Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 31-01-2023

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 31-01-2023
Giải tám 48
Giải bảy 881
Giải sáu 9823 4549 5158
Giải năm 2646
Giải bốn 58190 55636 37404 87544
82621 13164 60742
Giải ba 69939 06518
Giải nhì 00237
Giải nhất 14596
Đặc biệt 950276
Đầu Đuôi
0 4
1 8
2 1,3
3 6,7,9
4 2,4,6,8,9
5 8
6 4
7 6
8 1
9 0,6
Đầu Đuôi
9 0
2,8 1
4 2
2 3
0,4,6 4
5
3,4,7,9 6
3 7
1,4,5 8
3,4 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 24-01-2023

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 24-01-2023
Giải tám 74
Giải bảy 657
Giải sáu 8188 8420 9584
Giải năm 3939
Giải bốn 51697 11362 16920 41754
89892 15517 50187
Giải ba 14344 05291
Giải nhì 11820
Giải nhất 37623
Đặc biệt 569127
Đầu Đuôi
0
1 7
2 0,0,0,3,7
3 9
4 4
5 4,7
6 2
7 4
8 4,7,8
9 1,2,7
Đầu Đuôi
2,2,2 0
9 1
6,9 2
2 3
4,5,7,8 4
5
6
1,2,5,8,9 7
8 8
3 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 17-01-2023

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 17-01-2023
Giải tám 34
Giải bảy 745
Giải sáu 1820 5160 3105
Giải năm 9549
Giải bốn 22598 14155 36800 49849
55463 07020 43222
Giải ba 78914 18651
Giải nhì 03971
Giải nhất 43437
Đặc biệt 090146
Đầu Đuôi
0 0,5
1 4
2 0,0,2
3 4,7
4 5,6,9,9
5 1,5
6 0,3
7 1
8
9 8
Đầu Đuôi
0,2,2,6 0
5,7 1
2 2
6 3
1,3 4
0,4,5 5
4 6
3 7
9 8
4,4 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 10-01-2023

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 10-01-2023
Giải tám 73
Giải bảy 591
Giải sáu 1366 0215 6346
Giải năm 3697
Giải bốn 35993 69203 11215 30625
51934 70977 58099
Giải ba 05192 77203
Giải nhì 77701
Giải nhất 33253
Đặc biệt 509721
Đầu Đuôi
0 1,3,3
1 5,5
2 1,5
3 4
4 6
5 3
6 6
7 3,7
8
9 1,2,3,7,9
Đầu Đuôi
0
0,2,9 1
9 2
0,0,5,7,9 3
3 4
1,1,2 5
4,6 6
7,9 7
8
9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 03-01-2023

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 03-01-2023
Giải tám 89
Giải bảy 282
Giải sáu 0761 3783 8080
Giải năm 7838
Giải bốn 23471 98137 74569 91527
32067 69664 28131
Giải ba 98809 02394
Giải nhì 83710
Giải nhất 51560
Đặc biệt 641776
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2 7
3 1,7,8
4
5
6 0,1,4,7,9
7 1,6
8 0,2,3,9
9 4
Đầu Đuôi
1,6,8 0
3,6,7 1
8 2
8 3
6,9 4
5
7 6
2,3,6 7
3 8
0,6,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 27-12-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 27-12-2022
Giải tám 36
Giải bảy 402
Giải sáu 4860 8917 1984
Giải năm 1943
Giải bốn 01883 52984 89672 98925
47289 75496 76509
Giải ba 48603 53681
Giải nhì 42930
Giải nhất 30431
Đặc biệt 587553
Đầu Đuôi
0 2,3,9
1 7
2 5
3 0,1,6
4 3
5 3
6 0
7 2
8 1,3,4,4,9
9 6
Đầu Đuôi
3,6 0
3,8 1
0,7 2
0,4,5,8 3
8,8 4
2 5
3,9 6
1 7
8
0,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 20-12-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 20-12-2022
Giải tám 32
Giải bảy 344
Giải sáu 2584 1967 1803
Giải năm 2404
Giải bốn 42730 32249 99509 76878
27560 23960 19307
Giải ba 75626 50064
Giải nhì 00286
Giải nhất 30269
Đặc biệt 146930
Đầu Đuôi
0 3,4,7,9
1
2 6
3 0,0,2
4 4,9
5
6 0,0,4,7,9
7 8
8 4,6
9
Đầu Đuôi
3,3,6,6 0
1
3 2
0 3
0,4,6,8 4
5
2,8 6
0,6 7
7 8
0,4,6 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 13-12-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 13-12-2022
Giải tám 13
Giải bảy 062
Giải sáu 0401 2491 3602
Giải năm 6747
Giải bốn 72600 32688 61173 97467
24418 22293 72591
Giải ba 80218 93915
Giải nhì 98164
Giải nhất 00891
Đặc biệt 966636
Đầu Đuôi
0 0,1,2
1 3,5,8,8
2
3 6
4 7
5
6 2,4,7
7 3
8 8
9 1,1,1,3
Đầu Đuôi
0 0
0,9,9,9 1
0,6 2
1,7,9 3
6 4
1 5
3 6
4,6 7
1,1,8 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 06-12-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 06-12-2022
Giải tám 05
Giải bảy 594
Giải sáu 8249 7598 1944
Giải năm 8241
Giải bốn 52175 00478 94069 20654
97020 47494 67201
Giải ba 66095 04182
Giải nhì 28869
Giải nhất 21446
Đặc biệt 595820
Đầu Đuôi
0 1,5
1
2 0,0
3
4 1,4,6,9
5 4
6 9,9
7 5,8
8 2
9 4,4,5,8
Đầu Đuôi
2,2 0
0,4 1
8 2
3
4,5,9,9 4
0,7,9 5
4 6
7
7,9 8
4,6,6 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 29-11-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 29-11-2022
Giải tám 91
Giải bảy 799
Giải sáu 8027 7543 9092
Giải năm 9939
Giải bốn 04299 92896 24136 57773
05324 07055 20988
Giải ba 18114 26988
Giải nhì 13484
Giải nhất 78221
Đặc biệt 613334
Đầu Đuôi
0
1 4
2 1,4,7
3 4,6,9
4 3
5 5
6
7 3
8 4,8,8
9 1,2,6,9,9
Đầu Đuôi
0
2,9 1
9 2
4,7 3
1,2,3,8 4
5 5
3,9 6
2 7
8,8 8
3,9,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 22-11-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 22-11-2022
Giải tám 55
Giải bảy 040
Giải sáu 3200 5229 5619
Giải năm 1596
Giải bốn 75547 33259 40690 97097
84140 10132 41750
Giải ba 27147 98278
Giải nhì 76520
Giải nhất 82066
Đặc biệt 000057
Đầu Đuôi
0 0
1 9
2 0,9
3 2
4 0,0,7,7
5 0,5,7,9
6 6
7 8
8
9 0,6,7
Đầu Đuôi
0,2,4,4,5,9 0
1
3 2
3
4
5 5
6,9 6
4,4,5,9 7
7 8
1,2,5 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 15-11-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 15-11-2022
Giải tám 22
Giải bảy 141
Giải sáu 5103 0422 8466
Giải năm 4456
Giải bốn 43806 39251 31606 46182
94473 04757 01417
Giải ba 56433 28154
Giải nhì 98317
Giải nhất 55423
Đặc biệt 139769
Đầu Đuôi
0 3,6,6
1 7,7
2 2,2,3
3 3
4 1
5 1,4,6,7
6 6,9
7 3
8 2
9
Đầu Đuôi
0
4,5 1
2,2,8 2
0,2,3,7 3
5 4
5
0,0,5,6 6
1,1,5 7
8
6 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 08-11-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 08-11-2022
Giải tám 32
Giải bảy 576
Giải sáu 0645 0192 5557
Giải năm 4888
Giải bốn 99700 20525 99418 93814
01507 63177 10426
Giải ba 20720 11235
Giải nhì 43318
Giải nhất 84385
Đặc biệt 302654
Đầu Đuôi
0 0,7
1 4,8,8
2 0,5,6
3 2,5
4 5
5 4,7
6
7 6,7
8 5,8
9 2
Đầu Đuôi
0,2 0
1
3,9 2
3
1,5 4
2,3,4,8 5
2,7 6
0,5,7 7
1,1,8 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 01-11-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 01-11-2022
Giải tám 40
Giải bảy 295
Giải sáu 0805 1848 5059
Giải năm 3904
Giải bốn 13082 57195 76848 01396
38122 66914 75411
Giải ba 94191 91269
Giải nhì 90608
Giải nhất 15665
Đặc biệt 944259
Đầu Đuôi
0 4,5,8
1 1,4
2 2
3
4 0,8,8
5 9,9
6 5,9
7
8 2
9 1,5,5,6
Đầu Đuôi
4 0
1,9 1
2,8 2
3
0,1 4
0,6,9,9 5
9 6
7
0,4,4 8
5,5,6 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 25-10-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 25-10-2022
Giải tám 37
Giải bảy 660
Giải sáu 8475 1755 4063
Giải năm 9896
Giải bốn 85713 28383 51744 19930
50394 32260 27272
Giải ba 61464 08638
Giải nhì 56532
Giải nhất 66075
Đặc biệt 494560
Đầu Đuôi
0
1 3
2
3 0,2,7,8
4 4
5 5
6 0,0,0,3,4
7 2,5,5
8 3
9 4,6
Đầu Đuôi
3,6,6,6 0
1
3,7 2
1,6,8 3
4,6,9 4
5,7,7 5
9 6
3 7
3 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 18-10-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 18-10-2022
Giải tám 48
Giải bảy 665
Giải sáu 1732 4014 0524
Giải năm 1747
Giải bốn 30732 24218 69489 76706
00023 75978 18627
Giải ba 29487 39785
Giải nhì 52449
Giải nhất 81860
Đặc biệt 852173
Đầu Đuôi
0 6
1 4,8
2 3,4,7
3 2,2
4 7,8,9
5
6 0,5
7 3,8
8 5,7,9
9
Đầu Đuôi
6 0
1
3,3 2
2,7 3
1,2 4
6,8 5
0 6
2,4,8 7
1,4,7 8
4,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 11-10-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 11-10-2022
Giải tám 78
Giải bảy 091
Giải sáu 9334 5579 1084
Giải năm 9574
Giải bốn 67913 47550 61705 33409
35748 67110 85447
Giải ba 44836 33191
Giải nhì 87653
Giải nhất 02548
Đặc biệt 178707
Đầu Đuôi
0 5,7,9
1 0,3
2
3 4,6
4 7,8,8
5 0,3
6
7 4,8,9
8 4
9 1,1
Đầu Đuôi
1,5 0
9,9 1
2
1,5 3
3,7,8 4
0 5
3 6
0,4 7
4,4,7 8
0,7 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 04-10-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 04-10-2022
Giải tám 39
Giải bảy 483
Giải sáu 3097 7777 3828
Giải năm 5485
Giải bốn 41134 73775 29114 87970
42108 93100 85347
Giải ba 49329 31814
Giải nhì 51276
Giải nhất 15604
Đặc biệt 811279
Đầu Đuôi
0 0,4,8
1 4,4
2 8,9
3 4,9
4 7
5
6
7 0,5,6,7,9
8 3,5
9 7
Đầu Đuôi
0,7 0
1
2
8 3
0,1,1,3 4
7,8 5
7 6
4,7,9 7
0,2 8
2,3,7 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 27-09-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 27-09-2022
Giải tám 16
Giải bảy 384
Giải sáu 2196 6271 7227
Giải năm 0122
Giải bốn 69654 30729 05873 59205
90694 99472 67354
Giải ba 05012 06135
Giải nhì 05823
Giải nhất 45166
Đặc biệt 355419
Đầu Đuôi
0 5
1 2,6,9
2 2,3,7,9
3 5
4
5 4,4
6 6
7 1,2,3
8 4
9 4,6
Đầu Đuôi
0
7 1
1,2,7 2
2,7 3
5,5,8,9 4
0,3 5
1,6,9 6
2 7
8
1,2 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 20-09-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 20-09-2022
Giải tám 07
Giải bảy 743
Giải sáu 3303 0359 8550
Giải năm 7256
Giải bốn 14288 26566 44967 47268
40181 44459 07585
Giải ba 08628 33939
Giải nhì 88064
Giải nhất 60011
Đặc biệt 938258
Đầu Đuôi
0 3,7
1 1
2 8
3 9
4 3
5 0,6,8,9,9
6 4,6,7,8
7
8 1,5,8
9
Đầu Đuôi
5 0
1,8 1
2
0,4 3
6 4
8 5
5,6 6
0,6 7
2,5,6,8 8
3,5,5 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 13-09-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 13-09-2022
Giải tám 03
Giải bảy 467
Giải sáu 1371 6512 7166
Giải năm 2494
Giải bốn 27036 97043 38200 46964
00223 40975 37571
Giải ba 71119 24569
Giải nhì 11491
Giải nhất 12445
Đặc biệt 779482
Đầu Đuôi
0 0,3
1 2,9
2 3
3 6
4 3,5
5
6 4,6,7,9
7 1,1,5
8 2
9 1,4
Đầu Đuôi
0 0
7,7,9 1
1,8 2
0,2,4 3
6,9 4
4,7 5
3,6 6
6 7
8
1,6 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 06-09-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 06-09-2022
Giải tám 03
Giải bảy 708
Giải sáu 7260 5486 6052
Giải năm 3216
Giải bốn 24852 47297 55325 00084
10690 39221 24487
Giải ba 47707 05784
Giải nhì 84380
Giải nhất 09953
Đặc biệt 905485
Đầu Đuôi
0 3,7,8
1 6
2 1,5
3
4
5 2,2,3
6 0
7
8 0,4,4,5,6,7
9 0,7
Đầu Đuôi
6,8,9 0
2 1
5,5 2
0,5 3
8,8 4
2,8 5
1,8 6
0,8,9 7
0 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 30-08-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 30-08-2022
Giải tám 36
Giải bảy 282
Giải sáu 2386 1097 3802
Giải năm 4753
Giải bốn 53639 87685 18170 74850
13296 82184 85577
Giải ba 73523 55181
Giải nhì 41926
Giải nhất 94518
Đặc biệt 517484
Đầu Đuôi
0 2
1 8
2 3,6
3 6,9
4
5 0,3
6
7 0,7
8 1,2,4,4,5,6
9 6,7
Đầu Đuôi
5,7 0
8 1
0,8 2
2,5 3
8,8 4
8 5
2,3,8,9 6
7,9 7
1 8
3 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 23-08-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 23-08-2022
Giải tám 86
Giải bảy 458
Giải sáu 7086 1725 9669
Giải năm 5629
Giải bốn 04096 36603 28798 87843
75124 50373 80199
Giải ba 92124 47716
Giải nhì 00110
Giải nhất 15846
Đặc biệt 701938
Đầu Đuôi
0 3
1 0,6
2 4,4,5,9
3 8
4 3,6
5 8
6 9
7 3
8 6,6
9 6,8,9
Đầu Đuôi
1 0
1
2
0,4,7 3
2,2 4
2 5
1,4,8,8,9 6
7
3,5,9 8
2,6,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 16-08-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 16-08-2022
Giải tám 99
Giải bảy 187
Giải sáu 7734 4809 4304
Giải năm 7443
Giải bốn 12827 44221 15989 03585
71000 55770 42594
Giải ba 02813 54176
Giải nhì 01849
Giải nhất 69844
Đặc biệt 894974
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 3
2 1,7
3 4
4 3,4,9
5
6
7 0,4,6
8 5,7,9
9 4,9
Đầu Đuôi
0,7 0
2 1
2
1,4 3
0,3,4,7,9 4
8 5
7 6
2,8 7
8
0,4,8,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 09-08-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 09-08-2022
Giải tám 30
Giải bảy 025
Giải sáu 3986 7955 2129
Giải năm 3718
Giải bốn 61208 17824 71492 28076
74073 49693 01804
Giải ba 71808 43220
Giải nhì 25053
Giải nhất 14057
Đặc biệt 162518
Đầu Đuôi
0 4,8,8
1 8,8
2 0,4,5,9
3 0
4
5 3,5,7
6
7 3,6
8 6
9 2,3
Đầu Đuôi
2,3 0
1
9 2
5,7,9 3
0,2 4
2,5 5
7,8 6
5 7
0,0,1,1 8
2 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 02-08-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 02-08-2022
Giải tám 74
Giải bảy 186
Giải sáu 4454 3293 4004
Giải năm 3297
Giải bốn 52671 22180 28525 89610
41570 68515 54545
Giải ba 77332 55312
Giải nhì 86268
Giải nhất 79329
Đặc biệt 391370
Đầu Đuôi
0 4
1 0,2,5
2 5,9
3 2
4 5
5 4
6 8
7 0,0,1,4
8 0,6
9 3,7
Đầu Đuôi
1,7,7,8 0
7 1
1,3 2
9 3
0,5,7 4
1,2,4 5
8 6
9 7
6 8
2 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 26-07-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 26-07-2022
Giải tám 39
Giải bảy 314
Giải sáu 8035 3485 7173
Giải năm 1258
Giải bốn 15934 79767 35767 01245
61625 65047 95965
Giải ba 94913 75237
Giải nhì 69374
Giải nhất 32894
Đặc biệt 789562
Đầu Đuôi
0
1 3,4
2 5
3 4,5,7,9
4 5,7
5 8
6 2,5,7,7
7 3,4
8 5
9 4
Đầu Đuôi
0
1
6 2
1,7 3
1,3,7,9 4
2,3,4,6,8 5
6
3,4,6,6 7
5 8
3 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 19-07-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 19-07-2022
Giải tám 99
Giải bảy 133
Giải sáu 4299 1260 1967
Giải năm 1016
Giải bốn 96763 16441 60862 61705
54047 37870 11415
Giải ba 31628 19537
Giải nhì 44322
Giải nhất 51008
Đặc biệt 943620
Đầu Đuôi
0 5,8
1 5,6
2 0,2,8
3 3,7
4 1,7
5
6 0,2,3,7
7 0
8
9 9,9
Đầu Đuôi
2,6,7 0
4 1
2,6 2
3,6 3
4
0,1 5
1 6
3,4,6 7
0,2 8
9,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 12-07-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 12-07-2022
Giải tám 44
Giải bảy 915
Giải sáu 5226 3989 1510
Giải năm 0244
Giải bốn 63102 62655 31129 31945
27068 06439 13882
Giải ba 36927 58944
Giải nhì 98668
Giải nhất 84859
Đặc biệt 765380
Đầu Đuôi
0 2
1 0,5
2 6,7,9
3 9
4 4,4,4,5
5 5,9
6 8,8
7
8 0,2,9
9
Đầu Đuôi
1,8 0
1
0,8 2
3
4,4,4 4
1,4,5 5
2 6
2 7
6,6 8
2,3,5,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 05-07-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 05-07-2022
Giải tám 90
Giải bảy 251
Giải sáu 7019 9081 1366
Giải năm 4373
Giải bốn 02003 86714 22206 09493
26621 21404 97218
Giải ba 92050 98888
Giải nhì 68305
Giải nhất 92051
Đặc biệt 626588
Đầu Đuôi
0 3,4,5,6
1 4,8,9
2 1
3
4
5 0,1,1
6 6
7 3
8 1,8,8
9 0,3
Đầu Đuôi
5,9 0
2,5,5,8 1
2
0,7,9 3
0,1 4
0 5
0,6 6
7
1,8,8 8
1 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 28-06-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 28-06-2022
Giải tám 09
Giải bảy 632
Giải sáu 0807 4060 0447
Giải năm 9254
Giải bốn 13942 92313 71213 59410
01952 46603 80004
Giải ba 03975 25896
Giải nhì 30424
Giải nhất 41133
Đặc biệt 612861
Đầu Đuôi
0 3,4,7,9
1 0,3,3
2 4
3 2,3
4 2,7
5 2,4
6 0,1
7 5
8
9 6
Đầu Đuôi
1,6 0
6 1
3,4,5 2
0,1,1,3 3
0,2,5 4
7 5
9 6
0,4 7
8
0 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 21-06-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 21-06-2022
Giải tám 81
Giải bảy 548
Giải sáu 2639 3023 8139
Giải năm 8698
Giải bốn 87647 27999 12199 52258
01869 57255 45205
Giải ba 67527 72397
Giải nhì 87585
Giải nhất 45308
Đặc biệt 022690
Đầu Đuôi
0 5,8
1
2 3,7
3 9,9
4 7,8
5 5,8
6 9
7
8 1,5
9 0,7,8,9,9
Đầu Đuôi
9 0
8 1
2
2 3
4
0,5,8 5
6
2,4,9 7
0,4,5,9 8
3,3,6,9,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 14-06-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 14-06-2022
Giải tám 17
Giải bảy 013
Giải sáu 1962 0233 6845
Giải năm 1185
Giải bốn 41693 91989 72794 40183
10492 06720 80440
Giải ba 32871 08597
Giải nhì 80867
Giải nhất 97602
Đặc biệt 782690
Đầu Đuôi
0 2
1 3,7
2 0
3 3
4 0,5
5
6 2,7
7 1
8 3,5,9
9 0,2,3,4,7
Đầu Đuôi
2,4,9 0
7 1
0,6,9 2
1,3,8,9 3
9 4
4,8 5
6
1,6,9 7
8
8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 07-06-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 07-06-2022
Giải tám 78
Giải bảy 513
Giải sáu 0509 7490 7247
Giải năm 4470
Giải bốn 12303 19152 10019 63667
20658 06718 08478
Giải ba 14457 18458
Giải nhì 97324
Giải nhất 17343
Đặc biệt 351704
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 3,8,9
2 4
3
4 3,7
5 2,7,8,8
6 7
7 0,8,8
8
9 0
Đầu Đuôi
7,9 0
1
5 2
0,1,4 3
0,2 4
5
6
4,5,6 7
1,5,5,7,7 8
0,1 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 31-05-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 31-05-2022
Giải tám 44
Giải bảy 041
Giải sáu 1370 7517 3899
Giải năm 4638
Giải bốn 16576 71625 89765 96525
66773 07340 52680
Giải ba 43634 94910
Giải nhì 76826
Giải nhất 83054
Đặc biệt 549979
Đầu Đuôi
0
1 0,7
2 5,5,6
3 4,8
4 0,1,4
5 4
6 5
7 0,3,6,9
8 0
9 9
Đầu Đuôi
1,4,7,8 0
4 1
2
7 3
3,4,5 4
2,2,6 5
2,7 6
1 7
3 8
7,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 24-05-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 24-05-2022
Giải tám 46
Giải bảy 732
Giải sáu 5280 6952 5551
Giải năm 9255
Giải bốn 86102 85904 69095 98751
24075 64674 18230
Giải ba 01798 47578
Giải nhì 56421
Giải nhất 34250
Đặc biệt 076502
Đầu Đuôi
0 2,2,4
1
2 1
3 0,2
4 6
5 0,1,1,2,5
6
7 4,5,8
8 0
9 5,8
Đầu Đuôi
3,5,8 0
2,5,5 1
0,0,3,5 2
3
0,7 4
5,7,9 5
4 6
7
7,9 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 17-05-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 17-05-2022
Giải tám 60
Giải bảy 834
Giải sáu 0890 8166 7656
Giải năm 2083
Giải bốn 29189 90435 42066 37212
96371 61554 38399
Giải ba 85615 22703
Giải nhì 69454
Giải nhất 91676
Đặc biệt 211683
Đầu Đuôi
0 3
1 2,5
2
3 4,5
4
5 4,4,6
6 0,6,6
7 1,6
8 3,3,9
9 0,9
Đầu Đuôi
6,9 0
7 1
1 2
0,8,8 3
3,5,5 4
1,3 5
5,6,6,7 6
7
8
8,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 10-05-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 10-05-2022
Giải tám 36
Giải bảy 496
Giải sáu 1985 3055 1375
Giải năm 3935
Giải bốn 61634 69037 07506 58478
06577 08421 99949
Giải ba 47997 07658
Giải nhì 66778
Giải nhất 68373
Đặc biệt 239950
Đầu Đuôi
0 6
1
2 1
3 4,5,6,7
4 9
5 0,5,8
6
7 3,5,7,8,8
8 5
9 6,7
Đầu Đuôi
5 0
2 1
2
7 3
3 4
3,5,7,8 5
0,3,9 6
3,7,9 7
5,7,7 8
4 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 03-05-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 03-05-2022
Giải tám 34
Giải bảy 250
Giải sáu 0944 4917 2435
Giải năm 2068
Giải bốn 42132 29822 63742 08761
15404 60745 29598
Giải ba 03309 37845
Giải nhì 75193
Giải nhất 71585
Đặc biệt 260528
Đầu Đuôi
0 4,9
1 7
2 2,8
3 2,4,5
4 2,4,5,5
5 0
6 1,8
7
8 5
9 3,8
Đầu Đuôi
5 0
6 1
2,3,4 2
9 3
0,3,4 4
3,4,4,8 5
6
1 7
2,6,9 8
0 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 12-04-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 12-04-2022
Giải tám 16
Giải bảy 445
Giải sáu 8072 8537 0144
Giải năm 7412
Giải bốn 68499 99916 85843 33743
76067 03955 04683
Giải ba 16689 07357
Giải nhì 02347
Giải nhất 47501
Đặc biệt 860071
Đầu Đuôi
0 1
1 2,6,6
2
3 7
4 3,3,4,5,7
5 5,7
6 7
7 1,2
8 3,9
9 9
Đầu Đuôi
0
0,7 1
1,7 2
4,4,8 3
4 4
4,5 5
1,1 6
3,4,5,6 7
8
8,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 05-04-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 05-04-2022
Giải tám 98
Giải bảy 656
Giải sáu 4438 4653 8385
Giải năm 4711
Giải bốn 28897 46020 88250 41783
91879 77626 90578
Giải ba 12918 56844
Giải nhì 52758
Giải nhất 70415
Đặc biệt 156856
Đầu Đuôi
0
1 1,5,8
2 0,6
3 8
4 4
5 0,3,6,6,8
6
7 8,9
8 3,5
9 7,8
Đầu Đuôi
2,5 0
1 1
2
5,8 3
4 4
1,8 5
2,5,5 6
9 7
1,3,5,7,9 8
7 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 29-03-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 29-03-2022
Giải tám 10
Giải bảy 183
Giải sáu 7613 7983 9730
Giải năm 0065
Giải bốn 03245 13791 12024 42317
55583 23421 34380
Giải ba 43387 54833
Giải nhì 09347
Giải nhất 50863
Đặc biệt 392992
Đầu Đuôi
0
1 0,3,7
2 1,4
3 0,3
4 5,7
5
6 3,5
7
8 0,3,3,3,7
9 1,2
Đầu Đuôi
1,3,8 0
2,9 1
9 2
1,3,6,8,8,8 3
2 4
4,6 5
6
1,4,8 7
8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 22-03-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 22-03-2022
Giải tám 74
Giải bảy 384
Giải sáu 1999 8414 5373
Giải năm 1857
Giải bốn 42220 73543 92586 68826
96032 77931 08330
Giải ba 51519 77502
Giải nhì 11968
Giải nhất 66686
Đặc biệt 226841
Đầu Đuôi
0 2
1 4,9
2 0,6
3 0,1,2
4 1,3
5 7
6 8
7 3,4
8 4,6,6
9 9
Đầu Đuôi
2,3 0
3,4 1
0,3 2
4,7 3
1,7,8 4
5
2,8,8 6
5 7
6 8
1,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 15-03-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 15-03-2022
Giải tám 87
Giải bảy 379
Giải sáu 4927 8819 1846
Giải năm 7980
Giải bốn 80389 74710 93617 04372
05217 12791 78521
Giải ba 33901 16619
Giải nhì 16279
Giải nhất 23895
Đặc biệt 505181
Đầu Đuôi
0 1
1 0,7,7,9,9
2 1,7
3
4 6
5
6
7 2,9,9
8 0,1,7,9
9 1,5
Đầu Đuôi
1,8 0
0,2,8,9 1
7 2
3
4
9 5
4 6
1,1,2,8 7
8
1,1,7,7,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 08-03-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 08-03-2022
Giải tám 84
Giải bảy 851
Giải sáu 8120 8367 4983
Giải năm 3809
Giải bốn 49928 24932 52503 69820
46789 57715 77945
Giải ba 80575 62280
Giải nhì 60098
Giải nhất 11924
Đặc biệt 997517
Đầu Đuôi
0 3,9
1 5,7
2 0,0,4,8
3 2
4 5
5 1
6 7
7 5
8 0,3,4,9
9 8
Đầu Đuôi
2,2,8 0
5 1
3 2
0,8 3
2,8 4
1,4,7 5
6
1,6 7
2,9 8
0,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 01-03-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 01-03-2022
Giải tám 55
Giải bảy 654
Giải sáu 8955 9005 5209
Giải năm 6157
Giải bốn 18754 59055 07542 89304
30215 38391 13463
Giải ba 69410 01251
Giải nhì 22343
Giải nhất 44433
Đặc biệt 835822
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 0,5
2 2
3 3
4 2,3
5 1,4,4,5,5,5,7
6 3
7
8
9 1
Đầu Đuôi
1 0
5,9 1
2,4 2
3,4,6 3
0,5,5 4
0,1,5,5,5 5
6
5 7
8
0 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 22-02-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 22-02-2022
Giải tám 03
Giải bảy 757
Giải sáu 6066 4505 6576
Giải năm 9864
Giải bốn 99485 74479 30321 29362
94426 45325 79755
Giải ba 32887 95016
Giải nhì 34166
Giải nhất 40735
Đặc biệt 527623
Đầu Đuôi
0 3,5
1 6
2 1,3,5,6
3 5
4
5 5,7
6 2,4,6,6
7 6,9
8 5,7
9
Đầu Đuôi
0
2 1
6 2
0,2 3
6 4
0,2,3,5,8 5
1,2,6,6,7 6
5,8 7
8
7 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 15-02-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 15-02-2022
Giải tám 36
Giải bảy 700
Giải sáu 6502 0033 5902
Giải năm 3931
Giải bốn 83895 40271 85458 97540
29046 20255 40639
Giải ba 84506 21555
Giải nhì 53704
Giải nhất 83159
Đặc biệt 253029
Đầu Đuôi
0 0,2,2,4,6
1
2 9
3 1,3,6,9
4 0,6
5 5,5,8,9
6
7 1
8
9 5
Đầu Đuôi
0,4 0
3,7 1
0,0 2
3 3
0 4
5,5,9 5
0,3,4 6
7
5 8
2,3,5 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 08-02-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 08-02-2022
Giải tám 12
Giải bảy 275
Giải sáu 6398 4365 8368
Giải năm 5317
Giải bốn 11373 72128 38425 84399
69058 58352 95186
Giải ba 99465 37738
Giải nhì 58545
Giải nhất 56913
Đặc biệt 789735
Đầu Đuôi
0
1 2,3,7
2 5,8
3 5,8
4 5
5 2,8
6 5,5,8
7 3,5
8 6
9 8,9
Đầu Đuôi
0
1
1,5 2
1,7 3
4
2,3,4,6,6,7 5
8 6
1 7
2,3,5,6,9 8
9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 01-02-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 01-02-2022
Giải tám 39
Giải bảy 963
Giải sáu 0091 2616 0137
Giải năm 9443
Giải bốn 90073 48138 49092 53593
60514 30235 95975
Giải ba 09434 38190
Giải nhì 34119
Giải nhất 64536
Đặc biệt 004291
Đầu Đuôi
0
1 4,6,9
2
3 4,5,6,7,8,9
4 3
5
6 3
7 3,5
8
9 0,1,1,2,3
Đầu Đuôi
9 0
9,9 1
9 2
4,6,7,9 3
1,3 4
3,7 5
1,3 6
3 7
3 8
1,3 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 25-01-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 25-01-2022
Giải tám 33
Giải bảy 314
Giải sáu 3193 6971 8481
Giải năm 7636
Giải bốn 46891 40734 39398 00108
00361 77199 06098
Giải ba 10339 85162
Giải nhì 34820
Giải nhất 39840
Đặc biệt 751463
Đầu Đuôi
0 8
1 4
2 0
3 3,4,6,9
4 0
5
6 1,2,3
7 1
8 1
9 1,3,8,8,9
Đầu Đuôi
2,4 0
6,7,8,9 1
6 2
3,6,9 3
1,3 4
5
3 6
7
0,9,9 8
3,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 18-01-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 18-01-2022
Giải tám 96
Giải bảy 436
Giải sáu 5566 5520 4530
Giải năm 1045
Giải bốn 23137 37753 05930 84561
51282 23207 77319
Giải ba 40627 93575
Giải nhì 13163
Giải nhất 80340
Đặc biệt 707749
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 0,7
3 0,0,6,7
4 0,5,9
5 3
6 1,3,6
7 5
8 2
9 6
Đầu Đuôi
2,3,3,4 0
6 1
8 2
5,6 3
4
4,7 5
3,6,9 6
0,2,3 7
8
1,4 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 11-01-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 11-01-2022
Giải tám 53
Giải bảy 055
Giải sáu 4145 0663 2833
Giải năm 4246
Giải bốn 89456 25411 68781 24166
32649 46709 09538
Giải ba 60058 84456
Giải nhì 22485
Giải nhất 84082
Đặc biệt 032867
Đầu Đuôi
0 9
1 1
2
3 3,8
4 5,6,9
5 3,5,6,6,8
6 3,6,7
7
8 1,2,5
9
Đầu Đuôi
0
1,8 1
8 2
3,5,6 3
4
4,5,8 5
4,5,5,6 6
6 7
3,5 8
0,4 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 04-01-2022

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 04-01-2022
Giải tám 13
Giải bảy 222
Giải sáu 8610 8617 2929
Giải năm 5066
Giải bốn 37597 75704 63971 09823
76967 38983 24825
Giải ba 15863 16338
Giải nhì 65354
Giải nhất 64645
Đặc biệt 137436
Đầu Đuôi
0 4
1 0,3,7
2 2,3,5,9
3 6,8
4 5
5 4
6 3,6,7
7 1
8 3
9 7
Đầu Đuôi
1 0
7 1
2 2
1,2,6,8 3
0,5 4
2,4 5
3,6 6
1,6,9 7
3 8
2 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 28-12-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 28-12-2021
Giải tám 62
Giải bảy 162
Giải sáu 7170 6911 4718
Giải năm 1599
Giải bốn 79084 91299 20408 11064
97111 41350 53209
Giải ba 73722 15166
Giải nhì 71019
Giải nhất 21916
Đặc biệt 692080
Đầu Đuôi
0 8,9
1 1,1,6,8,9
2 2
3
4
5 0
6 2,2,4,6
7 0
8 0,4
9 9,9
Đầu Đuôi
5,7,8 0
1,1 1
2,6,6 2
3
6,8 4
5
1,6 6
7
0,1 8
0,1,9,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 21-12-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 21-12-2021
Giải tám 08
Giải bảy 983
Giải sáu 4912 9510 2901
Giải năm 4562
Giải bốn 33681 58925 80905 99725
21123 27619 70782
Giải ba 34931 71790
Giải nhì 80165
Giải nhất 97171
Đặc biệt 113610
Đầu Đuôi
0 1,5,8
1 0,0,2,9
2 3,5,5
3 1
4
5
6 2,5
7 1
8 1,2,3
9 0
Đầu Đuôi
1,1,9 0
0,3,7,8 1
1,6,8 2
2,8 3
4
0,2,2,6 5
6
7
0 8
1 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 14-12-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 14-12-2021
Giải tám 03
Giải bảy 059
Giải sáu 9723 6647 4126
Giải năm 7345
Giải bốn 02990 81950 94166 75275
87780 44983 42922
Giải ba 10534 90106
Giải nhì 90413
Giải nhất 66241
Đặc biệt 770224
Đầu Đuôi
0 3,6
1 3
2 2,3,4,6
3 4
4 1,5,7
5 0,9
6 6
7 5
8 0,3
9 0
Đầu Đuôi
5,8,9 0
4 1
2 2
0,1,2,8 3
2,3 4
4,7 5
0,2,6 6
4 7
8
5 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 07-12-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 07-12-2021
Giải tám 81
Giải bảy 227
Giải sáu 1690 6033 2129
Giải năm 8183
Giải bốn 75156 94562 60187 33490
04278 07008 89938
Giải ba 90788 59089
Giải nhì 68763
Giải nhất 91657
Đặc biệt 825138
Đầu Đuôi
0 8
1
2 7,9
3 3,8,8
4
5 6,7
6 2,3
7 8
8 1,3,7,8,9
9 0,0
Đầu Đuôi
9,9 0
8 1
6 2
3,6,8 3
4
5
5 6
2,5,8 7
0,3,3,7,8 8
2,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 30-11-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 30-11-2021
Giải tám 67
Giải bảy 827
Giải sáu 5956 2653 1494
Giải năm 5045
Giải bốn 82076 38898 24272 83125
46624 61340 61341
Giải ba 29846 88153
Giải nhì 74083
Giải nhất 90046
Đặc biệt 049836
Đầu Đuôi
0
1
2 4,5,7
3 6
4 0,1,5,6,6
5 3,3,6
6 7
7 2,6
8 3
9 4,8
Đầu Đuôi
4 0
4 1
7 2
5,5,8 3
2,9 4
2,4 5
3,4,4,5,7 6
2,6 7
9 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 23-11-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 23-11-2021
Giải tám 31
Giải bảy 501
Giải sáu 8468 2917 3543
Giải năm 0708
Giải bốn 28951 65090 39530 54496
26220 26400 27503
Giải ba 30518 73509
Giải nhì 82184
Giải nhất 66598
Đặc biệt 396647
Đầu Đuôi
0 0,1,3,8,9
1 7,8
2 0
3 0,1
4 3,7
5 1
6 8
7
8 4
9 0,6,8
Đầu Đuôi
0,2,3,9 0
0,3,5 1
2
0,4 3
8 4
5
9 6
1,4 7
0,1,6,9 8
0 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 16-11-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 16-11-2021
Giải tám 59
Giải bảy 400
Giải sáu 3430 3417 3100
Giải năm 0109
Giải bốn 01807 44356 10646 55337
09451 81281 65823
Giải ba 04260 22495
Giải nhì 91160
Giải nhất 15187
Đặc biệt 520878
Đầu Đuôi
0 0,0,7,9
1 7
2 3
3 0,7
4 6
5 1,6,9
6 0,0
7 8
8 1,7
9 5
Đầu Đuôi
0,0,3,6,6 0
5,8 1
2
2 3
4
9 5
4,5 6
0,1,3,8 7
7 8
0,5 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 09-11-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 09-11-2021
Giải tám 94
Giải bảy 722
Giải sáu 6709 9916 5272
Giải năm 6612
Giải bốn 41726 93865 19722 89390
23229 58668 76657
Giải ba 08873 33666
Giải nhì 42594
Giải nhất 54218
Đặc biệt 489728
Đầu Đuôi
0 9
1 2,6,8
2 2,2,6,8,9
3
4
5 7
6 5,6,8
7 2,3
8
9 0,4,4
Đầu Đuôi
9 0
1
1,2,2,7 2
7 3
9,9 4
6 5
1,2,6 6
5 7
1,2,6 8
0,2 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 02-11-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 02-11-2021
Giải tám 25
Giải bảy 007
Giải sáu 3492 0006 3892
Giải năm 7722
Giải bốn 81109 50516 75673 37189
78277 18945 58336
Giải ba 96794 45484
Giải nhì 29973
Giải nhất 30203
Đặc biệt 375109
Đầu Đuôi
0 3,6,7,9,9
1 6
2 2,5
3 6
4 5
5
6
7 3,3,7
8 4,9
9 2,2,4
Đầu Đuôi
0
1
2,9,9 2
0,7,7 3
8,9 4
2,4 5
0,1,3 6
0,7 7
8
0,0,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 02-11-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 02-11-2021
Giải tám 25
Giải bảy 007
Giải sáu 3492 0006 3892
Giải năm 7722
Giải bốn 81109 50516 75673 37189
78277 18945 58336
Giải ba 96794 45484
Giải nhì 29973
Giải nhất 30203
Đặc biệt 375109
Đầu Đuôi
0 3,6,7,9,9
1 6
2 2,5
3 6
4 5
5
6
7 3,3,7
8 4,9
9 2,2,4
Đầu Đuôi
0
1
2,9,9 2
0,7,7 3
8,9 4
2,4 5
0,1,3 6
0,7 7
8
0,0,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 26-10-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 26-10-2021
Giải tám 60
Giải bảy 499
Giải sáu 0529 9186 2388
Giải năm 5067
Giải bốn 00746 91757 55821 77174
60868 05103 05687
Giải ba 13377 33590
Giải nhì 82436
Giải nhất 95136
Đặc biệt 379439
Đầu Đuôi
0 3
1
2 1,9
3 6,6,9
4 6
5 7
6 0,7,8
7 4,7
8 6,7,8
9 0,9
Đầu Đuôi
6,9 0
2 1
2
0 3
7 4
5
3,3,4,8 6
5,6,7,8 7
6,8 8
2,3,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 19-10-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 19-10-2021
Giải tám 76
Giải bảy 608
Giải sáu 3581 7305 8808
Giải năm 8771
Giải bốn 17011 01179 81200 54049
19243 01514 22936
Giải ba 10214 25084
Giải nhì 90614
Giải nhất 53856
Đặc biệt 553748
Đầu Đuôi
0 0,5,8,8
1 1,4,4,4
2
3 6
4 3,8,9
5 6
6
7 1,6,9
8 1,4
9
Đầu Đuôi
0 0
1,7,8 1
2
4 3
1,1,1,8 4
0 5
3,5,7 6
7
0,0,4 8
4,7 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 12-10-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 12-10-2021
Giải tám 88
Giải bảy 674
Giải sáu 7434 0680 4217
Giải năm 9045
Giải bốn 00108 25477 76689 78129
61393 47435 60323
Giải ba 03538 63939
Giải nhì 66112
Giải nhất 71003
Đặc biệt 736535
Đầu Đuôi
0 3,8
1 2,7
2 3,9
3 4,5,5,8,9
4 5
5
6
7 4,7
8 0,8,9
9 3
Đầu Đuôi
8 0
1
1 2
0,2,9 3
3,7 4
3,3,4 5
6
1,7 7
0,3,8 8
2,3,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 05-10-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 05-10-2021
Giải tám 76
Giải bảy 867
Giải sáu 8842 0309 5821
Giải năm 0961
Giải bốn 44322 95881 13933 11766
27983 54243 40702
Giải ba 94039 10066
Giải nhì 88711
Giải nhất 74839
Đặc biệt 339278
Đầu Đuôi
0 2,9
1 1
2 1,2
3 3,9,9
4 2,3
5
6 1,6,6,7
7 6,8
8 1,3
9
Đầu Đuôi
0
1,2,6,8 1
0,2,4 2
3,4,8 3
4
5
6,6,7 6
6 7
7 8
0,3,3 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 28-09-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 28-09-2021
Giải tám 20
Giải bảy 341
Giải sáu 9774 2113 4088
Giải năm 8407
Giải bốn 08829 00889 02463 51492
70281 03079 26540
Giải ba 04832 34692
Giải nhì 10276
Giải nhất 57537
Đặc biệt 956493
Đầu Đuôi
0 7
1 3
2 0,9
3 2,7
4 0,1
5
6 3
7 4,6,9
8 1,8,9
9 2,2,3
Đầu Đuôi
2,4 0
4,8 1
3,9,9 2
1,6,9 3
7 4
5
7 6
0,3 7
8 8
2,7,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 21-09-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 21-09-2021
Giải tám 31
Giải bảy 782
Giải sáu 7944 6514 8982
Giải năm 1802
Giải bốn 40392 46479 58772 57142
07653 73229 97482
Giải ba 72635 58812
Giải nhì 13030
Giải nhất 10028
Đặc biệt 027201
Đầu Đuôi
0 1,2
1 2,4
2 8,9
3 0,1,5
4 2,4
5 3
6
7 2,9
8 2,2,2
9 2
Đầu Đuôi
3 0
0,3 1
0,1,4,7,8,8,8,9 2
5 3
1,4 4
3 5
6
7
2 8
2,7 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 14-09-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 14-09-2021
Giải tám 20
Giải bảy 752
Giải sáu 3400 1110 3761
Giải năm 5137
Giải bốn 62618 30505 63023 92980
19776 86029 13643
Giải ba 37325 83284
Giải nhì 84856
Giải nhất 79720
Đặc biệt 922741
Đầu Đuôi
0 0,5
1 0,8
2 0,0,3,5,9
3 7
4 1,3
5 2,6
6 1
7 6
8 0,4
9
Đầu Đuôi
0,1,2,2,8 0
4,6 1
5 2
2,4 3
8 4
0,2 5
5,7 6
3 7
1 8
2 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 07-09-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 07-09-2021
Giải tám 98
Giải bảy 799
Giải sáu 0543 8680 0743
Giải năm 9293
Giải bốn 34417 92080 19379 25556
78704 09593 59091
Giải ba 94318 83921
Giải nhì 24636
Giải nhất 25790
Đặc biệt 837147
Đầu Đuôi
0 4
1 7,8
2 1
3 6
4 3,3,7
5 6
6
7 9
8 0,0
9 0,1,3,3,8,9
Đầu Đuôi
8,8,9 0
2,9 1
2
4,4,9,9 3
0 4
5
3,5 6
1,4 7
1,9 8
7,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 31-08-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 31-08-2021
Giải tám 57
Giải bảy 383
Giải sáu 8985 0170 7962
Giải năm 1261
Giải bốn 02928 72002 45639 08123
57929 34558 90445
Giải ba 48217 86243
Giải nhì 21271
Giải nhất 09983
Đặc biệt 100004
Đầu Đuôi
0 2,4
1 7
2 3,8,9
3 9
4 3,5
5 7,8
6 1,2
7 0,1
8 3,3,5
9
Đầu Đuôi
7 0
6,7 1
0,6 2
2,4,8,8 3
0 4
4,8 5
6
1,5 7
2,5 8
2,3 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 24-08-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 24-08-2021
Giải tám 27
Giải bảy 190
Giải sáu 8119 5323 3042
Giải năm 3062
Giải bốn 85375 12918 83769 22286
58855 44271 78410
Giải ba 51890 48519
Giải nhì 61551
Giải nhất 15855
Đặc biệt 414499
Đầu Đuôi
0
1 0,8,9,9
2 3,7
3
4 2
5 1,5,5
6 2,9
7 1,5
8 6
9 0,0,9
Đầu Đuôi
1,9,9 0
5,7 1
4,6 2
2 3
4
5,5,7 5
8 6
2 7
1 8
1,1,6,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 17-08-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 17-08-2021
Giải tám 63
Giải bảy 674
Giải sáu 1560 2758 7796
Giải năm 8935
Giải bốn 32227 26771 90953 28726
11789 02869 54508
Giải ba 76203 62758
Giải nhì 96128
Giải nhất 62306
Đặc biệt 724991
Đầu Đuôi
0 3,6,8
1
2 6,7,8
3 5
4
5 3,8,8
6 0,3,9
7 1,4
8 9
9 1,6
Đầu Đuôi
6 0
7,9 1
2
0,5,6 3
7 4
3 5
0,2,9 6
2 7
0,2,5,5 8
6,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 03-08-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 03-08-2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải bốn
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 27-07-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 27-07-2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải bốn
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 20-07-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 20-07-2021
Giải tám 43
Giải bảy 208
Giải sáu 2209 1464 5491
Giải năm 8154
Giải bốn 63903 98195 22618 51109
78722 32851 73208
Giải ba 59470 90275
Giải nhì 41214
Giải nhất 95264
Đặc biệt 734881
Đầu Đuôi
0 3,8,8,9,9
1 4,8
2 2
3
4 3
5 1,4
6 4,4
7 0,5
8 1
9 1,5
Đầu Đuôi
7 0
5,8,9 1
2 2
0,4 3
1,5,6,6 4
7,9 5
6
7
0,0,1 8
0,0 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 13-07-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 13-07-2021
Giải tám 16
Giải bảy 241
Giải sáu 1751 2047 8005
Giải năm 7697
Giải bốn 87768 43969 98613 87796
02130 68080 62252
Giải ba 93569 55934
Giải nhì 25708
Giải nhất 67715
Đặc biệt 680712
Đầu Đuôi
0 5,8
1 2,3,5,6
2
3 0,4
4 1,7
5 1,2
6 8,9,9
7
8 0
9 6,7
Đầu Đuôi
3,8 0
4,5 1
1,5 2
1 3
3 4
0,1 5
1,9 6
4,9 7
0,6 8
6,6 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 06-07-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 06-07-2021
Giải tám 57
Giải bảy 949
Giải sáu 2527 1478 5887
Giải năm 3393
Giải bốn 24995 90192 62651 82590
62104 49248 44169
Giải ba 98662 08784
Giải nhì 18434
Giải nhất 98104
Đặc biệt 874814
Đầu Đuôi
0 4,4
1 4
2 7
3 4
4 8,9
5 1,7
6 2,9
7 8
8 4,7
9 0,2,3,5
Đầu Đuôi
9 0
5 1
6,9 2
9 3
0,0,1,3,8 4
9 5
6
2,5,8 7
4,7 8
4,6 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 29-06-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 29-06-2021
Giải tám 99
Giải bảy 053
Giải sáu 3690 0876 7998
Giải năm 7577
Giải bốn 49492 04013 59961 72883
22619 25327 28855
Giải ba 49033 79759
Giải nhì 57209
Giải nhất 16165
Đặc biệt 089482
Đầu Đuôi
0 9
1 3,9
2 7
3 3
4
5 3,5,9
6 1,5
7 6,7
8 2,3
9 0,2,8,9
Đầu Đuôi
9 0
6 1
8,9 2
1,3,5,8 3
4
5,6 5
7 6
2,7 7
9 8
0,1,5,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 22-06-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 22-06-2021
Giải tám 43
Giải bảy 291
Giải sáu 3526 1442 9180
Giải năm 8062
Giải bốn 24831 29694 76237 07040
44943 37265 92208
Giải ba 46248 05735
Giải nhì 77100
Giải nhất 81057
Đặc biệt 012181
Đầu Đuôi
0 0,8
1
2 6
3 1,5,7
4 0,2,3,3,8
5 7
6 2,5
7
8 0,1
9 1,4
Đầu Đuôi
0,4,8 0
3,8,9 1
4,6 2
4,4 3
9 4
3,6 5
2 6
3,5 7
0,4 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 15-06-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 15-06-2021
Giải tám 66
Giải bảy 133
Giải sáu 3264 4096 5049
Giải năm 9548
Giải bốn 68705 62571 22433 16291
32750 19362 48679
Giải ba 86483 45324
Giải nhì 81672
Giải nhất 71604
Đặc biệt 966871
Đầu Đuôi
0 4,5
1
2 4
3 3,3
4 8,9
5 0
6 2,4,6
7 1,1,2,9
8 3
9 1,6
Đầu Đuôi
5 0
7,7,9 1
6,7 2
3,3,8 3
0,2,6 4
0 5
6,9 6
7
4 8
4,7 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 08-06-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 08-06-2021
Giải tám 94
Giải bảy 477
Giải sáu 1834 3445 3036
Giải năm 9429
Giải bốn 32613 60272 68358 51590
96784 15376 38197
Giải ba 73962 55768
Giải nhì 47920
Giải nhất 61177
Đặc biệt 447843
Đầu Đuôi
0
1 3
2 0,9
3 4,6
4 3,5
5 8
6 2,8
7 2,6,7,7
8 4
9 0,4,7
Đầu Đuôi
2,9 0
1
6,7 2
1,4 3
3,8,9 4
4 5
3,7 6
7,7,9 7
5,6 8
2 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 01-06-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 01-06-2021
Giải tám 53
Giải bảy 273
Giải sáu 8610 1149 6031
Giải năm 0863
Giải bốn 47513 48475 02975 46147
36532 00040 02899
Giải ba 75777 98741
Giải nhì 27416
Giải nhất 15259
Đặc biệt 138773
Đầu Đuôi
0
1 0,3,6
2
3 1,2
4 0,1,7,9
5 3,9
6 3
7 3,3,5,5,7
8
9 9
Đầu Đuôi
1,4 0
3,4 1
3 2
1,5,6,7,7 3
4
7,7 5
1 6
4,7 7
8
4,5,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 25-05-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 25-05-2021
Giải tám 08
Giải bảy 099
Giải sáu 0344 2492 4646
Giải năm 8754
Giải bốn 91961 19267 07067 32262
44322 61308 49960
Giải ba 40741 31888
Giải nhì 76415
Giải nhất 28561
Đặc biệt 471452
Đầu Đuôi
0 8,8
1 5
2 2
3
4 1,4,6
5 2,4
6 0,1,1,2,7,7
7
8 8
9 2,9
Đầu Đuôi
6 0
4,6,6 1
2,5,6,9 2
3
4,5 4
1 5
4 6
6,6 7
0,0,8 8
9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 18-05-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 18-05-2021
Giải tám 32
Giải bảy 652
Giải sáu 2087 2309 2770
Giải năm 1224
Giải bốn 05311 17851 00409 13108
74103 02042 35017
Giải ba 19649 13059
Giải nhì 44836
Giải nhất 85126
Đặc biệt 589068
Đầu Đuôi
0 3,8,9,9
1 1,7
2 4,6
3 2,6
4 2,9
5 1,2,9
6 8
7 0
8 7
9
Đầu Đuôi
7 0
1,5 1
3,4,5 2
0 3
2 4
5
2,3 6
1,8 7
0,6 8
0,0,4,5 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 11-05-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 11-05-2021
Giải tám 86
Giải bảy 407
Giải sáu 8228 5096 9246
Giải năm 1488
Giải bốn 11926 69375 49799 79689
81038 23558 65439
Giải ba 08151 22180
Giải nhì 92964
Giải nhất 59224
Đặc biệt 701171
Đầu Đuôi
0 7
1
2 4,6,8
3 8,9
4 6
5 1,8
6 4
7 1,5
8 0,6,8,9
9 6,9
Đầu Đuôi
8 0
5,7 1
2
3
2,6 4
7 5
2,4,8,9 6
0 7
2,3,5,8 8
3,8,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 04-05-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 04-05-2021
Giải tám 16
Giải bảy 129
Giải sáu 9448 9959 5270
Giải năm 7138
Giải bốn 06139 70305 24811 39172
42518 10079 68055
Giải ba 69708 30109
Giải nhì 89297
Giải nhất 80643
Đặc biệt 623802
Đầu Đuôi
0 2,5,8,9
1 1,6,8
2 9
3 8,9
4 3,8
5 5,9
6
7 0,2,9
8
9 7
Đầu Đuôi
7 0
1 1
0,7 2
4 3
4
0,5 5
1 6
9 7
0,1,3,4 8
0,2,3,5,7 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 27-04-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 27-04-2021
Giải tám 50
Giải bảy 519
Giải sáu 7402 0520 1563
Giải năm 6619
Giải bốn 29172 95040 67690 80701
54447 19938 64858
Giải ba 14526 89804
Giải nhì 95082
Giải nhất 53390
Đặc biệt 046409
Đầu Đuôi
0 1,2,4,9
1 9,9
2 0,6
3 8
4 0,7
5 0,8
6 3
7 2
8 2
9 0,0
Đầu Đuôi
2,4,5,9,9 0
0 1
0,7,8 2
6 3
0 4
5
2 6
4 7
3,5 8
0,1,1 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 20-04-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 20-04-2021
Giải tám 18
Giải bảy 836
Giải sáu 6231 9524 8742
Giải năm 9227
Giải bốn 44304 95011 46529 07929
53743 53861 00542
Giải ba 06649 77703
Giải nhì 35597
Giải nhất 64680
Đặc biệt 758292
Đầu Đuôi
0 3,4
1 1,8
2 4,7,9,9
3 1,6
4 2,2,3,9
5
6 1
7
8 0
9 2,7
Đầu Đuôi
8 0
1,3,6 1
4,4,9 2
0,4 3
0,2 4
5
3 6
2,9 7
1 8
2,2,4 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 13-04-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 13-04-2021
Giải tám 94
Giải bảy 105
Giải sáu 4633 3209 9285
Giải năm 1009
Giải bốn 16338 73285 93267 03564
42651 33890 59197
Giải ba 34519 66939
Giải nhì 87811
Giải nhất 01387
Đặc biệt 095450
Đầu Đuôi
0 5,9,9
1 1,9
2
3 3,8,9
4
5 0,1
6 4,7
7
8 5,5,7
9 0,4,7
Đầu Đuôi
5,9 0
1,5 1
2
3 3
6,9 4
0,8,8 5
6
6,8,9 7
3 8
0,0,1,3 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 06-04-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 06-04-2021
Giải tám 61
Giải bảy 099
Giải sáu 3076 0791 8474
Giải năm 3467
Giải bốn 25817 74724 02554 50012
75009 97487 38156
Giải ba 60153 49551
Giải nhì 96179
Giải nhất 36420
Đặc biệt 122385
Đầu Đuôi
0 9
1 2,7
2 0,4
3
4
5 1,3,4,6
6 1,7
7 4,6,9
8 5,7
9 1,9
Đầu Đuôi
2 0
5,6,9 1
1 2
5 3
2,5,7 4
8 5
5,7 6
1,6,8 7
8
0,7,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 30-03-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 30-03-2021
Giải tám 98
Giải bảy 672
Giải sáu 5420 2392 4584
Giải năm 0789
Giải bốn 40420 06407 59442 36880
56072 63211 75029
Giải ba 77976 96600
Giải nhì 63888
Giải nhất 65200
Đặc biệt 973988
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1 1
2 0,0,9
3
4 2
5
6
7 2,2,6
8 0,4,8,8,9
9 2,8
Đầu Đuôi
0,0,2,2,8 0
1 1
4,7,7,9 2
3
8 4
5
7 6
0 7
8,8,9 8
2,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 23-03-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 23-03-2021
Giải tám 60
Giải bảy 662
Giải sáu 3575 7908 5863
Giải năm 4467
Giải bốn 14016 82589 04551 77326
77638 99750 65354
Giải ba 37740 49784
Giải nhì 20885
Giải nhất 28962
Đặc biệt 872684
Đầu Đuôi
0 8
1 6
2 6
3 8
4 0
5 0,1,4
6 0,2,2,3,7
7 5
8 4,4,5,9
9
Đầu Đuôi
4,5,6 0
5 1
6,6 2
6 3
5,8,8 4
7,8 5
1,2 6
6 7
0,3 8
8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 16-03-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 16-03-2021
Giải tám 96
Giải bảy 360
Giải sáu 1898 5803 1214
Giải năm 5884
Giải bốn 64592 69197 87019 04422
61426 76759 10443
Giải ba 43552 05445
Giải nhì 59917
Giải nhất 14025
Đặc biệt 874065
Đầu Đuôi
0 3
1 4,7,9
2 2,5,6
3
4 3,5
5 2,9
6 0,5
7
8 4
9 2,6,7,8
Đầu Đuôi
6 0
1
2,5,9 2
0,4 3
1,8 4
2,4,6 5
2,9 6
1,9 7
9 8
1,5 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 09-03-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 09-03-2021
Giải tám 96
Giải bảy 555
Giải sáu 0608 8051 8899
Giải năm 3358
Giải bốn 37966 27389 58488 05822
01554 08595 34170
Giải ba 13701 39704
Giải nhì 51852
Giải nhất 00500
Đặc biệt 046576
Đầu Đuôi
0 0,1,4,8
1
2 2
3
4
5 1,2,4,5,8
6 6
7 0,6
8 8,9
9 5,6,9
Đầu Đuôi
0,7 0
0,5 1
2,5 2
3
0,5 4
5,9 5
6,7,9 6
7
0,5,8 8
8,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 02-03-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 02-03-2021
Giải tám 67
Giải bảy 504
Giải sáu 6916 2722 9857
Giải năm 8025
Giải bốn 03081 13803 12418 85647
27738 03012 78590
Giải ba 17474 37266
Giải nhì 94241
Giải nhất 65365
Đặc biệt 289014
Đầu Đuôi
0 3,4
1 2,4,6,8
2 2,5
3 8
4 1,7
5 7
6 5,6,7
7 4
8 1
9 0
Đầu Đuôi
9 0
4,8 1
1,2 2
0 3
0,1,7 4
2,6 5
1,6 6
4,5,6 7
1,3 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 23-02-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 23-02-2021
Giải tám 01
Giải bảy 467
Giải sáu 8565 4314 3379
Giải năm 1332
Giải bốn 64210 01963 84488 72052
39550 24590 42054
Giải ba 22072 88613
Giải nhì 55851
Giải nhất 27434
Đặc biệt 386195
Đầu Đuôi
0 1
1 0,3,4
2
3 2,4
4
5 0,1,2,4
6 3,5,7
7 2,9
8 8
9 0,5
Đầu Đuôi
1,5,9 0
0,5 1
3,5,7 2
1,6 3
1,3,5 4
6,9 5
6
6 7
8 8
7 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 16-02-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 16-02-2021
Giải tám 53
Giải bảy 305
Giải sáu 8390 3513 0666
Giải năm 3553
Giải bốn 78258 37097 51093 25829
40643 58726 72685
Giải ba 73445 85358
Giải nhì 23661
Giải nhất 75374
Đặc biệt 776619
Đầu Đuôi
0 5
1 3,9
2 6,9
3
4 3,5
5 3,3,8,8
6 1,6
7 4
8 5
9 0,3,7
Đầu Đuôi
9 0
6 1
2
1,4,5,5,9 3
7 4
0,4,8 5
2,6 6
9 7
5,5 8
1,2 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 09-02-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 09-02-2021
Giải tám 34
Giải bảy 829
Giải sáu 4877 0835 9016
Giải năm 2231
Giải bốn 84759 92034 33487 79540
98014 03772 07917
Giải ba 97564 82599
Giải nhì 71178
Giải nhất 92689
Đặc biệt 615832
Đầu Đuôi
0
1 4,6,7
2 9
3 1,2,4,4,5
4 0
5 9
6 4
7 2,7,8
8 7,9
9 9
Đầu Đuôi
4 0
3 1
3,7 2
3
1,3,3,6 4
3 5
1 6
1,7,8 7
7 8
2,5,8,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 02-02-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 02-02-2021
Giải tám 50
Giải bảy 365
Giải sáu 2723 9075 1523
Giải năm 2894
Giải bốn 54211 61536 27687 87752
27396 18249 43186
Giải ba 51652 72154
Giải nhì 34946
Giải nhất 35212
Đặc biệt 493794
Đầu Đuôi
0
1 1,2
2 3,3
3 6
4 6,9
5 0,2,2,4
6 5
7 5
8 6,7
9 4,4,6
Đầu Đuôi
5 0
1 1
1,5,5 2
2,2 3
5,9,9 4
6,7 5
3,4,8,9 6
8 7
8
4 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 26-01-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 26-01-2021
Giải tám 45
Giải bảy 629
Giải sáu 9455 2569 0871
Giải năm 8172
Giải bốn 28091 42484 54911 44273
02357 75718 56680
Giải ba 93989 99691
Giải nhì 63606
Giải nhất 21068
Đặc biệt 487840
Đầu Đuôi
0 6
1 1,8
2 9
3
4 0,5
5 5,7
6 8,9
7 1,2,3
8 0,4,9
9 1,1
Đầu Đuôi
4,8 0
1,7,9,9 1
7 2
7 3
8 4
4,5 5
0 6
5 7
1,6 8
2,6,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 19-01-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 19-01-2021
Giải tám 03
Giải bảy 333
Giải sáu 1403 0397 4652
Giải năm 8450
Giải bốn 72302 86338 70137 41423
01520 01837 18412
Giải ba 77331 50643
Giải nhì 82935
Giải nhất 57336
Đặc biệt 493258
Đầu Đuôi
0 2,3,3
1 2
2 0,3
3 1,3,5,6,7,7,8
4 3
5 0,2,8
6
7
8
9 7
Đầu Đuôi
2,5 0
3 1
0,1,5 2
0,0,2,3,4 3
4
3 5
3 6
3,3,9 7
3,5 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 12-01-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 12-01-2021
Giải tám 79
Giải bảy 490
Giải sáu 3462 6780 3187
Giải năm 8388
Giải bốn 20325 35709 40877 70887
38817 73101 83654
Giải ba 36876 82977
Giải nhì 70831
Giải nhất 14596
Đặc biệt 587791
Đầu Đuôi
0 1,9
1 7
2 5
3 1
4
5 4
6 2
7 6,7,7,9
8 0,7,7,8
9 0,1,6
Đầu Đuôi
8,9 0
0,3,9 1
6 2
3
5 4
2 5
7,9 6
1,7,7,8,8 7
8 8
0,7 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 05-01-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 05-01-2021
Giải tám 39
Giải bảy 820
Giải sáu 7448 2191 4902
Giải năm 7815
Giải bốn 26114 93088 56138 35326
10155 40947 02234
Giải ba 06587 30154
Giải nhì 01230
Giải nhất 60960
Đặc biệt 231348
Đầu Đuôi
0 2
1 4,5
2 0,6
3 0,4,8,9
4 7,8,8
5 4,5
6 0
7
8 7,8
9 1
Đầu Đuôi
2,3,6 0
9 1
0 2
3
1,3,5 4
1,5 5
2 6
4,8 7
3,4,4,8 8
3 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 29-12-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 29-12-2020
Giải tám 46
Giải bảy 533
Giải sáu 1134 9802 2878
Giải năm 9382
Giải bốn 22268 55450 01974 72931
02060 17133 48880
Giải ba 31349 66778
Giải nhì 37028
Giải nhất 32730
Đặc biệt 818103
Đầu Đuôi
0 2,3
1
2 8
3 0,1,3,3,4
4 6,9
5 0
6 0,8
7 4,8,8
8 0,2
9
Đầu Đuôi
3,5,6,8 0
3 1
0,8 2
0,3,3 3
3,7 4
5
4 6
7
2,6,7,7 8
4 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 22-12-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 22-12-2020
Giải tám 02
Giải bảy 660
Giải sáu 1246 8641 3196
Giải năm 6794
Giải bốn 35613 82578 47788 84487
36487 89510 03577
Giải ba 32238 50989
Giải nhì 32007
Giải nhất 39138
Đặc biệt 283250
Đầu Đuôi
0 2,7
1 0,3
2
3 8,8
4 1,6
5 0
6 0
7 7,8
8 7,7,8,9
9 4,6
Đầu Đuôi
1,5,6 0
4 1
0 2
1 3
9 4
5
4,9 6
0,7,8,8 7
3,3,7,8 8
8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 15-12-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 15-12-2020
Giải tám 35
Giải bảy 940
Giải sáu 9230 2198 9766
Giải năm 9774
Giải bốn 48236 50042 88706 36669
03323 24715 30509
Giải ba 13304 02310
Giải nhì 94672
Giải nhất 98625
Đặc biệt 393016
Đầu Đuôi
0 4,6,9
1 0,5,6
2 3,5
3 0,5,6
4 0,2
5
6 6,9
7 2,4
8
9 8
Đầu Đuôi
1,3,4 0
1
4,7 2
2 3
0,7 4
1,2,3 5
0,1,3,6 6
7
9 8
0,6 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 08-12-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 08-12-2020
Giải tám 04
Giải bảy 493
Giải sáu 2154 1214 6305
Giải năm 4243
Giải bốn 33808 79955 44161 11535
83722 98237 44396
Giải ba 79395 17554
Giải nhì 40046
Giải nhất 15422
Đặc biệt 984032
Đầu Đuôi
0 4,5,8
1 4
2 2,2
3 2,5,7
4 3,6
5 4,4,5
6 1
7
8
9 3,5,6
Đầu Đuôi
0
6 1
2,2,3 2
4,9 3
0,1,5,5 4
0,3,5,9 5
4,9 6
3 7
0 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 01-12-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 01-12-2020
Giải tám 66
Giải bảy 176
Giải sáu 6676 0676 2276
Giải năm 1273
Giải bốn 17460 51299 45813 83745
09446 36747 64790
Giải ba 32214 00132
Giải nhì 95506
Giải nhất 76490
Đặc biệt 193744
Đầu Đuôi
0 6
1 3,4
2
3 2
4 4,5,6,7
5
6 0,6
7 3,6,6,6,6
8
9 0,0,9
Đầu Đuôi
6,9,9 0
1
3 2
1,7 3
1,4 4
4 5
0,4,6,7,7,7,7 6
4 7
8
9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 24-11-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 24-11-2020
Giải tám 73
Giải bảy 509
Giải sáu 6343 1249 1060
Giải năm 9346
Giải bốn 75614 95795 41004 52337
92792 67188 54820
Giải ba 99153 21173
Giải nhì 23783
Giải nhất 48671
Đặc biệt 082055
Đầu Đuôi
0 4,9
1 4
2 0
3 7
4 3,6,9
5 3,5
6 0
7 1,3,3
8 3,8
9 2,5
Đầu Đuôi
2,6 0
7 1
9 2
4,5,7,7,8 3
0,1 4
5,9 5
4 6
3 7
8 8
0,4 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 17-11-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 17-11-2020
Giải tám 67
Giải bảy 610
Giải sáu 6805 1377 2343
Giải năm 3799
Giải bốn 35418 89002 80479 88549
78988 08002 91805
Giải ba 03905 89458
Giải nhì 23630
Giải nhất 10547
Đặc biệt 183971
Đầu Đuôi
0 2,2,5,5,5
1 0,8
2
3 0
4 3,7,9
5 8
6 7
7 1,7,9
8 8
9 9
Đầu Đuôi
1,3 0
7 1
0,0 2
4 3
4
0,0,0 5
6
4,6,7 7
1,5,8 8
4,7,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 10-11-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 10-11-2020
Giải tám 87
Giải bảy 564
Giải sáu 1878 5446 3625
Giải năm 5025
Giải bốn 50923 88342 94918 03625
33586 52200 00282
Giải ba 71972 00935
Giải nhì 80291
Giải nhất 76992
Đặc biệt 633597
Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 3,5,5,5
3 5
4 2,6
5
6 4
7 2,8
8 2,6,7
9 1,2,7
Đầu Đuôi
0 0
9 1
4,7,8,9 2
2 3
6 4
2,2,2,3 5
4,8 6
8,9 7
1,7 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 03-11-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 03-11-2020
Giải tám 92
Giải bảy 346
Giải sáu 1975 2535 9938
Giải năm 0698
Giải bốn 88653 00724 52069 08543
77388 47109 46396
Giải ba 62883 67420
Giải nhì 87559
Giải nhất 23965
Đặc biệt 417509
Đầu Đuôi
0 9,9
1
2 0,4
3 5,8
4 3,6
5 3,9
6 5,9
7 5
8 3,8
9 2,6,8
Đầu Đuôi
2 0
1
9 2
4,5,8 3
2 4
3,6,7 5
4,9 6
7
3,8,9 8
0,0,5,6 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 27-10-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 27-10-2020
Giải tám 39
Giải bảy 360
Giải sáu 9360 9295 1988
Giải năm 3046
Giải bốn 47958 75040 81257 32343
40943 29285 59231
Giải ba 41270 55792
Giải nhì 08597
Giải nhất 12457
Đặc biệt 289818
Đầu Đuôi
0
1 8
2
3 1,9
4 0,3,3,6
5 7,7,8
6 0,0
7 0
8 5,8
9 2,5,7
Đầu Đuôi
4,6,6,7 0
3 1
9 2
4,4 3
4
8,9 5
4 6
5,5,9 7
1,5,8 8
3 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 20-10-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 20-10-2020
Giải tám 73
Giải bảy 262
Giải sáu 7530 9980 9452
Giải năm 1539
Giải bốn 98823 69493 71928 02669
58532 20821 64835
Giải ba 74280 27272
Giải nhì 88924
Giải nhất 61316
Đặc biệt 384980
Đầu Đuôi
0
1 6
2 1,3,4,8
3 0,2,5,9
4
5 2
6 2,9
7 2,3
8 0,0,0
9 3
Đầu Đuôi
3,8,8,8 0
2 1
3,5,6,7 2
2,7,9 3
2 4
3 5
1 6
7
2 8
3,6 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 13-10-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 13-10-2020
Giải tám 43
Giải bảy 405
Giải sáu 8631 8978 2929
Giải năm 4139
Giải bốn 99009 06042 02935 36345
06987 74257 71368
Giải ba 30613 95298
Giải nhì 58034
Giải nhất 03157
Đặc biệt 150870
Đầu Đuôi
0 5,9
1 3
2 9
3 1,4,5,9
4 2,3,5
5 7,7
6 8
7 0,8
8 7
9 8
Đầu Đuôi
7 0
3 1
4 2
1,4 3
3 4
0,3,4 5
6
5,5,8 7
6,7,9 8
0,2,3 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 06-10-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 06-10-2020
Giải tám 92
Giải bảy 221
Giải sáu 6584 8126 2171
Giải năm 8767
Giải bốn 40195 33961 06016 84347
34795 07137 02201
Giải ba 19351 57215
Giải nhì 42250
Giải nhất 09726
Đặc biệt 126162
Đầu Đuôi
0 1
1 5,6
2 1,6,6
3 7
4 7
5 0,1
6 1,2,7
7 1
8 4
9 2,5,5
Đầu Đuôi
5 0
0,2,5,6,7 1
6,9 2
3
8 4
1,9,9 5
1,2,2 6
3,4,6 7
8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 29-09-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 29-09-2020
Giải tám 92
Giải bảy 172
Giải sáu 5441 5121 6619
Giải năm 3564
Giải bốn 53270 01108 68992 20755
08050 22635 42527
Giải ba 27479 08405
Giải nhì 85089
Giải nhất 03520
Đặc biệt 617617
Đầu Đuôi
0 5,8
1 7,9
2 0,1,7
3 5
4 1
5 0,5
6 4
7 0,2,9
8 9
9 2,2
Đầu Đuôi
2,5,7 0
2,4 1
7,9,9 2
3
6 4
0,3,5 5
6
1,2 7
0 8
1,7,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 22-09-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 22-09-2020
Giải tám 34
Giải bảy 686
Giải sáu 4206 2684 2258
Giải năm 6739
Giải bốn 82445 20158 97820 31412
59180 50568 55994
Giải ba 65200 25492
Giải nhì 98689
Giải nhất 08850
Đặc biệt 581491
Đầu Đuôi
0 0,6
1 2
2 0
3 4,9
4 5
5 0,8,8
6 8
7
8 0,4,6,9
9 1,2,4
Đầu Đuôi
0,2,5,8 0
9 1
1,9 2
3
3,8,9 4
4 5
0,8 6
7
5,5,6 8
3,8 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua