Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số Quảng Trị Thứ sáu ngày 27-01-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ sáu » XS Quảng Trị 27-01-2023
Giải tám 57
Giải bảy 986
Giải sáu 9769 7681 3414
Giải năm 8618
Giải bốn 81966 13264 75424 81289
92777 40630 61855
Giải ba 25782 72049
Giải nhì 87037
Giải nhất 14572
Đặc biệt 791751
Đầu Đuôi
0
1 4,8
2 4
3 0,7
4 9
5 1,5,7
6 4,6,9
7 2,7
8 1,2,6,9
9
Đầu Đuôi
3 0
5,8 1
7,8 2
3
1,2,6 4
5 5
6,8 6
3,5,7 7
1 8
4,6,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 26-01-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 26-01-2023
Giải tám 57
Giải bảy 986
Giải sáu 9769 7681 3414
Giải năm 8618
Giải bốn 81966 13264 75424 81289
92777 40630 61855
Giải ba 25782 72049
Giải nhì 87037
Giải nhất 14572
Đặc biệt 791751
Đầu Đuôi
0
1 4,8
2 4
3 0,7
4 9
5 1,5,7
6 4,6,9
7 2,7
8 1,2,6,9
9
Đầu Đuôi
3 0
5,8 1
7,8 2
3
1,2,6 4
5 5
6,8 6
3,5,7 7
1 8
4,6,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 19-01-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 19-01-2023
Giải tám 39
Giải bảy 370
Giải sáu 1436 6233 8449
Giải năm 2424
Giải bốn 60921 60700 30582 51402
46225 67635 92231
Giải ba 43520 54656
Giải nhì 26842
Giải nhất 06888
Đặc biệt 349148
Đầu Đuôi
0 0,2
1
2 0,1,4,5
3 1,3,5,6,9
4 2,8,9
5 6
6
7 0
8 2,8
9
Đầu Đuôi
0,2,7 0
2,3 1
0,4,8 2
3 3
2 4
2,3 5
3,5 6
7
4,8 8
3,4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 12-01-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 12-01-2023
Giải tám 39
Giải bảy 375
Giải sáu 2116 6637 6026
Giải năm 0280
Giải bốn 66466 02771 96136 96301
27621 79702 19452
Giải ba 38252 84317
Giải nhì 16783
Giải nhất 54741
Đặc biệt 424873
Đầu Đuôi
0 1,2
1 6,7
2 1,6
3 6,7,9
4 1
5 2,2
6 6
7 1,3,5
8 0,3
9
Đầu Đuôi
8 0
0,2,4,7 1
0,5,5 2
7,8 3
4
7 5
1,2,3,6 6
1,3 7
8
3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 05-01-2023

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 05-01-2023
Giải tám 65
Giải bảy 762
Giải sáu 1641 4539 2063
Giải năm 9565
Giải bốn 96387 41786 80466 68295
85437 28636 79189
Giải ba 00854 19786
Giải nhì 16852
Giải nhất 21726
Đặc biệt 373200
Đầu Đuôi
0 0
1
2 6
3 6,7,9
4 1
5 2,4
6 2,3,5,5,6
7
8 6,6,7,9
9 5
Đầu Đuôi
0 0
4 1
5,6 2
6 3
5 4
6,6,9 5
2,3,6,8,8 6
3,8 7
8
3,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 29-12-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 29-12-2022
Giải tám 63
Giải bảy 775
Giải sáu 1655 4457 2317
Giải năm 0303
Giải bốn 54966 11974 16882 61056
82881 60410 71563
Giải ba 42777 77613
Giải nhì 32158
Giải nhất 90145
Đặc biệt 399272
Đầu Đuôi
0 3
1 0,3,7
2
3
4 5
5 5,6,7,8
6 3,3,6
7 2,4,5,7
8 1,2
9
Đầu Đuôi
1 0
8 1
7,8 2
0,1,6,6 3
7 4
4,5,7 5
5,6 6
1,5,7 7
5 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 22-12-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 22-12-2022
Giải tám 27
Giải bảy 599
Giải sáu 3216 0524 1115
Giải năm 7319
Giải bốn 27212 75699 20241 73127
03788 99750 15542
Giải ba 39863 72572
Giải nhì 08759
Giải nhất 10669
Đặc biệt 839597
Đầu Đuôi
0
1 2,5,6,9
2 4,7,7
3
4 1,2
5 0,9
6 3,9
7 2
8 8
9 7,9,9
Đầu Đuôi
5 0
4 1
1,4,7 2
6 3
2 4
1 5
1 6
2,2,9 7
8 8
1,5,6,9,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 15-12-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 15-12-2022
Giải tám 73
Giải bảy 551
Giải sáu 5479 4120 8441
Giải năm 6450
Giải bốn 55555 29033 33334 85701
24902 41658 77055
Giải ba 08909 83326
Giải nhì 74460
Giải nhất 88766
Đặc biệt 116008
Đầu Đuôi
0 1,2,8,9
1
2 0,6
3 3,4
4 1
5 0,1,5,5,8
6 0,6
7 3,9
8
9
Đầu Đuôi
2,5,6 0
0,4,5 1
0 2
3,7 3
3 4
5,5 5
2,6 6
7
0,5 8
0,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 08-12-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 08-12-2022
Giải tám 02
Giải bảy 762
Giải sáu 2405 7546 8899
Giải năm 7416
Giải bốn 54145 94456 04967 99223
06950 65409 53499
Giải ba 79608 77951
Giải nhì 46219
Giải nhất 45132
Đặc biệt 167251
Đầu Đuôi
0 2,5,8,9
1 6,9
2 3
3 2
4 5,6
5 0,1,1,6
6 2,7
7
8
9 9,9
Đầu Đuôi
5 0
5,5 1
0,3,6 2
2 3
4
0,4 5
1,4,5 6
6 7
0 8
0,1,9,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 01-12-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 01-12-2022
Giải tám 06
Giải bảy 530
Giải sáu 5755 6112 8797
Giải năm 6028
Giải bốn 87179 63500 64690 98861
25959 73170 64865
Giải ba 64614 91237
Giải nhì 58229
Giải nhất 60121
Đặc biệt 315809
Đầu Đuôi
0 0,6,9
1 2,4
2 1,8,9
3 0,7
4
5 5,9
6 1,5
7 0,9
8
9 0,7
Đầu Đuôi
0,3,7,9 0
2,6 1
1 2
3
1 4
5,6 5
0 6
3,9 7
2 8
0,2,5,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 24-11-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 24-11-2022
Giải tám 73
Giải bảy 655
Giải sáu 3089 1019 9155
Giải năm 7440
Giải bốn 57329 40276 40794 36720
02922 55306 51740
Giải ba 16068 60760
Giải nhì 35394
Giải nhất 79879
Đặc biệt 428887
Đầu Đuôi
0 6
1 9
2 0,2,9
3
4 0,0
5 5,5
6 0,8
7 3,6,9
8 7,9
9 4,4
Đầu Đuôi
2,4,4,6 0
1
2 2
7 3
9,9 4
5,5 5
0,7 6
8 7
6 8
1,2,7,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 17-11-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 17-11-2022
Giải tám 32
Giải bảy 764
Giải sáu 3475 0617 3944
Giải năm 8341
Giải bốn 22623 43066 48370 86148
96738 58242 44399
Giải ba 41611 84934
Giải nhì 05938
Giải nhất 05532
Đặc biệt 708171
Đầu Đuôi
0
1 1,7
2 3
3 2,2,4,8,8
4 1,2,4,8
5
6 4,6
7 0,1,5
8
9 9
Đầu Đuôi
7 0
1,4,7 1
3,3,4 2
2 3
3,4,6 4
7 5
6 6
1 7
3,3,4 8
9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 10-11-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 10-11-2022
Giải tám 31
Giải bảy 762
Giải sáu 2668 2041 0756
Giải năm 0197
Giải bốn 84995 98573 11464 37066
79894 33352 15672
Giải ba 17561 68011
Giải nhì 40699
Giải nhất 45504
Đặc biệt 369775
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2
3 1
4 1
5 2,6
6 1,2,4,6,8
7 2,3,5
8
9 4,5,7,9
Đầu Đuôi
0
1,3,4,6 1
5,6,7 2
7 3
0,6,9 4
7,9 5
5,6 6
9 7
6 8
9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 03-11-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 03-11-2022
Giải tám 64
Giải bảy 572
Giải sáu 4915 1257 9073
Giải năm 9310
Giải bốn 20320 94235 71971 97593
26678 06902 92679
Giải ba 16630 93889
Giải nhì 73356
Giải nhất 24933
Đặc biệt 169790
Đầu Đuôi
0 2
1 0,5
2 0
3 0,3,5
4
5 6,7
6 4
7 1,2,3,8,9
8 9
9 0,3
Đầu Đuôi
1,2,3,9 0
7 1
0,7 2
3,7,9 3
6 4
1,3 5
5 6
5 7
7 8
7,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 27-10-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 27-10-2022
Giải tám 51
Giải bảy 083
Giải sáu 4713 1545 9088
Giải năm 4866
Giải bốn 86449 07705 74215 26728
88666 66328 61477
Giải ba 93050 26460
Giải nhì 07322
Giải nhất 14495
Đặc biệt 321375
Đầu Đuôi
0 5
1 3,5
2 2,8,8
3
4 5,9
5 0,1
6 0,6,6
7 5,7
8 3,8
9 5
Đầu Đuôi
5,6 0
5 1
2 2
1,8 3
4
0,1,4,7,9 5
6,6 6
7 7
2,2,8 8
4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 20-10-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 20-10-2022
Giải tám 27
Giải bảy 383
Giải sáu 2798 6517 9020
Giải năm 2070
Giải bốn 07698 94127 66070 27900
05633 28675 22168
Giải ba 37322 69833
Giải nhì 51366
Giải nhất 99686
Đặc biệt 639029
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 0,2,7,7,9
3 3,3
4
5
6 6,8
7 0,0,5
8 3,6
9 8,8
Đầu Đuôi
0,2,7,7 0
1
2 2
3,3,8 3
4
7 5
6,8 6
1,2,2 7
6,9,9 8
2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 13-10-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 13-10-2022
Giải tám 05
Giải bảy 432
Giải sáu 9373 1888 1681
Giải năm 7555
Giải bốn 44188 54074 11453 46384
88177 27767 15606
Giải ba 34362 26613
Giải nhì 43681
Giải nhất 82369
Đặc biệt 798484
Đầu Đuôi
0 5,6
1 3
2
3 2
4
5 3,5
6 2,7,9
7 3,4,7
8 1,1,4,4,8,8
9
Đầu Đuôi
0
8,8 1
3,6 2
1,5,7 3
7,8,8 4
0,5 5
0 6
6,7 7
8,8 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 06-10-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 06-10-2022
Giải tám 99
Giải bảy 960
Giải sáu 0644 1326 5305
Giải năm 3031
Giải bốn 93358 40731 66964 65922
73234 72768 77936
Giải ba 46909 99470
Giải nhì 38512
Giải nhất 79982
Đặc biệt 170966
Đầu Đuôi
0 5,9
1 2
2 2,6
3 1,1,4,6
4 4
5 8
6 0,4,6,8
7 0
8 2
9 9
Đầu Đuôi
6,7 0
3,3 1
1,2,8 2
3
3,4,6 4
0 5
2,3,6 6
7
5,6 8
0,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 29-09-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 29-09-2022
Giải tám 91
Giải bảy 229
Giải sáu 2687 9104 4577
Giải năm 8158
Giải bốn 51461 42997 77321 15134
86484 25978 74582
Giải ba 05131 77562
Giải nhì 00772
Giải nhất 49273
Đặc biệt 777677
Đầu Đuôi
0 4
1
2 1,9
3 1,4
4
5 8
6 1,2
7 2,3,7,7,8
8 2,4,7
9 1,7
Đầu Đuôi
0
2,3,6,9 1
6,7,8 2
7 3
0,3,8 4
5
6
7,7,8,9 7
5,7 8
2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 22-09-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 22-09-2022
Giải tám 16
Giải bảy 860
Giải sáu 8134 4291 3920
Giải năm 7663
Giải bốn 65693 43307 42037 49748
09639 24339 09348
Giải ba 78675 28914
Giải nhì 06140
Giải nhất 05518
Đặc biệt 671066
Đầu Đuôi
0 7
1 4,6,8
2 0
3 4,7,9,9
4 0,8,8
5
6 0,3,6
7 5
8
9 1,3
Đầu Đuôi
2,4,6 0
9 1
2
6,9 3
1,3 4
7 5
1,6 6
0,3 7
1,4,4 8
3,3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 15-09-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 15-09-2022
Giải tám 56
Giải bảy 045
Giải sáu 1267 6310 3489
Giải năm 2314
Giải bốn 44289 80227 08462 65289
43925 48863 60052
Giải ba 96883 84651
Giải nhì 13770
Giải nhất 68256
Đặc biệt 325861
Đầu Đuôi
0
1 0,4
2 5,7
3
4 5
5 1,2,6,6
6 1,2,3,7
7 0
8 3,9,9,9
9
Đầu Đuôi
1,7 0
5,6 1
5,6 2
6,8 3
1 4
2,4 5
5,5 6
2,6 7
8
8,8,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 08-09-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 08-09-2022
Giải tám 54
Giải bảy 694
Giải sáu 7717 5277 7384
Giải năm 3668
Giải bốn 35066 61155 54070 70488
33446 21136 34206
Giải ba 13855 34703
Giải nhì 45237
Giải nhất 20796
Đặc biệt 510576
Đầu Đuôi
0 3,6
1 7
2
3 6,7
4 6
5 4,5,5
6 6,8
7 0,6,7
8 4,8
9 4,6
Đầu Đuôi
7 0
1
2
0 3
5,8,9 4
5,5 5
0,3,4,6,7,9 6
1,3,7 7
6,8 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 01-09-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 01-09-2022
Giải tám 59
Giải bảy 898
Giải sáu 4605 3626 2287
Giải năm 4018
Giải bốn 92728 35826 84738 79249
06539 65857 56742
Giải ba 89746 19847
Giải nhì 83040
Giải nhất 43363
Đặc biệt 078520
Đầu Đuôi
0 5
1 8
2 0,6,6,8
3 8,9
4 0,2,6,7,9
5 7,9
6 3
7
8 7
9 8
Đầu Đuôi
2,4 0
1
4 2
6 3
4
0 5
2,2,4 6
4,5,8 7
1,2,3,9 8
3,4,5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 25-08-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 25-08-2022
Giải tám 53
Giải bảy 762
Giải sáu 7192 6848 5836
Giải năm 2640
Giải bốn 09951 84751 01060 03907
07181 56664 02929
Giải ba 30134 40029
Giải nhì 06955
Giải nhất 44385
Đặc biệt 992119
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 9,9
3 4,6
4 0,8
5 1,1,3,5
6 0,2,4
7
8 1,5
9 2
Đầu Đuôi
4,6 0
5,5,8 1
6,9 2
5 3
3,6 4
5,8 5
3 6
0 7
4 8
1,2,2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 18-08-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 18-08-2022
Giải tám 54
Giải bảy 190
Giải sáu 4514 9478 5236
Giải năm 1470
Giải bốn 73408 37985 94156 09692
20816 44908 50244
Giải ba 99482 49161
Giải nhì 27502
Giải nhất 73237
Đặc biệt 461392
Đầu Đuôi
0 2,8,8
1 4,6
2
3 6,7
4 4
5 4,6
6 1
7 0,8
8 2,5
9 0,2,2
Đầu Đuôi
7,9 0
6 1
0,8,9,9 2
3
1,4,5 4
8 5
1,3,5 6
3 7
0,0,7 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 11-08-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 11-08-2022
Giải tám 76
Giải bảy 366
Giải sáu 7335 6648 2784
Giải năm 6493
Giải bốn 27311 74130 75445 59274
64621 88095 55505
Giải ba 71564 08374
Giải nhì 41668
Giải nhất 16183
Đặc biệt 244044
Đầu Đuôi
0 5
1 1
2 1
3 0,5
4 4,5,8
5
6 4,6,8
7 4,4,6
8 3,4
9 3,5
Đầu Đuôi
3 0
1,2 1
2
8,9 3
4,6,7,7,8 4
0,3,4,9 5
6,7 6
7
4,6 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 04-08-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 04-08-2022
Giải tám 29
Giải bảy 871
Giải sáu 0954 9843 4116
Giải năm 6384
Giải bốn 03065 48888 72766 64891
07554 76790 26569
Giải ba 53555 23787
Giải nhì 05558
Giải nhất 88144
Đặc biệt 726237
Đầu Đuôi
0
1 6
2 9
3 7
4 3,4
5 4,4,5,8
6 5,6,9
7 1
8 4,7,8
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
7,9 1
2
4 3
4,5,5,8 4
5,6 5
1,6 6
3,8 7
5,8 8
2,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 28-07-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 28-07-2022
Giải tám 51
Giải bảy 337
Giải sáu 2891 1871 7901
Giải năm 2270
Giải bốn 41354 93507 73003 05264
43163 24187 83083
Giải ba 11806 45102
Giải nhì 77233
Giải nhất 27620
Đặc biệt 715956
Đầu Đuôi
0 1,2,3,6,7
1
2 0
3 3,7
4
5 1,4,6
6 3,4
7 0,1
8 3,7
9 1
Đầu Đuôi
2,7 0
0,5,7,9 1
0 2
0,3,6,8 3
5,6 4
5
0,5 6
0,3,8 7
8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 21-07-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 21-07-2022
Giải tám 74
Giải bảy 960
Giải sáu 9183 5932 0993
Giải năm 1645
Giải bốn 92422 42821 11666 57203
51873 17513 87325
Giải ba 70997 82346
Giải nhì 62461
Giải nhất 50129
Đặc biệt 563540
Đầu Đuôi
0 3
1 3
2 1,2,5,9
3 2
4 0,5,6
5
6 0,1,6
7 3,4
8 3
9 3,7
Đầu Đuôi
4,6 0
2,6 1
2,3 2
0,1,7,8,9 3
7 4
2,4 5
4,6 6
9 7
8
2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 14-07-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 14-07-2022
Giải tám 11
Giải bảy 607
Giải sáu 2693 0045 0415
Giải năm 1743
Giải bốn 51155 83468 06402 91202
81304 48442 00107
Giải ba 70239 22520
Giải nhì 80309
Giải nhất 02445
Đặc biệt 496218
Đầu Đuôi
0 2,2,4,7,7,9
1 1,5,8
2 0
3 9
4 2,3,5,5
5 5
6 8
7
8
9 3
Đầu Đuôi
2 0
1 1
0,0,4 2
4,9 3
0 4
1,4,4,5 5
6
0,0 7
1,6 8
0,3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 07-07-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 07-07-2022
Giải tám 59
Giải bảy 802
Giải sáu 4171 0980 2607
Giải năm 8067
Giải bốn 47754 18057 02750 81105
97973 34619 55346
Giải ba 65166 35945
Giải nhì 13751
Giải nhất 38328
Đặc biệt 668234
Đầu Đuôi
0 2,5,7
1 9
2 8
3 4
4 5,6
5 0,1,4,7,9
6 6,7
7 1,3
8 0
9
Đầu Đuôi
5,8 0
5,7 1
0 2
7 3
3,5 4
0,4 5
4,6 6
0,5,6 7
2 8
1,5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 30-06-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 30-06-2022
Giải tám 01
Giải bảy 252
Giải sáu 2103 1660 4527
Giải năm 9724
Giải bốn 10424 09931 64611 87297
85391 28334 96927
Giải ba 09517 87308
Giải nhì 49869
Giải nhất 06694
Đặc biệt 667576
Đầu Đuôi
0 1,3,8
1 1,7
2 4,4,7,7
3 1,4
4
5 2
6 0,9
7 6
8
9 1,4,7
Đầu Đuôi
6 0
0,1,3,9 1
5 2
0 3
2,2,3,9 4
5
7 6
1,2,2,9 7
0 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 23-06-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 23-06-2022
Giải tám 43
Giải bảy 329
Giải sáu 8313 3783 5376
Giải năm 4857
Giải bốn 65996 03114 37936 17108
27077 32843 28953
Giải ba 21910 53121
Giải nhì 82187
Giải nhất 59599
Đặc biệt 184161
Đầu Đuôi
0 8
1 0,3,4
2 1,9
3 6
4 3,3
5 3,7
6 1
7 6,7
8 3,7
9 6,9
Đầu Đuôi
1 0
2,6 1
2
1,4,4,5,8 3
1 4
5
3,7,9 6
5,7,8 7
0 8
2,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 16-06-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 16-06-2022
Giải tám 45
Giải bảy 890
Giải sáu 3189 5031 5226
Giải năm 9114
Giải bốn 91215 68495 48865 42042
57559 30054 04700
Giải ba 50290 08390
Giải nhì 51633
Giải nhất 51515
Đặc biệt 572986
Đầu Đuôi
0 0
1 4,5,5
2 6
3 1,3
4 2,5
5 4,9
6 5
7
8 6,9
9 0,0,0,5
Đầu Đuôi
0,9,9,9 0
3 1
4 2
3 3
1,5 4
1,1,4,6,9 5
2,8 6
7
8
5,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 09-06-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 09-06-2022
Giải tám 06
Giải bảy 158
Giải sáu 4451 7743 7619
Giải năm 6141
Giải bốn 44809 82463 74323 70948
27186 82683 79424
Giải ba 66522 72318
Giải nhì 96660
Giải nhất 66170
Đặc biệt 454443
Đầu Đuôi
0 6,9
1 8,9
2 2,3,4
3
4 1,3,3,8
5 1,8
6 0,3
7 0
8 3,6
9
Đầu Đuôi
6,7 0
4,5 1
2 2
2,4,4,6,8 3
2 4
5
0,8 6
7
1,4,5 8
0,1 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 02-06-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 02-06-2022
Giải tám 00
Giải bảy 703
Giải sáu 5432 8306 1755
Giải năm 7464
Giải bốn 51737 33884 38912 23985
08249 17856 39989
Giải ba 25957 58097
Giải nhì 12983
Giải nhất 95261
Đặc biệt 796166
Đầu Đuôi
0 0,3,6
1 2
2
3 2,7
4 9
5 5,6,7
6 1,4,6
7
8 3,4,5,9
9 7
Đầu Đuôi
0 0
6 1
1,3 2
0,8 3
6,8 4
5,8 5
0,5,6 6
3,5,9 7
8
4,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 26-05-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 26-05-2022
Giải tám 77
Giải bảy 339
Giải sáu 5924 1377 5878
Giải năm 7526
Giải bốn 31493 48275 49682 93197
05124 27749 06103
Giải ba 32476 95108
Giải nhì 97710
Giải nhất 95383
Đặc biệt 455147
Đầu Đuôi
0 3,8
1 0
2 4,4,6
3 9
4 7,9
5
6
7 5,6,7,7,8
8 2,3
9 3,7
Đầu Đuôi
1 0
1
8 2
0,8,9 3
2,2 4
7 5
2,7 6
4,7,7,9 7
0,7 8
3,4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 19-05-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 19-05-2022
Giải tám 67
Giải bảy 728
Giải sáu 2338 2573 2008
Giải năm 6727
Giải bốn 90791 64147 44114 68300
84020 57179 66617
Giải ba 34521 59272
Giải nhì 17313
Giải nhất 02469
Đặc biệt 509098
Đầu Đuôi
0 0,8
1 3,4,7
2 0,1,7,8
3 8
4 7
5
6 7,9
7 2,3,9
8
9 1,8
Đầu Đuôi
0,2 0
2,9 1
7 2
1,7 3
1 4
5
6
1,2,4,6 7
0,2,3,9 8
6,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 12-05-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 12-05-2022
Giải tám 28
Giải bảy 246
Giải sáu 9091 5938 4574
Giải năm 9516
Giải bốn 35580 96079 95038 27155
65133 06392 81845
Giải ba 02396 68298
Giải nhì 78005
Giải nhất 07191
Đặc biệt 123573
Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 8
3 3,8,8
4 5,6
5 5
6
7 3,4,9
8 0
9 1,1,2,6,8
Đầu Đuôi
8 0
9,9 1
9 2
3,7 3
7 4
0,4,5 5
1,4,9 6
7
2,3,3,9 8
7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 05-05-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 05-05-2022
Giải tám 77
Giải bảy 994
Giải sáu 6437 2132 3758
Giải năm 5897
Giải bốn 22809 07570 05683 50346
22363 88743 04362
Giải ba 45545 71016
Giải nhì 72421
Giải nhất 94243
Đặc biệt 921538
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 1
3 2,7,8
4 3,3,5,6
5 8
6 2,3
7 0,7
8 3
9 4,7
Đầu Đuôi
7 0
2 1
3,6 2
4,4,6,8 3
9 4
4 5
1,4 6
3,7,9 7
3,5 8
0 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 14-04-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 14-04-2022
Giải tám 72
Giải bảy 768
Giải sáu 6559 1023 6621
Giải năm 3297
Giải bốn 05186 63824 77952 13358
41664 68927 51661
Giải ba 88684 54165
Giải nhì 86234
Giải nhất 19286
Đặc biệt 218330
Đầu Đuôi
0
1
2 1,3,4,7
3 0,4
4
5 2,8,9
6 1,4,5,8
7 2
8 4,6,6
9 7
Đầu Đuôi
3 0
2,6 1
5,7 2
2 3
2,3,6,8 4
6 5
8,8 6
2,9 7
5,6 8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 07-04-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 07-04-2022
Giải tám 14
Giải bảy 684
Giải sáu 4573 7489 7757
Giải năm 6404
Giải bốn 84911 01060 08992 59047
97888 79459 20818
Giải ba 30756 11620
Giải nhì 01458
Giải nhất 01125
Đặc biệt 401380
Đầu Đuôi
0 4
1 1,4,8
2 0,5
3
4 7
5 6,7,8,9
6 0
7 3
8 0,4,8,9
9 2
Đầu Đuôi
2,6,8 0
1 1
9 2
7 3
0,1,8 4
2 5
5 6
4,5 7
1,5,8 8
5,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 31-03-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 31-03-2022
Giải tám 59
Giải bảy 108
Giải sáu 6073 8046 1348
Giải năm 3093
Giải bốn 69223 14251 31341 90251
25550 74945 77758
Giải ba 87680 35728
Giải nhì 87925
Giải nhất 85239
Đặc biệt 568290
Đầu Đuôi
0 8
1
2 3,5,8
3 9
4 1,5,6,8
5 0,1,1,8,9
6
7 3
8 0
9 0,3
Đầu Đuôi
5,8,9 0
4,5,5 1
2
2,7,9 3
4
2,4 5
4 6
7
0,2,4,5 8
3,5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 24-03-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 24-03-2022
Giải tám 81
Giải bảy 405
Giải sáu 6062 9085 8282
Giải năm 5229
Giải bốn 97285 97481 05997 05138
82033 97097 39236
Giải ba 81563 71510
Giải nhì 67269
Giải nhất 23681
Đặc biệt 799269
Đầu Đuôi
0 5
1 0
2 9
3 3,6,8
4
5
6 2,3,9,9
7
8 1,1,1,2,5,5
9 7,7
Đầu Đuôi
1 0
8,8,8 1
6,8 2
3,6 3
4
0,8,8 5
3 6
9,9 7
3 8
2,6,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 17-03-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 17-03-2022
Giải tám 04
Giải bảy 577
Giải sáu 7080 1345 0619
Giải năm 7062
Giải bốn 43260 71745 05363 79185
75107 31575 91666
Giải ba 11291 53262
Giải nhì 65135
Giải nhất 04462
Đặc biệt 783020
Đầu Đuôi
0 4,7
1 9
2 0
3 5
4 5,5
5
6 0,2,2,2,3,6
7 5,7
8 0,5
9 1
Đầu Đuôi
2,6,8 0
9 1
6,6,6 2
6 3
0 4
3,4,4,7,8 5
6 6
0,7 7
8
1 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 10-03-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 10-03-2022
Giải tám 44
Giải bảy 410
Giải sáu 2447 1941 9771
Giải năm 8298
Giải bốn 53234 23613 85406 91678
51178 91123 55455
Giải ba 64237 82703
Giải nhì 42299
Giải nhất 61507
Đặc biệt 904097
Đầu Đuôi
0 3,6,7
1 0,3
2 3
3 4,7
4 1,4,7
5 5
6
7 1,8,8
8
9 7,8,9
Đầu Đuôi
1 0
4,7 1
2
0,1,2 3
3,4 4
5 5
0 6
0,3,4,9 7
7,7,9 8
9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 03-03-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 03-03-2022
Giải tám 67
Giải bảy 960
Giải sáu 2261 8858 1252
Giải năm 0476
Giải bốn 52900 83416 71009 93470
74974 23082 73714
Giải ba 77535 27245
Giải nhì 38204
Giải nhất 11291
Đặc biệt 813978
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 4,6
2
3 5
4 5
5 2,8
6 0,1,7
7 0,4,6,8
8 2
9 1
Đầu Đuôi
0,6,7 0
6,9 1
5,8 2
3
0,1,7 4
3,4 5
1,7 6
6 7
5,7 8
0 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 24-02-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 24-02-2022
Giải tám 24
Giải bảy 702
Giải sáu 5626 7737 3414
Giải năm 3686
Giải bốn 81416 09841 02326 27686
19129 00072 67301
Giải ba 60387 58314
Giải nhì 59209
Giải nhất 01060
Đặc biệt 570718
Đầu Đuôi
0 1,2,9
1 4,4,6,8
2 4,6,6,9
3 7
4 1
5
6 0
7 2
8 6,6,7
9
Đầu Đuôi
6 0
0,4 1
0,7 2
3
1,1,2 4
5
1,2,2,8,8 6
3,8 7
1 8
0,2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 17-02-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 17-02-2022
Giải tám 56
Giải bảy 145
Giải sáu 2610 3866 2415
Giải năm 3030
Giải bốn 29146 05907 75822 68627
79006 87961 62259
Giải ba 18996 30440
Giải nhì 45197
Giải nhất 52778
Đặc biệt 078483
Đầu Đuôi
0 6,7
1 0,5
2 2,7
3 0
4 0,5,6
5 6,9
6 1,6
7 8
8 3
9 6,7
Đầu Đuôi
1,3,4 0
6 1
2 2
8 3
4
1,4 5
0,4,5,6,9 6
0,2,9 7
7 8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 10-02-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 10-02-2022
Giải tám 10
Giải bảy 704
Giải sáu 1858 4757 8114
Giải năm 3641
Giải bốn 27486 26127 04895 17500
97681 11890 86179
Giải ba 53890 12749
Giải nhì 79604
Giải nhất 15820
Đặc biệt 946042
Đầu Đuôi
0 0,4,4
1 0,4
2 0,7
3
4 1,2,9
5 7,8
6
7 9
8 1,6
9 0,0,5
Đầu Đuôi
0,1,2,9,9 0
4,8 1
4 2
3
0,0,1 4
9 5
8 6
2,5 7
5 8
4,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 03-02-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 03-02-2022
Giải tám 42
Giải bảy 342
Giải sáu 4964 2554 5934
Giải năm 5776
Giải bốn 77428 39821 10698 43851
07039 00862 35975
Giải ba 84634 83401
Giải nhì 46125
Giải nhất 33613
Đặc biệt 595503
Đầu Đuôi
0 1,3
1 3
2 1,5,8
3 4,4,9
4 2,2
5 1,4
6 2,4
7 5,6
8
9 8
Đầu Đuôi
0
0,2,5 1
4,4,6 2
0,1 3
3,3,5,6 4
2,7 5
7 6
7
2,9 8
3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 27-01-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 27-01-2022
Giải tám 70
Giải bảy 850
Giải sáu 8793 2750 6930
Giải năm 2006
Giải bốn 35087 09146 68288 41548
20769 28635 91659
Giải ba 04605 68175
Giải nhì 96023
Giải nhất 66199
Đặc biệt 898682
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2 3
3 0,5
4 6,8
5 0,0,9
6 9
7 0,5
8 2,7,8
9 3,9
Đầu Đuôi
3,5,5,7 0
1
8 2
2,9 3
4
0,3,7 5
0,4 6
8 7
4,8 8
5,6,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 20-01-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 20-01-2022
Giải tám 83
Giải bảy 478
Giải sáu 5682 2998 4907
Giải năm 6371
Giải bốn 93315 11215 87185 95391
42378 93250 68662
Giải ba 33423 27541
Giải nhì 53258
Giải nhất 86640
Đặc biệt 264975
Đầu Đuôi
0 7
1 5,5
2 3
3
4 0,1
5 0,8
6 2
7 1,5,8,8
8 2,3,5
9 1,8
Đầu Đuôi
4,5 0
4,7,9 1
6,8 2
2,8 3
4
1,1,7,8 5
6
0 7
5,7,7,9 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 13-01-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 13-01-2022
Giải tám 74
Giải bảy 476
Giải sáu 4084 4986 1060
Giải năm 0823
Giải bốn 69618 84309 37137 70488
12558 11688 37038
Giải ba 36162 03604
Giải nhì 74986
Giải nhất 86576
Đặc biệt 728095
Đầu Đuôi
0 4,9
1 8
2 3
3 7,8
4
5 8
6 0,2
7 4,6,6
8 4,6,6,8,8
9 5
Đầu Đuôi
6 0
1
6 2
2 3
0,7,8 4
9 5
7,7,8,8 6
3 7
1,3,5,8,8 8
0 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 06-01-2022

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 06-01-2022
Giải tám 21
Giải bảy 755
Giải sáu 4412 9734 6210
Giải năm 8658
Giải bốn 06614 48027 30834 24630
09569 58846 31755
Giải ba 19231 59891
Giải nhì 99508
Giải nhất 25108
Đặc biệt 536654
Đầu Đuôi
0 8,8
1 0,2,4
2 1,7
3 0,1,4,4
4 6
5 4,5,5,8
6 9
7
8
9 1
Đầu Đuôi
1,3 0
2,3,9 1
1 2
3
1,3,3,5 4
5,5 5
4 6
2 7
0,0,5 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 30-12-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 30-12-2021
Giải tám 58
Giải bảy 103
Giải sáu 0213 2625 9770
Giải năm 7565
Giải bốn 21055 66000 20969 29844
29315 33952 35758
Giải ba 36955 47120
Giải nhì 11120
Giải nhất 19840
Đặc biệt 085554
Đầu Đuôi
0 0,3
1 3,5
2 0,0,5
3
4 0,4
5 2,4,5,5,8,8
6 5,9
7 0
8
9
Đầu Đuôi
0,2,2,4,7 0
1
5 2
0,1 3
4,5 4
1,2,5,5,6 5
6
7
5,5 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 23-12-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 23-12-2021
Giải tám 03
Giải bảy 256
Giải sáu 0474 6528 4452
Giải năm 8334
Giải bốn 52342 35915 19552 84523
66074 46599 38665
Giải ba 71831 32164
Giải nhì 95401
Giải nhất 87320
Đặc biệt 743521
Đầu Đuôi
0 1,3
1 5
2 0,1,3,8
3 1,4
4 2
5 2,2,6
6 4,5
7 4,4
8
9 9
Đầu Đuôi
2 0
0,2,3 1
4,5,5 2
0,2 3
3,6,7,7 4
1,6 5
5 6
7
2 8
9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 16-12-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 16-12-2021
Giải tám 52
Giải bảy 014
Giải sáu 1009 0307 4104
Giải năm 6905
Giải bốn 20191 75031 35888 79723
92689 86412 56990
Giải ba 69867 21984
Giải nhì 95006
Giải nhất 50741
Đặc biệt 723267
Đầu Đuôi
0 4,5,6,7,9
1 2,4
2 3
3 1
4 1
5 2
6 7,7
7
8 4,8,9
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
3,4,9 1
1,5 2
2 3
0,1,8 4
0 5
0 6
0,6,6 7
8 8
0,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 09-12-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 09-12-2021
Giải tám 67
Giải bảy 150
Giải sáu 4833 2117 0843
Giải năm 4707
Giải bốn 23202 01850 28251 73596
29348 09506 16487
Giải ba 00382 24302
Giải nhì 11830
Giải nhất 64617
Đặc biệt 512380
Đầu Đuôi
0 2,2,6,7
1 7,7
2
3 0,3
4 3,8
5 0,0,1
6 7
7
8 0,2,7
9 6
Đầu Đuôi
3,5,5,8 0
5 1
0,0,8 2
3,4 3
4
5
0,9 6
0,1,1,6,8 7
4 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 02-12-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 02-12-2021
Giải tám 63
Giải bảy 692
Giải sáu 1612 8036 6804
Giải năm 3716
Giải bốn 33017 47415 05905 46948
01104 99759 58920
Giải ba 47533 35437
Giải nhì 80091
Giải nhất 51862
Đặc biệt 243053
Đầu Đuôi
0 4,4,5
1 2,5,6,7
2 0
3 3,6,7
4 8
5 3,9
6 2,3
7
8
9 1,2
Đầu Đuôi
2 0
9 1
1,6,9 2
3,5,6 3
0,0 4
0,1 5
1,3 6
1,3 7
4 8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 25-11-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 25-11-2021
Giải tám 78
Giải bảy 190
Giải sáu 1296 2560 6370
Giải năm 5583
Giải bốn 56736 11251 50607 57715
04739 10937 57663
Giải ba 96014 52914
Giải nhì 44990
Giải nhất 03014
Đặc biệt 602725
Đầu Đuôi
0 7
1 4,4,4,5
2 5
3 6,7,9
4
5 1
6 0,3
7 0,8
8 3
9 0,0,6
Đầu Đuôi
6,7,9,9 0
5 1
2
6,8 3
1,1,1 4
1,2 5
3,9 6
0,3 7
7 8
3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 18-11-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 18-11-2021
Giải tám 08
Giải bảy 064
Giải sáu 0840 3896 9203
Giải năm 6298
Giải bốn 79149 13915 88049 22865
34923 03825 27962
Giải ba 59957 92388
Giải nhì 69295
Giải nhất 51597
Đặc biệt 914899
Đầu Đuôi
0 3,8
1 5
2 3,5
3
4 0,9,9
5 7
6 2,4,5
7
8 8
9 5,6,7,8,9
Đầu Đuôi
4 0
1
6 2
0,2 3
6 4
1,2,6,9 5
9 6
5,9 7
0,8,9 8
4,4,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 11-11-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 11-11-2021
Giải tám 07
Giải bảy 150
Giải sáu 8963 0461 9937
Giải năm 5553
Giải bốn 96054 76427 81007 91227
80281 82950 66716
Giải ba 10827 95982
Giải nhì 09128
Giải nhất 94059
Đặc biệt 392172
Đầu Đuôi
0 7,7
1 6
2 7,7,7,8
3 7
4
5 0,0,3,4,9
6 1,3
7 2
8 1,2
9
Đầu Đuôi
5,5 0
6,8 1
7,8 2
5,6 3
5 4
5
1 6
0,0,2,2,2,3 7
2 8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 04-11-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 04-11-2021
Giải tám 80
Giải bảy 552
Giải sáu 0903 8702 9852
Giải năm 2646
Giải bốn 18076 63207 49969 56073
59868 01325 35022
Giải ba 10784 06582
Giải nhì 62591
Giải nhất 12145
Đặc biệt 182850
Đầu Đuôi
0 2,3,7
1
2 2,5
3
4 5,6
5 0,2,2
6 8,9
7 3,6
8 0,2,4
9 1
Đầu Đuôi
5,8 0
9 1
0,2,5,5,8 2
0,7 3
8 4
2,4 5
4,7 6
0 7
6 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 28-10-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 28-10-2021
Giải tám 86
Giải bảy 071
Giải sáu 2819 5551 4264
Giải năm 8810
Giải bốn 92738 34597 14503 66239
93836 74933 30914
Giải ba 74986 63644
Giải nhì 41410
Giải nhất 85312
Đặc biệt 911210
Đầu Đuôi
0 3
1 0,0,0,2,4,9
2
3 3,6,8,9
4 4
5 1
6 4
7 1
8 6,6
9 7
Đầu Đuôi
1,1,1 0
5,7 1
1 2
0,3 3
1,4,6 4
5
3,8,8 6
9 7
3 8
1,3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 21-10-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 21-10-2021
Giải tám 69
Giải bảy 044
Giải sáu 0477 6176 7809
Giải năm 6441
Giải bốn 13089 28992 30871 77351
53890 81536 41302
Giải ba 70836 29060
Giải nhì 67489
Giải nhất 06995
Đặc biệt 313016
Đầu Đuôi
0 2,9
1 6
2
3 6,6
4 1,4
5 1
6 0,9
7 1,6,7
8 9,9
9 0,2,5
Đầu Đuôi
6,9 0
4,5,7 1
0,9 2
3
4 4
9 5
1,3,3,7 6
7 7
8
0,6,8,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 14-10-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 14-10-2021
Giải tám 83
Giải bảy 246
Giải sáu 9650 8058 1033
Giải năm 2569
Giải bốn 11784 49765 96841 53887
47312 71351 61514
Giải ba 08622 79415
Giải nhì 69256
Giải nhất 03887
Đặc biệt 068684
Đầu Đuôi
0
1 2,4,5
2 2
3 3
4 1,6
5 0,1,6,8
6 5,9
7
8 3,4,4,7,7
9
Đầu Đuôi
5 0
4,5 1
1,2 2
3,8 3
1,8,8 4
1,6 5
4,5 6
8,8 7
5 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 07-10-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 07-10-2021
Giải tám 67
Giải bảy 103
Giải sáu 9645 2723 0095
Giải năm 4775
Giải bốn 80679 06974 33347 28971
28989 74065 79135
Giải ba 83969 38505
Giải nhì 73210
Giải nhất 13841
Đặc biệt 951854
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0
2 3
3 5
4 1,5,7
5 4
6 5,7,9
7 1,4,5,9
8 9
9 5
Đầu Đuôi
1 0
4,7 1
2
0,2 3
5,7 4
0,3,4,6,7,9 5
6
4,6 7
8
6,7,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 30-09-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 30-09-2021
Giải tám 04
Giải bảy 607
Giải sáu 2450 4245 5252
Giải năm 1406
Giải bốn 25247 41699 24099 11251
23028 27435 53254
Giải ba 67680 83064
Giải nhì 58721
Giải nhất 85638
Đặc biệt 571075
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1
2 1,8
3 5,8
4 5,7
5 0,1,2,4
6 4
7 5
8 0
9 9,9
Đầu Đuôi
5,8 0
2,5 1
5 2
3
0,5,6 4
3,4,7 5
0 6
0,4 7
2,3 8
9,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 23-09-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 23-09-2021
Giải tám 40
Giải bảy 557
Giải sáu 8836 4899 2986
Giải năm 5835
Giải bốn 96792 60127 88910 21438
22214 05897 92731
Giải ba 81751 85029
Giải nhì 78394
Giải nhất 28145
Đặc biệt 667910
Đầu Đuôi
0
1 0,0,4
2 7,9
3 1,5,6,8
4 0,5
5 1,7
6
7
8 6
9 2,4,7,9
Đầu Đuôi
1,1,4 0
3,5 1
9 2
3
1,9 4
3,4 5
3,8 6
2,5,9 7
3 8
2,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 16-09-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 16-09-2021
Giải tám 50
Giải bảy 991
Giải sáu 1593 9689 7675
Giải năm 4621
Giải bốn 35543 11376 58765 94079
18041 20082 11242
Giải ba 09540 74217
Giải nhì 77489
Giải nhất 51659
Đặc biệt 845213
Đầu Đuôi
0
1 3,7
2 1
3
4 0,1,2,3
5 0,9
6 5
7 5,6,9
8 2,9,9
9 1,3
Đầu Đuôi
4,5 0
2,4,9 1
4,8 2
1,4,9 3
4
6,7 5
7 6
1 7
8
5,7,8,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 09-09-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 09-09-2021
Giải tám 69
Giải bảy 983
Giải sáu 3320 5492 3376
Giải năm 2244
Giải bốn 52891 69457 77434 77866
19703 95084 22978
Giải ba 23200 48253
Giải nhì 80826
Giải nhất 79951
Đặc biệt 620024
Đầu Đuôi
0 0,3
1
2 0,4,6
3 4
4 4
5 1,3,7
6 6,9
7 6,8
8 3,4
9 1,2
Đầu Đuôi
0,2 0
5,9 1
9 2
0,5,8 3
2,3,4,8 4
5
2,6,7 6
5 7
7 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 02-09-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 02-09-2021
Giải tám 81
Giải bảy 548
Giải sáu 3372 1314 5720
Giải năm 1644
Giải bốn 35627 81934 27782 88549
12526 73167 65320
Giải ba 37599 97439
Giải nhì 46282
Giải nhất 91820
Đặc biệt 493965
Đầu Đuôi
0
1 4
2 0,0,0,6,7
3 4,9
4 4,8,9
5
6 5,7
7 2
8 1,2,2
9 9
Đầu Đuôi
2,2,2 0
8 1
7,8,8 2
3
1,3,4 4
6 5
2 6
2,6 7
4 8
3,4,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 26-08-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 26-08-2021
Giải tám 28
Giải bảy 010
Giải sáu 7799 8198 2919
Giải năm 9493
Giải bốn 60527 75655 88700 14619
30937 85457 18052
Giải ba 92865 91992
Giải nhì 07358
Giải nhất 28757
Đặc biệt 946973
Đầu Đuôi
0 0
1 0,9,9
2 7,8
3 7
4
5 2,5,7,7,8
6 5
7 3
8
9 2,3,8,9
Đầu Đuôi
0,1 0
1
5,9 2
7,9 3
4
5,6 5
6
2,3,5,5 7
2,5,9 8
1,1,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 19-08-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 19-08-2021
Giải tám 28
Giải bảy 087
Giải sáu 3598 9918 0922
Giải năm 2407
Giải bốn 83129 02374 99853 68122
04274 63512 77125
Giải ba 89616 15401
Giải nhì 27953
Giải nhất 78194
Đặc biệt 543468
Đầu Đuôi
0 1,7
1 2,6,8
2 2,2,5,8,9
3
4
5 3,3
6 8
7 4,4
8 7
9 4,8
Đầu Đuôi
0
0 1
1,2,2 2
5,5 3
7,7,9 4
2 5
1 6
0,8 7
1,2,6,9 8
2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 12-08-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 12-08-2021
Giải tám 35
Giải bảy 389
Giải sáu 4625 8127 9512
Giải năm 8141
Giải bốn 73405 93848 50782 28598
21589 40505 88529
Giải ba 84804 21791
Giải nhì 90307
Giải nhất 39690
Đặc biệt 799350
Đầu Đuôi
0 4,5,5,7
1 2
2 5,7,9
3 5
4 1,8
5 0
6
7
8 2,9,9
9 0,1,8
Đầu Đuôi
5,9 0
4,9 1
1,8 2
3
0 4
0,0,2,3 5
6
0,2 7
4,9 8
2,8,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 05-08-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 05-08-2021
Giải tám 51
Giải bảy 554
Giải sáu 2133 5358 2972
Giải năm 6222
Giải bốn 24701 85997 34531 77958
85123 06718 03869
Giải ba 30943 77404
Giải nhì 53125
Giải nhất 24758
Đặc biệt 257192
Đầu Đuôi
0 1,4
1 8
2 2,3,5
3 1,3
4 3
5 1,4,8,8,8
6 9
7 2
8
9 2,7
Đầu Đuôi
0
0,3,5 1
2,7,9 2
2,3,4 3
0,5 4
2 5
6
9 7
1,5,5,5 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 29-07-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 29-07-2021
Giải tám 42
Giải bảy 126
Giải sáu 4389 7168 8790
Giải năm 7006
Giải bốn 37567 15370 21066 88571
27866 24577 15020
Giải ba 95582 17778
Giải nhì 55958
Giải nhất 49852
Đặc biệt 427968
Đầu Đuôi
0 6
1
2 0,6
3
4 2
5 2,8
6 6,6,7,8,8
7 0,1,7,8
8 2,9
9 0
Đầu Đuôi
2,7,9 0
7 1
4,5,8 2
3
4
5
0,2,6,6 6
6,7 7
5,6,6,7 8
8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 22-07-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 22-07-2021
Giải tám 53
Giải bảy 729
Giải sáu 0969 5129 6007
Giải năm 1114
Giải bốn 86903 45454 49576 85922
28676 75275 43992
Giải ba 72478 19784
Giải nhì 67078
Giải nhất 31770
Đặc biệt 455972
Đầu Đuôi
0 3,7
1 4
2 2,9,9
3
4
5 3,4
6 9
7 0,2,5,6,6,8,8
8 4
9 2
Đầu Đuôi
7 0
1
2,7,9 2
0,5 3
1,5,8 4
7 5
7,7 6
0 7
7,7 8
2,2,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 15-07-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 15-07-2021
Giải tám 48
Giải bảy 582
Giải sáu 6882 9461 8250
Giải năm 7259
Giải bốn 46406 47468 59406 79717
97305 82136 81746
Giải ba 14384 91780
Giải nhì 20959
Giải nhất 56831
Đặc biệt 035507
Đầu Đuôi
0 5,6,6,7
1 7
2
3 1,6
4 6,8
5 0,9,9
6 1,8
7
8 0,2,2,4
9
Đầu Đuôi
5,8 0
3,6 1
8,8 2
3
8 4
0 5
0,0,3,4 6
0,1 7
4,6 8
5,5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 08-07-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 08-07-2021
Giải tám 80
Giải bảy 004
Giải sáu 0960 9524 1096
Giải năm 9110
Giải bốn 24460 16163 96376 02930
87721 85285 84544
Giải ba 56469 77038
Giải nhì 31065
Giải nhất 71323
Đặc biệt 943546
Đầu Đuôi
0 4
1 0
2 1,3,4
3 0,8
4 4,6
5
6 0,0,3,5,9
7 6
8 0,5
9 6
Đầu Đuôi
1,3,6,6,8 0
2 1
2
2,6 3
0,2,4 4
6,8 5
4,7,9 6
7
3 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 01-07-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 01-07-2021
Giải tám 98
Giải bảy 207
Giải sáu 4850 4823 5159
Giải năm 1511
Giải bốn 14616 37525 61588 26423
59450 07425 23215
Giải ba 16173 13773
Giải nhì 07826
Giải nhất 62720
Đặc biệt 488924
Đầu Đuôi
0 7
1 1,5,6
2 0,3,3,4,5,5,6
3
4
5 0,0,9
6
7 3,3
8 8
9 8
Đầu Đuôi
2,5,5 0
1 1
2
2,2,7,7 3
2 4
1,2,2 5
1,2 6
0 7
8,9 8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 24-06-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 24-06-2021
Giải tám 18
Giải bảy 122
Giải sáu 8034 3833 5136
Giải năm 6023
Giải bốn 68743 26853 90306 16698
59228 88897 76535
Giải ba 09618 84409
Giải nhì 69045
Giải nhất 38921
Đặc biệt 353112
Đầu Đuôi
0 6,9
1 2,8,8
2 1,2,3,8
3 3,4,5,6
4 3,5
5 3
6
7
8
9 7,8
Đầu Đuôi
0
2 1
1,2 2
2,3,4,5 3
3 4
3,4 5
0,3 6
9 7
1,1,2,9 8
0 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 17-06-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 17-06-2021
Giải tám 55
Giải bảy 387
Giải sáu 8503 5116 8871
Giải năm 8679
Giải bốn 28140 33437 16210 45665
03258 08454 40499
Giải ba 04002 54558
Giải nhì 06704
Giải nhất 34821
Đặc biệt 727599
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 0,6
2 1
3 7
4 0
5 4,5,8,8
6 5
7 1,9
8 7
9 9,9
Đầu Đuôi
1,4 0
2,7 1
0 2
0 3
0,5 4
5,6 5
1 6
3,8 7
5,5 8
7,9,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 10-06-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 10-06-2021
Giải tám 20
Giải bảy 829
Giải sáu 8737 2793 8990
Giải năm 0181
Giải bốn 03202 52606 49533 07404
32518 51981 78352
Giải ba 72552 00522
Giải nhì 68353
Giải nhất 08974
Đặc biệt 503143
Đầu Đuôi
0 2,4,6
1 8
2 0,2,9
3 3,7
4 3
5 2,2,3
6
7 4
8 1,1
9 0,3
Đầu Đuôi
2,9 0
8,8 1
0,2,5,5 2
3,4,5,9 3
0,7 4
5
0 6
3 7
1 8
2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 03-06-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 03-06-2021
Giải tám 18
Giải bảy 761
Giải sáu 2349 6475 4619
Giải năm 5900
Giải bốn 70785 93245 22405 65262
44512 40169 61142
Giải ba 27370 74688
Giải nhì 09442
Giải nhất 07667
Đặc biệt 486219
Đầu Đuôi
0 0,5
1 2,8,9,9
2
3
4 2,2,5,9
5
6 1,2,7,9
7 0,5
8 5,8
9
Đầu Đuôi
0,7 0
6 1
1,4,4,6 2
3
4
0,4,7,8 5
6
6 7
1,8 8
1,1,4,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 27-05-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 27-05-2021
Giải tám 91
Giải bảy 157
Giải sáu 3387 2764 6401
Giải năm 5720
Giải bốn 22213 68133 25625 25425
53358 02922 84991
Giải ba 62440 35836
Giải nhì 54838
Giải nhất 26886
Đặc biệt 369712
Đầu Đuôi
0 1
1 2,3
2 0,2,5,5
3 3,6,8
4 0
5 7,8
6 4
7
8 6,7
9 1,1
Đầu Đuôi
2,4 0
0,9,9 1
1,2 2
1,3 3
6 4
2,2 5
3,8 6
5,8 7
3,5 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 20-05-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 20-05-2021
Giải tám 94
Giải bảy 282
Giải sáu 4436 9242 0030
Giải năm 4619
Giải bốn 61734 17342 40996 25326
08660 78258 57043
Giải ba 69182 44721
Giải nhì 27554
Giải nhất 66622
Đặc biệt 946384
Đầu Đuôi
0
1 9
2 1,2,6
3 0,4,6
4 2,2,3
5 4,8
6 0
7
8 2,2,4
9 4,6
Đầu Đuôi
3,6 0
2 1
2,4,4,8,8 2
4 3
3,5,8,9 4
5
2,3,9 6
7
5 8
1 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 13-05-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 13-05-2021
Giải tám 60
Giải bảy 974
Giải sáu 6239 8974 1353
Giải năm 5037
Giải bốn 68731 36720 24333 13465
40207 29524 95494
Giải ba 43416 35602
Giải nhì 71157
Giải nhất 30209
Đặc biệt 189202
Đầu Đuôi
0 2,2,7,9
1 6
2 0,4
3 1,3,7,9
4
5 3,7
6 0,5
7 4,4
8
9 4
Đầu Đuôi
2,6 0
3 1
0,0 2
3,5 3
2,7,7,9 4
6 5
1 6
0,3,5 7
8
0,3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 06-05-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 06-05-2021
Giải tám 30
Giải bảy 571
Giải sáu 8049 1847 7988
Giải năm 5840
Giải bốn 74668 99386 72153 82092
56635 02918 71047
Giải ba 75056 24313
Giải nhì 70812
Giải nhất 36310
Đặc biệt 534826
Đầu Đuôi
0
1 0,2,3,8
2 6
3 0,5
4 0,7,7,9
5 3,6
6 8
7 1
8 6,8
9 2
Đầu Đuôi
1,3,4 0
7 1
1,9 2
1,5 3
4
3 5
2,5,8 6
4,4 7
1,6,8 8
4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 29-04-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 29-04-2021
Giải tám 61
Giải bảy 440
Giải sáu 8771 3938 8660
Giải năm 4460
Giải bốn 32034 26381 23014 97637
74104 95021 98301
Giải ba 04105 52009
Giải nhì 98918
Giải nhất 58924
Đặc biệt 380101
Đầu Đuôi
0 1,1,4,5,9
1 4,8
2 1,4
3 4,7,8
4 0
5
6 0,0,1
7 1
8 1
9
Đầu Đuôi
4,6,6 0
0,0,2,6,7,8 1
2
3
0,1,2,3 4
0 5
6
3 7
1,3 8
0 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 22-04-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 22-04-2021
Giải tám 08
Giải bảy 890
Giải sáu 8583 8530 3626
Giải năm 7089
Giải bốn 09832 53038 97536 59230
67372 31213 00403
Giải ba 51354 35708
Giải nhì 49643
Giải nhất 50458
Đặc biệt 411907
Đầu Đuôi
0 3,7,8,8
1 3
2 6
3 0,0,2,6,8
4 3
5 4,8
6
7 2
8 3,9
9 0
Đầu Đuôi
3,3,9 0
1
3,7 2
0,1,4,8 3
5 4
5
2,3 6
0 7
0,0,3,5 8
8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 15-04-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 15-04-2021
Giải tám 57
Giải bảy 737
Giải sáu 1664 0620 2423
Giải năm 4835
Giải bốn 39174 78546 08473 00100
71374 14724 89597
Giải ba 03706 07117
Giải nhì 72437
Giải nhất 38724
Đặc biệt 642407
Đầu Đuôi
0 0,6,7
1 7
2 0,3,4,4
3 5,7,7
4 6
5 7
6 4
7 3,4,4
8
9 7
Đầu Đuôi
0,2 0
1
2
2,7 3
2,2,6,7,7 4
3 5
0,4 6
0,1,3,3,5,9 7
8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 08-04-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 08-04-2021
Giải tám 71
Giải bảy 697
Giải sáu 9415 5412 9455
Giải năm 6684
Giải bốn 72515 88610 12312 36225
61181 39266 36854
Giải ba 00769 80879
Giải nhì 28204
Giải nhất 90614
Đặc biệt 783287
Đầu Đuôi
0 4
1 0,2,2,4,5,5
2 5
3
4
5 4,5
6 6,9
7 1,9
8 1,4,7
9 7
Đầu Đuôi
1 0
7,8 1
1,1 2
3
0,1,5,8 4
1,1,2,5 5
6 6
8,9 7
8
6,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 01-04-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 01-04-2021
Giải tám 90
Giải bảy 139
Giải sáu 1751 9126 0917
Giải năm 4318
Giải bốn 10307 40915 52941 34496
50124 19605 56055
Giải ba 32251 08302
Giải nhì 38279
Giải nhất 95169
Đặc biệt 834349
Đầu Đuôi
0 2,5,7
1 5,7,8
2 4,6
3 9
4 1,9
5 1,1,5
6 9
7 9
8
9 0,6
Đầu Đuôi
9 0
4,5,5 1
0 2
3
2 4
0,1,5 5
2,9 6
0,1 7
1 8
3,4,6,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 25-03-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 25-03-2021
Giải tám 82
Giải bảy 390
Giải sáu 5382 4113 2923
Giải năm 4729
Giải bốn 80012 09816 63394 79248
61964 10617 38924
Giải ba 00404 79949
Giải nhì 22828
Giải nhất 34676
Đặc biệt 698137
Đầu Đuôi
0 4
1 2,3,6,7
2 3,4,8,9
3 7
4 8,9
5
6 4
7 6
8 2,2
9 0,4
Đầu Đuôi
9 0
1
1,8,8 2
1,2 3
0,2,6,9 4
5
1,7 6
1,3 7
2,4 8
2,4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 18-03-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 18-03-2021
Giải tám 65
Giải bảy 315
Giải sáu 6366 9565 0874
Giải năm 6629
Giải bốn 40040 61232 28573 20757
60747 09870 03524
Giải ba 22274 90365
Giải nhì 30080
Giải nhất 41864
Đặc biệt 013239
Đầu Đuôi
0
1 5
2 4,9
3 2,9
4 0,7
5 7
6 4,5,5,5,6
7 0,3,4,4
8 0
9
Đầu Đuôi
4,7,8 0
1
3 2
7 3
2,6,7,7 4
1,6,6,6 5
6 6
4,5 7
8
2,3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 11-03-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 11-03-2021
Giải tám 82
Giải bảy 904
Giải sáu 5669 2799 6282
Giải năm 7182
Giải bốn 69856 35497 09188 79366
76356 77849 94699
Giải ba 07305 33147
Giải nhì 70352
Giải nhất 25906
Đặc biệt 059090
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1
2
3
4 7,9
5 2,6,6
6 6,9
7
8 2,2,2,8
9 0,7,9,9
Đầu Đuôi
9 0
1
5,8,8,8 2
3
0 4
0 5
0,5,5,6 6
4,9 7
8 8
4,6,9,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 04-03-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 04-03-2021
Giải tám 01
Giải bảy 261
Giải sáu 9293 1477 5804
Giải năm 6488
Giải bốn 43180 95429 34005 19857
59992 67190 15077
Giải ba 91101 41863
Giải nhì 01300
Giải nhất 29225
Đặc biệt 472594
Đầu Đuôi
0 0,1,1,4,5
1
2 5,9
3
4
5 7
6 1,3
7 7,7
8 0,8
9 0,2,3,4
Đầu Đuôi
0,8,9 0
0,0,6 1
9 2
6,9 3
0,9 4
0,2 5
6
5,7,7 7
8 8
2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 25-02-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 25-02-2021
Giải tám 43
Giải bảy 261
Giải sáu 9104 2718 9202
Giải năm 6275
Giải bốn 80859 79367 75681 16128
46231 78373 69099
Giải ba 18865 93510
Giải nhì 96283
Giải nhất 46060
Đặc biệt 692827
Đầu Đuôi
0 2,4
1 0,8
2 7,8
3 1
4 3
5 9
6 0,1,5,7
7 3,5
8 1,3
9 9
Đầu Đuôi
1,6 0
3,6,8 1
0 2
4,7,8 3
0 4
6,7 5
6
2,6 7
1,2 8
5,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 18-02-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 18-02-2021
Giải tám 06
Giải bảy 425
Giải sáu 9097 9490 1931
Giải năm 8256
Giải bốn 87683 75804 83889 91890
69546 67149 86381
Giải ba 64343 01256
Giải nhì 86197
Giải nhất 19004
Đặc biệt 552872
Đầu Đuôi
0 4,4,6
1
2 5
3 1
4 3,6,9
5 6,6
6
7 2
8 1,3,9
9 0,0,7,7
Đầu Đuôi
9,9 0
3,8 1
7 2
4,8 3
0,0 4
2 5
0,4,5,5 6
9,9 7
8
4,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 11-02-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 11-02-2021
Giải tám 39
Giải bảy 535
Giải sáu 0454 4751 9032
Giải năm 7560
Giải bốn 40066 49395 58044 82435
89420 68049 65978
Giải ba 17477 17846
Giải nhì 24720
Giải nhất 43703
Đặc biệt 102103
Đầu Đuôi
0 3,3
1
2 0,0
3 2,5,5,9
4 4,6,9
5 1,4
6 0,6
7 7,8
8
9 5
Đầu Đuôi
2,2,6 0
5 1
3 2
0,0 3
4,5 4
3,3,9 5
4,6 6
7 7
7 8
3,4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 04-02-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 04-02-2021
Giải tám 53
Giải bảy 884
Giải sáu 7015 7726 0992
Giải năm 9963
Giải bốn 34942 01014 76436 16652
35224 82636 62600
Giải ba 80298 73467
Giải nhì 33334
Giải nhất 20344
Đặc biệt 093590
Đầu Đuôi
0 0
1 4,5
2 4,6
3 4,6,6
4 2,4
5 2,3
6 3,7
7
8 4
9 0,2,8
Đầu Đuôi
0,9 0
1
4,5,9 2
5,6 3
1,2,3,4,8 4
1 5
2,3,3 6
6 7
9 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 28-01-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 28-01-2021
Giải tám 63
Giải bảy 559
Giải sáu 6743 8847 3421
Giải năm 9581
Giải bốn 07076 59936 56220 52424
84806 67787 11613
Giải ba 18674 43354
Giải nhì 45027
Giải nhất 88894
Đặc biệt 920495
Đầu Đuôi
0 6
1 3
2 0,1,4,7
3 6
4 3,7
5 4,9
6 3
7 4,6
8 1,7
9 4,5
Đầu Đuôi
2 0
2,8 1
2
1,4,6 3
2,5,7,9 4
9 5
0,3,7 6
2,4,8 7
8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 21-01-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 21-01-2021
Giải tám 52
Giải bảy 069
Giải sáu 0576 1168 2164
Giải năm 3906
Giải bốn 59021 47597 92568 81998
61074 82292 78382
Giải ba 09620 62636
Giải nhì 61393
Giải nhất 70518
Đặc biệt 016036
Đầu Đuôi
0 6
1 8
2 0,1
3 6,6
4
5 2
6 4,8,8,9
7 4,6
8 2
9 2,3,7,8
Đầu Đuôi
2 0
2 1
5,8,9 2
9 3
6,7 4
5
0,3,3,7 6
9 7
1,6,6,9 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 14-01-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 14-01-2021
Giải tám 81
Giải bảy 671
Giải sáu 8822 4588 2304
Giải năm 5366
Giải bốn 42173 09609 86623 34133
00074 45660 55934
Giải ba 52275 05616
Giải nhì 75336
Giải nhất 04004
Đặc biệt 414048
Đầu Đuôi
0 4,4,9
1 6
2 2,3
3 3,4,6
4 8
5
6 0,6
7 1,3,4,5
8 1,8
9
Đầu Đuôi
6 0
7,8 1
2 2
2,3,7 3
0,0,3,7 4
7 5
1,3,6 6
7
4,8 8
0 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 07-01-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 07-01-2021
Giải tám 72
Giải bảy 193
Giải sáu 3827 9333 5998
Giải năm 6352
Giải bốn 22674 01900 17761 68279
31833 19377 49251
Giải ba 82848 25407
Giải nhì 70655
Giải nhất 78510
Đặc biệt 112021
Đầu Đuôi
0 0,7
1 0
2 1,7
3 3,3
4 8
5 1,2,5
6 1
7 2,4,7,9
8
9 3,8
Đầu Đuôi
0,1 0
2,5,6 1
5,7 2
3,3,9 3
7 4
5 5
6
0,2,7 7
4,9 8
7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 31-12-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 31-12-2020
Giải tám 39
Giải bảy 477
Giải sáu 8678 5153 3931
Giải năm 7427
Giải bốn 60033 61384 73061 42516
37749 19073 48301
Giải ba 97798 15233
Giải nhì 73231
Giải nhất 20012
Đặc biệt 244187
Đầu Đuôi
0 1
1 2,6
2 7
3 1,1,3,3,9
4 9
5 3
6 1
7 3,7,8
8 4,7
9 8
Đầu Đuôi
0
0,3,3,6 1
1 2
3,3,5,7 3
8 4
5
1 6
2,7,8 7
7,9 8
3,4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 24-12-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 24-12-2020
Giải tám 45
Giải bảy 160
Giải sáu 3535 4847 0397
Giải năm 6233
Giải bốn 23386 94375 45774 55646
77931 70899 91849
Giải ba 11379 44367
Giải nhì 37067
Giải nhất 90146
Đặc biệt 151500
Đầu Đuôi
0 0
1
2
3 1,3,5
4 5,6,6,7,9
5
6 0,7,7
7 4,5,9
8 6
9 7,9
Đầu Đuôi
0,6 0
3 1
2
3 3
7 4
3,4,7 5
4,4,8 6
4,6,6,9 7
8
4,7,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 17-12-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 17-12-2020
Giải tám 35
Giải bảy 792
Giải sáu 9238 5585 7834
Giải năm 5917
Giải bốn 72123 13784 35133 50496
38238 03588 13222
Giải ba 84193 22912
Giải nhì 34912
Giải nhất 15134
Đặc biệt 536331
Đầu Đuôi
0
1 2,2,7
2 2,3
3 1,3,4,4,5,8,8
4
5
6
7
8 4,5,8
9 2,3,6
Đầu Đuôi
0
3 1
1,1,2,9 2
2,3,9 3
3,3,8 4
3,8 5
9 6
1 7
3,3,8 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 10-12-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 10-12-2020
Giải tám 34
Giải bảy 469
Giải sáu 7622 2519 9754
Giải năm 0741
Giải bốn 73461 86609 75046 24715
37418 17322 18899
Giải ba 45956 22157
Giải nhì 32335
Giải nhất 88954
Đặc biệt 893626
Đầu Đuôi
0 9
1 5,8,9
2 2,2,6
3 4,5
4 1,6
5 4,4,6,7
6 1,9
7
8
9 9
Đầu Đuôi
0
4,6 1
2,2 2
3
3,5,5 4
1,3 5
2,4,5 6
5 7
1 8
0,1,6,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 03-12-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 03-12-2020
Giải tám 94
Giải bảy 152
Giải sáu 8100 2905 9538
Giải năm 9930
Giải bốn 06818 49512 86559 46961
85289 41300 12600
Giải ba 06361 54079
Giải nhì 00064
Giải nhất 54383
Đặc biệt 252762
Đầu Đuôi
0 0,0,0,5
1 2,8
2
3 0,8
4
5 2,9
6 1,1,2,4
7 9
8 3,9
9 4
Đầu Đuôi
0,0,0,3 0
6,6 1
1,5,6 2
8 3
6,9 4
0 5
6
7
1,3 8
5,7,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 26-11-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 26-11-2020
Giải tám 22
Giải bảy 249
Giải sáu 7672 5512 5721
Giải năm 1267
Giải bốn 04618 50059 37736 11572
67854 11275 78825
Giải ba 97460 64863
Giải nhì 71400
Giải nhất 56935
Đặc biệt 846481
Đầu Đuôi
0 0
1 2,8
2 1,2,5
3 5,6
4 9
5 4,9
6 0,3,7
7 2,2,5
8 1
9
Đầu Đuôi
0,6 0
2,8 1
1,2,7,7 2
6 3
5 4
2,3,7 5
3 6
6 7
1 8
4,5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 19-11-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 19-11-2020
Giải tám 12
Giải bảy 916
Giải sáu 2754 8606 5985
Giải năm 6036
Giải bốn 38741 81933 81115 54151
88171 39748 20222
Giải ba 46891 48334
Giải nhì 88192
Giải nhất 59141
Đặc biệt 070765
Đầu Đuôi
0 6
1 2,5,6
2 2
3 3,4,6
4 1,1,8
5 1,4
6 5
7 1
8 5
9 1,2
Đầu Đuôi
0
4,4,5,7,9 1
1,2,9 2
3 3
3,5 4
1,6,8 5
0,1,3 6
7
4 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 12-11-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 12-11-2020
Giải tám 87
Giải bảy 922
Giải sáu 1926 9874 7480
Giải năm 7737
Giải bốn 84994 73980 29880 76744
60456 06179 99736
Giải ba 01292 93998
Giải nhì 83554
Giải nhất 32841
Đặc biệt 594540
Đầu Đuôi
0
1
2 2,6
3 6,7
4 0,1,4
5 4,6
6
7 4,9
8 0,0,0,7
9 2,4,8
Đầu Đuôi
4,8,8,8 0
4 1
2,9 2
3
4,5,7,9 4
5
2,3,5 6
3,8 7
9 8
7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 05-11-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 05-11-2020
Giải tám 55
Giải bảy 761
Giải sáu 8021 7809 8104
Giải năm 4081
Giải bốn 61424 74225 89168 89056
23158 58730 97092
Giải ba 89723 36195
Giải nhì 08492
Giải nhất 17561
Đặc biệt 348667
Đầu Đuôi
0 4,9
1
2 1,3,4,5
3 0
4
5 5,6,8
6 1,1,7,8
7
8 1
9 2,2,5
Đầu Đuôi
3 0
2,6,6,8 1
9,9 2
2 3
0,2 4
2,5,9 5
5 6
6 7
5,6 8
0 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 29-10-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 29-10-2020
Giải tám 13
Giải bảy 625
Giải sáu 6994 3394 9062
Giải năm 4321
Giải bốn 88265 10551 51077 30082
80097 98926 22878
Giải ba 49078 65769
Giải nhì 33649
Giải nhất 91914
Đặc biệt 807261
Đầu Đuôi
0
1 3,4
2 1,5,6
3
4 9
5 1
6 1,2,5,9
7 7,8,8
8 2
9 4,4,7
Đầu Đuôi
0
2,5,6 1
6,8 2
1 3
1,9,9 4
2,6 5
2 6
7,9 7
7,7 8
4,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 22-10-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 22-10-2020
Giải tám 48
Giải bảy 142
Giải sáu 5096 4923 0438
Giải năm 9534
Giải bốn 49987 01931 78963 19068
32231 69394 71044
Giải ba 61354 41660
Giải nhì 78986
Giải nhất 40921
Đặc biệt 166271
Đầu Đuôi
0
1
2 1,3
3 1,1,4,8
4 2,4,8
5 4
6 0,3,8
7 1
8 6,7
9 4,6
Đầu Đuôi
6 0
2,3,3,7 1
4 2
2,6 3
3,4,5,9 4
5
8,9 6
8 7
3,4,6 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 15-10-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 15-10-2020
Giải tám 75
Giải bảy 708
Giải sáu 3545 8267 0861
Giải năm 9433
Giải bốn 77495 64095 97817 22420
20717 04764 44328
Giải ba 92613 47085
Giải nhì 23257
Giải nhất 47039
Đặc biệt 438526
Đầu Đuôi
0 8
1 3,7,7
2 0,6,8
3 3,9
4 5
5 7
6 1,4,7
7 5
8 5
9 5,5
Đầu Đuôi
2 0
6 1
2
1,3 3
6 4
4,7,8,9,9 5
2 6
1,1,5,6 7
0,2 8
3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 08-10-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 08-10-2020
Giải tám 12
Giải bảy 413
Giải sáu 3719 7401 4104
Giải năm 5552
Giải bốn 90192 69994 63722 80822
07936 16116 48842
Giải ba 72774 91400
Giải nhì 67029
Giải nhất 73786
Đặc biệt 319306
Đầu Đuôi
0 0,1,4,6
1 2,3,6,9
2 2,2,9
3 6
4 2
5 2
6
7 4
8 6
9 2,4
Đầu Đuôi
0 0
0 1
1,2,2,4,5,9 2
1 3
0,7,9 4
5
0,1,3,8 6
7
8
1,2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 01-10-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 01-10-2020
Giải tám 05
Giải bảy 775
Giải sáu 7101 4871 9687
Giải năm 8901
Giải bốn 75507 06096 49900 07079
61287 40322 67786
Giải ba 82957 58390
Giải nhì 92854
Giải nhất 74638
Đặc biệt 577172
Đầu Đuôi
0 0,1,1,5,7
1
2 2
3 8
4
5 4,7
6
7 1,2,5,9
8 6,7,7
9 0,6
Đầu Đuôi
0,9 0
0,0,7 1
2,7 2
3
5 4
0,7 5
8,9 6
0,5,8,8 7
3 8
7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 24-09-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 24-09-2020
Giải tám 13
Giải bảy 758
Giải sáu 4167 4981 7358
Giải năm 3608
Giải bốn 99138 26025 69159 15470
67140 18802 09447
Giải ba 97473 99671
Giải nhì 52935
Giải nhất 81902
Đặc biệt 019442
Đầu Đuôi
0 2,2,8
1 3
2 5
3 5,8
4 0,2,7
5 8,8,9
6 7
7 0,1,3
8 1
9
Đầu Đuôi
4,7 0
7,8 1
0,0,4 2
1,7 3
4
2,3 5
6
4,6 7
0,3,5,5 8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 17-09-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 17-09-2020
Giải tám 84
Giải bảy 529
Giải sáu 2675 6501 3163
Giải năm 2013
Giải bốn 84957 76283 67783 12167
61934 43845 62879
Giải ba 21644 69791
Giải nhì 09413
Giải nhất 48188
Đặc biệt 659400
Đầu Đuôi
0 0,1
1 3,3
2 9
3 4
4 4,5
5 7
6 3,7
7 5,9
8 3,3,4,8
9 1
Đầu Đuôi
0 0
0,9 1
2
1,1,6,8,8 3
3,4,8 4
4,7 5
6
5,6 7
8 8
2,7 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua