Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 28-01-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 28-01-2023
Giải tám 76
Giải bảy 545
Giải sáu 5712 6211 1880
Giải năm 8120
Giải bốn 80986 16707 10188 41817
34186 06738 90700
Giải ba 48771 16461
Giải nhì 32823
Giải nhất 88376
Đặc biệt 415615
Đầu Đuôi
0 0,7
1 1,2,5,7
2 0,3
3 8
4 5
5
6 1
7 1,6,6
8 0,6,6,8
9
Đầu Đuôi
0,2,8 0
1,6,7 1
1 2
2 3
4
1,4 5
7,7,8,8 6
0,1 7
3,8 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 21-01-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 21-01-2023
Giải tám 78
Giải bảy 504
Giải sáu 7886 3990 3227
Giải năm 0165
Giải bốn 33783 83271 16852 38026
48883 87275 89158
Giải ba 46753 49698
Giải nhì 46729
Giải nhất 71403
Đặc biệt 264606
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1
2 6,7,9
3
4
5 2,3,8
6 5
7 1,5,8
8 3,3,6
9 0,8
Đầu Đuôi
9 0
7 1
5 2
0,5,8,8 3
0 4
6,7 5
0,2,8 6
2 7
5,7,9 8
2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 14-01-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 14-01-2023
Giải tám 26
Giải bảy 622
Giải sáu 0688 8957 5245
Giải năm 5778
Giải bốn 76618 22119 12121 26824
92042 33189 50076
Giải ba 06897 37701
Giải nhì 33955
Giải nhất 85638
Đặc biệt 955137
Đầu Đuôi
0 1
1 8,9
2 1,2,4,6
3 7,8
4 2,5
5 5,7
6
7 6,8
8 8,9
9 7
Đầu Đuôi
0
0,2 1
2,4 2
3
2 4
4,5 5
2,7 6
3,5,9 7
1,3,7,8 8
1,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 07-01-2023

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 07-01-2023
Giải tám 31
Giải bảy 478
Giải sáu 4788 0283 3719
Giải năm 1961
Giải bốn 31534 01983 52336 63771
42126 26856 03411
Giải ba 02430 49268
Giải nhì 48511
Giải nhất 88034
Đặc biệt 817869
Đầu Đuôi
0
1 1,1,9
2 6
3 0,1,4,4,6
4
5 6
6 1,8,9
7 1,8
8 3,3,8
9
Đầu Đuôi
3 0
1,1,3,6,7 1
2
8,8 3
3,3 4
5
2,3,5 6
7
6,7,8 8
1,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 31-12-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 31-12-2022
Giải tám 79
Giải bảy 076
Giải sáu 3470 0128 6919
Giải năm 3016
Giải bốn 78029 96016 48071 69799
91875 10905 87918
Giải ba 79069 41158
Giải nhì 41164
Giải nhất 10646
Đặc biệt 391419
Đầu Đuôi
0 5
1 6,6,8,9,9
2 8,9
3
4 6
5 8
6 4,9
7 0,1,5,6,9
8
9 9
Đầu Đuôi
7 0
7 1
2
3
6 4
0,7 5
1,1,4,7 6
7
1,2,5 8
1,1,2,6,7,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 24-12-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 24-12-2022
Giải tám 11
Giải bảy 293
Giải sáu 7828 0185 2530
Giải năm 8164
Giải bốn 20567 30058 81406 53575
71204 23520 16349
Giải ba 52578 69719
Giải nhì 05907
Giải nhất 27896
Đặc biệt 848578
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1 1,9
2 0,8
3 0
4 9
5 8
6 4,7
7 5,8,8
8 5
9 3,6
Đầu Đuôi
2,3 0
1 1
2
9 3
0,6 4
7,8 5
0,9 6
0,6 7
2,5,7,7 8
1,4 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 17-12-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 17-12-2022
Giải tám 73
Giải bảy 671
Giải sáu 2326 5338 4815
Giải năm 0946
Giải bốn 94955 88753 49699 30012
20744 47805 00378
Giải ba 73354 12936
Giải nhì 38416
Giải nhất 89055
Đặc biệt 757156
Đầu Đuôi
0 5
1 2,5,6
2 6
3 6,8
4 4,6
5 3,4,5,5,6
6
7 1,3,8
8
9 9
Đầu Đuôi
0
7 1
1 2
5,7 3
4,5 4
0,1,5,5 5
1,2,3,4,5 6
7
3,7 8
9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 10-12-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 10-12-2022
Giải tám 46
Giải bảy 937
Giải sáu 3747 3967 3483
Giải năm 0901
Giải bốn 75494 00743 38003 86468
69736 60660 78441
Giải ba 49124 55359
Giải nhì 54469
Giải nhất 19782
Đặc biệt 925557
Đầu Đuôi
0 1,3
1
2 4
3 6,7
4 1,3,6,7
5 7,9
6 0,7,8,9
7
8 2,3
9 4
Đầu Đuôi
6 0
0,4 1
8 2
0,4,8 3
2,9 4
5
3,4 6
3,4,5,6 7
6 8
5,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 03-12-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 03-12-2022
Giải tám 55
Giải bảy 749
Giải sáu 5940 2228 3780
Giải năm 3957
Giải bốn 88675 84396 71270 69012
60938 32300 68015
Giải ba 19221 60895
Giải nhì 64244
Giải nhất 60107
Đặc biệt 119454
Đầu Đuôi
0 0,7
1 2,5
2 1,8
3 8
4 0,4,9
5 4,5,7
6
7 0,5
8 0
9 5,6
Đầu Đuôi
0,4,7,8 0
2 1
1 2
3
4,5 4
1,5,7,9 5
9 6
0,5 7
2,3 8
4 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 26-11-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 26-11-2022
Giải tám 83
Giải bảy 756
Giải sáu 3281 0376 2550
Giải năm 9002
Giải bốn 47472 84181 04682 26771
27154 17496 20836
Giải ba 54130 69469
Giải nhì 62738
Giải nhất 28874
Đặc biệt 343497
Đầu Đuôi
0 2
1
2
3 0,6,8
4
5 0,4,6
6 9
7 1,2,4,6
8 1,1,2,3
9 6,7
Đầu Đuôi
3,5 0
7,8,8 1
0,7,8 2
8 3
5,7 4
5
3,5,7,9 6
9 7
3 8
6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 19-11-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 19-11-2022
Giải tám 45
Giải bảy 188
Giải sáu 3699 7085 8123
Giải năm 2922
Giải bốn 21492 60453 88017 46927
62439 02631 36809
Giải ba 28619 47366
Giải nhì 09291
Giải nhất 80781
Đặc biệt 513265
Đầu Đuôi
0 9
1 7,9
2 2,3,7
3 1,9
4 5
5 3
6 5,6
7
8 1,5,8
9 1,2,9
Đầu Đuôi
0
3,8,9 1
2,9 2
2,5 3
4
4,6,8 5
6 6
1,2 7
8 8
0,1,3,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 12-11-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 12-11-2022
Giải tám 10
Giải bảy 952
Giải sáu 6660 9757 9257
Giải năm 3488
Giải bốn 68938 74011 20985 68953
89546 37743 01660
Giải ba 14771 29772
Giải nhì 37512
Giải nhất 44206
Đặc biệt 425383
Đầu Đuôi
0 6
1 0,1,2
2
3 8
4 3,6
5 2,3,7,7
6 0,0
7 1,2
8 3,5,8
9
Đầu Đuôi
1,6,6 0
1,7 1
1,5,7 2
4,5,8 3
4
8 5
0,4 6
5,5 7
3,8 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 05-11-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 05-11-2022
Giải tám 10
Giải bảy 662
Giải sáu 4082 9464 3061
Giải năm 7334
Giải bốn 63410 24989 94102 79338
21453 79215 82811
Giải ba 48401 93071
Giải nhì 96133
Giải nhất 13977
Đặc biệt 039799
Đầu Đuôi
0 1,2
1 0,0,1,5
2
3 3,4,8
4
5 3
6 1,2,4
7 1,7
8 2,9
9 9
Đầu Đuôi
1,1 0
0,1,6,7 1
0,6,8 2
3,5 3
3,6 4
1 5
6
7 7
3 8
8,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 29-10-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 29-10-2022
Giải tám 84
Giải bảy 911
Giải sáu 1733 3303 2949
Giải năm 9389
Giải bốn 98764 50691 01374 36441
31514 02790 24966
Giải ba 35756 17242
Giải nhì 43904
Giải nhất 62304
Đặc biệt 176117
Đầu Đuôi
0 3,4,4
1 1,4,7
2
3 3
4 1,2,9
5 6
6 4,6
7 4
8 4,9
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
1,4,9 1
4 2
0,3 3
0,0,1,6,7,8 4
5
5,6 6
1 7
8
4,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 22-10-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 22-10-2022
Giải tám 22
Giải bảy 857
Giải sáu 3388 1672 4873
Giải năm 7147
Giải bốn 44829 01672 51821 10352
13939 17579 04644
Giải ba 19579 27348
Giải nhì 43231
Giải nhất 76888
Đặc biệt 432888
Đầu Đuôi
0
1
2 1,2,9
3 1,9
4 4,7,8
5 2,7
6
7 2,2,3,9,9
8 8,8,8
9
Đầu Đuôi
0
2,3 1
2,5,7,7 2
7 3
4 4
5
6
4,5 7
4,8,8,8 8
2,3,7,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 15-10-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 15-10-2022
Giải tám 02
Giải bảy 425
Giải sáu 9775 6915 1361
Giải năm 8228
Giải bốn 55774 32346 07981 73525
40062 21758 48868
Giải ba 53706 42040
Giải nhì 28613
Giải nhất 55020
Đặc biệt 632109
Đầu Đuôi
0 2,6,9
1 3,5
2 0,5,5,8
3
4 0,6
5 8
6 1,2,8
7 4,5
8 1
9
Đầu Đuôi
2,4 0
6,8 1
0,6 2
1 3
7 4
1,2,2,7 5
0,4 6
7
2,5,6 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 08-10-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 08-10-2022
Giải tám 59
Giải bảy 921
Giải sáu 2212 5366 7727
Giải năm 6317
Giải bốn 23313 08272 47426 84879
25773 98900 46915
Giải ba 16026 59941
Giải nhì 43404
Giải nhất 15634
Đặc biệt 353473
Đầu Đuôi
0 0,4
1 2,3,5,7
2 1,6,6,7
3 4
4 1
5 9
6 6
7 2,3,3,9
8
9
Đầu Đuôi
0 0
2,4 1
1,7 2
1,7,7 3
0,3 4
1 5
2,2,6 6
1,2 7
8
5,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 01-10-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 01-10-2022
Giải tám 86
Giải bảy 450
Giải sáu 8273 8936 0318
Giải năm 3832
Giải bốn 06821 95278 51253 15560
96405 58795 88598
Giải ba 91459 66515
Giải nhì 11871
Giải nhất 79239
Đặc biệt 800622
Đầu Đuôi
0 5
1 5,8
2 1,2
3 2,6,9
4
5 0,3,9
6 0
7 1,3,8
8 6
9 5,8
Đầu Đuôi
5,6 0
2,7 1
2,3 2
5,7 3
4
0,1,9 5
3,8 6
7
1,7,9 8
3,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 24-09-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 24-09-2022
Giải tám 72
Giải bảy 931
Giải sáu 9232 4522 2569
Giải năm 9182
Giải bốn 38675 63680 29736 32593
95234 77454 49851
Giải ba 86305 03196
Giải nhì 00167
Giải nhất 63195
Đặc biệt 809574
Đầu Đuôi
0 5
1
2 2
3 1,2,4,6
4
5 1,4
6 7,9
7 2,4,5
8 0,2
9 3,5,6
Đầu Đuôi
8 0
3,5 1
2,3,7,8 2
9 3
3,5,7 4
0,7,9 5
3,9 6
6 7
8
6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 17-09-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 17-09-2022
Giải tám 53
Giải bảy 456
Giải sáu 7469 3414 2581
Giải năm 6838
Giải bốn 22573 68344 63939 99417
15979 55910 79604
Giải ba 77064 03488
Giải nhì 90092
Giải nhất 86405
Đặc biệt 800859
Đầu Đuôi
0 4,5
1 0,4,7
2
3 8,9
4 4
5 3,6,9
6 4,9
7 3,9
8 1,8
9 2
Đầu Đuôi
1 0
8 1
9 2
5,7 3
0,1,4,6 4
0 5
5 6
1 7
3,8 8
3,5,6,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 10-09-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 10-09-2022
Giải tám 55
Giải bảy 893
Giải sáu 0674 9215 5517
Giải năm 5515
Giải bốn 41344 89608 48238 52398
11735 14516 60722
Giải ba 64400 69669
Giải nhì 10227
Giải nhất 73682
Đặc biệt 907600
Đầu Đuôi
0 0,0,8
1 5,5,6,7
2 2,7
3 5,8
4 4
5 5
6 9
7 4
8 2
9 3,8
Đầu Đuôi
0,0 0
1
2,8 2
9 3
4,7 4
1,1,3,5 5
1 6
1,2 7
0,3,9 8
6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 03-09-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 03-09-2022
Giải tám 86
Giải bảy 919
Giải sáu 5986 1488 9217
Giải năm 0359
Giải bốn 61872 35286 12035 68479
42163 96761 69337
Giải ba 30356 06404
Giải nhì 81223
Giải nhất 55046
Đặc biệt 327857
Đầu Đuôi
0 4
1 7,9
2 3
3 5,7
4 6
5 6,7,9
6 1,3
7 2,9
8 6,6,6,8
9
Đầu Đuôi
0
6 1
7 2
2,6 3
0 4
3 5
4,5,8,8,8 6
1,3,5 7
8 8
1,5,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 27-08-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 27-08-2022
Giải tám 22
Giải bảy 119
Giải sáu 4824 8946 7053
Giải năm 5530
Giải bốn 27919 37669 62409 39315
24251 61736 34288
Giải ba 23704 19538
Giải nhì 56424
Giải nhất 11420
Đặc biệt 227548
Đầu Đuôi
0 4,9
1 5,9,9
2 0,2,4,4
3 0,6,8
4 6,8
5 1,3
6 9
7
8 8
9
Đầu Đuôi
2,3 0
5 1
2 2
5 3
0,2,2 4
1 5
3,4 6
7
3,4,8 8
0,1,1,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 20-08-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 20-08-2022
Giải tám 47
Giải bảy 756
Giải sáu 3847 5157 8985
Giải năm 4747
Giải bốn 13435 76467 48703 54510
87974 77732 09980
Giải ba 04706 31362
Giải nhì 49001
Giải nhất 81174
Đặc biệt 130019
Đầu Đuôi
0 1,3,6
1 0,9
2
3 2,5
4 7,7,7
5 6,7
6 2,7
7 4,4
8 0,5
9
Đầu Đuôi
1,8 0
0 1
3,6 2
0 3
7,7 4
3,8 5
0,5 6
4,4,4,5,6 7
8
1 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 13-08-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 13-08-2022
Giải tám 29
Giải bảy 833
Giải sáu 2672 4021 3211
Giải năm 5349
Giải bốn 67529 92089 93249 78482
87931 97542 54350
Giải ba 99179 58981
Giải nhì 37836
Giải nhất 20804
Đặc biệt 714939
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 1,9,9
3 1,3,6,9
4 2,9,9
5 0
6
7 2,9
8 1,2,9
9
Đầu Đuôi
5 0
1,2,3,8 1
4,7,8 2
3 3
0 4
5
3 6
7
8
2,2,3,4,4,7,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 06-08-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 06-08-2022
Giải tám 08
Giải bảy 463
Giải sáu 9244 0971 0657
Giải năm 6723
Giải bốn 44386 29793 83201 36483
28446 35069 44078
Giải ba 90659 14717
Giải nhì 90185
Giải nhất 90412
Đặc biệt 509325
Đầu Đuôi
0 1,8
1 2,7
2 3,5
3
4 4,6
5 7,9
6 3,9
7 1,8
8 3,5,6
9 3
Đầu Đuôi
0
0,7 1
1 2
2,6,8,9 3
4 4
2,8 5
4,8 6
1,5 7
0,7 8
5,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 30-07-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 30-07-2022
Giải tám 82
Giải bảy 490
Giải sáu 6457 4270 7594
Giải năm 1890
Giải bốn 36537 79142 82667 61929
11885 90757 70584
Giải ba 95569 80906
Giải nhì 83002
Giải nhất 00446
Đặc biệt 274919
Đầu Đuôi
0 2,6
1 9
2 9
3 7
4 2,6
5 7,7
6 7,9
7 0
8 2,4,5
9 0,0,4
Đầu Đuôi
7,9,9 0
1
0,4,8 2
3
8,9 4
8 5
0,4 6
3,5,5,6 7
8
1,2,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 23-07-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 23-07-2022
Giải tám 90
Giải bảy 659
Giải sáu 8190 7656 8836
Giải năm 5038
Giải bốn 13794 35165 42833 92959
82827 36853 79762
Giải ba 06614 38016
Giải nhì 53856
Giải nhất 20167
Đặc biệt 870019
Đầu Đuôi
0
1 4,6,9
2 7
3 3,6,8
4
5 3,6,6,9,9
6 2,5,7
7
8
9 0,0,4
Đầu Đuôi
9,9 0
1
6 2
3,5 3
1,9 4
6 5
1,3,5,5 6
2,6 7
3 8
1,5,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 16-07-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 16-07-2022
Giải tám 16
Giải bảy 638
Giải sáu 4748 8622 3103
Giải năm 6289
Giải bốn 89419 71558 04080 72110
70727 86811 71847
Giải ba 17735 13282
Giải nhì 85567
Giải nhất 13776
Đặc biệt 156940
Đầu Đuôi
0 3
1 0,1,6,9
2 2,7
3 5,8
4 0,7,8
5 8
6 7
7 6
8 0,2,9
9
Đầu Đuôi
1,4,8 0
1 1
2,8 2
0 3
4
3 5
1,7 6
2,4,6 7
3,4,5 8
1,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 09-07-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 09-07-2022
Giải tám 77
Giải bảy 390
Giải sáu 5520 4293 0925
Giải năm 9347
Giải bốn 40169 04686 92158 91098
93772 85831 32101
Giải ba 76072 29660
Giải nhì 52323
Giải nhất 46240
Đặc biệt 440674
Đầu Đuôi
0 1
1
2 0,3,5
3 1
4 0,7
5 8
6 0,9
7 2,2,4,7
8 6
9 0,3,8
Đầu Đuôi
2,4,6,9 0
0,3 1
7,7 2
2,9 3
7 4
2 5
8 6
4,7 7
5,9 8
6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 02-07-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 02-07-2022
Giải tám 05
Giải bảy 738
Giải sáu 8574 3271 2691
Giải năm 9483
Giải bốn 36826 68781 84098 43538
00759 42426 91967
Giải ba 37958 56813
Giải nhì 90310
Giải nhất 42738
Đặc biệt 592283
Đầu Đuôi
0 5
1 0,3
2 6,6
3 8,8,8
4
5 8,9
6 7
7 1,4
8 1,3,3
9 1,8
Đầu Đuôi
1 0
7,8,9 1
2
1,8,8 3
7 4
0 5
2,2 6
6 7
3,3,3,5,9 8
5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 25-06-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 25-06-2022
Giải tám 00
Giải bảy 725
Giải sáu 2880 6619 2078
Giải năm 4319
Giải bốn 24140 99747 04898 31257
56467 95169 72643
Giải ba 37821 19302
Giải nhì 73587
Giải nhất 49421
Đặc biệt 149036
Đầu Đuôi
0 0,2
1 9,9
2 1,1,5
3 6
4 0,3,7
5 7
6 7,9
7 8
8 0,7
9 8
Đầu Đuôi
0,4,8 0
2,2 1
0 2
4 3
4
2 5
3 6
4,5,6,8 7
7,9 8
1,1,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 18-06-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 18-06-2022
Giải tám 36
Giải bảy 550
Giải sáu 9378 5866 4564
Giải năm 0514
Giải bốn 48774 46843 55725 80270
27190 37207 82634
Giải ba 35709 69456
Giải nhì 69928
Giải nhất 55881
Đặc biệt 571001
Đầu Đuôi
0 1,7,9
1 4
2 5,8
3 4,6
4 3
5 0,6
6 4,6
7 0,4,8
8 1
9 0
Đầu Đuôi
5,7,9 0
0,8 1
2
4 3
1,3,6,7 4
2 5
3,5,6 6
0 7
2,7 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 11-06-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 11-06-2022
Giải tám 71
Giải bảy 983
Giải sáu 1847 7687 3791
Giải năm 1467
Giải bốn 16569 53194 24016 42630
12639 48212 33839
Giải ba 48995 55033
Giải nhì 61652
Giải nhất 69974
Đặc biệt 429240
Đầu Đuôi
0
1 2,6
2
3 0,3,9,9
4 0,7
5 2
6 7,9
7 1,4
8 3,7
9 1,4,5
Đầu Đuôi
3,4 0
7,9 1
1,5 2
3,8 3
7,9 4
9 5
1 6
4,6,8 7
8
3,3,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 04-06-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 04-06-2022
Giải tám 97
Giải bảy 820
Giải sáu 7479 2066 4101
Giải năm 1923
Giải bốn 92891 49045 93649 08528
74002 34873 87926
Giải ba 23353 38020
Giải nhì 55020
Giải nhất 16312
Đặc biệt 998806
Đầu Đuôi
0 1,2,6
1 2
2 0,0,0,3,6,8
3
4 5,9
5 3
6 6
7 3,9
8
9 1,7
Đầu Đuôi
2,2,2 0
0,9 1
0,1 2
2,5,7 3
4
4 5
0,2,6 6
9 7
2 8
4,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 28-05-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 28-05-2022
Giải tám 39
Giải bảy 206
Giải sáu 2901 2215 7512
Giải năm 8754
Giải bốn 82827 02937 28317 85749
60886 94874 92942
Giải ba 56423 11005
Giải nhì 81740
Giải nhất 80838
Đặc biệt 413218
Đầu Đuôi
0 1,5,6
1 2,5,7,8
2 3,7
3 7,8,9
4 0,2,9
5 4
6
7 4
8 6
9
Đầu Đuôi
4 0
0 1
1,4 2
2 3
5,7 4
0,1 5
0,8 6
1,2,3 7
1,3 8
3,4 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 21-05-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 21-05-2022
Giải tám 57
Giải bảy 975
Giải sáu 0186 9947 3429
Giải năm 1813
Giải bốn 63638 61443 77763 99558
40451 55606 79805
Giải ba 00029 91070
Giải nhì 17950
Giải nhất 99895
Đặc biệt 452711
Đầu Đuôi
0 5,6
1 1,3
2 9,9
3 8
4 3,7
5 0,1,7,8
6 3
7 0,5
8 6
9 5
Đầu Đuôi
5,7 0
1,5 1
2
1,4,6 3
4
0,7,9 5
0,8 6
4,5 7
3,5 8
2,2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 14-05-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 14-05-2022
Giải tám 68
Giải bảy 017
Giải sáu 4956 9468 4750
Giải năm 0889
Giải bốn 64180 11680 46782 91487
30008 83936 17637
Giải ba 81519 25080
Giải nhì 95880
Giải nhất 89111
Đặc biệt 042146
Đầu Đuôi
0 8
1 1,7,9
2
3 6,7
4 6
5 0,6
6 8,8
7
8 0,0,0,0,2,7,9
9
Đầu Đuôi
5,8,8,8,8 0
1 1
8 2
3
4
5
3,4,5 6
1,3,8 7
0,6,6 8
1,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 07-05-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 07-05-2022
Giải tám 52
Giải bảy 702
Giải sáu 0360 2259 0773
Giải năm 8583
Giải bốn 30589 15231 85824 06735
06471 26404 78621
Giải ba 97362 53505
Giải nhì 83639
Giải nhất 08191
Đặc biệt 109725
Đầu Đuôi
0 2,4,5
1
2 1,4,5
3 1,5,9
4
5 2,9
6 0,2
7 1,3
8 3,9
9 1
Đầu Đuôi
6 0
2,3,7,9 1
0,5,6 2
7,8 3
0,2 4
0,2,3 5
6
7
8
3,5,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 30-04-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 30-04-2022
Giải tám 73
Giải bảy 671
Giải sáu 5929 4236 9223
Giải năm 0238
Giải bốn 32559 74219 28593 77312
34299 34853 56450
Giải ba 24304 83804
Giải nhì 31054
Giải nhất 40819
Đặc biệt 599053
Đầu Đuôi
0 4,4
1 2,9,9
2 3,9
3 6,8
4
5 0,3,3,4,9
6
7 1,3
8
9 3,9
Đầu Đuôi
5 0
7 1
1 2
2,5,5,7,9 3
0,0,5 4
5
3 6
7
3 8
1,1,2,5,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 16-04-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 16-04-2022
Giải tám 20
Giải bảy 190
Giải sáu 6119 5489 7949
Giải năm 4803
Giải bốn 31230 32968 28492 11443
44575 52195 97730
Giải ba 74048 87752
Giải nhì 40770
Giải nhất 23214
Đặc biệt 979643
Đầu Đuôi
0 3
1 4,9
2 0
3 0,0
4 3,3,8,9
5 2
6 8
7 0,5
8 9
9 0,2,5
Đầu Đuôi
2,3,3,7,9 0
1
5,9 2
0,4,4 3
1 4
7,9 5
6
7
4,6 8
1,4,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 09-04-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 09-04-2022
Giải tám 38
Giải bảy 569
Giải sáu 9103 7526 9048
Giải năm 5669
Giải bốn 24267 83419 27337 14021
52313 78512 26070
Giải ba 13337 61620
Giải nhì 60092
Giải nhất 40993
Đặc biệt 301890
Đầu Đuôi
0 3
1 2,3,9
2 0,1,6
3 7,7,8
4 8
5
6 7,9,9
7 0
8
9 0,2,3
Đầu Đuôi
2,7,9 0
2 1
1,9 2
0,1,9 3
4
5
2 6
3,3,6 7
3,4 8
1,6,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 02-04-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 02-04-2022
Giải tám 92
Giải bảy 751
Giải sáu 3992 2198 9255
Giải năm 2476
Giải bốn 93201 21167 79268 06092
36763 99360 83976
Giải ba 10070 35409
Giải nhì 47030
Giải nhất 63790
Đặc biệt 850844
Đầu Đuôi
0 1,9
1
2
3 0
4 4
5 1,5
6 0,3,7,8
7 0,6,6
8
9 0,2,2,2,8
Đầu Đuôi
3,6,7,9 0
0,5 1
9,9,9 2
6 3
4 4
5 5
7,7 6
6 7
6,9 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 26-03-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 26-03-2022
Giải tám 86
Giải bảy 959
Giải sáu 7642 5040 3739
Giải năm 0052
Giải bốn 36764 24304 11877 59158
15860 78101 84981
Giải ba 31474 63326
Giải nhì 74120
Giải nhất 16111
Đặc biệt 198095
Đầu Đuôi
0 1,4
1 1
2 0,6
3 9
4 0,2
5 2,8,9
6 0,4
7 4,7
8 1,6
9 5
Đầu Đuôi
2,4,6 0
0,1,8 1
4,5 2
3
0,6,7 4
9 5
2,8 6
7 7
5 8
3,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 19-03-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 19-03-2022
Giải tám 49
Giải bảy 382
Giải sáu 2493 7353 4228
Giải năm 2958
Giải bốn 02402 58800 60634 41650
71771 28483 53959
Giải ba 07000 13109
Giải nhì 31288
Giải nhất 52983
Đặc biệt 301671
Đầu Đuôi
0 0,0,2,9
1
2 8
3 4
4 9
5 0,3,8,9
6
7 1,1
8 2,3,3,8
9 3
Đầu Đuôi
0,0,5 0
7,7 1
0,8 2
5,8,8,9 3
3 4
5
6
7
2,5,8 8
0,4,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 12-03-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 12-03-2022
Giải tám 40
Giải bảy 197
Giải sáu 1403 1544 7061
Giải năm 9470
Giải bốn 79560 58414 96336 93892
97898 35931 83730
Giải ba 47909 26420
Giải nhì 50470
Giải nhất 04673
Đặc biệt 348724
Đầu Đuôi
0 3,9
1 4
2 0,4
3 0,1,6
4 0,4
5
6 0,1
7 0,0,3
8
9 2,7,8
Đầu Đuôi
2,3,4,6,7,7 0
3,6 1
9 2
0,7 3
1,2,4 4
5
3 6
9 7
9 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 05-03-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 05-03-2022
Giải tám 94
Giải bảy 896
Giải sáu 8052 9270 3658
Giải năm 3299
Giải bốn 77082 86849 46159 18464
29664 63526 40114
Giải ba 72419 82810
Giải nhì 26601
Giải nhất 23773
Đặc biệt 816278
Đầu Đuôi
0 1
1 0,4,9
2 6
3
4 9
5 2,8,9
6 4,4
7 0,3,8
8 2
9 4,6,9
Đầu Đuôi
1,7 0
0 1
5,8 2
7 3
1,6,6,9 4
5
2,9 6
7
5,7 8
1,4,5,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 26-02-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 26-02-2022
Giải tám 75
Giải bảy 512
Giải sáu 2223 0011 2887
Giải năm 3648
Giải bốn 46864 62057 50586 29386
38552 69048 09260
Giải ba 20767 36566
Giải nhì 72631
Giải nhất 23129
Đặc biệt 323451
Đầu Đuôi
0
1 1,2
2 3,9
3 1
4 8,8
5 1,2,7
6 0,4,6,7
7 5
8 6,6,7
9
Đầu Đuôi
6 0
1,3,5 1
1,5 2
2 3
6 4
7 5
6,8,8 6
5,6,8 7
4,4 8
2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 19-02-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 19-02-2022
Giải tám 86
Giải bảy 875
Giải sáu 0856 6213 2941
Giải năm 1721
Giải bốn 65233 74283 15586 06235
76145 63612 36625
Giải ba 51218 61208
Giải nhì 72388
Giải nhất 32831
Đặc biệt 003694
Đầu Đuôi
0 8
1 2,3,8
2 1,5
3 1,3,5
4 1,5
5 6
6
7 5
8 3,6,6,8
9 4
Đầu Đuôi
0
2,3,4 1
1 2
1,3,8 3
9 4
2,3,4,7 5
5,8,8 6
7
0,1,8 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 12-02-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 12-02-2022
Giải tám 65
Giải bảy 863
Giải sáu 4209 0985 8948
Giải năm 6291
Giải bốn 84697 01147 44227 80312
42992 26937 59970
Giải ba 04300 07505
Giải nhì 85462
Giải nhất 25044
Đặc biệt 197889
Đầu Đuôi
0 0,5,9
1 2
2 7
3 7
4 4,7,8
5
6 2,3,5
7 0
8 5,9
9 1,2,7
Đầu Đuôi
0,7 0
9 1
1,6,9 2
6 3
4 4
0,6,8 5
6
2,3,4,9 7
4 8
0,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 05-02-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 05-02-2022
Giải tám 83
Giải bảy 508
Giải sáu 3499 2196 8111
Giải năm 9705
Giải bốn 87921 44079 77767 44608
44084 15418 42555
Giải ba 39454 83251
Giải nhì 48752
Giải nhất 23427
Đặc biệt 481894
Đầu Đuôi
0 5,8,8
1 1,8
2 1,7
3
4
5 1,2,4,5
6 7
7 9
8 3,4
9 4,6,9
Đầu Đuôi
0
1,2,5 1
5 2
8 3
5,8,9 4
0,5 5
9 6
2,6 7
0,0,1 8
7,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 29-01-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 29-01-2022
Giải tám 14
Giải bảy 408
Giải sáu 6198 7061 0031
Giải năm 3754
Giải bốn 83378 63738 66335 39454
45407 78720 52841
Giải ba 73757 29379
Giải nhì 50472
Giải nhất 84273
Đặc biệt 930165
Đầu Đuôi
0 7,8
1 4
2 0
3 1,5,8
4 1
5 4,4,7
6 1,5
7 2,3,8,9
8
9 8
Đầu Đuôi
2 0
3,4,6 1
7 2
7 3
1,5,5 4
3,6 5
6
0,5 7
0,3,7,9 8
7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 22-01-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 22-01-2022
Giải tám 59
Giải bảy 433
Giải sáu 3039 2135 0746
Giải năm 6396
Giải bốn 63395 16207 37421 60988
62625 58029 12275
Giải ba 96394 21490
Giải nhì 77705
Giải nhất 09556
Đặc biệt 479618
Đầu Đuôi
0 5,7
1 8
2 1,5,9
3 3,5,9
4 6
5 6,9
6
7 5
8 8
9 0,4,5,6
Đầu Đuôi
9 0
2 1
2
3 3
9 4
0,2,3,7,9 5
4,5,9 6
0 7
1,8 8
2,3,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 15-01-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 15-01-2022
Giải tám 90
Giải bảy 389
Giải sáu 6512 0330 7302
Giải năm 1654
Giải bốn 16803 08748 79557 50776
13696 71964 81977
Giải ba 18906 44541
Giải nhì 11882
Giải nhất 31580
Đặc biệt 620947
Đầu Đuôi
0 2,3,6
1 2
2
3 0
4 1,7,8
5 4,7
6 4
7 6,7
8 0,2,9
9 0,6
Đầu Đuôi
3,8,9 0
4 1
0,1,8 2
0 3
5,6 4
5
0,7,9 6
4,5,7 7
4 8
8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 08-01-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 08-01-2022
Giải tám 79
Giải bảy 080
Giải sáu 0565 7535 5430
Giải năm 5027
Giải bốn 40547 64173 38268 48975
96122 67707 48046
Giải ba 33865 66236
Giải nhì 57552
Giải nhất 50413
Đặc biệt 811308
Đầu Đuôi
0 7,8
1 3
2 2,7
3 0,5,6
4 6,7
5 2
6 5,5,8
7 3,5,9
8 0
9
Đầu Đuôi
3,8 0
1
2,5 2
1,7 3
4
3,6,6,7 5
3,4 6
0,2,4 7
0,6 8
7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 01-01-2022

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 01-01-2022
Giải tám 16
Giải bảy 630
Giải sáu 2537 3870 0236
Giải năm 7703
Giải bốn 53521 85182 90598 45090
37120 55639 77228
Giải ba 17050 23756
Giải nhì 03419
Giải nhất 41964
Đặc biệt 202864
Đầu Đuôi
0 3
1 6,9
2 0,1,8
3 0,6,7,9
4
5 0,6
6 4,4
7 0
8 2
9 0,8
Đầu Đuôi
2,3,5,7,9 0
2 1
8 2
0 3
6,6 4
5
1,3,5 6
3 7
2,9 8
1,3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 25-12-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 25-12-2021
Giải tám 72
Giải bảy 323
Giải sáu 4935 0703 9483
Giải năm 7442
Giải bốn 45594 68218 95397 98764
78331 05970 82287
Giải ba 05337 93779
Giải nhì 14115
Giải nhất 06335
Đặc biệt 762003
Đầu Đuôi
0 3,3
1 5,8
2 3
3 1,5,5,7
4 2
5
6 4
7 0,2,9
8 3,7
9 4,7
Đầu Đuôi
7 0
3 1
4,7 2
0,0,2,8 3
6,9 4
1,3,3 5
6
3,8,9 7
1 8
7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 18-12-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 18-12-2021
Giải tám 33
Giải bảy 677
Giải sáu 7978 0927 0036
Giải năm 7587
Giải bốn 21319 45442 64310 42754
21787 37727 66363
Giải ba 89073 42779
Giải nhì 71541
Giải nhất 69335
Đặc biệt 258026
Đầu Đuôi
0
1 0,9
2 6,7,7
3 3,5,6
4 1,2
5 4
6 3
7 3,7,8,9
8 7,7
9
Đầu Đuôi
1 0
4 1
4 2
3,6,7 3
5 4
3 5
2,3 6
2,2,7,8,8 7
7 8
1,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 11-12-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 11-12-2021
Giải tám 87
Giải bảy 298
Giải sáu 9800 4244 7423
Giải năm 4487
Giải bốn 35395 18215 05584 34914
73523 95495 51756
Giải ba 74778 96588
Giải nhì 13975
Giải nhất 85552
Đặc biệt 230328
Đầu Đuôi
0 0
1 4,5
2 3,3,8
3
4 4
5 2,6
6
7 5,8
8 4,7,7,8
9 5,5,8
Đầu Đuôi
0 0
1
5 2
2,2 3
1,4,8 4
1,7,9,9 5
5 6
8,8 7
2,7,8,9 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 04-12-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 04-12-2021
Giải tám 22
Giải bảy 090
Giải sáu 5096 5071 5652
Giải năm 7053
Giải bốn 18228 01873 13354 59137
64785 98788 47510
Giải ba 18389 60390
Giải nhì 63200
Giải nhất 01938
Đặc biệt 560181
Đầu Đuôi
0 0
1 0
2 2,8
3 7,8
4
5 2,3,4
6
7 1,3
8 1,5,8,9
9 0,0,6
Đầu Đuôi
0,1,9,9 0
7,8 1
2,5 2
5,7 3
5 4
8 5
9 6
3 7
2,3,8 8
8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 27-11-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 27-11-2021
Giải tám 88
Giải bảy 388
Giải sáu 5034 7556 1341
Giải năm 6773
Giải bốn 51819 11513 38825 08287
19686 29776 22332
Giải ba 80739 64378
Giải nhì 86830
Giải nhất 80522
Đặc biệt 812129
Đầu Đuôi
0
1 3,9
2 2,5,9
3 0,2,4,9
4 1
5 6
6
7 3,6,8
8 6,7,8,8
9
Đầu Đuôi
3 0
4 1
2,3 2
1,7 3
3 4
2 5
5,7,8 6
8 7
7,8,8 8
1,2,3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 13-11-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 13-11-2021
Giải tám 34
Giải bảy 125
Giải sáu 7359 3679 4919
Giải năm 9025
Giải bốn 08261 59501 77293 57764
68582 41502 26113
Giải ba 90186 39462
Giải nhì 28362
Giải nhất 80747
Đặc biệt 281650
Đầu Đuôi
0 1,2
1 3,9
2 5,5
3 4
4 7
5 0,9
6 1,2,2,4
7 9
8 2,6
9 3
Đầu Đuôi
5 0
0,6 1
0,6,6,8 2
1,9 3
3,6 4
2,2 5
8 6
4 7
8
1,5,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 06-11-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 06-11-2021
Giải tám 99
Giải bảy 705
Giải sáu 3034 1351 4220
Giải năm 9102
Giải bốn 78732 02254 67325 64034
03034 03903 84602
Giải ba 56216 09696
Giải nhì 61163
Giải nhất 93757
Đặc biệt 217662
Đầu Đuôi
0 2,2,3,5
1 6
2 0,5
3 2,4,4,4
4
5 1,4,7
6 2,3
7
8
9 6,9
Đầu Đuôi
2 0
5 1
0,0,3,6 2
0,6 3
3,3,3,5 4
0,2 5
1,9 6
5 7
8
9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 23-10-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 23-10-2021
Giải tám 54
Giải bảy 380
Giải sáu 6113 5688 0236
Giải năm 4192
Giải bốn 02528 25697 25663 66961
39279 75055 95045
Giải ba 37481 50925
Giải nhì 32289
Giải nhất 99072
Đặc biệt 218577
Đầu Đuôi
0
1 3
2 5,8
3 6
4 5
5 4,5
6 1,3
7 2,7,9
8 0,1,8,9
9 2,7
Đầu Đuôi
8 0
6,8 1
7,9 2
1,6 3
5 4
2,4,5 5
3 6
7,9 7
2,8 8
7,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 16-10-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 16-10-2021
Giải tám 47
Giải bảy 821
Giải sáu 6649 1014 6475
Giải năm 4517
Giải bốn 44776 00381 43624 05302
18289 06624 78135
Giải ba 61234 16212
Giải nhì 36832
Giải nhất 01223
Đặc biệt 734920
Đầu Đuôi
0 2
1 2,4,7
2 0,1,3,4,4
3 2,4,5
4 7,9
5
6
7 5,6
8 1,9
9
Đầu Đuôi
2 0
2,8 1
0,1,3 2
2 3
1,2,2,3 4
3,7 5
7 6
1,4 7
8
4,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 09-10-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 09-10-2021
Giải tám 91
Giải bảy 004
Giải sáu 4891 5276 5735
Giải năm 0883
Giải bốn 77961 38295 20552 92009
87937 24690 07503
Giải ba 42478 60457
Giải nhì 66422
Giải nhất 14043
Đặc biệt 418231
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1
2 2
3 1,5,7
4 3
5 2,7
6 1
7 6,8
8 3
9 0,1,1,5
Đầu Đuôi
9 0
3,6,9,9 1
2,5 2
0,4,8 3
0 4
3,9 5
7 6
3,5 7
7 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 02-10-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 02-10-2021
Giải tám 98
Giải bảy 820
Giải sáu 7731 1902 4187
Giải năm 8774
Giải bốn 22919 49218 81091 42476
44904 87180 95408
Giải ba 51709 07966
Giải nhì 63262
Giải nhất 85661
Đặc biệt 270910
Đầu Đuôi
0 2,4,8,9
1 0,8,9
2 0
3 1
4
5
6 1,2,6
7 4,6
8 0,7
9 1,8
Đầu Đuôi
1,2,8 0
3,6,9 1
0,6 2
3
0,7 4
5
6,7 6
8 7
0,1,9 8
0,1 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 25-09-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 25-09-2021
Giải tám 49
Giải bảy 076
Giải sáu 8166 5803 4064
Giải năm 5754
Giải bốn 73391 39329 11162 43151
16664 81467 61080
Giải ba 98557 94889
Giải nhì 02269
Giải nhất 38130
Đặc biệt 742772
Đầu Đuôi
0 3
1
2 9
3 0
4 9
5 1,4,7
6 2,4,4,6,7,9
7 2,6
8 0,9
9 1
Đầu Đuôi
3,8 0
5,9 1
6,7 2
0 3
5,6,6 4
5
6,7 6
5,6 7
8
2,4,6,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 18-09-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 18-09-2021
Giải tám 49
Giải bảy 827
Giải sáu 4723 9542 4338
Giải năm 9951
Giải bốn 80353 84775 72790 99809
15777 93976 95918
Giải ba 47230 45820
Giải nhì 64126
Giải nhất 83125
Đặc biệt 442157
Đầu Đuôi
0 9
1 8
2 0,3,5,6,7
3 0,8
4 2,9
5 1,3,7
6
7 5,6,7
8
9 0
Đầu Đuôi
2,3,9 0
5 1
4 2
2,5 3
4
2,7 5
2,7 6
2,5,7 7
1,3 8
0,4 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 11-09-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 11-09-2021
Giải tám 63
Giải bảy 889
Giải sáu 6456 3172 4491
Giải năm 7135
Giải bốn 93825 51600 28402 65233
48536 77052 40320
Giải ba 69328 36763
Giải nhì 79567
Giải nhất 97579
Đặc biệt 525305
Đầu Đuôi
0 0,2,5
1
2 0,5,8
3 3,5,6
4
5 2,6
6 3,3,7
7 2,9
8 9
9 1
Đầu Đuôi
0,2 0
9 1
0,5,7 2
3,6,6 3
4
0,2,3 5
3,5 6
6 7
2 8
7,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 04-09-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 04-09-2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải bốn
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 21-08-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 21-08-2021
Giải tám 48
Giải bảy 629
Giải sáu 2212 2878 3033
Giải năm 0631
Giải bốn 49012 22761 45515 54429
58089 54436 72259
Giải ba 31992 60824
Giải nhì 11749
Giải nhất 51549
Đặc biệt 291070
Đầu Đuôi
0
1 2,2,5
2 4,9,9
3 1,3,6
4 8,9,9
5 9
6 1
7 0,8
8 9
9 2
Đầu Đuôi
7 0
3,6 1
1,1,9 2
3 3
2 4
1 5
3 6
7
4,7 8
2,2,4,4,5,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 14-08-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 14-08-2021
Giải tám 39
Giải bảy 073
Giải sáu 1318 8255 1657
Giải năm 7200
Giải bốn 79348 89657 37160 23180
43671 88911 66476
Giải ba 09175 41372
Giải nhì 89274
Giải nhất 14573
Đặc biệt 013989
Đầu Đuôi
0 0
1 1,8
2
3 9
4 8
5 5,7,7
6 0
7 1,2,3,3,4,5,6
8 0,9
9
Đầu Đuôi
0,6,8 0
1,7 1
7 2
7,7 3
7 4
5,7 5
7 6
5,5 7
1,4 8
3,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 24-07-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 24-07-2021
Giải tám 27
Giải bảy 735
Giải sáu 6108 9148 0980
Giải năm 6479
Giải bốn 19477 76403 31732 56043
16842 72363 79549
Giải ba 13518 59507
Giải nhì 91756
Giải nhất 24015
Đặc biệt 285829
Đầu Đuôi
0 3,7,8
1 5,8
2 7,9
3 2,5
4 2,3,8,9
5 6
6 3
7 7,9
8 0
9
Đầu Đuôi
8 0
1
3,4 2
0,4,6 3
4
1,3 5
5 6
0,2,7 7
0,1,4 8
2,4,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 17-07-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 17-07-2021
Giải tám 30
Giải bảy 673
Giải sáu 2080 0534 7515
Giải năm 5439
Giải bốn 63314 74721 21106 99647
29653 00263 48134
Giải ba 17437 17707
Giải nhì 64183
Giải nhất 64675
Đặc biệt 640897
Đầu Đuôi
0 6,7
1 4,5
2 1
3 0,4,4,7,9
4 7
5 3
6 3
7 3,5
8 0,3
9 7
Đầu Đuôi
3,8 0
2 1
2
5,6,7,8 3
1,3,3 4
1,7 5
0 6
0,3,4,9 7
8
3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 10-07-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 10-07-2021
Giải tám 27
Giải bảy 980
Giải sáu 8592 1907 3084
Giải năm 3948
Giải bốn 01079 13477 04274 33167
48878 75773 03236
Giải ba 44669 60850
Giải nhì 44168
Giải nhất 38488
Đặc biệt 673725
Đầu Đuôi
0 7
1
2 5,7
3 6
4 8
5 0
6 7,8,9
7 3,4,7,8,9
8 0,4,8
9 2
Đầu Đuôi
5,8 0
1
9 2
7 3
7,8 4
2 5
3 6
0,2,6,7 7
4,6,7,8 8
6,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 03-07-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 03-07-2021
Giải tám 37
Giải bảy 064
Giải sáu 3690 5242 5926
Giải năm 1253
Giải bốn 38629 06690 44205 19463
47378 88354 85578
Giải ba 50152 89741
Giải nhì 96207
Giải nhất 65854
Đặc biệt 681147
Đầu Đuôi
0 5,7
1
2 6,9
3 7
4 1,2,7
5 2,3,4,4
6 3,4
7 8,8
8
9 0,0
Đầu Đuôi
9,9 0
4 1
4,5 2
5,6 3
5,5,6 4
0 5
2 6
0,3,4 7
7,7 8
2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 26-06-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 26-06-2021
Giải tám 52
Giải bảy 457
Giải sáu 8003 1254 3469
Giải năm 8922
Giải bốn 49763 79006 85784 74868
77335 97629 69340
Giải ba 33462 09765
Giải nhì 00533
Giải nhất 81149
Đặc biệt 022786
Đầu Đuôi
0 3,6
1
2 2,9
3 3,5
4 0,9
5 2,4,7
6 2,3,5,8,9
7
8 4,6
9
Đầu Đuôi
4 0
1
2,5,6 2
0,3,6 3
5,8 4
3,6 5
0,8 6
5 7
6 8
2,4,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 19-06-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 19-06-2021
Giải tám 30
Giải bảy 213
Giải sáu 1492 4540 2592
Giải năm 4640
Giải bốn 08088 69887 91339 64350
58020 37842 28444
Giải ba 30956 76276
Giải nhì 00366
Giải nhất 80682
Đặc biệt 746197
Đầu Đuôi
0
1 3
2 0
3 0,9
4 0,0,2,4
5 0,6
6 6
7 6
8 2,7,8
9 2,2,7
Đầu Đuôi
2,3,4,4,5 0
1
4,8,9,9 2
1 3
4 4
5
5,6,7 6
8,9 7
8 8
3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 12-06-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 12-06-2021
Giải tám 28
Giải bảy 889
Giải sáu 0079 8756 5447
Giải năm 5722
Giải bốn 53336 51260 15674 97487
28452 77081 45539
Giải ba 39060 74011
Giải nhì 50602
Giải nhất 72158
Đặc biệt 003338
Đầu Đuôi
0 2
1 1
2 2,8
3 6,8,9
4 7
5 2,6,8
6 0,0
7 4,9
8 1,7,9
9
Đầu Đuôi
6,6 0
1,8 1
0,2,5 2
3
7 4
5
3,5 6
4,8 7
2,3,5 8
3,7,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 05-06-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 05-06-2021
Giải tám 38
Giải bảy 193
Giải sáu 3280 7896 3128
Giải năm 6246
Giải bốn 84271 34001 94150 35612
48413 32552 73757
Giải ba 66174 51546
Giải nhì 28459
Giải nhất 09146
Đặc biệt 585324
Đầu Đuôi
0 1
1 2,3
2 4,8
3 8
4 6,6,6
5 0,2,7,9
6
7 1,4
8 0
9 3,6
Đầu Đuôi
5,8 0
0,7 1
1,5 2
1,9 3
2,7 4
5
4,4,4,9 6
5 7
2,3 8
5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 29-05-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 29-05-2021
Giải tám 66
Giải bảy 219
Giải sáu 4789 3868 4121
Giải năm 7831
Giải bốn 17422 74946 97063 92863
41865 32021 01102
Giải ba 46674 43652
Giải nhì 69062
Giải nhất 16086
Đặc biệt 359928
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2 1,1,2,8
3 1
4 6
5 2
6 2,3,3,5,6,8
7 4
8 6,9
9
Đầu Đuôi
0
2,2,3 1
0,2,5,6 2
6,6 3
7 4
6 5
4,6,8 6
7
2,6 8
1,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 22-05-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 22-05-2021
Giải tám 90
Giải bảy 866
Giải sáu 5044 7871 5246
Giải năm 8672
Giải bốn 09113 10255 86717 00110
45314 18136 74998
Giải ba 84429 23252
Giải nhì 54705
Giải nhất 18340
Đặc biệt 473339
Đầu Đuôi
0 5
1 0,3,4,7
2 9
3 6,9
4 0,4,6
5 2,5
6 6
7 1,2
8
9 0,8
Đầu Đuôi
1,4,9 0
7 1
5,7 2
1 3
1,4 4
0,5 5
3,4,6 6
1 7
9 8
2,3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 15-05-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 15-05-2021
Giải tám 21
Giải bảy 576
Giải sáu 1853 0805 9648
Giải năm 3599
Giải bốn 90550 12973 75304 13381
76746 13779 76453
Giải ba 90441 28897
Giải nhì 11171
Giải nhất 09164
Đặc biệt 647110
Đầu Đuôi
0 4,5
1 0
2 1
3
4 1,6,8
5 0,3,3
6 4
7 1,3,6,9
8 1
9 7,9
Đầu Đuôi
1,5 0
2,4,7,8 1
2
5,5,7 3
0,6 4
0 5
4,7 6
9 7
4 8
7,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 08-05-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 08-05-2021
Giải tám 21
Giải bảy 506
Giải sáu 3523 0797 7904
Giải năm 0940
Giải bốn 70036 04779 94210 86078
43862 35370 77170
Giải ba 68319 99826
Giải nhì 67631
Giải nhất 09480
Đặc biệt 993759
Đầu Đuôi
0 4,6
1 0,9
2 1,3,6
3 1,6
4 0
5 9
6 2
7 0,0,8,9
8 0
9 7
Đầu Đuôi
1,4,7,7,8 0
2,3 1
6 2
2 3
0 4
5
0,2,3 6
9 7
7 8
1,5,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 01-05-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 01-05-2021
Giải tám 65
Giải bảy 645
Giải sáu 7704 5535 4678
Giải năm 9279
Giải bốn 52036 52110 93636 34730
56627 41844 69878
Giải ba 48664 65580
Giải nhì 04732
Giải nhất 50928
Đặc biệt 197901
Đầu Đuôi
0 1,4
1 0
2 7,8
3 0,2,5,6,6
4 4,5
5
6 4,5
7 8,8,9
8 0
9
Đầu Đuôi
1,3,8 0
0 1
3 2
3
0,4,6 4
3,4,6 5
3,3 6
2 7
2,7,7 8
7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 24-04-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 24-04-2021
Giải tám 15
Giải bảy 979
Giải sáu 5339 9518 9994
Giải năm 9912
Giải bốn 99273 79335 96107 32507
25383 52511 27344
Giải ba 31968 94375
Giải nhì 80122
Giải nhất 23566
Đặc biệt 948463
Đầu Đuôi
0 7,7
1 1,2,5,8
2 2
3 5,9
4 4
5
6 3,6,8
7 3,5,9
8 3
9 4
Đầu Đuôi
0
1 1
1,2 2
6,7,8 3
4,9 4
1,3,7 5
6 6
0,0 7
1,6 8
3,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 17-04-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 17-04-2021
Giải tám 53
Giải bảy 424
Giải sáu 7459 5089 1944
Giải năm 1322
Giải bốn 55414 30676 19869 34198
25199 98727 69604
Giải ba 60687 05110
Giải nhì 65794
Giải nhất 55988
Đặc biệt 613363
Đầu Đuôi
0 4
1 0,4
2 2,4,7
3
4 4
5 3,9
6 3,9
7 6
8 7,8,9
9 4,8,9
Đầu Đuôi
1 0
1
2 2
5,6 3
0,1,2,4,9 4
5
7 6
2,8 7
8,9 8
5,6,8,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 10-04-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 10-04-2021
Giải tám 80
Giải bảy 405
Giải sáu 8503 3463 7140
Giải năm 4575
Giải bốn 26610 70538 39072 37054
60557 55406 87448
Giải ba 98327 22643
Giải nhì 92314
Giải nhất 92588
Đặc biệt 567457
Đầu Đuôi
0 3,5,6
1 0,4
2 7
3 8
4 0,3,8
5 4,7,7
6 3
7 2,5
8 0,8
9
Đầu Đuôi
1,4,8 0
1
7 2
0,4,6 3
1,5 4
0,7 5
0 6
2,5,5 7
3,4,8 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 03-04-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 03-04-2021
Giải tám 00
Giải bảy 647
Giải sáu 9971 2947 6823
Giải năm 7789
Giải bốn 22944 73159 90368 66714
95274 18990 95321
Giải ba 80957 70573
Giải nhì 39171
Giải nhất 91312
Đặc biệt 487039
Đầu Đuôi
0 0
1 2,4
2 1,3
3 9
4 4,7,7
5 7,9
6 8
7 1,1,3,4
8 9
9 0
Đầu Đuôi
0,9 0
2,7,7 1
1 2
2,7 3
1,4,7 4
5
6
4,4,5 7
6 8
3,5,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 27-03-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 27-03-2021
Giải tám 63
Giải bảy 974
Giải sáu 3281 4812 4096
Giải năm 0112
Giải bốn 18900 38079 43904 06954
63597 59066 63454
Giải ba 38718 42626
Giải nhì 62502
Giải nhất 64142
Đặc biệt 443589
Đầu Đuôi
0 0,2,4
1 2,2,8
2 6
3
4 2
5 4,4
6 3,6
7 4,9
8 1,9
9 6,7
Đầu Đuôi
0 0
8 1
0,1,1,4 2
6 3
0,5,5,7 4
5
2,6,9 6
9 7
1 8
7,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 20-03-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 20-03-2021
Giải tám 54
Giải bảy 526
Giải sáu 8221 5240 5741
Giải năm 2920
Giải bốn 39551 59438 59117 25996
88744 67740 98700
Giải ba 61852 18923
Giải nhì 08950
Giải nhất 44229
Đặc biệt 762966
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 0,1,3,6,9
3 8
4 0,0,1,4
5 0,1,2,4
6 6
7
8
9 6
Đầu Đuôi
0,2,4,4,5 0
2,4,5 1
5 2
2 3
4,5 4
5
2,6,9 6
1 7
3 8
2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 13-03-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 13-03-2021
Giải tám 88
Giải bảy 370
Giải sáu 8204 1763 3025
Giải năm 7267
Giải bốn 42455 98429 14679 81018
80265 82831 58121
Giải ba 59096 38559
Giải nhì 89190
Giải nhất 64383
Đặc biệt 666599
Đầu Đuôi
0 4
1 8
2 1,5,9
3 1
4
5 5,9
6 3,5,7
7 0,9
8 3,8
9 0,6,9
Đầu Đuôi
7,9 0
2,3 1
2
6,8 3
0 4
2,5,6 5
9 6
6 7
1,8 8
2,5,7,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 06-03-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 06-03-2021
Giải tám 31
Giải bảy 502
Giải sáu 8889 3632 1104
Giải năm 4057
Giải bốn 25582 44741 59781 71169
69836 41137 01532
Giải ba 69069 72617
Giải nhì 14944
Giải nhất 69812
Đặc biệt 854445
Đầu Đuôi
0 2,4
1 2,7
2
3 1,2,2,6,7
4 1,4,5
5 7
6 9,9
7
8 1,2,9
9
Đầu Đuôi
0
3,4,8 1
0,1,3,3,8 2
3
0,4 4
4 5
3 6
1,3,5 7
8
6,6,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 27-02-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 27-02-2021
Giải tám 83
Giải bảy 623
Giải sáu 9196 0448 8154
Giải năm 1896
Giải bốn 39520 44010 66648 77879
06931 22586 46209
Giải ba 16264 43338
Giải nhì 56676
Giải nhất 16463
Đặc biệt 007360
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2 0,3
3 1,8
4 8,8
5 4
6 0,3,4
7 6,9
8 3,6
9 6,6
Đầu Đuôi
1,2,6 0
3 1
2
2,6,8 3
5,6 4
5
7,8,9,9 6
7
3,4,4 8
0,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 20-02-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 20-02-2021
Giải tám 52
Giải bảy 134
Giải sáu 8715 9890 2599
Giải năm 1077
Giải bốn 74848 90284 03085 70250
82465 48835 39220
Giải ba 97761 82481
Giải nhì 04960
Giải nhất 19701
Đặc biệt 468451
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 0
3 4,5
4 8
5 0,1,2
6 0,1,5
7 7
8 1,4,5
9 0,9
Đầu Đuôi
2,5,6,9 0
0,5,6,8 1
5 2
3
3,8 4
1,3,6,8 5
6
7 7
4 8
9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 13-02-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 13-02-2021
Giải tám 02
Giải bảy 684
Giải sáu 4411 5694 5527
Giải năm 7236
Giải bốn 50651 77756 86509 25225
17484 24937 15096
Giải ba 35733 09527
Giải nhì 77797
Giải nhất 43859
Đặc biệt 227673
Đầu Đuôi
0 2,9
1 1
2 5,7,7
3 3,6,7
4
5 1,6,9
6
7 3
8 4,4
9 4,6,7
Đầu Đuôi
0
1,5 1
0 2
3,7 3
8,8,9 4
2 5
3,5,9 6
2,2,3,9 7
8
0,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 06-02-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 06-02-2021
Giải tám 18
Giải bảy 277
Giải sáu 8874 1490 8045
Giải năm 7119
Giải bốn 50413 15043 38395 69850
60238 82048 67313
Giải ba 19908 81757
Giải nhì 58027
Giải nhất 18113
Đặc biệt 840260
Đầu Đuôi
0 8
1 3,3,3,8,9
2 7
3 8
4 3,5,8
5 0,7
6 0
7 4,7
8
9 0,5
Đầu Đuôi
5,6,9 0
1
2
1,1,1,4 3
7 4
4,9 5
6
2,5,7 7
0,1,3,4 8
1 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 30-01-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 30-01-2021
Giải tám 91
Giải bảy 351
Giải sáu 9495 6859 8532
Giải năm 8867
Giải bốn 39069 40816 50978 21924
16669 98263 32076
Giải ba 91258 82435
Giải nhì 91668
Giải nhất 18282
Đặc biệt 760086
Đầu Đuôi
0
1 6
2 4
3 2,5
4
5 1,8,9
6 3,7,8,9,9
7 6,8
8 2,6
9 1,5
Đầu Đuôi
0
5,9 1
3,8 2
6 3
2 4
3,9 5
1,7,8 6
6 7
5,6,7 8
5,6,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 23-01-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 23-01-2021
Giải tám 36
Giải bảy 523
Giải sáu 7696 2056 7756
Giải năm 4247
Giải bốn 18645 19406 11102 62735
31500 87342 76203
Giải ba 49897 43411
Giải nhì 74801
Giải nhất 48469
Đặc biệt 668668
Đầu Đuôi
0 0,1,2,3,6
1 1
2 3
3 5,6
4 2,5,7
5 6,6
6 8,9
7
8
9 6,7
Đầu Đuôi
0 0
0,1 1
0,4 2
0,2 3
4
3,4 5
0,3,5,5,9 6
4,9 7
6 8
6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 16-01-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 16-01-2021
Giải tám 72
Giải bảy 872
Giải sáu 9381 9383 9091
Giải năm 0332
Giải bốn 33424 82685 61366 58679
32091 65876 21845
Giải ba 70836 82497
Giải nhì 32767
Giải nhất 30829
Đặc biệt 631761
Đầu Đuôi
0
1
2 4,9
3 2,6
4 5
5
6 1,6,7
7 2,2,6,9
8 1,3,5
9 1,1,7
Đầu Đuôi
0
6,8,9,9 1
3,7,7 2
8 3
2 4
4,8 5
3,6,7 6
6,9 7
8
2,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 09-01-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 09-01-2021
Giải tám 38
Giải bảy 665
Giải sáu 6886 4486 6547
Giải năm 0953
Giải bốn 88420 99047 47985 59319
17042 91262 83639
Giải ba 17232 15763
Giải nhì 66241
Giải nhất 68107
Đặc biệt 434081
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 0
3 2,8,9
4 1,2,7,7
5 3
6 2,3,5
7
8 1,5,6,6
9
Đầu Đuôi
2 0
4,8 1
3,4,6 2
5,6 3
4
6,8 5
8,8 6
0,4,4 7
3 8
1,3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 26-12-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 26-12-2020
Giải tám 28
Giải bảy 370
Giải sáu 5815 2755 9827
Giải năm 4980
Giải bốn 69587 65765 35603 07297
63002 49517 58272
Giải ba 28753 30633
Giải nhì 81608
Giải nhất 47648
Đặc biệt 236023
Đầu Đuôi
0 2,3,8
1 5,7
2 3,7,8
3 3
4 8
5 3,5
6 5
7 0,2
8 0,7
9 7
Đầu Đuôi
7,8 0
1
0,7 2
0,2,3,5 3
4
1,5,6 5
6
1,2,8,9 7
0,2,4 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 19-12-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 19-12-2020
Giải tám 65
Giải bảy 060
Giải sáu 5956 6451 4160
Giải năm 8449
Giải bốn 83082 62778 71176 29844
54291 24754 14635
Giải ba 58159 95881
Giải nhì 79527
Giải nhất 50718
Đặc biệt 546636
Đầu Đuôi
0
1 8
2 7
3 5,6
4 4,9
5 1,4,6,9
6 0,0,5
7 6,8
8 1,2
9 1
Đầu Đuôi
6,6 0
5,8,9 1
8 2
3
4,5 4
3,6 5
3,5,7 6
2 7
1,7 8
4,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 12-12-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 12-12-2020
Giải tám 46
Giải bảy 625
Giải sáu 6582 6409 0302
Giải năm 6312
Giải bốn 83253 44352 96232 56862
91527 77536 09198
Giải ba 75650 45774
Giải nhì 09022
Giải nhất 16747
Đặc biệt 628458
Đầu Đuôi
0 2,9
1 2
2 2,5,7
3 2,6
4 6,7
5 0,2,3,8
6 2
7 4
8 2
9 8
Đầu Đuôi
5 0
1
0,1,2,3,5,6,8 2
5 3
7 4
2 5
3,4 6
2,4 7
5,9 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 05-12-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 05-12-2020
Giải tám 33
Giải bảy 268
Giải sáu 1844 1828 3163
Giải năm 5266
Giải bốn 15520 82261 15369 44122
66104 63212 89416
Giải ba 82035 45098
Giải nhì 67959
Giải nhất 33342
Đặc biệt 104370
Đầu Đuôi
0 4
1 2,6
2 0,2,8
3 3,5
4 2,4
5 9
6 1,3,6,8,9
7 0
8
9 8
Đầu Đuôi
2,7 0
6 1
1,2,4 2
3,6 3
0,4 4
3 5
1,6 6
7
2,6,9 8
5,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 28-11-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 28-11-2020
Giải tám 55
Giải bảy 523
Giải sáu 0521 7840 9233
Giải năm 9302
Giải bốn 35775 09205 81819 09320
76355 78829 41750
Giải ba 01571 60317
Giải nhì 73753
Giải nhất 12034
Đặc biệt 859086
Đầu Đuôi
0 2,5
1 7,9
2 0,1,3,9
3 3,4
4 0
5 0,3,5,5
6
7 1,5
8 6
9
Đầu Đuôi
2,4,5 0
2,7 1
0 2
2,3,5 3
3 4
0,5,5,7 5
8 6
1 7
8
1,2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 21-11-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 21-11-2020
Giải tám 60
Giải bảy 718
Giải sáu 5823 3310 5423
Giải năm 3933
Giải bốn 42513 00129 00928 87595
22006 04693 04762
Giải ba 41573 00022
Giải nhì 71177
Giải nhất 06262
Đặc biệt 139420
Đầu Đuôi
0 6
1 0,3,8
2 0,2,3,3,8,9
3 3
4
5
6 0,2,2
7 3,7
8
9 3,5
Đầu Đuôi
1,2,6 0
1
2,6,6 2
1,2,2,3,7,9 3
4
9 5
0 6
7 7
1,2 8
2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 14-11-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 14-11-2020
Giải tám 90
Giải bảy 007
Giải sáu 4928 7843 4420
Giải năm 5667
Giải bốn 84295 65665 20618 47675
25209 86921 51104
Giải ba 10992 49870
Giải nhì 49651
Giải nhất 72546
Đặc biệt 212591
Đầu Đuôi
0 4,7,9
1 8
2 0,1,8
3
4 3,6
5 1
6 5,7
7 0,5
8
9 0,1,2,5
Đầu Đuôi
2,7,9 0
2,5,9 1
9 2
4 3
0 4
6,7,9 5
4 6
0,6 7
1,2 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 07-11-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 07-11-2020
Giải tám 89
Giải bảy 111
Giải sáu 6514 4950 7406
Giải năm 3266
Giải bốn 91003 30375 70373 93026
78352 56051 34663
Giải ba 63540 80124
Giải nhì 61838
Giải nhất 95995
Đặc biệt 597645
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1,4
2 4,6
3 8
4 0,5
5 0,1,2
6 3,6
7 3,5
8 9
9 5
Đầu Đuôi
4,5 0
1,5 1
5 2
0,6,7 3
1,2 4
4,7,9 5
0,2,6 6
7
3 8
8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 31-10-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 31-10-2020
Giải tám 91
Giải bảy 191
Giải sáu 7733 2910 5841
Giải năm 0971
Giải bốn 38432 09688 79188 95276
22615 17978 38702
Giải ba 99407 44228
Giải nhì 01369
Giải nhất 42281
Đặc biệt 793350
Đầu Đuôi
0 2,7
1 0,5
2 8
3 2,3
4 1
5 0
6 9
7 1,6,8
8 1,8,8
9 1,1
Đầu Đuôi
1,5 0
4,7,8,9,9 1
0,3 2
3 3
4
1 5
7 6
0 7
2,7,8,8 8
6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 24-10-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 24-10-2020
Giải tám 48
Giải bảy 299
Giải sáu 3915 9962 6187
Giải năm 7630
Giải bốn 61382 92810 52712 19849
46647 01152 88241
Giải ba 78038 61947
Giải nhì 07627
Giải nhất 43766
Đặc biệt 639397
Đầu Đuôi
0
1 0,2,5
2 7
3 0,8
4 1,7,7,8,9
5 2
6 2,6
7
8 2,7
9 7,9
Đầu Đuôi
1,3 0
4 1
1,5,6,8 2
3
4
1 5
6 6
2,4,4,8,9 7
3,4 8
4,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 17-10-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 17-10-2020
Giải tám 42
Giải bảy 619
Giải sáu 2412 0035 7500
Giải năm 8810
Giải bốn 34280 84943 75668 43498
59134 32029 95320
Giải ba 52701 80525
Giải nhì 16544
Giải nhất 98233
Đặc biệt 246954
Đầu Đuôi
0 0,1
1 0,2,9
2 0,5,9
3 3,4,5
4 2,3,4
5 4
6 8
7
8 0
9 8
Đầu Đuôi
0,1,2,8 0
0 1
1,4 2
3,4 3
3,4,5 4
2,3 5
6
7
6,9 8
1,2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 10-10-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 10-10-2020
Giải tám 03
Giải bảy 148
Giải sáu 5985 7758 1302
Giải năm 0407
Giải bốn 72035 97685 77718 70576
85357 47072 96167
Giải ba 45670 75480
Giải nhì 20590
Giải nhất 42096
Đặc biệt 266910
Đầu Đuôi
0 2,3,7
1 0,8
2
3 5
4 8
5 7,8
6 7
7 0,2,6
8 0,5,5
9 0,6
Đầu Đuôi
1,7,8,9 0
1
0,7 2
0 3
4
3,8,8 5
7,9 6
0,5,6 7
1,4,5 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 03-10-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 03-10-2020
Giải tám 52
Giải bảy 674
Giải sáu 0968 3718 3391
Giải năm 7208
Giải bốn 17822 10383 88467 93623
34386 04237 03148
Giải ba 60580 03217
Giải nhì 18484
Giải nhất 53649
Đặc biệt 007973
Đầu Đuôi
0 8
1 7,8
2 2,3
3 7
4 8,9
5 2
6 7,8
7 3,4
8 0,3,4,6
9 1
Đầu Đuôi
8 0
9 1
2,5 2
2,7,8 3
7,8 4
5
8 6
1,3,6 7
0,1,4,6 8
4 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 26-09-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 26-09-2020
Giải tám 79
Giải bảy 113
Giải sáu 1576 2058 8503
Giải năm 1002
Giải bốn 07676 87320 86455 05709
81817 61730 37363
Giải ba 80980 39941
Giải nhì 37533
Giải nhất 20358
Đặc biệt 903859
Đầu Đuôi
0 2,3,9
1 3,7
2 0
3 0,3
4 1
5 5,8,8,9
6 3
7 6,6,9
8 0
9
Đầu Đuôi
2,3,8 0
4 1
0 2
0,1,3,6 3
4
5 5
7,7 6
1 7
5,5 8
0,5,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 19-09-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 19-09-2020
Giải tám 98
Giải bảy 347
Giải sáu 8222 0948 9255
Giải năm 5626
Giải bốn 54114 89021 70602 02900
64760 19102 10019
Giải ba 70156 89950
Giải nhì 04615
Giải nhất 22376
Đặc biệt 064460
Đầu Đuôi
0 0,2,2
1 4,5,9
2 1,2,6
3
4 7,8
5 0,5,6
6 0,0
7 6
8
9 8
Đầu Đuôi
0,5,6,6 0
2 1
0,0,2 2
3
1 4
1,5 5
2,5,7 6
4 7
4,9 8
1 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua