Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 31-01-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 31-01-2023
Giải tám 79
Giải bảy 762
Giải sáu 0772 0671 0899
Giải năm 5478
Giải bốn 00024 61818 50809 51295
15641 31896 17420
Giải ba 92687 40556
Giải nhì 46410
Giải nhất 87280
Đặc biệt 003053
Đầu Đuôi
0 9
1 0,8
2 0,4
3
4 1
5 3,6
6 2
7 1,2,8,9
8 0,7
9 5,6,9
Đầu Đuôi
1,2,8 0
4,7 1
6,7 2
5 3
2 4
9 5
5,9 6
8 7
1,7 8
0,7,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 24-01-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 24-01-2023
Giải tám 71
Giải bảy 977
Giải sáu 1769 1374 4077
Giải năm 6487
Giải bốn 91661 13194 48498 35138
27037 64713 42772
Giải ba 97224 97921
Giải nhì 40848
Giải nhất 42081
Đặc biệt 368280
Đầu Đuôi
0
1 3
2 1,4
3 7,8
4 8
5
6 1,9
7 1,2,4,7,7
8 0,1,7
9 4,8
Đầu Đuôi
8 0
2,6,7,8 1
7 2
1 3
2,7,9 4
5
6
3,7,7,8 7
3,4,9 8
6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 17-01-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 17-01-2023
Giải tám 97
Giải bảy 479
Giải sáu 1348 4390 9999
Giải năm 8976
Giải bốn 60367 10096 52374 59835
06330 45777 34537
Giải ba 89076 61180
Giải nhì 59798
Giải nhất 85446
Đặc biệt 364533
Đầu Đuôi
0
1
2
3 0,3,5,7
4 6,8
5
6 7
7 4,6,6,7,9
8 0
9 0,6,7,8,9
Đầu Đuôi
3,8,9 0
1
2
3 3
7 4
3 5
4,7,7,9 6
3,6,7,9 7
4,9 8
7,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 10-01-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 10-01-2023
Giải tám 07
Giải bảy 215
Giải sáu 7434 0142 1830
Giải năm 6478
Giải bốn 32600 94798 01886 81402
18490 59247 02387
Giải ba 50121 66796
Giải nhì 76707
Giải nhất 27884
Đặc biệt 978673
Đầu Đuôi
0 0,2,7,7
1 5
2 1
3 0,4
4 2,7
5
6
7 3,8
8 4,6,7
9 0,6,8
Đầu Đuôi
0,3,9 0
2 1
0,4 2
7 3
3,8 4
1 5
8,9 6
0,0,4,8 7
7,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 03-01-2023

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 03-01-2023
Giải tám 41
Giải bảy 180
Giải sáu 2482 3860 2674
Giải năm 9985
Giải bốn 20214 43073 89851 58910
32376 11950 02388
Giải ba 28564 93789
Giải nhì 49082
Giải nhất 37749
Đặc biệt 558222
Đầu Đuôi
0
1 0,4
2 2
3
4 1,9
5 0,1
6 0,4
7 3,4,6
8 0,2,2,5,8,9
9
Đầu Đuôi
1,5,6,8 0
4,5 1
2,8,8 2
7 3
1,6,7 4
8 5
7 6
7
8 8
4,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 27-12-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 27-12-2022
Giải tám 42
Giải bảy 755
Giải sáu 8632 9975 8472
Giải năm 9205
Giải bốn 68231 42531 28767 72661
27868 82769 50527
Giải ba 05002 59996
Giải nhì 53255
Giải nhất 69377
Đặc biệt 114282
Đầu Đuôi
0 2,5
1
2 7
3 1,1,2
4 2
5 5,5
6 1,7,8,9
7 2,5,7
8 2
9 6
Đầu Đuôi
0
3,3,6 1
0,3,4,7,8 2
3
4
0,5,5,7 5
9 6
2,6,7 7
6 8
6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 20-12-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 20-12-2022
Giải tám 85
Giải bảy 105
Giải sáu 7494 3702 8263
Giải năm 7050
Giải bốn 95783 88028 29213 18210
32449 68618 87734
Giải ba 03875 28125
Giải nhì 01840
Giải nhất 72529
Đặc biệt 318292
Đầu Đuôi
0 2,5
1 0,3,8
2 5,8,9
3 4
4 0,9
5 0
6 3
7 5
8 3,5
9 2,4
Đầu Đuôi
1,4,5 0
1
0,9 2
1,6,8 3
3,9 4
0,2,7,8 5
6
7
1,2 8
2,4 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 13-12-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 13-12-2022
Giải tám 25
Giải bảy 294
Giải sáu 9292 3063 2961
Giải năm 2019
Giải bốn 73104 70024 20261 99776
60497 57562 25221
Giải ba 20216 15576
Giải nhì 76447
Giải nhất 98096
Đặc biệt 777143
Đầu Đuôi
0 4
1 6,9
2 1,4,5
3
4 3,7
5
6 1,1,2,3
7 6,6
8
9 2,4,6,7
Đầu Đuôi
0
2,6,6 1
6,9 2
4,6 3
0,2,9 4
2 5
1,7,7,9 6
4,9 7
8
1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 06-12-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 06-12-2022
Giải tám 51
Giải bảy 082
Giải sáu 9547 6119 7710
Giải năm 7284
Giải bốn 17373 74303 41323 89181
96507 85781 83955
Giải ba 70830 47149
Giải nhì 56379
Giải nhất 52057
Đặc biệt 409535
Đầu Đuôi
0 3,7
1 0,9
2 3
3 0,5
4 7,9
5 1,5,7
6
7 3,9
8 1,1,2,4
9
Đầu Đuôi
1,3 0
5,8,8 1
8 2
0,2,7 3
8 4
3,5 5
6
0,4,5 7
8
1,4,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 29-11-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 29-11-2022
Giải tám 52
Giải bảy 770
Giải sáu 6158 9130 3312
Giải năm 5629
Giải bốn 06980 02342 35383 38256
81674 08224 26836
Giải ba 52163 53996
Giải nhì 32130
Giải nhất 14789
Đặc biệt 730692
Đầu Đuôi
0
1 2
2 4,9
3 0,0,6
4 2
5 2,6,8
6 3
7 0,4
8 0,3,9
9 2,6
Đầu Đuôi
3,3,7,8 0
1
1,4,5,9 2
6,8 3
2,7 4
5
3,5,9 6
7
5 8
2,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 22-11-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 22-11-2022
Giải tám 93
Giải bảy 579
Giải sáu 0352 8028 0656
Giải năm 5374
Giải bốn 27445 91222 90065 07030
34266 19364 50884
Giải ba 36125 17324
Giải nhì 70323
Giải nhất 81932
Đặc biệt 687609
Đầu Đuôi
0 9
1
2 2,3,4,5,8
3 0,2
4 5
5 2,6
6 4,5,6
7 4,9
8 4
9 3
Đầu Đuôi
3 0
1
2,3,5 2
2,9 3
2,6,7,8 4
2,4,6 5
5,6 6
7
2 8
0,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 15-11-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 15-11-2022
Giải tám 48
Giải bảy 637
Giải sáu 4600 9780 6103
Giải năm 7443
Giải bốn 31507 72485 35188 61395
88764 60019 49619
Giải ba 09653 51804
Giải nhì 34856
Giải nhất 13862
Đặc biệt 465755
Đầu Đuôi
0 0,3,4,7
1 9,9
2
3 7
4 3,8
5 3,5,6
6 2,4
7
8 0,5,8
9 5
Đầu Đuôi
0,8 0
1
6 2
0,4,5 3
0,6 4
5,8,9 5
5 6
0,3 7
4,8 8
1,1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 08-11-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 08-11-2022
Giải tám 26
Giải bảy 493
Giải sáu 5311 8276 4525
Giải năm 2453
Giải bốn 85863 13193 96503 76447
36801 13084 17633
Giải ba 56150 38837
Giải nhì 65808
Giải nhất 45956
Đặc biệt 406521
Đầu Đuôi
0 1,3,8
1 1
2 1,5,6
3 3,7
4 7
5 0,3,6
6 3
7 6
8 4
9 3,3
Đầu Đuôi
5 0
0,1,2 1
2
0,3,5,6,9,9 3
8 4
2 5
2,5,7 6
3,4 7
0 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 01-11-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 01-11-2022
Giải tám 75
Giải bảy 815
Giải sáu 0148 2536 5915
Giải năm 9531
Giải bốn 72338 04183 98045 35598
13976 93104 35118
Giải ba 46652 42457
Giải nhì 90991
Giải nhất 96310
Đặc biệt 856665
Đầu Đuôi
0 4
1 0,5,5,8
2
3 1,6,8
4 5,8
5 2,7
6 5
7 5,6
8 3
9 1,8
Đầu Đuôi
1 0
3,9 1
5 2
8 3
0 4
1,1,4,6,7 5
3,7 6
5 7
1,3,4,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 25-10-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 25-10-2022
Giải tám 13
Giải bảy 656
Giải sáu 8335 7111 8768
Giải năm 5321
Giải bốn 64655 94138 48627 63343
86737 74883 49036
Giải ba 53554 62160
Giải nhì 77406
Giải nhất 71306
Đặc biệt 838677
Đầu Đuôi
0 6,6
1 1,3
2 1,7
3 5,6,7,8
4 3
5 4,5,6
6 0,8
7 7
8 3
9
Đầu Đuôi
6 0
1,2 1
2
1,4,8 3
5 4
3,5 5
0,0,3,5 6
2,3,7 7
3,6 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 18-10-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 18-10-2022
Giải tám 69
Giải bảy 263
Giải sáu 1163 7827 8317
Giải năm 9000
Giải bốn 20282 93203 61105 94760
11385 86040 04402
Giải ba 12830 99586
Giải nhì 39742
Giải nhất 13543
Đặc biệt 061243
Đầu Đuôi
0 0,2,3,5
1 7
2 7
3 0
4 0,2,3,3
5
6 0,3,3,9
7
8 2,5,6
9
Đầu Đuôi
0,3,4,6 0
1
0,4,8 2
0,4,4,6,6 3
4
0,8 5
8 6
1,2 7
8
6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 11-10-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 11-10-2022
Giải tám 18
Giải bảy 751
Giải sáu 5650 3192 9340
Giải năm 2595
Giải bốn 94963 96016 50573 82995
12637 75994 37989
Giải ba 58049 02058
Giải nhì 98890
Giải nhất 63843
Đặc biệt 682520
Đầu Đuôi
0
1 6,8
2 0
3 7
4 0,3,9
5 0,1,8
6 3
7 3
8 9
9 0,2,4,5,5
Đầu Đuôi
2,4,5,9 0
5 1
9 2
4,6,7 3
9 4
9,9 5
1 6
3 7
1,5 8
4,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 04-10-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 04-10-2022
Giải tám 59
Giải bảy 013
Giải sáu 2691 0368 0265
Giải năm 6887
Giải bốn 38626 00429 61716 76160
94930 73226 29165
Giải ba 73146 71633
Giải nhì 41666
Giải nhất 51217
Đặc biệt 718393
Đầu Đuôi
0
1 3,6,7
2 6,6,9
3 0,3
4 6
5 9
6 0,5,5,6,8
7
8 7
9 1,3
Đầu Đuôi
3,6 0
9 1
2
1,3,9 3
4
6,6 5
1,2,2,4,6 6
1,8 7
6 8
2,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 27-09-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 27-09-2022
Giải tám 67
Giải bảy 375
Giải sáu 0328 9282 0148
Giải năm 2534
Giải bốn 69458 38927 19578 03197
76339 43274 07530
Giải ba 69540 18668
Giải nhì 23316
Giải nhất 88348
Đặc biệt 430950
Đầu Đuôi
0
1 6
2 7,8
3 0,4,9
4 0,8,8
5 0,8
6 7,8
7 4,5,8
8 2
9 7
Đầu Đuôi
3,4,5 0
1
8 2
3
3,7 4
7 5
1 6
2,6,9 7
2,4,4,5,6,7 8
3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 20-09-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 20-09-2022
Giải tám 06
Giải bảy 829
Giải sáu 5005 6235 8589
Giải năm 7338
Giải bốn 83647 57238 22626 76002
36737 48572 54694
Giải ba 22044 49759
Giải nhì 47956
Giải nhất 14088
Đặc biệt 649428
Đầu Đuôi
0 2,5,6
1
2 6,8,9
3 5,7,8,8
4 4,7
5 6,9
6
7 2
8 8,9
9 4
Đầu Đuôi
0
1
0,7 2
3
4,9 4
0,3 5
0,2,5 6
3,4 7
2,3,3,8 8
2,5,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 13-09-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 13-09-2022
Giải tám 24
Giải bảy 152
Giải sáu 3487 4040 2519
Giải năm 3995
Giải bốn 90871 66667 62708 72187
10867 41782 94116
Giải ba 87961 15471
Giải nhì 54002
Giải nhất 85864
Đặc biệt 545233
Đầu Đuôi
0 2,8
1 6,9
2 4
3 3
4 0
5 2
6 1,4,7,7
7 1,1
8 2,7,7
9 5
Đầu Đuôi
4 0
6,7,7 1
0,5,8 2
3 3
2,6 4
9 5
1 6
6,6,8,8 7
0 8
1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 06-09-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 06-09-2022
Giải tám 45
Giải bảy 860
Giải sáu 4394 1737 3072
Giải năm 9269
Giải bốn 48118 16707 38366 88475
66702 25297 72747
Giải ba 87952 03691
Giải nhì 03064
Giải nhất 26539
Đặc biệt 059830
Đầu Đuôi
0 2,7
1 8
2
3 0,7,9
4 5,7
5 2
6 0,4,6,9
7 2,5
8
9 1,4,7
Đầu Đuôi
3,6 0
9 1
0,5,7 2
3
6,9 4
4,7 5
6 6
0,3,4,9 7
1 8
3,6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 30-08-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 30-08-2022
Giải tám 04
Giải bảy 794
Giải sáu 4919 1775 9642
Giải năm 1639
Giải bốn 53525 67948 47005 72768
21380 74236 85185
Giải ba 30209 12414
Giải nhì 05626
Giải nhất 17540
Đặc biệt 731415
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 4,5,9
2 5,6
3 6,9
4 0,2,8
5
6 8
7 5
8 0,5
9 4
Đầu Đuôi
4,8 0
1
4 2
3
0,1,9 4
0,1,2,7,8 5
2,3 6
7
4,6 8
0,1,3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 23-08-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 23-08-2022
Giải tám 24
Giải bảy 120
Giải sáu 6034 8341 8868
Giải năm 9047
Giải bốn 34408 62056 58152 55000
84933 26890 39191
Giải ba 40585 20219
Giải nhì 85130
Giải nhất 43508
Đặc biệt 473845
Đầu Đuôi
0 0,8,8
1 9
2 0,4
3 0,3,4
4 1,5,7
5 2,6
6 8
7
8 5
9 0,1
Đầu Đuôi
0,2,3,9 0
4,9 1
5 2
3 3
2,3 4
4,8 5
5 6
4 7
0,0,6 8
1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 16-08-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 16-08-2022
Giải tám 88
Giải bảy 677
Giải sáu 4671 0832 3959
Giải năm 4231
Giải bốn 03772 57616 60235 31979
78412 23614 50650
Giải ba 10293 72734
Giải nhì 61965
Giải nhất 60628
Đặc biệt 364570
Đầu Đuôi
0
1 2,4,6
2 8
3 1,2,4,5
4
5 0,9
6 5
7 0,1,2,7,9
8 8
9 3
Đầu Đuôi
5,7 0
3,7 1
1,3,7 2
9 3
1,3 4
3,6 5
1 6
7 7
2,8 8
5,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 09-08-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 09-08-2022
Giải tám 11
Giải bảy 923
Giải sáu 0077 1178 8005
Giải năm 4683
Giải bốn 07593 32508 35223 87145
24985 70719 72940
Giải ba 71696 95924
Giải nhì 09727
Giải nhất 12497
Đặc biệt 848536
Đầu Đuôi
0 5,8
1 1,9
2 3,3,4,7
3 6
4 0,5
5
6
7 7,8
8 3,5
9 3,6,7
Đầu Đuôi
4 0
1 1
2
2,2,8,9 3
2 4
0,4,8 5
3,9 6
2,7,9 7
0,7 8
1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 02-08-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 02-08-2022
Giải tám 01
Giải bảy 239
Giải sáu 5183 3605 5257
Giải năm 7397
Giải bốn 99115 42498 20452 98193
46565 70715 78489
Giải ba 59031 48436
Giải nhì 19684
Giải nhất 26692
Đặc biệt 475792
Đầu Đuôi
0 1,5
1 5,5
2
3 1,6,9
4
5 2,7
6 5
7
8 3,4,9
9 2,2,3,7,8
Đầu Đuôi
0
0,3 1
5,9,9 2
8,9 3
8 4
0,1,1,6 5
3 6
5,9 7
9 8
3,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 26-07-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 26-07-2022
Giải tám 36
Giải bảy 107
Giải sáu 5191 1638 6582
Giải năm 8051
Giải bốn 01546 19479 09156 99185
89587 55407 33692
Giải ba 96491 46435
Giải nhì 00079
Giải nhất 20608
Đặc biệt 064110
Đầu Đuôi
0 7,7,8
1 0
2
3 5,6,8
4 6
5 1,6
6
7 9,9
8 2,5,7
9 1,1,2
Đầu Đuôi
1 0
5,9,9 1
8,9 2
3
4
3,8 5
3,4,5 6
0,0,8 7
0,3 8
7,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 19-07-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 19-07-2022
Giải tám 04
Giải bảy 264
Giải sáu 5119 9075 6534
Giải năm 8752
Giải bốn 24975 67801 73656 48413
01116 33275 46552
Giải ba 17505 03554
Giải nhì 90274
Giải nhất 27421
Đặc biệt 800636
Đầu Đuôi
0 1,4,5
1 3,6,9
2 1
3 4,6
4
5 2,2,4,6
6 4
7 4,5,5,5
8
9
Đầu Đuôi
0
0,2 1
5,5 2
1 3
0,3,5,6,7 4
0,7,7,7 5
1,3,5 6
7
8
1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 12-07-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 12-07-2022
Giải tám 64
Giải bảy 969
Giải sáu 6237 2241 9220
Giải năm 6832
Giải bốn 50054 49314 66156 65070
66628 17958 13797
Giải ba 95230 09355
Giải nhì 65861
Giải nhất 05445
Đặc biệt 222635
Đầu Đuôi
0
1 4
2 0,8
3 0,2,5,7
4 1,5
5 4,5,6,8
6 1,4,9
7 0
8
9 7
Đầu Đuôi
2,3,7 0
4,6 1
3 2
3
1,5,6 4
3,4,5 5
5 6
3,9 7
2,5 8
6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 05-07-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 05-07-2022
Giải tám 67
Giải bảy 553
Giải sáu 5806 6247 6812
Giải năm 3447
Giải bốn 55505 68284 61878 46968
18090 75244 05890
Giải ba 48820 89166
Giải nhì 71072
Giải nhất 83961
Đặc biệt 088061
Đầu Đuôi
0 5,6
1 2
2 0
3
4 4,7,7
5 3
6 1,1,6,7,8
7 2,8
8 4
9 0,0
Đầu Đuôi
2,9,9 0
6,6 1
1,7 2
5 3
4,8 4
0 5
0,6 6
4,4,6 7
6,7 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 28-06-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 28-06-2022
Giải tám 17
Giải bảy 121
Giải sáu 1466 5637 0199
Giải năm 4338
Giải bốn 42922 03641 26831 03016
88273 30975 04908
Giải ba 54408 80489
Giải nhì 00603
Giải nhất 98652
Đặc biệt 705311
Đầu Đuôi
0 3,8,8
1 1,6,7
2 1,2
3 1,7,8
4 1
5 2
6 6
7 3,5
8 9
9 9
Đầu Đuôi
0
1,2,3,4 1
2,5 2
0,7 3
4
7 5
1,6 6
1,3 7
0,0,3 8
8,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 21-06-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 21-06-2022
Giải tám 76
Giải bảy 101
Giải sáu 3988 0138 8411
Giải năm 7899
Giải bốn 02478 88817 78563 35845
02194 09820 20225
Giải ba 91032 06913
Giải nhì 22658
Giải nhất 72642
Đặc biệt 835167
Đầu Đuôi
0 1
1 1,3,7
2 0,5
3 2,8
4 2,5
5 8
6 3,7
7 6,8
8 8
9 4,9
Đầu Đuôi
2 0
0,1 1
3,4 2
1,6 3
9 4
2,4 5
7 6
1,6 7
3,5,7,8 8
9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 14-06-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 14-06-2022
Giải tám 05
Giải bảy 903
Giải sáu 4542 1473 3659
Giải năm 0968
Giải bốn 42403 12921 01738 10414
01956 61661 02723
Giải ba 82896 55714
Giải nhì 25385
Giải nhất 49209
Đặc biệt 229309
Đầu Đuôi
0 3,3,5,9,9
1 4,4
2 1,3
3 8
4 2
5 6,9
6 1,8
7 3
8 5
9 6
Đầu Đuôi
0
2,6 1
4 2
0,0,2,7 3
1,1 4
0,8 5
5,9 6
7
3,6 8
0,0,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 07-06-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 07-06-2022
Giải tám 64
Giải bảy 843
Giải sáu 2795 6638 5232
Giải năm 9265
Giải bốn 06479 31080 07695 50200
78543 59346 75648
Giải ba 75455 70523
Giải nhì 47221
Giải nhất 63665
Đặc biệt 042795
Đầu Đuôi
0 0
1
2 1,3
3 2,8
4 3,3,6,8
5 5
6 4,5,5
7 9
8 0
9 5,5,5
Đầu Đuôi
0,8 0
2 1
3 2
2,4,4 3
6 4
5,6,6,9,9,9 5
4 6
7
3,4 8
7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 31-05-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 31-05-2022
Giải tám 39
Giải bảy 905
Giải sáu 7978 8907 0910
Giải năm 6459
Giải bốn 01515 20066 06795 90011
62054 22942 71068
Giải ba 24251 08172
Giải nhì 72086
Giải nhất 29236
Đặc biệt 206487
Đầu Đuôi
0 5,7
1 0,1,5
2
3 6,9
4 2
5 1,4,9
6 6,8
7 2,8
8 6,7
9 5
Đầu Đuôi
1 0
1,5 1
4,7 2
3
5 4
0,1,9 5
3,6,8 6
0,8 7
6,7 8
3,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 24-05-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 24-05-2022
Giải tám 16
Giải bảy 777
Giải sáu 1152 7294 9338
Giải năm 8090
Giải bốn 53967 66097 52581 59588
06008 37415 12029
Giải ba 42929 41088
Giải nhì 51664
Giải nhất 43679
Đặc biệt 684451
Đầu Đuôi
0 8
1 5,6
2 9,9
3 8
4
5 1,2
6 4,7
7 7,9
8 1,8,8
9 0,4,7
Đầu Đuôi
9 0
5,8 1
5 2
3
6,9 4
1 5
1 6
6,7,9 7
0,3,8,8 8
2,2,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 17-05-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 17-05-2022
Giải tám 74
Giải bảy 046
Giải sáu 2667 9984 2163
Giải năm 7821
Giải bốn 12709 08109 66051 27118
98919 86983 75695
Giải ba 94249 81251
Giải nhì 61440
Giải nhất 96768
Đặc biệt 723666
Đầu Đuôi
0 9,9
1 8,9
2 1
3
4 0,6,9
5 1,1
6 3,6,7,8
7 4
8 3,4
9 5
Đầu Đuôi
4 0
2,5,5 1
2
6,8 3
7,8 4
9 5
4,6 6
6 7
1,6 8
0,0,1,4 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 10-05-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 10-05-2022
Giải tám 39
Giải bảy 425
Giải sáu 0779 4281 9122
Giải năm 1099
Giải bốn 05242 82950 92732 98635
75565 86149 19851
Giải ba 04728 43723
Giải nhì 69090
Giải nhất 45521
Đặc biệt 082306
Đầu Đuôi
0 6
1
2 1,2,3,5,8
3 2,5,9
4 2,9
5 0,1
6 5
7 9
8 1
9 0,9
Đầu Đuôi
5,9 0
2,5,8 1
2,3,4 2
2 3
4
2,3,6 5
0 6
7
2 8
3,4,7,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 03-05-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 03-05-2022
Giải tám 13
Giải bảy 991
Giải sáu 4846 3667 8604
Giải năm 8406
Giải bốn 80870 35159 15465 31705
78885 36110 40825
Giải ba 65543 87581
Giải nhì 12128
Giải nhất 08785
Đặc biệt 374593
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1 0,3
2 5,8
3
4 3,6
5 9
6 5,7
7 0
8 1,5,5
9 1,3
Đầu Đuôi
1,7 0
8,9 1
2
1,4,9 3
0 4
0,2,6,8,8 5
0,4 6
6 7
2 8
5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 12-04-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 12-04-2022
Giải tám 14
Giải bảy 375
Giải sáu 7907 0683 9379
Giải năm 9657
Giải bốn 94620 48498 72898 06736
96902 65011 28699
Giải ba 40011 82986
Giải nhì 16441
Giải nhất 41248
Đặc biệt 511343
Đầu Đuôi
0 2,7
1 1,1,4
2 0
3 6
4 1,3,8
5 7
6
7 5,9
8 3,6
9 8,8,9
Đầu Đuôi
2 0
1,1,4 1
0 2
4,8 3
1 4
7 5
3,8 6
0,5 7
4,9,9 8
7,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 05-04-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 05-04-2022
Giải tám 09
Giải bảy 299
Giải sáu 5747 6119 6910
Giải năm 1739
Giải bốn 24106 22253 35858 76602
65195 41937 13325
Giải ba 59491 55131
Giải nhì 42285
Giải nhất 79242
Đặc biệt 024221
Đầu Đuôi
0 2,6,9
1 0,9
2 1,5
3 1,7,9
4 2,7
5 3,8
6
7
8 5
9 1,5,9
Đầu Đuôi
1 0
2,3,9 1
0,4 2
5 3
4
2,8,9 5
0 6
3,4 7
5 8
0,1,3,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 29-03-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 29-03-2022
Giải tám 89
Giải bảy 694
Giải sáu 8124 5073 8984
Giải năm 6371
Giải bốn 15958 75039 07034 80107
51847 37581 43269
Giải ba 17871 04715
Giải nhì 41044
Giải nhất 62914
Đặc biệt 345763
Đầu Đuôi
0 7
1 4,5
2 4
3 4,9
4 4,7
5 8
6 3,9
7 1,1,3
8 1,4,9
9 4
Đầu Đuôi
0
7,7,8 1
2
6,7 3
1,2,3,4,8,9 4
1 5
6
0,4 7
5 8
3,6,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 22-03-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 22-03-2022
Giải tám 28
Giải bảy 614
Giải sáu 5561 5733 5289
Giải năm 9541
Giải bốn 36586 81997 55883 57246
84415 26642 30908
Giải ba 45529 52513
Giải nhì 45800
Giải nhất 90505
Đặc biệt 694882
Đầu Đuôi
0 0,5,8
1 3,4,5
2 8,9
3 3
4 1,2,6
5
6 1
7
8 2,3,6,9
9 7
Đầu Đuôi
0 0
4,6 1
4,8 2
1,3,8 3
1 4
0,1 5
4,8 6
9 7
0,2 8
2,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 15-03-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 15-03-2022
Giải tám 58
Giải bảy 434
Giải sáu 7016 2584 9951
Giải năm 3794
Giải bốn 67458 72705 50168 25545
89285 95261 38512
Giải ba 61423 59497
Giải nhì 25126
Giải nhất 01565
Đặc biệt 158326
Đầu Đuôi
0 5
1 2,6
2 3,6,6
3 4
4 5
5 1,8,8
6 1,5,8
7
8 4,5
9 4,7
Đầu Đuôi
0
5,6 1
1 2
2 3
3,8,9 4
0,4,6,8 5
1,2,2 6
9 7
5,5,6 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 08-03-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 08-03-2022
Giải tám 02
Giải bảy 046
Giải sáu 0872 7066 0953
Giải năm 0933
Giải bốn 68717 87135 23415 64116
84684 89923 51139
Giải ba 76429 24126
Giải nhì 96922
Giải nhất 65078
Đặc biệt 217241
Đầu Đuôi
0 2
1 5,6,7
2 2,3,6,9
3 3,5,9
4 1,6
5 3
6 6
7 2,8
8 4
9
Đầu Đuôi
0
4 1
0,2,7 2
2,3,5 3
8 4
1,3 5
1,2,4,6 6
1 7
7 8
2,3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 01-03-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 01-03-2022
Giải tám 80
Giải bảy 673
Giải sáu 3885 4272 5672
Giải năm 7862
Giải bốn 89432 01688 28918 66037
21653 80574 38814
Giải ba 85695 91787
Giải nhì 75698
Giải nhất 10084
Đặc biệt 148102
Đầu Đuôi
0 2
1 4,8
2
3 2,7
4
5 3
6 2
7 2,2,3,4
8 0,4,5,7,8
9 5,8
Đầu Đuôi
8 0
1
0,3,6,7,7 2
5,7 3
1,7,8 4
8,9 5
6
3,8 7
1,8,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 22-02-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 22-02-2022
Giải tám 00
Giải bảy 706
Giải sáu 5252 1771 2822
Giải năm 6359
Giải bốn 03088 71972 40858 24268
95455 22536 13511
Giải ba 55181 18806
Giải nhì 75852
Giải nhất 11810
Đặc biệt 704258
Đầu Đuôi
0 0,6,6
1 0,1
2 2
3 6
4
5 2,2,5,8,8,9
6 8
7 1,2
8 1,8
9
Đầu Đuôi
0,1 0
1,7,8 1
2,5,5,7 2
3
4
5 5
0,0,3 6
7
5,5,6,8 8
5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 15-02-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 15-02-2022
Giải tám 29
Giải bảy 354
Giải sáu 8436 0898 2108
Giải năm 8609
Giải bốn 87886 27933 59730 65414
38880 40233 73814
Giải ba 85623 56988
Giải nhì 48360
Giải nhất 56727
Đặc biệt 062262
Đầu Đuôi
0 8,9
1 4,4
2 3,7,9
3 0,3,3,6
4
5 4
6 0,2
7
8 0,6,8
9 8
Đầu Đuôi
3,6,8 0
1
6 2
2,3,3 3
1,1,5 4
5
3,8 6
2 7
0,8,9 8
0,2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 08-02-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 08-02-2022
Giải tám 22
Giải bảy 667
Giải sáu 6987 3143 9712
Giải năm 5809
Giải bốn 19940 85352 73660 06303
61346 47629 95289
Giải ba 14921 05058
Giải nhì 04386
Giải nhất 69193
Đặc biệt 106615
Đầu Đuôi
0 3,9
1 2,5
2 1,2,9
3
4 0,3,6
5 2,8
6 0,7
7
8 6,7,9
9 3
Đầu Đuôi
4,6 0
2 1
1,2,5 2
0,4,9 3
4
1 5
4,8 6
6,8 7
5 8
0,2,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 01-02-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 01-02-2022
Giải tám 45
Giải bảy 908
Giải sáu 7444 6640 9862
Giải năm 9210
Giải bốn 88940 75561 68014 86515
28914 19954 45393
Giải ba 65161 34397
Giải nhì 16042
Giải nhất 02006
Đặc biệt 128141
Đầu Đuôi
0 6,8
1 0,4,4,5
2
3
4 0,0,1,2,4,5
5 4
6 1,1,2
7
8
9 3,7
Đầu Đuôi
1,4,4 0
4,6,6 1
4,6 2
9 3
1,1,4,5 4
1,4 5
0 6
9 7
0 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 25-01-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 25-01-2022
Giải tám 14
Giải bảy 737
Giải sáu 8279 5754 1859
Giải năm 8894
Giải bốn 78780 17383 96036 70642
98964 86150 50132
Giải ba 28476 58378
Giải nhì 81421
Giải nhất 50498
Đặc biệt 646536
Đầu Đuôi
0
1 4
2 1
3 2,6,6,7
4 2
5 0,4,9
6 4
7 6,8,9
8 0,3
9 4,8
Đầu Đuôi
5,8 0
2 1
3,4 2
8 3
1,5,6,9 4
5
3,3,7 6
3 7
7,9 8
5,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 18-01-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 18-01-2022
Giải tám 61
Giải bảy 003
Giải sáu 7103 6611 2255
Giải năm 0623
Giải bốn 50610 53577 07338 52022
49844 49722 47424
Giải ba 71198 09626
Giải nhì 68680
Giải nhất 80347
Đặc biệt 243220
Đầu Đuôi
0 3,3
1 0,1
2 0,2,2,3,4,6
3 8
4 4,7
5 5
6 1
7 7
8 0
9 8
Đầu Đuôi
1,2,8 0
1,6 1
2,2 2
0,0,2 3
2,4 4
5 5
2 6
4,7 7
3,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 11-01-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 11-01-2022
Giải tám 39
Giải bảy 807
Giải sáu 6629 3213 3986
Giải năm 3697
Giải bốn 37660 38387 62072 18771
04032 10823 34547
Giải ba 04178 70816
Giải nhì 24163
Giải nhất 89660
Đặc biệt 806219
Đầu Đuôi
0 7
1 3,6,9
2 3,9
3 2,9
4 7
5
6 0,0,3
7 1,2,8
8 6,7
9 7
Đầu Đuôi
6,6 0
7 1
3,7 2
1,2,6 3
4
5
1,8 6
0,4,8,9 7
7 8
1,2,3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 04-01-2022

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 04-01-2022
Giải tám 63
Giải bảy 904
Giải sáu 3546 5090 7591
Giải năm 9152
Giải bốn 62062 81577 69785 37380
21367 17514 58836
Giải ba 01074 14746
Giải nhì 58692
Giải nhất 70390
Đặc biệt 027560
Đầu Đuôi
0 4
1 4
2
3 6
4 6,6
5 2
6 0,2,3,7
7 4,7
8 0,5
9 0,0,1,2
Đầu Đuôi
6,8,9,9 0
9 1
5,6,9 2
6 3
0,1,7 4
8 5
3,4,4 6
6,7 7
8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 28-12-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 28-12-2021
Giải tám 10
Giải bảy 735
Giải sáu 0792 4255 2100
Giải năm 1079
Giải bốn 07666 49915 55598 43115
11625 14912 92708
Giải ba 34607 04125
Giải nhì 90474
Giải nhất 32792
Đặc biệt 263945
Đầu Đuôi
0 0,7,8
1 0,2,5,5
2 5,5
3 5
4 5
5 5
6 6
7 4,9
8
9 2,2,8
Đầu Đuôi
0,1 0
1
1,9,9 2
3
7 4
1,1,2,2,3,4,5 5
6 6
0 7
0,9 8
7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 21-12-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 21-12-2021
Giải tám 34
Giải bảy 356
Giải sáu 7564 8745 2284
Giải năm 9738
Giải bốn 51660 83581 40617 37530
85680 36830 07976
Giải ba 79036 46441
Giải nhì 04952
Giải nhất 39809
Đặc biệt 925537
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2
3 0,0,4,6,7,8
4 1,5
5 2,6
6 0,4
7 6
8 0,1,4
9
Đầu Đuôi
3,3,6,8 0
4,8 1
5 2
3
3,6,8 4
4 5
3,5,7 6
1,3 7
3 8
0 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 14-12-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 14-12-2021
Giải tám 89
Giải bảy 382
Giải sáu 1972 7580 5988
Giải năm 3681
Giải bốn 72171 56443 16651 54585
81237 21885 26464
Giải ba 82157 29691
Giải nhì 54179
Giải nhất 56654
Đặc biệt 928796
Đầu Đuôi
0
1
2
3 7
4 3
5 1,4,7
6 4
7 1,2,9
8 0,1,2,5,5,8,9
9 1,6
Đầu Đuôi
8 0
5,7,8,9 1
7,8 2
4 3
5,6 4
8,8 5
9 6
3,5 7
8 8
7,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 07-12-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 07-12-2021
Giải tám 43
Giải bảy 802
Giải sáu 6977 6537 7190
Giải năm 0886
Giải bốn 72598 69284 40148 08419
45922 01426 19759
Giải ba 10087 51102
Giải nhì 37243
Giải nhất 68180
Đặc biệt 936736
Đầu Đuôi
0 2,2
1 9
2 2,6
3 6,7
4 3,3,8
5 9
6
7 7
8 0,4,6,7
9 0,8
Đầu Đuôi
8,9 0
1
0,0,2 2
4,4 3
8 4
5
2,3,8 6
3,7,8 7
4,9 8
1,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 30-11-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 30-11-2021
Giải tám 98
Giải bảy 916
Giải sáu 6665 1436 0140
Giải năm 6658
Giải bốn 35825 16124 30830 12202
82235 60474 21825
Giải ba 22624 61251
Giải nhì 09605
Giải nhất 29021
Đặc biệt 354545
Đầu Đuôi
0 2,5
1 6
2 1,4,4,5,5
3 0,5,6
4 0,5
5 1,8
6 5
7 4
8
9 8
Đầu Đuôi
3,4 0
2,5 1
0 2
3
2,2,7 4
0,2,2,3,4,6 5
1,3 6
7
5,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 23-11-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 23-11-2021
Giải tám 11
Giải bảy 700
Giải sáu 6074 2839 0949
Giải năm 2989
Giải bốn 72355 30445 12673 49392
08076 74321 27005
Giải ba 88645 71041
Giải nhì 62489
Giải nhất 25064
Đặc biệt 024576
Đầu Đuôi
0 0,5
1 1
2 1
3 9
4 1,5,5,9
5 5
6 4
7 3,4,6,6
8 9,9
9 2
Đầu Đuôi
0 0
1,2,4 1
9 2
7 3
6,7 4
0,4,4,5 5
7,7 6
7
8
3,4,8,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 16-11-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 16-11-2021
Giải tám 87
Giải bảy 732
Giải sáu 0991 9417 3131
Giải năm 8738
Giải bốn 04446 90083 49146 76760
38635 01622 86593
Giải ba 04602 14972
Giải nhì 94606
Giải nhất 37261
Đặc biệt 875415
Đầu Đuôi
0 2,6
1 5,7
2 2
3 1,2,5,8
4 6,6
5
6 0,1
7 2
8 3,7
9 1,3
Đầu Đuôi
6 0
3,6,9 1
0,2,3,7 2
8,9 3
4
1,3 5
0,4,4 6
1,8 7
3 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 09-11-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 09-11-2021
Giải tám 13
Giải bảy 907
Giải sáu 8377 6845 8052
Giải năm 3007
Giải bốn 71997 90517 53811 70764
64813 74002 90695
Giải ba 24804 91196
Giải nhì 11451
Giải nhất 06217
Đặc biệt 790684
Đầu Đuôi
0 2,4,7,7
1 1,3,3,7,7
2
3
4 5
5 1,2
6 4
7 7
8 4
9 5,6,7
Đầu Đuôi
0
1,5 1
0,5 2
1,1 3
0,6,8 4
4,9 5
9 6
0,0,1,1,7,9 7
8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 02-11-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 02-11-2021
Giải tám 69
Giải bảy 709
Giải sáu 8686 1630 7853
Giải năm 5094
Giải bốn 66622 90680 99750 86189
76854 53107 26874
Giải ba 19408 87448
Giải nhì 27509
Giải nhất 09490
Đặc biệt 829259
Đầu Đuôi
0 7,8,9,9
1
2 2
3 0
4 8
5 0,3,4,9
6 9
7 4
8 0,6,9
9 0,4
Đầu Đuôi
3,5,8,9 0
1
2 2
5 3
5,7,9 4
5
8 6
0 7
0,4 8
0,0,5,6,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 26-10-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 26-10-2021
Giải tám 45
Giải bảy 885
Giải sáu 0599 6299 0213
Giải năm 5645
Giải bốn 66846 31325 27660 54286
65540 76052 70265
Giải ba 23110 89762
Giải nhì 65439
Giải nhất 98290
Đặc biệt 590295
Đầu Đuôi
0
1 0,3
2 5
3 9
4 0,5,5,6
5 2
6 0,2,5
7
8 5,6
9 0,5,9,9
Đầu Đuôi
1,4,6,9 0
1
5,6 2
1 3
4
2,4,4,6,8,9 5
4,8 6
7
8
3,9,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 06-07-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 06-07-2021
Giải tám 79
Giải bảy 084
Giải sáu 0793 4645 7503
Giải năm 1856
Giải bốn 40891 75323 48087 51427
15181 02769 37630
Giải ba 73657 40280
Giải nhì 79040
Giải nhất 06205
Đặc biệt 490318
Đầu Đuôi
0 3,5
1 8
2 3,7
3 0
4 0,5
5 6,7
6 9
7 9
8 0,1,4,7
9 1,3
Đầu Đuôi
3,4,8 0
8,9 1
2
0,2,9 3
8 4
0,4 5
5 6
2,5,8 7
1 8
6,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 29-06-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 29-06-2021
Giải tám 49
Giải bảy 741
Giải sáu 5396 2381 9956
Giải năm 4342
Giải bốn 44978 01070 97047 05159
68735 28541 04711
Giải ba 11608 37431
Giải nhì 05047
Giải nhất 08136
Đặc biệt 037839
Đầu Đuôi
0 8
1 1
2
3 1,5,6,9
4 1,1,2,7,7,9
5 6,9
6
7 0,8
8 1
9 6
Đầu Đuôi
7 0
1,3,4,4,8 1
4 2
3
4
3 5
3,5,9 6
4,4 7
0,7 8
3,4,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 22-06-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 22-06-2021
Giải tám 69
Giải bảy 506
Giải sáu 7478 1240 1754
Giải năm 6165
Giải bốn 18287 07599 75646 69302
70885 45186 83358
Giải ba 94485 95374
Giải nhì 85460
Giải nhất 68681
Đặc biệt 178212
Đầu Đuôi
0 2,6
1 2
2
3
4 0,6
5 4,8
6 0,5,9
7 4,8
8 1,5,5,6,7
9 9
Đầu Đuôi
4,6 0
8 1
0,1 2
3
5,7 4
6,8,8 5
0,4,8 6
8 7
5,7 8
6,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 15-06-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 15-06-2021
Giải tám 01
Giải bảy 011
Giải sáu 4980 1278 8479
Giải năm 3976
Giải bốn 66596 40935 08087 78297
65394 46954 77915
Giải ba 90068 58912
Giải nhì 31459
Giải nhất 51778
Đặc biệt 010739
Đầu Đuôi
0 1
1 1,2,5
2
3 5,9
4
5 4,9
6 8
7 6,8,8,9
8 0,7
9 4,6,7
Đầu Đuôi
8 0
0,1 1
1 2
3
5,9 4
1,3 5
7,9 6
8,9 7
6,7,7 8
3,5,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 08-06-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 08-06-2021
Giải tám 15
Giải bảy 709
Giải sáu 6239 0210 4500
Giải năm 2152
Giải bốn 43200 25744 58629 17305
83103 55691 65082
Giải ba 87984 61540
Giải nhì 51294
Giải nhất 21367
Đặc biệt 610676
Đầu Đuôi
0 0,0,3,5,9
1 0,5
2 9
3 9
4 0,4
5 2
6 7
7 6
8 2,4
9 1,4
Đầu Đuôi
0,0,1,4 0
9 1
5,8 2
0 3
4,8,9 4
0,1 5
7 6
6 7
8
0,2,3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 01-06-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 01-06-2021
Giải tám 11
Giải bảy 596
Giải sáu 7089 5688 4982
Giải năm 7323
Giải bốn 35238 39685 71925 19862
13013 46634 77341
Giải ba 05251 28173
Giải nhì 08881
Giải nhất 80815
Đặc biệt 064945
Đầu Đuôi
0
1 1,3,5
2 3,5
3 4,8
4 1,5
5 1
6 2
7 3
8 1,2,5,8,9
9 6
Đầu Đuôi
0
1,4,5,8 1
6,8 2
1,2,7 3
3 4
1,2,4,8 5
9 6
7
3,8 8
8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 25-05-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 25-05-2021
Giải tám 10
Giải bảy 864
Giải sáu 2298 0062 9842
Giải năm 8230
Giải bốn 29549 80067 12747 72459
49611 66234 15413
Giải ba 85966 74495
Giải nhì 09211
Giải nhất 55699
Đặc biệt 963696
Đầu Đuôi
0
1 0,1,1,3
2
3 0,4
4 2,7,9
5 9
6 2,4,6,7
7
8
9 5,6,8,9
Đầu Đuôi
1,3 0
1,1 1
4,6 2
1 3
3,6 4
9 5
6,9 6
4,6 7
9 8
4,5,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 18-05-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 18-05-2021
Giải tám 56
Giải bảy 566
Giải sáu 6631 6747 4225
Giải năm 0073
Giải bốn 42978 30391 96360 20119
27285 84520 23810
Giải ba 50514 13360
Giải nhì 14896
Giải nhất 28229
Đặc biệt 741762
Đầu Đuôi
0
1 0,4,9
2 0,5,9
3 1
4 7
5 6
6 0,0,2,6
7 3,8
8 5
9 1,6
Đầu Đuôi
1,2,6,6 0
3,9 1
6 2
7 3
1 4
2,8 5
5,6,9 6
4 7
7 8
1,2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 11-05-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 11-05-2021
Giải tám 10
Giải bảy 089
Giải sáu 1013 6294 3173
Giải năm 6582
Giải bốn 43332 02557 44485 43273
42440 87027 01509
Giải ba 20488 11047
Giải nhì 56841
Giải nhất 08478
Đặc biệt 412906
Đầu Đuôi
0 6,9
1 0,3
2 7
3 2
4 0,1,7
5 7
6
7 3,3,8
8 2,5,8,9
9 4
Đầu Đuôi
1,4 0
4 1
3,8 2
1,7,7 3
9 4
8 5
0 6
2,4,5 7
7,8 8
0,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 04-05-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 04-05-2021
Giải tám 13
Giải bảy 242
Giải sáu 3150 6496 8281
Giải năm 0603
Giải bốn 46146 50149 80435 81985
60710 24672 72791
Giải ba 25335 35183
Giải nhì 34961
Giải nhất 54268
Đặc biệt 103313
Đầu Đuôi
0 3
1 0,3,3
2
3 5,5
4 2,6,9
5 0
6 1,8
7 2
8 1,3,5
9 1,6
Đầu Đuôi
1,5 0
6,8,9 1
4,7 2
0,1,1,8 3
4
3,3,8 5
4,9 6
7
6 8
4 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 27-04-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 27-04-2021
Giải tám 63
Giải bảy 400
Giải sáu 4300 0207 2688
Giải năm 6112
Giải bốn 08622 24378 37551 60997
09849 61082 97771
Giải ba 11478 91281
Giải nhì 85341
Giải nhất 49495
Đặc biệt 322012
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1 2,2
2 2
3
4 1,9
5 1
6 3
7 1,8,8
8 1,2,8
9 5,7
Đầu Đuôi
0,0 0
4,5,7,8 1
1,1,2,8 2
6 3
4
9 5
6
0,9 7
7,7,8 8
4 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 20-04-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 20-04-2021
Giải tám 12
Giải bảy 314
Giải sáu 6079 2205 6847
Giải năm 6877
Giải bốn 45653 44399 89992 56815
18220 56355 78896
Giải ba 10620 65719
Giải nhì 37580
Giải nhất 97250
Đặc biệt 532071
Đầu Đuôi
0 5
1 2,4,5,9
2 0,0
3
4 7
5 0,3,5
6
7 1,7,9
8 0
9 2,6,9
Đầu Đuôi
2,2,5,8 0
7 1
1,9 2
5 3
1 4
0,1,5 5
9 6
4,7 7
8
1,7,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 13-04-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 13-04-2021
Giải tám 55
Giải bảy 881
Giải sáu 3398 2588 0970
Giải năm 9476
Giải bốn 41829 03215 66885 55303
21084 86644 29406
Giải ba 43567 06916
Giải nhì 54451
Giải nhất 47198
Đặc biệt 803888
Đầu Đuôi
0 3,6
1 5,6
2 9
3
4 4
5 1,5
6 7
7 0,6
8 1,4,5,8,8
9 8,8
Đầu Đuôi
7 0
5,8 1
2
0 3
4,8 4
1,5,8 5
0,1,7 6
6 7
8,8,9,9 8
2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 06-04-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 06-04-2021
Giải tám 16
Giải bảy 472
Giải sáu 3868 6945 0666
Giải năm 4376
Giải bốn 50107 88724 06666 65997
81131 14394 14587
Giải ba 74819 95969
Giải nhì 50591
Giải nhất 95877
Đặc biệt 315576
Đầu Đuôi
0 7
1 6,9
2 4
3 1
4 5
5
6 6,6,8,9
7 2,6,6,7
8 7
9 1,4,7
Đầu Đuôi
0
3,9 1
7 2
3
2,9 4
4 5
1,6,6,7,7 6
0,7,8,9 7
6 8
1,6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 30-03-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 30-03-2021
Giải tám 26
Giải bảy 120
Giải sáu 1494 5562 1395
Giải năm 2122
Giải bốn 19992 52611 43545 26372
68408 89751 56775
Giải ba 41086 56452
Giải nhì 70905
Giải nhất 98170
Đặc biệt 489166
Đầu Đuôi
0 5,8
1 1
2 0,2,6
3
4 5
5 1,2
6 2,6
7 0,2,5
8 6
9 2,4,5
Đầu Đuôi
2,7 0
1,5 1
2,5,6,7,9 2
3
9 4
0,4,7,9 5
2,6,8 6
7
0 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 23-03-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 23-03-2021
Giải tám 53
Giải bảy 781
Giải sáu 0066 3913 0484
Giải năm 4543
Giải bốn 68843 48809 85909 60729
10245 59140 94731
Giải ba 44034 60493
Giải nhì 19609
Giải nhất 15366
Đặc biệt 924303
Đầu Đuôi
0 3,9,9,9
1 3
2 9
3 1,4
4 0,3,3,5
5 3
6 6,6
7
8 1,4
9 3
Đầu Đuôi
4 0
3,8 1
2
0,1,4,4,5,9 3
3,8 4
4 5
6,6 6
7
8
0,0,0,2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 16-03-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 16-03-2021
Giải tám 60
Giải bảy 975
Giải sáu 2257 8418 7736
Giải năm 2424
Giải bốn 65760 97131 98398 91671
41479 06487 95433
Giải ba 41286 21898
Giải nhì 11420
Giải nhất 58934
Đặc biệt 888744
Đầu Đuôi
0
1 8
2 0,4
3 1,3,4,6
4 4
5 7
6 0,0
7 1,5,9
8 6,7
9 8,8
Đầu Đuôi
2,6,6 0
3,7 1
2
3 3
2,3,4 4
7 5
3,8 6
5,8 7
1,9,9 8
7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 09-03-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 09-03-2021
Giải tám 33
Giải bảy 380
Giải sáu 7208 2576 9475
Giải năm 4642
Giải bốn 30693 89933 19148 01765
81988 40637 46776
Giải ba 52623 46244
Giải nhì 58676
Giải nhất 71263
Đặc biệt 491426
Đầu Đuôi
0 8
1
2 3,6
3 3,3,7
4 2,4,8
5
6 3,5
7 5,6,6,6
8 0,8
9 3
Đầu Đuôi
8 0
1
4 2
2,3,3,6,9 3
4 4
6,7 5
2,7,7,7 6
3 7
0,4,8 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 02-03-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 02-03-2021
Giải tám 93
Giải bảy 727
Giải sáu 2596 9281 2328
Giải năm 8650
Giải bốn 26303 01398 94854 61166
15154 75704 59098
Giải ba 04645 86346
Giải nhì 81467
Giải nhất 63027
Đặc biệt 807364
Đầu Đuôi
0 3,4
1
2 7,7,8
3
4 5,6
5 0,4,4
6 4,6,7
7
8 1
9 3,6,8,8
Đầu Đuôi
5 0
8 1
2
0,9 3
0,5,5,6 4
4 5
4,6,9 6
2,2,6 7
2,9,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 23-02-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 23-02-2021
Giải tám 40
Giải bảy 008
Giải sáu 1977 7501 9508
Giải năm 2567
Giải bốn 41990 74837 53496 63205
43847 19160 36575
Giải ba 71834 87736
Giải nhì 10429
Giải nhất 12718
Đặc biệt 549942
Đầu Đuôi
0 1,5,8,8
1 8
2 9
3 4,6,7
4 0,2,7
5
6 0,7
7 5,7
8
9 0,6
Đầu Đuôi
4,6,9 0
0 1
4 2
3
3 4
0,7 5
3,9 6
3,4,6,7 7
0,0,1 8
2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 16-02-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 16-02-2021
Giải tám 88
Giải bảy 041
Giải sáu 8852 9262 7016
Giải năm 4467
Giải bốn 29271 35548 88592 36782
47481 78982 07384
Giải ba 63093 66693
Giải nhì 78078
Giải nhất 91924
Đặc biệt 110501
Đầu Đuôi
0 1
1 6
2 4
3
4 1,8
5 2
6 2,7
7 1,8
8 1,2,2,4,8
9 2,3,3
Đầu Đuôi
0
0,4,7,8 1
5,6,8,8,9 2
9,9 3
2,8 4
5
1 6
6 7
4,7,8 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 09-02-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 09-02-2021
Giải tám 00
Giải bảy 262
Giải sáu 6779 2295 4053
Giải năm 0251
Giải bốn 63645 36063 04207 88269
43189 27867 85983
Giải ba 78810 92937
Giải nhì 43152
Giải nhất 05853
Đặc biệt 481433
Đầu Đuôi
0 0,7
1 0
2
3 3,7
4 5
5 1,2,3,3
6 2,3,7,9
7 9
8 3,9
9 5
Đầu Đuôi
0,1 0
5 1
5,6 2
3,5,5,6,8 3
4
4,9 5
6
0,3,6 7
8
6,7,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 02-02-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 02-02-2021
Giải tám 38
Giải bảy 096
Giải sáu 1328 2454 0048
Giải năm 6376
Giải bốn 17533 97985 78038 98305
33425 66056 84868
Giải ba 12393 78982
Giải nhì 27427
Giải nhất 97161
Đặc biệt 986058
Đầu Đuôi
0 5
1
2 5,7,8
3 3,8,8
4 8
5 4,6,8
6 1,8
7 6
8 2,5
9 3,6
Đầu Đuôi
0
6 1
8 2
3,9 3
5 4
0,2,8 5
5,7,9 6
2 7
2,3,3,4,5,6 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 26-01-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 26-01-2021
Giải tám 85
Giải bảy 627
Giải sáu 7157 8144 1004
Giải năm 6145
Giải bốn 80206 64193 25279 18866
55893 70897 07303
Giải ba 88170 00028
Giải nhì 86559
Giải nhất 06029
Đặc biệt 933407
Đầu Đuôi
0 3,4,6,7
1
2 7,8,9
3
4 4,5
5 7,9
6 6
7 0,9
8 5
9 3,3,7
Đầu Đuôi
7 0
1
2
0,9,9 3
0,4 4
4,8 5
0,6 6
0,2,5,9 7
2 8
2,5,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 19-01-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 19-01-2021
Giải tám 60
Giải bảy 165
Giải sáu 8796 8479 1760
Giải năm 4487
Giải bốn 59512 13344 60274 26690
63121 60556 95505
Giải ba 55940 88457
Giải nhì 99453
Giải nhất 35596
Đặc biệt 632615
Đầu Đuôi
0 5
1 2,5
2 1
3
4 0,4
5 3,6,7
6 0,0,5
7 4,9
8 7
9 0,6,6
Đầu Đuôi
4,6,6,9 0
2 1
1 2
5 3
4,7 4
0,1,6 5
5,9,9 6
5,8 7
8
7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 12-01-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 12-01-2021
Giải tám 51
Giải bảy 641
Giải sáu 2418 2737 1955
Giải năm 1637
Giải bốn 14162 98020 98273 83246
06886 88386 60098
Giải ba 20946 60205
Giải nhì 83395
Giải nhất 27038
Đặc biệt 425219
Đầu Đuôi
0 5
1 8,9
2 0
3 7,7,8
4 1,6,6
5 1,5
6 2
7 3
8 6,6
9 5,8
Đầu Đuôi
2 0
4,5 1
6 2
7 3
4
0,5,9 5
4,4,8,8 6
3,3 7
1,3,9 8
1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 05-01-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 05-01-2021
Giải tám 19
Giải bảy 020
Giải sáu 7165 3861 7475
Giải năm 8419
Giải bốn 52084 69548 72771 76856
70775 94947 97350
Giải ba 16515 76865
Giải nhì 37914
Giải nhất 53981
Đặc biệt 279913
Đầu Đuôi
0
1 3,4,5,9,9
2 0
3
4 7,8
5 0,6
6 1,5,5
7 1,5,5
8 1,4
9
Đầu Đuôi
2,5 0
6,7,8 1
2
1 3
1,8 4
1,6,6,7,7 5
5 6
4 7
4 8
1,1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 29-12-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 29-12-2020
Giải tám 41
Giải bảy 082
Giải sáu 9866 4600 9091
Giải năm 5485
Giải bốn 84415 77818 40649 41024
50582 73601 27142
Giải ba 65025 08053
Giải nhì 72985
Giải nhất 17546
Đặc biệt 703033
Đầu Đuôi
0 0,1
1 5,8
2 4,5
3 3
4 1,2,6,9
5 3
6 6
7
8 2,2,5,5
9 1
Đầu Đuôi
0 0
0,4,9 1
4,8,8 2
3,5 3
2 4
1,2,8,8 5
4,6 6
7
1 8
4 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 22-12-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 22-12-2020
Giải tám 16
Giải bảy 061
Giải sáu 0704 9550 9751
Giải năm 9432
Giải bốn 47003 56749 43115 88649
33515 45557 70573
Giải ba 42719 61896
Giải nhì 88105
Giải nhất 30257
Đặc biệt 746403
Đầu Đuôi
0 3,3,4,5
1 5,5,6,9
2
3 2
4 9,9
5 0,1,7,7
6 1
7 3
8
9 6
Đầu Đuôi
5 0
5,6 1
3 2
0,0,7 3
0 4
0,1,1 5
1,9 6
5,5 7
8
1,4,4 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 15-12-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 15-12-2020
Giải tám 99
Giải bảy 839
Giải sáu 2254 6621 5549
Giải năm 7897
Giải bốn 66029 55919 31160 74601
87088 19708 50214
Giải ba 19243 82890
Giải nhì 08171
Giải nhất 30330
Đặc biệt 235710
Đầu Đuôi
0 1,8
1 0,4,9
2 1,9
3 0,9
4 3,9
5 4
6 0
7 1
8 8
9 0,7,9
Đầu Đuôi
1,3,6,9 0
0,2,7 1
2
4 3
1,5 4
5
6
9 7
0,8 8
1,2,3,4,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 08-12-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 08-12-2020
Giải tám 64
Giải bảy 095
Giải sáu 3136 0073 8376
Giải năm 0538
Giải bốn 92578 60019 88451 58756
51140 71427 88959
Giải ba 71893 62018
Giải nhì 20847
Giải nhất 49844
Đặc biệt 264629
Đầu Đuôi
0
1 8,9
2 7,9
3 6,8
4 0,4,7
5 1,6,9
6 4
7 3,6,8
8
9 3,5
Đầu Đuôi
4 0
5 1
2
7,9 3
4,6 4
9 5
3,5,7 6
2,4 7
1,3,7 8
1,2,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 01-12-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 01-12-2020
Giải tám 12
Giải bảy 370
Giải sáu 4229 0206 6045
Giải năm 7161
Giải bốn 44710 05463 61070 78803
98400 50672 34474
Giải ba 65080 58309
Giải nhì 39991
Giải nhất 05698
Đặc biệt 357945
Đầu Đuôi
0 0,3,6,9
1 0,2
2 9
3
4 5,5
5
6 1,3
7 0,0,2,4
8 0
9 1,8
Đầu Đuôi
0,1,7,7,8 0
6,9 1
1,7 2
0,6 3
7 4
4,4 5
0 6
7
9 8
0,2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 24-11-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 24-11-2020
Giải tám 31
Giải bảy 818
Giải sáu 4777 3086 8394
Giải năm 3704
Giải bốn 95235 89252 58029 07266
04871 01435 84493
Giải ba 66408 22826
Giải nhì 04233
Giải nhất 22376
Đặc biệt 898698
Đầu Đuôi
0 4,8
1 8
2 6,9
3 1,3,5,5
4
5 2
6 6
7 1,6,7
8 6
9 3,4,8
Đầu Đuôi
0
3,7 1
5 2
3,9 3
0,9 4
3,3 5
2,6,7,8 6
7 7
0,1,9 8
2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 17-11-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 17-11-2020
Giải tám 80
Giải bảy 435
Giải sáu 6532 6937 9607
Giải năm 2422
Giải bốn 00999 53963 00717 97876
00938 50303 98428
Giải ba 58791 26370
Giải nhì 11905
Giải nhất 92550
Đặc biệt 732262
Đầu Đuôi
0 3,5,7
1 7
2 2,8
3 2,5,7,8
4
5 0
6 2,3
7 0,6
8 0
9 1,9
Đầu Đuôi
5,7,8 0
9 1
2,3,6 2
0,6 3
4
0,3 5
7 6
0,1,3 7
2,3 8
9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 10-11-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 10-11-2020
Giải tám 87
Giải bảy 433
Giải sáu 5861 8533 4770
Giải năm 4703
Giải bốn 61788 37555 99541 35898
45587 62222 17208
Giải ba 48530 53235
Giải nhì 99751
Giải nhất 86911
Đặc biệt 387093
Đầu Đuôi
0 3,8
1 1
2 2
3 0,3,3,5
4 1
5 1,5
6 1
7 0
8 7,7,8
9 3,8
Đầu Đuôi
3,7 0
1,4,5,6 1
2 2
0,3,3,9 3
4
3,5 5
6
8,8 7
0,8,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 03-11-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 03-11-2020
Giải tám 84
Giải bảy 421
Giải sáu 1066 3747 9650
Giải năm 6407
Giải bốn 86918 98767 25912 77600
32334 97743 81608
Giải ba 55568 84384
Giải nhì 40517
Giải nhất 35440
Đặc biệt 865814
Đầu Đuôi
0 0,7,8
1 2,4,7,8
2 1
3 4
4 0,3,7
5 0
6 6,7,8
7
8 4,4
9
Đầu Đuôi
0,4,5 0
2 1
1 2
4 3
1,3,8,8 4
5
6 6
0,1,4,6 7
0,1,6 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 27-10-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 27-10-2020
Giải tám 45
Giải bảy 741
Giải sáu 8023 5624 6676
Giải năm 3719
Giải bốn 02969 57521 14640 24458
95740 48999 49783
Giải ba 79449 30288
Giải nhì 64829
Giải nhất 57874
Đặc biệt 928537
Đầu Đuôi
0
1 9
2 1,3,4,9
3 7
4 0,0,1,5,9
5 8
6 9
7 4,6
8 3,8
9 9
Đầu Đuôi
4,4 0
2,4 1
2
2,8 3
2,7 4
4 5
7 6
3 7
5,8 8
1,2,4,6,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 20-10-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 20-10-2020
Giải tám 90
Giải bảy 135
Giải sáu 6351 1958 3829
Giải năm 3620
Giải bốn 49331 21564 31470 43822
18877 11938 52798
Giải ba 46372 92736
Giải nhì 56261
Giải nhất 52776
Đặc biệt 685108
Đầu Đuôi
0 8
1
2 0,2,9
3 1,5,6,8
4
5 1,8
6 1,4
7 0,2,6,7
8
9 0,8
Đầu Đuôi
2,7,9 0
3,5,6 1
2,7 2
3
6 4
3 5
3,7 6
7 7
0,3,5,9 8
2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 13-10-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 13-10-2020
Giải tám 50
Giải bảy 766
Giải sáu 9187 4858 9072
Giải năm 7737
Giải bốn 50134 90628 11769 72913
39830 59054 89050
Giải ba 02899 67441
Giải nhì 81935
Giải nhất 27712
Đặc biệt 588694
Đầu Đuôi
0
1 2,3
2 8
3 0,4,5,7
4 1
5 0,0,4,8
6 6,9
7 2
8 7
9 4,9
Đầu Đuôi
3,5,5 0
4 1
1,7 2
1 3
3,5,9 4
3 5
6 6
3,8 7
2,5 8
6,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 06-10-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 06-10-2020
Giải tám 71
Giải bảy 747
Giải sáu 1671 0092 4268
Giải năm 5133
Giải bốn 00831 68031 85744 48439
91259 10176 14202
Giải ba 08187 25827
Giải nhì 97574
Giải nhất 27587
Đặc biệt 806768
Đầu Đuôi
0 2
1
2 7
3 1,1,3,9
4 4,7
5 9
6 8,8
7 1,1,4,6
8 7,7
9 2
Đầu Đuôi
0
3,3,7,7 1
0,9 2
3 3
4,7 4
5
7 6
2,4,8,8 7
6,6 8
3,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 29-09-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 29-09-2020
Giải tám 55
Giải bảy 877
Giải sáu 9182 8525 6333
Giải năm 7126
Giải bốn 72455 50785 41171 67582
11761 06324 14563
Giải ba 11777 12224
Giải nhì 15512
Giải nhất 27534
Đặc biệt 998874
Đầu Đuôi
0
1 2
2 4,4,5,6
3 3,4
4
5 5,5
6 1,3
7 1,4,7,7
8 2,2,5
9
Đầu Đuôi
0
6,7 1
1,8,8 2
3,6 3
2,2,3,7 4
2,5,5,8 5
2 6
7,7 7
8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 22-09-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 22-09-2020
Giải tám 33
Giải bảy 567
Giải sáu 3889 3456 8470
Giải năm 4540
Giải bốn 60439 22099 09279 50222
76588 77068 05602
Giải ba 71315 81381
Giải nhì 65129
Giải nhất 37723
Đặc biệt 389657
Đầu Đuôi
0 2
1 5
2 2,3,9
3 3,9
4 0
5 6,7
6 7,8
7 0,9
8 1,8,9
9 9
Đầu Đuôi
4,7 0
8 1
0,2 2
2,3 3
4
1 5
5 6
5,6 7
6,8 8
2,3,7,8,9 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua