 2
6 5,5
7 1,1,3
8
9
Đầu Đuôi
0,1 0
0,7,7 1
1,4,5 2
7 3
3 4
1,1,4,4,6,6 5
1 6
7
8
1 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 03-02-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 03-02-2022
Giải tám 58
Giải bảy 927
Giải sáu 8981 5824 5492
Giải năm 0490
Giải bốn 84781 77246 40265 36300
75939 09521 15775
Giải ba 29344 34053
Giải nhì 77118
Giải nhất 95579
Đặc biệt 659069
Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 1,4,7
3 9
4 4,6
5 3,8
6 5,9
7 5,9
8 1,1
9 0,2
Đầu Đuôi
0,9 0
2,8,8 1
9 2
5 3
2,4 4
6,7 5
4 6
2 7
1,5 8
3,6,7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 27-01-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 27-01-2022
Giải tám 77
Giải bảy 822
Giải sáu 8843 1703 7365
Giải năm 4414
Giải bốn 33432 32320 35136 10888
13864 07692 68994
Giải ba 03145 35492
Giải nhì 30231
Giải nhất 51861
Đặc biệt 898853
Đầu Đuôi
0 3
1 4
2 0,2
3 1,2,6
4 3,5
5 3
6 1,4,5
7 7
8 8
9 2,2,4
Đầu Đuôi
2 0
3,6 1
2,3,9,9 2
0,4,5 3
1,6,9 4
4,6 5
3 6
7 7
8 8
9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 20-01-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 20-01-2022
Giải tám 73
Giải bảy 260
Giải sáu 4316 2058 6327
Giải năm 6064
Giải bốn 80792 23136 37392 78283
88117 08937 02981
Giải ba 46039 38859
Giải nhì 99142
Giải nhất 66920
Đặc biệt 257857
Đầu Đuôi
0
1 6,7
2 0,7
3 6,7,9
4 2
5 7,8,9
6 0,4
7 3
8 1,3
9 2,2
Đầu Đuôi
2,6 0
8 1
4,9,9 2
7,8 3
6 4
5
1,3 6
1,2,3,5 7
5 8
3,5 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 13-01-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 13-01-2022
Giải tám 55
Giải bảy 794
Giải sáu 1121 6475 3490
Giải năm 8630
Giải bốn 93112 88283 74546 59335
75049 39493 06509
Giải ba 84356 42540
Giải nhì 47395
Giải nhất 57726
Đặc biệt 975162
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 1,6
3 0,5
4 0,6,9
5 5,6
6 2
7 5
8 3
9 0,3,4,5
Đầu Đuôi
3,4,9 0
2 1
1,6 2
8,9 3
9 4
3,5,7,9 5
2,4,5 6
7
8
0,4 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 06-01-2022

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 06-01-2022
Giải tám 65
Giải bảy 047
Giải sáu 2293 7572 5840
Giải năm 7827
Giải bốn 27866 00063 53648 58608
77803 79185 09804
Giải ba 88512 77346
Giải nhì 83828
Giải nhất 77671
Đặc biệt 224022
Đầu Đuôi
0 3,4,8
1 2
2 2,7,8
3
4 0,6,7,8
5
6 3,5,6
7 1,2
8 5
9 3
Đầu Đuôi
4 0
7 1
1,2,7 2
0,6,9 3
0 4
6,8 5
4,6 6
2,4 7
0,2,4 8
9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 30-12-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 30-12-2021
Giải tám 30
Giải bảy 943
Giải sáu 0371 4591 5358
Giải năm 4387
Giải bốn 19644 81929 30022 43743
55173 75972 26071
Giải ba 02571 12940
Giải nhì 41332
Giải nhất 00040
Đặc biệt 196175
Đầu Đuôi
0
1
2 2,9
3 0,2
4 0,0,3,3,4
5 8
6
7 1,1,1,2,3,5
8 7
9 1
Đầu Đuôi
3,4,4 0
7,7,7,9 1
2,3,7 2
4,4,7 3
4 4
7 5
6
8 7
5 8
2 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 23-12-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 23-12-2021
Giải tám 29
Giải bảy 001
Giải sáu 8820 8014 7533
Giải năm 1820
Giải bốn 48168 59697 06699 25225
73930 80132 47843
Giải ba 39907 99716
Giải nhì 06793
Giải nhất 48943
Đặc biệt 019919
Đầu Đuôi
0 1,7
1 4,6,9
2 0,0,5,9
3 0,2,3
4 3,3
5
6 8
7
8
9 3,7,9
Đầu Đuôi
2,2,3 0
0 1
3 2
3,4,4,9 3
1 4
2 5
1 6
0,9 7
6 8
1,2,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 16-12-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 16-12-2021
Giải tám 36
Giải bảy 713
Giải sáu 0617 6444 0306
Giải năm 0350
Giải bốn 03206 17384 49417 47440
64174 12573 93716
Giải ba 76069 38279
Giải nhì 15644
Giải nhất 70520
Đặc biệt 094807
Đầu Đuôi
0 6,6,7
1 3,6,7,7
2 0
3 6
4 0,4,4
5 0
6 9
7 3,4,9
8 4
9
Đầu Đuôi
2,4,5 0
1
2
1,7 3
4,4,7,8 4
5
0,0,1,3 6
0,1,1 7
8
6,7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 09-12-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 09-12-2021
Giải tám 73
Giải bảy 407
Giải sáu 9848 3741 5628
Giải năm 4612
Giải bốn 78921 42723 38404 12451
87510 32432 45145
Giải ba 48702 96647
Giải nhì 81109
Giải nhất 95021
Đặc biệt 939164
Đầu Đuôi
0 2,4,7,9
1 0,2
2 1,1,3,8
3 2
4 1,5,7,8
5 1
6 4
7 3
8
9
Đầu Đuôi
1 0
2,2,4,5 1
0,1,3 2
2,7 3
0,6 4
4 5
6
0,4 7
2,4 8
0 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 02-12-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 02-12-2021
Giải tám 29
Giải bảy 828
Giải sáu 9239 4573 3758
Giải năm 6133
Giải bốn 07839 22917 12004 83293
44282 25044 54030
Giải ba 07356 08517
Giải nhì 00154
Giải nhất 08289
Đặc biệt 243110
Đầu Đuôi
0 4
1 0,7,7
2 8,9
3 0,3,9,9
4 4
5 4,6,8
6
7 3
8 2,9
9 3
Đầu Đuôi
1,3 0
1
8 2
3,7,9 3
0,4,5 4
5
5 6
1,1 7
2,5 8
2,3,3,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 25-11-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 25-11-2021
Giải tám 15
Giải bảy 060
Giải sáu 4123 3479 2776
Giải năm 0096
Giải bốn 17934 96477 35453 99174
47624 94075 58025
Giải ba 03357 68220
Giải nhì 31742
Giải nhất 30502
Đặc biệt 366350
Đầu Đuôi
0 2
1 5
2 0,3,4,5
3 4
4 2
5 0,3,7
6 0
7 4,5,6,7,9
8
9 6
Đầu Đuôi
2,5,6 0
1
0,4 2
2,5 3
2,3,7 4
1,2,7 5
7,9 6
5,7 7
8
7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 18-11-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 18-11-2021
Giải tám 16
Giải bảy 696
Giải sáu 5799 2152 8811
Giải năm 2024
Giải bốn 41120 27433 39903 52812
13793 43393 12703
Giải ba 10318 99561
Giải nhì 34626
Giải nhất 67123
Đặc biệt 504406
Đầu Đuôi
0 3,3,6
1 1,2,6,8
2 0,3,4,6
3 3
4
5 2
6 1
7
8
9 3,3,6,9
Đầu Đuôi
2 0
1,6 1
1,5 2
0,0,2,3,9,9 3
2 4
5
0,1,2,9 6
7
1 8
9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 11-11-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 11-11-2021
Giải tám 51
Giải bảy 040
Giải sáu 5564 9716 4474
Giải năm 4549
Giải bốn 29602 63650 89509 54833
50091 58994 13522
Giải ba 19418 77941
Giải nhì 83180
Giải nhất 00607
Đặc biệt 989942
Đầu Đuôi
0 2,7,9
1 6,8
2 2
3 3
4 0,1,2,9
5 0,1
6 4
7 4
8 0
9 1,4
Đầu Đuôi
4,5,8 0
4,5,9 1
0,2,4 2
3 3
6,7,9 4
5
1 6
0 7
1 8
0,4 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 04-11-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 04-11-2021
Giải tám 88
Giải bảy 017
Giải sáu 4728 4211 7370
Giải năm 0300
Giải bốn 14396 09941 93372 65172
75702 78017 75292
Giải ba 26367 64864
Giải nhì 32243
Giải nhất 23296
Đặc biệt 215172
Đầu Đuôi
0 0,2
1 1,7,7
2 8
3
4 1,3
5
6 4,7
7 0,2,2,2
8 8
9 2,6,6
Đầu Đuôi
0,7 0
1,4 1
0,7,7,7,9 2
4 3
6 4
5
9,9 6
1,1,6 7
2,8 8
9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 28-10-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 28-10-2021
Giải tám 57
Giải bảy 497
Giải sáu 9211 1730 4692
Giải năm 3504
Giải bốn 71829 49087 47113 71065
33419 71250 07855
Giải ba 17875 63398
Giải nhì 42736
Giải nhất 23393
Đặc biệt 685860
Đầu Đuôi
0 4
1 1,3,9
2 9
3 0,6
4
5 0,5,7
6 0,5
7 5
8 7
9 2,3,7,8
Đầu Đuôi
3,5,6 0
1 1
9 2
1,9 3
0 4
5,6,7 5
3 6
5,8,9 7
9 8
1,2 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 08-07-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 08-07-2021
Giải tám 32
Giải bảy 801
Giải sáu 5652 3251 2017
Giải năm 5832
Giải bốn 07364 98474 57121 71316
74075 04656 13744
Giải ba 96511 75602
Giải nhì 36141
Giải nhất 48436
Đặc biệt 862319
Đầu Đuôi
0 1,2
1 1,6,7,9
2 1
3 2,2,6
4 1,4
5 1,2,6
6 4
7 4,5
8
9
Đầu Đuôi
0
0,1,2,4,5 1
0,3,3,5 2
3
4,6,7 4
7 5
1,3,5 6
1 7
8
1 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 01-07-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 01-07-2021
Giải tám 16
Giải bảy 585
Giải sáu 8670 2569 3634
Giải năm 8454
Giải bốn 45033 98538 24234 33707
05792 99809 15528
Giải ba 64032 77500
Giải nhì 60426
Giải nhất 03459
Đặc biệt 678403
Đầu Đuôi
0 0,3,7,9
1 6
2 6,8
3 2,3,4,4,8
4
5 4,9
6 9
7 0
8 5
9 2
Đầu Đuôi
0,7 0
1
3,9 2
0,3 3
3,3,5 4
8 5
1,2 6
0 7
2,3 8
0,5,6 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 24-06-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 24-06-2021
Giải tám 94
Giải bảy 724
Giải sáu 3627 6863 6276
Giải năm 5443
Giải bốn 19514 37345 78147 11910
87182 27466 79281
Giải ba 35292 50589
Giải nhì 93542
Giải nhất 69019
Đặc biệt 282497
Đầu Đuôi
0
1 0,4,9
2 4,7
3
4 2,3,5,7
5
6 3,6
7 6
8 1,2,9
9 2,4,7
Đầu Đuôi
1 0
8 1
4,8,9 2
4,6 3
1,2,9 4
4 5
6,7 6
2,4,9 7
8
1,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 17-06-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 17-06-2021
Giải tám 67
Giải bảy 279
Giải sáu 8776 0823 5584
Giải năm 4497
Giải bốn 58023 19346 15568 55320
35921 36349 88882
Giải ba 46962 58435
Giải nhì 27366
Giải nhất 66275
Đặc biệt 995407
Đầu Đuôi
0 7
1
2 0,1,3,3
3 5
4 6,9
5
6 2,6,7,8
7 5,6,9
8 2,4
9 7
Đầu Đuôi
2 0
2 1
6,8 2
2,2 3
8 4
3,7 5
4,6,7 6
0,6,9 7
6 8
4,7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 10-06-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 10-06-2021
Giải tám 50
Giải bảy 854
Giải sáu 2202 1083 8679
Giải năm 8450
Giải bốn 92684 85698 55479 29707
99032 86099 73472
Giải ba 74808 23644
Giải nhì 68200
Giải nhất 62713
Đặc biệt 435569
Đầu Đuôi
0 0,2,7,8
1 3
2
3 2
4 4
5 0,0,4
6 9
7 2,9,9
8 3,4
9 8,9
Đầu Đuôi
0,5,5 0
1
0,3,7 2
1,8 3
4,5,8 4
5
6
0 7
0,9 8
6,7,7,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 03-06-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 03-06-2021
Giải tám 55
Giải bảy 131
Giải sáu 3660 0067 7592
Giải năm 5975
Giải bốn 13003 80187 78063 02089
78366 79642 18100
Giải ba 12941 49512
Giải nhì 32373
Giải nhất 96532
Đặc biệt 842196
Đầu Đuôi
0 0,3
1 2
2
3 1,2
4 1,2
5 5
6 0,3,6,7
7 3,5
8 7,9
9 2,6
Đầu Đuôi
0,6 0
3,4 1
1,3,4,9 2
0,6,7 3
4
5,7 5
6,9 6
6,8 7
8
8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 27-05-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 27-05-2021
Giải tám 73
Giải bảy 345
Giải sáu 8497 2164 5656
Giải năm 6003
Giải bốn 00081 64367 92675 24373
22196 52239 73618
Giải ba 94656 20804
Giải nhì 32974
Giải nhất 31604
Đặc biệt 038239
Đầu Đuôi
0 3,4,4
1 8
2
3 9,9
4 5
5 6,6
6 4,7
7 3,3,4,5
8 1
9 6,7
Đầu Đuôi
0
8 1
2
0,7,7 3
0,0,6,7 4
4,7 5
5,5,9 6
6,9 7
1 8
3,3 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 20-05-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 20-05-2021
Giải tám 66
Giải bảy 991
Giải sáu 3010 5756 6036
Giải năm 5493
Giải bốn 21993 17447 80683 39910
79026 85552 80718
Giải ba 29078 37332
Giải nhì 75090
Giải nhất 53873
Đặc biệt 702581
Đầu Đuôi
0
1 0,0,8
2 6
3 2,6
4 7
5 2,6
6 6
7 3,8
8 1,3
9 0,1,3,3
Đầu Đuôi
1,1,9 0
8,9 1
3,5 2
7,8,9,9 3
4
5
2,3,5,6 6
4 7
1,7 8
9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 13-05-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 13-05-2021
Giải tám 01
Giải bảy 381
Giải sáu 7823 9942 8629
Giải năm 1052
Giải bốn 29492 51043 81453 04879
47035 42799 94841
Giải ba 40322 69378
Giải nhì 29313
Giải nhất 56900
Đặc biệt 955086
Đầu Đuôi
0 0,1
1 3
2 2,3,9
3 5
4 1,2,3
5 2,3
6
7 8,9
8 1,6
9 2,9
Đầu Đuôi
0 0
0,4,8 1
2,4,5,9 2
1,2,4,5 3
4
3 5
8 6
7
7 8
2,7,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 06-05-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 06-05-2021
Giải tám 13
Giải bảy 294
Giải sáu 4547 7431 4792
Giải năm 9587
Giải bốn 42258 16234 75651 71542
55959 43029 18729
Giải ba 83635 86141
Giải nhì 08687
Giải nhất 31092
Đặc biệt 334231
Đầu Đuôi
0
1 3
2 9,9
3 1,1,4,5
4 1,2,7
5 1,8,9
6
7
8 7,7
9 2,2,4
Đầu Đuôi
0
3,3,4,5 1
4,9,9 2
1 3
3,9 4
3 5
6
4,8,8 7
5 8
2,2,5 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 29-04-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 29-04-2021
Giải tám 31
Giải bảy 787
Giải sáu 5095 4345 0226
Giải năm 0607
Giải bốn 29646 85452 45819 43061
15375 60137 27951
Giải ba 71371 52299
Giải nhì 01299
Giải nhất 95468
Đặc biệt 803115
Đầu Đuôi
0 7
1 5,9
2 6
3 1,7
4 5,6
5 1,2
6 1,8
7 1,5
8 7
9 5,9,9
Đầu Đuôi
0
3,5,6,7 1
5 2
3
4
1,4,7,9 5
2,4 6
0,3,8 7
6 8
1,9,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 22-04-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 22-04-2021
Giải tám 87
Giải bảy 333
Giải sáu 0425 7508 7879
Giải năm 0490
Giải bốn 13073 80423 71339 68573
52352 78276 49313
Giải ba 43482 32973
Giải nhì 88672
Giải nhất 46241
Đặc biệt 198035
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2 3,5
3 3,5,9
4 1
5 2
6
7 2,3,3,3,6,9
8 2,7
9 0
Đầu Đuôi
9 0
4 1
5,7,8 2
1,2,3,7,7,7 3
4
2,3 5
7 6
8 7
0 8
3,7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 15-04-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 15-04-2021
Giải tám 74
Giải bảy 877
Giải sáu 6644 4256 9185
Giải năm 8015
Giải bốn 45189 18950 34133 07219
41932 84628 90365
Giải ba 20003 80804
Giải nhì 48645
Giải nhất 19088
Đặc biệt 752890
Đầu Đuôi
0 3,4
1 5,9
2 8
3 2,3
4 4,5
5 0,6
6 5
7 4,7
8 5,8,9
9 0
Đầu Đuôi
5,9 0
1
3 2
0,3 3
0,4,7 4
1,4,6,8 5
5 6
7 7
2,8 8
1,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 08-04-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 08-04-2021
Giải tám 94
Giải bảy 195
Giải sáu 2115 5279 1791
Giải năm 5951
Giải bốn 27507 18216 60014 62774
82875 94843 33077
Giải ba 17152 96573
Giải nhì 38990
Giải nhất 22822
Đặc biệt 777705
Đầu Đuôi
0 5,7
1 4,5,6
2 2
3
4 3
5 1,2
6
7 3,4,5,7,9
8
9 0,1,4,5
Đầu Đuôi
9 0
5,9 1
2,5 2
4,7 3
1,7,9 4
0,1,7,9 5
1 6
0,7 7
8
7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 01-04-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 01-04-2021
Giải tám 56
Giải bảy 405
Giải sáu 3267 5776 5692
Giải năm 1548
Giải bốn 07848 67176 99391 85186
66006 02056 76364
Giải ba 66388 06185
Giải nhì 32676
Giải nhất 55634
Đặc biệt 053398
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2
3 4
4 8,8
5 6,6
6 4,7
7 6,6,6
8 5,6,8
9 1,2,8
Đầu Đuôi
0
9 1
9 2
3
3,6 4
0,8 5
0,5,5,7,7,7,8 6
6 7
4,4,8,9 8
9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 25-03-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 25-03-2021
Giải tám 09
Giải bảy 643
Giải sáu 6380 4042 3907
Giải năm 6764
Giải bốn 25033 27383 50227 23603
51570 39073 86606
Giải ba 62261 02572
Giải nhì 07165
Giải nhất 77729
Đặc biệt 504917
Đầu Đuôi
0 3,6,7,9
1 7
2 7,9
3 3
4 2,3
5
6 1,4,5
7 0,2,3
8 0,3
9
Đầu Đuôi
7,8 0
6 1
4,7 2
0,3,4,7,8 3
6 4
6 5
0 6
0,1,2 7
8
0,2 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 18-03-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 18-03-2021
Giải tám 73
Giải bảy 337
Giải sáu 1128 9844 0449
Giải năm 4251
Giải bốn 37637 78829 16620 73676
40035 12756 81932
Giải ba 88043 34835
Giải nhì 68089
Giải nhất 75459
Đặc biệt 574673
Đầu Đuôi
0
1
2 0,8,9
3 2,5,5,7,7
4 3,4,9
5 1,6,9
6
7 3,3,6
8 9
9
Đầu Đuôi
2 0
5 1
3 2
4,7,7 3
4 4
3,3 5
5,7 6
3,3 7
2 8
2,4,5,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 11-03-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 11-03-2021
Giải tám 56
Giải bảy 687
Giải sáu 7034 4504 6739
Giải năm 8386
Giải bốn 81561 60884 79244 37817
24345 86888 86278
Giải ba 83310 78214
Giải nhì 35473
Giải nhất 02860
Đặc biệt 155919
Đầu Đuôi
0 4
1 0,4,7,9
2
3 4,9
4 4,5
5 6
6 0,1
7 3,8
8 4,6,7,8
9
Đầu Đuôi
1,6 0
6 1
2
7 3
0,1,3,4,8 4
4 5
5,8 6
1,8 7
7,8 8
1,3 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 04-03-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 04-03-2021
Giải tám 18
Giải bảy 017
Giải sáu 5917 9035 0403
Giải năm 0457
Giải bốn 11783 00059 21468 01723
47100 80760 21684
Giải ba 26860 00817
Giải nhì 08834
Giải nhất 51582
Đặc biệt 227843
Đầu Đuôi
0 0,3
1 7,7,7,8
2 3
3 4,5
4 3
5 7,9
6 0,0,8
7
8 2,3,4
9
Đầu Đuôi
0,6,6 0
1
8 2
0,2,4,8 3
3,8 4
3 5
6
1,1,1,5 7
1,6 8
5 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 25-02-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 25-02-2021
Giải tám 45
Giải bảy 251
Giải sáu 6570 4160 6155
Giải năm 3513
Giải bốn 73570 47098 37294 67190
97532 44748 39109
Giải ba 75235 17265
Giải nhì 33806
Giải nhất 65620
Đặc biệt 622893
Đầu Đuôi
0 6,9
1 3
2 0
3 2,5
4 5,8
5 1,5
6 0,5
7 0,0
8
9 0,3,4,8
Đầu Đuôi
2,6,7,7,9 0
5 1
3 2
1,9 3
9 4
3,4,5,6 5
0 6
7
4,9 8
0 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 18-02-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 18-02-2021
Giải tám 63
Giải bảy 800
Giải sáu 7809 1574 9641
Giải năm 4939
Giải bốn 86460 03118 77225 76036
58833 54127 80371
Giải ba 52963 73526
Giải nhì 29546
Giải nhất 74709
Đặc biệt 631152
Đầu Đuôi
0 0,9,9
1 8
2 5,6,7
3 3,6,9
4 1,6
5 2
6 0,3,3
7 1,4
8
9
Đầu Đuôi
0,6 0
4,7 1
5 2
3,6,6 3
7 4
2 5
2,3,4 6
2 7
1 8
0,0,3 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 11-02-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 11-02-2021
Giải tám 36
Giải bảy 362
Giải sáu 9595 8081 0291
Giải năm 9885
Giải bốn 23357 05673 32821 39742
72676 61561 61358
Giải ba 66482 57151
Giải nhì 35796
Giải nhất 61396
Đặc biệt 821132
Đầu Đuôi
0
1
2 1
3 2,6
4 2
5 1,7,8
6 1,2
7 3,6
8 1,2,5
9 1,5,6,6
Đầu Đuôi
0
2,5,6,8,9 1
3,4,6,8 2
7 3
4
8,9 5
3,7,9,9 6
5 7
5 8
9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 04-02-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 04-02-2021
Giải tám 98
Giải bảy 250
Giải sáu 8319 2029 0509
Giải năm 0257
Giải bốn 44111 56039 13481 34864
34192 14884 35307
Giải ba 57193 58313
Giải nhì 24585
Giải nhất 94736
Đặc biệt 115548
Đầu Đuôi
0 7,9
1 1,3,9
2 9
3 6,9
4 8
5 0,7
6 4
7
8 1,4,5
9 2,3,8
Đầu Đuôi
5 0
1,8 1
9 2
1,9 3
6,8 4
8 5
3 6
0,5 7
4,9 8
0,1,2,3 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 28-01-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 28-01-2021
Giải tám 73
Giải bảy 382
Giải sáu 4764 2407 5239
Giải năm 2474
Giải bốn 16367 05730 07676 21310
64561 62097 33257
Giải ba 31841 41511
Giải nhì 35416
Giải nhất 99850
Đặc biệt 087866
Đầu Đuôi
0 7
1 0,1,6
2
3 0,9
4 1
5 0,7
6 1,4,6,7
7 3,4,6
8 2
9 7
Đầu Đuôi
1,3,5 0
1,4,6 1
8 2
7 3
6,7 4
5
1,6,7 6
0,5,6,9 7
8
3 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 21-01-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 21-01-2021
Giải tám 92
Giải bảy 897
Giải sáu 0587 8750 0323
Giải năm 1054
Giải bốn 25098 67033 43780 57451
00076 53263 28617
Giải ba 61363 52013
Giải nhì 43569
Giải nhất 25519
Đặc biệt 078424
Đầu Đuôi
0
1 3,7,9
2 3,4
3 3
4
5 0,1,4
6 3,3,9
7 6
8 0,7
9 2,7,8
Đầu Đuôi
5,8 0
5 1
9 2
1,2,3,6,6 3
2,5 4
5
7 6
1,8,9 7
9 8
1,6 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 14-01-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 14-01-2021
Giải tám 21
Giải bảy 172
Giải sáu 1602 1492 1300
Giải năm 2075
Giải bốn 84519 71645 72984 30876
59400 23476 67382
Giải ba 63025 77287
Giải nhì 24725
Giải nhất 28749
Đặc biệt 279246
Đầu Đuôi
0 0,0,2
1 9
2 1,5,5
3
4 5,6,9
5
6
7 2,5,6,6
8 2,4,7
9 2
Đầu Đuôi
0,0 0
2 1
0,7,8,9 2
3
8 4
2,2,4,7 5
4,7,7 6
8 7
8
1,4 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 07-01-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 07-01-2021
Giải tám 37
Giải bảy 542
Giải sáu 1511 7546 8604
Giải năm 1174
Giải bốn 26668 00582 11081 88908
72752 40509 75878
Giải ba 91983 11426
Giải nhì 15270
Giải nhất 19605
Đặc biệt 547067
Đầu Đuôi
0 4,5,8,9
1 1
2 6
3 7
4 2,6
5 2
6 7,8
7 0,4,8
8 1,2,3
9
Đầu Đuôi
7 0
1,8 1
4,5,8 2
8 3
0,7 4
0 5
2,4 6
3,6 7
0,6,7 8
0 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 31-12-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 31-12-2020
Giải tám 73
Giải bảy 141
Giải sáu 2773 1181 8686
Giải năm 4164
Giải bốn 65828 90200 15459 28849
06071 44962 72201
Giải ba 85056 87215
Giải nhì 01640
Giải nhất 08137
Đặc biệt 184618
Đầu Đuôi
0 0,1
1 5,8
2 8
3 7
4 0,1,9
5 6,9
6 2,4
7 1,3,3
8 1,6
9
Đầu Đuôi
0,4 0
0,4,7,8 1
6 2
7,7 3
6 4
1 5
5,8 6
3 7
1,2 8
4,5 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 24-12-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 24-12-2020
Giải tám 39
Giải bảy 063
Giải sáu 5159 0828 2095
Giải năm 6577
Giải bốn 07387 76999 65722 91326
10266 75259 44440
Giải ba 26479 00449
Giải nhì 80905
Giải nhất 46416
Đặc biệt 107174
Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 2,6,8
3 9
4 0,9
5 9,9
6 3,6
7 4,7,9
8 7
9 5,9
Đầu Đuôi
4 0
1
2 2
6 3
7 4
0,9 5
1,2,6 6
7,8 7
2 8
3,4,5,5,7,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 17-12-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 17-12-2020
Giải tám 87
Giải bảy 819
Giải sáu 6983 6132 9046
Giải năm 4263
Giải bốn 37698 57049 32526 26992
57103 26748 87994
Giải ba 76770 76459
Giải nhì 96878
Giải nhất 58522
Đặc biệt 613411
Đầu Đuôi
0 3
1 1,9
2 2,6
3 2
4 6,8,9
5 9
6 3
7 0,8
8 3,7
9 2,4,8
Đầu Đuôi
7 0
1 1
2,3,9 2
0,6,8 3
9 4
5
2,4 6
8 7
4,7,9 8
1,4,5 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 10-12-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 10-12-2020
Giải tám 16
Giải bảy 475
Giải sáu 1020 7770 0167
Giải năm 7382
Giải bốn 09630 95560 56672 89764
18192 81638 92002
Giải ba 14266 63050
Giải nhì 83879
Giải nhất 14837
Đặc biệt 167111
Đầu Đuôi
0 2
1 1,6
2 0
3 0,7,8
4
5 0
6 0,4,6,7
7 0,2,5,9
8 2
9 2
Đầu Đuôi
2,3,5,6,7 0
1 1
0,7,8,9 2
3
6 4
7 5
1,6 6
3,6 7
3 8
7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 03-12-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 03-12-2020
Giải tám 71
Giải bảy 422
Giải sáu 5784 5895 8314
Giải năm 1666
Giải bốn 54187 63865 43458 61557
74788 48034 84144
Giải ba 46294 26217
Giải nhì 83651
Giải nhất 22855
Đặc biệt 536804
Đầu Đuôi
0 4
1 4,7
2 2
3 4
4 4
5 1,5,7,8
6 5,6
7 1
8 4,7,8
9 4,5
Đầu Đuôi
0
5,7 1
2 2
3
0,1,3,4,8,9 4
5,6,9 5
6 6
1,5,8 7
5,8 8
9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 26-11-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 26-11-2020
Giải tám 65
Giải bảy 279
Giải sáu 8703 6879 0814
Giải năm 5487
Giải bốn 75669 95104 85217 84170
17927 37775 07216
Giải ba 22926 36972
Giải nhì 67946
Giải nhất 49342
Đặc biệt 800244
Đầu Đuôi
0 3,4
1 4,6,7
2 6,7
3
4 2,4,6
5
6 5,9
7 0,2,5,9,9
8 7
9
Đầu Đuôi
7 0
1
4,7 2
0 3
0,1,4 4
6,7 5
1,2,4 6
1,2,8 7
8
6,7,7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 19-11-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 19-11-2020
Giải tám 09
Giải bảy 863
Giải sáu 8454 7166 6955
Giải năm 4542
Giải bốn 32159 99673 71788 35886
80484 44241 82289
Giải ba 45915 29607
Giải nhì 37469
Giải nhất 00793
Đặc biệt 765131
Đầu Đuôi
0 7,9
1 5
2
3 1
4 1,2
5 4,5,9
6 3,6,9
7 3
8 4,6,8,9
9 3
Đầu Đuôi
0
3,4 1
4 2
6,7,9 3
5,8 4
1,5 5
6,8 6
0 7
8 8
0,5,6,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 12-11-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 12-11-2020
Giải tám 24
Giải bảy 434
Giải sáu 9550 0806 6786
Giải năm 4640
Giải bốn 75782 37820 99611 53802
42872 11659 72303
Giải ba 24766 58534
Giải nhì 47784
Giải nhất 79901
Đặc biệt 873143
Đầu Đuôi
0 1,2,3,6
1 1
2 0,4
3 4,4
4 0,3
5 0,9
6 6
7 2
8 2,4,6
9
Đầu Đuôi
2,4,5 0
0,1 1
0,7,8 2
0,4 3
2,3,3,8 4
5
0,6,8 6
7
8
5 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 05-11-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 05-11-2020
Giải tám 83
Giải bảy 178
Giải sáu 4425 7842 3526
Giải năm 7796
Giải bốn 92711 18151 21797 47788
95230 24763 35123
Giải ba 10382 58597
Giải nhì 16606
Giải nhất 26050
Đặc biệt 557848
Đầu Đuôi
0 6
1 1
2 3,5,6
3 0
4 2,8
5 0,1
6 3
7 8
8 2,3,8
9 6,7,7
Đầu Đuôi
3,5 0
1,5 1
4,8 2
2,6,8 3
4
2 5
0,2,9 6
9,9 7
4,7,8 8
9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 29-10-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 29-10-2020
Giải tám 84
Giải bảy 166
Giải sáu 3798 3477 0871
Giải năm 4771
Giải bốn 53845 45301 23660 99310
45181 36849 74390
Giải ba 83170 20120
Giải nhì 72540
Giải nhất 47214
Đặc biệt 351713
Đầu Đuôi
0 1
1 0,3,4
2 0
3
4 0,5,9
5
6 0,6
7 0,1,1,7
8 1,4
9 0,8
Đầu Đuôi
1,2,4,6,7,9 0
0,7,7,8 1
2
1 3
1,8 4
4 5
6 6
7 7
9 8
4 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 22-10-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 22-10-2020
Giải tám 93
Giải bảy 284
Giải sáu 6208 7696 1335
Giải năm 4053
Giải bốn 19837 40359 12160 37877
05802 70886 73399
Giải ba 75877 06144
Giải nhì 90965
Giải nhất 20476
Đặc biệt 395251
Đầu Đuôi
0 2,8
1
2
3 5,7
4 4
5 1,3,9
6 0,5
7 6,7,7
8 4,6
9 3,6,9
Đầu Đuôi
6 0
5 1
0 2
5,9 3
4,8 4
3,6 5
7,8,9 6
3,7,7 7
0 8
5,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 15-10-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 15-10-2020
Giải tám 33
Giải bảy 342
Giải sáu 5821 2793 9588
Giải năm 8689
Giải bốn 88095 64260 13324 00610
26633 44668 12969
Giải ba 11931 60846
Giải nhì 84773
Giải nhất 50760
Đặc biệt 918227
Đầu Đuôi
0
1 0
2 1,4,7
3 1,3,3
4 2,6
5
6 0,0,8,9
7 3
8 8,9
9 3,5
Đầu Đuôi
1,6,6 0
2,3 1
4 2
3,3,7,9 3
2 4
9 5
4 6
2 7
6,8 8
6,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 08-10-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 08-10-2020
Giải tám 23
Giải bảy 980
Giải sáu 5841 0703 0909
Giải năm 6757
Giải bốn 00899 64495 73554 62831
74899 56826 09682
Giải ba 05902 78221
Giải nhì 95061
Giải nhất 64543
Đặc biệt 528144
Đầu Đuôi
0 2,3,9
1
2 1,3,6
3 1
4 1,3,4
5 4,7
6 1
7
8 0,2
9 5,9,9
Đầu Đuôi
8 0
2,3,4,6 1
0,8 2
0,2,4 3
4,5 4
9 5
2 6
5 7
8
0,9,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 01-10-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 01-10-2020
Giải tám 58
Giải bảy 903
Giải sáu 4850 0701 8949
Giải năm 4366
Giải bốn 61753 85489 92756 80204
28750 08782 94199
Giải ba 40685 31386
Giải nhì 76342
Giải nhất 07049
Đặc biệt 627304
Đầu Đuôi
0 1,3,4,4
1
2
3
4 2,9,9
5 0,0,3,6,8
6 6
7
8 2,5,6,9
9 9
Đầu Đuôi
5,5 0
0 1
4,8 2
0,5 3
0,0 4
8 5
5,6,8 6
7
5 8
4,4,8,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 24-09-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 24-09-2020
Giải tám 96
Giải bảy 679
Giải sáu 5638 8198 1963
Giải năm 5373
Giải bốn 82667 91773 99868 71136
25591 50939 78536
Giải ba 33539 15988
Giải nhì 55973
Giải nhất 64216
Đặc biệt 231487
Đầu Đuôi
0
1 6
2
3 6,6,8,9,9
4
5
6 3,7,8
7 3,3,3,9
8 7,8
9 1,6,8
Đầu Đuôi
0
9 1
2
6,7,7,7 3
4
5
1,3,3,9 6
6,8 7
3,6,8,9 8
3,3,7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 17-09-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 17-09-2020
Giải tám 04
Giải bảy 313
Giải sáu 3894 3902 3005
Giải năm 6183
Giải bốn 83261 74107 75614 96700
02755 58763 33981
Giải ba 53441 99508
Giải nhì 47607
Giải nhất 77754
Đặc biệt 245936
Đầu Đuôi
0 0,2,4,5,7,7,8
1 3,4
2
3 6
4 1
5 4,5
6 1,3
7
8 1,3
9 4
Đầu Đuôi
0 0
4,6,8 1
0 2
1,6,8 3
0,1,5,9 4
0,5 5
3 6
0,0 7
0 8
9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua