Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 30-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 30-01-2023
Giải tám 09
Giải bảy 822
Giải sáu 2366 1297 0653
Giải năm 3440
Giải bốn 92806 59263 50723 46785
02895 86940 43219
Giải ba 82340 72769
Giải nhì 06994
Giải nhất 86395
Đặc biệt 772132
Đầu Đuôi
0 6,9
1 9
2 2,3
3 2
4 0,0,0
5 3
6 3,6,9
7
8 5
9 4,5,5,7
Đầu Đuôi
4,4,4 0
1
2,3 2
2,5,6 3
9 4
8,9,9 5
0,6 6
9 7
8
0,1,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 28-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 28-01-2023
Giải tám 49
Giải bảy 540
Giải sáu 1932 2646 4776
Giải năm 3396
Giải bốn 67118 74362 68665 50465
48370 79985 18160
Giải ba 04639 67075
Giải nhì 19166
Giải nhất 77246
Đặc biệt 153878
Đầu Đuôi
0
1 8
2
3 2,9
4 0,6,6,9
5
6 0,2,5,5,6
7 0,5,6,8
8 5
9 6
Đầu Đuôi
4,6,7 0
1
3,6 2
3
4
6,6,7,8 5
4,4,6,7,9 6
7
1,7 8
3,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 23-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 23-01-2023
Giải tám 33
Giải bảy 735
Giải sáu 6837 7526 4177
Giải năm 0006
Giải bốn 00556 25563 24722 70087
54307 52874 46694
Giải ba 34565 55651
Giải nhì 24213
Giải nhất 23955
Đặc biệt 929647
Đầu Đuôi
0 6,7
1 3
2 2,6
3 3,5,7
4 7
5 1,5,6
6 3,5
7 4,7
8 7
9 4
Đầu Đuôi
0
5 1
2 2
1,3,6 3
7,9 4
3,5,6 5
0,2,5 6
0,3,4,7,8 7
8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 21-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 21-01-2023
Giải tám 52
Giải bảy 278
Giải sáu 5832 7227 7091
Giải năm 8430
Giải bốn 69146 95421 64180 02518
94637 43779 13484
Giải ba 15459 52487
Giải nhì 16775
Giải nhất 87021
Đặc biệt 483886
Đầu Đuôi
0
1 8
2 1,1,7
3 0,2,7
4 6
5 2,9
6
7 5,8,9
8 0,4,6,7
9 1
Đầu Đuôi
3,8 0
2,2,9 1
3,5 2
3
8 4
7 5
4,8 6
2,3,8 7
1,7 8
5,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 16-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 16-01-2023
Giải tám 02
Giải bảy 804
Giải sáu 6307 6494 6759
Giải năm 9428
Giải bốn 89651 45438 57479 58773
90665 54540 38718
Giải ba 05643 67161
Giải nhì 22110
Giải nhất 82146
Đặc biệt 793235
Đầu Đuôi
0 2,4,7
1 0,8
2 8
3 5,8
4 0,3,6
5 1,9
6 1,5
7 3,9
8
9 4
Đầu Đuôi
1,4 0
5,6 1
0 2
4,7 3
0,9 4
3,6 5
4 6
0 7
1,2,3 8
5,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 14-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 14-01-2023
Giải tám 65
Giải bảy 427
Giải sáu 9843 8402 3977
Giải năm 1317
Giải bốn 38120 48914 12464 25770
99919 28188 93355
Giải ba 94268 11865
Giải nhì 45596
Giải nhất 82970
Đặc biệt 105565
Đầu Đuôi
0 2
1 4,7,9
2 0,7
3
4 3
5 5
6 4,5,5,5,8
7 0,0,7
8 8
9 6
Đầu Đuôi
2,7,7 0
1
0 2
4 3
1,6 4
5,6,6,6 5
9 6
1,2,7 7
6,8 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 09-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 09-01-2023
Giải tám 03
Giải bảy 787
Giải sáu 8026 5971 2521
Giải năm 4066
Giải bốn 47653 09931 12722 05665
11810 22318 46883
Giải ba 08815 71714
Giải nhì 64131
Giải nhất 71905
Đặc biệt 830434
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0,4,5,8
2 1,2,6
3 1,1,4
4
5 3
6 5,6
7 1
8 3,7
9
Đầu Đuôi
1 0
2,3,3,7 1
2 2
0,5,8 3
1,3 4
0,1,6 5
2,6 6
8 7
1 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 07-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 07-01-2023
Giải tám 01
Giải bảy 592
Giải sáu 6558 8586 2316
Giải năm 3005
Giải bốn 31293 44115 08215 82895
36565 66982 03376
Giải ba 06449 39050
Giải nhì 14040
Giải nhất 80219
Đặc biệt 825071
Đầu Đuôi
0 1,5
1 5,5,6,9
2
3
4 0,9
5 0,8
6 5
7 1,6
8 2,6
9 2,3,5
Đầu Đuôi
4,5 0
0,7 1
8,9 2
9 3
4
0,1,1,6,9 5
1,7,8 6
7
5 8
1,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 02-01-2023

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 02-01-2023
Giải tám 94
Giải bảy 150
Giải sáu 4903 1963 3601
Giải năm 0445
Giải bốn 03881 56450 24498 43263
51476 24164 90954
Giải ba 56460 50266
Giải nhì 66478
Giải nhất 27346
Đặc biệt 487998
Đầu Đuôi
0 1,3
1
2
3
4 5,6
5 0,0,4
6 0,3,3,4,6
7 6,8
8 1
9 4,8,8
Đầu Đuôi
5,5,6 0
0,8 1
2
0,6,6 3
5,6,9 4
4 5
4,6,7 6
7
7,9,9 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 31-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 31-12-2022
Giải tám 52
Giải bảy 650
Giải sáu 7871 0360 8758
Giải năm 1821
Giải bốn 13760 85649 08725 45951
10773 54155 48902
Giải ba 73837 48615
Giải nhì 83749
Giải nhất 84806
Đặc biệt 562675
Đầu Đuôi
0 2,6
1 5
2 1,5
3 7
4 9,9
5 0,1,2,5,8
6 0,0
7 1,3,5
8
9
Đầu Đuôi
5,6,6 0
2,5,7 1
0,5 2
7 3
4
1,2,5,7 5
0 6
3 7
5 8
4,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 26-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 26-12-2022
Giải tám 14
Giải bảy 807
Giải sáu 7990 9594 5680
Giải năm 0169
Giải bốn 73911 10107 51802 54691
60707 82727 08285
Giải ba 21309 16801
Giải nhì 76274
Giải nhất 33063
Đặc biệt 305973
Đầu Đuôi
0 1,2,7,7,7,9
1 1,4
2 7
3
4
5
6 3,9
7 3,4
8 0,5
9 0,1,4
Đầu Đuôi
8,9 0
0,1,9 1
0 2
6,7 3
1,7,9 4
8 5
6
0,0,0,2 7
8
0,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 24-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 24-12-2022
Giải tám 42
Giải bảy 984
Giải sáu 2737 6876 5782
Giải năm 3066
Giải bốn 03190 30276 47285 29911
86532 86908 81871
Giải ba 23644 64489
Giải nhì 69244
Giải nhất 27728
Đặc biệt 129033
Đầu Đuôi
0 8
1 1
2 8
3 2,3,7
4 2,4,4
5
6 6
7 1,6,6
8 2,4,5,9
9 0
Đầu Đuôi
9 0
1,7 1
3,4,8 2
3 3
4,4,8 4
8 5
6,7,7 6
3 7
0,2 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 19-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 19-12-2022
Giải tám 42
Giải bảy 711
Giải sáu 4045 4631 9858
Giải năm 6736
Giải bốn 14023 13803 76771 03457
14617 02778 43021
Giải ba 02019 91153
Giải nhì 00681
Giải nhất 92627
Đặc biệt 685342
Đầu Đuôi
0 3
1 1,7,9
2 1,3,7
3 1,6
4 2,2,5
5 3,7,8
6
7 1,8
8 1
9
Đầu Đuôi
0
1,2,3,7,8 1
4,4 2
0,2,5 3
4
4 5
3 6
1,2,5 7
5,7 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 17-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 17-12-2022
Giải tám 11
Giải bảy 402
Giải sáu 1957 8379 4591
Giải năm 5569
Giải bốn 76015 98026 57725 05175
03625 97915 66890
Giải ba 02042 23706
Giải nhì 02539
Giải nhất 68907
Đặc biệt 713308
Đầu Đuôi
0 2,6,7,8
1 1,5,5
2 5,5,6
3 9
4 2
5 7
6 9
7 5,9
8
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
1,9 1
0,4 2
3
4
1,1,2,2,7 5
0,2 6
0,5 7
0 8
3,6,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 12-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 12-12-2022
Giải tám 32
Giải bảy 898
Giải sáu 4689 5770 7687
Giải năm 4163
Giải bốn 31337 25465 70743 01864
09839 88722 65475
Giải ba 55772 47117
Giải nhì 99590
Giải nhất 78633
Đặc biệt 367543
Đầu Đuôi
0
1 7
2 2
3 2,3,7,9
4 3,3
5
6 3,4,5
7 0,2,5
8 7,9
9 0,8
Đầu Đuôi
7,9 0
1
2,3,7 2
3,4,4,6 3
6 4
6,7 5
6
1,3,8 7
9 8
3,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 10-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 10-12-2022
Giải tám 23
Giải bảy 979
Giải sáu 5955 7998 7710
Giải năm 8005
Giải bốn 66435 56073 88122 37486
67316 17604 13565
Giải ba 30604 32236
Giải nhì 39304
Giải nhất 58116
Đặc biệt 272500
Đầu Đuôi
0 0,4,4,4,5
1 0,6,6
2 2,3
3 5,6
4
5 5
6 5
7 3,9
8 6
9 8
Đầu Đuôi
0,1 0
1
2 2
2,7 3
0,0,0 4
0,3,5,6 5
1,1,3,8 6
7
9 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 05-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 05-12-2022
Giải tám 46
Giải bảy 635
Giải sáu 8718 2738 9138
Giải năm 5998
Giải bốn 05208 13966 88199 62643
35898 61988 07457
Giải ba 48331 46910
Giải nhì 96667
Giải nhất 52303
Đặc biệt 962464
Đầu Đuôi
0 3,8
1 0,8
2
3 1,5,8,8
4 3,6
5 7
6 4,6,7
7
8 8
9 8,8,9
Đầu Đuôi
1 0
3 1
2
0,4 3
6 4
3 5
4,6 6
5,6 7
0,1,3,3,8,9,9 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 03-12-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 03-12-2022
Giải tám 47
Giải bảy 353
Giải sáu 7583 1442 8979
Giải năm 7607
Giải bốn 88247 34716 66967 01501
00741 92512 53315
Giải ba 83899 68937
Giải nhì 73073
Giải nhất 72207
Đặc biệt 628749
Đầu Đuôi
0 1,7,7
1 2,5,6
2
3 7
4 1,2,7,7,9
5 3
6 7
7 3,9
8 3
9 9
Đầu Đuôi
0
0,4 1
1,4 2
5,7,8 3
4
1 5
1 6
0,0,3,4,4,6 7
8
4,7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 28-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 28-11-2022
Giải tám 67
Giải bảy 412
Giải sáu 5298 6129 8765
Giải năm 5354
Giải bốn 27592 97186 08587 51720
88808 08129 28078
Giải ba 52513 36608
Giải nhì 98275
Giải nhất 70145
Đặc biệt 860428
Đầu Đuôi
0 8,8
1 2,3
2 0,8,9,9
3
4 5
5 4
6 5,7
7 5,8
8 6,7
9 2,8
Đầu Đuôi
2 0
1
1,9 2
1 3
5 4
4,6,7 5
8 6
6,8 7
0,0,2,7,9 8
2,2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 26-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 26-11-2022
Giải tám 51
Giải bảy 816
Giải sáu 1498 0181 5487
Giải năm 0354
Giải bốn 55864 18399 34328 30012
91745 93432 16539
Giải ba 03891 45070
Giải nhì 83675
Giải nhất 86631
Đặc biệt 244392
Đầu Đuôi
0
1 2,6
2 8
3 1,2,9
4 5
5 1,4
6 4
7 0,5
8 1,7
9 1,2,8,9
Đầu Đuôi
7 0
3,5,8,9 1
1,3,9 2
3
5,6 4
4,7 5
1 6
8 7
2,9 8
3,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 21-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 21-11-2022
Giải tám 55
Giải bảy 564
Giải sáu 3494 6865 0915
Giải năm 0969
Giải bốn 75445 94450 49035 24222
03445 36782 62186
Giải ba 02655 99691
Giải nhì 62041
Giải nhất 31486
Đặc biệt 146610
Đầu Đuôi
0
1 0,5
2 2
3 5
4 1,5,5
5 0,5,5
6 4,5,9
7
8 2,6,6
9 1,4
Đầu Đuôi
1,5 0
4,9 1
2,8 2
3
6,9 4
1,3,4,4,5,5,6 5
8,8 6
7
8
6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 19-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 19-11-2022
Giải tám 06
Giải bảy 816
Giải sáu 9426 1135 8247
Giải năm 1888
Giải bốn 50453 06255 61631 13568
32588 29397 21186
Giải ba 93437 34515
Giải nhì 54459
Giải nhất 96038
Đặc biệt 337741
Đầu Đuôi
0 6
1 5,6
2 6
3 1,5,7,8
4 1,7
5 3,5,9
6 8
7
8 6,8,8
9 7
Đầu Đuôi
0
3,4 1
2
5 3
4
1,3,5 5
0,1,2,8 6
3,4,9 7
3,6,8,8 8
5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 14-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 14-11-2022
Giải tám 74
Giải bảy 267
Giải sáu 1227 7470 8561
Giải năm 3776
Giải bốn 22637 08305 36919 54926
52147 93432 60378
Giải ba 49356 66430
Giải nhì 60161
Giải nhất 49805
Đặc biệt 003081
Đầu Đuôi
0 5,5
1 9
2 6,7
3 0,2,7
4 7
5 6
6 1,1,7
7 0,4,6,8
8 1
9
Đầu Đuôi
3,7 0
6,6,8 1
3 2
3
7 4
0,0 5
2,5,7 6
2,3,4,6 7
7 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 12-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 12-11-2022
Giải tám 43
Giải bảy 058
Giải sáu 1669 3677 4096
Giải năm 7458
Giải bốn 15636 40912 08629 86296
35942 19564 59178
Giải ba 07682 90486
Giải nhì 87026
Giải nhất 59056
Đặc biệt 084841
Đầu Đuôi
0
1 2
2 6,9
3 6
4 1,2,3
5 6,8,8
6 4,9
7 7,8
8 2,6
9 6,6
Đầu Đuôi
0
4 1
1,4,8 2
4 3
6 4
5
2,3,5,8,9,9 6
7 7
5,5,7 8
2,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 07-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 07-11-2022
Giải tám 99
Giải bảy 396
Giải sáu 9139 7280 8203
Giải năm 9393
Giải bốn 25004 16208 73044 97708
01147 32302 60745
Giải ba 60953 14381
Giải nhì 37599
Giải nhất 96153
Đặc biệt 375596
Đầu Đuôi
0 2,3,4,8,8
1
2
3 9
4 4,5,7
5 3,3
6
7
8 0,1
9 3,6,6,9,9
Đầu Đuôi
8 0
8 1
0 2
0,5,5,9 3
0,4 4
4 5
9,9 6
4 7
0,0 8
3,9,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 05-11-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 05-11-2022
Giải tám 60
Giải bảy 690
Giải sáu 1970 1437 0152
Giải năm 8121
Giải bốn 28590 46805 97775 45965
29525 21405 69423
Giải ba 10251 05690
Giải nhì 28117
Giải nhất 89623
Đặc biệt 011128
Đầu Đuôi
0 5,5
1 7
2 1,3,3,5,8
3 7
4
5 1,2
6 0,5
7 0,5
8
9 0,0,0
Đầu Đuôi
6,7,9,9,9 0
2,5 1
5 2
2,2 3
4
0,0,2,6,7 5
6
1,3 7
2 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 31-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 31-10-2022
Giải tám 83
Giải bảy 239
Giải sáu 7237 5057 5982
Giải năm 7317
Giải bốn 82959 07176 89901 07904
77112 37597 86782
Giải ba 37361 68286
Giải nhì 84304
Giải nhất 30696
Đặc biệt 962455
Đầu Đuôi
0 1,4,4
1 2,7
2
3 7,9
4
5 5,7,9
6 1
7 6
8 2,2,3,6
9 6,7
Đầu Đuôi
0
0,6 1
1,8,8 2
8 3
0,0 4
5 5
7,8,9 6
1,3,5,9 7
8
3,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 29-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 29-10-2022
Giải tám 46
Giải bảy 479
Giải sáu 9622 1027 2844
Giải năm 7650
Giải bốn 37884 70833 08275 57062
87870 70004 10908
Giải ba 23214 23946
Giải nhì 42712
Giải nhất 68938
Đặc biệt 712433
Đầu Đuôi
0 4,8
1 2,4
2 2,7
3 3,3,8
4 4,6,6
5 0
6 2
7 0,5,9
8 4
9
Đầu Đuôi
5,7 0
1
1,2,6 2
3,3 3
0,1,4,8 4
7 5
4,4 6
2 7
0,3 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 24-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 24-10-2022
Giải tám 70
Giải bảy 849
Giải sáu 6280 8714 6965
Giải năm 1438
Giải bốn 92081 96865 93346 70679
43676 03784 05018
Giải ba 79438 41846
Giải nhì 07226
Giải nhất 03018
Đặc biệt 099412
Đầu Đuôi
0
1 2,4,8,8
2 6
3 8,8
4 6,6,9
5
6 5,5
7 0,6,9
8 0,1,4
9
Đầu Đuôi
7,8 0
8 1
1 2
3
1,8 4
6,6 5
2,4,4,7 6
7
1,1,3,3 8
4,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 22-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 22-10-2022
Giải tám 50
Giải bảy 186
Giải sáu 8680 2607 1683
Giải năm 2069
Giải bốn 88268 93578 40388 74477
35011 64745 92761
Giải ba 49487 38287
Giải nhì 73551
Giải nhất 30336
Đặc biệt 846618
Đầu Đuôi
0 7
1 1,8
2
3 6
4 5
5 0,1
6 1,8,9
7 7,8
8 0,3,6,7,7,8
9
Đầu Đuôi
5,8 0
1,5,6 1
2
8 3
4
4 5
3,8 6
0,7,8,8 7
1,6,7,8 8
6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 17-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 17-10-2022
Giải tám 12
Giải bảy 844
Giải sáu 3675 4272 5628
Giải năm 1063
Giải bốn 70472 87141 77875 48163
15812 83344 50090
Giải ba 40391 26169
Giải nhì 56516
Giải nhất 69978
Đặc biệt 532276
Đầu Đuôi
0
1 2,2,6
2 8
3
4 1,4,4
5
6 3,3,9
7 2,2,5,5,6,8
8
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
4,9 1
1,1,7,7 2
6,6 3
4,4 4
7,7 5
1,7 6
7
2,7 8
6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 15-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 15-10-2022
Giải tám 14
Giải bảy 836
Giải sáu 8836 9013 4091
Giải năm 8721
Giải bốn 18406 63930 18956 51711
07520 28521 31095
Giải ba 76175 65522
Giải nhì 97949
Giải nhất 71215
Đặc biệt 645652
Đầu Đuôi
0 6
1 1,3,4,5
2 0,1,1,2
3 0,6,6
4 9
5 2,6
6
7 5
8
9 1,5
Đầu Đuôi
2,3 0
1,2,2,9 1
2,5 2
1 3
1 4
1,7,9 5
0,3,3,5 6
7
8
4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 10-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 10-10-2022
Giải tám 28
Giải bảy 952
Giải sáu 8630 3763 1338
Giải năm 9834
Giải bốn 48505 00859 86167 03021
00778 01243 59182
Giải ba 81673 15299
Giải nhì 36584
Giải nhất 44178
Đặc biệt 221662
Đầu Đuôi
0 5
1
2 1,8
3 0,4,8
4 3
5 2,9
6 2,3,7
7 3,8,8
8 2,4
9 9
Đầu Đuôi
3 0
2 1
5,6,8 2
4,6,7 3
3,8 4
0 5
6
6 7
2,3,7,7 8
5,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 08-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 08-10-2022
Giải tám 96
Giải bảy 638
Giải sáu 4795 1389 9856
Giải năm 7299
Giải bốn 69366 28727 98629 01413
87885 83833 04094
Giải ba 94375 98995
Giải nhì 25882
Giải nhất 37974
Đặc biệt 152369
Đầu Đuôi
0
1 3
2 7,9
3 3,8
4
5 6
6 6,9
7 4,5
8 2,5,9
9 4,5,5,6,9
Đầu Đuôi
0
1
8 2
1,3 3
7,9 4
7,8,9,9 5
5,6,9 6
2 7
3 8
2,6,8,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 03-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 03-10-2022
Giải tám 52
Giải bảy 990
Giải sáu 0974 3113 1081
Giải năm 6125
Giải bốn 24239 73064 19183 49412
99708 66385 18857
Giải ba 59337 47724
Giải nhì 47517
Giải nhất 70803
Đặc biệt 085720
Đầu Đuôi
0 3,8
1 2,3,7
2 0,4,5
3 7,9
4
5 2,7
6 4
7 4
8 1,3,5
9 0
Đầu Đuôi
2,9 0
8 1
1,5 2
0,1,8 3
2,6,7 4
2,8 5
6
1,3,5 7
0 8
3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 01-10-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 01-10-2022
Giải tám 03
Giải bảy 278
Giải sáu 7361 4476 9805
Giải năm 8209
Giải bốn 88384 12376 13993 92681
39688 26654 19087
Giải ba 93926 63686
Giải nhì 51263
Giải nhất 63533
Đặc biệt 015021
Đầu Đuôi
0 3,5,9
1
2 1,6
3 3
4
5 4
6 1,3
7 6,6,8
8 1,4,6,7,8
9 3
Đầu Đuôi
0
2,6,8 1
2
0,3,6,9 3
5,8 4
0 5
2,7,7,8 6
8 7
7,8 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 26-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 26-09-2022
Giải tám 75
Giải bảy 479
Giải sáu 5774 6135 5729
Giải năm 6857
Giải bốn 55052 86443 49540 52465
14637 62708 82350
Giải ba 37139 60175
Giải nhì 74461
Giải nhất 36078
Đặc biệt 087007
Đầu Đuôi
0 7,8
1
2 9
3 5,7,9
4 0,3
5 0,2,7
6 1,5
7 4,5,5,8,9
8
9
Đầu Đuôi
4,5 0
6 1
5 2
4 3
7 4
3,6,7,7 5
6
0,3,5 7
0,7 8
2,3,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 24-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 24-09-2022
Giải tám 07
Giải bảy 958
Giải sáu 2523 4055 8139
Giải năm 9594
Giải bốn 46932 59565 43989 31487
95073 19237 64137
Giải ba 21709 34098
Giải nhì 26518
Giải nhất 72108
Đặc biệt 210135
Đầu Đuôi
0 7,8,9
1 8
2 3
3 2,5,7,7,9
4
5 5,8
6 5
7 3
8 7,9
9 4,8
Đầu Đuôi
0
1
3 2
2,7 3
9 4
3,5,6 5
6
0,3,3,8 7
0,1,5,9 8
0,3,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 19-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 19-09-2022
Giải tám 06
Giải bảy 814
Giải sáu 9773 2242 0466
Giải năm 6780
Giải bốn 23953 77945 22836 22716
66876 94644 66426
Giải ba 82372 18895
Giải nhì 18626
Giải nhất 04115
Đặc biệt 275622
Đầu Đuôi
0 6
1 4,5,6
2 2,6,6
3 6
4 2,4,5
5 3
6 6
7 2,3,6
8 0
9 5
Đầu Đuôi
8 0
1
2,4,7 2
5,7 3
1,4 4
1,4,9 5
0,1,2,2,3,6,7 6
7
8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 17-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 17-09-2022
Giải tám 89
Giải bảy 542
Giải sáu 4986 3798 4184
Giải năm 9863
Giải bốn 82235 67754 38740 19692
20482 72453 50908
Giải ba 15730 15195
Giải nhì 85716
Giải nhất 88510
Đặc biệt 517935
Đầu Đuôi
0 8
1 0,6
2
3 0,5,5
4 0,2
5 3,4
6 3
7
8 2,4,6,9
9 2,5,8
Đầu Đuôi
1,3,4 0
1
4,8,9 2
5,6 3
5,8 4
3,3,9 5
1,8 6
7
0,9 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 12-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 12-09-2022
Giải tám 10
Giải bảy 089
Giải sáu 8680 9622 4275
Giải năm 2555
Giải bốn 77984 18913 82560 46537
54249 34023 93135
Giải ba 44937 96720
Giải nhì 44296
Giải nhất 75744
Đặc biệt 027780
Đầu Đuôi
0
1 0,3
2 0,2,3
3 5,7,7
4 4,9
5 5
6 0
7 5
8 0,0,4,9
9 6
Đầu Đuôi
1,2,6,8,8 0
1
2 2
1,2 3
4,8 4
3,5,7 5
9 6
3,3 7
8
4,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 10-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 10-09-2022
Giải tám 92
Giải bảy 267
Giải sáu 7778 1557 9853
Giải năm 5181
Giải bốn 30349 60871 08096 65363
76860 13575 97428
Giải ba 46020 37264
Giải nhì 14951
Giải nhất 93890
Đặc biệt 965021
Đầu Đuôi
0
1
2 0,1,8
3
4 9
5 1,3,7
6 0,3,4,7
7 1,5,8
8 1
9 0,2,6
Đầu Đuôi
2,6,9 0
2,5,7,8 1
9 2
5,6 3
6 4
7 5
9 6
5,6 7
2,7 8
4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 05-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 05-09-2022
Giải tám 72
Giải bảy 758
Giải sáu 2985 2893 7144
Giải năm 4026
Giải bốn 91612 47726 52720 30307
33661 70784 94115
Giải ba 86152 22364
Giải nhì 64481
Giải nhất 41786
Đặc biệt 511023
Đầu Đuôi
0 7
1 2,5
2 0,3,6,6
3
4 4
5 2,8
6 1,4
7 2
8 1,4,5,6
9 3
Đầu Đuôi
2 0
6,8 1
1,5,7 2
2,9 3
4,6,8 4
1,8 5
2,2,8 6
0 7
5 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 03-09-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 03-09-2022
Giải tám 93
Giải bảy 614
Giải sáu 9667 2625 3725
Giải năm 3941
Giải bốn 78446 70415 31101 11014
29811 10623 03479
Giải ba 88689 78109
Giải nhì 00823
Giải nhất 28248
Đặc biệt 320869
Đầu Đuôi
0 1,9
1 1,4,4,5
2 3,3,5,5
3
4 1,6,8
5
6 7,9
7 9
8 9
9 3
Đầu Đuôi
0
0,1,4 1
2
2,2,9 3
1,1 4
1,2,2 5
4 6
6 7
4 8
0,6,7,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 29-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 29-08-2022
Giải tám 32
Giải bảy 944
Giải sáu 7728 6617 3242
Giải năm 8586
Giải bốn 78538 24908 74005 63750
16131 90790 42104
Giải ba 39395 40787
Giải nhì 81043
Giải nhất 32716
Đặc biệt 547490
Đầu Đuôi
0 4,5,8
1 6,7
2 8
3 1,2,8
4 2,3,4
5 0
6
7
8 6,7
9 0,0,5
Đầu Đuôi
5,9,9 0
3 1
3,4 2
4 3
0,4 4
0,9 5
1,8 6
1,8 7
0,2,3 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 27-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 27-08-2022
Giải tám 28
Giải bảy 470
Giải sáu 2232 8060 0195
Giải năm 4860
Giải bốn 79564 14441 38486 18000
45612 00436 31434
Giải ba 71635 27891
Giải nhì 33344
Giải nhất 70776
Đặc biệt 974485
Đầu Đuôi
0 0
1 2
2 8
3 2,4,5,6
4 1,4
5
6 0,0,4
7 0,6
8 5,6
9 1,5
Đầu Đuôi
0,6,6,7 0
4,9 1
1,3 2
3
3,4,6 4
3,8,9 5
3,7,8 6
7
2 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 22-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 22-08-2022
Giải tám 58
Giải bảy 187
Giải sáu 9645 5380 5205
Giải năm 1565
Giải bốn 90479 48399 92406 77178
63382 43402 85738
Giải ba 77002 13114
Giải nhì 70088
Giải nhất 22205
Đặc biệt 226043
Đầu Đuôi
0 2,2,5,5,6
1 4
2
3 8
4 3,5
5 8
6 5
7 8,9
8 0,2,7,8
9 9
Đầu Đuôi
8 0
1
0,0,8 2
4 3
1 4
0,0,4,6 5
0 6
8 7
3,5,7,8 8
7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 20-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 20-08-2022
Giải tám 66
Giải bảy 534
Giải sáu 6638 0927 0288
Giải năm 1337
Giải bốn 26364 89494 10843 53631
31323 05834 86967
Giải ba 37139 27932
Giải nhì 67655
Giải nhất 39722
Đặc biệt 206980
Đầu Đuôi
0
1
2 2,3,7
3 1,2,4,4,7,8,9
4 3
5 5
6 4,6,7
7
8 0,8
9 4
Đầu Đuôi
8 0
3 1
2,3 2
2,4 3
3,3,6,9 4
5 5
6 6
2,3,6 7
3,8 8
3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 15-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 15-08-2022
Giải tám 45
Giải bảy 714
Giải sáu 7065 8375 8702
Giải năm 2499
Giải bốn 07453 10379 66577 25860
40340 47406 55926
Giải ba 29352 24162
Giải nhì 12811
Giải nhất 11403
Đặc biệt 404203
Đầu Đuôi
0 2,3,3,6
1 1,4
2 6
3
4 0,5
5 2,3
6 0,2,5
7 5,7,9
8
9 9
Đầu Đuôi
4,6 0
1 1
0,5,6 2
0,0,5 3
1 4
4,6,7 5
0,2 6
7 7
8
7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 13-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 13-08-2022
Giải tám 24
Giải bảy 295
Giải sáu 7954 5279 9745
Giải năm 9760
Giải bốn 37187 67186 72750 19706
45193 73027 71682
Giải ba 77338 90532
Giải nhì 71867
Giải nhất 99197
Đặc biệt 447907
Đầu Đuôi
0 6,7
1
2 4,7
3 2,8
4 5
5 0,4
6 0,7
7 9
8 2,6,7
9 3,5,7
Đầu Đuôi
5,6 0
1
3,8 2
9 3
2,5 4
4,9 5
0,8 6
0,2,6,8,9 7
3 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 08-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 08-08-2022
Giải tám 91
Giải bảy 145
Giải sáu 4404 7404 8459
Giải năm 1507
Giải bốn 87109 63872 55002 02794
54386 15663 03831
Giải ba 57850 31695
Giải nhì 54264
Giải nhất 65467
Đặc biệt 113944
Đầu Đuôi
0 2,4,4,7,9
1
2
3 1
4 4,5
5 0,9
6 3,4,7
7 2
8 6
9 1,4,5
Đầu Đuôi
5 0
3,9 1
0,7 2
6 3
0,0,4,6,9 4
4,9 5
8 6
0,6 7
8
0,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 06-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 06-08-2022
Giải tám 14
Giải bảy 987
Giải sáu 5178 5018 5643
Giải năm 6200
Giải bốn 99510 71678 85230 15550
10366 36303 40607
Giải ba 09096 56866
Giải nhì 45316
Giải nhất 17392
Đặc biệt 267716
Đầu Đuôi
0 0,3,7
1 0,4,6,6,8
2
3 0
4 3
5 0
6 6,6
7 8,8
8 7
9 2,6
Đầu Đuôi
0,1,3,5 0
1
9 2
0,4 3
1 4
5
1,1,6,6,9 6
0,8 7
1,7,7 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 01-08-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 01-08-2022
Giải tám 79
Giải bảy 788
Giải sáu 3037 7089 7289
Giải năm 8447
Giải bốn 39245 50140 21735 07987
57590 99101 81540
Giải ba 79043 58703
Giải nhì 17902
Giải nhất 78144
Đặc biệt 251992
Đầu Đuôi
0 1,2,3
1
2
3 5,7
4 0,0,3,4,5,7
5
6
7 9
8 7,8,9,9
9 0,2
Đầu Đuôi
4,4,9 0
0 1
0,9 2
0,4 3
4 4
3,4 5
6
3,4,8 7
8 8
7,8,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 30-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 30-07-2022
Giải tám 27
Giải bảy 951
Giải sáu 9541 1306 1203
Giải năm 4156
Giải bốn 27551 20226 23816 93849
30973 31015 08168
Giải ba 14300 24328
Giải nhì 92368
Giải nhất 81209
Đặc biệt 122133
Đầu Đuôi
0 0,3,6,9
1 5,6
2 6,7,8
3 3
4 1,9
5 1,1,6
6 8,8
7 3
8
9
Đầu Đuôi
0 0
4,5,5 1
2
0,3,7 3
4
1 5
0,1,2,5 6
2 7
2,6,6 8
0,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 25-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 25-07-2022
Giải tám 44
Giải bảy 092
Giải sáu 6836 8410 8122
Giải năm 4667
Giải bốn 23208 82857 87549 58643
36256 35858 83172
Giải ba 18642 32387
Giải nhì 24212
Giải nhất 73710
Đặc biệt 792251
Đầu Đuôi
0 8
1 0,0,2
2 2
3 6
4 2,3,4,9
5 1,6,7,8
6 7
7 2
8 7
9 2
Đầu Đuôi
1,1 0
5 1
1,2,4,7,9 2
4 3
4 4
5
3,5 6
5,6,8 7
0,5 8
4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 23-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 23-07-2022
Giải tám 03
Giải bảy 202
Giải sáu 2451 2626 5492
Giải năm 2473
Giải bốn 45643 13923 76697 01571
71883 55111 62978
Giải ba 81321 60753
Giải nhì 47759
Giải nhất 67231
Đặc biệt 197889
Đầu Đuôi
0 2,3
1 1
2 1,3,6
3 1
4 3
5 1,3,9
6
7 1,3,8
8 3,9
9 2,7
Đầu Đuôi
0
1,2,3,5,7 1
0,9 2
0,2,4,5,7,8 3
4
5
2 6
9 7
7 8
5,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 18-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 18-07-2022
Giải tám 70
Giải bảy 678
Giải sáu 1773 1973 0626
Giải năm 4987
Giải bốn 59921 71207 73580 64999
74833 83877 11567
Giải ba 66872 97290
Giải nhì 15277
Giải nhất 94224
Đặc biệt 739652
Đầu Đuôi
0 7
1
2 1,4,6
3 3
4
5 2
6 7
7 0,2,3,3,7,7,8
8 0,7
9 0,9
Đầu Đuôi
7,8,9 0
2 1
5,7 2
3,7,7 3
2 4
5
2 6
0,6,7,7,8 7
7 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 16-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 16-07-2022
Giải tám 25
Giải bảy 916
Giải sáu 8311 9958 3329
Giải năm 6185
Giải bốn 38435 56514 16367 21258
05948 44280 27286
Giải ba 43715 49906
Giải nhì 81408
Giải nhất 26311
Đặc biệt 700435
Đầu Đuôi
0 6,8
1 1,1,4,5,6
2 5,9
3 5,5
4 8
5 8,8
6 7
7
8 0,5,6
9
Đầu Đuôi
8 0
1,1 1
2
3
1 4
1,2,3,3,8 5
0,1,8 6
6 7
0,4,5,5 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 11-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 11-07-2022
Giải tám 54
Giải bảy 973
Giải sáu 6347 8306 8632
Giải năm 4835
Giải bốn 90340 35904 45686 97092
52651 62769 88565
Giải ba 14197 72836
Giải nhì 02916
Giải nhất 77502
Đặc biệt 815486
Đầu Đuôi
0 2,4,6
1 6
2
3 2,5,6
4 0,7
5 1,4
6 5,9
7 3
8 6,6
9 2,7
Đầu Đuôi
4 0
5 1
0,3,9 2
7 3
0,5 4
3,6 5
0,1,3,8,8 6
4,9 7
8
6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 09-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 09-07-2022
Giải tám 68
Giải bảy 139
Giải sáu 4603 3403 9863
Giải năm 8302
Giải bốn 67176 79129 66024 26832
18662 41656 12247
Giải ba 34658 23760
Giải nhì 43867
Giải nhất 77318
Đặc biệt 049439
Đầu Đuôi
0 2,3,3
1 8
2 4,9
3 2,9,9
4 7
5 6,8
6 0,2,3,7,8
7 6
8
9
Đầu Đuôi
6 0
1
0,3,6 2
0,0,6 3
2 4
5
5,7 6
4,6 7
1,5,6 8
2,3,3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 04-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 04-07-2022
Giải tám 73
Giải bảy 659
Giải sáu 0159 2479 3182
Giải năm 3229
Giải bốn 34511 98480 29747 74959
85980 34105 65378
Giải ba 43937 05909
Giải nhì 68539
Giải nhất 22564
Đặc biệt 310311
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1,1
2 9
3 7,9
4 7
5 9,9,9
6 4
7 3,8,9
8 0,0,2
9
Đầu Đuôi
8,8 0
1,1 1
8 2
7 3
6 4
0 5
6
3,4 7
7 8
0,2,3,5,5,5,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 02-07-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 02-07-2022
Giải tám 30
Giải bảy 494
Giải sáu 1154 7515 9968
Giải năm 0959
Giải bốn 47503 02606 71613 19360
95563 74913 48302
Giải ba 28814 39179
Giải nhì 20079
Giải nhất 05056
Đặc biệt 331053
Đầu Đuôi
0 2,3,6
1 3,3,4,5
2
3 0
4
5 3,4,6,9
6 0,3,8
7 9,9
8
9 4
Đầu Đuôi
3,6 0
1
0 2
0,1,1,5,6 3
1,5,9 4
1 5
0,5 6
7
6 8
5,7,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 27-06-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 27-06-2022
Giải tám 94
Giải bảy 062
Giải sáu 0154 6542 2987
Giải năm 2079
Giải bốn 10525 15051 77918 17651
82178 15561 12821
Giải ba 01446 70371
Giải nhì 13408
Giải nhất 14083
Đặc biệt 605912
Đầu Đuôi
0 8
1 2,8
2 1,5
3
4 2,6
5 1,1,4
6 1,2
7 1,8,9
8 3,7
9 4
Đầu Đuôi
0
2,5,5,6,7 1
1,4,6 2
8 3
5,9 4
2 5
4 6
8 7
0,1,7 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 25-06-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 25-06-2022
Giải tám 78
Giải bảy 287
Giải sáu 2684 2020 7330
Giải năm 8745
Giải bốn 01505 18743 88168 17996
82160 59717 27375
Giải ba 01510 43272
Giải nhì 26510
Giải nhất 99845
Đặc biệt 757313
Đầu Đuôi
0 5
1 0,0,3,7
2 0
3 0
4 3,5,5
5
6 0,8
7 2,5,8
8 4,7
9 6
Đầu Đuôi
1,1,2,3,6 0
1
7 2
1,4 3
8 4
0,4,4,7 5
9 6
1,8 7
6,7 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 20-06-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 20-06-2022
Giải tám 52
Giải bảy 507
Giải sáu 1567 3340 1362
Giải năm 9155
Giải bốn 20962 63957 74249 76694
07678 90853 61670
Giải ba 02994 21030
Giải nhì 56691
Giải nhất 65784
Đặc biệt 298559
Đầu Đuôi
0 7
1
2
3 0
4 0,9
5 2,3,5,7,9
6 2,2,7
7 0,8
8 4
9 1,4,4
Đầu Đuôi
3,4,7 0
9 1
5,6,6 2
5 3
8,9,9 4
5 5
6
0,5,6 7
7 8
4,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 18-06-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 18-06-2022
Giải tám 45
Giải bảy 297
Giải sáu 3942 1722 5506
Giải năm 5306
Giải bốn 83843 44800 30542 17735
77660 48603 11914
Giải ba 34668 25913
Giải nhì 23940
Giải nhất 10841
Đặc biệt 296025
Đầu Đuôi
0 0,3,6,6
1 3,4
2 2,5
3 5
4 0,1,2,2,3,5
5
6 0,8
7
8
9 7
Đầu Đuôi
0,4,6 0
4 1
2,4,4 2
0,1,4 3
1 4
2,3,4 5
0,0 6
9 7
6 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 13-06-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 13-06-2022
Giải tám 54
Giải bảy 163
Giải sáu 3067 4405 1820
Giải năm 2510
Giải bốn 74801 94675 15753 37493
03860 11944 26905
Giải ba 15080 89059
Giải nhì 49158
Giải nhất 57643
Đặc biệt 940927
Đầu Đuôi
0 1,5,5
1 0
2 0,7
3
4 3,4
5 3,4,8,9
6 0,3,7
7 5
8 0
9 3
Đầu Đuôi
1,2,6,8 0
0 1
2
4,5,6,9 3
4,5 4
0,0,7 5
6
2,6 7
5 8
5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 11-06-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 11-06-2022
Giải tám 41
Giải bảy 064
Giải sáu 9711 8952 0313
Giải năm 1103
Giải bốn 32722 49428 28895 25878
07062 89795 16827
Giải ba 06200 01151
Giải nhì 20565
Giải nhất 60898
Đặc biệt 563395
Đầu Đuôi
0 0,3
1 1,3
2 2,7,8
3
4 1
5 1,2
6 2,4,5
7 8
8
9 5,5,5,8
Đầu Đuôi
0 0
1,4,5 1
2,5,6 2
0,1 3
6 4
6,9,9,9 5
6
2 7
2,7,9 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 06-06-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 06-06-2022
Giải tám 85
Giải bảy 705
Giải sáu 1088 1172 5439
Giải năm 9936
Giải bốn 13087 82621 89752 05770
18106 48654 59323
Giải ba 97620 16282
Giải nhì 22766
Giải nhất 01999
Đặc biệt 444438
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2 0,1,3
3 6,8,9
4
5 2,4
6 6
7 0,2
8 2,5,7,8
9 9
Đầu Đuôi
2,7 0
2 1
5,7,8 2
2 3
5 4
0,8 5
0,3,6 6
8 7
3,8 8
3,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 04-06-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 04-06-2022
Giải tám 13
Giải bảy 435
Giải sáu 9050 5576 1879
Giải năm 4918
Giải bốn 64589 87626 59909 77489
95648 50215 11110
Giải ba 51629 97023
Giải nhì 82553
Giải nhất 74899
Đặc biệt 666780
Đầu Đuôi
0 9
1 0,3,5,8
2 3,6,9
3 5
4 8
5 0,3
6
7 6,9
8 0,9,9
9 9
Đầu Đuôi
1,5,8 0
1
2
1,2,5 3
4
1,3 5
2,7 6
7
1,4 8
0,2,7,8,8,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 30-05-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 30-05-2022
Giải tám 32
Giải bảy 858
Giải sáu 8940 0124 0410
Giải năm 1055
Giải bốn 52558 80548 42387 43312
55063 76919 34120
Giải ba 95794 04226
Giải nhì 27172
Giải nhất 10665
Đặc biệt 275006
Đầu Đuôi
0 6
1 0,2,9
2 0,4,6
3 2
4 0,8
5 5,8,8
6 3,5
7 2
8 7
9 4
Đầu Đuôi
1,2,4 0
1
1,3,7 2
6 3
2,9 4
5,6 5
0,2 6
8 7
4,5,5 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 28-05-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 28-05-2022
Giải tám 26
Giải bảy 558
Giải sáu 8715 2586 8652
Giải năm 4785
Giải bốn 41029 02223 22272 52204
07773 62408 63136
Giải ba 50145 51775
Giải nhì 18000
Giải nhất 86320
Đặc biệt 925810
Đầu Đuôi
0 0,4,8
1 0,5
2 0,3,6,9
3 6
4 5
5 2,8
6
7 2,3,5
8 5,6
9
Đầu Đuôi
0,1,2 0
1
5,7 2
2,7 3
0 4
1,4,7,8 5
2,3,8 6
7
0,5 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 23-05-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 23-05-2022
Giải tám 64
Giải bảy 495
Giải sáu 3557 5302 4157
Giải năm 9464
Giải bốn 32211 94030 83232 53256
21222 18911 92030
Giải ba 55338 00119
Giải nhì 97125
Giải nhất 70764
Đặc biệt 149345
Đầu Đuôi
0 2
1 1,1,9
2 2,5
3 0,0,2,8
4 5
5 6,7,7
6 4,4,4
7
8
9 5
Đầu Đuôi
3,3 0
1,1 1
0,2,3 2
3
6,6,6 4
2,4,9 5
5 6
5,5 7
3 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 21-05-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 21-05-2022
Giải tám 27
Giải bảy 840
Giải sáu 5638 5838 5916
Giải năm 8489
Giải bốn 35704 25964 06997 14109
49260 20515 41417
Giải ba 02861 59808
Giải nhì 21393
Giải nhất 19578
Đặc biệt 108098
Đầu Đuôi
0 4,8,9
1 5,6,7
2 7
3 8,8
4 0
5
6 0,1,4
7 8
8 9
9 3,7,8
Đầu Đuôi
4,6 0
6 1
2
9 3
0,6 4
1 5
1 6
1,2,9 7
0,3,3,7,9 8
0,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 16-05-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 16-05-2022
Giải tám 79
Giải bảy 002
Giải sáu 6422 4702 4355
Giải năm 4670
Giải bốn 64718 49518 73327 44384
90220 81146 57435
Giải ba 88937 36455
Giải nhì 17582
Giải nhất 56984
Đặc biệt 977447
Đầu Đuôi
0 2,2
1 8,8
2 0,2,7
3 5,7
4 6,7
5 5,5
6
7 0,9
8 2,4,4
9
Đầu Đuôi
2,7 0
1
0,0,2,8 2
3
8,8 4
3,5,5 5
4 6
2,3,4 7
1,1 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 14-05-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 14-05-2022
Giải tám 07
Giải bảy 912
Giải sáu 5354 9472 6469
Giải năm 3599
Giải bốn 57580 05548 22050 73407
73948 87601 83613
Giải ba 43553 21931
Giải nhì 32729
Giải nhất 75796
Đặc biệt 275361
Đầu Đuôi
0 1,7,7
1 2,3
2 9
3 1
4 8,8
5 0,3,4
6 1,9
7 2
8 0
9 6,9
Đầu Đuôi
5,8 0
0,3,6 1
1,7 2
1,5 3
5 4
5
9 6
0,0 7
4,4 8
2,6,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 09-05-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 09-05-2022
Giải tám 92
Giải bảy 835
Giải sáu 9921 5205 5366
Giải năm 2108
Giải bốn 49848 62173 66747 77446
26673 35460 35290
Giải ba 35650 30008
Giải nhì 37900
Giải nhất 24077
Đặc biệt 292289
Đầu Đuôi
0 0,5,8,8
1
2 1
3 5
4 6,7,8
5 0
6 0,6
7 3,3,7
8 9
9 0,2
Đầu Đuôi
0,5,6,9 0
2 1
9 2
7,7 3
4
0,3 5
4,6 6
4,7 7
0,0,4 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 07-05-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 07-05-2022
Giải tám 88
Giải bảy 938
Giải sáu 1223 5222 5091
Giải năm 8838
Giải bốn 42225 19556 61567 51937
86143 27647 81745
Giải ba 74339 42307
Giải nhì 67180
Giải nhất 33313
Đặc biệt 774344
Đầu Đuôi
0 7
1 3
2 2,3,5
3 7,8,8,9
4 3,4,5,7
5 6
6 7
7
8 0,8
9 1
Đầu Đuôi
8 0
9 1
2 2
1,2,4 3
4 4
2,4 5
5 6
0,3,4,6 7
3,3,8 8
3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 02-05-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 02-05-2022
Giải tám 75
Giải bảy 330
Giải sáu 8933 9529 2345
Giải năm 3294
Giải bốn 85672 58337 86582 69053
43796 98318 05183
Giải ba 31385 35680
Giải nhì 98388
Giải nhất 14289
Đặc biệt 568875
Đầu Đuôi
0
1 8
2 9
3 0,3,7
4 5
5 3
6
7 2,5,5
8 0,2,3,5,8,9
9 4,6
Đầu Đuôi
3,8 0
1
7,8 2
3,5,8 3
9 4
4,7,7,8 5
9 6
3 7
1,8 8
2,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 30-04-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 30-04-2022
Giải tám 90
Giải bảy 005
Giải sáu 5590 3844 5710
Giải năm 7246
Giải bốn 60968 56064 19390 75936
38270 07563 12341
Giải ba 54631 20615
Giải nhì 12955
Giải nhất 71206
Đặc biệt 981317
Đầu Đuôi
0 5,6
1 0,5,7
2
3 1,6
4 1,4,6
5 5
6 3,4,8
7 0
8
9 0,0,0
Đầu Đuôi
1,7,9,9,9 0
3,4 1
2
6 3
4,6 4
0,1,5 5
0,3,4 6
1 7
6 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 16-04-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 16-04-2022
Giải tám 87
Giải bảy 212
Giải sáu 0993 6069 6582
Giải năm 7514
Giải bốn 78874 66320 63086 84841
53705 63175 31510
Giải ba 75854 39998
Giải nhì 92408
Giải nhất 02626
Đặc biệt 559479
Đầu Đuôi
0 5,8
1 0,2,4
2 0,6
3
4 1
5 4
6 9
7 4,5,9
8 2,6,7
9 3,8
Đầu Đuôi
1,2 0
4 1
1,8 2
9 3
1,5,7 4
0,7 5
2,8 6
8 7
0,9 8
6,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 11-04-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 11-04-2022
Giải tám 60
Giải bảy 356
Giải sáu 9858 6632 8132
Giải năm 5648
Giải bốn 38356 56673 37850 26498
85916 02022 57148
Giải ba 74189 23789
Giải nhì 26537
Giải nhất 79579
Đặc biệt 158611
Đầu Đuôi
0
1 1,6
2 2
3 2,2,7
4 8,8
5 0,6,6,8
6 0
7 3,9
8 9,9
9 8
Đầu Đuôi
5,6 0
1 1
2,3,3 2
7 3
4
5
1,5,5 6
3 7
4,4,5,9 8
7,8,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 09-04-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 09-04-2022
Giải tám 35
Giải bảy 475
Giải sáu 9405 4381 5630
Giải năm 3130
Giải bốn 96709 30093 37311 29587
95845 99885 35473
Giải ba 43187 80567
Giải nhì 08575
Giải nhất 16149
Đặc biệt 357575
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1
2
3 0,0,5
4 5,9
5
6 7
7 3,5,5,5
8 1,5,7,7
9 3
Đầu Đuôi
3,3 0
1,8 1
2
7,9 3
4
0,3,4,7,7,7,8 5
6
6,8,8 7
8
0,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 04-04-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 04-04-2022
Giải tám 34
Giải bảy 411
Giải sáu 0327 0765 2937
Giải năm 4227
Giải bốn 16335 33399 80449 43943
53243 85525 81280
Giải ba 77577 16072
Giải nhì 31044
Giải nhất 76682
Đặc biệt 000989
Đầu Đuôi
0
1 1
2 5,7,7
3 4,5,7
4 3,3,4,9
5
6 5
7 2,7
8 0,2,9
9 9
Đầu Đuôi
8 0
1 1
7,8 2
4,4 3
3,4 4
2,3,6 5
6
2,2,3,7 7
8
4,8,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 02-04-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 02-04-2022
Giải tám 11
Giải bảy 913
Giải sáu 1118 1648 0765
Giải năm 4201
Giải bốn 50605 01086 35328 05899
96696 92857 02079
Giải ba 82027 10710
Giải nhì 18219
Giải nhất 45661
Đặc biệt 832608
Đầu Đuôi
0 1,5,8
1 0,1,3,8,9
2 7,8
3
4 8
5 7
6 1,5
7 9
8 6
9 6,9
Đầu Đuôi
1 0
0,1,6 1
2
1 3
4
0,6 5
8,9 6
2,5 7
0,1,2,4 8
1,7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 28-03-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 28-03-2022
Giải tám 42
Giải bảy 295
Giải sáu 4467 0168 0426
Giải năm 5576
Giải bốn 93906 29374 90930 21716
61692 85982 29650
Giải ba 21143 92608
Giải nhì 33917
Giải nhất 16762
Đặc biệt 327636
Đầu Đuôi
0 6,8
1 6,7
2 6
3 0,6
4 2,3
5 0
6 2,7,8
7 4,6
8 2
9 2,5
Đầu Đuôi
3,5 0
1
4,6,8,9 2
4 3
7 4
9 5
0,1,2,3,7 6
1,6 7
0,6 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 26-03-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 26-03-2022
Giải tám 45
Giải bảy 349
Giải sáu 6048 1104 2365
Giải năm 5324
Giải bốn 85613 06355 07764 10949
42396 04712 86348
Giải ba 78343 69368
Giải nhì 65516
Giải nhất 86252
Đặc biệt 046349
Đầu Đuôi
0 4
1 2,3,6
2 4
3
4 3,5,8,8,9,9,9
5 2,5
6 4,5,8
7
8
9 6
Đầu Đuôi
0
1
1,5 2
1,4 3
0,2,6 4
4,5,6 5
1,9 6
7
4,4,6 8
4,4,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 21-03-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 21-03-2022
Giải tám 92
Giải bảy 144
Giải sáu 1940 0910 1163
Giải năm 1399
Giải bốn 14702 69817 31414 68031
87130 28472 10451
Giải ba 60869 40785
Giải nhì 75983
Giải nhất 18881
Đặc biệt 366833
Đầu Đuôi
0 2
1 0,4,7
2
3 0,1,3
4 0,4
5 1
6 3,9
7 2
8 1,3,5
9 2,9
Đầu Đuôi
1,3,4 0
3,5,8 1
0,7,9 2
3,6,8 3
1,4 4
8 5
6
1 7
8
6,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 19-03-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 19-03-2022
Giải tám 24
Giải bảy 241
Giải sáu 4837 5969 4427
Giải năm 0221
Giải bốn 02103 37589 06806 96737
13046 47970 80872
Giải ba 33995 69886
Giải nhì 64546
Giải nhất 84411
Đặc biệt 437618
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1,8
2 1,4,7
3 7,7
4 1,6,6
5
6 9
7 0,2
8 6,9
9 5
Đầu Đuôi
7 0
1,2,4 1
7 2
0 3
2 4
9 5
0,4,4,8 6
2,3,3 7
1 8
6,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 14-03-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 14-03-2022
Giải tám 09
Giải bảy 057
Giải sáu 6286 7003 9802
Giải năm 6309
Giải bốn 13749 66160 54965 51476
98242 68619 39093
Giải ba 02724 94330
Giải nhì 19271
Giải nhất 61574
Đặc biệt 562514
Đầu Đuôi
0 2,3,9,9
1 4,9
2 4
3 0
4 2,9
5 7
6 0,5
7 1,4,6
8 6
9 3
Đầu Đuôi
3,6 0
7 1
0,4 2
0,9 3
1,2,7 4
6 5
7,8 6
5 7
8
0,0,1,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 12-03-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 12-03-2022
Giải tám 37
Giải bảy 470
Giải sáu 5230 8101 9598
Giải năm 1027
Giải bốn 72638 04932 09859 40376
82836 00954 30880
Giải ba 81212 58006
Giải nhì 76976
Giải nhất 55122
Đặc biệt 262607
Đầu Đuôi
0 1,6,7
1 2
2 2,7
3 0,2,6,7,8
4
5 4,9
6
7 0,6,6
8 0
9 8
Đầu Đuôi
3,7,8 0
0 1
1,2,3 2
3
5 4
5
0,3,7,7 6
0,2,3 7
3,9 8
5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 07-03-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 07-03-2022
Giải tám 66
Giải bảy 417
Giải sáu 6640 5048 8093
Giải năm 2176
Giải bốn 67367 34897 94059 52139
10360 41559 57582
Giải ba 73528 82426
Giải nhì 71567
Giải nhất 86675
Đặc biệt 238567
Đầu Đuôi
0
1 7
2 6,8
3 9
4 0,8
5 9,9
6 0,6,7,7,7
7 5,6
8 2
9 3,7
Đầu Đuôi
4,6 0
1
8 2
9 3
4
7 5
2,6,7 6
1,6,6,6,9 7
2,4 8
3,5,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 05-03-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 05-03-2022
Giải tám 32
Giải bảy 102
Giải sáu 3423 7580 1254
Giải năm 6829
Giải bốn 98900 93240 74152 12156
01952 49346 56297
Giải ba 15432 02789
Giải nhì 07226
Giải nhất 36144
Đặc biệt 590978
Đầu Đuôi
0 0,2
1
2 3,6,9
3 2,2
4 0,4,6
5 2,2,4,6
6
7 8
8 0,9
9 7
Đầu Đuôi
0,4,8 0
1
0,3,3,5,5 2
2 3
4,5 4
5
2,4,5 6
9 7
7 8
2,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 28-02-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 28-02-2022
Giải tám 75
Giải bảy 332
Giải sáu 0432 5531 8679
Giải năm 5135
Giải bốn 27976 00006 78866 16796
73000 96791 02871
Giải ba 16668 26353
Giải nhì 34885
Giải nhất 38818
Đặc biệt 407251
Đầu Đuôi
0 0,6
1 8
2
3 1,2,2,5
4
5 1,3
6 6,8
7 1,5,6,9
8 5
9 1,6
Đầu Đuôi
0 0
3,5,7,9 1
3,3 2
5 3
4
3,7,8 5
0,6,7,9 6
7
1,6 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 26-02-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 26-02-2022
Giải tám 36
Giải bảy 008
Giải sáu 2235 9043 2489
Giải năm 6405
Giải bốn 34406 96571 26729 52558
97056 46927 56137
Giải ba 23221 08957
Giải nhì 98790
Giải nhất 34343
Đặc biệt 722809
Đầu Đuôi
0 5,6,8,9
1
2 1,7,9
3 5,6,7
4 3,3
5 6,7,8
6
7 1
8 9
9 0
Đầu Đuôi
9 0
2,7 1
2
4,4 3
4
0,3 5
0,3,5 6
2,3,5 7
0,5 8
0,2,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 21-02-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 21-02-2022
Giải tám 02
Giải bảy 919
Giải sáu 7169 1146 5992
Giải năm 1114
Giải bốn 89851 76321 04024 93761
14158 89863 44071
Giải ba 44723 39659
Giải nhì 10760
Giải nhất 45779
Đặc biệt 613555
Đầu Đuôi
0 2
1 4,9
2 1,3,4
3
4 6
5 1,5,8,9
6 0,1,3,9
7 1,9
8
9 2
Đầu Đuôi
6 0
2,5,6,7 1
0,9 2
2,6 3
1,2 4
5 5
4 6
7
5 8
1,5,6,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 19-02-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 19-02-2022
Giải tám 83
Giải bảy 836
Giải sáu 0682 2282 8926
Giải năm 2423
Giải bốn 97129 37172 80361 28065
57287 49514 13705
Giải ba 86076 22254
Giải nhì 73801
Giải nhất 79074
Đặc biệt 487063
Đầu Đuôi
0 1,5
1 4
2 3,6,9
3 6
4
5 4
6 1,3,5
7 2,4,6
8 2,2,3,7
9
Đầu Đuôi
0
0,6 1
7,8,8 2
2,6,8 3
1,5,7 4
0,6 5
2,3,7 6
8 7
8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 14-02-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 14-02-2022
Giải tám 12
Giải bảy 022
Giải sáu 5022 0515 8142
Giải năm 6890
Giải bốn 94216 68275 82377 35412
04900 42742 44231
Giải ba 80397 08077
Giải nhì 70872
Giải nhất 14461
Đặc biệt 701677
Đầu Đuôi
0 0
1 2,2,5,6
2 2,2
3 1
4 2,2
5
6 1
7 2,5,7,7,7
8
9 0,7
Đầu Đuôi
0,9 0
3,6 1
1,1,2,2,4,4,7 2
3
4
1,7 5
1 6
7,7,7,9 7
8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 12-02-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 12-02-2022
Giải tám 22
Giải bảy 502
Giải sáu 9312 9426 0446
Giải năm 8422
Giải bốn 24590 11996 88837 63012
59672 26937 38809
Giải ba 39913 61163
Giải nhì 04655
Giải nhất 72237
Đặc biệt 527041
Đầu Đuôi
0 2,9
1 2,2,3
2 2,2,6
3 7,7,7
4 1,6
5 5
6 3
7 2
8
9 0,6
Đầu Đuôi
9 0
4 1
0,1,1,2,2,7 2
1,6 3
4
5 5
2,4,9 6
3,3,3 7
8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 07-02-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 07-02-2022
Giải tám 47
Giải bảy 067
Giải sáu 7413 5444 7312
Giải năm 0313
Giải bốn 98480 49354 08307 26403
50704 06407 58496
Giải ba 69489 04393
Giải nhì 47877
Giải nhất 19644
Đặc biệt 971774
Đầu Đuôi
0 3,4,7,7
1 2,3,3
2
3
4 4,4,7
5 4
6 7
7 4,7
8 0,9
9 3,6
Đầu Đuôi
8 0
1
1 2
0,1,1,9 3
0,4,4,5,7 4
5
9 6
0,0,4,6,7 7
8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 05-02-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 05-02-2022
Giải tám 26
Giải bảy 523
Giải sáu 1962 0516 6230
Giải năm 6281
Giải bốn 74247 52412 47656 28724
40124 51232 46545
Giải ba 88666 31020
Giải nhì 97390
Giải nhất 28127
Đặc biệt 499771
Đầu Đuôi
0
1 2,6
2 0,3,4,4,6,7
3 0,2
4 5,7
5 6
6 2,6
7 1
8 1
9 0
Đầu Đuôi
2,3,9 0
7,8 1
1,3,6 2
2 3
2,2 4
4 5
1,2,5,6 6
2,4 7
8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 31-01-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 31-01-2022
Giải tám 65
Giải bảy 865
Giải sáu 7465 5474 8214
Giải năm 8751
Giải bốn 13878 15364 95465 54334
32912 69477 36243
Giải ba 08175 53492
Giải nhì 04947
Giải nhất 96820
Đặc biệt 027964
Đầu Đuôi
0
1 2,4
2 0
3 4
4 3,7
5 1
6 4,4,5,5,5,5
7 4,5,7,8
8
9 2
Đầu Đuôi
2 0
5 1
1,9 2
4 3
1,3,6,6,7 4
6,6,6,6,7 5
6
4,7 7
7 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 29-01-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 29-01-2022
Giải tám 24
Giải bảy 032
Giải sáu 9822 9054 8083
Giải năm 2383
Giải bốn 20548 00930 90863 52338
76114 29002 46916
Giải ba 65437 81557
Giải nhì 98472
Giải nhất 52959
Đặc biệt 342439
Đầu Đuôi
0 2
1 4,6
2 2,4
3 0,2,7,8,9
4 8
5 4,7,9
6 3
7 2
8 3,3
9
Đầu Đuôi
3 0
1
0,2,3,7 2
6,8,8 3
1,2,5 4
5
1 6
3,5 7
3,4 8
3,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 24-01-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 24-01-2022
Giải tám 94
Giải bảy 046
Giải sáu 5140 5080 1090
Giải năm 4057
Giải bốn 68690 69237 49057 09164
76424 42815 60978
Giải ba 47994 40480
Giải nhì 82663
Giải nhất 86968
Đặc biệt 516375
Đầu Đuôi
0
1 5
2 4
3 7
4 0,6
5 7,7
6 3,4,8
7 5,8
8 0,0
9 0,0,4,4
Đầu Đuôi
4,8,8,9,9 0
1
2
6 3
2,6,9,9 4
1,7 5
4 6
3,5,5 7
6,7 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 22-01-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 22-01-2022
Giải tám 98
Giải bảy 979
Giải sáu 2190 6174 3711
Giải năm 3826
Giải bốn 38012 30166 91399 36610
96530 60322 45868
Giải ba 84417 05772
Giải nhì 08201
Giải nhất 66655
Đặc biệt 014290
Đầu Đuôi
0 1
1 0,1,2,7
2 2,6
3 0
4
5 5
6 6,8
7 2,4,9
8
9 0,0,8,9
Đầu Đuôi
1,3,9,9 0
0,1 1
1,2,7 2
3
7 4
5 5
2,6 6
1 7
6,9 8
7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 17-01-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 17-01-2022
Giải tám 67
Giải bảy 803
Giải sáu 8977 3563 4329
Giải năm 5542
Giải bốn 10362 14764 31470 39544
78583 54536 71203
Giải ba 55001 64227
Giải nhì 75851
Giải nhất 98072
Đặc biệt 780068
Đầu Đuôi
0 1,3,3
1
2 7,9
3 6
4 2,4
5 1
6 2,3,4,7,8
7 0,2,7
8 3
9
Đầu Đuôi
7 0
0,5 1
4,6,7 2
0,0,6,8 3
4,6 4
5
3 6
2,6,7 7
6 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 15-01-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 15-01-2022
Giải tám 58
Giải bảy 014
Giải sáu 6907 6733 8472
Giải năm 4684
Giải bốn 53441 57565 19947 63976
80780 76216 43413
Giải ba 69965 09722
Giải nhì 34258
Giải nhất 42831
Đặc biệt 436392
Đầu Đuôi
0 7
1 3,4,6
2 2
3 1,3
4 1,7
5 8,8
6 5,5
7 2,6
8 0,4
9 2
Đầu Đuôi
8 0
3,4 1
2,7,9 2
1,3 3
1,8 4
6,6 5
1,7 6
0,4 7
5,5 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 10-01-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 10-01-2022
Giải tám 61
Giải bảy 888
Giải sáu 4176 0686 2817
Giải năm 4791
Giải bốn 06867 38628 88420 85974
19130 52280 41065
Giải ba 05442 78699
Giải nhì 70980
Giải nhất 29704
Đặc biệt 884043
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 0,8
3 0
4 2,3
5
6 1,5,7
7 4,6
8 0,0,6,8
9 1,9
Đầu Đuôi
2,3,8,8 0
6,9 1
4 2
4 3
0,7 4
6 5
7,8 6
1,6 7
2,8 8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 08-01-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 08-01-2022
Giải tám 52
Giải bảy 085
Giải sáu 3478 3706 1331
Giải năm 6783
Giải bốn 25847 27754 37004 81873
73651 03062 49273
Giải ba 86409 80751
Giải nhì 89037
Giải nhất 38828
Đặc biệt 368915
Đầu Đuôi
0 4,6,9
1 5
2 8
3 1,7
4 7
5 1,1,2,4
6 2
7 3,3,8
8 3,5
9
Đầu Đuôi
0
3,5,5 1
5,6 2
7,7,8 3
0,5 4
1,8 5
0 6
3,4 7
2,7 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 03-01-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 03-01-2022
Giải tám 77
Giải bảy 954
Giải sáu 3309 1428 8743
Giải năm 1026
Giải bốn 08808 42346 57532 41854
88994 96020 52263
Giải ba 52183 85823
Giải nhì 27868
Giải nhất 78698
Đặc biệt 238006
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1
2 0,3,6,8
3 2
4 3,6
5 4,4
6 3,8
7 7
8 3
9 4,8
Đầu Đuôi
2 0
1
3 2
2,4,6,8 3
5,5,9 4
5
0,2,4 6
7 7
0,2,6,9 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 01-01-2022

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 01-01-2022
Giải tám 57
Giải bảy 494
Giải sáu 2329 5161 8292
Giải năm 1512
Giải bốn 68456 39319 87287 23995
82590 81014 53028
Giải ba 89090 01773
Giải nhì 36658
Giải nhất 09666
Đặc biệt 097869
Đầu Đuôi
0
1 2,4,9
2 8,9
3
4
5 6,7,8
6 1,6,9
7 3
8 7
9 0,0,2,4,5
Đầu Đuôi
9,9 0
6 1
1,9 2
7 3
1,9 4
9 5
5,6 6
5,8 7
2,5 8
1,2,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 27-12-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 27-12-2021
Giải tám 96
Giải bảy 480
Giải sáu 1081 4210 6032
Giải năm 5351
Giải bốn 90683 34585 32754 76463
37452 60823 82155
Giải ba 04654 43833
Giải nhì 96365
Giải nhất 05454
Đặc biệt 510244
Đầu Đuôi
0
1 0
2 3
3 2,3
4 4
5 1,2,4,4,4,5
6 3,5
7
8 0,1,3,5
9 6
Đầu Đuôi
1,8 0
5,8 1
3,5 2
2,3,6,8 3
4,5,5,5 4
5,6,8 5
9 6
7
8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 25-12-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 25-12-2021
Giải tám 49
Giải bảy 189
Giải sáu 9239 3474 7652
Giải năm 7773
Giải bốn 53163 05069 45427 91823
78643 82962 72788
Giải ba 75437 21379
Giải nhì 17469
Giải nhất 99152
Đặc biệt 555304
Đầu Đuôi
0 4
1
2 3,7
3 7,9
4 3,9
5 2,2
6 2,3,9,9
7 3,4,9
8 8,9
9
Đầu Đuôi
0
1
5,5,6 2
2,4,6,7 3
0,7 4
5
6
2,3 7
8 8
3,4,6,6,7,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 20-12-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 20-12-2021
Giải tám 93
Giải bảy 623
Giải sáu 4878 1985 5336
Giải năm 5887
Giải bốn 16369 13530 44209 39523
92251 80351 69901
Giải ba 69660 29916
Giải nhì 52162
Giải nhất 43474
Đặc biệt 892392
Đầu Đuôi
0 1,9
1 6
2 3,3
3 0,6
4
5 1,1
6 0,2,9
7 4,8
8 5,7
9 2,3
Đầu Đuôi
3,6 0
0,5,5 1
6,9 2
2,2,9 3
7 4
8 5
1,3 6
8 7
7 8
0,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 18-12-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 18-12-2021
Giải tám 21
Giải bảy 811
Giải sáu 9890 7629 3126
Giải năm 1170
Giải bốn 42667 18761 05633 17246
23205 22627 92461
Giải ba 94977 71049
Giải nhì 11461
Giải nhất 21928
Đặc biệt 661939
Đầu Đuôi
0 5
1 1
2 1,6,7,8,9
3 3,9
4 6,9
5
6 1,1,1,7
7 0,7
8
9 0
Đầu Đuôi
7,9 0
1,2,6,6,6 1
2
3 3
4
0 5
2,4 6
2,6,7 7
2 8
2,3,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 13-12-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 13-12-2021
Giải tám 31
Giải bảy 530
Giải sáu 7879 2136 2529
Giải năm 5783
Giải bốn 75155 95583 23272 95665
26091 27742 50011
Giải ba 66715 24084
Giải nhì 66015
Giải nhất 23870
Đặc biệt 646931
Đầu Đuôi
0
1 1,5,5
2 9
3 0,1,1,6
4 2
5 5
6 5
7 0,2,9
8 3,3,4
9 1
Đầu Đuôi
3,7 0
1,3,3,9 1
4,7 2
8,8 3
8 4
1,1,5,6 5
3 6
7
8
2,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 11-12-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 11-12-2021
Giải tám 14
Giải bảy 379
Giải sáu 6141 8729 2739
Giải năm 8531
Giải bốn 54616 42966 51588 68724
78307 91474 72435
Giải ba 02103 72890
Giải nhì 29769
Giải nhất 16857
Đặc biệt 748834
Đầu Đuôi
0 3,7
1 4,6
2 4,9
3 1,4,5,9
4 1
5 7
6 6,9
7 4,9
8 8
9 0
Đầu Đuôi
9 0
3,4 1
2
0 3
1,2,3,7 4
3 5
1,6 6
0,5 7
8 8
2,3,6,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 06-12-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 06-12-2021
Giải tám 93
Giải bảy 585
Giải sáu 7852 8832 4100
Giải năm 9518
Giải bốn 83881 96585 96912 17262
31842 34600 57547
Giải ba 57476 16478
Giải nhì 79254
Giải nhất 10161
Đặc biệt 245082
Đầu Đuôi
0 0,0
1 2,8
2
3 2
4 2,7
5 2,4
6 1,2
7 6,8
8 1,2,5,5
9 3
Đầu Đuôi
0,0 0
6,8 1
1,3,4,5,6,8 2
9 3
5 4
8,8 5
7 6
4 7
1,7 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 04-12-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 04-12-2021
Giải tám 64
Giải bảy 364
Giải sáu 4951 6507 7051
Giải năm 4942
Giải bốn 90321 55875 79307 34384
66632 99008 33725
Giải ba 86657 48511
Giải nhì 68572
Giải nhất 34569
Đặc biệt 018204
Đầu Đuôi
0 4,7,7,8
1 1
2 1,5
3 2
4 2
5 1,1,7
6 4,4,9
7 2,5
8 4
9
Đầu Đuôi
0
1,2,5,5 1
3,4,7 2
3
0,6,6,8 4
2,7 5
6
0,0,5 7
0 8
6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 29-11-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 29-11-2021
Giải tám 04
Giải bảy 659
Giải sáu 6476 8649 8173
Giải năm 5946
Giải bốn 25484 40826 38555 71841
38162 10730 54996
Giải ba 19276 44959
Giải nhì 72839
Giải nhất 49719
Đặc biệt 444597
Đầu Đuôi
0 4
1 9
2 6
3 0,9
4 1,6,9
5 5,9,9
6 2
7 3,6,6
8 4
9 6,7
Đầu Đuôi
3 0
4 1
6 2
7 3
0,8 4
5 5
2,4,7,7,9 6
9 7
8
1,3,4,5,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 27-11-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 27-11-2021
Giải tám 92
Giải bảy 926
Giải sáu 2310 5163 7445
Giải năm 7705
Giải bốn 59725 09302 15436 97927
25513 93488 92673
Giải ba 60703 78419
Giải nhì 54268
Giải nhất 73340
Đặc biệt 486755
Đầu Đuôi
0 2,3,5
1 0,3,9
2 5,6,7
3 6
4 0,5
5 5
6 3,8
7 3
8 8
9 2
Đầu Đuôi
1,4 0
1
0,9 2
0,1,6,7 3
4
0,2,4,5 5
2,3 6
2 7
6,8 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 22-11-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 22-11-2021
Giải tám 31
Giải bảy 671
Giải sáu 5345 8131 4216
Giải năm 6507
Giải bốn 35822 21813 46202 42058
33520 22531 27154
Giải ba 01090 73915
Giải nhì 38942
Giải nhất 70649
Đặc biệt 257907
Đầu Đuôi
0 2,7,7
1 3,5,6
2 0,2
3 1,1,1
4 2,5,9
5 4,8
6
7 1
8
9 0
Đầu Đuôi
2,9 0
3,3,3,7 1
0,2,4 2
1 3
5 4
1,4 5
1 6
0,0 7
5 8
4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 20-11-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 20-11-2021
Giải tám 00
Giải bảy 403
Giải sáu 8823 7920 3996
Giải năm 2199
Giải bốn 91471 73599 28585 71627
22593 16798 80855
Giải ba 10187 18357
Giải nhì 51071
Giải nhất 83669
Đặc biệt 835921
Đầu Đuôi
0 0,3
1
2 0,1,3,7
3
4
5 5,7
6 9
7 1,1
8 5,7
9 3,6,8,9,9
Đầu Đuôi
0,2 0
2,7,7 1
2
0,2,9 3
4
5,8 5
9 6
2,5,8 7
9 8
6,9,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 15-11-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 15-11-2021
Giải tám 47
Giải bảy 305
Giải sáu 1836 2102 4678
Giải năm 5474
Giải bốn 65498 37471 33219 37596
46997 19924 06193
Giải ba 56077 79677
Giải nhì 48239
Giải nhất 50578
Đặc biệt 670566
Đầu Đuôi
0 2,5
1 9
2 4
3 6,9
4 7
5
6 6
7 1,4,7,7,8,8
8
9 3,6,7,8
Đầu Đuôi
0
7 1
0 2
9 3
2,7 4
0 5
3,6,9 6
4,7,7,9 7
7,7,9 8
1,3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 13-11-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 13-11-2021
Giải tám 59
Giải bảy 181
Giải sáu 0031 8044 5925
Giải năm 5143
Giải bốn 27978 15307 21251 66196
28455 49525 04211
Giải ba 35539 47962
Giải nhì 21525
Giải nhất 38000
Đặc biệt 871204
Đầu Đuôi
0 0,4,7
1 1
2 5,5,5
3 1,9
4 3,4
5 1,5,9
6 2
7 8
8 1
9 6
Đầu Đuôi
0 0
1,3,5,8 1
6 2
4 3
0,4 4
2,2,2,5 5
9 6
0 7
7 8
3,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 08-11-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 08-11-2021
Giải tám 14
Giải bảy 007
Giải sáu 3982 6370 0845
Giải năm 2752
Giải bốn 79516 36633 48198 44798
32188 60616 36197
Giải ba 13153 06275
Giải nhì 84508
Giải nhất 80659
Đặc biệt 926633
Đầu Đuôi
0 7,8
1 4,6,6
2
3 3,3
4 5
5 2,3,9
6
7 0,5
8 2,8
9 7,8,8
Đầu Đuôi
7 0
1
5,8 2
3,3,5 3
1 4
4,7 5
1,1 6
0,9 7
0,8,9,9 8
5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 06-11-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 06-11-2021
Giải tám 01
Giải bảy 330
Giải sáu 5468 3192 2011
Giải năm 0755
Giải bốn 35494 65011 87248 56593
84512 18709 47955
Giải ba 16884 84981
Giải nhì 05322
Giải nhất 31319
Đặc biệt 302233
Đầu Đuôi
0 1,9
1 1,1,2,9
2 2
3 0,3
4 8
5 5,5
6 8
7
8 1,4
9 2,3,4
Đầu Đuôi
3 0
0,1,1,8 1
1,2,9 2
3,9 3
8,9 4
5,5 5
6
7
4,6 8
0,1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 01-11-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 01-11-2021
Giải tám 44
Giải bảy 094
Giải sáu 3089 6264 4319
Giải năm 2310
Giải bốn 37331 38383 40315 68793
63933 91113 65368
Giải ba 25634 68196
Giải nhì 03904
Giải nhất 38235
Đặc biệt 780388
Đầu Đuôi
0 4
1 0,3,5,9
2
3 1,3,4,5
4 4
5
6 4,8
7
8 3,8,9
9 3,4,6
Đầu Đuôi
1 0
3 1
2
1,3,8,9 3
0,3,4,6,9 4
1,3 5
9 6
7
6,8 8
1,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 30-10-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 30-10-2021
Giải tám 22
Giải bảy 389
Giải sáu 2870 6892 7594
Giải năm 6356
Giải bốn 13443 89167 08311 93319
19451 01338 31530
Giải ba 12461 40828
Giải nhì 15030
Giải nhất 56497
Đặc biệt 393781
Đầu Đuôi
0
1 1,9
2 2,8
3 0,0,8
4 3
5 1,6
6 1,7
7 0
8 1,9
9 2,4,7
Đầu Đuôi
3,3,7 0
1,5,6,8 1
2,9 2
4 3
9 4
5
5 6
6,9 7
2,3 8
1,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 25-10-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 25-10-2021
Giải tám 24
Giải bảy 944
Giải sáu 8341 2674 5213
Giải năm 9458
Giải bốn 92697 86408 62150 30375
26362 60858 27087
Giải ba 86278 79964
Giải nhì 06107
Giải nhất 47712
Đặc biệt 911182
Đầu Đuôi
0 7,8
1 2,3
2 4
3
4 1,4
5 0,8,8
6 2,4
7 4,5,8
8 2,7
9 7
Đầu Đuôi
5 0
4 1
1,6,8 2
1 3
2,4,6,7 4
7 5
6
0,8,9 7
0,5,5,7 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 23-10-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 23-10-2021
Giải tám 91
Giải bảy 631
Giải sáu 8007 6125 1909
Giải năm 5024
Giải bốn 42338 05116 86520 12643
95692 71048 74235
Giải ba 65156 39751
Giải nhì 92695
Giải nhất 55565
Đặc biệt 749782
Đầu Đuôi
0 7,9
1 6
2 0,4,5
3 1,5,8
4 3,8
5 1,6
6 5
7
8 2
9 1,2,5
Đầu Đuôi
2 0
3,5,9 1
8,9 2
4 3
2 4
2,3,6,9 5
1,5 6
0 7
3,4 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 12-07-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 12-07-2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải bốn
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 05-07-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 05-07-2021
Giải tám 54
Giải bảy 546
Giải sáu 5488 9218 8403
Giải năm 3629
Giải bốn 08158 71260 87652 11529
63707 54402 72607
Giải ba 75030 81061
Giải nhì 73298
Giải nhất 32520
Đặc biệt 472296
Đầu Đuôi
0 2,3,7,7
1 8
2 0,9,9
3 0
4 6
5 2,4,8
6 0,1
7
8 8
9 6,8
Đầu Đuôi
2,3,6 0
6 1
0,5 2
0 3
5 4
5
4,9 6
0,0 7
1,5,8,9 8
2,2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 03-07-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 03-07-2021
Giải tám 92
Giải bảy 697
Giải sáu 5758 7479 3907
Giải năm 1736
Giải bốn 44925 58228 39503 75956
71478 49975 82152
Giải ba 57839 84380
Giải nhì 32995
Giải nhất 01660
Đặc biệt 643631
Đầu Đuôi
0 3,7
1
2 5,8
3 1,6,9
4
5 2,6,8
6 0
7 5,8,9
8 0
9 2,5,7
Đầu Đuôi
6,8 0
3 1
5,9 2
0 3
4
2,7,9 5
3,5 6
0,9 7
2,5,7 8
3,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 28-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 28-06-2021
Giải tám 69
Giải bảy 413
Giải sáu 2327 4799 3058
Giải năm 9717
Giải bốn 34272 17647 86245 13458
49247 51822 86166
Giải ba 95699 82845
Giải nhì 15898
Giải nhất 23029
Đặc biệt 830771
Đầu Đuôi
0
1 3,7
2 2,7,9
3
4 5,5,7,7
5 8,8
6 6,9
7 1,2
8
9 8,9,9
Đầu Đuôi
0
7 1
2,7 2
1 3
4
4,4 5
6 6
1,2,4,4 7
5,5,9 8
2,6,9,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 26-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 26-06-2021
Giải tám 26
Giải bảy 143
Giải sáu 6910 1667 6594
Giải năm 8580
Giải bốn 33720 90132 53727 78229
99988 76582 05132
Giải ba 37542 63283
Giải nhì 19928
Giải nhất 91886
Đặc biệt 108196
Đầu Đuôi
0
1 0
2 0,6,7,8,9
3 2,2
4 2,3
5
6 7
7
8 0,2,3,6,8
9 4,6
Đầu Đuôi
1,2,8 0
1
3,3,4,8 2
4,8 3
9 4
5
2,8,9 6
2,6 7
2,8 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 21-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 21-06-2021
Giải tám 66
Giải bảy 205
Giải sáu 2705 9030 7944
Giải năm 8227
Giải bốn 90510 07492 61888 52573
38138 58514 46855
Giải ba 35538 14870
Giải nhì 60803
Giải nhất 33208
Đặc biệt 373557
Đầu Đuôi
0 3,5,5,8
1 0,4
2 7
3 0,8,8
4 4
5 5,7
6 6
7 0,3
8 8
9 2
Đầu Đuôi
1,3,7 0
1
9 2
0,7 3
1,4 4
0,0,5 5
6 6
2,5 7
0,3,3,8 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 19-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 19-06-2021
Giải tám 68
Giải bảy 164
Giải sáu 5490 1672 7159
Giải năm 6198
Giải bốn 20399 15976 61345 32703
07790 12787 14289
Giải ba 53233 05269
Giải nhì 69334
Giải nhất 01152
Đặc biệt 664980
Đầu Đuôi
0 3
1
2
3 3,4
4 5
5 2,9
6 4,8,9
7 2,6
8 0,7,9
9 0,0,8,9
Đầu Đuôi
8,9,9 0
1
5,7 2
0,3 3
3,6 4
4 5
7 6
8 7
6,9 8
5,6,8,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 14-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 14-06-2021
Giải tám 40
Giải bảy 161
Giải sáu 9867 7393 1212
Giải năm 0141
Giải bốn 97508 77506 86064 74161
86971 90560 23536
Giải ba 75585 03527
Giải nhì 97226
Giải nhất 79195
Đặc biệt 546072
Đầu Đuôi
0 6,8
1 2
2 6,7
3 6
4 0,1
5
6 0,1,1,4,7
7 1,2
8 5
9 3,5
Đầu Đuôi
4,6 0
4,6,6,7 1
1,7 2
9 3
6 4
8,9 5
0,2,3 6
2,6 7
0 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 12-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 12-06-2021
Giải tám 04
Giải bảy 188
Giải sáu 2763 1913 7957
Giải năm 9506
Giải bốn 27987 47741 63069 31967
26228 18272 45361
Giải ba 97087 32917
Giải nhì 82353
Giải nhất 61608
Đặc biệt 062117
Đầu Đuôi
0 4,6,8
1 3,7,7
2 8
3
4 1
5 3,7
6 1,3,7,9
7 2
8 7,7,8
9
Đầu Đuôi
0
4,6 1
7 2
1,5,6 3
0 4
5
0 6
1,1,5,6,8,8 7
0,2,8 8
6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 07-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 07-06-2021
Giải tám 88
Giải bảy 630
Giải sáu 5324 1013 5063
Giải năm 4785
Giải bốn 56091 00410 66639 79546
67125 48971 17006
Giải ba 13757 78493
Giải nhì 07611
Giải nhất 30906
Đặc biệt 633890
Đầu Đuôi
0 6,6
1 0,1,3
2 4,5
3 0,9
4 6
5 7
6 3
7 1
8 5,8
9 0,1,3
Đầu Đuôi
1,3,9 0
1,7,9 1
2
1,6,9 3
2 4
2,8 5
0,0,4 6
5 7
8 8
3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 05-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 05-06-2021
Giải tám 51
Giải bảy 922
Giải sáu 9995 9535 8800
Giải năm 8738
Giải bốn 35768 72465 40475 62780
79385 82727 07339
Giải ba 57555 36463
Giải nhì 13347
Giải nhất 90825
Đặc biệt 301978
Đầu Đuôi
0 0
1
2 2,5,7
3 5,8,9
4 7
5 1,5
6 3,5,8
7 5,8
8 0,5
9 5
Đầu Đuôi
0,8 0
5 1
2 2
6 3
4
2,3,5,6,7,8,9 5
6
2,4 7
3,6,7 8
3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 31-05-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 31-05-2021
Giải tám 42
Giải bảy 420
Giải sáu 1928 7375 7257
Giải năm 4526
Giải bốn 61435 73883 19392 70474
71134 28260 46570
Giải ba 89924 61128
Giải nhì 51044
Giải nhất 54543
Đặc biệt 237960
Đầu Đuôi
0
1
2 0,4,6,8,8
3 4,5
4 2,3,4
5 7
6 0,0
7 0,4,5
8 3
9 2
Đầu Đuôi
2,6,6,7 0
1
4,9 2
4,8 3
2,3,4,7 4
3,7 5
2 6
5 7
2,2 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 29-05-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 29-05-2021
Giải tám 47
Giải bảy 394
Giải sáu 4762 9308 1708
Giải năm 2209
Giải bốn 39268 98476 56237 02578
77467 54227 60307
Giải ba 57477 89042
Giải nhì 56998
Giải nhất 24205
Đặc biệt 561270
Đầu Đuôi
0 5,7,8,8,9
1
2 7
3 7
4 2,7
5
6 2,7,8
7 0,6,7,8
8
9 4,8
Đầu Đuôi
7 0
1
4,6 2
3
9 4
0 5
7 6
0,2,3,4,6,7 7
0,0,6,7,9 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 24-05-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 24-05-2021
Giải tám 57
Giải bảy 390
Giải sáu 5911 0210 2435
Giải năm 2337
Giải bốn 68337 36475 19007 93582
36501 66087 04334
Giải ba 72163 53302
Giải nhì 71326
Giải nhất 72599
Đặc biệt 705121
Đầu Đuôi
0 1,2,7
1 0,1
2 1,6
3 4,5,7,7
4
5 7
6 3
7 5
8 2,7
9 0,9
Đầu Đuôi
1,9 0
0,1,2 1
0,8 2
6 3
3 4
3,7 5
2 6
0,3,3,5,8 7
8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 22-05-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 22-05-2021
Giải tám 31
Giải bảy 241
Giải sáu 6104 7268 3768
Giải năm 9611
Giải bốn 34706 74143 64399 61006
62935 74515 30075
Giải ba 51168 42579
Giải nhì 99307
Giải nhất 21049
Đặc biệt 095548
Đầu Đuôi
0 4,6,6,7
1 1,5
2
3 1,5
4 1,3,8,9
5
6 8,8,8
7 5,9
8
9 9
Đầu Đuôi
0
1,3,4 1
2
4 3
0 4
1,3,7 5
0,0 6
0 7
4,6,6,6 8
4,7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 17-05-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 17-05-2021
</