Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 28-01-2023

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 28-01-2023
Giải tám 63
Giải bảy 142
Giải sáu 8597 7118 7387
Giải năm 7449
Giải bốn 06041 50825 73444 83610
84997 09764 46958
Giải ba 85811 51333
Giải nhì 69919
Giải nhất 62064
Đặc biệt 655931
Đầu Đuôi
0
1 0,1,8,9
2 5
3 1,3
4 1,2,4,9
5 8
6 3,4,4
7
8 7
9 7,7
Đầu Đuôi
1 0
1,3,4 1
4 2
3,6 3
4,6,6 4
2 5
6
8,9,9 7
1,5 8
1,4 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 21-01-2023

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 21-01-2023
Giải tám 65
Giải bảy 265
Giải sáu 0675 4165 3390
Giải năm 8380
Giải bốn 85086 63475 23954 53026
80457 73330 23547
Giải ba 44117 47904
Giải nhì 81404
Giải nhất 40662
Đặc biệt 441074
Đầu Đuôi
0 4,4
1 7
2 6
3 0
4 7
5 4,7
6 2,5,5,5
7 4,5,5
8 0,6
9 0
Đầu Đuôi
3,8,9 0
1
6 2
3
0,0,5,7 4
6,6,6,7,7 5
2,8 6
1,4,5 7
8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 14-01-2023

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 14-01-2023
Giải tám 76
Giải bảy 707
Giải sáu 8482 9910 1795
Giải năm 4546
Giải bốn 48418 54605 01660 00155
70981 20698 56270
Giải ba 37812 32454
Giải nhì 94551
Giải nhất 93320
Đặc biệt 061362
Đầu Đuôi
0 5,7
1 0,2,8
2 0
3
4 6
5 1,4,5
6 0,2
7 0,6
8 1,2
9 5,8
Đầu Đuôi
1,2,6,7 0
5,8 1
1,6,8 2
3
5 4
0,5,9 5
4,7 6
0 7
1,9 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 07-01-2023

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 07-01-2023
Giải tám 76
Giải bảy 010
Giải sáu 7130 8788 8842
Giải năm 8438
Giải bốn 09166 09152 46984 00016
05189 17598 51570
Giải ba 02453 22936
Giải nhì 53834
Giải nhất 37735
Đặc biệt 786826
Đầu Đuôi
0
1 0,6
2 6
3 0,4,5,6,8
4 2
5 2,3
6 6
7 0,6
8 4,8,9
9 8
Đầu Đuôi
1,3,7 0
1
4,5 2
5 3
3,8 4
3 5
1,2,3,6,7 6
7
3,8,9 8
8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 31-12-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 31-12-2022
Giải tám 56
Giải bảy 157
Giải sáu 4170 3797 0933
Giải năm 0327
Giải bốn 77500 52255 23766 69381
84973 29315 27578
Giải ba 49803 41740
Giải nhì 68090
Giải nhất 99690
Đặc biệt 165924
Đầu Đuôi
0 0,3
1 5
2 4,7
3 3
4 0
5 5,6,7
6 6
7 0,3,8
8 1
9 0,0,7
Đầu Đuôi
0,4,7,9,9 0
8 1
2
0,3,7 3
2 4
1,5 5
5,6 6
2,5,9 7
7 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 24-12-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 24-12-2022
Giải tám 32
Giải bảy 206
Giải sáu 6124 1876 9992
Giải năm 2466
Giải bốn 62723 07086 44452 64853
29493 95063 86176
Giải ba 57820 55802
Giải nhì 46246
Giải nhất 77867
Đặc biệt 326727
Đầu Đuôi
0 2,6
1
2 0,3,4,7
3 2
4 6
5 2,3
6 3,6,7
7 6,6
8 6
9 2,3
Đầu Đuôi
2 0
1
0,3,5,9 2
2,5,6,9 3
2 4
5
0,4,6,7,7,8 6
2,6 7
8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 17-12-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 17-12-2022
Giải tám 52
Giải bảy 657
Giải sáu 3312 0632 1131
Giải năm 0759
Giải bốn 05021 23029 86292 59937
00267 19091 10501
Giải ba 37280 36596
Giải nhì 28482
Giải nhất 38944
Đặc biệt 492790
Đầu Đuôi
0 1
1 2
2 1,9
3 1,2,7
4 4
5 2,7,9
6 7
7
8 0,2
9 0,1,2,6
Đầu Đuôi
8,9 0
0,2,3,9 1
1,3,5,8,9 2
3
4 4
5
9 6
3,5,6 7
8
2,5 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 10-12-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 10-12-2022
Giải tám 94
Giải bảy 988
Giải sáu 9820 6388 8249
Giải năm 4082
Giải bốn 81180 74694 67087 35755
10132 21280 02542
Giải ba 41705 18379
Giải nhì 70433
Giải nhất 77703
Đặc biệt 370800
Đầu Đuôi
0 0,3,5
1
2 0
3 2,3
4 2,9
5 5
6
7 9
8 0,0,2,7,8,8
9 4,4
Đầu Đuôi
0,2,8,8 0
1
3,4,8 2
0,3 3
9,9 4
0,5 5
6
8 7
8,8 8
4,7 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 03-12-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 03-12-2022
Giải tám 89
Giải bảy 273
Giải sáu 6947 3444 3972
Giải năm 4053
Giải bốn 02153 71016 09894 25470
61609 01871 29291
Giải ba 66529 68927
Giải nhì 11915
Giải nhất 29010
Đặc biệt 433382
Đầu Đuôi
0 9
1 0,5,6
2 7,9
3
4 4,7
5 3,3
6
7 0,1,2,3
8 2,9
9 1,4
Đầu Đuôi
1,7 0
7,9 1
7,8 2
5,5,7 3
4,9 4
1 5
1 6
2,4 7
8
0,2,8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 26-11-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 26-11-2022
Giải tám 36
Giải bảy 869
Giải sáu 2115 1849 5909
Giải năm 0341
Giải bốn 87054 00670 95669 61208
49348 53378 83469
Giải ba 35405 19159
Giải nhì 82081
Giải nhất 67840
Đặc biệt 829741
Đầu Đuôi
0 5,8,9
1 5
2
3 6
4 0,1,1,8,9
5 4,9
6 9,9,9
7 0,8
8 1
9
Đầu Đuôi
4,7 0
4,4,8 1
2
3
5 4
0,1 5
3 6
7
0,4,7 8
0,4,5,6,6,6 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 19-11-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 19-11-2022
Giải tám 91
Giải bảy 066
Giải sáu 5328 5951 9843
Giải năm 8221
Giải bốn 40640 32679 12572 75304
63989 16573 14297
Giải ba 05345 95753
Giải nhì 70834
Giải nhất 74435
Đặc biệt 899230
Đầu Đuôi
0 4
1
2 1,8
3 0,4,5
4 0,3,5
5 1,3
6 6
7 2,3,9
8 9
9 1,7
Đầu Đuôi
3,4 0
2,5,9 1
7 2
4,5,7 3
0,3 4
3,4 5
6 6
9 7
2 8
7,8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 12-11-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 12-11-2022
Giải tám 52
Giải bảy 401
Giải sáu 0409 4271 5945
Giải năm 5505
Giải bốn 85309 04585 14772 78828
95667 14602 38736
Giải ba 56646 24443
Giải nhì 49687
Giải nhất 93347
Đặc biệt 966051
Đầu Đuôi
0 1,2,5,9,9
1
2 8
3 6
4 3,5,6,7
5 1,2
6 7
7 1,2
8 5,7
9
Đầu Đuôi
0
0,5,7 1
0,5,7 2
4 3
4
0,4,8 5
3,4 6
4,6,8 7
2 8
0,0 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 05-11-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 05-11-2022
Giải tám 57
Giải bảy 685
Giải sáu 6862 3182 8443
Giải năm 4999
Giải bốn 79724 72627 93705 08219
62544 21662 58271
Giải ba 25540 13107
Giải nhì 51154
Giải nhất 69435
Đặc biệt 231739
Đầu Đuôi
0 5,7
1 9
2 4,7
3 5,9
4 0,3,4
5 4,7
6 2,2
7 1
8 2,5
9 9
Đầu Đuôi
4 0
7 1
6,6,8 2
4 3
2,4,5 4
0,3,8 5
6
0,2,5 7
8
1,3,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 29-10-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 29-10-2022
Giải tám 59
Giải bảy 689
Giải sáu 8798 6523 1378
Giải năm 9574
Giải bốn 45801 97544 98998 91238
79831 73864 92674
Giải ba 83688 05448
Giải nhì 88593
Giải nhất 05660
Đặc biệt 864382
Đầu Đuôi
0 1
1
2 3
3 1,8
4 4,8
5 9
6 0,4
7 4,4,8
8 2,8,9
9 3,8,8
Đầu Đuôi
6 0
0,3 1
8 2
2,9 3
4,6,7,7 4
5
6
7
3,4,7,8,9,9 8
5,8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 22-10-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 22-10-2022
Giải tám 38
Giải bảy 711
Giải sáu 6030 7021 0542
Giải năm 2991
Giải bốn 29099 63899 57969 99362
47683 17976 65445
Giải ba 08462 43510
Giải nhì 09213
Giải nhất 09006
Đặc biệt 462218
Đầu Đuôi
0 6
1 0,1,3,8
2 1
3 0,8
4 2,5
5
6 2,2,9
7 6
8 3
9 1,9,9
Đầu Đuôi
1,3 0
1,2,9 1
4,6,6 2
1,8 3
4
4 5
0,7 6
7
1,3 8
6,9,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 15-10-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 15-10-2022
Giải tám 12
Giải bảy 345
Giải sáu 8069 7662 5945
Giải năm 9936
Giải bốn 32134 59607 65163 35125
95163 70751 33183
Giải ba 69869 29448
Giải nhì 12834
Giải nhất 96830
Đặc biệt 031897
Đầu Đuôi
0 7
1 2
2 5
3 0,4,4,6
4 5,5,8
5 1
6 2,3,3,9,9
7
8 3
9 7
Đầu Đuôi
3 0
5 1
1,6 2
6,6,8 3
3,3 4
2,4,4 5
3 6
0,9 7
4 8
6,6 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 08-10-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 08-10-2022
Giải tám 18
Giải bảy 085
Giải sáu 3654 6377 1422
Giải năm 8142
Giải bốn 81212 98780 37417 56471
83167 75203 02153
Giải ba 19473 19817
Giải nhì 67878
Giải nhất 47925
Đặc biệt 829885
Đầu Đuôi
0 3
1 2,7,7,8
2 2,5
3
4 2
5 3,4
6 7
7 1,3,7,8
8 0,5,5
9
Đầu Đuôi
8 0
7 1
1,2,4 2
0,5,7 3
5 4
2,8,8 5
6
1,1,6,7 7
1,7 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 01-10-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 01-10-2022
Giải tám 87
Giải bảy 558
Giải sáu 4039 2050 5645
Giải năm 2232
Giải bốn 12273 53987 13272 29457
89185 61935 79535
Giải ba 37057 82651
Giải nhì 54045
Giải nhất 82516
Đặc biệt 337479
Đầu Đuôi
0
1 6
2
3 2,5,5,9
4 5,5
5 0,1,7,7,8
6
7 2,3,9
8 5,7,7
9
Đầu Đuôi
5 0
5 1
3,7 2
7 3
4
3,3,4,4,8 5
1 6
5,5,8,8 7
5 8
3,7 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 24-09-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 24-09-2022
Giải tám 07
Giải bảy 440
Giải sáu 3961 6755 0401
Giải năm 2780
Giải bốn 77957 45755 84884 03523
44340 95457 32663
Giải ba 48334 87346
Giải nhì 53575
Giải nhất 47314
Đặc biệt 892092
Đầu Đuôi
0 1,7
1 4
2 3
3 4
4 0,0,6
5 5,5,7,7
6 1,3
7 5
8 0,4
9 2
Đầu Đuôi
4,4,8 0
0,6 1
9 2
2,6 3
1,3,8 4
5,5,7 5
4 6
0,5,5 7
8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 17-09-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 17-09-2022
Giải tám 57
Giải bảy 166
Giải sáu 9168 1478 7332
Giải năm 1687
Giải bốn 89573 72377 09376 15572
10083 00810 42816
Giải ba 36802 99003
Giải nhì 07148
Giải nhất 09755
Đặc biệt 137609
Đầu Đuôi
0 2,3,9
1 0,6
2
3 2
4 8
5 5,7
6 6,8
7 2,3,6,7,8
8 3,7
9
Đầu Đuôi
1 0
1
0,3,7 2
0,7,8 3
4
5 5
1,6,7 6
5,7,8 7
4,6,7 8
0 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 10-09-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 10-09-2022
Giải tám 33
Giải bảy 796
Giải sáu 2928 9870 5564
Giải năm 8863
Giải bốn 47984 90108 33892 98855
50156 48687 94174
Giải ba 83337 05859
Giải nhì 15646
Giải nhất 65101
Đặc biệt 997167
Đầu Đuôi
0 1,8
1
2 8
3 3,7
4 6
5 5,6,9
6 3,4,7
7 0,4
8 4,7
9 2,6
Đầu Đuôi
7 0
0 1
9 2
3,6 3
6,7,8 4
5 5
4,5,9 6
3,6,8 7
0,2 8
5 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 03-09-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 03-09-2022
Giải tám 06
Giải bảy 707
Giải sáu 0959 2157 2301
Giải năm 2279
Giải bốn 38901 06196 63877 00791
99715 68242 23283
Giải ba 41905 26800
Giải nhì 68855
Giải nhất 47902
Đặc biệt 281288
Đầu Đuôi
0 0,1,1,2,5,6,7
1 5
2
3
4 2
5 5,7,9
6
7 7,9
8 3,8
9 1,6
Đầu Đuôi
0 0
0,0,9 1
0,4 2
8 3
4
0,1,5 5
0,9 6
0,5,7 7
8 8
5,7 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 27-08-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 27-08-2022
Giải tám 37
Giải bảy 261
Giải sáu 1672 7159 9344
Giải năm 6504
Giải bốn 04627 88504 50854 89783
46564 45992 47831
Giải ba 98409 16187
Giải nhì 06590
Giải nhất 13250
Đặc biệt 150337
Đầu Đuôi
0 4,4,9
1
2 7
3 1,7,7
4 4
5 0,4,9
6 1,4
7 2
8 3,7
9 0,2
Đầu Đuôi
5,9 0
3,6 1
7,9 2
8 3
0,0,4,5,6 4
5
6
2,3,3,8 7
8
0,5 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 20-08-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 20-08-2022
Giải tám 11
Giải bảy 117
Giải sáu 8443 7695 1131
Giải năm 5890
Giải bốn 13261 62079 98373 90505
83695 66427 51180
Giải ba 27785 46217
Giải nhì 19694
Giải nhất 80895
Đặc biệt 173034
Đầu Đuôi
0 5
1 1,7,7
2 7
3 1,4
4 3
5
6 1
7 3,9
8 0,5
9 0,4,5,5,5
Đầu Đuôi
8,9 0
1,3,6 1
2
4,7 3
3,9 4
0,8,9,9,9 5
6
1,1,2 7
8
7 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 13-08-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 13-08-2022
Giải tám 57
Giải bảy 518
Giải sáu 5994 0125 1691
Giải năm 9739
Giải bốn 98588 84013 82178 71615
70073 15764 65363
Giải ba 34998 73570
Giải nhì 51012
Giải nhất 82863
Đặc biệt 324370
Đầu Đuôi
0
1 2,3,5,8
2 5
3 9
4
5 7
6 3,3,4
7 0,0,3,8
8 8
9 1,4,8
Đầu Đuôi
7,7 0
9 1
1 2
1,6,6,7 3
6,9 4
1,2 5
6
5 7
1,7,8,9 8
3 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 06-08-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 06-08-2022
Giải tám 07
Giải bảy 502
Giải sáu 3125 8925 3733
Giải năm 7812
Giải bốn 16724 25431 56881 90661
63707 06201 18599
Giải ba 73043 42488
Giải nhì 55594
Giải nhất 53258
Đặc biệt 021397
Đầu Đuôi
0 1,2,7,7
1 2
2 4,5,5
3 1,3
4 3
5 8
6 1
7
8 1,8
9 4,7,9
Đầu Đuôi
0
0,3,6,8 1
0,1 2
3,4 3
2,9 4
2,2 5
6
0,0,9 7
5,8 8
9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 30-07-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 30-07-2022
Giải tám 13
Giải bảy 246
Giải sáu 6939 5394 8868
Giải năm 5064
Giải bốn 98321 37952 15485 15610
50493 31405 73406
Giải ba 98406 39054
Giải nhì 73425
Giải nhất 89077
Đặc biệt 801201
Đầu Đuôi
0 1,5,6,6
1 0,3
2 1,5
3 9
4 6
5 2,4
6 4,8
7 7
8 5
9 3,4
Đầu Đuôi
1 0
0,2 1
5 2
1,9 3
5,6,9 4
0,2,8 5
0,0,4 6
7 7
6 8
3 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 23-07-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 23-07-2022
Giải tám 84
Giải bảy 494
Giải sáu 9574 1814 3210
Giải năm 7166
Giải bốn 00638 08422 25285 53699
70316 62605 03234
Giải ba 33243 58474
Giải nhì 40111
Giải nhất 02357
Đặc biệt 394213
Đầu Đuôi
0 5
1 0,1,3,4,6
2 2
3 4,8
4 3
5 7
6 6
7 4,4
8 4,5
9 4,9
Đầu Đuôi
1 0
1 1
2 2
1,4 3
1,3,7,7,8,9 4
0,8 5
1,6 6
5 7
3 8
9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 16-07-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 16-07-2022
Giải tám 17
Giải bảy 343
Giải sáu 2006 2894 0407
Giải năm 7738
Giải bốn 14542 02832 24191 86244
67883 73148 99318
Giải ba 55786 33523
Giải nhì 45828
Giải nhất 52180
Đặc biệt 394246
Đầu Đuôi
0 6,7
1 7,8
2 3,8
3 2,8
4 2,3,4,6,8
5
6
7
8 0,3,6
9 1,4
Đầu Đuôi
8 0
9 1
3,4 2
2,4,8 3
4,9 4
5
0,4,8 6
0,1 7
1,2,3,4 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 09-07-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 09-07-2022
Giải tám 06
Giải bảy 645
Giải sáu 3289 0902 6958
Giải năm 1059
Giải bốn 80027 95071 16888 57849
78489 41113 88966
Giải ba 95650 64725
Giải nhì 34828
Giải nhất 13863
Đặc biệt 712378
Đầu Đuôi
0 2,6
1 3
2 5,7,8
3
4 5,9
5 0,8,9
6 3,6
7 1,8
8 8,9,9
9
Đầu Đuôi
5 0
7 1
0 2
1,6 3
4
2,4 5
0,6 6
2 7
2,5,7,8 8
4,5,8,8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 02-07-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 02-07-2022
Giải tám 48
Giải bảy 007
Giải sáu 5453 6500 9558
Giải năm 3358
Giải bốn 36821 36056 03239 65779
92731 59659 47959
Giải ba 48833 12305
Giải nhì 62782
Giải nhất 01009
Đặc biệt 661543
Đầu Đuôi
0 0,5,7,9
1
2 1
3 1,3,9
4 3,8
5 3,6,8,8,9,9
6
7 9
8 2
9
Đầu Đuôi
0 0
2,3 1
8 2
3,4,5 3
4
0 5
5 6
0 7
4,5,5 8
0,3,5,5,7 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 25-06-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 25-06-2022
Giải tám 41
Giải bảy 676
Giải sáu 6634 8961 8254
Giải năm 9287
Giải bốn 49242 87286 33245 98934
64053 43220 82359
Giải ba 77483 22159
Giải nhì 01732
Giải nhất 36415
Đặc biệt 372934
Đầu Đuôi
0
1 5
2 0
3 2,4,4,4
4 1,2,5
5 3,4,9,9
6 1
7 6
8 3,6,7
9
Đầu Đuôi
2 0
4,6 1
3,4 2
5,8 3
3,3,3,5 4
1,4 5
7,8 6
8 7
8
5,5 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 18-06-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 18-06-2022
Giải tám 79
Giải bảy 158
Giải sáu 3055 0434 0405
Giải năm 9033
Giải bốn 21570 49981 27863 01378
25974 63882 96058
Giải ba 34467 92179
Giải nhì 88165
Giải nhất 90587
Đặc biệt 674809
Đầu Đuôi
0 5,9
1
2
3 3,4
4
5 5,8,8
6 3,5,7
7 0,4,8,9,9
8 1,2,7
9
Đầu Đuôi
7 0
8 1
8 2
3,6 3
3,7 4
0,5,6 5
6
6,8 7
5,5,7 8
0,7,7 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 11-06-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 11-06-2022
Giải tám 00
Giải bảy 560
Giải sáu 4087 0057 9947
Giải năm 7557
Giải bốn 10331 29725 54441 84004
36469 78767 27842
Giải ba 06565 96130
Giải nhì 32332
Giải nhất 96603
Đặc biệt 529366
Đầu Đuôi
0 0,3,4
1
2 5
3 0,1,2
4 1,2,7
5 7,7
6 0,5,6,7,9
7
8 7
9
Đầu Đuôi
0,3,6 0
3,4 1
3,4 2
0 3
0 4
2,6 5
6 6
4,5,5,6,8 7
8
6 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 04-06-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 04-06-2022
Giải tám 40
Giải bảy 387
Giải sáu 9536 0104 8137
Giải năm 4844
Giải bốn 22544 31801 40928 56851
20020 90092 85731
Giải ba 15367 17317
Giải nhì 60034
Giải nhất 66562
Đặc biệt 891370
Đầu Đuôi
0 1,4
1 7
2 0,8
3 1,4,6,7
4 0,4,4
5 1
6 2,7
7 0
8 7
9 2
Đầu Đuôi
2,4,7 0
0,3,5 1
6,9 2
3
0,3,4,4 4
5
3 6
1,3,6,8 7
2 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 28-05-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 28-05-2022
Giải tám 16
Giải bảy 246
Giải sáu 5183 9913 6154
Giải năm 3059
Giải bốn 26654 26620 02599 04257
98384 82050 75641
Giải ba 12252 02419
Giải nhì 22579
Giải nhất 53224
Đặc biệt 153051
Đầu Đuôi
0
1 3,6,9
2 0,4
3
4 1,6
5 0,1,2,4,4,7,9
6
7 9
8 3,4
9 9
Đầu Đuôi
2,5 0
4,5 1
5 2
1,8 3
2,5,5,8 4
5
1,4 6
5 7
8
1,5,7,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 21-05-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 21-05-2022
Giải tám 79
Giải bảy 609
Giải sáu 6546 0463 6861
Giải năm 9603
Giải bốn 45427 26728 71419 57672
07816 38737 20498
Giải ba 12885 12485
Giải nhì 24748
Giải nhất 08332
Đặc biệt 188947
Đầu Đuôi
0 3,9
1 6,9
2 7,8
3 2,7
4 6,7,8
5
6 1,3
7 2,9
8 5,5
9 8
Đầu Đuôi
0
6 1
3,7 2
0,6 3
4
8,8 5
1,4 6
2,3,4 7
2,4,9 8
0,1,7 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 14-05-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 14-05-2022
Giải tám 71
Giải bảy 007
Giải sáu 0463 4318 0859
Giải năm 0737
Giải bốn 96164 38133 21106 88101
44203 74394 98939
Giải ba 41814 32902
Giải nhì 35228
Giải nhất 12346
Đặc biệt 837920
Đầu Đuôi
0 1,2,3,6,7
1 4,8
2 0,8
3 3,7,9
4 6
5 9
6 3,4
7 1
8
9 4
Đầu Đuôi
2 0
0,7 1
0 2
0,3,6 3
1,6,9 4
5
0,4 6
0,3 7
1,2 8
3,5 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 07-05-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 07-05-2022
Giải tám 61
Giải bảy 523
Giải sáu 8222 9031 5499
Giải năm 7856
Giải bốn 50468 37515 25576 30351
58106 46686 02942
Giải ba 74977 87579
Giải nhì 07140
Giải nhất 06658
Đặc biệt 359027
Đầu Đuôi
0 6
1 5
2 2,3,7
3 1
4 0,2
5 1,6,8
6 1,8
7 6,7,9
8 6
9 9
Đầu Đuôi
4 0
3,5,6 1
2,4 2
2 3
4
1 5
0,5,7,8 6
2,7 7
5,6 8
7,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 30-04-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 30-04-2022
Giải tám 64
Giải bảy 708
Giải sáu 2916 4563 0372
Giải năm 8161
Giải bốn 03667 99303 46746 18800
82581 93462 28839
Giải ba 55743 67713
Giải nhì 55628
Giải nhất 84918
Đặc biệt 025388
Đầu Đuôi
0 0,3,8
1 3,6,8
2 8
3 9
4 3,6
5
6 1,2,3,4,7
7 2
8 1,8
9
Đầu Đuôi
0 0
6,8 1
6,7 2
0,1,4,6 3
6 4
5
1,4 6
6 7
0,1,2,8 8
3 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 16-04-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 16-04-2022
Giải tám 71
Giải bảy 117
Giải sáu 5881 4589 1978
Giải năm 4412
Giải bốn 63716 47540 70692 58419
34513 30602 02850
Giải ba 78957 35038
Giải nhì 67281
Giải nhất 45607
Đặc biệt 413425
Đầu Đuôi
0 2,7
1 2,3,6,7,9
2 5
3 8
4 0
5 0,7
6
7 1,8
8 1,1,9
9 2
Đầu Đuôi
4,5 0
7,8,8 1
0,1,9 2
1 3
4
2 5
1 6
0,1,5 7
3,7 8
1,8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 09-04-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 09-04-2022
Giải tám 53
Giải bảy 687
Giải sáu 7520 8881 6433
Giải năm 0517
Giải bốn 07687 30354 56194 39302
64691 65708 98152
Giải ba 12460 77165
Giải nhì 44581
Giải nhất 27825
Đặc biệt 177168
Đầu Đuôi
0 2,8
1 7
2 0,5
3 3
4
5 2,3,4
6 0,5,8
7
8 1,1,7,7
9 1,4
Đầu Đuôi
2,6 0
8,8,9 1
0,5 2
3,5 3
5,9 4
2,6 5
6
1,8,8 7
0,6 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 02-04-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 02-04-2022
Giải tám 77
Giải bảy 273
Giải sáu 4505 7786 1499
Giải năm 4329
Giải bốn 65950 16087 13635 19899
02274 65208 94891
Giải ba 96735 92067
Giải nhì 58187
Giải nhất 36404
Đặc biệt 799914
Đầu Đuôi
0 4,5,8
1 4
2 9
3 5,5
4
5 0
6 7
7 3,4,7
8 6,7,7
9 1,9,9
Đầu Đuôi
5 0
9 1
2
7 3
0,1,7 4
0,3,3 5
8 6
6,7,8,8 7
0 8
2,9,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 26-03-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 26-03-2022
Giải tám 39
Giải bảy 287
Giải sáu 7868 9355 3212
Giải năm 3243
Giải bốn 46222 02478 76396 44824
85163 05001 84351
Giải ba 89701 02495
Giải nhì 42917
Giải nhất 12058
Đặc biệt 691631
Đầu Đuôi
0 1,1
1 2,7
2 2,4
3 1,9
4 3
5 1,5,8
6 3,8
7 8
8 7
9 5,6
Đầu Đuôi
0
0,0,3,5 1
1,2 2
4,6 3
2 4
5,9 5
9 6
1,8 7
5,6,7 8
3 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 19-03-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 19-03-2022
Giải tám 06
Giải bảy 077
Giải sáu 4340 4275 1004
Giải năm 4111
Giải bốn 45891 00393 21562 93626
69178 11155 95894
Giải ba 76555 21497
Giải nhì 66283
Giải nhất 53987
Đặc biệt 751921
Đầu Đuôi
0 4,6
1 1
2 1,6
3
4 0
5 5,5
6 2
7 5,7,8
8 3,7
9 1,3,4,7
Đầu Đuôi
4 0
1,2,9 1
6 2
8,9 3
0,9 4
5,5,7 5
0,2 6
7,8,9 7
7 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 12-03-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 12-03-2022
Giải tám 98
Giải bảy 003
Giải sáu 3686 0235 3638
Giải năm 6721
Giải bốn 04773 82668 59850 75954
59843 53115 36283
Giải ba 72970 10546
Giải nhì 10495
Giải nhất 33346
Đặc biệt 931498
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 1
3 5,8
4 3,6,6
5 0,4
6 8
7 0,3
8 3,6
9 5,8,8
Đầu Đuôi
5,7 0
2 1
2
0,4,7,8 3
5 4
1,3,9 5
4,4,8 6
7
3,6,9,9 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 05-03-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 05-03-2022
Giải tám 49
Giải bảy 701
Giải sáu 3462 8399 9971
Giải năm 6293
Giải bốn 27272 22543 96109 87499
02977 73374 02510
Giải ba 38537 17602
Giải nhì 75695
Giải nhất 66406
Đặc biệt 719285
Đầu Đuôi
0 1,2,6,9
1 0
2
3 7
4 3,9
5
6 2
7 1,2,4,7
8 5
9 3,5,9,9
Đầu Đuôi
1 0
0,7 1
0,6,7 2
4,9 3
7 4
8,9 5
0 6
3,7 7
8
0,4,9,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 26-02-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 26-02-2022
Giải tám 67
Giải bảy 482
Giải sáu 5714 8438 4007
Giải năm 2205
Giải bốn 77585 61641 28371 61438
51121 82100 17263
Giải ba 76364 86265
Giải nhì 29351
Giải nhất 71897
Đặc biệt 464259
Đầu Đuôi
0 0,5,7
1 4
2 1
3 8,8
4 1
5 1,9
6 3,4,5,7
7 1
8 2,5
9 7
Đầu Đuôi
0 0
2,4,5,7 1
8 2
6 3
1,6 4
0,6,8 5
6
0,6,9 7
3,3 8
5 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 19-02-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 19-02-2022
Giải tám 99
Giải bảy 815
Giải sáu 9013 6657 4175
Giải năm 1926
Giải bốn 54903 23509 46502 30842
78791 88741 89606
Giải ba 35427 53521
Giải nhì 42914
Giải nhất 54316
Đặc biệt 223157
Đầu Đuôi
0 2,3,6,9
1 3,4,5,6
2 1,6,7
3
4 1,2
5 7,7
6
7 5
8
9 1,9
Đầu Đuôi
0
2,4,9 1
0,4 2
0,1 3
1 4
1,7 5
0,1,2 6
2,5,5 7
8
0,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 12-02-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 12-02-2022
Giải tám 70
Giải bảy 702
Giải sáu 4179 7724 2379
Giải năm 9214
Giải bốn 30073 04624 13202 37594
10073 07172 99302
Giải ba 47049 71826
Giải nhì 15875
Giải nhất 40907
Đặc biệt 609752
Đầu Đuôi
0 2,2,2,7
1 4
2 4,4,6
3
4 9
5 2
6
7 0,2,3,3,5,9,9
8
9 4
Đầu Đuôi
7 0
1
0,0,0,5,7 2
7,7 3
1,2,2,9 4
7 5
2 6
0 7
8
4,7,7 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 05-02-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 05-02-2022
Giải tám 78
Giải bảy 436
Giải sáu 9977 7129 4952
Giải năm 9518
Giải bốn 30712 98507 80715 20782
57670 43511 71157
Giải ba 63978 64190
Giải nhì 65120
Giải nhất 56080
Đặc biệt 914094
Đầu Đuôi
0 7
1 1,2,5,8
2 0,9
3 6
4
5 2,7
6
7 0,7,8,8
8 0,2
9 0,4
Đầu Đuôi
2,7,8,9 0
1 1
1,5,8 2
3
9 4
1 5
3 6
0,5,7 7
1,7,7 8
2 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 29-01-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 29-01-2022
Giải tám 06
Giải bảy 776
Giải sáu 4222 6737 3727
Giải năm 8649
Giải bốn 16828 63187 93021 27811
17701 14810 96422
Giải ba 43270 54955
Giải nhì 06812
Giải nhất 55439
Đặc biệt 606644
Đầu Đuôi
0 1,6
1 0,1,2
2 1,2,2,7,8
3 7,9
4 4,9
5 5
6
7 0,6
8 7
9
Đầu Đuôi
1,7 0
0,1,2 1
1,2,2 2
3
4 4
5 5
0,7 6
2,3,8 7
2 8
3,4 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 22-01-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 22-01-2022
Giải tám 13
Giải bảy 695
Giải sáu 8854 4088 0789
Giải năm 8245
Giải bốn 32315 59168 44645 18508
57147 24070 38963
Giải ba 25976 69658
Giải nhì 54622
Giải nhất 68525
Đặc biệt 951992
Đầu Đuôi
0 8
1 3,5
2 2,5
3
4 5,5,7
5 4,8
6 3,8
7 0,6
8 8,9
9 2,5
Đầu Đuôi
7 0
1
2,9 2
1,6 3
5 4
1,2,4,4,9 5
7 6
4 7
0,5,6,8 8
8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 15-01-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 15-01-2022
Giải tám 86
Giải bảy 234
Giải sáu 6427 3819 6229
Giải năm 6303
Giải bốn 95352 09572 18736 97004
44464 03188 05951
Giải ba 08736 82207
Giải nhì 77926
Giải nhất 14237
Đặc biệt 301038
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1 9
2 6,7,9
3 4,6,6,7,8
4
5 1,2
6 4
7 2
8 6,8
9
Đầu Đuôi
0
5 1
5,7 2
0 3
0,3,6 4
5
2,3,3,8 6
0,2,3 7
3,8 8
1,2 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 08-01-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 08-01-2022
Giải tám 18
Giải bảy 725
Giải sáu 1599 9411 3259
Giải năm 2619
Giải bốn 17451 19614 15273 53158
84362 45904 07321
Giải ba 96224 29748
Giải nhì 74662
Giải nhất 36029
Đặc biệt 133633
Đầu Đuôi
0 4
1 1,4,8,9
2 1,4,5,9
3 3
4 8
5 1,8,9
6 2,2
7 3
8
9 9
Đầu Đuôi
0
1,2,5 1
6,6 2
3,7 3
0,1,2 4
2 5
6
7
1,4,5 8
1,2,5,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 01-01-2022

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 01-01-2022
Giải tám 51
Giải bảy 982
Giải sáu 9549 0786 8142
Giải năm 1017
Giải bốn 86706 87452 59557 45731
18592 29912 59551
Giải ba 65021 87920
Giải nhì 09212
Giải nhất 25521
Đặc biệt 300208
Đầu Đuôi
0 6,8
1 2,2,7
2 0,1,1
3 1
4 2,9
5 1,1,2,7
6
7
8 2,6
9 2
Đầu Đuôi
2 0
2,2,3,5,5 1
1,1,4,5,8,9 2
3
4
5
0,8 6
1,5 7
0 8
4 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 25-12-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 25-12-2021
Giải tám 68
Giải bảy 375
Giải sáu 9765 6434 0524
Giải năm 8203
Giải bốn 74546 91321 25421 44780
08136 71221 92089
Giải ba 00713 29121
Giải nhì 01927
Giải nhất 57502
Đặc biệt 808868
Đầu Đuôi
0 2,3
1 3
2 1,1,1,1,4,7
3 4,6
4 6
5
6 5,8,8
7 5
8 0,9
9
Đầu Đuôi
8 0
2,2,2,2 1
0 2
0,1 3
2,3 4
6,7 5
3,4 6
2 7
6,6 8
8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 18-12-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 18-12-2021
Giải tám 77
Giải bảy 387
Giải sáu 4760 6527 2281
Giải năm 8470
Giải bốn 07595 55388 97830 77781
39170 12972 57800
Giải ba 11537 66409
Giải nhì 65050
Giải nhất 98511
Đặc biệt 142046
Đầu Đuôi
0 0,9
1 1
2 7
3 0,7
4 6
5 0
6 0
7 0,0,2,7
8 1,1,7,8
9 5
Đầu Đuôi
0,3,5,6,7,7 0
1,8,8 1
7 2
3
4
9 5
4 6
2,3,7,8 7
8 8
0 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 11-12-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 11-12-2021
Giải tám 80
Giải bảy 077
Giải sáu 0747 9195 6517
Giải năm 2976
Giải bốn 45955 36841 45890 83610
78435 61201 92744
Giải ba 67149 51915
Giải nhì 45765
Giải nhất 30869
Đặc biệt 322696
Đầu Đuôi
0 1
1 0,5,7
2
3 5
4 1,4,7,9
5 5
6 5,9
7 6,7
8 0
9 0,5,6
Đầu Đuôi
1,8,9 0
0,4 1
2
3
4 4
1,3,5,6,9 5
7,9 6
1,4,7 7
8
4,6 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 04-12-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 04-12-2021
Giải tám 26
Giải bảy 451
Giải sáu 6072 4338 6792
Giải năm 5389
Giải bốn 41162 07055 78768 18848
59485 19986 52232
Giải ba 94491 45248
Giải nhì 44902
Giải nhất 79371
Đặc biệt 353103
Đầu Đuôi
0 2,3
1
2 6
3 2,8
4 8,8
5 1,5
6 2,8
7 1,2
8 5,6,9
9 1,2
Đầu Đuôi
0
5,7,9 1
0,3,6,7,9 2
0 3
4
5,8 5
2,8 6
7
3,4,4,6 8
8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 27-11-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 27-11-2021
Giải tám 12
Giải bảy 663
Giải sáu 5793 9138 8712
Giải năm 6038
Giải bốn 98668 89292 86590 58873
88391 65002 72818
Giải ba 40864 19563
Giải nhì 07799
Giải nhất 87787
Đặc biệt 986356
Đầu Đuôi
0 2
1 2,2,8
2
3 8,8
4
5 6
6 3,3,4,8
7 3
8 7
9 0,1,2,3,9
Đầu Đuôi
9 0
9 1
0,1,1,9 2
6,6,7,9 3
6 4
5
5 6
8 7
1,3,3,6 8
9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 13-11-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 13-11-2021
Giải tám 08
Giải bảy 769
Giải sáu 1911 7911 8096
Giải năm 5638
Giải bốn 06513 56083 68890 50018
36418 05828 09677
Giải ba 81853 16276
Giải nhì 22749
Giải nhất 18745
Đặc biệt 942657
Đầu Đuôi
0 8
1 1,1,3,8,8
2 8
3 8
4 5,9
5 3,7
6 9
7 6,7
8 3
9 0,6
Đầu Đuôi
9 0
1,1 1
2
1,5,8 3
4
4 5
7,9 6
5,7 7
0,1,1,2,3 8
4,6 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 06-11-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 06-11-2021
Giải tám 75
Giải bảy 769
Giải sáu 9961 5080 3669
Giải năm 3055
Giải bốn 24969 92285 19543 69066
88782 05384 28020
Giải ba 83704 22206
Giải nhì 54517
Giải nhất 43090
Đặc biệt 332808
Đầu Đuôi
0 4,6,8
1 7
2 0
3
4 3
5 5
6 1,6,9,9,9
7 5
8 0,2,4,5
9 0
Đầu Đuôi
2,8,9 0
6 1
8 2
4 3
0,8 4
5,7,8 5
0,6 6
1 7
0 8
6,6,6 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 23-10-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 23-10-2021
Giải tám 00
Giải bảy 548
Giải sáu 8944 7532 4509
Giải năm 9859
Giải bốn 29899 76631 91023 91499
78378 32491 72040
Giải ba 03407 36554
Giải nhì 88593
Giải nhất 57436
Đặc biệt 112407
Đầu Đuôi
0 0,7,7,9
1
2 3
3 1,2,6
4 0,4,8
5 4,9
6
7 8
8
9 1,3,9,9
Đầu Đuôi
0,4 0
3,9 1
3 2
2,9 3
4,5 4
5
3 6
0,0 7
4,7 8
0,5,9,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 16-10-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 16-10-2021
Giải tám 23
Giải bảy 474
Giải sáu 7970 1656 4192
Giải năm 7785
Giải bốn 77984 58790 32765 93618
27343 66168 71613
Giải ba 64423 10253
Giải nhì 71014
Giải nhất 91543
Đặc biệt 735007
Đầu Đuôi
0 7
1 3,4,8
2 3,3
3
4 3,3
5 3,6
6 5,8
7 0,4
8 4,5
9 0,2
Đầu Đuôi
7,9 0
1
9 2
1,2,2,4,4,5 3
1,7,8 4
6,8 5
5 6
0 7
1,6 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 09-10-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 09-10-2021
Giải tám 11
Giải bảy 395
Giải sáu 2602 7850 1311
Giải năm 3019
Giải bốn 13318 21942 35805 67041
05591 46605 38102
Giải ba 71346 25052
Giải nhì 19685
Giải nhất 21271
Đặc biệt 141166
Đầu Đuôi
0 2,2,5,5
1 1,1,8,9
2
3
4 1,2,6
5 0,2
6 6
7 1
8 5
9 1,5
Đầu Đuôi
5 0
1,1,4,7,9 1
0,0,4,5 2
3
4
0,0,8,9 5
4,6 6
7
1 8
1 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 02-10-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 02-10-2021
Giải tám 03
Giải bảy 115
Giải sáu 8456 8826 4497
Giải năm 2645
Giải bốn 45107 72581 93283 38606
63887 88901 39555
Giải ba 15839 65217
Giải nhì 91162
Giải nhất 60834
Đặc biệt 719236
Đầu Đuôi
0 1,3,6,7
1 5,7
2 6
3 4,6,9
4 5
5 5,6
6 2
7
8 1,3,7
9 7
Đầu Đuôi
0
0,8 1
6 2
0,8 3
3 4
1,4,5 5
0,2,3,5 6
0,1,8,9 7
8
3 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 25-09-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 25-09-2021
Giải tám 52
Giải bảy 852
Giải sáu 8835 3290 1509
Giải năm 7927
Giải bốn 54839 61799 97194 86034
95578 38789 35790
Giải ba 69645 86088
Giải nhì 38445
Giải nhất 63915
Đặc biệt 452892
Đầu Đuôi
0 9
1 5
2 7
3 4,5,9
4 5,5
5 2,2
6
7 8
8 8,9
9 0,0,2,4,9
Đầu Đuôi
9,9 0
1
5,5,9 2
3
3,9 4
1,3,4,4 5
6
2 7
7,8 8
0,3,8,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 18-09-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 18-09-2021
Giải tám 96
Giải bảy 839
Giải sáu 3645 5969 9174
Giải năm 5372
Giải bốn 09607 85076 56150 01517
41139 01748 16102
Giải ba 79306 59430
Giải nhì 21597
Giải nhất 69758
Đặc biệt 440199
Đầu Đuôi
0 2,6,7
1 7
2
3 0,9,9
4 5,8
5 0,8
6 9
7 2,4,6
8
9 6,7,9
Đầu Đuôi
3,5 0
1
0,7 2
3
7 4
4 5
0,7,9 6
0,1,9 7
4,5 8
3,3,6,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 11-09-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 11-09-2021
Giải tám 33
Giải bảy 882
Giải sáu 0649 0486 0521
Giải năm 9044
Giải bốn 38286 78003 67002 43248
26175 91211 98769
Giải ba 81280 54384
Giải nhì 76844
Giải nhất 70472
Đặc biệt 127433
Đầu Đuôi
0 2,3
1 1
2 1
3 3,3
4 4,4,8,9
5
6 9
7 2,5
8 0,2,4,6,6
9
Đầu Đuôi
8 0
1,2 1
0,7,8 2
0,3,3 3
4,4,8 4
7 5
8,8 6
7
4 8
4,6 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 04-09-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 04-09-2021
Giải tám 95
Giải bảy 930
Giải sáu 3637 3239 0037
Giải năm 2546
Giải bốn 80565 99345 17665 15848
00863 44550 12863
Giải ba 21095 64522
Giải nhì 73664
Giải nhất 66651
Đặc biệt 126283
Đầu Đuôi
0
1
2 2
3 0,7,7,9
4 5,6,8
5 0,1
6 3,3,4,5,5
7
8 3
9 5,5
Đầu Đuôi
3,5 0
5 1
2 2
6,6,8 3
6 4
4,6,6,9,9 5
4 6
3,3 7
4 8
3 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 21-08-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 21-08-2021
Giải tám 12
Giải bảy 116
Giải sáu 5914 2699 7500
Giải năm 8068
Giải bốn 00453 36777 79693 29123
98413 67898 07198
Giải ba 42973 56856
Giải nhì 05366
Giải nhất 92328
Đặc biệt 957308
Đầu Đuôi
0 0,8
1 2,3,4,6
2 3,8
3
4
5 3,6
6 6,8
7 3,7
8
9 3,8,8,9
Đầu Đuôi
0 0
1
1 2
1,2,5,7,9 3
1 4
5
1,5,6 6
7 7
0,2,6,9,9 8
9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 14-08-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 14-08-2021
Giải tám 97
Giải bảy 392
Giải sáu 9833 1453 6944
Giải năm 1382
Giải bốn 32152 53881 69140 62899
84113 93621 49241
Giải ba 60033 30035
Giải nhì 73617
Giải nhất 50604
Đặc biệt 343438
Đầu Đuôi
0 4
1 3,7
2 1
3 3,3,5,8
4 0,1,4
5 2,3
6
7
8 1,2
9 2,7,9
Đầu Đuôi
4 0
2,4,8 1
5,8,9 2
1,3,3,5 3
0,4 4
3 5
6
1,9 7
3 8
9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 24-07-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 24-07-2021
Giải tám 65
Giải bảy 158
Giải sáu 5456 8893 7727
Giải năm 6781
Giải bốn 73645 15880 60932 45359
31183 56147 38116
Giải ba 41563 01800
Giải nhì 84757
Giải nhất 11650
Đặc biệt 922213
Đầu Đuôi
0 0
1 3,6
2 7
3 2
4 5,7
5 0,6,7,8,9
6 3,5
7
8 0,1,3
9 3
Đầu Đuôi
0,5,8 0
8 1
3 2
1,6,8,9 3
4
4,6 5
1,5 6
2,4,5 7
5 8
5 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 17-07-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 17-07-2021
Giải tám 38
Giải bảy 381
Giải sáu 6733 5478 9545
Giải năm 3647
Giải bốn 54362 52797 20146 78622
99402 38616 62017
Giải ba 55931 57724
Giải nhì 57329
Giải nhất 30364
Đặc biệt 552114
Đầu Đuôi
0 2
1 4,6,7
2 2,4,9
3 1,3,8
4 5,6,7
5
6 2,4
7 8
8 1
9 7
Đầu Đuôi
0
3,8 1
0,2,6 2
3 3
1,2,6 4
4 5
1,4 6
1,4,9 7
3,7 8
2 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 10-07-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 10-07-2021
Giải tám 70
Giải bảy 972
Giải sáu 7769 2113 9797
Giải năm 3991
Giải bốn 41808 40118 79466 16304
77857 84527 81580
Giải ba 50076 74020
Giải nhì 26678
Giải nhất 17532
Đặc biệt 425487
Đầu Đuôi
0 4,8
1 3,8
2 0,7
3 2
4
5 7
6 6,9
7 0,2,6,8
8 0,7
9 1,7
Đầu Đuôi
2,7,8 0
9 1
3,7 2
1 3
0 4
5
6,7 6
2,5,8,9 7
0,1,7 8
6 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 03-07-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 03-07-2021
Giải tám 41
Giải bảy 863
Giải sáu 2689 5082 8114
Giải năm 0668
Giải bốn 00222 20026 26871 06566
74385 24246 34225
Giải ba 96417 05681
Giải nhì 48714
Giải nhất 05616
Đặc biệt 088165
Đầu Đuôi
0
1 4,4,6,7
2 2,5,6
3
4 1,6
5
6 3,5,6,8
7 1
8 1,2,5,9
9
Đầu Đuôi
0
4,7,8 1
2,8 2
6 3
1,1 4
2,6,8 5
1,2,4,6 6
1 7
6 8
8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 26-06-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 26-06-2021
Giải tám 80
Giải bảy 719
Giải sáu 2304 7712 4145
Giải năm 1334
Giải bốn 97946 97705 58854 76191
59861 69347 81897
Giải ba 51920 64908
Giải nhì 10725
Giải nhất 54137
Đặc biệt 129903
Đầu Đuôi
0 3,4,5,8
1 2,9
2 0,5
3 4,7
4 5,6,7
5 4
6 1
7
8 0
9 1,7
Đầu Đuôi
2,8 0
6,9 1
1 2
0 3
0,3,5 4
0,2,4 5
4 6
3,4,9 7
0 8
1 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 19-06-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 19-06-2021
Giải tám 31
Giải bảy 313
Giải sáu 2401 4767 9092
Giải năm 1881
Giải bốn 26833 77323 87123 94463
75774 33705 52972
Giải ba 51650 81859
Giải nhì 47505
Giải nhất 01284
Đặc biệt 509158
Đầu Đuôi
0 1,5,5
1 3
2 3,3
3 1,3
4
5 0,8,9
6 3,7
7 2,4
8 1,4
9 2
Đầu Đuôi
5 0
0,3,8 1
7,9 2
1,2,2,3,6 3
7,8 4
0,0 5
6
6 7
5 8
5 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 12-06-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 12-06-2021
Giải tám 63
Giải bảy 255
Giải sáu 0439 5074 7720
Giải năm 2286
Giải bốn 55909 45636 01754 25460
82717 12238 04965
Giải ba 31670 36362
Giải nhì 66355
Giải nhất 32789
Đặc biệt 051128
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 0,8
3 6,8,9
4
5 4,5,5
6 0,2,3,5
7 0,4
8 6,9
9
Đầu Đuôi
2,6,7 0
1
6 2
6 3
5,7 4
5,5,6 5
3,8 6
1 7
2,3 8
0,3,8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 05-06-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 05-06-2021
Giải tám 54
Giải bảy 350
Giải sáu 1700 5731 7072
Giải năm 8975
Giải bốn 50214 86014 11176 27017
45936 59467 22846
Giải ba 47907 72328
Giải nhì 68364
Giải nhất 79950
Đặc biệt 103373
Đầu Đuôi
0 0,7
1 4,4,7
2 8
3 1,6
4 6
5 0,0,4
6 4,7
7 2,3,5,6
8
9
Đầu Đuôi
0,5,5 0
3 1
7 2
7 3
1,1,5,6 4
7 5
3,4,7 6
0,1,6 7
2 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 29-05-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 29-05-2021
Giải tám 86
Giải bảy 795
Giải sáu 0061 0219 4906
Giải năm 3053
Giải bốn 75688 88202 90916 40176
94221 43971 98464
Giải ba 51427 50987
Giải nhì 73204
Giải nhất 36039
Đặc biệt 594799
Đầu Đuôi
0 2,4,6
1 6,9
2 1,7
3 9
4
5 3
6 1,4
7 1,6
8 6,7,8
9 5,9
Đầu Đuôi
0
2,6,7 1
0 2
5 3
0,6 4
9 5
0,1,7,8 6
2,8 7
8 8
1,3,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 22-05-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 22-05-2021
Giải tám 56
Giải bảy 446
Giải sáu 7881 7540 7642
Giải năm 5479
Giải bốn 03264 17110 90079 74485
95413 71835 89354
Giải ba 13705 26599
Giải nhì 43205
Giải nhất 64959
Đặc biệt 826870
Đầu Đuôi
0 5,5
1 0,3
2
3 5
4 0,2,6
5 4,6,9
6 4
7 0,9,9
8 1,5
9 9
Đầu Đuôi
1,4,7 0
8 1
4 2
1 3
5,6 4
0,0,3,8 5
4,5 6
7
8
5,7,7,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 15-05-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 15-05-2021
Giải tám 20
Giải bảy 291
Giải sáu 8478 4132 7614
Giải năm 0947
Giải bốn 56378 54362 25212 34609
44403 56913 49576
Giải ba 93145 73206
Giải nhì 74671
Giải nhất 28919
Đặc biệt 327381
Đầu Đuôi
0 3,6,9
1 2,3,4,9
2 0
3 2
4 5,7
5
6 2
7 1,6,8,8
8 1
9 1
Đầu Đuôi
2 0
7,8,9 1
1,3,6 2
0,1 3
1 4
4 5
0,7 6
4 7
7,7 8
0,1 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 08-05-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 08-05-2021
Giải tám 82
Giải bảy 416
Giải sáu 5827 8802 4424
Giải năm 3660
Giải bốn 89449 05307 97294 08437
13917 84861 62551
Giải ba 09351 12384
Giải nhì 19812
Giải nhất 62701
Đặc biệt 728257
Đầu Đuôi
0 1,2,7
1 2,6,7
2 4,7
3 7
4 9
5 1,1,7
6 0,1
7
8 2,4
9 4
Đầu Đuôi
6 0
0,5,5,6 1
0,1,8 2
3
2,8,9 4
5
1 6
0,1,2,3,5 7
8
4 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 01-05-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 01-05-2021
Giải tám 22
Giải bảy 549
Giải sáu 4870 0510 8304
Giải năm 3110
Giải bốn 59510 39378 34341 21372
78018 16826 11144
Giải ba 26991 04455
Giải nhì 24116
Giải nhất 96398
Đặc biệt 965461
Đầu Đuôi
0 4
1 0,0,0,6,8
2 2,6
3
4 1,4,9
5 5
6 1
7 0,2,8
8
9 1,8
Đầu Đuôi
1,1,1,7 0
4,6,9 1
2,7 2
3
0,4 4
5 5
1,2 6
7
1,7,9 8
4 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 24-04-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 24-04-2021
Giải tám 80
Giải bảy 235
Giải sáu 6422 6814 4713
Giải năm 2274
Giải bốn 60731 62977 07550 09521
43673 27026 77975
Giải ba 63292 76619
Giải nhì 55306
Giải nhất 76604
Đặc biệt 698415
Đầu Đuôi
0 4,6
1 3,4,5,9
2 1,2,6
3 1,5
4
5 0
6
7 3,4,5,7
8 0
9 2
Đầu Đuôi
5,8 0
2,3 1
2,9 2
1,7 3
0,1,7 4
1,3,7 5
0,2 6
7 7
8
1 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 17-04-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 17-04-2021
Giải tám 65
Giải bảy 508
Giải sáu 3900 4400 5673
Giải năm 9805
Giải bốn 08263 91790 53835 28487
93056 13640 79594
Giải ba 20374 64002
Giải nhì 27549
Giải nhất 18338
Đặc biệt 778060
Đầu Đuôi
0 0,0,2,5,8
1
2
3 5,8
4 0,9
5 6
6 0,3,5
7 3,4
8 7
9 0,4
Đầu Đuôi
0,0,4,6,9 0
1
0 2
6,7 3
7,9 4
0,3,6 5
5 6
8 7
0,3 8
4 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 10-04-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 10-04-2021
Giải tám 97
Giải bảy 078
Giải sáu 7410 3117 0968
Giải năm 5393
Giải bốn 04661 17189 42609 89656
64472 97925 54191
Giải ba 31522 46040
Giải nhì 34745
Giải nhất 81963
Đặc biệt 233971
Đầu Đuôi
0 9
1 0,7
2 2,5
3
4 0,5
5 6
6 1,3,8
7 1,2,8
8 9
9 1,3,7
Đầu Đuôi
1,4 0
6,7,9 1
2,7 2
6,9 3
4
2,4 5
5 6
1,9 7
6,7 8
0,8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 03-04-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 03-04-2021
Giải tám 99
Giải bảy 826
Giải sáu 0233 1133 3439
Giải năm 8069
Giải bốn 91814 04571 19319 37890
41729 85097 63153
Giải ba 65868 19942
Giải nhì 39507
Giải nhất 73691
Đặc biệt 901969
Đầu Đuôi
0 7
1 4,9
2 6,9
3 3,3,9
4 2
5 3
6 8,9,9
7 1
8
9 0,1,7,9
Đầu Đuôi
9 0
7,9 1
4 2
3,3,5 3
1 4
5
2 6
0,9 7
6 8
1,2,3,6,6,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 27-03-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 27-03-2021
Giải tám 56
Giải bảy 281
Giải sáu 7611 3132 0552
Giải năm 4476
Giải bốn 10297 99874 66682 04004
09671 83958 62245
Giải ba 09945 01467
Giải nhì 69999
Giải nhất 40709
Đặc biệt 363858
Đầu Đuôi
0 4,9
1 1
2
3 2
4 5,5
5 2,6,8,8
6 7
7 1,4,6
8 1,2
9 7,9
Đầu Đuôi
0
1,7,8 1
3,5,8 2
3
0,7 4
4,4 5
5,7 6
6,9 7
5,5 8
0,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 20-03-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 20-03-2021
Giải tám 22
Giải bảy 095
Giải sáu 6576 9117 7276
Giải năm 6322
Giải bốn 84951 02777 16349 24429
37978 87096 35318
Giải ba 52151 54052
Giải nhì 96865
Giải nhất 11866
Đặc biệt 217711
Đầu Đuôi
0
1 1,7,8
2 2,2,9
3
4 9
5 1,1,2
6 5,6
7 6,6,7,8
8
9 5,6
Đầu Đuôi
0
1,5,5 1
2,2,5 2
3
4
6,9 5
6,7,7,9 6
1,7 7
1,7 8
2,4 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 13-03-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 13-03-2021
Giải tám 28
Giải bảy 828
Giải sáu 0828 2919 6432
Giải năm 0658
Giải bốn 68452 73293 41831 52378
70098 70651 75456
Giải ba 26192 79190
Giải nhì 66542
Giải nhất 17479
Đặc biệt 772453
Đầu Đuôi
0
1 9
2 8,8,8
3 1,2
4 2
5 1,2,3,6,8
6
7 8,9
8
9 0,2,3,8
Đầu Đuôi
9 0
3,5 1
3,4,5,9 2
5,9 3
4
5
5 6
7
2,2,2,5,7,9 8
1,7 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 06-03-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 06-03-2021
Giải tám 96
Giải bảy 404
Giải sáu 4527 2467 4685
Giải năm 9125
Giải bốn 20681 34470 52428 57388
84108 02967 62070
Giải ba 81121 30015
Giải nhì 68721
Giải nhất 18160
Đặc biệt 780114
Đầu Đuôi
0 4,8
1 4,5
2 1,1,5,7,8
3
4
5
6 0,7,7
7 0,0
8 1,5,8
9 6
Đầu Đuôi
6,7,7 0
2,2,8 1
2
3
0,1 4
1,2,8 5
9 6
2,6,6 7
0,2,8 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 27-02-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 27-02-2021
Giải tám 22
Giải bảy 481
Giải sáu 6299 4251 9008
Giải năm 6153
Giải bốn 30293 25243 49530 00756
37279 56122 11607
Giải ba 75301 90131
Giải nhì 65959
Giải nhất 21395
Đặc biệt 728251
Đầu Đuôi
0 1,7,8
1
2 2,2
3 0,1
4 3
5 1,1,3,6,9
6
7 9
8 1
9 3,5,9
Đầu Đuôi
3 0
0,3,5,5,8 1
2,2 2
4,5,9 3
4
9 5
5 6
0 7
0 8
5,7,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 20-02-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 20-02-2021
Giải tám 90
Giải bảy 558
Giải sáu 4749 6899 5947
Giải năm 9066
Giải bốn 31858 00739 56610 77253
99246 16367 11087
Giải ba 08416 58366
Giải nhì 36993
Giải nhất 42976
Đặc biệt 706788
Đầu Đuôi
0
1 0,6
2
3 9
4 6,7,9
5 3,8,8
6 6,6,7
7 6
8 7,8
9 0,3,9
Đầu Đuôi
1,9 0
1
2
5,9 3
4
5
1,4,6,6,7 6
4,6,8 7
5,5,8 8
3,4,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 13-02-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 13-02-2021
Giải tám 14
Giải bảy 450
Giải sáu 4334 4189 1948
Giải năm 8286
Giải bốn 47198 13663 31107 49764
94034 60534 19390
Giải ba 49395 36774
Giải nhì 54251
Giải nhất 15925
Đặc biệt 766911
Đầu Đuôi
0 7
1 1,4
2 5
3 4,4,4
4 8
5 0,1
6 3,4
7 4
8 6,9
9 0,5,8
Đầu Đuôi
5,9 0
1,5 1
2
6 3
1,3,3,3,6,7 4
2,9 5
8 6
0 7
4,9 8
8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 06-02-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 06-02-2021
Giải tám 31
Giải bảy 197
Giải sáu 0624 6585 7033
Giải năm 4181
Giải bốn 19574 48007 16308 34480
97637 89492 50824
Giải ba 97703 93926
Giải nhì 99432
Giải nhất 27839
Đặc biệt 516837
Đầu Đuôi
0 3,7,8
1
2 4,4,6
3 1,2,3,7,7,9
4
5
6
7 4
8 0,1,5
9 2,7
Đầu Đuôi
8 0
3,8 1
3,9 2
0,3 3
2,2,7 4
8 5
2 6
0,3,3,9 7
0 8
3 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 30-01-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 30-01-2021
Giải tám 10
Giải bảy 070
Giải sáu 0654 9877 2698
Giải năm 4699
Giải bốn 67162 18594 74692 66957
54481 23830 74751
Giải ba 98281 62596
Giải nhì 87693
Giải nhất 95136
Đặc biệt 366082
Đầu Đuôi
0
1 0
2
3 0,6
4
5 1,4,7
6 2
7 0,7
8 1,1,2
9 2,3,4,6,8,9
Đầu Đuôi
1,3,7 0
5,8,8 1
6,8,9 2
9 3
5,9 4
5
3,9 6
5,7 7
9 8
9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 23-01-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 23-01-2021
Giải tám 25
Giải bảy 407
Giải sáu 9997 4440 3436
Giải năm 0246
Giải bốn 51850 67480 18509 67424
52719 60232 78578
Giải ba 56811 68567
Giải nhì 35093
Giải nhất 66722
Đặc biệt 957784
Đầu Đuôi
0 7,9
1 1,9
2 2,4,5
3 2,6
4 0,6
5 0
6 7
7 8
8 0,4
9 3,7
Đầu Đuôi
4,5,8 0
1 1
2,3 2
9 3
2,8 4
2 5
3,4 6
0,6,9 7
7 8
0,1 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 16-01-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 16-01-2021
Giải tám 38
Giải bảy 485
Giải sáu 1684 4683 9040
Giải năm 5283
Giải bốn 95930 91597 63234 55650
86215 71880 70507
Giải ba 15588 22872
Giải nhì 36784
Giải nhất 12536
Đặc biệt 060778
Đầu Đuôi
0 7
1 5
2
3 0,4,6,8
4 0
5 0
6
7 2,8
8 0,3,3,4,4,5,8
9 7
Đầu Đuôi
3,4,5,8 0
1
7 2
8,8 3
3,8,8 4
1,8 5
3 6
0,9 7
3,7,8 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 09-01-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 09-01-2021
Giải tám 29
Giải bảy 832
Giải sáu 9352 3497 0431
Giải năm 4947
Giải bốn 72114 86852 79306 85214
98720 21150 63314
Giải ba 50934 38614
Giải nhì 38755
Giải nhất 01140
Đặc biệt 279862
Đầu Đuôi
0 6
1 4,4,4,4
2 0,9
3 1,2,4
4 0,7
5 0,2,2,5
6 2
7
8
9 7
Đầu Đuôi
2,4,5 0
3 1
3,5,5,6 2
3
1,1,1,1,3 4
5 5
0 6
4,9 7
8
2 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 26-12-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 26-12-2020
Giải tám 24
Giải bảy 774
Giải sáu 3226 3043 7619
Giải năm 9198
Giải bốn 94071 78625 08619 08161
80317 69606 86446
Giải ba 70819 57918
Giải nhì 85934
Giải nhất 88162
Đặc biệt 825744
Đầu Đuôi
0 6
1 7,8,9,9,9
2 4,5,6
3 4
4 3,4,6
5
6 1,2
7 1,4
8
9 8
Đầu Đuôi
0
6,7 1
6 2
4 3
2,3,4,7 4
2 5
0,2,4 6
1 7
1,9 8
1,1,1 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 19-12-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 19-12-2020
Giải tám 26
Giải bảy 733
Giải sáu 3726 5119 8821
Giải năm 2739
Giải bốn 09794 65501 68109 03761
41108 12421 67936
Giải ba 17251 22921
Giải nhì 34015
Giải nhất 06975
Đặc biệt 797871
Đầu Đuôi
0 1,8,9
1 5,9
2 1,1,1,6,6
3 3,6,9
4
5 1
6 1
7 1,5
8
9 4
Đầu Đuôi
0
0,2,2,2,5,6,7 1
2
3 3
9 4
1,7 5
2,2,3 6
7
0 8
0,1,3 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 12-12-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 12-12-2020
Giải tám 63
Giải bảy 221
Giải sáu 5659 6353 5290
Giải năm 1957
Giải bốn 23259 94566 30730 76800
70306 77190 25910
Giải ba 72243 05919
Giải nhì 77814
Giải nhất 21333
Đặc biệt 790577
Đầu Đuôi
0 0,6
1 0,4,9
2 1
3 0,3
4 3
5 3,7,9,9
6 3,6
7 7
8
9 0,0
Đầu Đuôi
0,1,3,9,9 0
2 1
2
3,4,5,6 3
1 4
5
0,6 6
5,7 7
8
1,5,5 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 05-12-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 05-12-2020
Giải tám 26
Giải bảy 102
Giải sáu 8091 0720 9797
Giải năm 9047
Giải bốn 43997 65078 59095 80641
38197 54531 06746
Giải ba 22122 15076
Giải nhì 47414
Giải nhất 34632
Đặc biệt 690886
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 0,2,6
3 1,2
4 1,6,7
5
6
7 6,8
8 6
9 1,5,7,7,7
Đầu Đuôi
2 0
3,4,9 1
0,2,3 2
3
1 4
9 5
2,4,7,8 6
4,9,9,9 7
7 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 28-11-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 28-11-2020
Giải tám 66
Giải bảy 522
Giải sáu 0745 8051 3356
Giải năm 3814
Giải bốn 68306 08979 24851 45891
93691 57198 69738
Giải ba 79221 35253
Giải nhì 37730
Giải nhất 99228
Đặc biệt 387302
Đầu Đuôi
0 2,6
1 4
2 1,2,8
3 0,8
4 5
5 1,1,3,6
6 6
7 9
8
9 1,1,8
Đầu Đuôi
3 0
2,5,5,9,9 1
0,2 2
5 3
1 4
4 5
0,5,6 6
7
2,3,9 8
7 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 21-11-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 21-11-2020
Giải tám 20
Giải bảy 295
Giải sáu 7521 0919 1516
Giải năm 5062
Giải bốn 72239 75724 17525 80784
39384 83428 74027
Giải ba 70598 02773
Giải nhì 25138
Giải nhất 97615
Đặc biệt 981905
Đầu Đuôi
0 5
1 5,6,9
2 0,1,4,5,7,8
3 8,9
4
5
6 2
7 3
8 4,4
9 5,8
Đầu Đuôi
2 0
2 1
6 2
7 3
2,8,8 4
0,1,2,9 5
1 6
2 7
2,3,9 8
1,3 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 14-11-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 14-11-2020
Giải tám 18
Giải bảy 270
Giải sáu 2987 9119 8725
Giải năm 7944
Giải bốn 26312 51613 98883 33850
24715 02036 42440
Giải ba 06728 71725
Giải nhì 28220
Giải nhất 40231
Đặc biệt 363568
Đầu Đuôi
0
1 2,3,5,8,9
2 0,5,5,8
3 1,6
4 0,4
5 0
6 8
7 0
8 3,7
9
Đầu Đuôi
2,4,5,7 0
3 1
1 2
1,8 3
4 4
1,2,2 5
3 6
8 7
1,2,6 8
1 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 07-11-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 07-11-2020
Giải tám 97
Giải bảy 283
Giải sáu 6789 8919 0025
Giải năm 2535
Giải bốn 95848 91763 70555 59239
44632 99562 67863
Giải ba 04851 22312
Giải nhì 96622
Giải nhất 36638
Đặc biệt 584283
Đầu Đuôi
0
1 2,9
2 2,5
3 2,5,8,9
4 8
5 1,5
6 2,3,3
7
8 3,3,9
9 7
Đầu Đuôi
0
5 1
1,2,3,6 2
6,6,8,8 3
4
2,3,5 5
6
9 7
3,4 8
1,3,8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 31-10-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 31-10-2020
Giải tám 45
Giải bảy 064
Giải sáu 5235 3092 3097
Giải năm 1366
Giải bốn 75920 27720 38910 48397
17089 24436 40127
Giải ba 63060 74483
Giải nhì 64482
Giải nhất 61644
Đặc biệt 641570
Đầu Đuôi
0
1 0
2 0,0,7
3 5,6
4 4,5
5
6 0,4,6
7 0
8 2,3,9
9 2,7,7
Đầu Đuôi
1,2,2,6,7 0
1
8,9 2
8 3
4,6 4
3,4 5
3,6 6
2,9,9 7
8
8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 24-10-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 24-10-2020
Giải tám 27
Giải bảy 232
Giải sáu 3035 1809 2364
Giải năm 6776
Giải bốn 07027 21701 40008 38505
61848 50669 92306
Giải ba 52027 82829
Giải nhì 94438
Giải nhất 49785
Đặc biệt 676271
Đầu Đuôi
0 1,5,6,8,9
1
2 7,7,7,9
3 2,5,8
4 8
5
6 4,9
7 1,6
8 5
9
Đầu Đuôi
0
0,7 1
3 2
3
6 4
0,3,8 5
0,7 6
2,2,2 7
0,3,4 8
0,2,6 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 17-10-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 17-10-2020
Giải tám 95
Giải bảy 251
Giải sáu 7335 6519 0971
Giải năm 7562
Giải bốn 80685 66975 86040 38215
44813 67464 94258
Giải ba 37000 17654
Giải nhì 19129
Giải nhất 35560
Đặc biệt 127427
Đầu Đuôi
0 0
1 3,5,9
2 7,9
3 5
4 0
5 1,4,8
6 0,2,4
7 1,5
8 5
9 5
Đầu Đuôi
0,4,6 0
5,7 1
6 2
1 3
5,6 4
1,3,7,8,9 5
6
2 7
5 8
1,2 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 10-10-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 10-10-2020
Giải tám 05
Giải bảy 937
Giải sáu 4054 0372 7981
Giải năm 4584
Giải bốn 85285 85525 88503 39729
42975 26034 79066
Giải ba 14762 78566
Giải nhì 37790
Giải nhất 65936
Đặc biệt 344926
Đầu Đuôi
0 3,5
1
2 5,6,9
3 4,6,7
4
5 4
6 2,6,6
7 2,5
8 1,4,5
9 0
Đầu Đuôi
9 0
8 1
6,7 2
0 3
3,5,8 4
0,2,7,8 5
2,3,6,6 6
3 7
8
2 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 03-10-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 03-10-2020
Giải tám 09
Giải bảy 164
Giải sáu 5514 6788 4434
Giải năm 9463
Giải bốn 12643 06615 86977 82231
30437 80433 36699
Giải ba 13544 62722
Giải nhì 57440
Giải nhất 30641
Đặc biệt 635713
Đầu Đuôi
0 9
1 3,4,5
2 2
3 1,3,4,7
4 0,1,3,4
5
6 3,4
7 7
8 8
9 9
Đầu Đuôi
4 0
3,4 1
2 2
1,3,4,6 3
1,3,4,6 4
1 5
6
3,7 7
8 8
0,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 26-09-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 26-09-2020
Giải tám 39
Giải bảy 554
Giải sáu 1710 0724 1065
Giải năm 3700
Giải bốn 31476 08129 79680 40311
80987 74737 49008
Giải ba 74339 04184
Giải nhì 70792
Giải nhất 51140
Đặc biệt 436464
Đầu Đuôi
0 0,8
1 0,1
2 4,9
3 7,9,9
4 0
5 4
6 4,5
7 6
8 0,4,7
9 2
Đầu Đuôi
0,1,4,8 0
1 1
9 2
3
2,5,6,8 4
6 5
7 6
3,8 7
0 8
2,3,3 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 19-09-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 19-09-2020
Giải tám 55
Giải bảy 593
Giải sáu 3080 8916 1452
Giải năm 0863
Giải bốn 09058 08269 62064 48522
60218 73481 15515
Giải ba 27070 38581
Giải nhì 44776
Giải nhất 71816
Đặc biệt 386961
Đầu Đuôi
0
1 5,6,6,8
2 2
3
4
5 2,5,8
6 1,3,4,9
7 0,6
8 0,1,1
9 3
Đầu Đuôi
7,8 0
6,8,8 1
2,5 2
6,9 3
6 4
1,5 5
1,1,7 6
7
1,5 8
6 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua