Hosting hбєїt hбєЎn

KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M Đăng ký Đăng nhập

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 01-02-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 01-02-2023
Giải tám 31
Giải bảy 040
Giải sáu 4421 2997 1332
Giải năm 3592
Giải bốn 88046 54603 17255 64971
30550 87286 24855
Giải ba 36917 79633
Giải nhì 42236
Giải nhất 41271
Đặc biệt 174378
Đầu Đuôi
0 3
1 7
2 1
3 1,2,3,6
4 0,6
5 0,5,5
6
7 1,1,8
8 6
9 2,7
Đầu Đuôi
4,5 0
2,3,7,7 1
3,9 2
0,3 3
4
5,5 5
3,4,8 6
1,9 7
7 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 28-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 28-01-2023
Giải tám 26
Giải bảy 903
Giải sáu 9196 0530 1884
Giải năm 7808
Giải bốn 29338 78255 57742 30359
86976 51895 01385
Giải ba 11267 93435
Giải nhì 22509
Giải nhất 28169
Đặc biệt 332396
Đầu Đuôi
0 3,8,9
1
2 6
3 0,5,8
4 2
5 5,9
6 7,9
7 6
8 4,5
9 5,6,6
Đầu Đuôi
3 0
1
4 2
0 3
8 4
3,5,8,9 5
2,7,9,9 6
6 7
0,3 8
0,5,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ năm ngày 26-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ năm » XS Đà Nẵng 26-01-2023
Giải tám 28
Giải bảy 563
Giải sáu 3305 0793 0740
Giải năm 1032
Giải bốn 99619 30220 26471 19719
89043 85296 92449
Giải ba 05284 65956
Giải nhì 44688
Giải nhất 62864
Đặc biệt 268790
Đầu Đuôi
0 5
1 9,9
2 0,8
3 2
4 0,3,9
5 6
6 3,4
7 1
8 4,8
9 0,3,6
Đầu Đuôi
2,4,9 0
7 1
3 2
4,6,9 3
6,8 4
0 5
5,9 6
7
2,8 8
1,1,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 25-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 25-01-2023
Giải tám 28
Giải bảy 563
Giải sáu 3305 0793 0740
Giải năm 1032
Giải bốn 99619 30220 26471 19719
89043 85296 92449
Giải ba 05284 65956
Giải nhì 44688
Giải nhất 62864
Đặc biệt 268790
Đầu Đuôi
0 5
1 9,9
2 0,8
3 2
4 0,3,9
5 6
6 3,4
7 1
8 4,8
9 0,3,6
Đầu Đuôi
2,4,9 0
7 1
3 2
4,6,9 3
6,8 4
0 5
5,9 6
7
2,8 8
1,1,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 21-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 21-01-2023
Giải tám 10
Giải bảy 490
Giải sáu 2479 6712 0494
Giải năm 1210
Giải bốn 49926 16046 76645 72533
10902 33622 34297
Giải ba 99258 48994
Giải nhì 34028
Giải nhất 70057
Đặc biệt 016979
Đầu Đuôi
0 2
1 0,0,2
2 2,6,8
3 3
4 5,6
5 7,8
6
7 9,9
8
9 0,4,4,7
Đầu Đuôi
1,1,9 0
1
0,1,2 2
3 3
9,9 4
4 5
2,4 6
5,9 7
2,5 8
7,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 18-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 18-01-2023
Giải tám 45
Giải bảy 417
Giải sáu 6345 5519 6561
Giải năm 2880
Giải bốn 12828 12235 66051 12365
07483 91511 23691
Giải ba 73692 90539
Giải nhì 13877
Giải nhất 71905
Đặc biệt 295701
Đầu Đuôi
0 1,5
1 1,7,9
2 8
3 5,9
4 5,5
5 1
6 1,5
7 7
8 0,3
9 1,2
Đầu Đuôi
8 0
0,1,5,6,9 1
9 2
8 3
4
0,3,4,4,6 5
6
1,7 7
2 8
1,3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 14-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 14-01-2023
Giải tám 97
Giải bảy 130
Giải sáu 8706 4371 4724
Giải năm 0728
Giải bốn 71445 14457 70442 09061
25025 61115 55190
Giải ba 94992 63416
Giải nhì 31251
Giải nhất 56176
Đặc biệt 415405
Đầu Đuôi
0 5,6
1 5,6
2 4,5,8
3 0
4 2,5
5 1,7
6 1
7 1,6
8
9 0,2,7
Đầu Đuôi
3,9 0
5,6,7 1
4,9 2
3
2 4
0,1,2,4 5
0,1,7 6
5,9 7
2 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 11-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 11-01-2023
Giải tám 71
Giải bảy 791
Giải sáu 8016 5845 6641
Giải năm 8333
Giải bốn 76266 58915 83942 30142
16296 42274 41019
Giải ba 42910 06816
Giải nhì 41741
Giải nhất 77206
Đặc biệt 386421
Đầu Đuôi
0 6
1 0,5,6,6,9
2 1
3 3
4 1,1,2,2,5
5
6 6
7 1,4
8
9 1,6
Đầu Đuôi
1 0
2,4,4,7,9 1
4,4 2
3 3
7 4
1,4 5
0,1,1,6,9 6
7
8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 07-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 07-01-2023
Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 4175 3438 5166
Giải năm 2641
Giải bốn 40182 62930 29223 63650
61067 95446 77450
Giải ba 52156 30386
Giải nhì 81528
Giải nhất 24893
Đặc biệt 791136
Đầu Đuôi
0
1 5
2 3,8
3 0,6,8
4 1,6
5 0,0,6
6 6,7
7 4,5
8 2,6
9 3
Đầu Đuôi
3,5,5 0
4 1
8 2
2,9 3
7 4
1,7 5
3,4,5,6,8 6
6 7
2,3 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 04-01-2023

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 04-01-2023
Giải tám 41
Giải bảy 211
Giải sáu 7849 8302 9731
Giải năm 6675
Giải bốn 11827 05468 22854 96457
93592 35113 48913
Giải ba 77535 78857
Giải nhì 58698
Giải nhất 20693
Đặc biệt 183890
Đầu Đuôi
0 2
1 1,3,3
2 7
3 1,5
4 1,9
5 4,7,7
6 8
7 5
8
9 0,2,3,8
Đầu Đuôi
9 0
1,3,4 1
0,9 2
1,1,9 3
5 4
3,7 5
6
2,5,5 7
6,9 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 31-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 31-12-2022
Giải tám 87
Giải bảy 754
Giải sáu 3943 5585 7919
Giải năm 6784
Giải bốn 12053 37529 65591 61030
75228 40096 59059
Giải ba 55376 32626
Giải nhì 71841
Giải nhất 92246
Đặc biệt 516362
Đầu Đuôi
0
1 9
2 6,8,9
3 0
4 1,3,6
5 3,4,9
6 2
7 6
8 4,5,7
9 1,6
Đầu Đuôi
3 0
4,9 1
6 2
4,5 3
5,8 4
8 5
2,4,7,9 6
8 7
2 8
1,2,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 28-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 28-12-2022
Giải tám 92
Giải bảy 222
Giải sáu 7744 7028 9056
Giải năm 7095
Giải bốn 84107 24530 72086 35356
28185 69579 12910
Giải ba 11053 08576
Giải nhì 17869
Giải nhất 96394
Đặc biệt 815527
Đầu Đuôi
0 7
1 0
2 2,7,8
3 0
4 4
5 3,6,6
6 9
7 6,9
8 5,6
9 2,4,5
Đầu Đuôi
1,3 0
1
2,9 2
5 3
4,9 4
8,9 5
5,5,7,8 6
0,2 7
2 8
6,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 24-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 24-12-2022
Giải tám 08
Giải bảy 983
Giải sáu 1301 8634 1038
Giải năm 1419
Giải bốn 34487 61270 41447 73323
43132 74397 98393
Giải ba 53684 79984
Giải nhì 19727
Giải nhất 55323
Đặc biệt 283957
Đầu Đuôi
0 1,8
1 9
2 3,3,7
3 2,4,8
4 7
5 7
6
7 0
8 3,4,4,7
9 3,7
Đầu Đuôi
7 0
0 1
3 2
2,2,8,9 3
3,8,8 4
5
6
2,4,5,8,9 7
0,3 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 21-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 21-12-2022
Giải tám 45
Giải bảy 794
Giải sáu 9221 6640 0247
Giải năm 0485
Giải bốn 68909 35138 42560 12236
69453 39070 52659
Giải ba 32724 39359
Giải nhì 76667
Giải nhất 84602
Đặc biệt 906516
Đầu Đuôi
0 2,9
1 6
2 1,4
3 6,8
4 0,5,7
5 3,9,9
6 0,7
7 0
8 5
9 4
Đầu Đuôi
4,6,7 0
2 1
0 2
5 3
2,9 4
4,8 5
1,3 6
4,6 7
3 8
0,5,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 17-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 17-12-2022
Giải tám 53
Giải bảy 995
Giải sáu 6739 9800 7649
Giải năm 2101
Giải bốn 99459 61377 29415 75511
98265 59490 12193
Giải ba 95377 91921
Giải nhì 65424
Giải nhất 52979
Đặc biệt 402234
Đầu Đuôi
0 0,1
1 1,5
2 1,4
3 4,9
4 9
5 3,9
6 5
7 7,7,9
8
9 0,3,5
Đầu Đuôi
0,9 0
0,1,2 1
2
5,9 3
2,3 4
1,6,9 5
6
7,7 7
8
3,4,5,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 14-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 14-12-2022
Giải tám 05
Giải bảy 743
Giải sáu 3734 0350 8280
Giải năm 2763
Giải bốn 42413 65158 75743 73179
61994 80985 40058
Giải ba 85601 92417
Giải nhì 27789
Giải nhất 41747
Đặc biệt 090256
Đầu Đuôi
0 1,5
1 3,7
2
3 4
4 3,3,7
5 0,6,8,8
6 3
7 9
8 0,5,9
9 4
Đầu Đuôi
5,8 0
0 1
2
1,4,4,6 3
3,9 4
0,8 5
5 6
1,4 7
5,5 8
7,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 10-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 10-12-2022
Giải tám 72
Giải bảy 822
Giải sáu 7638 5431 1644
Giải năm 6778
Giải bốn 78448 46403 33931 94230
00108 97221 89784
Giải ba 54112 20677
Giải nhì 52912
Giải nhất 84950
Đặc biệt 168065
Đầu Đuôi
0 3,8
1 2,2
2 1,2
3 0,1,1,8
4 4,8
5 0
6 5
7 2,7,8
8 4
9
Đầu Đuôi
3,5 0
2,3,3 1
1,1,2,7 2
0 3
4,8 4
6 5
6
7 7
0,3,4,7 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 07-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 07-12-2022
Giải tám 33
Giải bảy 928
Giải sáu 3024 4248 4646
Giải năm 5125
Giải bốn 45060 34446 27323 20449
71103 03943 83577
Giải ba 39372 70062
Giải nhì 40022
Giải nhất 70469
Đặc biệt 759299
Đầu Đuôi
0 3
1
2 2,3,4,5,8
3 3
4 3,6,6,8,9
5
6 0,2,9
7 2,7
8
9 9
Đầu Đuôi
6 0
1
2,6,7 2
0,2,3,4 3
2 4
2 5
4,4 6
7 7
2,4 8
4,6,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 03-12-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 03-12-2022
Giải tám 96
Giải bảy 165
Giải sáu 2207 3838 0363
Giải năm 0575
Giải bốn 18361 93379 82327 33805
48178 36915 14112
Giải ba 96365 77476
Giải nhì 70191
Giải nhất 05011
Đặc biệt 421464
Đầu Đuôi
0 5,7
1 1,2,5
2 7
3 8
4
5
6 1,3,4,5,5
7 5,6,8,9
8
9 1,6
Đầu Đuôi
0
1,6,9 1
1 2
6 3
6 4
0,1,6,6,7 5
7,9 6
0,2 7
3,7 8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 30-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 30-11-2022
Giải tám 95
Giải bảy 048
Giải sáu 3049 3012 1596
Giải năm 4560
Giải bốn 06452 86494 44319 25287
33594 29804 49314
Giải ba 65835 15353
Giải nhì 21356
Giải nhất 76119
Đặc biệt 284555
Đầu Đuôi
0 4
1 2,4,9,9
2
3 5
4 8,9
5 2,3,5,6
6 0
7
8 7
9 4,4,5,6
Đầu Đuôi
6 0
1
1,5 2
5 3
0,1,9,9 4
3,5,9 5
5,9 6
8 7
4 8
1,1,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 26-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 26-11-2022
Giải tám 17
Giải bảy 150
Giải sáu 3186 1575 9235
Giải năm 7777
Giải bốn 03253 93664 84102 62713
86726 72487 76243
Giải ba 31243 78528
Giải nhì 04387
Giải nhất 49314
Đặc biệt 234365
Đầu Đuôi
0 2
1 3,4,7
2 6,8
3 5
4 3,3
5 0,3
6 4,5
7 5,7
8 6,7,7
9
Đầu Đuôi
5 0
1
0 2
1,4,4,5 3
1,6 4
3,6,7 5
2,8 6
1,7,8,8 7
2 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 23-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 23-11-2022
Giải tám 99
Giải bảy 350
Giải sáu 5157 1402 9936
Giải năm 7667
Giải bốn 61966 77122 88827 37610
57797 59670 92313
Giải ba 12223 24006
Giải nhì 11925
Giải nhất 30812
Đặc biệt 163055
Đầu Đuôi
0 2,6
1 0,2,3
2 2,3,5,7
3 6
4
5 0,5,7
6 6,7
7 0
8
9 7,9
Đầu Đuôi
1,5,7 0
1
0,1,2 2
1,2 3
4
2,5 5
0,3,6 6
2,5,6,9 7
8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 19-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 19-11-2022
Giải tám 94
Giải bảy 927
Giải sáu 7441 0546 3087
Giải năm 5958
Giải bốn 28668 11848 25946 88456
96190 11921 71477
Giải ba 84277 85549
Giải nhì 27947
Giải nhất 57664
Đặc biệt 876623
Đầu Đuôi
0
1
2 1,3,7
3
4 1,6,6,7,8,9
5 6,8
6 4,8
7 7,7
8 7
9 0,4
Đầu Đuôi
9 0
2,4 1
2
2 3
6,9 4
5
4,4,5 6
2,4,7,7,8 7
4,5,6 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 16-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 16-11-2022
Giải tám 23
Giải bảy 958
Giải sáu 7575 4152 9507
Giải năm 8226
Giải bốn 36096 56951 19730 82897
19788 34060 06210
Giải ba 24926 92253
Giải nhì 53363
Giải nhất 49653
Đặc biệt 773808
Đầu Đuôi
0 7,8
1 0
2 3,6,6
3 0
4
5 1,2,3,3,8
6 0,3
7 5
8 8
9 6,7
Đầu Đuôi
1,3,6 0
5 1
5 2
2,5,5,6 3
4
7 5
2,2,9 6
0,9 7
0,5,8 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 12-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 12-11-2022
Giải tám 13
Giải bảy 504
Giải sáu 7374 7525 2821
Giải năm 1674
Giải bốn 83087 70357 57370 65608
04599 84693 33075
Giải ba 92212 88113
Giải nhì 81019
Giải nhất 09850
Đặc biệt 458716
Đầu Đuôi
0 4,8
1 2,3,3,6,9
2 1,5
3
4
5 0,7
6
7 0,4,4,5
8 7
9 3,9
Đầu Đuôi
5,7 0
2 1
1 2
1,1,9 3
0,7,7 4
2,7 5
1 6
5,8 7
0 8
1,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 09-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 09-11-2022
Giải tám 65
Giải bảy 887
Giải sáu 9747 4639 0259
Giải năm 6753
Giải bốn 22238 08975 94579 39726
56627 41252 08612
Giải ba 99130 47879
Giải nhì 46258
Giải nhất 21721
Đặc biệt 969708
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 1,6,7
3 0,8,9
4 7
5 2,3,8,9
6 5
7 5,9,9
8 7
9
Đầu Đuôi
3 0
2 1
1,5 2
5 3
4
6,7 5
2 6
2,4,8 7
0,3,5 8
3,5,7,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 05-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 05-11-2022
Giải tám 22
Giải bảy 942
Giải sáu 7674 4753 2527
Giải năm 4025
Giải bốn 22220 60653 63890 72982
48521 49887 52226
Giải ba 85999 80352
Giải nhì 50250
Giải nhất 20742
Đặc biệt 378184
Đầu Đuôi
0
1
2 0,1,2,5,6,7
3
4 2,2
5 0,2,3,3
6
7 4
8 2,4,7
9 0,9
Đầu Đuôi
2,5,9 0
2 1
2,4,4,5,8 2
5,5 3
7,8 4
2 5
2 6
2,8 7
8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 02-11-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 02-11-2022
Giải tám 88
Giải bảy 866
Giải sáu 5450 8454 9758
Giải năm 3642
Giải bốn 00035 13471 45875 08712
39345 75752 68730
Giải ba 65743 34135
Giải nhì 88157
Giải nhất 43019
Đặc biệt 209146
Đầu Đuôi
0
1 2,9
2
3 0,5,5
4 2,3,5,6
5 0,2,4,7,8
6 6
7 1,5
8 8
9
Đầu Đuôi
3,5 0
7 1
1,4,5 2
4 3
5 4
3,3,4,7 5
4,6 6
5 7
5,8 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 29-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 29-10-2022
Giải tám 86
Giải bảy 357
Giải sáu 3593 6257 0434
Giải năm 7292
Giải bốn 77424 33017 62388 89969
93778 91955 81642
Giải ba 27230 27216
Giải nhì 66039
Giải nhất 48272
Đặc biệt 707254
Đầu Đuôi
0
1 6,7
2 4
3 0,4,9
4 2
5 4,5,7,7
6 9
7 2,8
8 6,8
9 2,3
Đầu Đuôi
3 0
1
4,7,9 2
9 3
2,3,5 4
5 5
1,8 6
1,5,5 7
7,8 8
3,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 26-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 26-10-2022
Giải tám 82
Giải bảy 320
Giải sáu 1753 7324 2463
Giải năm 8432
Giải bốn 93978 36222 67654 14635
12077 82195 72749
Giải ba 19346 71707
Giải nhì 89302
Giải nhất 99128
Đặc biệt 052051
Đầu Đuôi
0 2,7
1
2 0,2,4,8
3 2,5
4 6,9
5 1,3,4
6 3
7 7,8
8 2
9 5
Đầu Đuôi
2 0
5 1
0,2,3,8 2
5,6 3
2,5 4
3,9 5
4 6
0,7 7
2,7 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 22-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 22-10-2022
Giải tám 62
Giải bảy 276
Giải sáu 6926 2444 9768
Giải năm 5770
Giải bốn 37458 98635 61538 70474
06985 54860 37188
Giải ba 75452 71286
Giải nhì 60212
Giải nhất 75149
Đặc biệt 508319
Đầu Đuôi
0
1 2,9
2 6
3 5,8
4 4,9
5 2,8
6 0,2,8
7 0,4,6
8 5,6,8
9
Đầu Đuôi
6,7 0
1
1,5,6 2
3
4,7 4
3,8 5
2,7,8 6
7
3,5,6,8 8
1,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 19-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 19-10-2022
Giải tám 41
Giải bảy 182
Giải sáu 3835 7302 7126
Giải năm 9651
Giải bốn 48203 32575 68193 43841
62830 20075 10943
Giải ba 34149 36497
Giải nhì 15162
Giải nhất 85793
Đặc biệt 299570
Đầu Đuôi
0 2,3
1
2 6
3 0,5
4 1,1,3,9
5 1
6 2
7 0,5,5
8 2
9 3,3,7
Đầu Đuôi
3,7 0
4,4,5 1
0,6,8 2
0,4,9,9 3
4
3,7,7 5
2 6
9 7
8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 15-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 15-10-2022
Giải tám 31
Giải bảy 529
Giải sáu 6410 8985 0396
Giải năm 7256
Giải bốn 94886 63118 44111 81027
98775 17010 08638
Giải ba 39001 27871
Giải nhì 59520
Giải nhất 74624
Đặc biệt 376514
Đầu Đuôi
0 1
1 0,0,1,4,8
2 0,4,7,9
3 1,8
4
5 6
6
7 1,5
8 5,6
9 6
Đầu Đuôi
1,1,2 0
0,1,3,7 1
2
3
1,2 4
7,8 5
5,8,9 6
2 7
1,3 8
2 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 12-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 12-10-2022
Giải tám 32
Giải bảy 524
Giải sáu 8063 6041 5491
Giải năm 1693
Giải bốn 89867 86258 40722 11013
84563 56587 15632
Giải ba 85687 57439
Giải nhì 39553
Giải nhất 19119
Đặc biệt 446963
Đầu Đuôi
0
1 3,9
2 2,4
3 2,2,9
4 1
5 3,8
6 3,3,3,7
7
8 7,7
9 1,3
Đầu Đuôi
0
4,9 1
2,3,3 2
1,5,6,6,6,9 3
2 4
5
6
6,8,8 7
5 8
1,3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 08-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 08-10-2022
Giải tám 86
Giải bảy 208
Giải sáu 6708 8628 3304
Giải năm 4232
Giải bốn 71373 59807 57733 47387
15926 38996 66319
Giải ba 24333 36370
Giải nhì 52546
Giải nhất 64082
Đặc biệt 630030
Đầu Đuôi
0 4,7,8,8
1 9
2 6,8
3 0,2,3,3
4 6
5
6
7 0,3
8 2,6,7
9 6
Đầu Đuôi
3,7 0
1
3,8 2
3,3,7 3
0 4
5
2,4,8,9 6
0,8 7
0,0,2 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 05-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 05-10-2022
Giải tám 10
Giải bảy 989
Giải sáu 3227 8905 7948
Giải năm 7084
Giải bốn 15997 49912 83328 50465
95708 69679 77193
Giải ba 09499 27102
Giải nhì 45913
Giải nhất 07481
Đặc biệt 374753
Đầu Đuôi
0 2,5,8
1 0,2,3
2 7,8
3
4 8
5 3
6 5
7 9
8 1,4,9
9 3,7,9
Đầu Đuôi
1 0
8 1
0,1 2
1,5,9 3
8 4
0,6 5
6
2,9 7
0,2,4 8
7,8,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 01-10-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 01-10-2022
Giải tám 59
Giải bảy 843
Giải sáu 4146 6095 8235
Giải năm 8952
Giải bốn 30895 72837 43850 20109
79049 02758 36879
Giải ba 38465 57020
Giải nhì 67623
Giải nhất 09190
Đặc biệt 770005
Đầu Đuôi
0 5,9
1
2 0,3
3 5,7
4 3,6,9
5 0,2,8,9
6 5
7 9
8
9 0,5,5
Đầu Đuôi
2,5,9 0
1
5 2
2,4 3
4
0,3,6,9,9 5
4 6
3 7
5 8
0,4,5,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 28-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 28-09-2022
Giải tám 11
Giải bảy 961
Giải sáu 5701 1724 9672
Giải năm 5279
Giải bốn 70888 26477 82988 46857
23757 79711 40233
Giải ba 24045 83197
Giải nhì 49629
Giải nhất 55484
Đặc biệt 860429
Đầu Đuôi
0 1
1 1,1
2 4,9,9
3 3
4 5
5 7,7
6 1
7 2,7,9
8 4,8,8
9 7
Đầu Đuôi
0
0,1,1,6 1
7 2
3 3
2,8 4
4 5
6
5,5,7,9 7
8,8 8
2,2,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 24-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 24-09-2022
Giải tám 93
Giải bảy 079
Giải sáu 9034 7870 4631
Giải năm 9571
Giải bốn 64972 51613 14479 10702
13381 94402 14797
Giải ba 28289 36107
Giải nhì 06140
Giải nhất 72126
Đặc biệt 066089
Đầu Đuôi
0 2,2,7
1 3
2 6
3 1,4
4 0
5
6
7 0,1,2,9,9
8 1,9,9
9 3,7
Đầu Đuôi
4,7 0
3,7,8 1
0,0,7 2
1,9 3
3 4
5
2 6
0,9 7
8
7,7,8,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 21-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 21-09-2022
Giải tám 60
Giải bảy 072
Giải sáu 8983 2562 0211
Giải năm 2458
Giải bốn 66419 77796 22338 96902
07076 79069 95467
Giải ba 23083 99178
Giải nhì 51374
Giải nhất 47950
Đặc biệt 506766
Đầu Đuôi
0 2
1 1,9
2
3 8
4
5 0,8
6 0,2,6,7,9
7 2,4,6,8
8 3,3
9 6
Đầu Đuôi
5,6 0
1 1
0,6,7 2
8,8 3
7 4
5
6,7,9 6
6 7
3,5,7 8
1,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 17-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 17-09-2022
Giải tám 21
Giải bảy 459
Giải sáu 0017 3578 5113
Giải năm 8075
Giải bốn 14412 38674 56641 86020
70830 49592 74720
Giải ba 18618 60712
Giải nhì 33062
Giải nhất 44859
Đặc biệt 853656
Đầu Đuôi
0
1 2,2,3,7,8
2 0,0,1
3 0
4 1
5 6,9,9
6 2
7 4,5,8
8
9 2
Đầu Đuôi
2,2,3 0
2,4 1
1,1,6,9 2
1 3
7 4
7 5
5 6
1 7
1,7 8
5,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 14-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 14-09-2022
Giải tám 78
Giải bảy 125
Giải sáu 5498 2447 0065
Giải năm 3171
Giải bốn 62706 99214 41808 74225
59235 11839 01941
Giải ba 11776 79965
Giải nhì 67603
Giải nhất 54774
Đặc biệt 941551
Đầu Đuôi
0 3,6,8
1 4
2 5,5
3 5,9
4 1,7
5 1
6 5,5
7 1,4,6,8
8
9 8
Đầu Đuôi
0
4,5,7 1
2
0 3
1,7 4
2,2,3,6,6 5
0,7 6
4 7
0,7,9 8
3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 10-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 10-09-2022
Giải tám 77
Giải bảy 980
Giải sáu 0718 9268 5401
Giải năm 4205
Giải bốn 89566 77926 25135 22558
93896 30492 16746
Giải ba 60024 07154
Giải nhì 42228
Giải nhất 15455
Đặc biệt 757959
Đầu Đuôi
0 1,5
1 8
2 4,6,8
3 5
4 6
5 4,5,8,9
6 6,8
7 7
8 0
9 2,6
Đầu Đuôi
8 0
0 1
9 2
3
2,5 4
0,3,5 5
2,4,6,9 6
7 7
1,2,5,6 8
5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 07-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 07-09-2022
Giải tám 95
Giải bảy 720
Giải sáu 3067 1113 0538
Giải năm 3862
Giải bốn 95784 03072 75537 84014
23038 62943 13028
Giải ba 35833 61063
Giải nhì 11150
Giải nhất 02001
Đặc biệt 953622
Đầu Đuôi
0 1
1 3,4
2 0,2,8
3 3,7,8,8
4 3
5 0
6 2,3,7
7 2
8 4
9 5
Đầu Đuôi
2,5 0
0 1
2,6,7 2
1,3,4,6 3
1,8 4
9 5
6
3,6 7
2,3,3 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 03-09-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 03-09-2022
Giải tám 66
Giải bảy 936
Giải sáu 1635 2963 8772
Giải năm 2595
Giải bốn 95577 88987 83485 22325
34400 40626 34096
Giải ba 96909 45109
Giải nhì 79371
Giải nhất 44190
Đặc biệt 908388
Đầu Đuôi
0 0,9,9
1
2 5,6
3 5,6
4
5
6 3,6
7 1,2,7
8 5,7,8
9 0,5,6
Đầu Đuôi
0,9 0
7 1
7 2
6 3
4
2,3,8,9 5
2,3,6,9 6
7,8 7
8 8
0,0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 31-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 31-08-2022
Giải tám 36
Giải bảy 843
Giải sáu 7212 8072 0408
Giải năm 9803
Giải bốn 65132 88568 89373 35232
23415 16189 53385
Giải ba 96097 78368
Giải nhì 50534
Giải nhất 63003
Đặc biệt 806253
Đầu Đuôi
0 3,3,8
1 2,5
2
3 2,2,4,6
4 3
5 3
6 8,8
7 2,3
8 5,9
9 7
Đầu Đuôi
0
1
1,3,3,7 2
0,0,4,5,7 3
3 4
1,8 5
3 6
9 7
0,6,6 8
8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 27-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 27-08-2022
Giải tám 35
Giải bảy 204
Giải sáu 9365 3000 9607
Giải năm 6827
Giải bốn 64372 67284 79297 91003
96034 77057 54619
Giải ba 86741 08020
Giải nhì 72305
Giải nhất 20896
Đặc biệt 870715
Đầu Đuôi
0 0,3,4,5,7
1 5,9
2 0,7
3 4,5
4 1
5 7
6 5
7 2
8 4
9 6,7
Đầu Đuôi
0,2 0
4 1
7 2
0 3
0,3,8 4
0,1,3,6 5
9 6
0,2,5,9 7
8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 24-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 24-08-2022
Giải tám 17
Giải bảy 599
Giải sáu 2310 3801 7561
Giải năm 9002
Giải bốn 74881 07668 94121 98073
03656 18921 27908
Giải ba 77005 38774
Giải nhì 09118
Giải nhất 54259
Đặc biệt 556678
Đầu Đuôi
0 1,2,5,8
1 0,7,8
2 1,1
3
4
5 6,9
6 1,8
7 3,4,8
8 1
9 9
Đầu Đuôi
1 0
0,2,2,6,8 1
0 2
7 3
7 4
0 5
5 6
1 7
0,1,6,7 8
5,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 20-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 20-08-2022
Giải tám 61
Giải bảy 834
Giải sáu 9046 7040 3257
Giải năm 1849
Giải bốn 88915 05763 48841 51455
42133 40668 92286
Giải ba 80323 70637
Giải nhì 36109
Giải nhất 74400
Đặc biệt 861609
Đầu Đuôi
0 0,9,9
1 5
2 3
3 3,4,7
4 0,1,6,9
5 5,7
6 1,3,8
7
8 6
9
Đầu Đuôi
0,4 0
4,6 1
2
2,3,6 3
3 4
1,5 5
4,8 6
3,5 7
6 8
0,0,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 17-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 17-08-2022
Giải tám 68
Giải bảy 530
Giải sáu 9875 3177 9830
Giải năm 7131
Giải bốn 32105 28612 51039 82948
80565 69367 96588
Giải ba 83555 68846
Giải nhì 86212
Giải nhất 24361
Đặc biệt 982704
Đầu Đuôi
0 4,5
1 2,2
2
3 0,0,1,9
4 6,8
5 5
6 1,5,7,8
7 5,7
8 8
9
Đầu Đuôi
3,3 0
3,6 1
1,1 2
3
0 4
0,5,6,7 5
4 6
6,7 7
4,6,8 8
3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 13-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 13-08-2022
Giải tám 94
Giải bảy 406
Giải sáu 1888 0136 2559
Giải năm 8536
Giải bốn 91051 09205 82170 23256
38849 69210 51085
Giải ba 25362 78718
Giải nhì 90282
Giải nhất 67179
Đặc biệt 088387
Đầu Đuôi
0 5,6
1 0,8
2
3 6,6
4 9
5 1,6,9
6 2
7 0,9
8 2,5,7,8
9 4
Đầu Đuôi
1,7 0
5 1
6,8 2
3
9 4
0,8 5
0,3,3,5 6
8 7
1,8 8
4,5,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 10-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 10-08-2022
Giải tám 22
Giải bảy 113
Giải sáu 4588 6004 0016
Giải năm 7769
Giải bốn 06426 38994 45228 37701
81210 68371 96574
Giải ba 17575 23979
Giải nhì 67099
Giải nhất 59772
Đặc biệt 307517
Đầu Đuôi
0 1,4
1 0,3,6,7
2 2,6,8
3
4
5
6 9
7 1,2,4,5,9
8 8
9 4,9
Đầu Đuôi
1 0
0,7 1
2,7 2
1 3
0,7,9 4
7 5
1,2 6
1 7
2,8 8
6,7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 06-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 06-08-2022
Giải tám 50
Giải bảy 215
Giải sáu 2423 0332 8151
Giải năm 9102
Giải bốn 66793 15989 62842 82004
17312 71919 61278
Giải ba 51126 45022
Giải nhì 49618
Giải nhất 28526
Đặc biệt 506920
Đầu Đuôi
0 2,4
1 2,5,8,9
2 0,2,3,6,6
3 2
4 2
5 0,1
6
7 8
8 9
9 3
Đầu Đuôi
2,5 0
5 1
0,1,2,3,4 2
2,9 3
0 4
1 5
2,2 6
7
1,7 8
1,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 03-08-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 03-08-2022
Giải tám 02
Giải bảy 994
Giải sáu 5887 1285 8576
Giải năm 7041
Giải bốn 93583 03833 91798 33105
94964 68047 88644
Giải ba 99287 26147
Giải nhì 20374
Giải nhất 96709
Đặc biệt 952908
Đầu Đuôi
0 2,5,8,9
1
2
3 3
4 1,4,7,7
5
6 4
7 4,6
8 3,5,7,7
9 4,8
Đầu Đuôi
0
4 1
0 2
3,8 3
4,6,7,9 4
0,8 5
7 6
4,4,8,8 7
0,9 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 30-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 30-07-2022
Giải tám 53
Giải bảy 264
Giải sáu 3020 8647 2023
Giải năm 9589
Giải bốn 79986 32184 03318 37903
90936 42855 08212
Giải ba 28838 15603
Giải nhì 83334
Giải nhất 21475
Đặc biệt 560961
Đầu Đuôi
0 3,3
1 2,8
2 0,3
3 4,6,8
4 7
5 3,5
6 1,4
7 5
8 4,6,9
9
Đầu Đuôi
2 0
6 1
1 2
0,0,2,5 3
3,6,8 4
5,7 5
3,8 6
4 7
1,3 8
8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 27-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 27-07-2022
Giải tám 94
Giải bảy 828
Giải sáu 9610 0067 6617
Giải năm 0019
Giải bốn 28034 31398 47617 69666
48278 50922 49413
Giải ba 22468 56769
Giải nhì 95032
Giải nhất 22421
Đặc biệt 545522
Đầu Đuôi
0
1 0,3,7,7,9
2 1,2,2,8
3 2,4
4
5
6 6,7,8,9
7 8
8
9 4,8
Đầu Đuôi
1 0
2 1
2,2,3 2
1 3
3,9 4
5
6 6
1,1,6 7
2,6,7,9 8
1,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 23-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 23-07-2022
Giải tám 32
Giải bảy 373
Giải sáu 2158 7881 6109
Giải năm 7589
Giải bốn 89545 26807 18651 13363
47866 16606 17268
Giải ba 28841 15083
Giải nhì 50259
Giải nhất 21137
Đặc biệt 577616
Đầu Đuôi
0 6,7,9
1 6
2
3 2,7
4 1,5
5 1,8,9
6 3,6,8
7 3
8 1,3,9
9
Đầu Đuôi
0
4,5,8 1
3 2
6,7,8 3
4
4 5
0,1,6 6
0,3 7
5,6 8
0,5,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 20-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 20-07-2022
Giải tám 64
Giải bảy 993
Giải sáu 4168 6778 9601
Giải năm 1877
Giải bốn 19733 62724 24832 55355
21501 99257 71616
Giải ba 20024 01548
Giải nhì 36396
Giải nhất 66237
Đặc biệt 152897
Đầu Đuôi
0 1,1
1 6
2 4,4
3 2,3,7
4 8
5 5,7
6 4,8
7 7,8
8
9 3,6,7
Đầu Đuôi
0
0,0 1
3 2
3,9 3
2,2,6 4
5 5
1,9 6
3,5,7,9 7
4,6,7 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 16-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 16-07-2022
Giải tám 67
Giải bảy 354
Giải sáu 8483 5545 4805
Giải năm 2969
Giải bốn 98619 06990 87213 21658
03565 63029 07826
Giải ba 22371 97703
Giải nhì 35663
Giải nhất 34252
Đặc biệt 404662
Đầu Đuôi
0 3,5
1 3,9
2 6,9
3
4 5
5 2,4,8
6 2,3,5,7,9
7 1
8 3
9 0
Đầu Đuôi
9 0
7 1
5,6 2
0,1,6,8 3
5 4
0,4,6 5
2 6
6 7
5 8
1,2,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 13-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 13-07-2022
Giải tám 42
Giải bảy 079
Giải sáu 8893 6018 2129
Giải năm 1872
Giải bốn 26923 91864 64146 36935
70100 63075 84264
Giải ba 16035 33091
Giải nhì 66379
Giải nhất 34982
Đặc biệt 771406
Đầu Đuôi
0 0,6
1 8
2 3,9
3 5,5
4 2,6
5
6 4,4
7 2,5,9,9
8 2
9 1,3
Đầu Đuôi
0 0
9 1
4,7,8 2
2,9 3
6,6 4
3,3,7 5
0,4 6
7
1 8
2,7,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 09-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 09-07-2022
Giải tám 09
Giải bảy 753
Giải sáu 5645 2917 3945
Giải năm 5311
Giải bốn 95176 93911 81874 99814
99299 34298 36611
Giải ba 72799 49700
Giải nhì 49275
Giải nhất 85695
Đặc biệt 415086
Đầu Đuôi
0 0,9
1 1,1,1,4,7
2
3
4 5,5
5 3
6
7 4,5,6
8 6
9 5,8,9,9
Đầu Đuôi
0 0
1,1,1 1
2
5 3
1,7 4
4,4,7,9 5
7,8 6
1 7
9 8
0,9,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 06-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 06-07-2022
Giải tám 02
Giải bảy 165
Giải sáu 3937 7845 2264
Giải năm 6385
Giải bốn 36515 51171 63628 74429
81680 50628 05149
Giải ba 08213 03410
Giải nhì 90246
Giải nhất 42542
Đặc biệt 130218
Đầu Đuôi
0 2
1 0,3,5,8
2 8,8,9
3 7
4 2,5,6,9
5
6 4,5
7 1
8 0,5
9
Đầu Đuôi
1,8 0
7 1
0,4 2
1 3
6 4
1,4,6,8 5
4 6
3 7
1,2,2 8
2,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 02-07-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 02-07-2022
Giải tám 93
Giải bảy 497
Giải sáu 2985 7303 0515
Giải năm 6405
Giải bốn 07233 69702 62188 31570
06945 94893 05465
Giải ba 17781 18577
Giải nhì 49600
Giải nhất 95502
Đặc biệt 439642
Đầu Đuôi
0 0,2,2,3,5
1 5
2
3 3
4 2,5
5
6 5
7 0,7
8 1,5,8
9 3,3,7
Đầu Đuôi
0,7 0
8 1
0,0,4 2
0,3,9,9 3
4
0,1,4,6,8 5
6
7,9 7
8 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 29-06-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 29-06-2022
Giải tám 31
Giải bảy 357
Giải sáu 7106 6438 2291
Giải năm 6443
Giải bốn 40499 09467 38043 08943
17640 01348 19252
Giải ba 02887 14355
Giải nhì 09557
Giải nhất 82214
Đặc biệt 805603
Đầu Đuôi
0 3,6
1 4
2
3 1,8
4 0,3,3,3,8
5 2,5,7,7
6 7
7
8 7
9 1,9
Đầu Đuôi
4 0
3,9 1
5 2
0,4,4,4 3
1 4
5 5
0 6
5,5,6,8 7
3,4 8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 25-06-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 25-06-2022
Giải tám 27
Giải bảy 446
Giải sáu 9948 5207 9745
Giải năm 7508
Giải bốn 55589 38711 25914 02568
78955 37103 29082
Giải ba 23520 73829
Giải nhì 18067
Giải nhất 97011
Đặc biệt 627301
Đầu Đuôi
0 1,3,7,8
1 1,1,4
2 0,7,9
3
4 5,6,8
5 5
6 7,8
7
8 2,9
9
Đầu Đuôi
2 0
0,1,1 1
8 2
0 3
1 4
4,5 5
4 6
0,2,6 7
0,4,6 8
2,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 22-06-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 22-06-2022
Giải tám 76
Giải bảy 753
Giải sáu 3361 6384 8795
Giải năm 1317
Giải bốn 09886 41676 60527 88914
36171 18658 01009
Giải ba 48097 12364
Giải nhì 65445
Giải nhất 06117
Đặc biệt 870469
Đầu Đuôi
0 9
1 4,7,7
2 7
3
4 5
5 3,8
6 1,4,9
7 1,6,6
8 4,6
9 5,7
Đầu Đuôi
0
6,7 1
2
5 3
1,6,8 4
4,9 5
7,7,8 6
1,1,2,9 7
5 8
0,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 18-06-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 18-06-2022
Giải tám 07
Giải bảy 096
Giải sáu 9767 4195 5020
Giải năm 2965
Giải bốn 70502 93448 08290 24889
18556 94136 04455
Giải ba 52268 04803
Giải nhì 39005
Giải nhất 01245
Đặc biệt 620675
Đầu Đuôi
0 2,3,5,7
1
2 0
3 6
4 5,8
5 5,6
6 5,7,8
7 5
8 9
9 0,5,6
Đầu Đuôi
2,9 0
1
0 2
0 3
4
0,4,5,6,7,9 5
3,5,9 6
0,6 7
4,6 8
8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 15-06-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 15-06-2022
Giải tám 47
Giải bảy 103
Giải sáu 6291 6329 5441
Giải năm 3196
Giải bốn 87952 90216 21124 16366
24628 35601 41523
Giải ba 27855 13168
Giải nhì 74107
Giải nhất 55196
Đặc biệt 221235
Đầu Đuôi
0 1,3,7
1 6
2 3,4,8,9
3 5
4 1,7
5 2,5
6 6,8
7
8
9 1,6,6
Đầu Đuôi
0
0,4,9 1
5 2
0,2 3
2 4
3,5 5
1,6,9,9 6
0,4 7
2,6 8
2 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 11-06-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 11-06-2022
Giải tám 42
Giải bảy 398
Giải sáu 1760 3420 0936
Giải năm 3601
Giải bốn 94442 03559 15888 72097
77252 88049 60636
Giải ba 44174 48751
Giải nhì 58940
Giải nhất 81235
Đặc biệt 812955
Đầu Đuôi
0 1
1
2 0
3 5,6,6
4 0,2,2,9
5 1,2,5,9
6 0
7 4
8 8
9 7,8
Đầu Đuôi
2,4,6 0
0,5 1
4,4,5 2
3
7 4
3,5 5
3,3 6
9 7
8,9 8
4,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 08-06-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 08-06-2022
Giải tám 94
Giải bảy 613
Giải sáu 2830 2810 5868
Giải năm 1253
Giải bốn 50144 97410 54058 44688
62643 54876 95209
Giải ba 31173 46490
Giải nhì 19022
Giải nhất 75794
Đặc biệt 304450
Đầu Đuôi
0 9
1 0,0,3
2 2
3 0
4 3,4
5 0,3,8
6 8
7 3,6
8 8
9 0,4,4
Đầu Đuôi
1,1,3,5,9 0
1
2 2
1,4,5,7 3
4,9,9 4
5
7 6
7
5,6,8 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 04-06-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 04-06-2022
Giải tám 43
Giải bảy 910
Giải sáu 3619 3055 0720
Giải năm 5582
Giải bốn 14577 49949 57969 05408
62277 48029 53067
Giải ba 06740 96092
Giải nhì 67280
Giải nhất 02981
Đặc biệt 183210
Đầu Đuôi
0 8
1 0,0,9
2 0,9
3
4 0,3,9
5 5
6 7,9
7 7,7
8 0,1,2
9 2
Đầu Đuôi
1,1,2,4,8 0
8 1
8,9 2
4 3
4
5 5
6
6,7,7 7
0 8
1,2,4,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 01-06-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 01-06-2022
Giải tám 18
Giải bảy 095
Giải sáu 2576 0652 0538
Giải năm 6743
Giải bốn 14228 48975 73789 33510
27073 11356 51319
Giải ba 11113 77247
Giải nhì 71447
Giải nhất 75472
Đặc biệt 644367
Đầu Đuôi
0
1 0,3,8,9
2 8
3 8
4 3,7,7
5 2,6
6 7
7 2,3,5,6
8 9
9 5
Đầu Đuôi
1 0
1
5,7 2
1,4,7 3
4
7,9 5
5,7 6
4,4,6 7
1,2,3 8
1,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 28-05-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 28-05-2022
Giải tám 23
Giải bảy 232
Giải sáu 3307 3705 3393
Giải năm 8671
Giải bốn 34701 32092 96126 19909
97826 74418 70108
Giải ba 97107 47152
Giải nhì 79409
Giải nhất 25703
Đặc biệt 576483
Đầu Đuôi
0 1,3,5,7,7,8,9,9
1 8
2 3,6,6
3 2
4
5 2
6
7 1
8 3
9 2,3
Đầu Đuôi
0
0,7 1
3,5,9 2
0,2,8,9 3
4
0 5
2,2 6
0,0 7
0,1 8
0,0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 25-05-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 25-05-2022
Giải tám 71
Giải bảy 636
Giải sáu 6120 8454 3523
Giải năm 3503
Giải bốn 98437 57965 69248 33929
36226 27425 03271
Giải ba 52703 99754
Giải nhì 94693
Giải nhất 09749
Đặc biệt 691820
Đầu Đuôi
0 3,3
1
2 0,0,3,5,6,9
3 6,7
4 8,9
5 4,4
6 5
7 1,1
8
9 3
Đầu Đuôi
2,2 0
7,7 1
2
0,0,2,9 3
5,5 4
2,6 5
2,3 6
3 7
4 8
2,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 21-05-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 21-05-2022
Giải tám 63
Giải bảy 067
Giải sáu 4412 3544 5145
Giải năm 9566
Giải bốn 03884 12954 60978 48103
47824 49957 97316
Giải ba 78644 08307
Giải nhì 96644
Giải nhất 86052
Đặc biệt 888026
Đầu Đuôi
0 3,7
1 2,6
2 4,6
3
4 4,4,4,5
5 2,4,7
6 3,6,7
7 8
8 4
9
Đầu Đuôi
0
1
1,5 2
0,6 3
2,4,4,4,5,8 4
4 5
1,2,6 6
0,5,6 7
7 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 18-05-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 18-05-2022
Giải tám 88
Giải bảy 758
Giải sáu 0864 5029 7870
Giải năm 8301
Giải bốn 69131 03542 75997 02590
59318 19704 96149
Giải ba 50069 26641
Giải nhì 38356
Giải nhất 44355
Đặc biệt 150322
Đầu Đuôi
0 1,4
1 8
2 2,9
3 1
4 1,2,9
5 5,6,8
6 4,9
7 0
8 8
9 0,7
Đầu Đuôi
7,9 0
0,3,4 1
2,4 2
3
0,6 4
5 5
5 6
9 7
1,5,8 8
2,4,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 14-05-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 14-05-2022
Giải tám 56
Giải bảy 591
Giải sáu 7479 4247 1944
Giải năm 6898
Giải bốn 79723 24717 79095 39491
11124 07456 94270
Giải ba 11094 40212
Giải nhì 00877
Giải nhất 40654
Đặc biệt 512793
Đầu Đuôi
0
1 2,7
2 3,4
3
4 4,7
5 4,6,6
6
7 0,7,9
8
9 1,1,3,4,5,8
Đầu Đuôi
7 0
9,9 1
1 2
2,9 3
2,4,5,9 4
9 5
5,5 6
1,4,7 7
9 8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 11-05-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 11-05-2022
Giải tám 93
Giải bảy 415
Giải sáu 9055 5514 3547
Giải năm 0322
Giải bốn 96595 15484 38919 95531
94153 98660 47416
Giải ba 43649 02529
Giải nhì 18365
Giải nhất 24790
Đặc biệt 828046
Đầu Đuôi
0
1 4,5,6,9
2 2,9
3 1
4 6,7,9
5 3,5
6 0,5
7
8 4
9 0,3,5
Đầu Đuôi
6,9 0
3 1
2 2
5,9 3
1,8 4
1,5,6,9 5
1,4 6
4 7
8
1,2,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 07-05-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 07-05-2022
Giải tám 08
Giải bảy 218
Giải sáu 6697 1208 3719
Giải năm 2858
Giải bốn 66018 69055 93928 70869
12780 85280 66127
Giải ba 19168 52301
Giải nhì 54632
Giải nhất 26173
Đặc biệt 027769
Đầu Đuôi
0 1,8,8
1 8,8,9
2 7,8
3 2
4
5 5,8
6 8,9,9
7 3
8 0,0
9 7
Đầu Đuôi
8,8 0
0 1
3 2
7 3
4
5 5
6
2,9 7
0,0,1,1,2,5,6 8
1,6,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 04-05-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 04-05-2022
Giải tám 49
Giải bảy 755
Giải sáu 9713 8641 7574
Giải năm 3075
Giải bốn 79857 39575 81340 57493
82591 71804 02080
Giải ba 71394 61856
Giải nhì 62457
Giải nhất 77232
Đặc biệt 330108
Đầu Đuôi
0 4,8
1 3
2
3 2
4 0,1,9
5 5,6,7,7
6
7 4,5,5
8 0
9 1,3,4
Đầu Đuôi
4,8 0
4,9 1
3 2
1,9 3
0,7,9 4
5,7,7 5
5 6
5,5 7
0 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 30-04-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 30-04-2022
Giải tám 04
Giải bảy 714
Giải sáu 0557 8443 5278
Giải năm 2599
Giải bốn 81382 07562 00059 29077
59133 40638 14288
Giải ba 38606 91778
Giải nhì 61867
Giải nhất 26096
Đặc biệt 775659
Đầu Đuôi
0 4,6
1 4
2
3 3,8
4 3
5 7,9,9
6 2,7
7 7,8,8
8 2,8
9 6,9
Đầu Đuôi
0
1
6,8 2
3,4 3
0,1 4
5
0,9 6
5,6,7 7
3,7,7,8 8
5,5,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 16-04-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 16-04-2022
Giải tám 33
Giải bảy 071
Giải sáu 3312 7765 8943
Giải năm 1548
Giải bốn 43513 89875 84166 62031
76133 73074 17605
Giải ba 90210 16977
Giải nhì 82035
Giải nhất 66271
Đặc biệt 957353
Đầu Đuôi
0 5
1 0,2,3
2
3 1,3,3,5
4 3,8
5 3
6 5,6
7 1,1,4,5,7
8
9
Đầu Đuôi
1 0
3,7,7 1
1 2
1,3,3,4,5 3
7 4
0,3,6,7 5
6 6
7 7
4 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 13-04-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 13-04-2022
Giải tám 57
Giải bảy 239
Giải sáu 0157 7556 0675
Giải năm 9684
Giải bốn 79127 26759 34663 12941
50543 64923 40017
Giải ba 01062 19266
Giải nhì 90903
Giải nhất 48082
Đặc biệt 119564
Đầu Đuôi
0 3
1 7
2 3,7
3 9
4 1,3
5 6,7,7,9
6 2,3,4,6
7 5
8 2,4
9
Đầu Đuôi
0
4 1
6,8 2
0,2,4,6 3
6,8 4
7 5
5,6 6
1,2,5,5 7
8
3,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 09-04-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 09-04-2022
Giải tám 49
Giải bảy 946
Giải sáu 1949 2318 0771
Giải năm 1197
Giải bốn 01765 72797 58432 84088
02298 32377 83034
Giải ba 03270 63178
Giải nhì 07317
Giải nhất 12256
Đặc biệt 995169
Đầu Đuôi
0
1 7,8
2
3 2,4
4 6,9,9
5 6
6 5,9
7 0,1,7,8
8 8
9 7,7,8
Đầu Đuôi
7 0
7 1
3 2
3
3 4
6 5
4,5 6
1,7,9,9 7
1,7,8,9 8
4,4,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 06-04-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 06-04-2022
Giải tám 36
Giải bảy 293
Giải sáu 8128 2028 9665
Giải năm 7321
Giải bốn 43256 88502 84615 60969
77286 22616 99042
Giải ba 75954 03871
Giải nhì 40031
Giải nhất 36435
Đặc biệt 936017
Đầu Đuôi
0 2
1 5,6,7
2 1,8,8
3 1,5,6
4 2
5 4,6
6 5,9
7 1
8 6
9 3
Đầu Đuôi
0
2,3,7 1
0,4 2
9 3
5 4
1,3,6 5
1,3,5,8 6
1 7
2,2 8
6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 02-04-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 02-04-2022
Giải tám 59
Giải bảy 494
Giải sáu 4128 7593 3151
Giải năm 0895
Giải bốn 00621 52883 57974 10697
28919 12093 18007
Giải ba 73064 49572
Giải nhì 22945
Giải nhất 69600
Đặc biệt 641990
Đầu Đuôi
0 0,7
1 9
2 1,8
3
4 5
5 1,9
6 4
7 2,4
8 3
9 0,3,3,4,5,7
Đầu Đuôi
0,9 0
2,5 1
7 2
8,9,9 3
6,7,9 4
4,9 5
6
0,9 7
2 8
1,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 30-03-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 30-03-2022
Giải tám 45
Giải bảy 838
Giải sáu 2488 9295 7753
Giải năm 7161
Giải bốn 54096 01899 89311 35979
55491 44755 75878
Giải ba 19583 85602
Giải nhì 60139
Giải nhất 12057
Đặc biệt 990332
Đầu Đuôi
0 2
1 1
2
3 2,8,9
4 5
5 3,5,7
6 1
7 8,9
8 3,8
9 1,5,6,9
Đầu Đuôi
0
1,6,9 1
0,3 2
5,8 3
4
4,5,9 5
9 6
5 7
3,7,8 8
3,7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 26-03-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 26-03-2022
Giải tám 09
Giải bảy 292
Giải sáu 8644 7841 0719
Giải năm 7321
Giải bốn 80522 17110 17097 09054
40467 20976 51303
Giải ba 56921 74346
Giải nhì 22087
Giải nhất 89535
Đặc biệt 165869
Đầu Đuôi
0 3,9
1 0,9
2 1,1,2
3 5
4 1,4,6
5 4
6 7,9
7 6
8 7
9 2,7
Đầu Đuôi
1 0
2,2,4 1
2,9 2
0 3
4,5 4
3 5
4,7 6
6,8,9 7
8
0,1,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 23-03-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 23-03-2022
Giải tám 99
Giải bảy 384
Giải sáu 1932 7963 0882
Giải năm 9408
Giải bốn 77379 49765 16278 55325
03195 37882 54410
Giải ba 07297 06939
Giải nhì 96349
Giải nhất 84193
Đặc biệt 877926
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 5,6
3 2,9
4 9
5
6 3,5
7 8,9
8 2,2,4
9 3,5,7,9
Đầu Đuôi
1 0
1
3,8,8 2
6,9 3
8 4
2,6,9 5
2 6
9 7
0,7 8
3,4,7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 19-03-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 19-03-2022
Giải tám 69
Giải bảy 718
Giải sáu 6049 6418 8600
Giải năm 4980
Giải bốn 34940 07852 77970 63368
98186 83119 98518
Giải ba 30783 33605
Giải nhì 66586
Giải nhất 49393
Đặc biệt 831282
Đầu Đuôi
0 0,5
1 8,8,8,9
2
3
4 0,9
5 2
6 8,9
7 0
8 0,2,3,6,6
9 3
Đầu Đuôi
0,4,7,8 0
1
5,8 2
8,9 3
4
0 5
8,8 6
7
1,1,1,6 8
1,4,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 16-03-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 16-03-2022
Giải tám 31
Giải bảy 398
Giải sáu 6850 0737 0785
Giải năm 4061
Giải bốn 44897 52787 14006 28740
80872 53719 67567
Giải ba 45787 81765
Giải nhì 35072
Giải nhất 31814
Đặc biệt 618135
Đầu Đuôi
0 6
1 4,9
2
3 1,5,7
4 0
5 0
6 1,5,7
7 2,2
8 5,7,7
9 7,8
Đầu Đuôi
4,5 0
3,6 1
7,7 2
3
1 4
3,6,8 5
0 6
3,6,8,8,9 7
9 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 12-03-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 12-03-2022
Giải tám 74
Giải bảy 765
Giải sáu 5369 1954 9410
Giải năm 5681
Giải bốn 59337 40436 91721 85735
14441 01788 67652
Giải ba 49251 54283
Giải nhì 17220
Giải nhất 40855
Đặc biệt 704975
Đầu Đuôi
0
1 0
2 0,1
3 5,6,7
4 1
5 1,2,4,5
6 5,9
7 4,5
8 1,3,8
9
Đầu Đuôi
1,2 0
2,4,5,8 1
5 2
8 3
5,7 4
3,5,6,7 5
3 6
3 7
8 8
6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 09-03-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 09-03-2022
Giải tám 08
Giải bảy 597
Giải sáu 0803 2030 5163
Giải năm 5354
Giải bốn 69499 76331 81453 81142
00851 11031 74990
Giải ba 25506 76883
Giải nhì 40639
Giải nhất 01908
Đặc biệt 439348
Đầu Đuôi
0 3,6,8,8
1
2
3 0,1,1,9
4 2,8
5 1,3,4
6 3
7
8 3
9 0,7,9
Đầu Đuôi
3,9 0
3,3,5 1
4 2
0,5,6,8 3
5 4
5
0 6
9 7
0,0,4 8
3,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 05-03-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 05-03-2022
Giải tám 14
Giải bảy 795
Giải sáu 5055 4506 1189
Giải năm 4586
Giải bốn 91715 53904 98657 61788
32292 97552 09128
Giải ba 15294 04507
Giải nhì 24427
Giải nhất 35540
Đặc biệt 620340
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1 4,5
2 7,8
3
4 0,0
5 2,5,7
6
7
8 6,8,9
9 2,4,5
Đầu Đuôi
4,4 0
1
5,9 2
3
0,1,9 4
1,5,9 5
0,8 6
0,2,5 7
2,8 8
8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 02-03-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 02-03-2022
Giải tám 35
Giải bảy 833
Giải sáu 2716 0016 8119
Giải năm 6685
Giải bốn 27551 04152 04813 82434
14550 29515 91779
Giải ba 06300 73748
Giải nhì 80511
Giải nhất 99343
Đặc biệt 030928
Đầu Đuôi
0 0
1 1,3,5,6,6,9
2 8
3 3,4,5
4 3,8
5 0,1,2
6
7 9
8 5
9
Đầu Đuôi
0,5 0
1,5 1
5 2
1,3,4 3
3 4
1,3,8 5
1,1 6
7
2,4 8
1,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 26-02-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 26-02-2022
Giải tám 58
Giải bảy 331
Giải sáu 2792 0512 5612
Giải năm 3394
Giải bốn 00984 09354 75671 37409
98417 63217 05052
Giải ba 03202 56848
Giải nhì 16406
Giải nhất 95525
Đặc biệt 315328
Đầu Đuôi
0 2,6,9
1 2,2,7,7
2 5,8
3 1
4 8
5 2,4,8
6
7 1
8 4
9 2,4
Đầu Đuôi
0
3,7 1
0,1,1,5,9 2
3
5,8,9 4
2 5
0 6
1,1 7
2,4,5 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 23-02-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 23-02-2022
Giải tám 73
Giải bảy 802
Giải sáu 4116 4785 7527
Giải năm 7400
Giải bốn 62332 21118 95361 25745
52232 42773 94448
Giải ba 63294 71619
Giải nhì 18732
Giải nhất 13180
Đặc biệt 936444
Đầu Đuôi
0 0,2
1 6,8,9
2 7
3 2,2,2
4 4,5,8
5
6 1
7 3,3
8 0,5
9 4
Đầu Đuôi
0,8 0
6 1
0,3,3,3 2
7,7 3
4,9 4
4,8 5
1 6
2 7
1,4 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 19-02-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 19-02-2022
Giải tám 97
Giải bảy 748
Giải sáu 8178 8485 7201
Giải năm 1869
Giải bốn 12074 58197 99546 43089
42471 58418 65614
Giải ba 04503 11659
Giải nhì 93889
Giải nhất 48439
Đặc biệt 554573
Đầu Đuôi
0 1,3
1 4,8
2
3 9
4 6,8
5 9
6 9
7 1,3,4,8
8 5,9,9
9 7,7
Đầu Đuôi
0
0,7 1
2
0,7 3
1,7 4
8 5
4 6
9,9 7
1,4,7 8
3,5,6,8,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 16-02-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 16-02-2022
Giải tám 94
Giải bảy 297
Giải sáu 5514 7018 4606
Giải năm 3858
Giải bốn 90085 21405 71435 63675
28199 59593 02992
Giải ba 26367 02890
Giải nhì 32398
Giải nhất 68801
Đặc biệt 583586
Đầu Đuôi
0 1,5,6
1 4,8
2
3 5
4
5 8
6 7
7 5
8 5,6
9 0,2,3,4,7,8,9
Đầu Đuôi
9 0
0 1
9 2
9 3
1,9 4
0,3,7,8 5
0,8 6
6,9 7
1,5,9 8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 12-02-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 12-02-2022
Giải tám 16
Giải bảy 274
Giải sáu 9983 3270 3042
Giải năm 7062
Giải bốn 25942 75284 92429 05004
58256 52705 90178
Giải ba 20776 05302
Giải nhì 70606
Giải nhất 72903
Đặc biệt 277661
Đầu Đuôi
0 2,3,4,5,6
1 6
2 9
3
4 2,2
5 6
6 1,2
7 0,4,6,8
8 3,4
9
Đầu Đuôi
7 0
6 1
0,4,4,6 2
0,8 3
0,7,8 4
0 5
0,1,5,7 6
7
7 8
2 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 09-02-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 09-02-2022
Giải tám 14
Giải bảy 819
Giải sáu 9710 2232 3863
Giải năm 0416
Giải bốn 16294 84079 23384 28529
65662 56476 18505
Giải ba 18962 47648
Giải nhì 08100
Giải nhất 59914
Đặc biệt 246330
Đầu Đuôi
0 0,5
1 0,4,4,6,9
2 9
3 0,2
4 8
5
6 2,2,3
7 6,9
8 4
9 4
Đầu Đuôi
0,1,3 0
1
3,6,6 2
6 3
1,1,8,9 4
0 5
1,7 6
7
4 8
1,2,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 05-02-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 05-02-2022
Giải tám 25
Giải bảy 793
Giải sáu 3759 0203 3277
Giải năm 8679
Giải bốn 43124 85649 02979 90733
66577 66529 87668
Giải ba 63459 86501
Giải nhì 87171
Giải nhất 50282
Đặc biệt 841711
Đầu Đuôi
0 1,3
1 1
2 4,5,9
3 3
4 9
5 9,9
6 8
7 1,7,7,9,9
8 2
9 3
Đầu Đuôi
0
0,1,7 1
8 2
0,3,9 3
2 4
2 5
6
7,7 7
6 8
2,4,5,5,7,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 02-02-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 02-02-2022
Giải tám 96
Giải bảy 472
Giải sáu 7996 3782 9684
Giải năm 7839
Giải bốn 21980 40009 69476 58977
44479 26092 10907
Giải ba 33506 97063
Giải nhì 98925
Giải nhất 26744
Đặc biệt 508818
Đầu Đuôi
0 6,7,9
1 8
2 5
3 9
4 4
5
6 3
7 2,6,7,9
8 0,2,4
9 2,6,6
Đầu Đuôi
8 0
1
7,8,9 2
6 3
4,8 4
2 5
0,7,9,9 6
0,7 7
1 8
0,3,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 29-01-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 29-01-2022
Giải tám 55
Giải bảy 860
Giải sáu 5284 5172 4700
Giải năm 3327
Giải bốn 89759 47552 14321 62728
95940 27447 41038
Giải ba 15527 47501
Giải nhì 35196
Giải nhất 10545
Đặc biệt 492051
Đầu Đuôi
0 0,1
1
2 1,7,7,8
3 8
4 0,5,7
5 1,2,5,9
6 0
7 2
8 4
9 6
Đầu Đuôi
0,4,6 0
0,2,5 1
5,7 2
3
8 4
4,5 5
9 6
2,2,4 7
2,3 8
5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 26-01-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 26-01-2022
Giải tám 36
Giải bảy 125
Giải sáu 5083 9185 1360
Giải năm 8512
Giải bốn 07953 35727 18456 08279
52155 20804 21019
Giải ba 78195 42892
Giải nhì 45832
Giải nhất 82968
Đặc biệt 834431
Đầu Đuôi
0 4
1 2,9
2 5,7
3 1,2,6
4
5 3,5,6
6 0,8
7 9
8 3,5
9 2,5
Đầu Đuôi
6 0
3 1
1,3,9 2
5,8 3
0 4
2,5,8,9 5
3,5 6
2 7
6 8
1,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 22-01-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 22-01-2022
Giải tám 03
Giải bảy 921
Giải sáu 9334 4998 1928
Giải năm 0418
Giải bốn 34121 70708 75488 16884
70814 20080 08081
Giải ba 36358 13444
Giải nhì 14903
Giải nhất 91989
Đặc biệt 466342
Đầu Đuôi
0 3,3,8
1 4,8
2 1,1,8
3 4
4 2,4
5 8
6
7
8 0,1,4,8,9
9 8
Đầu Đuôi
8 0
2,2,8 1
4 2
0,0 3
1,3,4,8 4
5
6
7
0,1,2,5,8,9 8
8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 19-01-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 19-01-2022
Giải tám 10
Giải bảy 051
Giải sáu 0771 0835 5522
Giải năm 8853
Giải bốn 51307 31411 47717 19125
01820 56204 84288
Giải ba 38703 82700
Giải nhì 24000
Giải nhất 36741
Đặc biệt 178793
Đầu Đuôi
0 0,0,3,4,7
1 0,1,7
2 0,2,5
3 5
4 1
5 1,3
6
7 1
8 8
9 3
Đầu Đuôi
0,0,1,2 0
1,4,5,7 1
2 2
0,5,9 3
0 4
2,3 5
6
0,1 7
8 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 15-01-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 15-01-2022
Giải tám 18
Giải bảy 409
Giải sáu 7568 1197 7869
Giải năm 3702
Giải bốn 85403 28113 57456 95577
64191 97827 45209
Giải ba 41546 68431
Giải nhì 07799
Giải nhất 79603
Đặc biệt 906700
Đầu Đuôi
0 0,2,3,3,9,9
1 3,8
2 7
3 1
4 6
5 6
6 8,9
7 7
8
9 1,7,9
Đầu Đuôi
0 0
3,9 1
0 2
0,0,1 3
4
5
4,5 6
2,7,9 7
1,6 8
0,0,6,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 12-01-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 12-01-2022
Giải tám 37
Giải bảy 504
Giải sáu 0567 5353 1843
Giải năm 8483
Giải bốn 57671 05063 29176 47758
40630 55334 22526
Giải ba 25698 59921
Giải nhì 28340
Giải nhất 76749
Đặc biệt 070260
Đầu Đuôi
0 4
1
2 1,6
3 0,4,7
4 0,3,9
5 3,8
6 0,3,7
7 1,6
8 3
9 8
Đầu Đuôi
3,4,6 0
2,7 1
2
4,5,6,8 3
0,3 4
5
2,7 6
3,6 7
5,9 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 08-01-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 08-01-2022
Giải tám 17
Giải bảy 279
Giải sáu 2999 6307 2938
Giải năm 3390
Giải bốn 43055 63831 09772 51046
20565 35553 87296
Giải ba 47583 73812
Giải nhì 30256
Giải nhất 00213
Đặc biệt 825222
Đầu Đuôi
0 7
1 2,3,7
2 2
3 1,8
4 6
5 3,5,6
6 5
7 2,9
8 3
9 0,6,9
Đầu Đuôi
9 0
3 1
1,2,7 2
1,5,8 3
4
5,6 5
4,5,9 6
0,1 7
3 8
7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 05-01-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 05-01-2022
Giải tám 54
Giải bảy 004
Giải sáu 1764 6186 5061
Giải năm 7982
Giải bốn 91860 80802 80447 19634
23175 69543 05370
Giải ba 42203 85651
Giải nhì 22951
Giải nhất 87188
Đặc biệt 441233
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1
2
3 3,4
4 3,7
5 1,1,4
6 0,1,4
7 0,5
8 2,6,8
9
Đầu Đuôi
6,7 0
5,5,6 1
0,8 2
0,3,4 3
0,3,5,6 4
7 5
8 6
4 7
8 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 01-01-2022

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 01-01-2022
Giải tám 68
Giải bảy 193
Giải sáu 7481 5041 0883
Giải năm 5914
Giải bốn 35023 99024 86465 96962
32815 50444 41192
Giải ba 03742 41579
Giải nhì 73145
Giải nhất 20504
Đặc biệt 003756
Đầu Đuôi
0 4
1 4,5
2 3,4
3
4 1,2,4,5
5 6
6 2,5,8
7 9
8 1,3
9 2,3
Đầu Đuôi
0
4,8 1
4,6,9 2
2,8,9 3
0,1,2,4 4
1,4,6 5
5 6
7
6 8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 29-12-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 29-12-2021
Giải tám 56
Giải bảy 367
Giải sáu 8489 7372 0601
Giải năm 5333
Giải bốn 50694 00752 39212 26339
05461 90585 78096
Giải ba 49346 29346
Giải nhì 85354
Giải nhất 26445
Đặc biệt 003276
Đầu Đuôi
0 1
1 2
2
3 3,9
4 5,6,6
5 2,4,6
6 1,7
7 2,6
8 5,9
9 4,6
Đầu Đuôi
0
0,6 1
1,5,7 2
3 3
5,9 4
4,8 5
4,4,5,7,9 6
6 7
8
3,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 25-12-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 25-12-2021
Giải tám 64
Giải bảy 930
Giải sáu 6044 4076 5660
Giải năm 7898
Giải bốn 03190 93479 52635 25731
71355 84432 39964
Giải ba 21968 36162
Giải nhì 09872
Giải nhất 97080
Đặc biệt 238220
Đầu Đuôi
0
1
2 0
3 0,1,2,5
4 4
5 5
6 0,2,4,4,8
7 2,6,9
8 0
9 0,8
Đầu Đuôi
2,3,6,8,9 0
3 1
3,6,7 2
3
4,6,6 4
3,5 5
7 6
7
6,9 8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 22-12-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 22-12-2021
Giải tám 67
Giải bảy 384
Giải sáu 6504 9252 5174
Giải năm 8345
Giải bốn 62727 00787 69743 22785
85864 62718 71123
Giải ba 59409 63296
Giải nhì 54626
Giải nhất 26209
Đặc biệt 696483
Đầu Đuôi
0 4,9,9
1 8
2 3,6,7
3
4 3,5
5 2
6 4,7
7 4
8 3,4,5,7
9 6
Đầu Đuôi
0
1
5 2
2,4,8 3
0,6,7,8 4
4,8 5
2,9 6
2,6,8 7
1 8
0,0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 18-12-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 18-12-2021
Giải tám 00
Giải bảy 969
Giải sáu 2232 3001 8688
Giải năm 0129
Giải bốn 70994 48719 20713 38532
24703 10883 93234
Giải ba 02828 98350
Giải nhì 17331
Giải nhất 91820
Đặc biệt 402737
Đầu Đuôi
0 0,1,3
1 3,9
2 0,8,9
3 1,2,2,4,7
4
5 0
6 9
7
8 3,8
9 4
Đầu Đuôi
0,2,5 0
0,3 1
3,3 2
0,1,8 3
3,9 4
5
6
3 7
2,8 8
1,2,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 15-12-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 15-12-2021
Giải tám 75
Giải bảy 686
Giải sáu 9031 9922 8382
Giải năm 7322
Giải bốn 26441 03551 30677 86488
09847 16786 80121
Giải ba 91342 69634
Giải nhì 84870
Giải nhất 87199
Đặc biệt 569916
Đầu Đuôi
0
1 6
2 1,2,2
3 1,4
4 1,2,7
5 1
6
7 0,5,7
8 2,6,6,8
9 9
Đầu Đuôi
7 0
2,3,4,5 1
2,2,4,8 2
3
3 4
7 5
1,8,8 6
4,7 7
8 8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 11-12-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 11-12-2021
Giải tám 06
Giải bảy 450
Giải sáu 7649 7765 7765
Giải năm 3993
Giải bốn 43473 08440 65092 82417
68313 01777 88534
Giải ba 87692 60050
Giải nhì 91289
Giải nhất 92658
Đặc biệt 378065
Đầu Đuôi
0 6
1 3,7
2
3 4
4 0,9
5 0,0,8
6 5,5,5
7 3,7
8 9
9 2,2,3
Đầu Đuôi
4,5,5 0
1
9,9 2
1,7,9 3
3 4
6,6,6 5
0 6
1,7 7
5 8
4,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 08-12-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 08-12-2021
Giải tám 37
Giải bảy 470
Giải sáu 4898 7574 7741
Giải năm 4933
Giải bốn 13679 02243 62414 49122
95901 66622 03609
Giải ba 35490 89263
Giải nhì 42589
Giải nhất 37734
Đặc biệt 032944
Đầu Đuôi
0 1,9
1 4
2 2,2
3 3,4,7
4 1,3,4
5
6 3
7 0,4,9
8 9
9 0,8
Đầu Đuôi
7,9 0
0,4 1
2,2 2
3,4,6 3
1,3,4,7 4
5
6
3 7
9 8
0,7,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 04-12-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 04-12-2021
Giải tám 64
Giải bảy 725
Giải sáu 7796 6282 7742
Giải năm 3231
Giải bốn 46910 90441 18371 41260
13063 31003 36963
Giải ba 30531 92229
Giải nhì 38453
Giải nhất 75494
Đặc biệt 933605
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0
2 5,9
3 1,1
4 1,2
5 3
6 0,3,3,4
7 1
8 2
9 4,6
Đầu Đuôi
1,6 0
3,3,4,7 1
4,8 2
0,5,6,6 3
6,9 4
0,2 5
9 6
7
8
2 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 01-12-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 01-12-2021
Giải tám 84
Giải bảy 071
Giải sáu 7912 6465 1988
Giải năm 8665
Giải bốn 11143 12677 45506 30090
96731 09001 13210
Giải ba 55073 12843
Giải nhì 13913
Giải nhất 82765
Đặc biệt 445153
Đầu Đuôi
0 1,6
1 0,2,3
2
3 1
4 3,3
5 3
6 5,5,5
7 1,3,7
8 4,8
9 0
Đầu Đuôi
1,9 0
0,3,7 1
1 2
1,4,4,5,7 3
8 4
6,6,6 5
0 6
7 7
8 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 27-11-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 27-11-2021
Giải tám 94
Giải bảy 209
Giải sáu 9121 7157 3243
Giải năm 1637
Giải bốn 48385 95577 00389 84993
41217 88685 60696
Giải ba 88948 41675
Giải nhì 95106
Giải nhất 33411
Đặc biệt 884055
Đầu Đuôi
0 6,9
1 1,7
2 1
3 7
4 3,8
5 5,7
6
7 5,7
8 5,5,9
9 3,4,6
Đầu Đuôi
0
1,2 1
2
4,9 3
9 4
5,7,8,8 5
0,9 6
1,3,5,7 7
4 8
0,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 24-11-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 24-11-2021
Giải tám 82
Giải bảy 196
Giải sáu 7859 0714 6334
Giải năm 7315
Giải bốn 97994 76928 88262 28229
21406 47887 93043
Giải ba 85893 18615
Giải nhì 52869
Giải nhất 31363
Đặc biệt 477124
Đầu Đuôi
0 6
1 4,5,5
2 4,8,9
3 4
4 3
5 9
6 2,3,9
7
8 2,7
9 3,4,6
Đầu Đuôi
0
1
6,8 2
4,6,9 3
1,2,3,9 4
1,1 5
0,9 6
8 7
2 8
2,5,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 17-11-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 17-11-2021
Giải tám 54
Giải bảy 026
Giải sáu 7782 5732 2144
Giải năm 9816
Giải bốn 34009 83614 81235 79487
87030 75168 51220
Giải ba 85028 47635
Giải nhì 35271
Giải nhất 18498
Đặc biệt 879542
Đầu Đuôi
0 9
1 4,6
2 0,6,8
3 0,2,5,5
4 2,4
5 4
6 8
7 1
8 2,7
9 8
Đầu Đuôi
2,3 0
7 1
3,4,8 2
3
1,4,5 4
3,3 5
1,2 6
8 7
2,6,9 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 13-11-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 13-11-2021
Giải tám 45
Giải bảy 249
Giải sáu 8451 0028 7184
Giải năm 4948
Giải bốn 68900 67061 85983 43307
74524 85039 72393
Giải ba 76175 86926
Giải nhì 99757
Giải nhất 09440
Đặc biệt 094286
Đầu Đuôi
0 0,7
1
2 4,6,8
3 9
4 0,5,8,9
5 1,7
6 1
7 5
8 3,4,6
9 3
Đầu Đuôi
0,4 0
5,6 1
2
8,9 3
2,8 4
4,7 5
2,8 6
0,5 7
2,4 8
3,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 10-11-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 10-11-2021
Giải tám 66
Giải bảy 714
Giải sáu 5258 7941 7649
Giải năm 7548
Giải bốn 54159 33079 49892 33276
77686 62092 40591
Giải ba 13212 57977
Giải nhì 88989
Giải nhất 93507
Đặc biệt 213664
Đầu Đuôi
0 7
1 2,4
2
3
4 1,8,9
5 8,9
6 4,6
7 6,7,9
8 6,9
9 1,2,2
Đầu Đuôi
0
4,9 1
1,9,9 2
3
1,6 4
5
6,7,8 6
0,7 7
4,5 8
4,5,7,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 06-11-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 06-11-2021
Giải tám 58
Giải bảy 519
Giải sáu 6626 5588 1241
Giải năm 5473
Giải bốn 13486 22790 67489 26126
53979 42790 00660
Giải ba 70188 09362
Giải nhì 45459
Giải nhất 69665
Đặc biệt 883768
Đầu Đuôi
0
1 9
2 6,6
3
4 1
5 8,9
6 0,2,5,8
7 3,9
8 6,8,8,9
9 0,0
Đầu Đuôi
6,9,9 0
4 1
6 2
7 3
4
6 5
2,2,8 6
7
5,6,8,8 8
1,5,7,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 03-11-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 03-11-2021
Giải tám 30
Giải bảy 070
Giải sáu 4711 3336 8755
Giải năm 6766
Giải bốn 91485 55262 06286 68842
30047 15158 18273
Giải ba 92201 90753
Giải nhì 14282
Giải nhất 40768
Đặc biệt 227010
Đầu Đuôi
0 1
1 0,1
2
3 0,6
4 2,7
5 3,5,8
6 2,6,8
7 0,3
8 2,5,6
9
Đầu Đuôi
1,3,7 0
0,1 1
4,6,8 2
5,7 3
4
5,8 5
3,6,8 6
4 7
5,6 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 27-10-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 27-10-2021
Giải tám 60
Giải bảy 841
Giải sáu 2062 7860 4394
Giải năm 3952
Giải bốn 16115 71634 17119 34696
23545 37664 41203
Giải ba 07473 29903
Giải nhì 22379
Giải nhất 37297
Đặc biệt 010491
Đầu Đuôi
0 3,3
1 5,9
2
3 4
4 1,5
5 2
6 0,0,2,4
7 3,9
8
9 1,4,6,7
Đầu Đuôi
6,6 0
4,9 1
5,6 2
0,0,7 3
3,6,9 4
1,4 5
9 6
9 7
8
1,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 23-10-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 23-10-2021
Giải tám 93
Giải bảy 523
Giải sáu 6179 3956 4909
Giải năm 4140
Giải bốn 45437 90549 91676 11691
17633 84828 19826
Giải ba 26060 49670
Giải nhì 28451
Giải nhất 25518
Đặc biệt 837947
Đầu Đuôi
0 9
1 8
2 3,6,8
3 3,7
4 0,7,9
5 1,6
6 0
7 0,6,9
8
9 1,3
Đầu Đuôi
4,6,7 0
5,9 1
2
2,3,9 3
4
5
2,5,7 6
3,4 7
1,2 8
0,4,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 20-10-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 20-10-2021
Giải tám 77
Giải bảy 129
Giải sáu 8080 5621 5889
Giải năm 1702
Giải bốn 69271 56305 37045 81521
74206 89286 08260
Giải ba 04120 05783
Giải nhì 52236
Giải nhất 29415
Đặc biệt 125690
Đầu Đuôi
0 2,5,6
1 5
2 0,1,1,9
3 6
4 5
5
6 0
7 1,7
8 0,3,6,9
9 0
Đầu Đuôi
2,6,8,9 0
2,2,7 1
0 2
8 3
4
0,1,4 5
0,3,8 6
7 7
8
2,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 16-10-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 16-10-2021
Giải tám 20
Giải bảy 172
Giải sáu 4904 0619 6399
Giải năm 7160
Giải bốn 41480 58410 00689 47162
72808 20355 77233
Giải ba 71791 93064
Giải nhì 59482
Giải nhất 82324
Đặc biệt 712965
Đầu Đuôi
0 4,8
1 0,9
2 0,4
3 3
4
5 5
6 0,2,4,5
7 2
8 0,2,9
9 1,9
Đầu Đuôi
1,2,6,8 0
9 1
6,7,8 2
3 3
0,2,6 4
5,6 5
6
7
0 8
1,8,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 13-10-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 13-10-2021
Giải tám 12
Giải bảy 895
Giải sáu 2137 6164 5576
Giải năm 0989
Giải bốn 64810 02237 69269 87294
90830 89053 99497
Giải ba 56942 54081
Giải nhì 01049
Giải nhất 35200
Đặc biệt 599126
Đầu Đuôi
0 0
1 0,2
2 6
3 0,7,7
4 2,9
5 3
6 4,9
7 6
8 1,9
9 4,5,7
Đầu Đuôi
0,1,3 0
8 1
1,4 2
5 3
6,9 4
9 5
2,7 6
3,3,9 7
8
4,6,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 09-10-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 09-10-2021
Giải tám 88
Giải bảy 721
Giải sáu 8555 6342 7330
Giải năm 7291
Giải bốn 07867 19715 42393 68286
16883 01694 46064
Giải ba 07078 73152
Giải nhì 26192
Giải nhất 50453
Đặc biệt 746396
Đầu Đuôi
0
1 5
2 1
3 0
4 2
5 2,3,5
6 4,7
7 8
8 3,6,8
9 1,2,3,4,6
Đầu Đuôi
3 0
2,9 1
4,5,9 2
5,8,9 3
6,9 4
1,5 5
8,9 6
6 7
7,8 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 06-10-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 06-10-2021
Giải tám 38
Giải bảy 317
Giải sáu 8821 4453 4728
Giải năm 2235
Giải bốn 08698 13787 85187 47549
02303 48887 77760
Giải ba 76696 90480
Giải nhì 12192
Giải nhất 86077
Đặc biệt 452883
Đầu Đuôi
0 3
1 7
2 1,8
3 5,8
4 9
5 3
6 0
7 7
8 0,3,7,7,7
9 2,6,8
Đầu Đuôi
6,8 0
2 1
9 2
0,5,8 3
4
3 5
9 6
1,7,8,8,8 7
2,3,9 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 02-10-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 02-10-2021
Giải tám 85
Giải bảy 250
Giải sáu 0408 6606 7614
Giải năm 7712
Giải bốn 47016 39171 22924 11186
97253 78883 55938
Giải ba 44857 13716
Giải nhì 82054
Giải nhất 45404
Đặc biệt 208214
Đầu Đuôi
0 4,6,8
1 2,4,4,6,6
2 4
3 8
4
5 0,3,4,7
6
7 1
8 3,5,6
9
Đầu Đuôi
5 0
7 1
1 2
5,8 3
0,1,1,2,5 4
8 5
0,1,1,8 6
5 7
0,3 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 29-09-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 29-09-2021
Giải tám 87
Giải bảy 513
Giải sáu 3452 3848 0121
Giải năm 8407
Giải bốn 04570 02047 77373 96343
20188 98788 73569
Giải ba 81039 66415
Giải nhì 15419
Giải nhất 98912
Đặc biệt 395548
Đầu Đuôi
0 7
1 2,3,5,9
2 1
3 9
4 3,7,8,8
5 2
6 9
7 0,3
8 7,8,8
9
Đầu Đuôi
7 0
2 1
1,5 2
1,4,7 3
4
1 5
6
0,4,8 7
4,4,8,8 8
1,3,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 25-09-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 25-09-2021
Giải tám 72
Giải bảy 849
Giải sáu 9359 5075 2276
Giải năm 1124
Giải bốn 19545 17016 72019 11170
31757 63232 82247
Giải ba 56804 11350
Giải nhì 22484
Giải nhất 43503
Đặc biệt 352454
Đầu Đuôi
0 3,4
1 6,9
2 4
3 2
4 5,7,9
5 0,4,7,9
6
7 0,2,5,6
8 4
9
Đầu Đuôi
5,7 0
1
3,7 2
0 3
0,2,5,8 4
4,7 5
1,7 6
4,5 7
8
1,4,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 22-09-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 22-09-2021
Giải tám 71
Giải bảy 560
Giải sáu 7779 0702 3141
Giải năm 5716
Giải bốn 58762 52215 81222 27695
31627 12177 93902
Giải ba 50082 75087
Giải nhì 31156
Giải nhất 34097
Đặc biệt 241508
Đầu Đuôi
0 2,2,8
1 5,6
2 2,7
3
4 1
5 6
6 0,2
7 1,7,9
8 2,7
9 5,7
Đầu Đuôi
6 0
4,7 1
0,0,2,6,8 2
3
4
1,9 5
1,5 6
2,7,8,9 7
0 8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 18-09-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 18-09-2021
Giải tám 80
Giải bảy 676
Giải sáu 3450 9355 3720
Giải năm 7723
Giải bốn 17734 71242 05970 09625
04009 69744 25430
Giải ba 57362 28515
Giải nhì 84886
Giải nhất 87588
Đặc biệt 493402
Đầu Đuôi
0 2,9
1 5
2 0,3,5
3 0,4
4 2,4
5 0,5
6 2
7 0,6
8 0,6,8
9
Đầu Đuôi
2,3,5,7,8 0
1
0,4,6 2
2 3
3,4 4
1,2,5 5
7,8 6
7
8 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 15-09-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 15-09-2021
Giải tám 42
Giải bảy 157
Giải sáu 6156 4836 7117
Giải năm 3319
Giải bốn 80678 58615 14705 02578
35058 74909 33747
Giải ba 61599 94764
Giải nhì 63632
Giải nhất 51311
Đặc biệt 488060
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1,5,7,9
2
3 2,6
4 2,7
5 6,7,8
6 0,4
7 8,8
8
9 9
Đầu Đuôi
6 0
1 1
3,4 2
3
6 4
0,1 5
3,5 6
1,4,5 7
5,7,7 8
0,1,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 11-09-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 11-09-2021
Giải tám 30
Giải bảy 765
Giải sáu 2322 0291 9986
Giải năm 4712
Giải bốn 11455 14612 30205 12854
64158 92344 20125
Giải ba 25217 52768
Giải nhì 24627
Giải nhất 20113
Đặc biệt 998137
Đầu Đuôi
0 5
1 2,2,3,7
2 2,5,7
3 0,7
4 4
5 4,5,8
6 5,8
7
8 6
9 1
Đầu Đuôi
3 0
9 1
1,1,2 2
1 3
4,5 4
0,2,5,6 5
8 6
1,2,3 7
5,6 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 08-09-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 08-09-2021
Giải tám 30
Giải bảy 990
Giải sáu 6784 8601 2610
Giải năm 9580
Giải bốn 49415 74214 23327 35379
42325 86014 95287
Giải ba 39038 09728
Giải nhì 53862
Giải nhất 95258
Đặc biệt 273968
Đầu Đuôi
0 1
1 0,4,4,5
2 5,7,8
3 0,8
4
5 8
6 2,8
7 9
8 0,4,7
9 0
Đầu Đuôi
1,3,8,9 0
0 1
6 2
3
1,1,8 4
1,2 5
6
2,8 7
2,3,5,6 8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 04-09-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 04-09-2021
Giải tám 74
Giải bảy 041
Giải sáu 9382 2437 7835
Giải năm 1444
Giải bốn 51188 39421 05701 61344
75532 46405 76624
Giải ba 02314 13016
Giải nhì 28942
Giải nhất 69914
Đặc biệt 618260
Đầu Đuôi
0 1,5
1 4,4,6
2 1,4
3 2,5,7
4 1,2,4,4
5
6 0
7 4
8 2,8
9
Đầu Đuôi
6 0
0,2,4 1
3,4,8 2
3
1,1,2,4,4,7 4
0,3 5
1 6
3 7
8 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 01-09-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 01-09-2021
Giải tám 70
Giải bảy 486
Giải sáu 3014 2485 9768
Giải năm 9922
Giải bốn 27710 20183 39270 00261
70139 37670 68827
Giải ba 98041 30913
Giải nhì 45197
Giải nhất 05641
Đặc biệt 784082
Đầu Đuôi
0
1 0,3,4
2 2,7
3 9
4 1,1
5
6 1,8
7 0,0,0
8 2,3,5,6
9 7
Đầu Đuôi
1,7,7,7 0
4,4,6 1
2,8 2
1,8 3
1 4
8 5
8 6
2,9 7
6 8
3 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 25-08-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 25-08-2021
Giải tám 76
Giải bảy 273
Giải sáu 9956 4978 3757
Giải năm 3014
Giải bốn 33393 60599 84373 80536
23236 26909 20630
Giải ba 39112 12373
Giải nhì 99847
Giải nhất 17125
Đặc biệt 437938
Đầu Đuôi
0 9
1 2,4
2 5
3 0,6,6,8
4 7
5 6,7
6
7 3,3,3,6,8
8
9 3,9
Đầu Đuôi
3 0
1
1 2
7,7,7,9 3
1 4
2 5
3,3,5,7 6
4,5 7
3,7 8
0,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 21-08-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 21-08-2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải bốn
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2